ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.03.2007 N 64

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 327/13594

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям суднобудівних та судноремонтних підприємств, затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 18.08.80 N 241/П-9 (НПАОП 35.1-3.15-80).

3. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. в установленому порядку вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду
С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

України

29.03.2007 N 64

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 327/13594

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій суднобудування та ремонту суден незалежно від форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у суднобудуванні та ремонті суден, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств суднобудування та ремонту суден.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

При виборі засобів захисту голови, обличчя, органів дихання, слуху та зору слід виходити з того, що вони повинні бути адекватними до умов праці і забезпечувати ефективність їх використання та максимально мінімізувати негативний вплив шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи із джерелами іонізуючого випромінювання, забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до розділу 2.1 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.11.2004 N 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.12.2004 за N 1663/10262. Працівники організацій та підприємств суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89z0250-06, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за N 250/12124, "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного азяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2v0047400-81 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

N
з/п
Код
згідноз ДК 003:200
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу, спецвзуття
та інших засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння
(місяців)
1
2
3
4
5
6
Будування та ремонт суден
1
7214.2
Арматурник
залізобетонних суден
При виконанні
арматурно-
заготівельних та
бетоноукладальних
робіт:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці
антивібраційні
Підшоломник
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна
На роботах з
електроприхвачення
арматури додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
або валянки
Калоші гумові формові
на валянки

ЗМиВу
ЗМиМун200

МиМв


ТрТр

Тн

Тн

Тн20

ВМи

12
12

1

12
До зносу

До зносу

До зносу62

Черговий36

36

48

24
2
7212.2
Електрогазозварник
судновий
Костюм зварника
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Підшоломник
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Наколінники
брезентові
Щиток захисний
зварника
Килимок повстяний
Окуляри захисні для
газозварника
Каска захисна
Респіратор
пилогазозахисний
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
або валянки
ТоТр
ТрМиМун200ТрМи

Ми

ЭвТн

Тн

Тн20
6
6


12
1

6

До зносу

Черговий
До зносу

До зносу
До зносу

Чергові36

36

36
3
7241.1
Електромонтажник
судновий
При виконанні робіт з
монтажу, ремонту та
випробування
електроустаткування,
комутаційної
апаратури і кабельних
трас:
Костюм (комбінезон)
бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилогазозахисний
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утепленіЗМи

З
ЗМиСм
Ми

Эн

Эн


Вн


Тн

Тн

Тн2012

12
12
0,5
До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий
Чергові

Чергові


Черговий


36

36

48
4
7242.2
Електромонтер з
обслуговування
електроустановок
При виконанні робіт в
докових шахтах:
Комбінезон бавовняний
з
водовідштовхувальним
просоченням з
капюшоном
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці


ЗМиВу
ЗМиСм

Ми


Эн

Эн


Тн

Тн


12
12

2
До зносу
Черговий
Чергові

Чергові


36

36
5
7242.1
Електрорадіо-
монтажник
судновий
При виконанні робіт з
монтажу, ремонту та
випробування
кабельних трас,
електроустаткування,
апаратури
радіотехніки і
зв'язку на всіх типах
суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи
Ми
Эн

Эн


Тн

Тн

Тн20

12
12
12
1

До зносу

Черговий
Чергові

Чергові


36

36

48
6
8211.1
Електрохімоброблювач
При виконанні робіт з
анодно-механічного
пакетного різання
арматурної сталі:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗМи
З
К50Щ20

ЗМиМун200


К50Щ20
ЭнТн

Тн

Тн20
12
12
12

12


1
До зносу

До зносу

Чергові36

36

48
7
7311.2
Заливальник
компаундами
При виконанні робіт з
ущільнення кабельних
муфт, жил, кінців та
інших елементів в
конструкціях суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички
універсальні кислото-
лугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
При виконанні робіт з
готування епоксидних
компаундів додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Нарукавники
прогумовані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені

ЗМи
З
ЗМи

ЯжОа

ЗЯжО

ЯжОаТн

Тн

Тн20

12
12
12

1


До зносу

До зносу
6

636

36

48
8
7214.2
Згинальник судновий
При виконанні робіт
із згинання деталей з
листового металу та
профілів в гарячому
стані:
Куртка бавовняна
Штани брезентові
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Чоботи юхтові від дії
підвищених температур
або валянки
Рукавиці сукняні з
брезентовим
надолонником з
вогнетривким
просоченням
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
При згинанні профілів
на верстатах СВЧ
(струмів високої
частоти) додатково:
Окуляри захисні від
електромагнітних
випромінювань
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
При згинанні деталей
в холодному стані з
листового металу та
профілів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці комбіновані
Каска захисна

ЗМи
ЗМиМп
ТиТвТиТп


ТиТвЭв

Эв
ЗМи
ЗМиМун200

Ми

12
12
Черговий12


1
До зносу

До зносу

Чергові


Чергові

Чергові
12
12

1
До зносу
9
7134.2
Ізолювальник
судновий
Комбінезон бавовняний
з пилонепроникної
тканини з капюшоном
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Наколінники
брезентові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Пояс запобіжний
При виконанні робіт з
приготування та
застосування мастик,
шпаклівок, клеїв та
в'яжучих на основі
епоксидних смол
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички неопренові
Респіратор
газозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
або валянки
Калоші гумові формові
на валянки
ЗМиПс


ЗПс
ЗМиПс

МиПс

МиПсЯжО

ЯжОа
Тн

Тн

Тн20

ВМи
9


12
12

1

До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий6

1
До зносу36

36

48

24
10
7214.2
Клепальник
При виконанні робіт з
клепання суднових
виробів та
конструкцій ручним
пневматичним молотком
з нагріванням
заклепок:
Куртка бавовняна
Штани брезентові
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утепленіЗМи
ЗМиМп
ТрЗМун50

МиМв

Тн

Тн

Тн2012
12
Черговий12

1

До зносу

До зносу

До зносу36

36

48
11
7214.1
Контролер
суднокорпусних,
судномонтажних і
трубопровідних робіт
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМи
Ми

Вн


Тн

Тн
12
12
2

До зносу

До зносу

До зносуЧерговий


36

36
12
7214.2
Котельник судновий
При виконанні робіт з
виготовлення, монтажу
і ремонту котлів,
резервуарів, посудин
та інших металевих
конструкцій суден:
Куртка бавовняна
Штани брезентові
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці бавовняні з
брезентовим
надолонником
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
При роботі з
пневматичним
інструментом
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
При тепловому
різанні,
електроприхваченні,
нагріві заклепок,
згинанні труб
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Чоботи юхтові
утеплені


ЗМи
ЗМиМп
ЗМиМун200

МиМп


Мв

ТрТвТрТв

Тн

Тн

Тн20


12
12
12

1


До зносу

До зносу

1

До зносу62

Черговий36

36

48
13
7233.1
Машиніст з
обслуговування та
монтажу технічного
устаткування
(судновий)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Каска захисна з
підшоломником
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМиМун200

МиСо


Тн

Тн
12
12

1

До зносу

Черговий


36

36
14
7233.2
Машиніст сухих
докових установок
При виконанні робіт з
монтажу,
обслуговування та
ремонту відцентрових
насосів,
трубопроводів та
іншого устаткування
докових шахт:
Костюм (комбінезон)
бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Берет бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Чоботи гумові формові
Рукавиці брезентові з
водотривким
просоченням
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМиВуЗВу


ЗМиВ

ЗВ
Ву
Тн
1818


18

12
1


До зносу

До зносу36
15
7213.2
Мідник
з виготовлення
суднових виробів
Костюм лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці комбіновані
При паянні виробів
припоями, лудінні
деталей оловом,
заливанні бабітом,
нікелюванні та
хромуванні додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички
універсальні кислото-
лугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
При гнутті труб з
міді та її сплавів з
нагріванням
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавиці брезентові з
вогнетривким
просоченням
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
ЗМиК50ЗК50ЗМиМун100


Ми


К50Яж

К50Яж


ТиТвТиТв


Тн

Тн
121212


1


Черговий

1


До зносу

До зносу

Черговий1


До зносу36

36
16
7233.2
Монтер суднових
засобів безпеки
При виконанні робіт з
монтажу, перевірки,
ремонту,
випробувань,
налагодження
приладів систем
газопостачання,
дихальних апаратів,
гідрокостюмів,
водолазного
спорядження,
рятувальних надувних
плотів тощо:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Чоботи юхтові
утеплені

ЗМи
З
Вн

ЗМи
МиЭнТн

Тн

Тн20

12
12
12

12
2

До зносу

Чергові36

36

48
17
7241.2
Монтер судноплавної
обстановки
При виконанні робіт з
виготовлення, монтажу
та ремонту плавучих і
берегових споруд
безпеки
судноплавства:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці


ЗМи
ЗМи
Ми
Вн


Тн


12
12
1
До зносуЧерговий


36
18
7233.1
Перевіряльник
судновий
При виконанні робіт
на секційному,
блоковому та
стапельному складанні
надводних суден:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
або валянки
Калоші гумові формові
на валянки

ЗМи
ЗМи
Ми

Вн


Тн

Тн

Тн20

ВМи

12
12
1

До зносу

До зносу

До зносуЧерговий


36

36

48

24
19
7221.2
Правильник ручним
способом
При виконанні робіт з
виправлення
перегородок та інших
суднових конструкцій
з місцевим
нагріванням:
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Чоботи юхтові від дії
підвищених температур
Рукавиці сукняні з
брезентовим
надолонником з
вогнетривким
просоченням
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці


ЗМи
ТиТвТиТп

ТиТв
Тн

Тн


12
612

1
До зносу

До зносу

До зносу36

36
20
7242.1

7242.1
Радіомонтажник
судновий
Регулювальник
радіоелектронної
апаратури
та приладів
При виконанні робіт
на стапелях і
відкритих
судноскладальних
майданчиках:
Костюм (комбінезон)
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки

ЗМи

ЗМи
МиТн

Тн

Тн20
ВМи

12

12
1

До зносу

До зносу36

36

48
24
21
7222.1
Розмітник судновий
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Наколінники повстяні
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми

Ми


Тн

Тн

Тн20
ВМи
12
12
12
3

6
До зносу

До зносу36

36

48
24
22
7214.2
Рубач судновий
При виконанні робіт
із застосуванням
ручного пневматичного
інструменту:
Куртка бавовняна
Штани брезентові
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗМи
ЗМиМп
ЗМиМун200

МиМв

Вн


Тн

Тн

Тн20
12
12
12

1

До зносу

До зносу

До зносуЧерговий


36

36

48
23
7233.2
Свердлувальник-
пневматик
При свердлуванні
отворів в
конструкціях суден із
застосуванням
пневматичного
інструменту:
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені


ЗМи
З
ЗМиМун100


МиМв

Тн

Тн

Тн20


12
12
12


2

До зносу

До зносу

До зносу36

36

48
24
8340.2
Сигнальник боновий
При встановленні
сигнальних буїв і
спостереженні в
період випробувань
суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові формові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
технічні
Жилет рятівний
Окуляри захисні
закриті
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці

ЗМи
З
ЗМи
В
Ми
Вн


Вн


Тн

Тн

24
12
24
Чергові
4
4

Черговий
До зносуЧерговий


36

36
25
8285.2
Складальник
дерев'яних суден
При виконанні робіт з
виготовлення та
ремонту різних типів
шпонових суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
При виконанні робіт
на стрічкових,
круглопиляльних,
стругальних і
свердлильних
верстатах та їх
налагодженні
додатково:
Навушники або
вкладиші протишумові
Респіратор
пилозахисний
При роботі з
пневмоінструментом
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗМи
З
ЗМиМун100

Ми


МвТн

Тн

Тн20
12
12
12

1

До зносу

До зносу

До зносу
236

36

48
26
8284.2
Складальник-
добудовник судновий
При виконанні робіт з
виготовлення,
установлення,
демонтажу і ремонту
суднового
устаткування:
Костюм брезентовий з
вогнетривким
просоченням
Берет бавовняний
Напівчоботи юхтові із
захисним носком
Рукавиці брезентові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилогазозахисний
Пояс запобіжний
При роботі на
віброножицях та з
пневмоінструментом
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
При тепловому
різанні,
електроприхваченні,
точковому і шовному
електрозварюванні
додатково:
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газорізальника
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки


ЗМиТр


З
ЗМиМун200

МиМп

МиМвТрТвВн


Тн

Тн

Тн20
ВМи


6


12
6

0,5
До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий
32

Черговий

ЧерговіЧерговий


24

24

48
24
27
8284.2
Складальник
залізобетонних суден
При виконанні робіт з
монтажу
залізобетонних
конструкцій на
стапелях, монтажу
об'ємних блоків під
час кесонного та
безкесонного зрощення
частин суден:
Костюм брезентовий з
водотривким
просоченням
Напівчоботи юхтові із
захисним носком
Рукавиці брезентові з
водотривким
просоченням
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Пояс запобіжний
При виконанні робіт з
електроприхваченням
закладних деталей та
арматури додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
На мокрих дільницях
додатково:
Костюм з прогумованої
тканини
Білизна натільна
Чоботи гумові формові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені

ЗМиВу


ЗМиМун200

МиВу

ТрТрТв

Вн

Тн
В


Тн

Тн

Тн20См

6


6

0,5


До зносу

До зносу

До зносу

Черговий
Черговий2

ЧерговийЧерговий

6
12


24

24

48
28
8284.1
Складальник корпусів
металевих суден
При виконанні
комплексу монтажних
та ремонтних робіт на
секційному, блоковому
та стапельному
складанні надводних
суден:
Костюм брезентовий з
захисними накладками
(налокітники,
наколінники) з
вогнетривким
просоченням
Напівчоботи юхтові із
захисним носком
Рукавиці брезентові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилогазозахисний
Пояс запобіжний
При роботі на
віброножицях та з
пневмоінструментом
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
При
електроприхваченні та
тепловому різанні
металевих конструкцій
додатково:
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газорізальника
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянкиЗМиТр

МиМун200

МиМп

МиМв


ТрТвВн


Тн

Тн

Тн20
ВМи6

6

0,5
До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий
1


2

Черговий

ЧерговіЧерговий


36

36

48
24
29
7241.1


7241.1
Слюсар-механік
електромеханічних
приладів та систем
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електромеханіка)
При виконанні робіт
із складання,
регулювання,
налагодження і
випробування
електромеханічних,
електромагнітних,
акустичних,
гіроскопічних
приладів та систем
суден різних типів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички
діелектричні
При виготовленні
деталей приладів на
універсальних
металорізальних
верстатах додатково:
Берет бавовняний
Окуляри захисні
відкриті
При паянні та
зварюванні складних
вузлів механізмів і
приладів додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Окуляри захисні зі
світлофільтрами
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладціЗМи
ЗМиМун50

МиВуЭн


З


ЗТрТрТв

Тн12
12

1Чергові


12
До зносу

122

До зносу36
30
7233.1
Слюсар-механік з
випробувань
установок
та апаратури
При виконанні робіт з
регулювання і
налагодження
випробувальних камер,
стендів та інших
установок:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
технічні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці


ЗМи
З
Вн

ЗМиМун200

Ми
Вн

Тн


12
12
Черговий

12

2
2

До зносу

До зносу

До зносу36
31
7233.1
Слюсар
з налагодження
виробничого
устаткування суден
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
З
ЗМи
МиТн
12
12
12
1До зносу36
32
7233.2
Слюсар з
механоскладальних
робіт
При виконанні робіт з
виготовлення
хвилеводів із
застосуванням
абразивних матеріалів
сухим способом:
Комбінезон бавовняний
з пилонепроникної
тканини з капюшоном
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
При складальних
роботах із
застосуванням
електрогазозварювання
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газозварника
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені


ЗМиПн


ЗМиМун200


МиПм
ТоТрТрТвТн

Тн

Тн20


12


12


1

До зносу

До зносу

До зносу


62

Черговий

Чергові36

36

48
33
7241.2
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту
електроустаткування
(портового,
суднового та ін.)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
ЗМи
ЗМиМун100

Ми
12
12

1

До зносу

До зносу
7241.1
Слюсар-
електромонтажник
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки

Эв

Эв


Тн

Тн

Тн20
ВМи
Черговий
Чергові

Чергові


36

36

48
24
34
7233.1
Слюсар-дизеліст
При виконанні робіт з
регулювання та
випробування суднових
дизелів:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Чоботи юхтові
маслобензостійкі
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавиці комбіновані
Рукавички
маслобензостійкі
Нарукавники
прогумовані
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
ЗМиНм

Нм

Ми
Нм

Нм
12
12
12

6

2
3

6

До зносу

До зносу
35
7233.1
Слюсар-монтажник
судновий
При виконанні робіт з
монтажу, ремонту,
регулювання та
випробування турбо- і
дизельгенераторів,
холодильних
установок, апаратури
і трубопроводів:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Пояс запобіжний
При виконанні робіт
із застосуванням
пневматичних та
електричних
інструментів (машин)
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Рукавички
діелектричні
При тепловому
різанні,
електроприхваченні
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газозварника
Респіратор
пилогазозахисний
При очищенні,
промиванні,
знежиренні,
консервації та
розконсервації
деталей машин і
механізмів додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові формові
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Чоботи монтажні
утеплені
ЗМи
З
ЗМиМун200

МиМиМвЭн

ТрТрТв


НмВн

НмВ
НмМи
Вн


Тн

Тн

Тн20
9
12
12

1
До зносу

До зносу

Черговий


2

До зносу

Чергові

62

Черговий

Чергові

До зносу
Черговий

12
1
До зносу24


36

36

48
36
7233.1

7233.1
Слюсар-ремонтник
судновий
Слюсар-
судноремонтник
При виконанні робіт
із слюсарної обробки
деталей (підшипників,
сальників, роторів,
турбін, гребних
гвинтів, валопроводів
та ін.) під час
ремонту і монтажу
суднових механізмів,
силового,
технологічного
устаткування:
Костюм (комбінезон)
бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці комбіновані
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
При очищенні,
промиванні,
розконсервуванні,
знежиренні деталей,
вузлів, устаткування
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички неопренові
Респіратор
пилогазозахисний
При виконанні робіт
із застосуванням
пневматичних та
електричних машин
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Чоботи юхтові
утеплені
ЗМи

З
ЗМиМун200

Ми
Нм

НмМиМвЭнТн

Тн

Тн20
9

12
12

1
До зносу

До зносу

До зносу6

2
До зносу


2

До зносу

Чергові36

36

48
37
7124.2
Столяр судновий
При виконанні робіт з
установлення,
кріплення меблів,
виробів,
устаткування та
деталей оздоблення
суднових приміщень:
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна
При виконанні робіт
на стрічкових,
круглопиляльних,
стругальних та інших
деревообробних
верстатах додатково:
Навушники або
вкладиші протишумові
Респіратор
пилозахисний
При виконанні робіт з
приготування
столярного клею,
шпаклівки і клею на
синтетичних смолах,
нанесенні їх на
деталі та склеюванні,
фарбуванні лаком
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички неопренові
Респіратор
пилогазозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянкиЗМиПн


ЗПн
ЗМиСм

Ми


ЗОМи

ОаМи
Тн

Тн

Тн20
ВМи12


12
12

1
До зносу

До зносу


До зносу

До зносу


12

2
До зносу36

36

48
24
38
7214.1
Суднокорпусник-
ремонтник
При виконанні робіт з
демонтажу, ремонту,
складання та монтажу
конструкцій і блок-
секцій корпуса судна,
виготовлення
фундаментів під
котли, насоси,
вантажні крани,
вентилятори тощо:
Костюм брезентовий із
захисними накладками
(налокітники,
наколінники) з
вогнетривким
просоченням
Напівчоботи юхтові із
захисним носком
Рукавиці робочі
бавовняні з
брезентовим
надолонником
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
При різанні металу на
прес-ножицях
(віброножицях),
свердлінні
(розгортанні,
зенкуванні)
пневматичними і
електричними машинами
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
При тепловому різанні
та електроприхваченні
металевих конструкцій
додатково:
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газорізальника
Респіратор
пилогазозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Чоботи юхтові
утеплені


ЗМиТр

МиМун200

МиМп
МвЭн

Эн
ТрТв

Тн

Тн

Тн20


9

9

0,5До зносу

До зносу


1

До зносу

Чергові

Чергові
2

Черговий

Чергові

До зносу36

36

48
39
7215.2
Такелажник судновий
При виконанні робіт з
підіймання,
переміщення та
установлення
залізобетонних
суднових конструкцій,
складання,
розбирання машин,
механізмів та
устаткування на
палубах, стапелях, в
елінгах, доках під
час будування та
ремонту суден:
Комбінезон бавовняний
з капюшоном
Напівчоботи юхтові із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Каска захисна з
підшоломником
Жилет сигнальний
При виготовленні
такелажної оснастки
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
При виконанні
виморожувальних
робіт, сколюванні та
вилученні льоду із
суден додатково:
Рукавиці сукняні з
брезентовим
надолонником з
водотривким
просоченням
Чоботи гумові формові
Онучі байкові
Килимок повстяний
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки


ЗМиПн

ЗМиМун200

МиСоЗМиНм

МиМпТнВу
ЗВМи
МиТнВн


Тн

Тн

Тн20
ВМи


12

12

1

До зносу

126

1
До зносу


2
12
6
Черговий


Черговий


36

36

48
24
40
7224.2
Тесляр судновий
При виконанні
теслярських робіт під
час будування та
ремонту суден,
катерів, баркасів,
шлюпок, яхт тощо:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці комбіновані
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
При виконанні робіт в
доках, на стапелях
додатково:
Чоботи гумові формові
Рукавиці брезентові з
водотривким
просоченням
Каска захисна з
підшоломником
При виконанні робіт з
просочення деревини
антисептиками і
вогнезахисними
матеріалами,
конопачення пазів
бортів, днищ, палуб і
заливання їх
герметиком та
епоксидною смолою
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички неопренові
Наколінники
прогумовані
Респіратор
газозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки


ЗМи
З
ЗМиМун100


МиВ
ВуЗОК50

МиОнК50
МиО

Тн

Тн

Тн20
ВМи


6
12
6


2
До зносу

До зносу
12
1


До зносу
6

2
4

До зносу36

36

48
24
41
7233.1
Токар судновий
При виконанні робіт з
виготовлення
(відновлення) деталей
машин і механізмів
суден, що
ремонтуються:
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
При обробці деталей з
рясним охолодженням
металообробного
інструменту
скипидаром, гасом,
емульсіями
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Респіратор
газозахисний
При установленні на
верстат і зніманні з
нього
великогабаритних
деталей додатково:
Рукавиці комбіновані
Каска захисна


ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун50

ВнНм
Ми


12
12
12


До зносу

До зносу
12

До зносу


4
Чергова
42
7136.2
Трубозгинальник
судновий
При виконанні робіт з
гнуття труб із
корозійностійких та
міцних сплавів на
верстатах, пресах і з
нагрівом на горні, в
печах струмами
високої частоти:
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці брезентові з
вогнетривким
просоченням
Окуляри захисні від
електромагнітних
випромінювань
Каска захисна з
підшоломником
Рукавички
діелектричні
ЗМи
ТрТвЗМиМун100


МиТвЭв
12
612


1


До зносу


До зносу

Чергові
43
7136.2
Трубопровідник
судновий
При виконанні робіт з
ремонту, монтажу,
випробування
трубопроводів в
умовах секційного,
модульного,
блокового та
агрегатного будування
суден:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці брезентові
Чоботи гумові формові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Пояс запобіжний
При тепловому
різанні,
електроприхваченні,
підігріванні труб
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавички зварника
шкіряні з крагами
Щиток захисний
зварника
Окуляри захисні для
газорізальника
Респіратор
пилогазозахисний
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені

ЗМи
ЗМиМун100


Ми
В
ТрТвТрТв

Вн


Тн

Тн

Тн20

9
9


1
12
До зносу

До зносу

До зносу

Черговий

63

Черговий

До зносу

До зносуЧерговий


24

24

48
44
7243.2
Щогловик-антенник
судновий
При виконанні робіт з
ремонту, складання,
оснащення,
підіймання щогл,
суднових антен і
фідерних пристроїв
при будуванні і
ремонті суден:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Пояс запобіжний
монтерський
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗМи
ЗМиМун100

МиЭн

Эн


Вн


Тн

Тн

Тн20
12
12

1

До зносу

До зносу

Черговий

Чергові

Чергові


Черговий


36

36

48
Виробництво суднових конструкцій з пластмас
45
8152.2
Апаратник оброблення
При виконанні робіт з
формування корпусу та
оброблення
склопластикових
конструкцій суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиМун100


МиМп

12
12
12


1
До зносу

До зносу
46
8154.2
Апаратник
приготування
зв'язувальних
(смол)
При виконанні робіт
із застосуванням
поліефірних та
епоксидних смол:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
Яж

ЗМиЯж

Яж
Яж
9
12
6

12

1
6

До зносу

До зносу
47
8232.2
Виготовлювач
склопластикових
гребних
гвинтів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавиці брезентові з
вогнетривким
просоченням
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газопилозахисний
ЗМиТи
ЗТи
Яж

ЗМиМун100


МиТв


Яж
12
12
6

12


1


3
До зносу

До зносу
48
7433.2
Вітрильник
При виконанні
вітрильних робіт
уручну та на швейних
машинах з
використанням
парусних тканин:
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Туфлі (тапочки)
шкіряні
При налагодженні
швейних машин
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Окуляри захисні
закриті
При виконанні
прасувальних робіт
додатково:
Фартух брезентовий з
вогнетривким
просоченням
Рукавиці сукняні


ЗМи

З
З
ЗНж


Тв


ТиТв


12

12
12
12

До зносу
Черговий


4
49
7241.1
Електромонтер
з ремонту
та обслуговування
електроустаткування
При виконанні робіт у
цехах та на дільницях
виробництва
поропластів та
виробів з них:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці

ЗМи
З
ЗМи
Ми
Эн

Эн


Тн

12
12
12
1
Чергові

Чергові


36
50
8232.2
Зварник пластмас
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
Яж

ЗМи

МиЯж
12
12
12

12

3
До зносу

До зносу
51
8232.2


8232.2
Контурувальник
склопластикових
виробів
Оброблювач виробів
із пластмас
При обробленні
пластмас
(склопластик,
поропласт) та
виробів з них із
застосуванням
абразивних
матеріалів:
Комбінезон (костюм)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці
антивібраційні
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи

З
ЗПс

ЗМиПс

МиМв

МиПс
12

12
6

12

1

6

До зносу

До зносу
52
9322
Підсобний робітник
При виконанні
підсобних та
допоміжних робіт на
дільницях виробництва
поропластів та
виробів з них
(суднових
конструкцій):
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
З
ВнЯж

ЗМиМун100


МиТн
12
12
Черговий

12


1

До зносу

До зносу36
53
8284.2
Складальник
пластмасових суден
При виконанні робіт
із складання,
перевірки, демонтажу
та ремонту об'ємних
секцій, блок-секцій,
блоків надбудов та
інших конструкцій
пластмасових суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
При виконанні робіт
із застосуванням
пневматичних та
електричних машин
додатково:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Рукавички
діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун100

Ми


МиМв

Эн
12
12
12

1


2

До зносу

До зносу

Чергові
54
7422.2
Столяр
При виконанні робіт з
виклеювання та
оброблення
склопластикових
конструкцій та
виробів з них:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички неопренові
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці


ЗМи
З
ЗО

ЗМиМун100


МиОа
Оа

Тн


12
12
12

12


1
6

До зносу

До зносу

До зносу36
55
8232.2
Формувальник
виробів з
поропластів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові формові
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
О

ЗМи

Ми
Оа
Оа
12
12
12

12

1
Чергові
Чергові
До зносу

До зносу
56
8232.1
Формувальник
склопластикових
виробів
При використанні
поліефірних та
епоксидних смол
(контактне
формування):
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний

ЗМи
З
О

ЗМи

Оа

12
12
6

12

1
До зносу

До зносу
Працівники доків
57
1226.2

8340.2
8340.28340.2
8340.2
7241.2
3141
8340.2
8333.1

3141
8340.2

8340.2
Начальник доку
(докмейстер)
Береговий боцман
Береговий матросБереговий робітник
Боцман
Електрик судновий
Кранмейстер
Матрос
Машиніст крана
(кранівник)
Механік (судновий)
Моторист (машиніст)

Моторист
самостійного
керування судновим
двигуном
При виконанні робіт з
підіймання,
установлення в
елінг, спуску зі
стапеля, заведення у
док та виведення із
дока суден:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Плащ прогумований з
капюшоном
Чоботи гумові формові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки
Електрику і машиністу
крана додатково:
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричніЗМи
ЗМиВ

Ми
Со
Вн

В

Тн

Тн

Тн20
ВМиЭв

Эв12
12

1
12
36

12
До зносу

До зносу


36

36

48
24Чергові

Чергові
58
7216.2
Водолаз
При виконанні
підводно-технічних та
аварійно-рятувальних
робіт:
Комбінезон бавовняний
Плащ прогумований з
капюшоном
Чоботи рибальські
Рукавиці комбіновані
Рукавиці шкіряні
Кожушок
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Шапка-вушанка з
шкіряним верхом
Панчохи з хутра
Шкарпетки з хутра
При виконанні робіт
на значних глибинах і
в холодний період
року додатково
видається білизна
вовняна:
Светр
Рейтузи
Шапка в'язана
Панчохи
Шкарпетки
Рукавички в'язані
(шиті)
ЗМи
Вн

В
Ми
Тн
Тн
Тн

Тн

Тн20
Тн

Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
12
36

24
4
6
48
24

24

24
48

24
24


24
24
24
12
12
12
Загальні професії суднобудування
59
8122.2
Вальцювальник
профілевигинального
агрегата
На вальцюванні
(згинанні) металу при
котельних і
суднокорпусних
роботах:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавиці брезентові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На вальцюванні
гарячого металу
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Рукавиці сукняні з
вогнетривким
просоченням
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці

ЗМи
ЗМиМун200

МиМп

ТвТиТв
Тн

Тн

12
12

1
До зносу

До зносу

До зносу
61
36

36
60
8231.2
Вулканізаторник
При виконанні робіт з
вулканізації
гумованих гребних
гвинтів та інших
деталей і конструкцій
суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнетривким
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні з
вогнетривким
просоченням
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті


ЗМиТи
ЗТи
ТвЗМиТп
МиТв


12
12
1212
1


До зносу

До зносу
61
8231.2
Гумівник
металовиробів
При гумуванні гребних
гвинтів та інших
деталей і
металоконструкцій
суден:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички
маслобензостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
На роботах всередині
відсіків суден
додатково:
Білизна натільна
Калоші гумові формові
Протигаз ізолюючий

ЗМи
З
НлНм

ЗМиНм

МиНм
З
НмСм

12
12
12

12

1

До зносу

До зносу
6
12
Черговий
62
7141.1
Маляр
При виконанні робіт з
підготовки та
фарбування металевих
основ та корпусів
суден, плавучих
доків, резервуарів,
трюмів, камер та
відсіків суден ручним
і механізованим
способом:
Костюм маляра
(куртка,
напівкомбінезон)
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилогазозахисний
Пояс запобіжний
При виконанні робіт з
покриття корпусів
суден антикорозійними
сумішами і фарбами,
що містять токсичні
речовини:
Комбінезон (костюм)
бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні на
підошві з
антистатичної гуми
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилогазозахисний
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки


ЗМиПн


ЗПн
ЗМиСм

МиМи

З
ЯжО

ЗМиЭс


ЯжОа

Тн

Тн

Тн20
МиВ


6


6
12

1
До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий


6

3
6

6


0,5
До зносу

До зносу

До зносу

Черговий


36

36

48
24
63
8333.1
Машиніст крана
(кранівник)
При виконанні робіт з
підіймання,
переміщення і
підтримання у
монтажному стані
матеріалів,
устаткування і
металоконструкцій у
заготівельному,
корпусоскладальному
цехах і в елінгу:
Комбінезон (костюм)
бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Жилет сигнальний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянкиЗМи

ЗМиСм

Ми


Со
Эв

Эв


Тн

Тн

Тн20
ВМи12

12

2
До зносу

12
Чергові

Чергові


36

36

48
24
64
7241.1
Налагоджувальник
приладів,
апаратури та
систем
автоматичного
контролю,
регулювання
та керування
(налагоджувальник
КВП
та автоматики)
При виконанні робіт
усередині відсіків
підводних човнів при
їх будуванні,
ремонті,
модернізації та
випробуванні:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
При виконанні робіт в
реакторно-турбінних
відсіках (в зоні, що
контролюється)
додатково:
Білизна натільна
Берет бавовняний
Шкарпетки бавовняні
Фартух пластикатовий
з нагрудником
Нарукавники
пластикатові
Рукавички з
просвинцьованої гуми
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахиснийЗМи
ЗМи
МиВу
З
З
З
Рз

Рз

Рз12
12
1
3
3
1
Черговий

Чергові

1

До зносу

До зносу
65
7214.2
Чеканник
При виконанні робіт
із застосуванням
ручного пневматичного
інструменту:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
антивібраційні
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна
Пояс запобіжний
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки
ЗМи
З
МиМп

ЗМи
МиМв

Вн


Тн

Тн

Тн20
ВМи
12
12
6

12
1

До зносу

До зносу

До зносу
Черговий


Черговий


36

36

48
24
66
8162.2
Чистильник
При виконанні робіт з
очищення суден:
Комбінезон бавовняний
з пилонепроникної
тканини з капюшоном
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Навушники або
вкладиші протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
Пояс запобіжний
При очищенні
міждонних відсіків і
танків суден
додатково:
Білизна натільна
Чоботи гумові формові
Рукавички неопренові
При механізованому
способі очищення
металевих поверхонь
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником
Шолом для
піскоструминника
Рукавиці брезентові з
крагами
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Валянки
Калоші гумові формові
на валянки


ЗМиПн


ЗПн
ЗМиМун50


Ми
З
ЗМиСм
МиПк
МиПн

ЗМиПн

МиПкТн

Тн

Тн20
В


6


12
12


1

До зносу

До зносу

До зносу

Черговий
6
Чергові
1
6

До зносу

236

36

48
24
67
9132
Прибиральник
виробничих
приміщень
При виконанні робіт з
прибирання виробничих
відходів та сміття на
суднах, що будуються
(ремонтуються):
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
водотривким
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Чоботи гумові формові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Штани бавовняні на
утепленій прокладці
Напівчоботи утеплені

ЗМиПн
ЗПн
ВнЗМиМун100


В
Ми
Тн

Тн

Тн20

12
12
1212


Чергові
1
До зносу

Чергова

До зносу36

36

48
Керівники і фахівці суднобудівних і судноремонтних підприємств
(безпосередньо зайняті на обслуговуванні об'єктів будівництва та ремонту суден)
68
2145.2
1237.1
Будівельник кораблів
Головний будівельник
кораблів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМи
Ми
Вн


Тн
24
24
12
До зносуЧерговий


36
69
3113


3141
Електромеханік
загальносуднового
електроустаткування
Механік із суднових
систем
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх роботах
додатково:
Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМи
Ми


ЭвВн


Тн
18
18
3
До зносу

ЧерговіЧерговий


36
70
2145.2


2149.2
2145.2
3152


2149.2
Інженер з
нагляду за
будівництвом флоту
Інженер-технолог
Інженер з технічної
діагностики
котельного
і турбінного
устаткування
Інженер з технічного
нагляду

Інженер-конструктор
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні

Рукавички бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:

Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМи

Ми

Вн


Тн
24
18

6
До зносу
Черговий


36
71
1222.2
1222.2
1222.2


1222.2
1222.21222.2
1222.2

1222.2
Майстер дільниці
Майстер виробництва
Старший майстер
виробництва

Майстер з ремонту
Майстер контрольний
(дільниці, цеху)


Майстер цеху
Старший
майстер цеху
Начальник дільниці
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Навушники або
вкладиші протишумові

Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:

Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
ЗМи
Ми


Вн


Тн
12
12
3
До зносу


До зносу

До зносуДо зносу
Черговий


36
72
2149.2

1222.2


1232


1222.2


1222.2
1222.2

3141
Інженер
з охорони праці
Начальник бюро
(промисловість)

Начальник відділу
охорони праці

Начальник відділу
технічного
контролю
Начальник цеху
Заступник
начальника цеху
Спостерігач
судновий
Костюм бавовняний

Берет бавовняний

Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
додатково:

Плащ прогумований з
капюшоном
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи

З

ЗМи
Ми

Вн


Тн
24

24

24
12
До зносу
Черговий


36

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонаглядуВ.Іванченко