МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

11.04.2006 N 214

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2006 р.

за N 473/12347

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства (далі - Норми), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20 лютого 1980 року N 43/П-2.

3. Наказ увести в дію з 1 липня 2006 року.

4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М.В.) ужити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г. опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М.В.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова державного комітету
ядерного регулювання України
Головний державний
Заступник Міністра аграрної
політики України
Голова Центрального комітету
профспілки працівників рибного
господарства України
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
Заступник директора Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці
В.І.Балога


О.А.Миколайчук


С.І.Мельник


М.М.Петров

В.Тьоткін
О.О.Постоюк


К.Н.Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи

11.04.2006 N 214

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2006 р.

за N 473/12347

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року N 952952-2001-п "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки".

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації рибного господарства (незалежно від форм власності та підпорядкування) і на фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з океанічним та морським рибальством, морськими рибними портами, сітков'язальним виробництвом, переробкою риби й інших водних живих ресурсів, холодильниками, тарним виробництвом, рибним промислом на внутрішніх водоймах, товарним рибництвом, відтворенням рибних запасів та інших водних живих ресурсів, а також рибоводно-меліоративні роботи, охорону водних живих ресурсів і регулювання рибальства.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, прийнятому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 за N 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

1.4. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ, організацій рибного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з чинним законодавством, а також чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони праці, професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

N
з/п
Код згідно з
Класифікатором
професійДК 003:200
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших ЗІЗ
Позначення
захисних
властивос-
тей (тип,
марка) ЗІЗ*
Строк
носі-
ння
(мі-
ся-
ців)
1
2
3
4
5
6


2.1 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ
РИБИ В ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНАХ АНТАРКТИКИ (ПІВДЕННІШЕ 40 ГРАД. ПІВДЕННОЇ ШИРОТИ)
ПІВНІЧНОЇ І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИН АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, ТИХОГО ОКЕАНУ
(ПІВНІЧНІШЕ 42 ГРАД. ПІВНІЧНОЇ ШИРОТИ)


1
7422.2

8340.2
Бондар

Матрос
Під час виконання
бондарних
робіт і ремонту
тари:
Костюм брезентовий
Костюм рибальський
Костюм утеплений
для рибалок

Светр
напіввовняний
Білизна тепла
(2 пари)
Чоботи шкіряні
Нарукавники
прогумовані
Онучі вовняні
Рукавиці
брезентові
Рукавички гумові
Шапка-вушанка
Вн
Нж


Вн, Тн
Тн

Тн

Ми, Сж
Вн

Тн
Ми

Вн
8
5,5


8
16

8

8
4

6
15 днів

15 днів
24
2
8340.2
1221.2

8340.27224.2
7124.2

7411.2
Боцман
Майстер з добування
риби
Матроси всіх
найменувань, окрім
матросів-водолазів,
матросів,
зайнятих обробкою
риби,
прибиранням приміщень

Тесляр судновий
Столяр судновий

Приймальник-здавальник

харчової продукції
(виробництво
м'ясних та рибних
продуктів)
Костюм брезентовий
Костюм рибальський

Костюм утеплений
для
рибалок

Светр
напіввовняний
Білизна тепла (2
пари)
Чоботи шкіряні
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні

Рукавички гумові

Онучі вовняні
Рукавиці
брезентові
Шапка-вушанка
На промислових
суднах:
Чоботи гумові
жиростійкі
замість чобіт
шкіряних
Вн
НжВн, Тн

Тн

Тн

Ми, Сж
ВнМи

Вн

Тн
Ми


Нж, Сж
8
3,58

16

8

6
410 днів

15 днів

6
15 днів

16
8
3
5123

5123
Буфетник судновий

Офіціант судновий
Халат бавовняний
(2 шт.)
Черевики шкіряні
Ковпак або косинка
бавовняні (2 шт.)
Фартух (2 шт.)
З

Ми, См

З
З, Ми
8

8

8
8
4
3433

2411.2


2412.2

2149.2

3439
2444.2
4121
Бухгалтер

Бухгалтер
(з дипломом
спеціаліста)
Інженер з організації
праці
Інженер з підготовки
виробництва
Інспектор
Перекладач
Рахівник
Костюм бавовняний
або
халат бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Черевики шкіряні


З, Ми


Тн

Ми, См


12


16

16
5
7216.2

7216.2
Водолаз

Матрос-водолаз
Комбінезон
бавовняний
Плащ прогумований
з капюшоном
Чоботи шкіряні
високі
Рукавиці
комбіновані
Рукавички шкіряні
Кожушок
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка-вушанка зі
шкіряним
верхом
Шапка в'язана
Вовняна білизна:
Светр
Рейтузи
Феска
Рукавички
Панчохи
Шкарпетки
Панчохи хутряні
Рукавиці
З, Ми


Вн, Ми
Ми, См

Ми

Ми, Тн
Тн


Тн
Тн 30
В, См


Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
8


24
16

3

4
48


16
16
1632
8

16
16
16
4
8
4
16
8
Примітка 1 до пункту 5. Вовняна білизна надається в особисте користування
кожному водолазу й надівається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на
великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в
подвійному комплекті.
Примітка 2 до пункту 5. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у
воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів.
Примітка 3 до пункту 5. Водолазам легкого спорядження під час спускання у
воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи, кеди
- на термін до зносу.
6
3141
1226.2

1226.24223
7243.2

8340.2
Гідроакустик
Начальник радіостанції

Начальник суднового
пункту
радіоконтролю

Радіооператор
Радіотехнік

Електрорадіонавігатор
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Светр
напіввовняний
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Шапка в'язана
З, Ми


Тн

Тн

Ми, См
Эн

ЭнМи
8


16

16

8
Чергові

Чергові20 днів
8
7
1237.1
2143.2

2412.2
Головний технолог
Інженер-енергетик
(електрик)
Інженер з нормування
праці
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Шапка-вушанка
З, Ми


Тн

Ми, См


Ми
8


16

12


20 днів
16
8
7212.2
Електрогазозварник
судновий
Костюм бавовняний
з вогне-
захисним
просоченням
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Чоботи шкіряні
Рукавиці
брезентові
Шапка-вушанка
Шапка в'язана
Окуляри захисні


ТрТн


Тн
Ми, См
МиЗакриті


8Чергова


Чергові
8
1,5

16
8
До
зносу
9
1226.2

1226.2

3142
Завідувач складу

Начальник постачання

Підшкіпер
Під час виконання
робіт у
сховищах
продовольства:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Чоботи кирзові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка


Тн


Тн
Ми, См
Вн

Ми


16


16
16
8

1,5

16
10
2145.2
Інженер спеціального
флоту
Під час добування
риби:
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Светр
напіввовняний
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавиці
брезентові
Шапка-вушанка
Рукавички гумові


З, Ми


Тн


Тн
Тн

Ми, Сж


Ми
Ми


Вн


8


8


8
16

8


20 днів
20 днів

16
20 днів
11
3152

3142

1222.2

1222.2
Інспектор з безпеки
мореплавання
Капітан-наставник

Начальник експедиції
(промислової)
Начальник району
Костюм бавовняний

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Плащ гумовий
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Шапка-вушанка
З, МиТн
Вн, З, Ми
Ми, См


Ми
816
16
12


20 днів
16
12
8340.2
Камбузник
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований
Черевики шкіряні
З, Ми
Вн, Ми

Ми, См
8
8

8
13
1226.2
1226.1

1226.2
Капітан
Капітан-директор

Помічник капітана
Костюм бавовняний
Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка
З, Ми


Вн, Тн
Ми, См
Ми
8


16
12
1,5

16
14
9132

6121
Кастелянка

Санітар ветеринарної
медицини
Халат бавовняний
(2 шт.)
Черевики шкіряні

Ковпак або косинка
бавовняні (2 шт.)
З

Ми, См


З
8

8


8
15
9411
Комірник
Напівкомбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Чоботи кирзові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка

З, Ми


Тн


Тн
Ми, См
Вн

Ми

8


16


16
16
8

1

16
16
9322
Підсобний робітник
Під час виконання
на складі
транспортних
робіт:
Напівкомбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Чоботи кирзові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка

З, Ми


Тн


Тн
Ми, См
Вн

Ми

8


16


16
16
8

1

16
17
2221.2

3231

2230.2
Лікар судновий

Сестра медична

Фельдшер на морських і
річкових
суднах
Халат медичний
(2 шт.)
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Светр
напіввовняний
Черевики шкіряні
Ковпак або косинка
бавовняні (2 шт.)
З, МиТн

Тн

Ми, См

З
8Чергова

16

8

8
18
8251.2

8251.2
Оператор друкарського
устаткування
Друкар по жерсті
Напівкомбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка

З, Ми


Тн
Ми, См
Ми

8


Чергова
8
2

16
19
1221.2

8340.2
9322

7411.2
7411.2
Майстер з оброблення
риби
Матрос трюмний
Оброблювач
морепродуктів
Оброблювач риби
Оброблювач морського
звіра
Костюм брезентовий

Костюм рибальський
Костюм утеплений
для
рибалок
Светр
напіввовняний
Білизна тепла
(2 пари)
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові
Нарукавники
прогумовані
Онучі вовняні
Рукавиці
брезентові
Шапка-вушанка
Для матроса
трюмного
під час роботи в
трюмі
взимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн

Нж


Вн, Тн
Тн

Тн

Ми, Сж


Ми
Вн
Вн

Тн
Ми

Тн


Тн
Тн 30
В, См
8

8


8
16

8

8


20 днів
15 днів
6

9
15 днів

16Чергова


Чергові
Чергові
Чергові
20
8340.2
9132
Матрос
Прибиральник
виробничих
приміщень
Під час прибирання
виробничих
приміщень:
Халат бавовняний
(2 шт.)
Черевики шкіряні
Ковпак або косинка
бавовняні (2 шт.)
Для прибирання
місць
загального
користування
додатково:
Чоботи гумові
Рукавички гумовіЗ

Сж

З

В, См
Вн8

8

8

8
Чергові
21
8264.2
Машиніст із прання та

ремонту спецодягу
Халат бавовняний
(2 шт.)
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
ЗВн, Ми
В, См
88
8
22
8163.2
Машиніст компресора
для
подавання повітря
водолазам
Напівплащ з
плащтканини
Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
Кожушок
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка-вушанка
Рукавиці теплі
Вн

Ми, См

Ми

Тн


Тн
Тн 30
В, См


Тн
24

16

1,5

32


16
16
16

32
16
23
8340.2
Кочегар судна
Костюм бавовняний
Костюм рибальський

Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Сітка кочегарська
(3 шт.)
Окуляри козиркові
З, Ми
Нж

Ми, См
Ми

Тр
8
Черго-
вий
8
20 днів

8

До
зносу
24
61538124.2

8251.2

8161.2


8340.2


8223.2
8163.2

8163.3
8252.2

8163.2
Машиніст
рибопромислових
машин і механізмів
(відкрите море)
Машиніст вантажних
механізмів
Машиніст вибіркової
машини
Машиніст двигунів
внутрішнього
згоряння
Машиніст
рибоборошняної
установки
Машиніст лакувальних
машин
(бляшано-банкове та
тубне
виробництва)
Машиніст насосних
установок
Машиніст рибопідіймача
Машиніст різальних
машин
Машиніст холодильних
установок
Костюм бавовняний

Костюм рибальський

Черевики шкіряні

Рукавиці
брезентові
Окуляри козиркові
З, Ми

Нж

Сж

Ми
8

Черго-
вий
8

1

До
зносу
25
3141

2359.2

3115
3141

3115


3115

3115


3115


3115


8340.2
Механік із суднових
систем
Механік-наставник

Механік виробництва
Механік груповий флоту
(з флоту)
Механік дизельної та
холодильної
установок
Механік з підіймальних
установок
Механік
перевантажувальних
машин
Механік
радіонавігаційної
системи
Механік
рефрижераторних
установок
Машиніст помповий
(донкерман)
Костюм бавовняний

Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні

Рукавиці
брезентові
Шапка в'язана
З, МиВн, Тн
Ми, См

Ми
812
8

20 днів

8
26
8340.2
8163.2


8163.3

8340.2


8340.2

9322

3113
3113

7241.2
Моторист (машиніст)
Моторист (машиніст)
рефрижераторних
установок
Моторист
електродвигунів
Моторист самостійного
керування судновим
двигуном
Моторист трюмовий

Моторист-мастильник

Електромеханік
загально-
суднового
електроустаткування

Електромеханік

Електрик судновий
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка бавовняна

Костюм утеплений
для
рибалок
Черевики шкіряні

Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Для
електромеханіків
та
електриків
суднових (усіх
найменувань)
додатково:
Фартух
прогумований
з нагрудником

Окуляри захисні

З, Ми
З, МиВн, Тн
Ми, См

Эн

Эн

Ми


Вн, Ми

Закриті

8
812
8

Чергові

Чергові

20 днів


До
зносу
До
зносу
27
5123
Кухар судновий
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
(2 шт.)
Черевики шкіряні
Ковпак бавовняний
(3 шт.)
З, Ми
З, Ми

Ми, См
З, Ми
8
8

8
8
28
1223.2


2211.2
7243.1
3119

3211


2113.2
4121
4190
Начальник лабораторії
з контролю виробництва

Бактеріолог
Дозиметрист
Лаборант (ветеринарна
медицина)
Технік-лаборант
(біологічні
дослідження)
Хімік (в лабораторії)
Обліковець
Табельник
Халат бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Чоботи кирзові
Шапка-вушанка
З


Тн
Ми, См
8


16
12
16
29
7233.1

7233.1

7233.1
Слюсар-ремонтник
судновий
Слюсар-монтажник
судновий
Слюсар-судноремонтник
Костюм бавовняний

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Чоботи шкіряні
Шапка-вушанка
Окуляри захисні
З, МиТн


Тн
Ми, См

Закриті
8Чергова


Чергові
8
16
До
зносу
30
7233.1
Токар судновий
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка бавовняна
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Черевики шкіряні
Окуляри захисні

З, Ми
З, Ми


Тн
Ми, См
Закриті

8
8


Чергова
8
До
зносу
Примітка до підрозділу 2.1. Членам суднових команд, які несуть зовнішню
вахту, слід видавати:Плащ
непромокальний з
капюшоном

Кожушок

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн

Тн


Тн 30
В, См


Черго-
вий
Черго-
вий
Чергова
Чергові
Чергові
2.2 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ
РИБИ В МОРСЬКИХ РАЙОНАХ, НЕ ВКАЗАНИХ У ПІДРОЗДІЛІ 2.1
2.2.1 Добувні, пошукові та науково-дослідні судна
31
7422.2

8340.2
Бондар

Матрос
Під час виконання
бондарних
робіт і ремонту
тари:
Костюм брезентовий
Чоботи шкіряні
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
брезентові
Вн
Ми, Сж
Вн

Ми
8
8
4

15 днів
32
8340.2
1221.2

8340.27224.2

7124.2
Боцман
Майстер з добування
риби
Матроси всіх
найменувань,
окрім
матросів-водолазів,
матросів,
зайнятих обробкою
риби,
прибиранням приміщень
Тесляр судновий

Столяр судновий
Костюм бавовняний
Костюм рибальський

Чоботи гумові
жиростійкі
Рукавички
бавовняні

трикотажні

Рукавички гумові
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
З, Ми
Нж

Нж, Сж
Ми

Вн
Ми

З

Вн, Тн
8
3

9
15 днів

15 днів
15 днів

8

36
33
3141
1226.2
1226.24223
7243.2
8340.2
Гідроакустик
Начальник радіостанції
Начальник суднового
пункту
радіоконтролю

Радіооператор
Радіотехнік
Електрорадіонавігатор
Напівкомбінезон
бавовняний
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні

З, Ми
Эн

Эн

8
Чергові

Чергові
34
1226.2
1226.1
1226.2

3142
Капітан
Капітан-директор
Помічник капітана

Шкіпер
Костюм рибальський
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
Нж
Ми, См


Ми
Ми

З

Вн, Тн
8
12


2
20 днів

8

36
35
3142
3142
Капітан-наставник
Капітан груповий
Костюм бавовняний
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
З, Ми
Ми, См


Ми
16
16


1,5
36
9411
Комірник
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
комбіновані

З, Ми
Ми, См
Вн

Ми

8
16
8

20 днів
37
6152
Приймальник
плавзасобів
Костюм рибальський

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Нж

В, Сж

Ми

З

Тн
8

4

20 днів

16

36
38
7233.1

7233.1

7233.1
Слюсар-ремонтник
судновий
Слюсар-монтажник
судновий
Слюсар-судноремонтник
Костюм бавовняний

Чоботи шкіряні

Окуляри захисні
З, Ми

Ми, См

Закриті
8

8

До
зносу
39
7233.1
Токар судновий
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка бавовняна
Черевики шкіряні
Окуляри захисні

З, Ми
З, Ми
Ми, См
Закриті

8
8
8
До
зносу
Примітка 1 до підрозділу 2.2.1. У південних районах замість чобіт шкіряних і
чобіт жиростійких видаються чоботи гумові рибальські на 12 місяців та онучі
бавовняні на 9 місяців.
Примітка 2 до підрозділу 2.2.1. Члени берегових бригад, які зайняті
обслуговуванням промислових суден у період міжрейсових стоянок, отримують
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами,
передбаченими в даному підрозділі для відповідних професій.
2.2.2 Приймально-транспортні, рефрижераторні, буксирні, нафтоналивні,
технічні, портові, навчальні судна, судна і плавзасоби для органів
рибоохорони. Плавучі заводи (бази), плавучі холодильники та плавучі крани
40
3142
3142
8340.2
Багермейстер
Помічник багермейстера
Боцман
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
З, Ми
Ми, Сж
Ми


Тн


Тн
8
8
1,5


36


36
41
7422.2
7224.2
7124.2
Бондар
Тесляр судновий
Столяр судновий
Костюм брезентовий
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові
Вн
Ми, Сж
Ми
8
8
15 днів
42
1237.1
2412.2

2143.2

1222.2
Головний технолог
Інженер з нормування
праці
Інженер-енергетик
(електрик)
Начальник цеху
Костюм бавовняний
Чоботи шкіряні

Рукавички
бавовняні
трикотажні
З, Ми
Ми, СмМи
8
1220 днів
43
8340.2
Днювальний
Костюм бавовняний
Фартух білий (2
шт.)
Черевики шкіряні
З, Ми
З, Ми

Ми, См
8
8

8
44
8340.2
Електрорадіонавігатор
Напівкомбінезон
бавовняний
Фартух
прогумований
з нагрудником

Сорочка бавовняна
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Шапка в'язана
Окуляри захисні

З, Ми


Вн, Ми

З, Ми
Ми, См
Эн

Эн


Закриті

8


До
зносу
8
8
Чергові

Чергові

16
До
зносу
45
31133113

7241.2
8163.3
Електромеханік
загальносуднового

електроустаткування
Електромеханік

Електрик судновий
Моторист
електродвигунів
Костюм бавовняний

Фартух
прогумований
з нагрудником

Черевики шкіряні
Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
З, МиВн, Ми

Ми, См
Эн

Эн

Ми

Закриті
8До
зносу
8
Чергові

Чергові

1,5

До
зносу
46
1226.2
1226.2

3142
Завідувач складу
Начальник постачання

Підшкіпер
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Ми, См
Ми
16
1,5
47
2145.2
Інженер спеціального
флоту
Костюм бавовняний

Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові
З, Ми

Ми, См


Ми
Вн
8

8


20 днів
20 днів
48
1226.2
1226.1

1226.2
Капітан
Капітан-директор

Помічник капітана
Костюм бавовняний
Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні
Рукавиці
комбіновані
трикотажні
Шапка-вушанка
З, Ми


Вн, Тн
Ми, См


Ми, Тн
8


16
12


1,5
16
49
8333.3
8340.2
Лебідник
Стерновий (керманич)
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн
8
16
1,5


36


36
50
8251.2

8251.2
Оператор друкарського
устаткування
Друкар по жерсті
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

З, Ми
Ми, См
Ми

8
8
1,5
51
1221.2

9322

7411.2

7411.2

7411.2

7411.2
Майстер з оброблення
риби
Оброблювач
морепродуктів
Оброблювач риби

Оброблювач морського
звіра
Оброблювач крабів

Приймальник-здавальник
харчової продукції
(виробництво
м'ясних та рибних
продуктів)
Костюм рибальський

Чоботи кирзові

Рукавиці
брезентові
Під час роботи

на рибоприймальних
і
рибообробних
суднах:
Нарукавники
прогумовані
Чоботи гумові
рибальські
замість чобіт
кирзових
Рукавички
бавовняні
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Нж

Ми, См

МиВнВ, Сж

Ми

Вн

Тн


Тн
3,5

8

1,546

15 днів

15 днів

36


36
16
52
61538124.2

8161.2


8340.2


8223.2
8163.2

8163.3
8252.2

8163.2
Машиніст
рибопромислових
машин і механізмів
(відкрите море)
Машиніст вантажних
механізмів
Машиніст двигунів
внутрішнього
згоряння
Машиніст
рибоборошняної
установки
Машиніст лакувальних
машин
(бляшано-банкове та
тубне
виробництва)
Машиніст насосних
установок
Машиніст рибопідіймача
Машиніст різальних
машин
Машиніст холодильних
установок
Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці
брезентові
Окуляри козиркові
З, Ми

Сж

Ми
8

8

20 днів

До
зносу
53
3141

3115
3115


3115

3115


3115


3115


8340.2
Механік із суднових
систем
Механік виробництва
Механік дизельної та
холодильної
установок
Механік з підіймальних
установок
Механік
перевантажувальних
машин
Механік
радіонавігаційної
системи
Механік
рефрижераторних
установок
Машиніст помповий
(донкерман)
Костюм бавовняний

Чоботи шкіряні
Рукавиці
брезентові
З, Ми

Ми, См
Ми
8

8
1,5
54
1222.2

2211.2
7243.1
3227

3211


2113.2
4121
4190
Начальник лабораторії
з контролю виробництва
Бактеріолог
Дозиметрист
Лаборант (ветеринарна
медицина)
Технік-лаборант
(біологічні
дослідження)
Хімік (у лабораторії)
Обліковець
Табельник
Халат бавовняний
Чоботи кирзові
З, Ми
Ми, См
8
12
Примітка до підрозділу 2.2.2. Членам суднових команд промислового і транс-
портного флоту, зайнятим завантаженням і вивантаженням рибної продукції в охолод-
жених трюмах, необхідно додатково видавати:Светр
напіввовняний
Рукавиці утеплені
прогумовані
Шапка-вушанка
Шкарпетки вовняні
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Під час
завантаження
рибної продукції
без упаковки:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Тн


Ми, Тн

Ми, Тн
Тн 30
В, СмВн, Ми
24


1,5
24
6
24
12Черго-
вий
Примітка до підрозділу 2.2. Членам суднових команд, які несуть зовнішню
вахту, необхідно видавати:Плащ
непромокальний з
капюшоном

Кожушок

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн

Тн


Тн 30
В, См


Черго-
вий
Черго-
вий
Чергова
Чергові
Чергові
2.3 СУДНА КРАБОЛОВНИХ ФЛОТИЛІЙ
55
8340.2
Матрос
Костюм брезентовий
Костюм утеплений
для
рибалок
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
жиростійкі
Рукавички
бавовняні
Рукавички гумові
Нарукавники
Наколінники
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Вн


Вн, Тн


Вн, Ми
Нж, Сж

Ми

Вн
Ми
Ми
Ми

З
8


8


9
8

7 днів

10 днів
4
2
20 днів

8
56
8340.2
Моторист (машиніст)
Костюм бавовняний
Костюм рибальський

Костюм утеплений
для рибалок

Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
Рукавиці
брезентові
З, Ми
НжВн, Тн
Сж
Ми

Ми
8
Черго-
вий


12
8
20 днів

20 днів
57
3142
3142
Шкіпер
Підшкіпер
Костюм брезентовий
Костюм утеплений
для рибалок

Чоботи гумові
жиростійкі
Рукавички
бавовняні
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Рукавички гумові
Вн


Вн, Тн
Нж, Сж

Ми

Ми

З
Вн
8


12
8

15 днів

20 днів

8
15 днів
Примітка 1 до підрозділу 2.3. Членам екіпажів суден краболовних флотилій, не
вказаним у даному підрозділі, спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального
захисту видаються за нормами, передбаченими для відповідних спеціальностей під-
розділів 2.1 і 2.2 залежно від районів промислу.
Примітка 2 до підрозділу 2.3. Членам суднових команд, які несуть зовнішню
вахту, слід видавати:Плащ
непромокальний з
капюшоном

Кожушок

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн

Тн


Тн 30
В, См


Черго-
вий
Черго-
вий
Чергова
Чергові
Чергові
2.4 ПРИБЕРЕЖНИЙ ЛОВ
58
9213

1222.2
Рибалка кефального
господарства
Начальник тоні
Костюм рибальський

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Фартух
прогумований
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Нж

В, Сж

Ми

З
Вн, Ми


Вн, Тн
Тн 30
В, См
12

12

1

24
Черго-
вий

12
36
24
59
6152
Рибалка прибережного
лову
Костюм рибальський

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Під час обробки
риби
додатково:
Фартух
прогумований
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Нж

В, Сж

Ми

ЗВн, Ми


Вн, Тн
Тн 30
В, См
12

12

1

24Черго-
вий

12
36
24
Примітка 1 до пункту 59. Залежно від умов праці замість костюма рибальського
та фартуха прогумованого можуть видаватися:Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Плащ
непромокальний з
капюшоном
Фартух
прогумований з
нагрудником
Під час ведення
підлідного
лову додатково:
Кожушок
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Рукавиці теплі


Тн


Вн


Вн, МиТн


Тн

Тн


12


24


Черго-
вий


48


12
48
6
Примітка 2 до пункту 59. Залежно від умов праці замість кожушка можуть вида-
ватися:Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Плащ
непромокальний з
капюшоном


Тн


Вн


12


24
60
1221.2

1226.2


3212
Майстер з добування
риби
Начальник пункту
(рибоприймального)

Технік-рибовод
Плащ прогумований

Чоботи гумові
рибальські
Вн, Ми

В, Сж
24

24
61
6152
Машиніст
рибопромислових
машин і механізмів
(внутрішні та
прибережні води)
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці
брезентові
З, Ми

Ми, См

Ми
12

12

2
2.5 ПІДВОДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА АПАРАТИ
2.5.1 Підводні лабораторії
62
3142

1226.2
3115

3113


2149.2
Капітан підводного
апарата
Помічник капітана
Механік

Електромеханік
підводного
апарата
Інженер з
підводно-технічних
робіт
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Светр вовняний

Рейтузи вовняні
Феска вовняна

Рукавички вовняні
Панчохи вовняні
Шкарпетки вовняні
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні
Шапка-вушанка
В екваторіальних і
тропічних водах
додатково:
Комплект для
рибалок, які
працюють в умовах
тропіків
Напівчеревики з
текстильним верхом
Під час технічного
обслуговування
підводних
апаратів
додатково:
Костюм бавовняний
з
кислотозахисним
просоченням

Фартух
прогумований з
нагрудником

Окуляри захисні
Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Під час прибирання
місць
загального
користування
додатково:
Халат бавовняний

Чоботи гумові
Рукавички гумові
З, Ми

Ми, См
Ми

Тн

Тн
Тн

Тн
Тн
Тн

Вн, Тн
Ми, См


Тк


З, Ми
К 20Вн, Ми

Закриті
Эн

Эн


З

В, См
Вн
12

12
4

12

12
12

6
6
6

16
12
48

12


12
Черго-
вий


Черго-
вий
Чергові
Чергові

Чергові


Черго-
вий
Чергові
Чергові
63
2221.2

5123
Лікар судновий

Кухар судновий
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Светр вовняний
Рейтузи вовняні
Феска вовняна
Рукавички вовняні
Панчохи вовняні
Шкарпетки вовняні
Лікарю додатково:
Халат бавовняний
Ковпак бавовняний
Кухарю додатково:
Костюм бавовняний

Фартух бавовняний

Ковпак бавовняний
З, Ми

Ми, См
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн

З
З

З, Ми

З, Ми

З
12

12
12
12
12
6
6
6

12
12

Черго-
вий
Черго-
вий
Черго-
вий
2.5.2 Підводні апарати
64
3142

3115
2149.2
Капітан підводного
апарата
Механік
Інженер з
підводно-технічних
робіт
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Светр вовняний
Феска вовняна
Рукавички вовняні
Панчохи вовняні
Шкарпетки вовняні
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні
Шапка-вушанка
В екваторіальних і
тропічних водах
додатково:
Комплект для
рибалок, які
працюють в умовах
тропіків
Напівчеревики з
текстильним верхом
Під час технічного
обслуговування
підводних апаратів
додатково:
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником

Окуляри захисні
Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
З, Ми

Ми, См
Ми

Тн
Тн
Тн
Тн
Тн

Вн, Тн
Ми, См


Тк


З, Ми


К 20


Вн, Ми

Закриті
Эн

Эн
12

12
4

12
12
6
6
6

16
12
48

12


12


Черго-
вий

Черго-
вий
Чергові
Чергові

Чергові
Примітка 1 до підрозділу 2.5. Вовняна білизна надається в особисте користу-
вання кожному члену екіпажу підводної лабораторії та підводного апарата й одяга-
ється тільки на час занурення на борту підводної лабораторії чи підводного апара-
та, а також у водолазному спорядженні. Під час робіт на великих глибинах і в
особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.
Примітка 2 до підрозділу 2.5. Чергові засоби індивідуального захисту реко-
мендується надавати не менше ніж два комплекти оптимальних розмірів на кожний
екіпаж підводної лабораторії та підводного апарата.
2.6 МОРСЬКІ РИБНІ ПОРТИ
65
3142
3142
3142
Багермейстер
Багермейстер-капітан
Помічник багермейстера
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
З, Ми
Ми, Сж
Ми


Тн


Тн
8
8
1,5


36


36
32
66
2211.2
2212.2
2211.2

2114.2

1237.1
1237.1

1237.1
2111.2

2112.2
3111
Бактеріолог
Біохімік
Гідробіолог

Гідролог

Головний синоптик
Головний теплотехнік

Головний технолог
Інженер-радіолог

Океанолог
Технік-океанолог
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
8
12
1,5


36


36
32
48
16
67
8340.2
8340.2
Береговий боцман
Береговий матрос
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, Сж
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
8
8
1,5


36


36
36
48
12
68
8290.3
Випробувач металевих
канатів та
ланцюгів
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Ми, Сж
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
8

8
1,5


36


36
36
48
12
69
8334.2

8321.2

8334.2
8334.2
Водій електро- та
автовізка
Водій мототранспортних
засобів
Водій навантажувача
Водій самохідних
механізмів
Куртка брезентова

Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми

З, Ми

Ми, См
Ми
Тн
Тн

Тн 30
В, См
12

8

12
1,5
36
36
32
48
16
70
7216.2

1237.1

3141
2149.21226.2
Водолаз

Головний водолазний
фахівець
Водолазний фахівець
Інженер з
підводно-технічних
робіт

Майстер водолазних
робіт
Комбінезон
бавовняний
Плащ прогумований
з
капюшоном
Чоботи шкіряні
високі
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці шкіряні

Кожушок
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка-вушанка зі
шкіряним
верхом
Шапка в'язана
Вовняна білизна:
Светр
Рейтузи
Феска
Рукавички
Панчохи
Шкарпетки
Панчохи хутрові
Рукавиці
З, МиВн, Ми
Ми, См

Ми

Ми, Тн

Тн


Тн
Тн 30
В, См


Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
Тн
824
16

3

4

48


16
16
1632
16

16
16
16
4
8
4
16
8
Примітка 1 до пункту 70. Вовняна білизна надається в особисте користування
кожному водолазу й одягається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на
великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвій-
ному комплекті.
Примітка 2 до пункту 70. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у
воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів.
Примітка 3 до пункту 70. Водолазам легкого спорядження під час спускання у
воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи,
кеди - на термін до зносу
71
3141
1237.1

8340.2
Гідроакустик
Головний
електрорадіонавігатор
Електрорадіонавігатор
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Светр
напіввовняний
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Шапка в'язана
З, Ми


Тн
Тн

Ми, См
Эн

ЭнМи
8


16
16

8
Чергові

Чергові20 днів
8
72
2213.2

8163.2

8163.2

6152

3152

3152

1223.28163.2
1223.23142
1222.2

8332.1


1226.2

3212
Інженер-гідротехнік

Наглядач
гідротехнічних споруд
Оглядач гідротехнічних
об'єктів
Приймальник
плавзасобів
Старший інспектор з
гідроспоруд
Інспектор
гідротехнічний
Виконавець
днопоглиблювальних
робіт

Водороздавальник порту
Командир землесоса,
земснаряда,
дноочищувального
снаряда
Лоцман
Майстер з ремонту
гідроспоруд
Машиніст землесосного
плавучого
несамохідного снаряда
Начальник вахти
лоцманської
Технік-гідротехнік
Плащ прогумований
з
капюшоном

Костюм бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки

Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми

З, Ми

Ми, См

МиТн


Тн


Тн 30

В, См


24

8

12

1,536
36
32

24
73
1229.11226.1
1226.1
2149.2

3152

1226.2

1226.2

1226.11226.2
1226.2
1226.2
Головний державний
реєстратор
суден

Головний капітан
Головний штурман
Державний реєстратор
суден
Капітан портового
нагляду
Капітан порту
(морського)
Начальник портового
нагляду
Начальник порту
(морського,
річкового, рибного
тощо)
Начальник пристані
Начальник причалу
Начальник пункту
(заготівельного,
навантажувально-
розвантажувального,
портового,
рибоприймального,
суднового,
навчально-
тренувального тощо)
Костюм бавовняний

Костюм утеплений
для
рибалок
Чоботи шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Шапка-вушанка
З, МиВн, Тн
Ми, См
Ми
816
12
1,5

16
74
1237.1
1237.1

1222.1
Головний електрик
Головний
електромеханік
Головний енергетик
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові

Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См

Эн

Эн

Ми
Тн
Тн

Тн 30
В, См
8
12

Чергові

Чергові

1,5
36
36
32
48
16
75
9322

3422

8273.37233.29322

7241.2
Готувач
сіткоматеріалів
Експедитор
транспортний
Завантажувач-
вивантажувач
харчової продукції

Слюсар
аварійно-відбудовних
робіт

Ремонтувальник
сітковиробів
Монтер судноплавної
обстановки
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Ми, См

МиТнТн

Тн 30
В, См
8

12

1,53636
32
48
16
76
2114.2
Девіатор
Плащ
непромокальний з
капюшоном

Чоботи гумові
Онучі байкові
Рукавички вовняні
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн

В, См
Тн
Тн


Тн


Тн

Тн 30
В, См


Черго-
вий
16
4
8


24


24
24
24
24
77
9142

8154.2
Дезінфектор

Дезактиваторник
Костюм
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Респіратор

Окуляри захисні

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми

В, См
Вн
Ми

Газопило-
захисний
Закриті


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12

6
Чергові
2

До
зносу
До
зносу

36


36
32
48
16
78
2149.2
3119
2149.2


4133


8340.2


4133
8340.2


4133
Диспетчер з флоту
Диспетчер порту
Інженер-диспетчер з
руху флоту
(у флоті)
Інформатор
судноплавної
обстановки
Бригадир поста
судноплавної
обстановки
Оператор
диспетчерського руху
та
навантажувально-
розвантажувальних
робіт на
автомобільному
(морському, річковому)
транспорті
Постовий робітник
судноплавної
обстановки
Старший оператор
диспетчерсь-
кого руху флоту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
З, Ми
Ми, См
8
12
79
3141


3113
Електромеханік
груповий флоту
(з флоту)
Електромеханік маяка
Костюм бавовняний

Черевики шкіряні
Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Ми, См
Эн

Эн

Ми
Тн
Тн

Тн 30
В, См
8

8
Чергові

Чергові

1,5
36
36
32
48
16
80
3113
31137241.2

3113


7241.27241.1
8340.2
7241.2
Електромеханік
Електромеханік
груповий
перевантажувальних
машин
Електромеханік з
ліфтів
Електромеханік з
підіймальних
установок
Електромеханік
торговельного та
холодильного
устаткування
Електромонтер з
ремонту
та обслуговування
електроустаткування

Крановий електрик
Слюсар-електрик з
ремонту
електроустаткування
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові

Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка

Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См

Эн

Эн

Ми
Тн


Тн


Тн 30
В, См
8
12

Чергові

Чергові

1,5
36


36
32

48
16
81
2149.2


2149.2

2145.2


2145.2

2145.2


2145.2

8163.3

4190
Інженер з
аварійно-рятувальних
робіт
Інженер з боротьби з
аварійними
розливами нафти й
нафтопродуктів
у морі

Інженер із
суднопідіймальних
робіт
Інженер з технічної
діагностики
котельного і
турбінного устатку-
вання

Інженер-механік з
флоту
груповий
Інженер спеціального
флоту
Оператор очисних
споруд
Спостерігач за
забрудненням
природного середовища
Плащ прогумований
з
капюшоном
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки

Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми
З, Ми

Ми, См

Ми


ТнТн


Тн 30

В, См


24
8

12

1,5


3636

32
48

16
82
3449

3152

3152

31523152
3152

3152

7233.1
8163.2
3142

3142
Інспектор державний з
маломірних суден
Інспектор з безпеки
мореплавання
Інспектор з охорони
праці
Інспектор з
розслідування аварій
суден

Інспектор-капітан
Інспектор підіймальних
споруд
Інспектор портового
нагляду
Перевірник судновий
Суднопропускник
Шкіпер рейду

Шкіпер
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См
МиТн


Тн


Тн 30
В, См
8
8
1,536


36

32
48
16
83
2221.2
Лікар пункту охорони
здоров'я
Халат медичний
(2 шт.)
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Светр
напіввовняний
Черевики шкіряні
Ковпак або косинка
бавовняні (2 шт.)
З, МиТн
Тн

Ми, См

З
8Чергова
16

8

8
84
8333.2
Ліфтер
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
8
12
1,5


36


36
32
48
16
85
1226.2


1226.21226.21226.21226.2
Майстер
аварійно-рятувальних,
суднопідіймальних,
підводно-
технічних та інших
спеціальних
робіт
Майстер бази
технічного
обслуговування флоту

Майстер
навантажувально-
розвантажувальних
робіт
Майстер надувних
рятувальних
засобів

Майстер портових
майстерень
Плащ прогумований
з
капюшоном

Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми

З, Ми

Ми, См
МиТнТн


Тн 30
В, См


24

8

12
1,53636

32
48
16
86
1222.2


1222.21222.2

7233.2


7233.23115
Майстер з експлуатації
та ремонту
машин і механізмів
Майстер з ремонту
технологічного
устаткування

Майстер з ремонту
транспорту
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Слюсар з такелажу й

вантажозахватних
пристроїв
Технік з механізації
трудомістких процесів
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Ми, См
МиТн


Тн


Тн 30
В, См
8

12
1,536


36

32
48
16
87
8340.2

1226.2
Матрос пожежний

Начальник пожежного
катера
Костюм бавовняний
з вогне-
захисним
просоченням
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові
Каска захисна

Протигаз

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Тр

Ми, См
МиПромисловий


Тн


Тн

Тн 30
В, См


8

12
1,5

До
зносу
До
зносу

36


36
32
48
16
88
8340.2
8333.2

8340.2

8163.3
7233.2
Матрос-рятівник
Машиніст вантажного
причалу
Машиніст помповий
(донкерман)
Машиніст рибопідіймача
Машиніст сухих докових
установок
Плащ прогумований
з капюшоном

Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки

Вн, Ми

З, Ми

Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См

24

8

12
1,5


36


36
32
48
16
89
8122.2


8159.2

8333.2

8333.2
Машиніст
завантажувальних
механізмів
Машиніст мостового
перевантажувача
Машиніст
перевантажувачів
Машиніст підіймача
Плащ прогумований
з
капюшоном
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См


24
8
12
1,5


36


36
32
48
16
90
8333.2
Механізатор
(докер-механізатор)
комплексної бригади на
навантажувально-
розвантажувальних
роботах
Куртка брезентова

Брюки бавовняні

Чоботи кирзові

Калоші гумові
Наспинники
Наплічники
Рукавиці
брезентові
Шлем бавовняний

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми

З, Ми

Ми, См

В, Ми, См


Ми

З


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12

12

12

12
Чергові
Чергові
20 днів

Черго-
вий

36


36
32
48
16
91
3115


3115


3115
Механік груповий
перевантажувальних
машин
(навантажувально-
розвантажувальних
механізмів)

Механік з кранового
господарства

Механік з підіймальних
установок
Плащ прогумований
з капюшоном


Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми

З, Ми

Ми, См
МиТн


Тн

Тн 30
В, См


24

8

12
1,536


36
32
48
16
92
3141

31153115
3141
Механік груповий флоту
(з флоту)
Механік ізотермічних
вагонів
для перевезення живої
риби
Механік маяка
Механік портового
флоту
Плащ прогумований
з
капюшоном

Костюм бавовняний

Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми

З, Ми

Ми, См
Ми
Тн
Тн

Тн 30
В, См


24

8

12
1,5
36
36
32
48
16
93
7233.1


7241.1
Налагоджувальник
автоматизованих
вагон-вагів
Налагоджувальник
приладів,
апаратури та систем
автоматичного
контролю, регулювання
та керування
(налагоджувальник КВП
та автоматики)
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См

МиТн


Тн

Тн 30
В, См
8
12

1,536


36
32
48
16
94
5169
Охоронник
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


ТнМи
Тн 30
В, См
8
8
1,5


36


36
32


20 днів
48
16
95
9332


4131
Прийомоздавальник
вантажу та
багажу
Тальман
Плащ прогумований
з капюшоном

Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми
З, Ми
Ми, См
Ми
Тн
Тн

Тн 30
В, См


24
8
12
1,5
36
36
32
48
16
96
8162.2
Чистильник
Комбінезон
бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним
просоченням
Фартух гумовий з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники гумові
Респіратор

Протигаз шланговий
Ву, Ми

Ву
В, См
Вн, Ми
Газопило-
захисний
ПШ-2
12

6
12
Чергові
До
зносу
Черго-
вий
2.7 СІТКОВ'ЯЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ,
ТАКЕЛАЖУ І ПАРУСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
97
8264.2
8264.2


7421.28264.3
Варник апрету
Заготівник хімічних
розчинів та
фарб
Просочувальник
пиломатеріалів
та виробів з деревини

Віджимач
(виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням або
халат
бавовняний з
кислото-
захисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні


К 20Вн, Ми
В, См
Вн
Закриті


1212
12
3
До
зносу
98
9332
Зв'язувальник сіток
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані


Вн
Ми


12
3
99
9322
Вигрібальник костриці
Халат бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Респіратор

Окуляри захисні

З, Пм

Газопило-
захисний
Закриті

12

До
зносу
До
зносу
100
8262.2

8262.2

6152

7432.2
В'язальник

Сіткоплетільник

Виробник знарядь лову

Контролер сітковиробів
Під час
виготовлення
дерев'яних знарядь
лову:
Фартух бавовняний
з нагрудником

Для виготовлювачів
сіткових знарядь
лову та
в'язальників сіток
додатково:
Халат бавовняний
(для жінок)
Комбінезон
бавовняний
(для чоловіків)
Рукавички
бавовняніРукавички
бавовняні


З, Ми


З


З, Ми
Ми
Ми


6


12


12
1 (під
час
роботи
з кап-
роном)
10 днів
(під
час
роботи
з полі-
стиро-
лом
тощо)
101
8231.29322
Заготівник такелажу
інженерного
майна

Підсобний робітник
Під час заготовки
такелажу, підбір і
гужиків:

Костюм брезентовий
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12
12
20 днів


36


36
16
48
16
102
8264.2


8152.2


8264.2
Фарбувальник
(виробництво текстилю)

Просочувальник паперу
та тканини

Оператор
просочувального
устаткування
Під час фарбування
та
просочування
сіткоматеріалів та
ниток
консервувальними
складами:
Костюм брезентовий

Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Респіратор

Окуляри захисніВн

В, См
Вн
Ми

Газопило-
захисний
Закриті12

12
Чергові
1

До
зносу
До
зносу
103
8261.28261.28262.3

9322
Оператор чесального
устаткування


Оператор
чесально-в'язального
устаткування

Чистильник
устаткування
Укладальник-
пакувальник
Під час чищення
обладнання
чесальних,
крутильних і
підготовчих машин,

укладання,
пакування та
лагодження сіток:

Халат бавовняний з
пилонепроникної
тканини
З, Пм
12
104
8264.2
Відварник
Під час
відварювання
пряжі:
Костюм бавовняний
з водо-
відштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні


Вн, Ми
В, См
Вн
Закриті


12
12
3
До
зносу
105
8261.3

8261.2
Обчісувальник
барабанів
Оператор
розпушувально-
тіпального агрегату
Комбінезон
бавовняний
Респіратор

Окуляри захисні
З, Ми

Газопило-
захисний
Закриті
12

До
зносу
До
зносу
106
8264.2


8261.2
Сушильник
(виробництво текстилю)

Оператор сушильного
устаткування
Фартух бавовняний
з
нагрудником
Туфлі на повстяній
підошві
Рукавиці
комбіновані


З, Ми


Ми


12
Чергові

3
Примітка 1 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам підприємств риб-
ного господарства України, які не вказані в галузевих нормах названих вище під-
розділів, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального за-
хисту надаються під час роботи: на суднобудівних та судноремонтних підприємствах
- за нормами, установленими для працівників суднобудівних та судноремонтних підп-
риємств відповідно морського і річкового флоту; у морських рибних портах - за
нормами, установленими для працівників портів морського транспорту; на жерстяно-
банкових заводах (фабриках) - за нормами жерстянобанкового виробництва; на бере-
гових холодильниках - за нормами холодильної промисловості; на виробництві та ре-
монті тари - за нормами деревообробного виробництва.
Примітка 2 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам, перерахованим у
пунктах 111, 116 підрозділу 2.8 "Обробка риби та інших водних живих ресурсів", а
також вагарям, комірникам холодильних і морозильних камер, вантажникам холодиль-
ника, морозильних камер рефрижератора, камери попереднього охолодження дефросте-
ра, робітникам швидкоморозильного апарата та льодосховища (льоду з поверхневих
водних об'єктів) підрозділу 2.9 "Холодильники та холодильні установки" даних норм
(див. нижче), замість штанів бавовняних з утепленою прокладкою може надаватися
костюм утеплений для рибалок з тим самим терміном носіння.
2.8 ОБРОБКА РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ
2.8.1 Обробка риби на плавучих заводах (базах) та берегових рибообробних
підприємствах
107
108
8271.3

8271.28271.2

8275.2


8154.1

8271.2
8275.28340.2


8153.2
7411.28275.3


8271.1

8221.3
Апаратник
вітамінізації жиру
Апаратник гідролізу
жиру й
печінки

Апаратник
опромінювання жиру
Апаратник рафінації
жирів
та олій
Апаратник
екстрагування
Варник харчової
сировини та
продуктів (виробництво
м'ясних та
рибних продуктів)
Машиніст
подрібнювальних
установок (харчова
промисловість)
Машиніст
рибоборошняної
установки
Сепараторник біомаси
Сушильник харчової
продукції
(м'ясні та рибні
продукти)
Холодильщик харчової
продукції

Апаратник стерилізації
консервів
(виробництво м'ясних
та рибних
продуктів)

Термостатник
На жирових заводах
під час
переробки жирів і
печінки:
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні

Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові

У вітамінних
цехах:
Халат бавовняний

Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні

Рукавички гумові


Фартух
прогумований з
нагрудником

Черевики на
дерев'яній
підошві
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

СжМи
ВнЗ

Сж


Ми

Вн
Вн, МиЗ, Тп
Ми
12

121
112

12


1

1
66
20 днів
109
8275.2
Бланшувальник
Халат бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
на теплій
основі
Рукавички
бавовняні
трикотажні
З


Вн
В, Сж


Вн, Тн


Ми
12


6
9


20 днів


20 днів
110
7422.2
Бондар-закупорювач
(виробництво харчової
продукції)
Фартух
прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
брезентові


Вн

В, См
Вн

Ми


6

9
3

20 днів
111
8271.2
8275.3


9322
Машиніст
закупорювальних
машин (виробництво
м'ясних та
рибних консервів)
Заливальник продуктів
консервування

Укладальник-
пакувальник
Фартух
прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні

У зимовий час
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Вн, Ми

В, Сж
ВнМи

Тн


Тн

Тн 30
В, См


6

9
310 днів

24


24
16
36
16
112
8271.2
9411
Контролер харчової
продукції
(виробництво м'ясних
та рибних
продуктів)
Вагар
Фартух
прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні


Вн

Сж


Ми


4

8


10 днів
113
8290.2
Маркувальник
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
бавовняні
трикотажні


Вн


Ми


6


20 днів
114
8271.2
Обжарювальник харчових
продуктів (виробництво
м'ясних та
рибних продуктів)
Фартух
прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні


Вн

В, Сж
ВнМи


6

9
310 днів
115
7411.2
Оброблювач риби
Під час виливання,
викидання
риби, миття
харчової
сировини,
матеріалів, тари:
Костюм рибальський
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
рибальські
Нарукавники
прогумовані
Рукавички гумові
на теплій
основі
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Рукавички гумові
Під час виливання
рибо-
насосними
установками:
Костюм рибальський
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Під час
розморожування,
обробки-різання
риби вручну,
розбирання-
сортування,
наколювання,
нанизування,
посолу:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички гумові
на теплій
основі
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Під час
обробки-різання
риби на машинах:
Комбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні


Нж


Вн
В, Сж

ВнВн, Тн
Ми

З
Вн
Нж


Вн
В, СжВн
В, Сж
ВнВн, Тн


МиЗ, Ми

В, Сж
ВнМи


6


6
9

320 днів
20 днів

24
15 днів
12


12
126
6
320 днів


10 днів12

6
615 днів
116
7411.2
9322
Сортувальник у
виробництві
харчової промисловості
(м'ясні та рибні
продукти)
Укладальник продуктів
консервування
На сухих роботах:

Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
на теплій
основі
Рукавички
бавовняні
трикотажні
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Усім у зимовий час
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми


Вн


Ми


В, Сж
Вн

Тн


Тн
Тн 30
В, См
12


20 днів


10 днів


9
3

24


24
36
16
117
7411.2
Сушильник харчової
продукції
(м'ясні та рибні
продукти)
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні
ВнМи
61
118
8271.2

3115
7233.1
Оператор коптильної
установки
Механік
Слюсар-ремонтник
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Сж
Ми
12

12
1
119
9322
Підсобний робітник
Під час протирання
банок,
накладання кришок:
Фартух
клейончастий з
нагрудником
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні

Вн, Ми
ВнМи

6
620 днів
120
7411.2
Приймальник-здавальник
харчової продукції
(виробництво
м'ясних та рибних
продуктів)
Плащ брезентовий

Рукавиці
комбіновані
У зимовий час
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
У разі
використання
гужового
транспорту
в зимовий час
додатково:
Кожух
Вн, Ми

Ми

Тн

Тн 30
В, СмТн
Черго-
вий
1

Чергова
16
Чергові
ЧерговіЧерго-
вий
121
9333
Вантажник
Під час
навантаження -
розвантаження
живої риби,
роботи на
живорибних
базах:
Костюм рибальський
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
брезентовіНж


Вн, Ми
В, Сж
Ми12


12
12
20 днів
2.8.2 Обробка крабів
122
8221.2

9411
8271.2
7233.2
Апаратник стерилізації

Вагар
Контролер харчової
продукції
(виробництво м'ясних
та рибних
продуктів)
Слюсар з ремонту
технологічних
установок
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні

Рукавички
бавовняні
трикотажні


Вн, Ми
СжМи


4
810 днів
123
8271.2
8333.3
Варник харчової
сировини та
продуктів (виробництво
м'ясних та
рибних продуктів)
Лебідник
Костюм бавовняний

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Плащ прогумований

Чоботи шкіряні
Рукавиці
брезентові
З, МиТн
Вн, Ми

Ми, См
Ми
88
Черго-
вий
8
20 днів
124
7411.2
Сортувальник у
виробництві
харчової промисловості
(м'ясні та
рибні продукти)
Костюм рибальський

Халат бавовняний

Фартух
прогумований з
нагрудником
Нж

ЗВн, Ми
5,5

88Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові
на теплій
основі
Напальники гумові
У зимовий час
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
В, Сж
ВнМи


Вн
Вн
Тн


Тн
8
310 днів


20 днів
10 днів
8


8
125
7411.2
Оброблювач крабів
Під час
відчеплення крабів
та їх рознесення,
оброблення
та рознесення
крабів,
крабових ніжок:
Костюм рибальський
Костюм утеплений
для рибалок
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові
на теплій
основі
Рукавиці
брезентові
Зюйдвестка
Під час миття,
сортування
та укладання
крабового
м'яса, миття
харчової
сировини,
матеріалів, тари:
Костюм рибальський
Халат бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові
на теплій
основі
Напальники гумові
У зимовий час
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкоюНж

Вн, Тн


Вн
В, Сж
ВнМи


Вн
Ми

З
Нж
З


Вн, Ми
В, Сж
ВнМи


Вн
Вн
Тн


Тн5,5

8


4
8
420 днів


10 днів
20 днів

8
5,5
8


8
8
310 днів


20 днів
10 днів
8


8
126
7411.2
Приймальник-здавальник
харчової продукції
(виробництво
м'ясних та рибних
продуктів)
Костюм рибальський
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
на теплій
основі
Нарукавники
клейончасті
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Нж


ТнТн


Вн
В, Сж


Вн
ВнМи
8


88


4
8


10 днів
410 днів
2.8.3 Обробка морського звіра
127
7411.2

8271.2
8275.27411.2

8265.2
7441.2
8265.2
Оброблювач морського
звіра
Варник харчової
сировини та
продуктів (виробництво
м'ясних
та рибних продуктів)
Машиніст
подрібнювальних
установок (харчова
промисловість)
Засолювач шкур

Машиніст віджимального
устаткування (шкіряне
та
шкіросировинне
виробництво)
Міздрильник шкур
Пресувальник шкур
Костюм бавовняний

Фартух
прогумований з
нагрудником

Чоботи шкіряні
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
брезентові
На зніманні,
посолі шкур,
струганні сала й
віджиманні:

Костюм
прогумований
(замість костюму
бавовняного)
З, МиВн

Ми, Сж
Вн

Ми

Вн
126

12
6

20 днів

12
2.8.4 Обробка морських продуктів
128
8152.2

7411.29322
Апаратник випарювання

Сушильник харчової
продукції
(м'ясні та рибні
продукти)
Оброблювач
морепродуктів
Під час очищення,
сушіння
агару, агароїду

Халат бавовняний

Фартух
прогумований з
нагрудником
ЗВн
126
129
8152.2

8154.2

9322
Апаратник варіння

Вапногасильник

Оброблювач
морепродуктів
Під час розливання
агарового
бульйону,
віджимання
морських
водоростей на
пресах, різання
агарового
холодцю, варіння
желатину
Костюм
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані


Вн

В, См
Вн
Ми


12

9
12
2
130
8271.2
Варник харчової
сировини та
продуктів (виробництво
м'ясних
та рибних продуктів)
Костюм
прогумований
Чоботи гумові

Рукавиці
комбіновані
Вн

В, См

Ми
Черго-
вий
12

1
131
9322
Оброблювач
морепродуктів
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Під час хімічної
обробки
морської капусти
тільки:
Костюм
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Респіратор

Окуляри захисні


Вн
Сж
Ми

Вн, Ми

В, См
Вн
Ми

Газопило-
захисний
Закриті


6
12
2

12

6
Чергові
2

До
зносу
До
зносу
132
7411.2
Вибільник агарового
холодцю
Костюм
прогумований
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
ВнВн
В, См
Ми
1212
12
2
133
7411.2
Сортувальник у
виробництві
харчової продукції
(м'ясні та рибні
продукти)
Під час сортування

морепродуктів:

Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
бавовняні
трикотажні


Вн


Ми


12


1
2.8.5 Утилізація відходів
134
8152.2

8154.1

8290.2

8340.2


9322

8153.2
Апаратник випарювання

Апаратник
екстрагування
Зливальник-
розливальник
Машиніст
рибоборошняної
установки
Пресувальник рибного
борошна
Сепараторник біомаси
Під час екстракції
жиру,
приготування
рибного
борошна:

Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Рукавички гумові


З, Ми

Сж


Ми
Вн


12

6


20 днів
20 днів
135
8271.2
Варник харчової
сировини та
продуктів (виробництво
м'ясних та
рибних продуктів)
Під час варіння
клейового
бульйону,
приготування
рибного борошна:
Костюм
прогумований
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи шкіряні
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Ковпак або косинка
бавовняні
Рукавички гумові

ВнВн
Ми, Сж


Ми

З
Вн

126
12


1

3
20 днів
136
9322
Підсобний робітник
Під час збирання і
транспортування
відходів,
прибирання
виробничих
приміщень:
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи шкіряні
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
брезентові


З, Ми


Вн
Ми, См
Вн

Ми


12


6
12
3

20 днів
2.9 ХОЛОДИЛЬНИКИ ТА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ
137
9411
Вагар
Під час роботи в
холодильних і
морозильних
камерах:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Тн


Тн

Тн 30
В, См


36


36
36
48
12
138
9333
Вантажник
Під час
обслуговування
холодильника,
морозильних камер,
рефрижератора,
камери
попереднього
охолодження
дефростера:
Куртка брезентова
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані

З, Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См

Ми

12


18


18
18
18
12

1
139
7242.2
Електромонтер з
обслуговування
електроустановок
Під час ремонту та
обслуговування
вантажних
підйомників
холодильника:
Комбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавиці
комбіновані

З, МиТн

Ми, См
Эн

Эн

Ми

618
16
9
До
зносу
До
зносу
2
140
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електро-
устаткування
Під час
обслуговування
холодильних камер:

Комбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Рукавички
діелектричні
Галоші
діелектричні
Протигаз
З, МиТн

Ми

Ми, См
Эн

Эн

Промисловий
618
18
2

9
До
зносу
До
зносу
До
зносу
141
8163.3
Заготівник льоду
Під час роботи
на льодозаводі:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Плащ
непромокальний
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані
Тн


Тн
Ву


Тн 30
В, См

Ми, Тхп
18


18
Черго-
вий
18
18
12

1
142
8333.2
Ліфтер
Під час
обслуговування
ліфта
холодильника:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
діелектричні


Тн


Тн

Тн 30
В, См

Ми

Эн


36


36
16
48
12

3

Чергові
143
1222.2
Майстер
Під час роботи у
морозильному
відділенні:
Костюм або
комбінезон
бавовняні
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Черевики шкіряні
Берет
напіввовняний
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Протигаз (два
комплекти)

З, Ми


Тн
Ми, См
З

Эн

Эн

Промисловий

6


18
9
6

Чергові

Чергові

До
зносу
144
8163.2
Машиніст холодильних
установок
Костюм або
комбінезон
бавовняні
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Черевики шкіряні
Берет
напіввовняний
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Протигаз (два
комплекти)
Під час
обслуговування
холодильно-
газового
агрегату:
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові


З, Ми


Тн
Ми, См
З

Эн

Эн

Промисловий


З, Ми

Ми, См
Ми


6


18
9
6

Чергові

Чергові

До
зносу

12

24
6
145
8271.2
Оператор
швидкоморозильних
апаратів
Куртка брезентова

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані
З, МиТн


Тн
Тн 30
В, См

Ми
1218


18
18
12

1
146
8275.3
Холодильщик харчової
продукції
Під час
обслуговування
холодильника,
морозильних камер,
рефрижератора,
камери
попереднього
охолодження
дефростера:
Куртка брезентова
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані
Під час мокрого
заморожування та
льодосольовою
сумішшю:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Фартух бавовняний
з
водовідштовхуваль-
ним просоченням з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники
бавовняні з
водовідштовхуваль-
ним
просоченням
Шапка-вушанка
Рукавиці
брезентові
Під час набивання
льоду та солі в
кишені
охолоджувальних
складів:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Під час роботи з
рідким аміаком:
Фартух бавовняний
з кислотозахисним
просоченням з
нагрудником
Комбінезон і шолом
бавовняні з
кислотозахисним
просоченням
Рукавички гумові
кислотолугостійкі
Чоботи гумові
кислотолугостійкі
Респіратор

Окуляри захисні
На зовнішніх
роботах з аміаком
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка

З, Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См

МиТн


Тн
Вн
В, См
Ву, Ми

Ми


Ву, Ми


Ми, См
Ми, Тхп

Яж
Яж
К 20, Щ 20

К 20, Щ 20

Газопило-
захисний
Герметичні

Тн


Тн

12


18


18
18
18
12

124


24
6
12
6
24
2


6


12
1

6
12
3

12

Черго-
вий
Чергові

36


36
36
147
9132
Прибиральник
виробничих приміщень
Під час прибирання
холодильної і
морозильної камер:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані

Тн


Тн

Тн 30
В, См

Ми

24


24
24
36
12

2
148
7241.2
Слюсар-електрик з
ремонту
електроустаткування
Під час ремонту та
обслуговування
вантажних
підйомників
холодильника:
Комбінезон
бавовняний
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавиці
комбіновані

З, МиТн
Ми, См
Эн

Эн

Ми

618
9
До
зносу
До
зносу
2
149
7233.1
Слюсар-ремонтник
Під час ремонту
холодильного
устаткування в
камерах:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці
комбіновані
Фартух
прогумований
Протигаз


Тн


Тн

Тн 20
В, См

Ми

Вн

Промисловий


18


18
18
24
6

2

6

До
зносу
150
3419
Товарознавець
Під час роботи в
холодильній
камері:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки

Тн

Тн 30
В, См

36
36
48
12
2.10 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ
151
7221.2

7422.2
Бандажник

Бондар
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Щ 20
Ми, Сж
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См


6
8
15 днів


18


18
18
24
12
152
9333
Вантажник
Куртка брезентова
Брюки бавовняні
Чоботи кирзові
Калоші гумові
Наспинники
Наплічники
Рукавиці
брезентові
Шлем бавовняний

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми
З, Ми
Ми, См
В, См


Ми

З


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12
12
12
12
Чергові
Чергові
1

Черго-
вий

18


18
18
24
12
153
8211.37423.28211.1
Верстатник
бляшано-банкового
устаткування

Верстатник
деревообробних
верстатів

Верстатник широкого
профілю
Костюм бавовняний

Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні

Окуляри захисні
З, Ми

Ми

Ми, См

Закриті
12

1

12

До
зносу
154
8223.3
Знімач-змивальник фарб
і лаків
Халат або
напівкомбінезон
з сорочкою
бавовняні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір

Черевики шкіряні
Респіратор

Окуляри захисні


З, Ми

Ми

З

Ми, См
Газопило-
захисний
Закриті


12

2

До
зносу

До
зносу
До
зносу
155
7223.1
Налагоджувальник
устаткування
бляшано-банкового
виробництва
Костюм бавовняний

Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Ми, См

Ми
8

8

1,5
156
7422.2
Обсмолювач бочок
Костюм бавовняний
з вогне-
захисним
просоченням
Рукавиці
брезентові
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Тп 400

Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См


8

1


36


36
36
48
12
157
7422.2
7124.2
9322
Столяр
Тесляр
Підсобний робітник
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
8
8
1,5


36


36
36
48
12
158
9322
Сушильник жерсті
Куртка брезентова
Брюки бавовняні
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн, Ми
З, Ми
Ми, См
Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12
12
12
1


36


36
36
48
12
2.11 ВІДТВОРЕННЯ РИБНИХ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ. ТОВАРНЕ РИБНИЦТВО
159
2211.2

1237.1

2211.2

2211.2

1221.26151


2211.2
Гідробіолог

Головний рибовод

Іхтіолог

Іхтіопатолог

Завідувач господарства
(ставового,
рибоводного)

Рибовод
(кваліфікований
робітник)
Рибовод (професіонал)
Костюм
прогумований
Плащ прогумований

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:

Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн

Вн

В, Сж

МиТн


Тн

Тн 30
В, См
12

Черго-
вий
12

124


24
24
36
24
160
1237.1
2213.2
3152

3212
Головний гідротехнік
Інженер-гідротехнік
Старший інспектор з
гідроспоруд
Технік-гідротехнік
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми
В, См
Вн


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12
12
Чергові


24


24
24
36
24
161
61518163.3
6152
8332.2
Машиніст машин та
механізмів
внутрішніх водоймищ

Машиніст рибопідіймача
Машиніст
рибопромислових
машин та механізмів
(внутрішні
та прибережні води)
Річковий робітник на
експлуатації та
обслуговуванні
несамохідних плавучих
снарядів
та інших плавучих
засобів
Костюм бавовняний

Костюм рибальський

Чоботи гумові
Рукавиці
брезентові
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою

Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою

Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Нж

В, Сж
Ми


ТнТн


Тн 30
В, См
8

Черго-
вий
12
1


2424

24
36
24
2.12 ОХОРОНА ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА
162
34493449
Інспектор державний з
конвенційного
рибальства

Інспектор державний
рибоохорони
Плащ гумовий

Чоботи кирзові

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн

Ми, См


Тн


Тн

Тн 30
В, См
Черго-
вий
Чергові


24


24
24
36
24
163
2211.2

2211.2

61512211.2
Іхтіолог

Іхтіопатолог

Рибовод
(кваліфікований
робітник)

Рибовод (професіонал)
Костюм
прогумований
Плащ прогумований

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Вн

Вн

В, Сж

Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См
12

Черго-
вий
12

1


24


24
24
36
24
164
6151
Рибовод
(кваліфікований
робітник)
Під час
супроводжування
вантажів у
живорибних
залізничних
вагонах та
живорибних
машинах:
Плащ гумовий
Чоботи кирзові
Під час виконання
робіт
у холодну пору
року
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Вн
Ми, СмТн


Тн

24


24
24
165
8332.2


9311
Річковий робітник на
експлуатації та
обслуговуванні
несамохідних плавучих
снарядів
та інших плавучих
засобів
Робітник на
геофізичних роботах
Під час виконання
рибоводно-
меліоративних
робіт, у промірних
партіях:
Плащ прогумований

Чоботи гумові
рибальські
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки

Вн

В, Сж

Ми


Тн


Тн

Тн 30
В, См

Черго-
вий
12

1


24


24
24
36
24
166
8312.2

8340.2

8340.2
Сигналіст

Сигналіст боновий

Доглядач вогнів
Плащ прогумований

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Вн


Тн


Тн
Черго-
вий

24


24
24
2.13 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА
167
8221.2
Апаратник
вакуум-сушильної
установки
Халат бавовняний

Рукавиці
комбіновані
З

Ми
12

3
168
8152.1
Апаратник випарювання
Костюм бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
З, Ми
Вн, Щ 20В, См
Вн
12
Черго-
вий


12
Чергові
169
8154.2
Апаратник регенерації
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
З, Ми


Ву, Ми
Ми, См
Ми
12


6
12
2
170
8153.2
Апаратник фільтрації
Костюм бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
З, Ми


Ву, Щ 20

З, Ми, Сж
Ми

Закриті
12


Черго-
вий
12
3

Чергові
171
7414.2
Буртоукладач
Костюм бавовняний
Плащ бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним
просоченням

Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
З, МиВу, З, Ми

В, См
Ми


Тн
12Черго-
вий
12
3


36
36
172
7412.2
Вальцювальник сировини
та напівфабрикатів
Костюм бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики юхтові
Рукавички
комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
З, Ми
Щ 20Ми, См
Ми

Закриті
12
612
3

Чергові
До
зносу
173
9322
Вибивальник м'якої
тари
Костюм бавовняний

Черевики юхтові
Окуляри захисні

Респіратор
протипиловий
З, Ми

Ми, См
Закриті
12

12
До
зносу
До
зносу
174
9322

9322
Готувач харчової
сировини
Готувач харчової
сировини та
матеріалів
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики юхтові
Рукавички гумові
Респіратор
протипиловий


Щ 20

Ми, См
Вн


12

12
Чергові
До
зносу
175
9322
Дозувальник харчової
продукції
Під час дозування,
розливання та
змішування
харчових
продуктів:
Халат бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий

З
Щ 20


В, См
Ми

Закриті

12
12


12
3

Чергові
Черго-
вий
176
8273.3
Завантажувач-
вивантажувач
харчової продукції
Костюм бавовняний

Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
протипиловий
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка та штани з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
Валянки
Калоші гумові на
валянки
З, Ми

Вн, Щ 20Ми, См
Ми

ЗакритіТн

Тн 30
В, См
12

Черго-
вий


12
3

Чергові
Черго-
вий

36
36
16
12
177
8290.2
Зливальник-
розливальник
Під час розливання
харчових
продуктів:
Халат бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички
трикотажніЗ


Щ 20

В, См
Ми12


12

12
3
178
9411
Комірник
Під час
відпускання
бензину і
мастильних
матеріалів:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Під час роботи з
етилованим
бензином
додатково:
Чоботи гумові
Нарукавники гумові
Рукавички гумовіНм
Ми

В, Нм
Вн, Нм
Нм6
3

24
24
12
179
7233.2
Контролер матеріалів,
металів,
напівфабрикатів та
виробів
Під час приймання,
сортування і
бракування брудних
та промаслених
великих деталей:
Фартух бавовняний
з кисло-
тозахисним
просоченням
Рукавиці
комбінованіК 20

МиЧерго-
вий
4
180
8159.1
Лаборант хімічного
аналізу
Під час роботи з
етилованим
бензином:
Фартух гумовий з
нагрудником
Нарукавники гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисніВу

Ву
Вн
Герметичні24

24
12
До
зносу
181
8331.2
Майстер-
налагоджувальник з
технічного
обслуговування
машинно-тракторного
парку
Костюм бавовняний

Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
З, Ми

Ми

Герметичні
12

6

6
182
8275.2
Машиніст
подрібнювальних
установок (харчова
промисловість)
Костюм бавовняний

Черевики юхтові

Рукавиці
комбіновані
Респіратор
З, Ми

Ми, См

Ми

Газопило-
захиний
12

12

Чергові

До
зносу
183
8152.2
Машиніст мийних машин
Під час миття та
очищення чанів,
цистерн, камер,
бочок, ванн,
обладнання:
Комбінезон
бавовняний з
водовідшто-
вхувальним
просоченням
Фартух гумовий з
нагрудником
Чоботи гумові
Нарукавники гумові
Респіратор

Протигаз шланговий

Вн, Ми

Вн
В, См
Вн, Ми
Газопило-
захиний
ПШ-2

12

6
12
Чергові
До
зносу
Черго-
вий
184
8163.2
Машиніст насосних
установок
Костюм бавовняний

Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Ми, См
В, См
Ми
12

12
12
3
185
8290.2
Машиніст пакувальної
машини
Фартух бавовняний

Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Ми
12

3
186
8333.2
Машиніст
перевантажувачів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Шапка-вушанка
З, Ми

Ми, См
Ми


Тн


Тн
12

12
3


36


36
36
187
8273.2
Машиніст
розмелювального
устаткування
Костюм бавовняний

Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Щ 20


В, См
Ми
12

12


12
3
188
7223.1
Налагоджувальник
устаткування
у виробництві харчової
продукції
Костюм бавовняний

Галоші
діелектричні
Рукавички
діелектричні
У вологих та
запилених
цехах:
Костюм бавовняний
Черевики юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
З, Ми

Эн

Эн
З, Ми
З, Ми, См
Ми

Закриті
Газопило-
захисний

Тн
12

Чергові

Чергові
12
12
3

Чергові
До
зносу

36
189
8154.2
Нейтралізаторник
Халат бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Черевики юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні

Протигаз
фільтрувальний
З
Щ 20


З, Ми, Сж
Ми

Закриті
12
6


12
3

До
зносу
Черго-
вий
190
8278.3
Оброблювач
технологічних
місткостей і тари
Під час миття та
очищення чанів,
цистерн, камер,
бочок, ванн,
обладнання:
Комбінезон
бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Респіратор

Протигаз шланговий

Під час
підготування
пляшок та ящиків:
Фартух бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Під час
підготування
бочкотари:
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані

Ву, Щ 20

Щ 20В, См
Вн
Ми

Газопило-
захисний
ПШ-2
З, Ми
Ми
З, Ми
В, См
Вн
Ми

12

612
Чергові
Чергові

До
зносу
Черго-
вий12
3
12
12
Чергові
3
191
7422.2
Обсмолювач бочок
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Окуляри захисні


Ву, Ми


Ми
Закриті


6


3
До
зносу
192
8290.2
Оформлювач готової
продукції
Фартух бавовняний

Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Ми
12

3
193
4133
Провідник із
супроводжування
вантажів
Під час
супроводжування
вантажів у
залізничних
вагонах з харчовою
продукцією:
Кожух

Валянки
Калоші гумові на
валянки


Тн

Тн 30
В, См


Черго-
вий
Чергові
24
194
9142
9322
Дезінфектор Підсобний
робітник
Під час
дезінфекції,
дезінсекції й
дератизації
складських і
виробничих
приміщень, а також
залізничних
вагонів, суден та
інших об'єктів:
Комбінезон і шолом
бавовняні із
пилонепроникної
тканини
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці
кислотозахисні
Респіратор

Окуляри захисні

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Штани бавовняні з
утепленою
прокладкою
Під час приймання,
сортування і
бракування брудних
та промаслених
великих деталей:
Фартух бавовняний
з кисло-
тозахисним
просоченням
Рукавиці
комбіновані

З, Яа, Ят
З, Ми
В, См
К 20, Ми

Газопило-
захисний
Закриті з
непрямою
вентиляцією
Тн


Тн

НмМи, Нм

12
6
12
44

Черго-
вий
Чергові


36


36

Черго-
вий


4
195
9322
Укладальник-
пакувальник
Фартух бавовняний

Рукавиці
комбіновані
Під час виконання
закупорювальних
робіт:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
бавовняні
трикотажні
Окуляри захисні
З, Ми

Ми
Вн, Ми


Ми


Закриті
12

3
6


3


До
зносу

---------------

* Згідно з ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук" (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація).

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері


В.С.Ткачов