ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.10.2007 N 249

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2007 р.

за N 1266/14533

Про затвердження Норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 16401640-2006-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 01.01.2008.

3. З уведенням у дію цих Норм вважати таким, що не застосовується на території України, розділ XVI "Кожевенная промышленность" "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 року N 394/II-9.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК Профспілки працівників
текстильної та легкої промисловості
Заступник Міністра
промислової політики України
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України
В.о директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики

Г.М.Суслов


О.І.Єфіменко

Д.В.КолєсніковС.П.БережновЛ.НовицькийВ.П.Бут

О.А.Миколайчук


С.Т.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

29.10.2007 N 249

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2007 р.

за N 1266/14533

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації шкіряної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані з виготовленням шкіри.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Працівники підприємств шкіряної галузі промисловості, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2, із змінами.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

1.6. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори шкіряного виробництва, роботодавцями за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості

N
з/п
Код згідно зДК 00
Професійна
назва роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття
та інших
засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей,
марка ЗІЗ
Строк
носіння
в
місяцях
1
2
3
4
5
6ВІДМОЧУВАЛЬНО-
ЗОЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


1
8265.2
Апаратник водно-
хімічного
оброблення
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
12
6


3
6
2
8159.2
Апаратник
вилучення
побічних
продуктів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
Наколінники
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
6
6
3
3
8265.2
Апаратник зоління
(шкірсировинне
виробництво)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
Наколінники
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
6
6
3
4
8265.2
Апаратник
знежирення
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


12
3
5
8265.2
Апаратник
знезолення,
м'якшення
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-
12
6


6
3
до зносу
6
8265.2
Апаратник
приготування
міздрильного клею
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавички гумові
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях
узимку
додатково:
Куртка утеплена
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Кк, Щ50

Тнв
12
6


12
3

36
7
7434.2
Вимірювач
шкіряно-хутряної
сировини та
матеріалу
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
З
Вн, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
1
36
36
8
9322
Вистилальник
шкіряно-хутряної
сировини та
голини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вн, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
9
7441.2
Витягальник шкір
Костюм
Фартух
прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Вн, З


Ми, З, У
12
6


12
10
8264.2
Заготівник
хімічних розчинів
та фарб
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
-
-

Кк, Щ50
12
6


6
до зносу
до зносу

3
11
8232.3
Комплектувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
12
7434.2
Консервувальник
шкіряної та
хутряної сировини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, З
-
-
Тнв
Тнв
12
6


1

12
до зносу
до зносу
36
36
13
7441.1
Контролер
сировини та
напівфабрикатів
При виконанні
робіт у
відмочувально-
зольному,
дубильному,
фарбувальному і
жирувальному
цехах:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
14
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
З, Оа
З, Оа


Вп, КК, Щ50
В, Кк, Щ50
-
-
12
черговий


6
1
до зносу
до зносу
15
8290.2
Маркувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
16
8265.2
Машиніст
двоїльної машини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
17
7441.2
Міздрильник шкур
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Нарукавники
Наколінники
Вн, З, Пп
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
12
6


6
3
6
6
18
7441.2
Оброблювач
шкіряно-хутряної
сировини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
12


12
3
19
9322
Підношувач
сировини,
напівфабрикатів,
хімічних
матеріалів та
відходів
виробництва у
відмочувально-
зольних,
дубильно-
фарбувальних і
жирувальних цехах
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
Чоботи гумові
У залежності від
виду робіт:
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях
узимку
додатково:
Куртка утеплена
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50
В, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, З
-
-


Тнв
12
6


1
6


1

12
до зносу
до зносу


36
20
9322
Приймальник -
відправник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
21
7441.2
Розкрійник
шкіряної сировини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях
узимку
додатково:
Куртка утеплена
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, З

Тнв
12
6


3

12

36
22
7434.1
Сортувальник
шкіряно-хутряної
сировини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
23
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50Тнв
Тнв
12
6


6
136
36
24
8261.2
Укладальник
сировини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
25
8162.2
Чистильник
Під час роботи з
чищення чанів і
апаратів:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
ПротигазЗ
Вп, Кк, Щ50


В, Оа
Ми, З

-
-
-12
6


6
2

до зносу
до зносу
черговий
26
8265.2
Чистильник лиця
голини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Нарукавники
Наколінники
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
12
6


6
1
6
6ДУБИЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


27
8265.2
Апаратник
дублення (шкіряне
та шкірсировинне
виробництво)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Окуляри захисні

Рукавички гумові
Вн, З, Пн
Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50
-

Кк, Щ50
12
6


6
до
зносу
3
28
8265.2
Апаратник
приготування
дубильних
екстрактів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Рукавички гумові
Вн, Кк, Щ50
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
-
-

Кк, Щ50
12
6


1
до зносу
до зносу

1
29
8154.2
Апаратник
рекуперації
Костюм
З, Ми
12
30
7441.2
Витягальник шкір
Костюм
Фартух
прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Вн, З


Ми, З, У
12
6


12
31
8264.2
Заготівник
хімічних розчинів
та фарб
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
-
-

Кк, Щ50
12
6


6
до зносу
до зносу

3
32
8232.3
Комплектувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
33
7441.1
Контролер
сировини та
напівфабрикатів
При виконанні
робіт у
відмочувально-
зольному,
дубильному,
фарбувальному і
жирувальному
цехах:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
34
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
З, Оа
З, Оа


Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
-
-
12
черговий


6
1
до зносу
до зносу
35
8290.2
Маркувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
36
8265.2
Машиніст
віджимального
устаткування
(шкіряне та
шкірсировинне
виробництво)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Ми, З
12
6


6
2
37
8265.2
Машиніст
двоїльної машини
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
38
9322
Підношувач
сировини,
напівфабрикатів,
хімічних
матеріалів та
відходів
виробництва у
відмочувально-
зольних,
дубильно-
фарбувальних і
жирувальних цехах
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
Чоботи гумові
У залежності від
виду робіт:
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях
узимку
додатково:
Куртка утеплена
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50
В, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, З
-
-


Тнв
12
6


1
6


1

12
до зносу
до зносу


36
39
9322
Приймальник -
відправник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
40
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Ми, З
12
12
41
7441.2
Стругальник
шкіряно-хутряної
сировини та
напівфабрикатів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
З
Вп, Кк, Щ50


Ми, У
Кк, Щ50
12
6


12
3
42
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50Тнв
Тнв
12
6


6
136
36
43
8162.2
Чистильник
Під час роботи з
чищення чанів і
апаратів:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
ПротигазЗ
Вп, Кк, Щ50


В, Оа
Ми, З

-
-
-12
6


6
2

до зносу
до зносу
черговийЖИРУВАЛЬНО-
ФАРБУВАЛЬНІ
ПРОЦЕСИ


44
7441.2
Жирувальник шкір
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
З
Вп, Кк, Щ50


Ми, См
Кк, Щ50
12
6


12
3
45
8264.2
Заготівник
хімічних розчинів
та фарб
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
-
-

Кк, Щ50
12
6


6
до зносу
до зносу

3
46
7441.2
Зволожувальник
шкіряних,
хутряних деталей
та виробів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, См
12
6


12
47
8232.3
Комплектувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
48
7441.1
Контролер
сировини та
напівфабрикатів
При виконанні
робіт у
відмочувально-
зольному,
дубильному,
фарбувальному і
жирувальному
цехах:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
49
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
З, Оа
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-
-
12
черговий


6
1
до зносу
до зносу
50
8290.2
Маркувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
51
8264.3
М'якшильник
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
З
Вн, З
12
6
52
9322
Обрізувач
матеріалів
Під час
виконання робіт
з обрізки
голини:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
Наколінники
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
6
6
3
53
9322
Підношувач
сировини,
напівфабрикатів,
хімічних
матеріалів та
відходів
виробництва у
відмочувально-
зольних,
дубильно-
фарбувальних і
жирувальних цехах
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
Чоботи гумові
У залежності від
виду робіт:
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях
узимку
додатково:
Куртка утеплена
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50
В, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, З
-
-


Тнв
12
6


1
6


1

12
до зносу
до зносу


36
54
7441.2
Прокатник шкір
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
Ми, См
12
12
55
9322
Приймальник -
відправник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
56
8265.2
Розвідник шкір
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З, У
12
6


12
57
7441.2
Розтягальник шкір
та овчин на рами
Костюм
Фартух з
нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
Ми

Ми, З, Тк, У
12
6

12
58
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Ми, З
12
12
59
8265.2
Сушильник
сировини,
напівфабрикатів
та виробів
Халат
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
См, Ми, Тк
12
12
60
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50Тнв
Тнв
12
6


6
136
36
61
7441.2
Фарбувальник шкір
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-
12
6


6
1
до зносу
62
8162.2
Чистильник
Під час роботи з
чищення чанів і
апаратів:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
ПротигазЗ
Вп, Кк, Щ50


В, Оа
Ми, З

-
-
-12
6


6
2

до зносу
до зносу
черговий
63
8266.2
Шліфувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Фартух
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
Пн
Ми, З, У
12
6
12ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


64
8265.2
Апретурник
Костюм
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Вн, З
Ми, З
Ми, З

Вн, Оа
12
12
6

3
65
7441.2
Зволожувальник
шкіряних,
хутряних деталей
та виробів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, См
12
6


12
66
7441.2
Колорист
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Нарукавники
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Маска (пелюстка)
Протигаз (з
коробкою)
Вн, З
Вп, О


Вн, Оа
В, Оа
Вн, Оа
-
-
-
12
6


6
6
1
до зносу
до зносу
черговий
67
8232.3
Комплектувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
68
7441.1
Контролер
сировини та
напівфабрикатів
При виконанні
робіт у
відмочувально-
зольному,
дубильному,
фарбувальному і
жирувальному
цехах:
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
12
6


6
3
69
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
З, Оа
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-
-
12
черговий


6
1
до зносу
до зносу
70
8290.2
Маркувальник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З
Ми, З
Тнв
Тнв
12
6


12
3
36
36
71
9322
Обрізувач
матеріалів
Під час
виконання робіт
з обрізки
напівфабрикатів
і готової
продукції:
Костюм
Фартух
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві


З
Ми
Ми, З, У


12
12
12
72
8265.2
Пресувальник шкір
Халат
З
12
73
9322
Приймальник -
відправник
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв
Тнв
12
6


3

1236
36
74
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Вн, З
Ми, З
12
12
75
8265.2
Сушильник
сировини,
напівфабрикатів
та виробів
Халат
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
См, Ми, Тк
12
12
76
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50Тнв
Тнв
12
6


6
136
36
77
8286.2
Укладальник
виробів
Костюм
Фартух
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
З
Ми
12
6
12
78
7441.2
Фарбувальник шкір
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Вн, З
Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-
12
6


6
3
до зносу
79
8122.2
Чистильник
продукції
Халат
Рукавички гумові
3
Вн, Оа
12
1ЗАГАЛЬНІ
ПРОФЕСІЇ
ШКІРЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА


80
1222.1
Директор з
виробництва
Халат
З
12
81
2223.2


3227
Лікар
ветеринарної
медицини або
Фельдшер
ветеринарної
медицини
Халат


Халат
З


3
12


12
82
1222.2
Майстер
Халат
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
Ми, З, У
12
12
83
3115
Механік
Халат
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
З
Ми, З, У
12
12
84
1221.2
Начальник цеху
Халат
З
12
85
8290.2
Оператор
електронно-
обчислювальних
машин
Халат
З
12
86
3119
Технолог
Халат
Чоботи гумові (у
разі потреби)
З
В, Оа
12
6

Заміна видів спеціального одягу і спеціального взуття здійснюється відповідно до пункту 1.8 НПАОП 0.00-4.26-96.

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері


В.С.Ткачов