ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

01.10.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 грудня 2007 р.

за N 1338/14605

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 16401640-2006-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Розділ 3 "Гумошинне виробництво" Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80) вважати такими, що не застосовуються на території України.

2.1. У розділі 2 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 07.09.2004 N 194z1362-04, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за N 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04):

пункт 2.36 "Виробництво гумо-технічних виробів" виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.37-2.55 вважати відповідно пунктами 2.36-2.54;

пункт 2.54 "Виробництво шин" виключити.

3. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В.М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду вжити заходів щодо вивчення вимог Норм посадовими особами державних інспекцій.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Т.в.о. Голови
Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Т.в.в. Міністра внутрішніх
справ України
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України
Перший заступник Міністра
промислової політики України
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи

Г.М.Суслов


М.Солдатенко

М.В.Корнієнко

О.А.МиколайчукС.П.Бережнов

Д.В.Колєсніков
В.О.Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

01.10.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 грудня 2007 р.

за N 1338/14605

НОРМИ

безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

1. Загальні положення

1.1. Ці норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій гумотехнічної галузі незалежно від форм власності.

1.3. Ці норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гумотехнічній галузі, передбачених Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств гумотехнічної галузі.

1.5. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

1.6. Контроль за правильністю і своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі:

N
з/п
Код згідно
зДК 003:200
Професійна назва роботи
Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властиво-
стей, тип,
марка ЗІЗ
за ГОСТ
12.4.103-83,
очей
за ГОСТ
12.4.013-83
Строк
носіння в
місяцях
1
2
3
4
5
6
2.1. Виробництво гумотехнічних виробів
2.1.1. Підготовка каучуку та хімікалій
1
8231.2
Апаратник
приготування гумових
клеїв та покриттів
Комбінезон або
костюм
Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові

Респіратор протипиловий
При виконанні роботи з
виготовлення фарб і паст:
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
З Ми


К Щ
50 50
Ми
Ми
К Щ
50 50З Ми
Ми
К Щ
50 50
12


6

12
1
чергові
до зносу12
12
чергові
2
8231.2
Апаратник
приготування
латексної
суміші
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Респіратор протипиловий
З Ми
З
З
Ми
Вн
Ми
9
6
6
12
чергові
1
до зносу
3
8152.2
8151.2
8159.3
Апаратник
сушіння
Дробильник
Просівальник
Комбінезон або
костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
З
Ми
Ми

9
6
12
1
4
8152.3
8231.3
Пропарювач
Різальник
еластомерів, гумових
та
азбестових
виробів
Комбінезон або
костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
Ми

9
12
1
5
8231.2
Складач
наважок
інгредієнтів
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Респіратор протипиловий
З Ми
З
З
Ми
Вн
Ми
9
6
6
12
чергові
1
до зносу
6
8231.2
Термопластикаторник
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
2.1.2. Виготовлення гумових сумішей
7
8231.2
8153.2
8152.2
Апаратник
приготування
латексної суміші
Апаратник промивання
Апаратник
сушіння
Комбінезон або
костюм
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор протипиловий
З Ми

Вн

В
Ми
Вн
12

6

12
3
3
до зносу
8
9411
Вагар
Костюм або
халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
Ми

12
12
2
9
8231.2
Вальцювальник
гумових
сумішей
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор протипиловий
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
О чи ОО
9
6
6
12
1
до зносу
до зносу
10
9411
Комірник
Костюм або
халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
Ми

12
12
2
11
8231.2
Машиніст
гумозмішувача
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
З
Ми
Ми
9
6
6
12
1
12
8231.2
Машиніст стрейнера
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
9
2
13
9132
Прибиральник
виробничих приміщень
Халат
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Нм
Ми
9
12
чергові
2
14
8229.3
Приймальник
сировини,
напівфабрикатів та
готової
продукції
Костюм або
халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
Ми

12
12
2
15
8229.2
Сортувальник
Костюм або
халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
Ми

12
12
2
16
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
При виконанні роботи з
транспортування інгредієнтів,
технічного вуглецю,
пом'якшувачів, фактису, лаку,
смол, масел і
ебонітового пилу:
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Шкарпетки
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
При виконанні робіт з
транспортування
каучуку, гуми,
регенерату, тканини:
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані


З Ми
З
З
Ми
Ми
Ми


Тн
З Ми
Ми
Ми


9
6
12
12
1
6


36
12
12
1
17
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
9
6
6
12
1
18
8231.2
Холодильщик
гумових
сумішей
Комбінезон або
костюм
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
З Ми


Вн
В
Ми
Вн
12


6
12
3
3
2.1.3. Каландрування і шприцювання гуми, прогумовування тканин
19
8159.2
Апаратник
витягання
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми
Ми
Ми
12
12
1
20
8231.2
Апаратник
приготування
гумових клеїв та
покриттів
Комбінезон
Тапочки шкіряні
Респіратор протипиловий
З Ми
Ми
12
3
до зносу
21
8264.2
Апаратник
просочування
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
22
8231.2
Каландрувальник
гумових
сумішей
Комбінезон або
костюм
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми

12
2
23
8231.2
Машиніст
каландра
Комбінезон або
костюм
Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми

12
2
24
8229.2
Машиніст шпрединг-
машини
Комбінезон або
костюм
Тапочки шкіряні
Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

З Ми
Ми
К Щ
50 50
Ми

12
6
2

3
25
8229.2
Машиніст шприц-
машини
Костюм або
комбінезон
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні

З Ми
Ми
Ми

12
6
1
26
8231.3
Перекочувач тканини
та
прокладки
Костюм або
халат
З Ми
12
27
9322
Сушильник
сировини та
матеріалів
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
2.1.4. Заготовка деталей (закрій, намазування, зшивання)
28
8231.2
Вирубник
заготовок та виробів
Комбінезон або
костюм
Черевики шкіряні
Респіратор протипиловий
При роботі з водою:
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
З Ми

МиНл Вн
В
12

12
до зносу


9
12
29
8231.3
Дублювальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
30
8231.2
Заготівник
гумових
виробів та
деталей
Фартух з нагрудником
Нарукавники
З
З
9
6
31
8231.2
Закрійник
гумових
виробів та
деталей
Комбінезон або
костюм
Під час виконання робіт на
різальній машині
додатково:
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані
При роботі з водою
додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Ми


Вн
В
12
6
3


9
12
32
8231.3
Намазувальник
деталей
Фартух клейончастий з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Нарукавники клейончасті
Респіратор
газопилозахисний

Вн
Ми
Нм
Нм

9
12
чергові
6

до зносу
33
8231.3
Різальник
еластомерів, гумових
та
азбестових
виробів
Костюм
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані
При роботі з водою
додатково:
Фартух прогумований
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Ми


Вн
В
12
6
3


9
12
34
8211.2
Свердлувальник
Комбінезон
З Ми
12
35
8231.3
Стикувальник смуг
Костюм
З Ми
12
36
8211.2
8211.2
8211.2
8231.2
Токар
Фрезерувальник
Шліфувальник
Шорсткувальник
Комбінезон
З Ми
12
2.1.5. Клеєння, збирання гумових виробів
2.1.5.1. Виробництво пасів і транспортерних стрічок
37
8231.2
Виготовлювач
молдингів
Комбінезон
З Ми
12
38
8231.2
Знімач гумових
виробів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
39
8231.2
Пресувальник-
вулканізаторник
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
40
8284.2
Складальник гумових
технічних
виробів
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
2.1.5.2. Виробництво гумових рукавів
41
8290.2
8231.3
Автоматник на
вузлов'язальних та
навивальних
автоматах та
верстатах
Готувач камер і
рукавів
Комбінезон
З Ми
12
42
8231.3
Заготівник
бинта
Костюм
З Ми
12
43
8231.2
Машиніст
обплітальної машини
Комбінезон
Рукавиці комбіновані або
рукавиці белтингові
З Ми
Ми
Ми
12
2
2
44
8231.3
Намазувальник
деталей
Костюм
Рукавички гумові
З Ми
Нм
12
чергові
45
8159.3
Намотувальник
матеріалів і
напівфабрикатів
Фартух прогумований з
нагрудником
Нл
6
46
7215.2
Намотувальник дроту
та тросів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
З Ми
12
2
47
8284.2
Складальник гумових
технічних
виробів
Комбінезон
З Ми
12
2.1.6. Виготовлення формових, неформових виробів
48
8231.2
8152.2
Апаратник
виготовлення гумових
ниток
Апаратник
сушіння
Костюм
З Ми
12
49
8231.2
8231.2
Виготовлювач
молдингів
Вирубник
заготовок та виробів
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
50
8231.2
Виготовлювач
мочаних
виробів
Халат
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
В
Ми
12
9
2
51
8231.2
8232.3
Клеїльник
гумових, полімерних
деталей та виробів
Комплектувальник
Костюм
З Ми
12
52
8231.3
8231.3
Перекочувач тканини
та
прокладки
Піддувальник виробів
Костюм
З Ми
12
53
8284.2
Складальник гумових
технічних виробів
Комбінезон
З Ми
12
54
8223.2
Травильник
Костюм

Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові

Рукавички гумові

Респіратор
газопилозахисний
К
20
К Щ
50 50
К Щ
50 50
К Щ
50 50
12

6

12

чергові


черговий
2.1.7. Виробництво ебонітових виробів
55
8153.2
Апаратник
віджимання
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Нарукавники

Вн
В
Ми
З

6
12
1
4
56
8151.2
Апаратник
коагуляції
Костюм
Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові
К20
К Щ
50 50

К Щ
20 20
К Щ
50 50
12
6


12

3
57
8153.2
Апаратник
промивання
Комбінезон
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
З Ми

Вн
В
Вн
12

6
9
1
58
8152.2
Апаратник
сушіння
Костюм
З Ми
12
59
8284.2
Клеїльник
ебонітових
виробів
Костюм
З Ми
12
60
8231.3
Намазувальник
деталей
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
Нл
Нм
6
чергові
61
8159.3
Намотувальник
матеріалів і
напівфабрикатів
Костюм
З Ми
12
62
8229.2
Пресувальник
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
Рукавиці комбіновані

Вн
В
Ми
Ми

6
12
4
1
63
8231.2
Пресувальник-
вулканізаторник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
З Ми
Ми
Тп 100
12
12
2
64
7233.2
Слюсар з
механоскладальних
робіт
Комбінезон
Черевики шкіряні з
металевим носком
Рукавиці сукняні
З Ми

Ми Мун 100
Тп100
12

12
2
65
8223.2
Травильник
Костюм

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний
К
20
К
80

К Щ
20 50
К Щ
50 50
ЗН
12
черговий
12


чергові

до зносу

до зносу
2.1.8. Гумування металовиробів
66
8231.2
Гумівник
металовиробів
При виконанні роботи з
бинтування гумованих
металовиробів:
Комбінезон
Фартух прогумований з
нагрудником
При виконанні робіт з
гумування валів,
хімапаратури, коксу та
металовиробів:
Комбінезон
Налокітники
Наколінники
При роботі в цистернах та
ємностях додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричніЗ Ми
З Ми

З Ми
Ми
Ми


Эн
Эн12
6

12
чергові
чергові


чергові
чергові
67
8122.3
Чистильник
металу, відливок
виробів та
деталей
Комбінезон
Налокітники
Наколінники
При роботі всередині
цистерн додатково:
Чоботи гумові
Протигаз фільтрувальний
З Ми
Ми
Ми


В
12
чергові
чергові


чергові
черговий
2.1.9. Виробництво гумового і полімерного взуття
68
8231.2
Клеїльник
гумових, полімерних
деталей та виробів
При виконанні роботи з
підрублювання виробів:
Фартух з нагрудником
Надолонники
При виконанні роботи зі
склеювання деталей взуття:
Халат
При виконанні роботи зі
склеювання-збирання гумового
взуття:
Халат
Напальчники
Надолонники


З Ми
Ми


З МиЗ Ми
Ми
Ми


12
1


1212
чергові
чергові
69
8231.2
Клеїльник
гумових, полімерних
деталей та виробів
Халат
З Ми
12
70
8232.3
Комплектувальник
Фартух з нагрудником
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
3
1
71
8232.3
Комплектувальник
Халат
З Ми
12
72
8229.2
Лакувальник
Халат або
напівкомбінезон
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Респіратор
газопилозахисний
З Ми

Вн


Ми
12

6


12
до зносу
73
8333
Лебідник
Комбінезон
Плащ прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
В
Ми
12
черговий
18
3
74
7442.2
Модельєр
колодок
Халат
З Ми
18
75
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Костюм
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Респіратор
газопилозахисний
З Ми
Вн


Ми
12
6


12
до зносу
76
8231.2
Штампувач
гумового взуття
Костюм
Надолонники
Напальчники
З Ми
Ми
Ми
12
чергові
чергові
2.1.10. Вироби хімзахисту
77
8231.2
Вулканізаторник
Халат
З Ми
12
78
8231.3
Гофрувальник трубок
Костюм
З Ми
12
79
8231.2
Заготівник
гумових
виробів та
деталей
Костюм
З Ми
12
80
8231.2
Знімач гумових
виробів
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
81
8231.2
Клеїльник
гумових,
полімерних
деталей та
виробів
Костюм
З Ми
12
82
8284.2
Складальник гумових
технічних
виробів
Фартух з нагрудником
Нарукавники
Ми
Ми
6
чергові
83
9322
Укладальник-
пакувальник
Халат
З Ми
12
2.1.11. Вироби інженерного і повітроплавного майна
84
8231.2
Випробувач
гумових
виробів
Комбінезон
На зовнішніх роботах
додатково:
Чоботи гумові
З Ми
В
12
12
85
8231.2
8231.2
Заготівник
такелажу інженерного
майна
Закрійник
гумових виробів та
деталей
Костюм
З Ми
12
86
8231.2
Клеїльник
гумових, полімерних
деталей та виробів
Костюм
Туфлі антистатичні
З Ми
Эс
12
12
87
8232.3
Комплектува-
льник
Костюм
З Ми
12
88
8231.2
Машиніст
обплітальної машини
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
89
8155.2
8231.3
Оператор
газгольдерної
станції
Різальник
еластомерів, гумових
та
азбестових
виробів
Костюм
З Ми
12
90
8229.2
Сортувальник
Костюм
З Ми
12
2.1.12. Вулканізація виробів
91
8231.2
Вулканізаторник
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт на
автоклавах та біля щита
високого тиску:
Костюм замість
напівкомбінезону
При охолодженні форм
водою та обслуговуванні
ебонітових і калошних
котлів додатково:
Чоботи гумові
З Ми
МиЗ Ми

В
12
112

9
92
8231.2
Пресувальник-
вулканізаторник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
При охолодженні форм
водою додатково:
Чоботи гумові
Пресувальнику-
вулканізаторнику
штучної підошви
додатково:
Фартух з брезентової
тканини та ватним
нагрудником
Рукавиці ватні
З Ми
З


В


Тп 100
Тп 100
12
1


9


6
1
93
8231.2
Пресувальник-
освинцювальник
рукавів
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
Ти Тк
З
З
Ми
Тп 100
О чи ОО
9
6
6
12
2
до зносу
94
8284.2
Складальник
гумових
технічних
виробів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
При охолодженні форм
водою додатково:
Чоботи гумові
З Ми
З
В
12
1
9
2.1.13. Опоряджувальні роботи
95
8153.2
Апаратник
промивання
При виконанні робіт з
протиранням
гліцерином:
Костюм
При виконанні робіт на
нейтралізації:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавиці комбінованіЗ МиЗ
Ми126
2
96
8231.2
Вирубник
заготовок та
виробів
Фартух з нагрудником
З
6
97
8231.2
Знімач гумових
виробів
При виконанні робіт по
зніманню рукавів:
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт по
зніманню кисетів з
моделей:
Халат
При виконанні робіт по
зніманню мочаних виробів
та гумового взуття:
Костюм
Фартух з нагрудником
Рукавиці комбіновані
Рукавички


З Ми Пн
МиЗ МиЗ Ми
З
Ми
Ми


12
11212
6
2
1
98
8229.2
8290.2
Лакувальник
Маркувальник
Костюм або
халат
З Ми
12
99
8231.2
8231.3
Нормалізаторник
Обрізувач гумових виробів
Комбінезон
З Ми
12
100
8231.3
Обрізувач
гумових виробів
Напівкомбінезон
При виконанні робіт по
обрізуванню облою:
Фартух з нагрудником
Нарукавники
Рукавички трикотажні
З Ми


З
Ми
Ми
12


6
6
1
101
8231.3
8231.2
Пропалювач
медичних
виробів
Ремонтувальник
гумових виробів
Халат
Фартух
З Ми
З Ми
12
6
102
8231.3
Різальник
еластомерів, гумових та
азбестових
виробів
Костюм
При виконанні робіт з
різання ізолюючої
стрічки:
Фартух з нагрудником
При роботі з водою
додатково:
Чоботи гумові
З МиЗ


В
126


9
103
8284.2
Складальник гумових
технічних
виробів
Фартух з нагрудником
Нарукавники
Ми
Ми
6
3
104
8229.2
Сортувальник
Костюм або
халат
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт на
перекочуванні
транспортерних стрічок:
Комбінезон
З Ми

МиЗ Ми
12

112
105
9322
Укладальник-пакувальник
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
106
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Костюм або
халат
Рукавиці комбіновані
З Ми

Ми
12

1
107
8211.2
8231.2
Шліфувальник
Шорсткувальник
Костюм або
халат
При виконанні робіт із
шорсткування-шліфування
виробів
у барабанах:
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми

З Ми
Ми
12

12
2
2.1.14. Виробництво латексних сумішей
108
8151.2
Апаратник
дозування
Комбінезон
Головний убір
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
Ми
Ми
9
12
9
1
109
8231.2
Апаратник
приготування латексної
суміші
Комбінезон
Головний убір
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
При виконанні робіт з
приготування латексної
суміші:
Костюм замість
комбінезона
Черевики шкіряні замість
тапочок шкіряних
Додатково:
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт з
приготування розчинів та
дисперсій:
Халат
Білизна натільна
Черевики шкіряні
З Ми
З
Нм
Ми
З Ми
Ми


МиЗ Ми
З
Ми
9
12
черговий
9
9
12


19
6
12
110
8151.2
Апаратник
приготування
хімічних
розчинів
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
К
50
З
Ми
К Щ
50 50
9

6
12
чергові
111
8153.2
Апаратник
промивання
Комбінезон
Головний убір
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
Ми
Ми
12
12
9
1
112
8152.2
Апаратник
сушіння
Комбінезон
Головний убір
Тапочки шкіряні
З Ми
З
Ми
12
12
9
113
7432.2
Бригадир на
дільницях
основного
виробництва
Халат
Тапочки шкіряні
З Ми
Ми
12
12
114
8231.2
Вулканізаторник
Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
Ми
Ми
12
12
12
1
115
8229.2
Контролер
Костюм
Головний убір
Тапочки шкіряні
З Ми
З
Ми
12
12
12
116
1222.2
Майстер
Костюм
Тапочки шкіряні
З Ми
Ми
12
12
117
8231.1
Налагоджувальник
устаткування для
виробництва гумових
виробів та взуття
Костюм
Черевики шкіряні
Головний убір
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
З
Ми
12
12
12
1
118
1222.2
Начальник
зміни
Костюм
Туфлі шкіряні
З Ми
Ми
12
12
119
8231.2
Ремонтувальник
гумових
виробів
Комбінезон
Головний убір
Тапочки шкіряні
З Ми
З
Ми
12
12
9
120
7233.2
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Костюм
Черевики шкіряні або
чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
З Ми

Ми
Ми
12

12
1
121
8229.2
9322
Сортувальник
Укладальник-пакувальник
Комбінезон
Головний убір
Тапочки шкіряні
З Ми
З
Ми
12
12
9
2.2. Шинне виробництво
122
8231.2
Апаратник
приготування гумових
клеїв і покриттів
При виконанні роботи по
підготовці рубраксу:
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи з
плавлення рідких
матеріалів додатково:
Фартух прогумований
При виконанні роботи по
виготовленню клеїв і
розчинників:
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбінованіЗ Ми
Ми
Ми


ВнЗ Ми
Ми
Ми9
12
2


129
12
3
123
8231.3
Балансувальник шин
Халат
З Ми
12
124
7432.2
Бригадир на
дільницях
основного
виробництва
Рукавиці брезентові
Ми Тп 100
1
125
8231.2
Вальцювальник
гумових
сумішей
Комбінезон
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
Ми
Ми
9
6
12
1
126
8231.2
Виготовлювач кілець
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
127
8231.2
Виймальник
варильних камер
Костюм
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи з
контролю варочних
камер:
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
Ми
МиЗ Ми
Ми
12
черговий
12
112
2
128
8231.3
Віджимач
повітря і вологи з
камер
Халат
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи з
контролю вентилів:
Халат
З Ми
Вн
В
Ми


З Ми
12
черговий
12
2


12
129
8231.3
Вставник камер
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
130
8231.2
Вулканізаторник
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи з
вулканізації камер:
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
Ми


З Ми
Ми
Ми
12
12
1


12
2
12
131
8231.3
Дублювальник
Комбінезон або
халат
Рукавиці комбіновані
З Ми

Ми
12

2
132
8231.3
Заготівник
шприцьованих деталей
до шин
Халат
З Ми
12
133
8231.2
Закрійник
гумових
виробів та
деталей
При виконанні роботи з розкрою
жорстких
сердечників, дискових і
смугових камер:
Фартух
Нарукавники
При виконанні роботи з розкрою
деталей і
дискових камер:
Халат
При виконанні роботи на
діагонально- і повздовжньо-
різальних агрегатах:
Напівкомбінезон
Закрійнику-дублювальнику:
Халат
Рукавиці
З Ми
ЗЗ МиЗ Ми

З Ми
Ми
6
61212

12
2
134
8231.3
8231.2
Ізолювальник кілець
Каландрувальник
гумових
сумішей
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
135
8231.2
Клеїльник
гумових,
полімерних
деталей та виробів
Халат
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи по
склеюванню
жорстких сердечників, дискових
і підосових
камер:
Фартух
Нарукавники
При виконанні роботи по
наклеюванню
підсилювальних стрічок,
варочних камер і стрічок:
Халат
З Ми
Ми

З Ми
Ми
З Ми
12
2

6
6
12
136
8232.3
Комплектувальник
При розважуванні каучуку,
регенерату та інших непилових
інгредієнтів:
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Розрізальнику каучуку на
мокрих роботах на дисковому
ножі додатково:
Калоші гумові
При розважуванні сипких
матеріалів:
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
При виконанні роботи по
комплектуванню деталей і шин:
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбінованіЗ Ми
Ми
МиВ


З Ми
З
Ми
Ми
З


З Ми
Ми
Ми12
12
29


9
6
12
2
12


12
12
2
137
8231.2
Контролер шинного
виробництва
Халат
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи з
контролю вентилів:
Халат
З Ми
Вн
В
Ми


З Ми
12
черговий
12
2


12
138
8231.2
Машиніст
автокамерного
агрегату
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
139
8231.2
Машиніст
каландра
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
140
8231.2
Машиніст
просочувального
агрегату
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
141
8231.2
Машиніст
протекторного
агрегату
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
142
8231.3
Машиніст
сквиджового
верстата
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
143
8229.2
Машиніст
шпрединг-машини
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
144
8229.2
Машиніст шприц-
машини
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи по
заготівлі гумового шнура:
Фартух
Нарукавники
З Ми
Ми
Ми


З
Ми
12
12
3


12
6
145
9321
8284.2
9321
Монтувальник
вентилів
Монтувальник шин
Монтувальник шино-
пневматичних муфт
Халат
З Ми
12
146
9322
Навішувач
заготовок
При розважуванні каучуку,
регенерату та інших непилових
інгредієнтів:
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
Розрізальнику каучуку на
мокрих роботах на
дисковому ножі
додатково:
Калоші гумові
При розважуванні сипких
хімікалій:
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
Респіратор протипиловий
При виконанні роботи по
зніманню-укладаннюЗ Ми
Ми
В


З Ми
З
Ми
Ми
З12
1
9


9
6
12
2
12
до зносупротекторів:
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні

З Ми
Ми

12
12
147
8283.2
Наклеювач
заготовок
Халат
З Ми
12
148
8231.3
Намазувальник
деталей
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
149
8231.3
Обрізувач
гумових виробів
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Нарукавники
Вн
Ми
Ми
6
12
3
150
8231.3
Оброблювач
вентилів
Костюм
З Ми
12
151
8211.2
Оператор
автоматичних
та напівавтоматичних
ліній,
верстатів та
установок
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
152
8211.2
Оператор
автоматичних
та напівавтоматичних
ліній,
верстатів та
установок
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
153
8231.2
Оператор з
виготовлення гумових
сумішей
Халат
З Ми
12
154
8231.2
Оператор з
перезарядження
транспортних систем
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
155
8231.2
Оператор
подавання
наповнювачів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
156
8231.2
Оператор
подавання
наповнювачів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
З
Ми
12
12
6
2
157
8231.2
Перезарядник
складальних
верстатів
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
158
8231.2
Пластикаторник
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
159
8231.3
Правильник дроту та
плетінки
Комбінезон
Рукавиці брезентові
З Ми
Тп
9
1
160
8229.2
Пресувальник
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
161
8131.3
Промазувальник форм
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
162
8231.2
Ремонтувальник
гумових виробів
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
163
8231.3
Різальник
еластомерів, гумових
та азбестових
виробів
Халат
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
В
Ми
9
12
1
164
7233.1
Слюсар-ремонтник
Халат
З Ми
12
165
8284.2
Складальник
браслетів та
брекерів
Халат
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
Ми
12
2
12
166
8285.2
Складальник
деталей та
виробів
Комбінезон
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
На зовнішніх роботах на
відкритих площадках узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
З
Вн
Ми
Ми
ЗТн
Тн
9
6
черговий
12
1
1236
36
167
8284.2
Складальник
покришок
Напівкомбінезон
Головний убір
Черевики шкіряні
З Ми
З
Ми
12
12
12
168
8229.2
Сортувальник
Комбінезон
Плащ брезентовий або
плащ прогумований
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
При виконанні роботи по
сортуванню технічного вуглецю
та хімікалій:
Комбінезон
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
На зовнішніх роботах на
відкритих площадках узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Ми Тп100
Ву
В


Тн
ТнЗ Ми
З
Вн
Ми
Ми
ЗТн
Тн
12
черговий

12


36
369
6
черговий
12
1
1236
36
169
8284.2
Стикувальник гумових
виробів
Напівкомбінезон або
халат
При виконанні роботи по
стикуванню
протекторів на станку:
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
З Ми
Ми
12
12
2
170
8231.3
Стикувальник смуг
Халат
З Ми
12
171
8265.2
Сушильник
сировини, напів-
фабрикатів та
виробів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
172
8231.2
Термопластикаторник
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
173
9322
Укладальник-
пакувальник
При виконанні роботи по
складанню-пакуванню технічного
вуглецю та
хімікалій:
Комбінезон
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах на
відкритих площадках узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
При виконанні роботи по
пакуванню шин:
Халат
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
З Ми
З
Вн
Ми
Ми
З
Тн
Тн


З Ми
Ми


Тн
9
6
черговий
12
1
12
черговий36
36


12
2


36
174
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Халат
При виконанні роботи по
воскуванню
покришок:
Комбінезон
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З МиЗ Ми
Вн
В
Ми
1212
черговий
12
2
175
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
176
8231.3
Фліперувач
бортових кілець
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
177
8231.2
Формувальник
покришок
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
9
2
178
8231.2
Холодильщик гумових
сумішей
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Головний убір
З Ми
Ми
Ми
З
9
12
1
12
179
8231.2
Шорсткувальник
Комбінезон
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
З Ми
Вн
Ми
12
черговий
12
180
8211.2
Шліфувальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
При виконанні роботи з
шліфування-лакування покришок:
Комбінезон
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
Ми


З Ми
Вн
Ми
12
2
12


12
черговий
12
2.2.1. Виробництво гальмівних камер
181
8231.2
Закрійник гумових виробів
і
деталей
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
182
8231.3
Готувач камер та рукавів
Халат
З Ми
12
183
8231.2
Клеїльник гумових,
полімерних деталей і
виробів
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
184
8131.3
Промазувальник форм
Костюм
Фартух прогумований
З Ми
Вн
12
черговий
185
8231.2
Шорсткувальник
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
2.2.2. Виробництво губчастих камер
186
8231.3
Вставник камер
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
187
8284.2
Монтувальник шин
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
188
8231.3
Різальник еластомерів,
гумових і азбестових
виробів
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
189
8284.2
Стикувальник гумових
виробів
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
190
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
2.2.3. Виробництво масивних шин
191
8231.2
Вулканізаторник
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
1
192
8231.2
Випалювач
масивних шин
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
1
193
8231.2
Каландрувальник гумових
сумішей
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
194
8231.2
Машиніст
каландра
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
195
8231.3
Мийник
покришок
Комбінезон
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
В
Вн
Ми
9
черговий
12
чергові
2
196
8231.2
Накатник
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
197
8231.3
Намазувальник деталей
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
198
8231.3
Обрізувач
гумових виробів
Фартух
Нарукавники
З Ми Тп
З
6
6
199
8231.2
Ремонтувальник гумових
виробів
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
200
9322
Сушильник стрижнів, форм
та формувальних матеріалів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна
Підшоломник під каску
З Ми
Ми
Ми
З
З
12
12
3
чергова
до зносу
2.2.4. Виробництво шино-пневматичних муфт
201
8231.2
Вулканізаторник
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Нарукавники
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
З
Ми
12
12
6
1
202
8231.2
Закрійник гумових виробів
і
деталей
Костюм
З Ми
12
203
9321
Монтувальник шино-пневма-
тичних муфт
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Нарукавники
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
З
Ми
12
12
6
1
204
8231.2
Пресувальник-
вулканізаторник
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
Нарукавники
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
З
Ми
12
12
6
1
205
8284.2
Складальник шино-пневма-
тичних муфт
Напівкомбінезон
Головний убір
З Ми
З
12
12
2.2.5. Виробництво велокамер
206
8231.3
Віджимач повітря та вологи
з камер
Халат
З Ми
12
207
8231.3
Готувач камер та рукавів
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
208
8231.3
Заготівник шприцьованих
деталей для шин
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
209
8231.2
Знімач гумових виробів
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
210
9322
Навішувач
заготовок
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
211
8231.3
Оброблювач
вентилів
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
212
8231.3
Піддувальник виробів
Халат
З Ми
12
213
8231.3
Різальник еластомерів,
гумових та азбестових
виробів
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
214
8284.2
Стикувальник гумових
виробів
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
215
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
216
8231.2
Шорсткувальник
Халат
З Ми
12
2.2.6. Виробництво велопокришок
217
8231.2
Виготовлювач кілець
Халат
З Ми
12
218
8231.3
Заготівник
каркасу спор-тивних
велошин
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
219
8231.3
8231.2
Заготівник шприцьованих
деталей для шин
Закрійник гумових виробів
та деталей
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
220
8231.3
Ізолювальник кілець
Халат
З Ми
12
221
8232.3
Комплектувальник
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
222
8231.3
Обрізувач
гумових виробів
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
223
7221.2
Правильник на
машинах
Халат
З Ми
12
224
8131.3
Промазувальник форм
Напівкомбінезон
Головний убір
З Ми
З
12
12
225
7221.2
Розкатник
Напівкомбінезон
Головний убір
З Ми
З
12
12
226
8284.2
Складальник
покришок
Напівкомбінезон
Головний убір
З Ми
З
12
12
227
7221.2
Штампувальник
(холодноштампувальні
роботи)
Халат
З Ми
12
2.2.7. Виробництво велообвідних стрічок
228
8231.3
Заготівник шприцьованих
деталей для шин
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
229
8284.2
Стикувальник гумових
виробів
Халат
З Ми
12
2.2.8. Виробництво автовелоаптечок
230
8231.2
Заготівник гумових виробів
та деталей
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
231
8229.2
Машиніст шприц-машини
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
232
8131.2
Випалювач
матеріалів
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
6
2
233
7221.2
Штампувальник
(холодноштампувальні
роботи)
Фартух
Нарукавники
З
З
6
6
2.2.9. Виробництво матеріалів для ремонту
234
8231.2
Вирубник заготовок та
виробів
Фартух
З
6
235
8231.3
Мийник
покришок
Комбінезон
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
В
Ми
12
9
12
2
236
8261.3
Готувач
сировини
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
237
8231.2
Ремонтувальник гумових
виробів
Халат
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
238
8131.2
Сортувальник
напівфабрикатів та виробів
Комбінезон
З Ми
12
239
9322
Укладальник-пакувальник
Фартух
Нарукавники
З
З
12
6
2.3. Виробничо-допоміжні роботи
240
8154.2
Апаратник
рекуперації
Костюм
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
241
7213.2
Бляхар
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На дільницях:
крейдяній, рецептурній,
фарбування гум, розмелювання
ебонітового пилу та лако-
масло-смоло-фактисоваріння
додатково:
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Ми


В
12
12
2


12
242
7432.2
Бригадир на
дільницях
основного
виробництва
Костюм
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
243
8231.2
Вальцювальник
гумових
сумішей
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
244
8231.2
Випробувач
гумових виробів
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
245
8334.2
Водій електро- та
автовізка
Костюм
Рукавиці комбіновані
На постійних зовнішніх роботах
узимку
додатково:
Куртка утеплена
З Ми
МиТн
12
136
246
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
З Ми
Ми
Эн
Эн
12
12
чергові
чергові
247
8231.2
Каландрувальник
гумових
сумішей
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
248
8143.2
Картонажник
Фартух з нагрудником
З Ми
9
249
9411
Комірник
Халат
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
250
8229.2
Контролер
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
3
251
7241.1
Лаборант з
фізико-механічних
випробувань
Халат
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
252
8333.2
Ліфтер
Костюм
З Ми
12
253
1222.2
Майстер
Костюм
Калоші гумові
З Ми
В
12
12
254
9322
Мастильник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На дільницях:
крейдяній, рецептурній,
фарбування гум, розме-
лювання ебонітового
пилу та лако-масло-смоло-
фактисоваріння
додатково:
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Ми
В
12
12
2
12
255
8231.2
Машиніст
гумозмішувача
Напівкомбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
256
8333.1
Машиніст крана
(кранівник)
Комбінезон
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Эн
Эн
Ми
12
12
чергові
чергові
3
257
3115
Механік
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На дільницях:
крейдяній, рецептурній,
фарбування гум, розмелювання
ебонітового пилу та лако-
масло-смоло-фактисоваріння
додатково:
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Ми


В
12
12
2


12
258
8231.1
Налагоджувальник
устаткування для
виробництва гумових
виробів та взуття
Комбінезон
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
259
1222.2
Начальник зміни
Костюм
Калоші гумові
З Ми
В
12
12
260
8269.3
Обліковець міри та
виробів
Халат
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
261
8155.2
Оператор
газгольдерної
станції
Комбінезон
З Ми
12
262
9322
Підсобний
робітник
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
263
9132
Прибиральник
виробничих приміщень
Халат
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Калоші гумові
З Ми
Ми
Вн
В
12
2
чергові
чергові
264
8231.2
Ремонтувальник
гумових виробів
Фартух
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
6
2
265
8143.2
Різальник паперу,
картону та целюлози
Халат
При роботі з водою
додатково:
Калоші гумові
З Ми
В
12
12
266
8229.2
Сортувальник
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
267
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
В
Ми
12
12
1
268
8162.2
Чистильник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
3
269
8231.3
Чистильник оснащення
та пристроїв
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
270
8231.2
Фарбувальник гумових
виробів
Халат
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
2.4. Загальні професії гумового і шинного виробництв
271
8231.2
Вальцювальник
гумових
сумішей
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
272
9333
Вантажник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Ми
Ми


Тн
Тн
12
12
2


36
36
273
8231.2
Випробувач
гумових
виробів
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
274
8231.2
Вулканізаторник
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
275
8231.2
Заготівник
зразків для
випробування шин
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
276
8231.2
Контролер
шинного
виробництва
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
277
7241.1
Лаборант з
фізико-механічних
випробувань
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
278
8231.2
8231.2
Машиніст
гумозмішувача
Машиніст
каландра
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
279
8231.2
Термопластикаторник
Халат
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
280
7215.2
Транспортувальник
(такелажні роботи)
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Ми
Ми


Тн
Тн
12
12
2


36
36
2.5. Виробництво азбесто-технічних виробів
2
8152.2
Апаратник
варіння
Халат
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
При виконанні робіт з
виготовлення манжет:
Фартух
Нарукавники
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт з
виготовлення оліфи,
фактису, масла,
емульсії:
Костюм
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
В
Вн
Ми Тп 100


З Ми
Ми
Ми
З Ми
Вн
Ми
Ми
12
6
12
чергові
3


6
6
2
12
черговий
12
2
282
8152.2
Апаратник
просочування та
сушіння азбосталевих
листів
При виконанні роботи на
просочувально-сушильному
агрегаті:
Халат
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
На ручних роботах
додатково:
Чоботи гумові
При виконанні роботи на
просочуванні
азботехнічних виробів:
Халат
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентовіЗ Ми
Вн
Ми Тп 100


ВЗ Ми
Вн

В
Вн
Ми Тп 10012
чергові
3


1212
6

12
чергові
3
283
8154.2
Апаратник
рекуперації
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
3
284
8152.2
Апаратник
сушіння
При виконанні роботи на
сушильних апаратах:
Куртка
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи на
вакуум-сушилці:
Костюм
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи по
сушінню формувальної
маси, стрічки дискової
та інших азбестових
виробів:
Фартух з нагрудником
При виконанні робіт по
сушінню фільтромаси:
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові


Ми
Ми


З Ми
Ми

З МиВн
В


12
2


12
1

612
12
285
7432.2
Бригадир на
дільницях
основного
виробництва
Халат
З Ми
12
286
8212.2
Брикетувальник
формувальної маси
Костюм
Рукавиці комбіновані
При вальцюванні
гальмівних накладок:
Рукавиці комбіновані
замість
рукавиць комбінованих
З Ми
МиМи
Ми
12
21
2
287
8159.2
Вальцювальник
При вальцюванні
пароніту:
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
При вальцюванні
гальмівних накладок:
Халат
Рукавиці комбіновані


З Ми
Ми


З Ми
Ми


12
1


12
1
288
8212.2
Виготовлювач набивок
Костюм
Фартух брезентовий
Рукавиці брезентові
З Ми
Ми
Ми
12
6
2
289
8223.2
Відпальник
виробів
Куртка
Фартух брезентовий
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми Тп
Ми
12
6
1
290
8334.2
Водій електро- та
автовізка
Комбінезон
З Ми
12
291
8124.2
Волочильник дроту
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
292
8231.2
Вулканізаторник
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
293
8212.3
Графітувальник азбестових
технічних
виробів
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
9
1
294
8151.2
Дробильник
Костюм або
комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
295
8159.3
Дублювальник листового
матеріалу
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
296
7241.1
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
З Ми
Ми
Эн
Эн
12
1
чергові
чергові
297
8152.3
Емульсовар
Костюм або
халат
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

З Ми
Вн
Ми
Ми

12
черговий
12
2
298
8159.3
Завантажувач-вивантажувач
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
299
8151.3
Заготівник
азбестової
суміші
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
300
8212.2
Заготівник
азбесто-
технічних
виробів
Костюм
Рукавиці комбіновані
При виконанні роботи по
формуванню тканих
фільтрополотен
додатково:
Фартух з нагрудником
З Ми
Ми
З Ми
12
2
6
301
8152.3
Заправник-знімач
гальмової стрічки
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
302
8290.2
Зливальник-розливальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
303
7215.2
Зшивальник
металевих сіток
Халат
З Ми
12
304
8212.2
Калібрувальник набивок
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
305
8152.2
Клеєвар
Костюм
Фартух брезентовий
Рукавиці брезентові
З Ми
Ми
Ми
12
6
2
306
8232.3
Комплектувальник
Фартух
Рукавиці комбіновані
Ми
Ми
12
2
307
8212.2
8159.2
9322
Контролер
азбестоцементних виробів
Контролер якості продукції
та
технологічного
процесу
Крутильник
Халат
З Ми
12
308
1222.2
Майстер
Костюм
З Ми
12
309
9322
Мастильник
Костюм
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
З Ми
Ми
Эн
12
1
чергові
310
8163.2
8163.2
Машиніст
компресорних
установок
Машиніст
насосних
установок
Напівкомбінезон
З Ми
12
311
8229.2
Машиніст
шпредінг-
машини
Комбінезон
З Ми
12
312
3115
Механік
Костюм
З Ми
12
313
8151.3
Наважувач-готувач
азбестових
сумішей
Комбінезон з капюшоном
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми Пн
Ми
Ми
12
12
2
314
7223.1
Налагоджувальник холодно-
штампувального
устаткування
Комбінезон
З Ми
12
315
8159.3
Намотувальник матеріалів і
напівфабрикатів
Костюм
З Ми
12
316
1222.2
Начальник зміни
Халат
З Ми
12
317
8231.2
Обрізувач
гумових
виробів
Фартух з нагрудником
Рукавиці сукняні
Нарукавники
Ми Мп
Тп 100
Ми
6
1
6
318
8163.2
Оператор з
обслуговування установок
для пилогазоуловлювання
Комбінезон з капюшоном
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Протигаз фільтрувальний
або
респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Взуття утеплене
З Ми Пн
В
Ми


Тн
Тн
Тн 30
12
12
2
черговий

36
36
36
319
8261.2
Оператор
чесального
устаткування
Костюм
З Ми
12
320
8212.3
Перфораторник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
1
321
9322
Підсобний
робітник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
1
322
8159.1
Помічник
майстра
Костюм
З Ми
12
323
8229.2
Пресувальник
Фартух з нагрудником
Рукавиці комбіновані
Нарукавники
З Ми
Ми
Ми
6
2
6
324
8212.2
Пресувальник
гарячого
формування
Фартух з нагрудником
Рукавиці сукняні
Нарукавники
Ми Мп
Тп 100
Ми
6
1
6
325
8123.2
Прожарювач
Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
326
8261.2
8231.2
Прядильник
Ремонтувальник
гумових виробів
Комбінезон
З Ми
12
327
8231.3
Різальник еластомерів,
гумових та азбестових
виробів
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
1
328
7221.2
Різальник металу на
ножицях і пресах
Фартух брезентовий з
нагрудником
Рукавиці брезентові
Ми Мп

Ми Мп
9

1
329
8151.2
Розмелювач
Комбінезон
З Ми
12
330
8211.2
Свердлувальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
331
8262.2
Сіткоплетільник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
332
9321
Складальник
азбестометалевих листів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
333
7241.1
Слюсар з
контрольно-вимірювальних
приладів та
автоматики
Костюм
З Ми
12
334
7233.2
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Костюм
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
З Ми
Ми
Эн
12
1
чергові
335
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Слюсарю додатково:
Чоботи гумові
З Ми
Ми
Эн

В
12
1
чергові

чергові
336
7222.1
Слюсар-інструментальник
Комбінезон
З Ми
12
337
8159.2
Снувальник
Халат
З Ми
12
338
8229.2
Сортувальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
339
8212.3
Сушильник
азбестоцементних виробів
Комбінезон
З Ми
12
340
9322
Тасьмовик
Костюм або
халат
З Ми
12
341
8262.2
Ткач
Костюм
На сирому ткацтві
додатково:
Фартух прогумований
З Ми
Нм
12
6
342
8223.2
Травильник
Костюм

Фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавички гумові
К
20
К
80
К Щ
20 20
К Щ
50 50
12

черговий

12

чергові
343
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Костюм
З Ми
12
344
8212.3
Формувальник фільтр-
пластин
Фартух з нагрудником
З Ми
6
345
8122.3
Чистильник
металу, відливок, виробів
та
деталей
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Шолом захисний
З Ми Пн
Ми
Ми
З
12
12
1
черговий
346
7431.2
Чистильник-точильник
чесальних
апаратів
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
347
8211.2
Шліфувальник
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
2.6. Виробництво технічного вуглецю
348
8152.2
8159.2
Апаратник
гранулювання
Апаратник
ущільнення технічного
вуглецю
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
При виконанні роботи на
ущільнювальних
технологічних
установках:
Рукавички трикотажні
замість
рукавиць комбінованих
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
Тн
Ми
6
4
6
12
1
12
0,5
349
8152.2
Апаратник
плавлення
При виконанні роботи з
очищення сухим способом
плавильного та
випарного відділень:
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
При виконанні роботи у
плавильному відділенні:
Костюм
Куртка утеплена
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Тр Тт
З
Ми Тп
Тр Тп 100
Тн


Ми
Тн
З
З
Ми
Тп 100
9
6
12
1
12


6
24
6
12
12
2
350
8154.1
Апаратник
карбонізації
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Ми Тп 100
З
Ми Тп
Ми Тп 100
Тн
9
6
12
1
12
351
8152.1
Апаратник
конденсації
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
З Ми
Ми
Ми
12
12
3
352
8159.1
8154.1
8159.1
Апаратник
одержання
технічного
вуглецю
Апаратник
розкладання
Апаратник
одержання
сірковуглецю-сирцю
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
При виконанні роботи з
одержання технічного
вуглецю з антраценової
сировини:
Рукавички трикотажні
замість
рукавиць брезентових
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми Тп 100
Тн
Ми
6
6
6
12
1
12
0,5
353
8159.2
Апаратник
охолодження
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
З
Ми
Ми
9
6
12
12
1
354
8163.2
Апаратник
хімводоочищення
Костюм
Головний убір
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
В
Вн
Ми
9
12
12
чергові
1
355
8153.1
Апаратник очищення
рідини
Костюм брезентовий
Головний убір
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Вн
З
В
Вн
12
6
12
3
356
9411
Вагар
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
Тн
9
6
12
2
12
357
9332
Візник
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Штани утеплені
При виконанні роботи по
перевезенню пічного
шлаку:
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Головний убір
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
З
Ми
Ми
Тн


ТнЗ Ми
З
Ми
З
Тп 100


Тн
Тн
6
6
12
1
24


249
6
12
12
3


24
24
358
7442.2
Взуттьовик з ремонту
взуття
Халат
Фартух
З Ми
З Ми
12
6
359
7122.2
Вогнетривник
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми Мп
Тн
6
6
6
12
1
12
360
9333
8334.2
Вантажник
Водій електро- та
автовізка
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Штани утеплені
З Ми Пн
З
Ми
Ми
Ми
Тн


Тн
6
6
12
12
1
24


36
361
8322.2
Водій
автотранспортних засобів
Костюм
Куртка утеплена
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
З Ми
Тн
З
З
Ми
Ми
9
24
6
12
12
3
362
3422
Експедитор
Комбінезон
Плащ водостійкий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Білизна натільна
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Вн
Ми
Ми
З
Тн
Тн
9
24
12
2
6
12
24
363
7212.1
Електрогазо-зварник
Костюм
Білизна натільна
Шолом
Черевики шкіряні з
металевим носком
Рукавиці зварника
брезентові
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Тр Ми
З
З
Тр Тп
Мун 100
Тр Тп 400

Тн
Тн
12
6
6
12
1


12
24
364
7241.1
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички комбіновані
Куртка утеплена
З Ми Пн
З
З
Ми
Эн
Ми
Тн
6
6
6
12
чергові
1
12
365
8290.2
Зливальник-розливальник
Костюм
Білизна натільна
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові або
з термозахисної тканини
Куртка утеплена
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Штани утеплені
Взуття утеплене
То Ти Тп
400 Ву
З
Мп См
Мп Нм Ти
Тн


Тн
Тн
30
9
6
12
1

12


36
48
366
2143.2
2146.2
Інженер-енергетик
Інженер-технолог
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
Тн
9
9
12
3
чергова
367
9411
Комірник
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
Тн
12
9
12
2
24
368
8229.2
Контролер
Халат
Головний убір
З Ми
З
12
12
369
7214.2
Котельник
Комбінезон
Головний убір
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми
Тн
6
6
6
12
1
12
370
8159.1
Лаборант
хімічного
аналізу
Костюм
Головний убір
З Ми
З
12
12
371
7141.2
Маляр
Костюм
Головний убір
Черевики шкіряні
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Тн
12
6
12
12
372
1222.2
Майстер
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
При виконанні роботи у
вантажно-розвантажу-
вальних відділеннях:
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
ТнЗ Ми
З
З
Ми
Ми
Тн
9
9
12
3
249
6
6
9
1
12
373
9322
Мастильник
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми
Тн
6
6
6
12
1
12
374
8264.2
Машиніст із прання та
ремонту
спецодягу
Халат
Фартух прогумований
Чоботи гумові
З Ми
Вн
В
12
12
12
375
8163.2
Машиніст
компресорних установок
Костюм
Куртка утеплена
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
З Ми
Тн
З
З
Ми
Ми
9
12
6
12
12
3
376
8163.2
Машиніст
насосних
установок
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
З
З
Ми
Ми
9
6
12
12
1
377
8340.2
Машиніст
котельної
установки
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Тт Тп 100
Ми
Ми Тп 100
9
12
2
378
8290.2
Машиніст
пакувальної машини
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
При виконанні робіт на
ущільнювальних
технологічних
установках:
Рукавички трикотажні
замість
рукавиць комбінованих
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
Тн
Ми
6
4
6
12
1
12
0,5
379
8139.2
Машиніст
пневмотран-
спорту
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
Тн
6
6
6
12
1
12
380
8131.2
Муляр (пічник) черговий
біля печей
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми Тп 100
Тн
6
6
6
12
1
12
381
3115
1222.2
Механік
Начальник
зміни
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
Тн
9
9
12
3
чергова
382
1222.2
Начальник цеху
Костюм
Черевики шкіряні
Куртка утеплена
З Ми
Ми
Тн
12
12
чергова
383
9141
Опалювач
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Тт Тп 100
Ми
Ми Тп 100
9
12
2
384
9322
Підсобний
робітник
При виконанні робіт у
відділенні підготовки
сировини:
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
При виконанні робіт на
складі:
Костюм
Куртка утеплена
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт на
міжцеховому транспорті:
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Штани утепленіЗ Ми
З
З
Ми
Ми Пм
Тн


Ми
Тн
З
Ми
Ми


З Ми
З
Ми
Ми
Тн


Тн9
6
6
9
1
12


12
24
9
12
2


6
6
12
1
24


24
385
9132
Прибиральник
виробничих
приміщень
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Головний убір
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Тп 100
З
Тн
9
6
9
1
6
12
386
9132
Прибиральник службових
приміщень
Халат
Чоботи гумові
З Ми
В
9
12
387
9162
Прибиральник
територій
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Ми
Ми
Ми


Тн
Тн
12
12
1
12


36
36
388
8290.3
Пробовідбірник
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Тн
12
12
12
12
12
389
8229.2
Сортувальник
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
При виконанні робіт на
ущільнювальних
технологічних
установках:
Рукавички трикотажні
замість
рукавиць комбінованих
З Ми Пн
З
З
Ми
Ми
Тн
Ми
6
4
6
12
1
12
0,5
390
7241.1
Слюсар з
контрольно-вимірювальних
приладів та
автоматики
Комбінезон
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми


Тн
12
6
12
2


24
391
7233.1
Слюсар-ремонтник
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми
Тн
6
6
6
12
1
12
392
7215.2
7215.2
Стропальник
Транспортувальник
(такелажні роботи)
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Штани утеплені
З Ми
З
Ми
Ми
Тн


Тн
6
6
12
1
24


24
393
3119
Технолог
Костюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
З Ми
З
Ми
Ми
Тн
9
9
12
3
чергова
394
8333.3
9322
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Укладальник-пакувальник
Комбінезон
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
При виконанні робіт на
ущільнювальних
технологічних
установках:
Рукавички трикотажні
замість
рукавиць комбінованих
З Ми
З
З
Ми
Ми
Тн
Ми
6
4
6
12
1
12
0,5
395
7122.2
Футерувальник
(кислототривник)
Костюм
Білизна натільна
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
З Ми
З
З
Ми
Ми Мп
Тн
6
6
6
12
1
12
396
8263.2
Швачка
Халат
Фартух
З Ми
З Ми
12
6
2.6.1. Сухе сіркоочищення
397
8159.2
Апаратник
Костюм
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
З Ми
Ми Тп 100
Вн
12
12
чергові
398
8159.1
Лаборант
хімічного
аналізу
Халат
З Ми
12
399
9322
Підсобний
робітник
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
Ми
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
1


36
36
400
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
чергові
1


36
36
2.6.2. Мокре сіркоочищення
401
8159.1
Апаратник
одержання
сірковуглецю-сирцю
Костюм сукняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
Тп 100
Вн
Ми
В
Вн
Ми Тп 100
12
6
12
12
чергові
2
402
8151.2
Апаратник
приготування хімічних
розчинів
Костюм сукняний
Костюм гумовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
Тп 100
Вн
Ми
В
Вн
Ми Тп 100
12
черговий
12
12
чергові
2
403
7241.1
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Костюм
Калоші діелектричні
Рукавички гумові
З Ми
Эн
Эн
12
чергові
чергові
404
8229.2
Контролер
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
405
9411
Комірник
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
406
8264.2
Машиніст із прання та
ремонту
спецодягу
Костюм
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
З Ми

Вн
В
Ми Тп 100
12

12
12
2
407
8163.2
8163.2
Машиніст
компресорних установок
Машиніст
насосних
установок
Комбінезон
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці брезентові
З Ми
Эн
Эн
Ми Тп 100
12
чергові
чергові
3
408
3115
1222.2
1222.2
Механік
Начальник зміни
(промисловість)
Начальник цеху
Костюм
Черевики шкіряні
З Ми
Ми
12
12
409
9322
Підсобний
робітник
Костюм
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
З Ми
Вн

В
Ми Тп 100
12
12

12
2
410
9132
Прибиральник
виробничих приміщень
Костюм
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
З Ми

Вн
В
Ми Тп 100
12

12
12
2
411
7233.2
7233.1
Слюсар з
ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Ми Тп 100
В
Вн
Тп 100
12
12
чергові
1
2.6.3. Газопідвищувальна станція
412
8159.2
Апаратник
Костюм
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
Ми
12
12
2
413
7241.1
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
З Ми
Эн
Эн
12
чергові
чергові
414
1222.2
Начальник зміни
Костюм
Чоботи гумові
З Ми
В
12
12
415
8159.1
Лаборант хімічного аналізу
Халат
З Ми
12
416
8163.2
8163.2
Машиніст
компресорних установок
Машиніст
насосних
установок
Комбінезон
Калоші гумові
З Ми
В
12
12
417
8340.2
Машиніст
котельної
установки
Костюм
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
З Ми
Вн
Тп
12
чергові
1
418
7233.2
Слюсар з
експлуатації та ремонту
газового устаткування
Костюм
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми Ву
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
2


36
36
419
7233.2
7233.1
Слюсар з
ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Костюм
Костюм гумовий
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
З Ми
Вн
В
Ми Тп 100
12
черговий
12
1
2.6.4. Газорятувальна станція
420
8290.2
Газорятівник
Костюм
Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові або
з термозахисної тканини
ТоТиТп 400
Ву
Тн
Тн
Ву
Мп Нм Ти
Тп 100
черговий
чергова
чергові
12
черговіКостюм
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Головний убір
Тн
З
Мп См
З
12
6
12
12
421
1222.2
1226.2
Майстер
Начальник
станції
Костюм брезентовий або
костюм прогумований
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички брезентові
Ми Тп 100
Вн
Тн
Тн
В
Вн
Тп 100
черговий
чергова
чергові
12
чергові
чергові
2.7. Виробництво регенерату
422
8151.2
8151.1
Апаратник
дозування
Апаратник
змішування
Костюм або
халат
З Ми
12
423
8231.2
Апаратник
приготування гумових
клеїв
та покриттів
Костюм
То Ти Тп
400 Ву
12
424
7432.2
Бригадир на
дільницях
основного
виробництва
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
425
8231.2
Вальцювальник
гумових
сумішей
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
426
9333
Вантажник
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми Ву
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
1


36
36
427
8334.2
Водій електро- та
автовізка
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
1
428
8231.2
Девулканізаторник
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Нм
Ми
12
12
2
429
8151.2
Дробильник
Комбінезон
Чоботи гумові
З Ми
Нм
12
12
430
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
З Ми
Эн
Эн
12
чергові
чергові
431
8290.2
Зливальник-
розливальник
Костюм
Фартух брезентовий з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
То Ти Тп
400 Ву
Мп
В Яж
Ву Яж


Тн
Тн
12

6
12
чергові


36
36
432
8231.2
Каландрувальник
гумових
сумішей
Комбінезон
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
433
8229.2
Контролер
Халат
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
3
434
8162.2
Котлочистильник
Комбінезон
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Шолом сукняний
З Ми
Ми
Ми
Тт
12
12
1
черговий
435
3111
Лаборант
Костюм
З Ми
12
436
1222.2
Майстер
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
437
9322
Мастильник
Комбінезон
З Ми
12
438
8163.2
Машиніст
компресорних
установок
Костюм
З Ми
12
439
8231.2
Машиніст стрейнера
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
440
3115
1222.2
Механік
Начальник
зміни
(промисловість)
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
441
8151.3
Просівальник
Комбінезон
З Ми
12
442
8231.2
Рафінувальник
Костюм
Рукавиці комбіновані
З Ми
Ми
12
2
443
8231.3
Різальник
еластомерів,
гумових та
азбестових
виробів
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
1


36
36
444
7233.2
7233.1
Слюсар з
ремонту
технологічних
установок
Слюсар-ремонтник
Костюм
Рукавиці комбіновані
При виконанні
слюсарних робіт в цеху
додатково:
Чоботи гумові
З Ми
МиВ
12
112
445
8229.2
Сортувальник
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми Вн
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
1


36
36
446
8231.2
Сушильник
девулканізату
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
В
Ми
12
12
2
447
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Комбінезон
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми Вн
В
Ми Тп 100


Тн
Тн
12
12
1


36
36
448
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Халат
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З Ми
Вн
В
Ми
12
чергові
12
2
449
9322
Укладальник-
пакувальник
Комбінезон
З Ми
12
Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах і об'єктах
підвищеної небезпекиВ.М.Морозов