КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 2007 р. N 1011
Київ

Деякі питання безпеки праці на вугледобувних підприємствах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Передати Державному комітетові з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від Міністерства вугільної промисловості функції з підвищення рівня безпеки праці на вугледобувних підприємствах у частині створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки.

2. Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2007 р. N 1011

ПОРЯДОК

використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація вугільних пластів, а також створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки, в тому числі створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки" для створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки у сумі 70 млн. гривень (далі - бюджетні кошти), що спрямовуються Держгірпромнаглядом на зазначені цілі.

2. Держгірпромнагляд є головним розпорядником бюджетних коштів.

3. Бюджетні кошти за розподілом Держгірпромнагляду спрямовуються вугледобувним підприємствам за переліком шахт, що затверджується Комітетом відповідно до розробленої і затвердженої в установленому порядку проектної документації за кожною шахтою.

4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

5. Облік придбаних товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" і положень стандартів бухгалтерського обліку, затверджених в установленому порядку Мінфіном.

6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2007 р. N 1011

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752, N 44, ст. 2946, N 51, ст. 3406; 2007 р., N 37, ст. 1482, N 43, ст. 1715, N 53, ст. 2157) підпунктом 5 такого змісту:

"5) на строк не більше шести місяців - товарів, робіт і послуг, пов'язаних із створенням уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах.".

2. У Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 327 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 610):

доповнити пункт 1 після слів "(далі - бюджетні кошти) словами і цифрами ", крім коштів у сумі 70 млн. гривень, що спрямовуються Держгірпромнаглядом для створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки";

абзаци п'ятий пункту 3 та другий пункту 4 виключити.