КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 березня 2007 р. N 327
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1011 від 08.08.2007

N 167 від 12.03.2008 )
( Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених
у
державному бюджеті для охорони праці та
підвищення рівня техніки безпеки на вугледобувних і
шахтобудівельних підприємствах, здійснюється відповідно до
Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою
КМ
N 167 від 12.03.2008 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, що додається.

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2007 р. N 327

ПОРЯДОК

використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінвуглепрому за програмою "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація вугільних пластів" (далі - бюджетні кошти).


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1011 від 08.08.2007; в редакції Постанови КМ
N 167 від 12.03.2008 )

2. Мінвуглепром є головним розпорядником бюджетних коштів.

3. Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним та шахтобудівельним підприємствам (крім прибуткових підприємств та тих, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації) на здійснення заходів, визначених Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 879), зокрема для:

придбання засобів індивідуального та колективного захисту, контролю шкідливих газів і вентиляції шахт згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів на підставі поданих вугледобувними та шахтобудівельними підприємствами пропозицій;

впровадження шахтних стаціонарних установок кондиціювання та шахтних кондиціонерів повітря згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів;

застосування автоматизованих систем протиаварійного захисту;


( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 167 від 12.03.2008 )

виконання програми дегазації вугільних пластів згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів.


( Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1011 від 08.08.2007 )

Переліки шахт, на яких впроваджуються шахтні стаціонарні установки кондиціювання та виконуються програми дегазації вугільних пластів, визначаються за критеріями, які затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів та погоджуються з Держгірпромнаглядом.

Бюджетні кошти виділяються за умови наявності затверджених в установленому Мінвуглепромом порядку програм підвищення безпеки праці кожного підприємства-одержувача та співфінансування заходів на виконання таких програм за рахунок його власних коштів.

4. Розподіл бюджетних коштів за витратами капітального характеру між вугледобувними підприємствами здійснюється пропорційно співвідношенню планових обсягів видобутку вугілля на поточний рік кожного підприємства до сумарного обсягу його видобутку та з урахуванням факторів, що мають вплив на техніко-економічні показники роботи вугледобувних підприємств, зокрема таких, як категорія шахт за газом метаном, небезпечність за раптовими викидами вугілля та газу, або за вибухами вугільного пилу, або за самозайманням вугілля, відповідність умов праці за температурою, забезпеченість засобами колективного захисту, які визначає головний розпорядник бюджетних коштів.


( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1011 від 08.08.2007 )

5. Розподіл бюджетних коштів за поточними витратами здійснюється пропорційно співвідношенню між плановою чисельністю промислово-виробничого персоналу вугледобувних та шахтобудівельних підприємств, яким виділяються бюджетні кошти, і сумарною плановою чисельністю зазначеного персоналу таких підприємств з урахуванням рівня забезпеченості засобами індивідуального захисту, який визначає головний розпорядник бюджетних коштів.

6. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

8. Облік закуплених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та положень стандартів бухгалтерського обліку, затверджених в установленому порядку Мінфіном.

8-1. Оплата виконаних робіт здійснюється вугледобувними та шахтобудівельними підприємствами на підставі актів фактичного виконання робіт за їх кошторисною вартістю відповідно до умов договорів.


( Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ
N 167 від 12.03.2008 )

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.