ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.10.2007 N 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2007 р.

за N 1265/14532

Про затвердження Норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 16401640-2006-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 01.01.2008.

3. З уведенням у дію цих Норм вважати таким, що не застосовується на території України, розділ XI "Обувная промышленность" "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 року N 394/II-9.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
В.о директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
Заступник Міністра
промислової політики України
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України
Голова ЦК Профспілки працівників
текстильної та легкої промисловості

Г.М.Суслов
Л.НовицькийВ.П.Бут

О.А.Миколайчук


С.Т.Черепков

Д.В.КолєсніковС.П.Бережнов

О.І.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

29.10.2007 N 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2007 р.

за N 1265/14532

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації взуттєвої галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані з виготовленням взуття.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Працівники підприємств взуттєвої галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2, із змінами.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

1.6. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори взуттєвого виробництва, роботодавцями за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості

N
з/п
Код згідно зДК 003-0
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття
та інших
засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей,
марка ЗІЗ
Строк
носіння
в
місяцях
1
2
3
4
5
6РОЗКРІЙНЕ
ВИРОБНИЦТВО


1
8265.2
Апретурник
Костюм
Фартух з
нагрудником
Рукавички гумові
З
З, Ми

Вн, Оа
12
12

до
зносу
2
7332.2
Вирівнювальник
шкіряних деталей
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
3
7431.2
Контролер
напівфабрикатів і
готової продукції
Халат
Фартух
Нарукавники
З
З, Ми
Ми
12
12
6
4
9322
Настелювач
матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Пн
12
12
5
9322
Обрізувач
матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
6
9322
Приймальник
матеріалів,
напівфабрикатів
та готових
виробів
(легка
промисловість)
Халат
З
12
7
7435.2
Розкрійник
Халат
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
8
8266.3
Розмітник деталей
та матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
Вп, О
12
12
9
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
Пн
12
12
10
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час робіт з
транспортування
фарб та хімічних
матеріалів:
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Вн, Кк, Щ50
З, Ми, О


Вн, Кк, Щ50


Ми, З
12
12


6


3
11
9322
Укладальник-
пакувальник
Під час робіт з
пакування
запилених та
забруднених
відходів
виробництва:
Халат
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені


З, Пн
З, Ми
Тнв
Тнв


12
3
36
36ВИРУБУВАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


12
8231.2
Вальцювальник
гумових сумішей
Костюм
З
12
13
7332.2
Вирівнювальник
шкіряних деталей
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
14
8266.2
Вирубник деталей
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
15
7431.2
Контролер
напівфабрикатів і
готової продукції
Халат
Фартух
Нарукавники
З
З, Ми
Ми
12
12
6
16
9322
Настелювач
матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Пн
12
12
17
9322
Оброблювач
підошв
Халат
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Респіратор
Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-

-
12
12
3
до
зносу
до
зносу
18
9322
Приймальник
матеріалів,
напівфабрикатів
та готових
виробів
(легка
промисловість)
Халат
З
12
19
8266.3
Розмітник деталей
та матеріалів
При виконанні
робіт з розмітки
текстилю по
трафарету
фарбою:
Костюм
Фартух з
нагрудником

З
Вп, О

12
12
20
8285.2
Складальник
деталей та
виробів
Костюм
З
12
21
8266.3
Складальник низу
взуття
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
22
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
Пн
12
12
23
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час робіт з
транспортування
фарб та хімічних
матеріалів:
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Вн, Кк, Щ50
З, Ми, О


Вн, Кк, Щ50


Ми, З
12
12


6


3
24
9322
Укладальник-
пакувальник
Під час робіт з
пакування
запилених та
забруднених
відходів
виробництва:
Халат
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені


З, Пн
З, Ми
Тнв
Тнв


12
3
36
36
25
8266.2
Шліфувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Халат
Окуляри захисні
З, Пн
-
12
до
зносуЗАГОТІВЕЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


26
9321
Вставник деталей,
виробів та
фурнітури
Халат
Фартух
бавовняний з
нагрудником
Рукавички гумові
З
З, О


Вн, Оа
12
12


2
27
7431.2
Контролер
напівфабрикатів і
готової продукції
Халат
Фартух
Нарукавники
З
З, Ми
Ми
12
12
6
28
8283.2
Наклеювач
заготовок
Костюм
Фартух
бавовняний з
нагрудником
З
З, О
12
12
29
9322
Обрізувач
матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З
12
12
30
9322
Підбирач деталей
та виробів на
потік
Халат
З, Ми
12
31
9322
Приймальник
матеріалів,
напівфабрикатів
та готових
виробів
(легка
промисловість)
Халат
З
12
32
8131.3
Розвідник
(розпускальник)
халяв
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
33
8266.2
Складальник верху
взуття
Фартух з
нагрудником
Для пошиття
юхтового взуття
додатково:
Нарукавники
З, Ми
З, Ми
12
6
34
8285.2
Складальник
деталей та
виробів
Костюм
З
12
35
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час робіт з
транспортування
фарб та хімічних
матеріалів:
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Вн, Кк, Щ50
З, Ми, О


Вн, Кк, Щ50


Ми, З
12
12


6


3
36
9322
Укладальник-
пакувальник
Під час робіт з
пакування
запилених та
забруднених
відходів
виробництва:
Халат
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені


З, Пн
З, Ми
Тнв
Тнв


12
3
36
36ЗБИРАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО


37
8265.2
Апретурник
Халат
Рукавички гумові
З
Вн, Оа
12
3
38
7442.2
Взуттьовик з
індивідуального
пошиття взуття
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
39
7442.2
Взуттьовик з
ремонту взуття
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Мп
12
12
40
7441.2
Зволожувальник
шкіряних,
хутряних деталей
та виробів
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
З
Вн
12
6
41
7442.2
Затягувальник
взуття
Костюм
Фартух з
нагрудником
Під час роботи
на машині
додатково:
Наколінники
шкіряні
З
З, Ми
Ми
12
12
6
42
8269.3
Знімач взуття з
колодок
(виробництво
шкіряного взуття)
Фартух з
нагрудником
Ми
12
43
8264.3
Комплектувальник
виробів
Халат
З
12
44
7431.2
Контролер
напівфабрикатів і
готової продукції
Халат
Фартух
Нарукавники
З
З, Ми
Ми
12
12
6
45
7442.2
Кріпильник
деталей
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми

46
8231.3
Намазувальник
деталей
Під час роботи з
клеями та
розчинниками:
Костюм
Фартух з
нагрудником
Під час роботи з
розчинниками
додатково:
Рукавички гумовіЗ
З,О
Вн, Оа12
12
3
47
8269.2
Насаджувач взуття
Під час роботи
на машині:
Фартух з
нагрудником
Рукавички
шкіряні


З

З, Ми


12

3
48
9322
Обрізувач
матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З
12
12
49
7442.2
Оброблювач
деталей,
напівфабрикатів
та виробів
Під час роботи
на машині:
Фартух з
нагрудником
Рукавички
шкіряні


З

Ми


12

3
50
9322
Оброблювач
підошв
Халат
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Респіратор
Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-

-
12
12
3
до
зносу
до
зносу
51
7321.2
Оправник-
чистильник
Фартух
бавовняний з
нагрудником
Надолонники
шкіряні
Ми


Ми
12


6
52
9322
Полірувальник
шкір
Під час
полірування
гарячим
способом:
Халат
Фартух з
нагрудником
Рукавички
шкіряні
З
З, Тп100

Ми
12
12

3
53
9322
Приймальник
матеріалів,
напівфабрикатів
та готових
виробів
(легка
промисловість)
Халат
З
12
54
8266.3
Складальник низу
взуття
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
55
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
Пн
12
12
56
8265.2
Сушильник
сировини,
напівфабрикатів
та виробів
Костюм
Фартух
бавовняний з
нагрудником
З
Ми
12
12
57
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час робіт з
транспортування
фарб та хімічних
матеріалів:
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Вн, Кк, Щ50
З, Ми, О


Вн, Кк, Щ50


Ми, З
12
12


6


3
58
9322
Укладальник-
пакувальник
Під час робіт з
пакування
запилених та
забруднених
відходів
виробництва:
Халат
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Під час робіт з
пакування
продукції у
ящики, коробки:
Фартух з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані


З, Пн
З, Ми
Тнв
Тнв
З

З, Ми


12
3
36
36
6

1
59
8266.2
Формувальник
деталей та
виробів
Костюм
Фартух з
нагрудником
З
З, Ми
12
12
60
8266.2
Фрезерувальник
взуття
Халат
Окуляри захисні
З, Пн
-
12
до
зносу
61
9322
Чистильник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Фартух
бавовняний з
нагрудником
Надолонники
шкіряні
З, Пм


З, Мп
12


6
62
8266.2
Шліфувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Халат
Окуляри захисні
З, Пн
-
12
до
зносу
63
8231.2
Шорсткувальник
Халат
Окуляри захисні
З, Пн
-
12
до
зносуТЕХНОХІМІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО


64
8154.3
Готувач апретур,
емульсій та
лаків
Костюм
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний
Вн, Кк, Щ50
Вн, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50
Кк, Щ50
-

-
12
12


12
3
до
зносу
до
зносу
65
8152.2
Клеєвар (загальні
професії для всіх
галузей)
Халат
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
З
Вп, О


Ми
12
12


2
66
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
Черевики шкіряні
З, Оа
Ми
12
12
67
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час робіт з
транспортування
фарб та хімічних
матеріалів:
Костюм
Черевики шкіряні
на мікропористій
підошві
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Вн, Кк, Щ50
З, Ми, О


Вн, Кк, Щ50


Ми, З
12
12


6


3

Заміна видів спеціального одягу і спеціального взуття здійснюється відповідно до пункту 1.8 НПАОП 0.00-4.26-96.

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері


В.С.Ткачов