МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.11.2006 N 782

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2006 р.

за N 1297/13171

Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

На виконання Законів України "Про освіту", "Про охорону праці"2694-12, з метою приведення у відповідність до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 N 304z0806-06, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі - Зміни до Положення), що додаються.

2. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563 слова "закладах освіти" замінити на "навчальних закладах".

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів, керівникам підприємств, організацій, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, запровадити в дію Зміни до Положення.

4. Надрукувати Зміни до Положення в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.

Міністр
С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

20.11.2006 N 782

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2006 р.

за N 1297/13171

ЗМІНИ

до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах ( z0969-01 )

У тексті Положення слова "заклад освіти" замінити словами "навчальний заклад" у відповідних відмінках.

1. Зміни до розділу 1

1.1. Пункти 1.6, 1.7 об'єднати і викласти в такій редакції:

"1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 N 304z0806-06, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі - Положення про навчання)".

У зв'язку з цим пункт 1.8 уважати пунктом 1.7.

1.2. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про навчанняz0806-06".

2. Зміни до розділу 2

2.1. У пункті 2.1 та в підпункті 2.2.3 слова "Перший заступник Державного секретаря" замінити словами "перший заступник Міністра" у відповідних відмінках.

2.2. Пункт 2.1 та підпункти 2.2.1, 2.2.2, 2.2.7, 2.2.10 - 2.2.13 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки життєдіяльності" у відповідних відмінках.

2.3. Підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції:

"2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і науки України відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо підпорядковується першому заступнику Міністра".

3. Зміни до розділу 3

3.1. У тексті розділу слова "Міністерство освіти Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках.

3.2. Пункт 3.1 та підпункти 3.2.1, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.19, 3.2.22 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки життєдіяльності" у відповідних відмінках.

3.3. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створюють службу охорони праці; одночасно можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності".

3.4. Підпункт 3.2.7 викласти в такій редакції:

"3.2.7 один раз на три роки здійснюють:

навчання та перевірку знань з охорони праці керівників навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділів (управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників відповідно до Типового положення, якщо це не суперечить спеціальним вимогам;

навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих категорій працівників відповідно до Положення про навчання".

3.5. Підпункт 3.2.18 викласти в такій редакції:

"3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу".

4. Зміни до розділу 4

4.1. Підпункти 4.1.1, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.9 (другий рядок), 4.1.10 (другий рядок), 4.2.2, 4.2.6, 4.2.10 - 4.2.12, 4.3.2, 4.3.8 - 4.3.10, 4.4.2, 4.4.9 - 4.4.11, 4.5.9, 4.5.10, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.8 після слів "охорона праці" доповнити словами "безпека життєдіяльності" у відповідних відмінках.

4.2. Підпункт 4.1.2 викласти в такій редакції:

"4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі".

4.3. Підпункт 4.1.18 викласти в такій редакції:

"4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення".

4.4. Підпункт 4.2.7 викласти в такій редакції:

"4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах".

5. Зміни до розділів 5, 6, 7

5.1. Підпункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.7, 6.1.1, 6.1.3 - 6.1.5, 6.2.4, 6.2.5, 7.1.10 (перший і другий рядки), 7.1.12, 7.1.14, 7.2.1, 7.2.11, 7.3.8, 7.5.1,7.5.3, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.5 після слів "охорона праці" доповнити словами "безпека життєдіяльності" у відповідних відмінках.

Директор інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти МОН України


А.В.Кудін