МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

27.06.2006 N 309

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 серпня 2006 р.

за N 912/12786

Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року N 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел (додаються).

2. Відділу атмосферного повітря Департаменту екологічної безпеки та поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами (Горбунов В.С.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гриценка А.В.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Міністр палива та енергетики
України
Міністр промислової політики
України
Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України
П.М.ІгнатенкоА.В.Дашкевич

І.В.Плачков

В.М.Шандра


С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

27.06.2006 N 309

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 серпня 2006 р.

за N 912/12786

НОРМАТИВИ

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

1. Загальні положення

Відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 17801780-2001-п "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", установлюються:

1.1. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих і тих, що проектуються, будуються або модернізуються, стаціонарних джерел. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності належать до типу нормативів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (мг/куб. м).

1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів, які обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/куб. м), що відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу з устаткування і складаються з:

поточних технологічних нормативів - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;

перспективних технологічних нормативів - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері.

1.3. Граничнодопустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітря і ґрунтується на величинах об'єму газів, які приведені до таких нормальних умов:

якщо гази, - температура 273 К, тиску 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню чи вологи);

якщо газоподібні продукти горіння, - температура 273 К, тиск 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого і газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін і дизельних двигунів.

1.4. Якщо для стаціонарного джерела встановлені нормативи граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини та технологічний норматив допустимого викиду, тоді застосовується технологічний норматив допустимого викиду.

1.5. Дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин є обов'язковим для всіх стаціонарних джерел.

2. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

2.1. Нормативи граничнодопустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

Масові концентрації суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, не повинні перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 1.

Таблиця 1

Клас
небезпеки
речовини
Назва речовини
Величина масової
витрати, г/год
Гранично-
допустимі
викиди,
мг/куб. м
1
2
3
4

Речовини у вигляді
суспендованих
твердих частинок
недиференційованих
за складом
понад 500 г/год
50 мг/куб. м

-"-
менше або дорівнює
500 г/год
150 мг/куб. м

2.2. Нормативи граничнодопустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) не повинні перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 2.

Таблиця 2

Клас
небезпеки
речовини
Назва речовини
Величина масової
витрати, г/год
Гранично-
допустимі
викиди,
мг/куб. м
1
2
3
4
КЛАС I
Кадмій та його
сполуки в
перерахунку на
кадмій
1 г/год або більше
0,2 мг/куб. м

Ртуть та її сполуки
в перерахунку на
ртуть
1 г/год або більше
0,2 мг/куб. м

Талій та його
сполуки в
перерахунку на
талій
1 г/год або більше
0,2 мг/куб. м
КЛАС II
Арсен та його
сполуки в
перерахунку на
арсен
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Кобальт та його
сполуки в
перерахунку на
кобальт
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Нікель та його
сполуки в
перерахунку на
нікель
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Селен та його
сполуки в
перерахунку на
селен
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Телур та його
сполуки в
перерахунку на
телур
5 г/год або більше
1 мг/куб. м
КЛАС III
Стибій та його
сполуки в
перерахунку на
стибій
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Свинець та його
сполуки в
перерахунку на
свинець
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Хром та його
сполуки в
перерахунку на
триоксид хрому
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Ціаніди, що легко
розчиняються
(наприклад, NaCN)
та їх сполуки в
перерахунку на
ціаніди (CN-)
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Фториди, що легко
розчиняються
(наприклад, NaF) та
їх сполуки в
перерахунку на фтор
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Мідь та її сполуки
в перерахунку на
мідь
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Манган та його
сполуки в
перерахунку на
діоксид мангану
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Платина та її
сполуки в
перерахунку на
платину
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Паладій та його
сполуки в
перерахунку на
паладій
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Родій та його
сполуки в
перерахунку на
родій
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Ванадій та його
сполуки в
перерахунку на
п'ятиоксид ванадію
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Олово та його
сполуки в
перерахунку на
олово
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

За наявності у викидах кількох речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) одного класу небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів для даного класу небезпеки.

2.3. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, визначених як канцерогенні речовини

Масові концентрації забруднюючих речовин, визначених як канцерогенні речовини, не повинні перевищувати встановлених значень граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 3.

Таблиця 3

Клас
небезпеки
речовини
Назва речовини
Величина масової
витрати, г/год
Гранично-
допустимі
викиди,
мг/куб. м
1
2
3
4
КЛАС I
Азбест (хризотил,
крокидоліт, амозит,
антифіліт,
актинодит,
тремолит) у вигляді
дрібного пилу
0,5 г/год або
більше
0,1 мг/куб. м

Бенз(а)пірен
0,5 г/год або
більше
0,1 мг/куб. м

Берилій та його
сполуки у вигляді,
що сприяє засвоєнню
органами дихання, у
перерахунку на
берилій
0,5 г/год або
більше
0,1 мг/куб. м

Дибенц(а,п)антрацен
0,5 г/год або
більше
0,1 мг/куб. м

2-нафтиламін
0,5 г/год або
більше
0,1 мг/куб. м
КЛАС II
Триокис арсену,
п'ятиокис арсену,
арсенова кислота та
її солі у формі, що
сприяє засвоєнню
органами дихання, у
перерахунку на
арсен
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Сполуки хрому у
формі, що сприяє
засвоєнню органами
дихання, у тому
числі хромат
кальцію,
хромхромат, хромат
стронцію і хромат
цинку в перерахунку
на хром
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Кобальт у формі, що
сприяє засвоєнню
органами дихання
(речовини у вигляді
суспендованих
твердих частинок),
аерозоль металевого
кобальту та його
сполуки, що важко
розчиняються, у
перерахунку на
кобальт
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Дихлорбензидин 3,3
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Диметилсульфат
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Етиленамін
5 г/год або більше
1 мг/куб. м

Нікель у формі, що
сприяє засвоєнню
органами дихання
(речовини у вигляді
суспендованих
твердих частинок),
аерозоль металевого
нікелю, сульфіду
нікелю і сульфідної
руди, окис нікелю і
карбонат нікелю,
карбоніл нікелю у
перерахунку на
нікель
5 г/год або більше
1 мг/куб. м
КЛАС III
Акрилонітрил
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Бензол
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

1,3-бутадієн
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

1-хлор-2,3-
епіксипропан
(епіхлоргідрин)
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

1,2-диброметан
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

1,2-епіксипропан
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Окис етилену
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Гідразин
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

Вінілхлорид
25 г/год або більше
5 мг/куб. м

1. За наявності у викидах кількох канцерогенних речовин одного класу небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів для даного класу небезпеки.

2. При спільній присутності речовин I і II класів небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати 1 мг/куб. м, а при спільній присутності речовин I і III або II і III класів небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати 5 мг/куб. м.

2.4. Нормативи граничнодопустимих викидів пароподібних та газоподібних неорганічних сполук

Масові концентрації пароподібних та газоподібних неорганічних сполук не повинні перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 4.

Таблиця 4

Клас
небезпеки
речовини
Назва речовини
Величина масової
витрати, г/год
Гранично-
допустимі
викиди,
мг/куб. м
1
2
3
4
КЛАС I
Арсен (арсеновий
водень)
10 г/год або більше
1 мг/куб. м

Хлороціан
10 г/год або більше
1 мг/куб. м

Фосген
10 г/год або більше
1 мг/куб. м

Фосфін
10 г/год або більше
1 мг/куб. м
КЛАС II
Бром і його
пароподібні та
газоподібні сполуки
в перерахунку на
бромистий водень
50 г/год або більше
5 мг/куб. м

Хлор
50 г/год або більше
5 мг/куб. м

Синильна кислота
50 г/год або більше
5 мг/куб. м

Фтор і його
пароподібні та
газоподібні сполуки
в перерахунку на
фтористий водень
50 г/год або більше
5 мг/куб. м

Сірководень
50 г/год або більше
5 мг/куб. м
КЛАС III
Пароподібні та
газоподібні сполуки
хлору, якщо вони не
ввійшли до класу I,
у перерахунку на
хлористий водень
300 г/год або
більше
30 мг/куб. м
КЛАС IV
Діоксид сірки
(діоксид та
триоксид) у
перерахунку на
діоксид сірки
5000 г/год або
більше
500 мг/куб. м

Оксиди азоту (оксид
та діоксид азоту) у
перерахунку на
діоксид азоту
5000 г/год або
більше
500 мг/куб. м

Оксид вуглецю
5000 г/год або
більше
250 мг/куб. м

2.5.Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук

Масові концентрації забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук, не повинні перевищувати встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 5.

Таблиця 5

Клас
небезпеки
речовини
Назва речовини
Величина масової
витрати, г/год
Гранично-
допустимі
викиди,
мг/куб. м
1
2
3
4
КЛАС I
Акролеїн
Анілін
Ацетальдегід
Бензил хлористий
Вінілен-хлорид
Вуглецю
чотирихлорид
Діметиламін
Диметилфеноли
Діетиламін
1,2-Дихлорбензол
1,1-Дихлоретан
Дихлорфенол
Дифеніл
Кислота акрилова
Кислота
монохлороцтова
Кислота мурашина

О,м,п-Крезоли
Меркаптани
Метиловий ефір
акрилової кислоти
Монометиламін
Моноетиламін
Нафталін
Нітробензол
о,м,п-Нітротолуоли
о,м,п-Нітрофеноли
Піридин
1,1,2,2-
Тетрахлоретан
о,м,п-Толуїдини
2,4,6-Трихлорфенол
Триетиламін
Фенол
Формальдегід
Фурфурол
Хлорацетальдегід
Етилену діоксид
Етиловий ефір
акрилової кислоти
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год

до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год

до 100 г/год
до 100 г/год

до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год

до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год

до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
до 100 г/год
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м

20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м

20 мг/куб. м
20 мг/куб. м

20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м

20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м

20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
20 мг/куб. м
КЛАС II
Альдегід масляний

Вінілацетат

2,6-
Диметилгептанол-4
2,4-Диметилфенол

Диметилформамід

Діетаноламін

Ді-(2-етилексил)-
фталат
1,4-Дихлорбензол

1,2-Дихлоретан

Ізопріл

Ізопропілбензол

Кислота оцтова

Ксилол

Метилацетат

альфа-Метилстирол

Метилформіат

Метиловий ефір
етиленгліколю
Моноізобутиловий
ефір етиленгліколю
Сірковуглець

Спирт фурфуриловий

Тетрагідрофуран

Тетрахлоретилен

Толуени

1,3,5-
Триметилбензол
Трихлорметан

1,1,1-Трихлоретан

Трихлоретилен

Хлоропрен

Циклогексанон

Етилбензол

Етиловий ефір
етиленгліколю
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
від 100 г/год
до 2000 г/год
100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м

100 мг/куб. м
КЛАС III
Ацетилен-дихлорид

Ацетон

Бутиловий ефір
оцтової кислоти
Дибутиловий ефір

Діізопропіловий
ефір
Диметиловий ефір

Діетиловий ефір

Дихлордифторметан

Метилізобутилкетон

Метилен хлористий

Метиловий ефір
бензольної кислоти
Спирт діацетоновий

Трихлорфлуорометан

Хлорбензол

Етилацетат

Етиленгліколь

Етил хлористий
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більш
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
від 2000 г/год
і більше
150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

150 мг/куб. м

1. При спільній присутності у викиді декількох забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук, що належать до одного класу небезпеки, сумарні масові концентрації цих речовин не повинні перевищувати встановлених значень граничнодопустимих викидів для відповідного класу небезпеки.

2. При спільній присутності у викиді органічних забруднюючих речовин, що належать до різних класів небезпеки, та при сумарній масовій витраті цих речовин від 2000 г/год і більше установлюється, що одночасно:

- сумарна масова концентрація цих речовин не повинна перевищувати 150 мг/куб. м;

- масова концентрація кожної речовини не повинна перевищувати значень граничнодопустимого викиду, установленого для класу небезпеки, до якого належить ця забруднююча речовина.

3. Масові концентрації органічних сполук у вигляді суспендованих твердих частинок, віднесених до II або III класів небезпеки, не повинні перевищувати нормативів граничнодопустимих викидів, установлених у розділі 2.1 (табл. 1).

3. Визначення відповідності вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел установленим нормативам граничнодопустимих викидів

3.1. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел зводяться до нормальних умов (273 К, 101,3 кПа ) і стандартного вмісту кисню.

Розряд останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному.

При порівнянні результатів вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин з установленими нормативами граничнодопустимого викиду значення похибок вимірювання не враховуються.

3.2. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують уміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, уважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

3.3. Результати вимірювань, отримані при здісненні безперервного автоматизованого контролю, які характеризують уміст забруднюючої речовини по всьому вимірному перерізу газоходу, уважаються такими, що не перевищують значень відповідних нормативів, якщо одночасно виконуються такі умови:

а) значення осереднених результатів за добу не перевищують установленого нормативу граничнодопустимого викиду;

б) 97% усіх середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал, не перевищують установленого значення нормативу граничнодопустимого викиду;

в) 3% середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал, не перевищують 1,2 встановленого значення нормативу граничнодопустимого викиду.

3.4. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини повинні характеризувати її вміст за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

3.5. Обчислення величини масової витрати (г/год) за період одна година визначається як сума масових витрат, визначених за двадцятихвилинні проміжки у відповідному періоді часу.

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами
В.Горбунов