МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

30.01.2006 N 41

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2006 р.

за N 124/11998

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року N 952952-2001-п "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності цими Нормами вважати таким, що не застосовується на території України, розділ XI "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 18 серпня 1980 року N 241/П-9 (зі змінами).

3. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М.В.) уключити зазначені Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на сайті Департаменту.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М.В.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра промислової
політики України
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Голова Центрального комітету
професійної спілки працівників
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів України
Голова Центральної Ради
профспілки працівників хімічних
та нафтохімічних галузей
промисловості України
В.І.Балога


В.М.Третьяков

В.Тьоткін

С.П.БережновІ.Саєвич

О.А.МиколайчукВ.М.ЯньшинВ.С.Мойсюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи

30.01.2006 N 41

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2006 р.

за N 124/11998

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

1. Загальні положення

1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво скла (будівельного, технічного тощо), кварцового скла, скловолокна, виробів з нього та виробів з кам'яного лиття.

2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на підприємствах скляної промисловості, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-95, затвердженому наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257v0257217-95 (зі змінами). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств скляної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, у тому числі пов'язаної з виконанням робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій і наслідків, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року N 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки, затвердженими у встановленому порядку.

4. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 року N 170 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 18 листопада 1996 року за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).

5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва скла (будівельного, технічного тощо)

N
з/п
Код КП
згідно з
Класифікатором
професійДК 003-9
Назва професії
(посади)
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позна-
чення
захис-
них
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1
8139.2
Автоклавник
(виробництво
скла та
скловиробів)
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
Під час виконання
робіт зі
склеювання скла
додатково:
Фартух бавовняний
МиЗ

МиЗ
Вн
Ми

МиЗ
12

12
1
1

12
2
9322
Аерографіст
(виробництво
скла та
скловиробів)
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух бавовняний
З

МиЗ
12

12
3
7322.2
Аерозольник
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух бавовняний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З

МиЗ
-
12

12
до зносу
4
7322.2
Блокувальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
МиЗ
МиЗ
МиЗ
Ми

Вн
12
12
12
1

1
5
8112.2
Бункерувальник
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
12
1
6
8340.2
Вакуумник
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
МиЗ

МиЗ
Вн
12

12
1
7
9322
Вакуумник
термосних колб
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
8
7322.2
Вакуумник
триплексу та
блоків
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
9
9333
Вантажник
Під час виконання
робіт з
завантажування
матеріалів:
Костюм бавовняний
пилозахисний
Плащ
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
брезентові
Респіратор
пилозахисний
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
Під час виконання
робіт з
підвищеною
запиленістю
додатково:
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
Пс

Ву
Мп
В
Мп

-

Пн
-


-

-
Тн


Тн


Тн20
12

36
6
12
1

до зносу

до зносудо зносу

до зносу
36


36


48
10
8212.2
Варник гіпсу
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
З
МиЗ
Ми

-

-
12
6
12
1

до зносу

до зносу
11
8131.3
Варник рідкого
скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
12
8152.3
Варник смолки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
13
7322.2
Видувальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Під час виконання
робіт з видування
дротів додатково:
Рукавички бавовняні
МиЗ
МиЗМи
12
121
14
7322.2
Випробувач
скловиробів
Халат
віскозно-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
На роботах узимку
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
З

МиЗ
Ми

Пн
-


-

Тн
12

12
15 днів

до зносудо зносу

36
15
8139.3
Виробник
джгутів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Мп
Ми

Мп

-
12
12
1

до зносу

до зносу
16
8131.2
Виробник
скляної плівки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
17
8131.2
Витягальник з
вироблення
скляних труб
та дроту (із
скла)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах:
Костюм сукняний
Валянки
Рукавиці сукняні
Шолом повстяний
Окуляри захисні
від шкідливих
випромінювань
Каска
Щиток захисний
Ми
Ми
Ми

Пн
-

Ти
Тп
Ти
Ти
-


-
-
12
6
1

до зносу
до зносу

12
до зносу
до зносу
1
до зносу


до зносу
до зносу
18
9322
Відкладник
виробів в
опічки
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ

МиЗ
Ми

-
12

12
1

до зносу
19
8131.3
Відламувач
скла від машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Краги брезентові
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
МиЗ
Мп
Мп

Мп
Мп

-


-
12
12
2

до зносу
до зносу

до зносу


до зносу
20
9322
Відмітчик
аерометрів
Халат
віскозно-бавовняний
Рукавички
трикотажні
З

Ми
12

1
21
7311.2
Відмітчик
термометрів
Халат
віскозно-бавовняний
Рукавички
трикотажні
З

Ми
12

1
22
7322.2
Відпальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Під час виконання
робіт з вибирання
виробів з лерів,
тягунів та опічків
додатково:
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-

-
12
12
до зносу

до зносу

до зносу
23
8131.3
Відрізальник
стрічки скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Краги брезентові
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
МиЗ
Мп
Мп
Мп
Мп

-


-
12
12
2
до зносу
до зносу

до зносу


до зносу
24
8232.3
Вініпластник
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
З
МиЗ
Ми

-
12
12
12
1

до зносу
25
7122.2
Вогнетривник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
з металевим носком
Навушники
протишумові
Під час різки
вогнетривів
додатково:
Рукавички спілкові
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах:
Костюм сукняний
Валянки
Рукавиці брезентові
Шолом повстяний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
Щиток захисний
МиЗ
МиЗМун
100
-
Ми
-

-

Ти
Тп
Ми
-
-


-
-
12
12

до зносу
1
до зносу

до зносу

12
до зносу
12
до зносу
до зносу


до зносу
до зносу
26
8163.2
Газівник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці трикотажні
Респіратор
газозахисний
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах:
Костюм сукняний
Валянки
Рукавиці сукняні
На зовнішніх
роботах узимку
під час
обслуговування
різних цехів,
дільниць
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми
-

З
-

Ти
Тп
ТрТн
12
12
1
до зносу

до зносу
до зносу

12
до зносу
136
27
8131.2
Гартівник скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Краги ватні
Нарукавники ватні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Мп
Ми

Мп
Мп
-
12
12
1

до зносу
6
до зносу
28
8139.3
Готувач пульпи
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Вн
В
Ми

-
12
6
12
1

до зносу
29
8151.3
Готувач
склеювальної
суміші
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
З
МиЗ
Ми

-
12
12
12
1

до зносу
30
8139.2
Готувач шихти
Костюм бавовняний
пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
трикотажні
Респіратор
пилозахисний
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
МиЗПн

МиЗ
Ми

Ми

-

Пн
-

Тн


Тн


Тн20
12

12
1

1

до зносу

до зносу
до зносу

36


36


48
31
7323.2
Гравер скла
Халат
віскозно-бавовняний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З

-
12

до зносу
32
8131.2
Гранулювальник
(виробництво
скла та
скловиробів)
Костюм бавовняний
пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗПн

МиЗ
Ми
-
12

12
2
до зносу
33
8153.2
Дистиляторник
ртуті
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
МиЗ
Вн
МиЗ
Вн
-

-
12
6
12
1
до зносу

до зносу
34
7224.2
Доводжувач-
притирник
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ

Ми
Пн
-
-

-
12

1
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу
35
8139.2
Дробильник-
розмелювач
(виробництво
скла та
скловиробів)
Костюм бавовняний
пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Рукавиці брезентові
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Головний убір
Під час виконання
робіт з
вивантаження соди
додатково:
Чоботи кирзові
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Пс

МиЗ
Ми

Мп
-

-

-

-


Пн
МиЗ

Тн


Тн
12

12
1

1
до зносу

до зносу

до зносу

до зносу


до зносу
12

36


36
36
7241.1
Електромонтер
з ремонту та
обслуговування
електроустатку-
вання
Під час ремонту
технологічного
обладнання з
виготовлення
скловиробів:
Костюм бавовняний
Галоші
діелектричні
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці
брезентові
Рукавиці
діелектричні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Рукавички
трикотажні
На зовнішніх
роботах узимку
під час
обслуговування
різних цехів,
дільниць
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені

МиЗ
Эп

МиЗ
Ми

Мп

Эп

Пн
-


-

-

Ми
Тн


Тн20

12
до зносу

12
1

2

до зносу

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу

15 днів
36


48
37
8131.3
Завантажувач
печей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці сукняні
Каска
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Ти
-Тн
12
12
1

1
до зносу36
38
8232.3
Заготівник
плівки
Халат
віскозно-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
З

МиЗ
Ми
12

12
1
39
9322
Запаювальник
колб та посудин
Халат
віскозно-бавовняний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З

-
12

до зносу
40
8139.3
Засипальник
шихти
Костюм бавовняний
пилозахисний
Плащ
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Респіратор
пилозахисний
Головний убір
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
Підшоломник
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Пс

Ву
МиЗ
Ми
-

Пн
-

-


-
ПнТн


Тн
12

36
6
15 днів
до зносу

до зносу
до зносу

до зносу


до зносу
до зносу36


36
41
7222.2
Заточувальник
Під час виконання
робіт із
заточування
склорізів:
Костюм бавовняний
пилозахисний
Фартух бавовняний
із нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові
МиЗПн

З

МиЗ
Ми

Пн
-

-
12

12

12
1

до зносу
до зносу

до зносу
42
7322.2
Зварник скляних
виробів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
вогнезахисними
надолонниками
Краги ватні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
З
МиЗ
Тр


Тр
-
12
12
12
до зносу


до зносу
до зносу
43
8131.3
Зливальник
скломаси
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці з
вогнезахисними
надолонниками
Капелюх повстяний
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Ти


МиЗ
Тр


Ти
-

-
12


12
до зносу


до зносу
до зносу

до зносу
44
9322
Знімач байки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
45
9322
Знімач гарячих
виробів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Ти

МиЗ
Ми

Ти
-
12

6
1

1
до зносу
46
9322
Знімач скла й
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
З
Мп
Ми
12
6
12
1
47
8131.3
Іризаторник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
48
9311
Калібрувальник
скловиробів
Халат бавовняний
Рукавички
бавовняні
З
Ми
12
1
49
8139.3
Канавник
(виробництво
скла)
Костюм бавовняний
Напівчоботи
гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска
МиЗ
В

МиЗ
Ми

-
12
6

6
1

до зносу
50
9322
Класифікаторник
крокусу та
наждаку
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух гумовий
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час виконання
робіт із заливання
кислот:
Костюм сукняний
замість халата
віскозно-бавовняний
Чоботи гумові
З

Вн
Вн
-

МиЗ


В
12

12
1
до зносу

12


12
51
8139.2
Класифікаторник
піску та пемзи
Халат
віскозно-бавовняний

Фартух гумовий
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З


Вн
МиЗ
Вн
-
12


12
12
1
до зносу
52
9322
Комплектуваль-
ник скла та
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Краги брезентові
МиЗ
З
Мп
Мп

Мп
12
6
12
2

до зносу
53
7311.1
Контролер
оптичних
деталей та
приладів
Під час виконання
робіт з контролю
щодо застосування
отруйних рідин:
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
МиЗ
З
МиЗ
Вн
-
12
12
12
1
до зносу
54
7322.2
Контролер
скляного
виробництва
Халат бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт, пов'язаних
з листовим склом,
додатково:
Краги брезентові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
З
З
МиЗ
Ми

Ти
-


-

МпТн
12
6
12
15 днів

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу36
55
8163.3
Кочегар
сушильних
печей та
барабанів
Під час виконання
робіт з
обслуговування
опічків:
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска
МиЗ
Ву
МиЗ
Ми
-
12
12
12
1
до зносу
56
7322.2
Лакувальник
оптичних
деталей
Халат бавовняний
Рукавички гумові
Респіратор
газопилозахисний
З
Вн
-
12
1
до зносу
57
9322
Лакувальник
форм
Халат бавовняний
Рукавички гумові
Респіратор
газопилозахисний
З
Вн
-
12
1
до зносу
58
8131.2
Ливарник скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
2
59
8131.2
Машиніст машин
витягування
скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
2

до зносу
60
8290.2
Машиніст
пакувальної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


-

-
12
12
8 днів

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу
61
8131.2
Машиніст
прокатної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
МиЗ
МиЗ
Ми

-


-

-
12
12
2

до зносу


до зносу

до зносу
62
8131.1
Машиніст
прокатної
машини
термостійкого
скла та
склопрофіліту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
МиЗ
МиЗ
Ми

-


-
12
12
2

до зносу


до зносу
63
8333.2
Машиніст
штабелеформува-
льної машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт узимку в
неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Ти
-


-

-


Тн
12
12
8 днів

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу


36
64
7322.2
Молірувальник
скла
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкодженьМиЗ
МиЗ
Ми

Мп

-12
12
1

6

до зносу
65
8131.3
Моторист на
подаванні
крокусної
суспензії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-

-
12
12
1

до зносу

до зносу
66
8131.2
Муляр (пічник)
черговий біля
печей
Костюм бавовняний
Костюм сукняний
Валянки
Черевики шкіряні
з металевим носком
носком
Рукавиці
брезентові
Рукавички
бавовняні
Шолом повстяний
Респіратор
пилозахисний
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Протишумові
вкладиші
Підшоломник
Каска
Щиток захисний
Пояс запобіжний
безлямковий
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
Ти
Тп
МиЗМун
200

Мп

Ми

Ти
-

Пн
-


-

Пн
-
-
-
Тн
12
до зносу
до зносу
12


1

10 днів

до зносу
до зносу

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
36
67
7321.2
Набирач
килимків з
мозаїчної
плитки
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
МиЗ
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
12
1
68
9322
Навішувач скла
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Ми

Мп
Ми
12

12
1
69
7223.1
Налагоджуваль-
ник склоробних
автоматів і
напівавтоматів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Рукавиці сукняні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах додатково:
Куртка сукняна
Під час виконання
робіт узимку в
неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Мп

Ти
Ми

Ти
-


-
Ти

Тн
6
6
1

8 днів
15 днів

до зносу
до зносу


до зносу
36

36
70
7242.1
Налагоджуваль-
ник
технологічного
устаткування
(електронна
техніка)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
діелектричні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку
під час
обслуговування
різних цехів,
дільниць додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Эп

Ми

Пн
-


-

-Тн
12
12
до зносу

6 днів

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу36
71
9322
Намазувальник
целулоїду
Халат бавовняний
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
З
Вн
Ми
12
1
1
72
8131.3
Намотувальник
сіток
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
73
7311.2
Наповнювач
приладів
газами
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Респіратор
газопилозахисний
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
2

до зносу
74
7311.2
Наповнювач
приладів
рідинами
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Респіратор
газопилозахисний
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
2

до зносу
75
8131.3
Настелювач
скла
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
із нагрудником
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
МиЗ

Вн

Мп
В
Ми
12

12

12
12
1
76
9322
Обмазувальник
заслонів
Костюм брезентовий
з капюшоном
Галоші валяні
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
МиЗ

Тп
МиЗ
Ми
до зносу

6
12
2
77
8131.3
Обміднювальник
Костюм бавовняний
із кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички гумові
К20


В
Вн
12


12
1
78
8131.3
Обпалювач у
виробництві
скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Ти
МиЗ
Ми
12
12
1
79
9322
Обплавлювач
скла
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
80
9322
Оброблювач
склоблоків
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
пилозахисний
З

МиЗ
МиЗ
Ми

-
12

12
12
1

до зносу
81
9322
Оброблювач
триплексу та
склопакетів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
82
7322.2
Обробник
видувних
виробів
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від шкідливих
випромінювань
Ти


МиЗ
Ми

-
12


12
1

до зносу
83
9322
Опалювач на
карусельній
машині
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці брезентові
Нарукавники
брезентові
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ

МиЗ
Ми

Мп
Мп

Ти
-
12

12
1

2
до зносу

до зносу
до зносу
84
8131.2
Оператор
автоматичної
лінії для
виробництва
піноскла
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
МиЗ
З
МиЗ
Ми
12
12
12
1
85
8131.2
Оператор
вакуумприсосних
механізмів та
приладів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Рукавиці
комбіновані
МиЗ

Мп
Вн
Ми
12

12
1
1
86
8131.2
Оператор
видувного
напівавтомата
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Ти


МиЗ
Ми

-
12


12
1

до зносу
87
8159.2
Оператор з
вирощування
кристалів
п'єзокварцу
Халат бавовняний
Рукавички
трикотажні
З

Ми
12

1
88
8131.2
Оператор на
уварювальних
машинах
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Ми

-
12
1

до зносу
89
8131.2
Оператор на
філаментмашині
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Ми

-
12
1

до зносу
90
8131.3
Оператор
обдувальної
установки
Халат бавовняний
Рукавички
трикотажні
З
Ми
12
1
91
8131.2
Оператор
склоформуваль-
них машин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Рукавиці сукняні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах додатково:
Куртка сукняна
Під час виконання
робіт узимку в
неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Мп

Ти
Ми

Ти
-


-

-
Ти

Тн
6
6
15 днів

8 днів
15 днів

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу
36

36
92
8211.1
Оператор
ультразвукових
установок
Халат бавовняний
З
12
93
7311.2
Оператор
установки
вимірювання
об'єму
Халат
віскозно-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
З

МиЗ
Ми
12

12
1
94
8131.2
Оператор
установки СВЧ
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ

МиЗ
Ми
12

12
1
95
8131.2
Оператор
фацетного
верстата
На роботах, що
виконуються
мокрим методом:
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований із
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички бавовняніМиЗ
Вн


В
Ми12
6


12
1
96
8131.2
Оператор
формування
стрічки скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час виконання
робіт узимку в
неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Мп

Ти
-Тн
12
12
1

1
до зносу36
97
7311.2
Оптик
Халат бавовняний
З
12
98
7322.2
Паяльщик сіток
та шинок на
склі
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований із
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Вн


Ми

-
12
12


1

до зносу
99
9322
Перебивач друку
та малюнків
Халат
віскозно-бавовняний
З
12
100
9321
Підбирач скла
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Нарукавники
брезентові
МиЗ
З
Мп
Мп
Мп
12
12
6
2
до зносу
101
9322
Підсобний
робітник
Під час виконання
робіт із
прибирання та
відвезення бою
скла:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
Під час виконання
робіт з підвищеною
запиленістю:
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт з очищення
каналізаційних
мереж у цехах:
Костюм
брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені

МиЗ
Мп
Ми

-


--

Вн

В
Мп
-Тн


Тн20

12
6
до зносу

до зносу


до зносудо зносу

12

12
1
до зносу36


48
102
9322
Повертальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
МиЗ
МиЗ
12
12
103
7322.2
Полірувальник
оптичних
деталей
Халат бавовняний
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
Ми

-
12
1

до зносу
104
7322.2
Полірувальник
скла та
скловиробів
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
105
7322.2
Полірувальник
скловиробів
кислотою
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Фартух прогумований
Рукавиці
трикотажні
Напівчоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
К20


Вн
Ми

В
Вн
-
12


6
1

12
1
до зносу
106
8131.3
Правильник біля
склоформуваль-
ної та
опалювальної
машин
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ

МиЗ
Ми
-
12

12
1
до зносу
107
8131.2
Пресувальник
виробів із
склопорошку
Халат бавовняний
Фартух
прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
Вн

В
Ми

-
12
12

12
1

до зносу
108
7322.2
Пресувальник
гарячого скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
2
109
8131.2
Пресувальник
склопакетів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
110
9322
Притиральник
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований
Чоботи гумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Вн
В

-
12
6
12

до зносу
111
8290.3
Пробовідбірник
Під час виконання
робіт із
відбирання проб
газу:
Халат бавовняний
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
Вн
-
12
1
до зносу
112
8139.3
Просівач
бісеру
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
МиЗ
МиЗ
Вн
Ми
12
12
1
1
113
9322
Пульфонник
Халат бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
Респіратор
газозахисний
З
З
МиЗ
Вн
Ми

-
12
12
12
1
1

до зносу
114
8151.2
Реактивник
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
К20


В
Вн
-
12


12
1
до зносу
115
7324.2
Реставратор
художніх
виробів та
декоративних
предметів
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
брезентові
МиЗ

Ми
12

2
116
9322
Різальник
конвертів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
З

МиЗ
Ми
12
12

12
1
117
9322
Різальник на
вогні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Мп

Мп

-
12
12
2

6

до зносу
118
8131.3
Різальник
піноблоків
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-

-
12
12
1

до зносу

до зносу
119
7322.2
Різальник скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Краги брезентові
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
МиЗ
Мп
Ми

Мп
Мп

-Тн


Тн20
12
12
1

до зносу
6

до зносу36


48
120
9322
Різальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
бавовняні
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Мп
Ми

Мп

-
12
12
1

6

до зносу
121
9322
Розвальцюваль-
ник скла
Халат бавовняний
Рукавички бавовняні
З
Ми
12
1
122
8131.3
Розвідник
(розпускаль-
ник) халяв
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
123
7323.2
Розмалювальник
по склу
Костюм
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
трикотажні
МиЗ

МиЗ
Ми

Ми
12

12
1

1
124
9322
Розмітник скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

Мп

-
12
12
1

6

до зносу
125
8131.3
Свердлувальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
Вн

МиЗ
Ми

-
12
6

12
1

до зносу
126
8139.2
Сепараторник
(виробництво
скла)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Головний убір
Рукавички
трикотажні
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт узимку в
неопалюваних
приміщеннях:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Вн
Пн
Ми

-

-


-

-

Тн
12
12
10 днів

10 днів
до зносу
1

до зносу

до зносу


до зносу

до зносу

36
127
9322
Складальник
блока з
посклених
стрижнів
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
МиЗ

Вн
МиЗ
Вн
Ми
12

12
12
1
1
128
9321
Складальник
вологопоглина-
чів
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
В
Ми
12
12
1
129
7322.2
Складальник з
обрамлення
скла
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух
прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
З

Вн

МиЗ
Вн
Ми
12

12

12
1
1
130
7311.2
Складальник
приладів із
скла
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований із
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Респіратор
пилозахисний
МиЗ
Вн


МиЗ
Ми

-
12
6


12
1

до зносу
131
9321
Складальник
скловиробів
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
бавовняні
З

З
МиЗ
Ми

Ми
12

12
12
1

1
132
7322.2
Складальник
скломаси
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Мп

Мп

-
12
12
2

6

до зносу
133
8290.2
Складальник
склопакетів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички бавовняні
МиЗ
МиЗ
Ми

Ми
12
12
1

до зносу
134
9321
Складальник
термосів
Халат
віскозно-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
З

МиЗ
Ми
12

12
1
135
7322.2
Складальник
тиглів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
136
7322.2
Склеювач
оптичних
деталей
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
МиЗ
З
12
12
137
8131.2
Скловар
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Валянки
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Рукавиці сукняні
Респіратор
пилозахисний
Головний убір
Окуляри захисні
від шкідливих
випромінювань
Підшоломник
Каска
Щиток захисний
Вкладиші
протишумові
Пояс запобіжний
безлямковий
Під час ремонту
скловарних печей:
Костюм сукняний
Ти


Тп
МиЗ
Мп

Ти
-

Пн
-


Ти
-
-
-

-Ти
12


12
12
1

12 днів
до зносу

до зносу
до зносу


до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу36
138
7322.2
Склодув
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Нарукавники
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт у ртутних
цехах додатково:
Черевики шкіряні
Респіратор
газозахисний
З
МиЗ
Ми

Ми

-


-

-
МиЗ
-
12
12
до зносу

до зносу

до зносу


до зносу

до знову
6
до зносу
139
7242.1
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електроніка)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Галоші
діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
МиЗ
МиЗ
Эп

Эп

Ми

Ми

Пн
-


-
Тн


Тн20
12
12
до зносу

до зносу

1

1

до зносу
до зносу


до зносу
36


48
140
7233.2
Слюсар з
ремонту та
обслуговування
перевантажува-
льних машин
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований
Галоші
діелектричні
Черевики шкіряні
Рукавиці
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Головний убір
Окуляри захисні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
Вн

Эп

МиЗ
Эп

Ми

Вн
Пн
-Тн
12
12

до зносу

12
до зносу

1

до зносу
до зносу
до зносу36
141
7233.1
Слюсар-
ремонтник
Під час ремонту
допоміжного
обладнання для
виробництва скла:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Каска
Під час ремонту
технологічного
обладнання для
виробництва скла
додатково:
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час роботи в
складальному цеху
додатково:
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт з
обслуговування
електронного
обладнання
автоматики:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Під час роботи в
цеху приготування
шихти:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Респіратор
пилозахисний
Під час ремонту
технологічного
обладнання з
виготовлення
скловиробів:
Рукавички
трикотажні
На зовнішніх
роботах узимку
всім додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
МиЗ
МиЗ
Мп

Ми

Пн
-

-

-

Ти
-

-МиЗ
МиЗ
Ми
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


Ми
Тн


Тн


Тн20
6
6
15 днів

8 днів

до зносу
до зносу

до зносу

до зносу

1
до зносу

до зносу12
12
8 днів
12
12
1

до зносу
до зносу


15 днів
36


36


48
142
8131.2
Сріблильник
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
К20


Вн

В
Вн
-
12


12

12
1
до зносу
143
8131.3
Ставильник
скловиробів у
автоклави
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
144
9322
Сушильник
сировини та
матеріалів
Костюм бавовняний
пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Пс

МиЗ
Ми

-


-

Тн
12

12
1

до зносу


до зносу

36
145
9322
Сушильник
скловиробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
146
7323.2
Травильник скла
плавиковою
кислотою
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований
Напівчоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
К20


Вн

В
Вн
Ми

Пн
-

-
12


6

12
1
1

до зносу
до зносу

до зносу
147
7215.2
Транспортуваль-
ник (такелажні
роботи)
Під час виконання
робіт з
відвезення скла:
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Нарукавники
брезентові
Краги брезентові
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Каска
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
Брюки бавовняні з
утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утепленіМиЗ
З
МиЗ
Мп

Мп

Мп
-

-


-Тн


Тн


Тн2012
6
12
1

до зносу

до зносу
до зносу

до зносу


до зносу36


36


48
148
8286.2
Укладальник
виробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Під час виконання
робіт з укладання
виробів із скла у
відбивальні печі
додатково:
Надолонники
повстяні
Рукавиці
комбіновані
замість рукавичок
трикотажних
МиЗ
МиЗ
Ми


Тр

Ми
6
12
1


до зносу

1
149
8139.3
Усереднювач
сировини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
Каска
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


-
12
12
1

до зносу
до зносу


до зносу
150
9322
Фарбувальник
дзеркал
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
МиЗ
Вн
Ми

-
12
12
1
1

до зносу
151
7322.2
Фацетник
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований із
нагрудником
Рукавички гумові
Рукавички
трикотажні
Чоботи гумові
МиЗ
Вн


Вн
Ми

В
12
6


1
1

12
152
8131.2
Фідерник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
Під час виконання
робіт у гарячих
умовах:
Костюм сукняний
Рукавиці сукняні
МиЗ
МиЗ
Ми

Ми

Пн
-


-

-
Ти
Тр
12
12
1

4 дня

до зносу
до зносу


до зносу

до зносу
36
1
153
8131.3
Флотаторник
(виробництво
скла та
скловиробів)
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
від хімічних
уражень
К20


В
Ми

Вн
-

-
12


12
1

1
до зносу

до зносу
154
9322
Формотримач
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
155
9322
Формувальник
деталей із скла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
156
8162.3
Форсунник
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Валянки
Рукавиці
брезентові
Шолом повстяний
Окуляри захисні
від шкідливого
випромінювання
Ти


Тп
Тр

Ти
-
12


12
2

12
до зносу
157
7323.2
Фотодрукар на
склі
Халат
віскозно-бавовняний
Рукавички гумові
З

Ми
12

1
158
7322.2
Фрезерувальник
оптичних
деталей
Халат бавовняний
Фартух
прогумований
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
З
Вн

-
12
12

до зносу
159
8131.3
Хальмівник
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Валянки
Рукавиці
брезентові
Шолом повстяний
Окуляри захисні
від шкідливого
випромінювання
Ти


Тп
Тр

Ти
-
12


12
2

12
до зносу
160
7311.2
Центрувальник
оптичних
деталей
Халат бавовняний
Фартух
прогумований
З
Вн
12
12
161
9322
Центрувальник
скляних колб
Халат бавовняний
Рукавички
трикотажні
З
Ми
12
1
162
8162.2
Чистильник
Під час виконання
робіт з очищення
смоляних ям:
Костюм бавовняний
з накладками із
плівкових
матеріалів
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Каска
Під час виконання
робіт з очищення
ванн:
Костюм бавовняний
Рукавиці
брезентові
Каска
Під час виконання
робіт з очищення
форм:
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Каска
Під час виконання
робіт з очищення
басейнів для
шлікера та глазурі:
Костюм
брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Під час виконання
робіт з очищення
верстатів та
апаратів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Головний убір
Каска
Під час виконання
інших робіт:
Халат
віскозно-бавовнянийНмВ
Ми

-МиЗ
Ми

-МиЗ

Ми

-
Ву

В
Ми

МиЗ
МиЗ
Ми

-


Пн
-


З1212
1

до зносу12
2

до зносу12

1

до зносу
до зносу

12
1

12
12
1

до зносу


до зносу
до зносу


12
163
7322.2
Шліфувальник
оптичних
деталей
Костюм
віскозно-бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Під час роботи на
конвеєрі:
Халат
віскозно-бавовняний
замість костюма
віскозно-
бавовняного
МиЗ

Ми

-
3
12

1

до зносу
12
164
7322.2
Шліфувальник
скла
Костюм
віскозно-бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ

Вн


МиЗ
Ми

-
12

12


12
1

до зносу
165
7322.2
Шліфувальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух
прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
МиЗ
Вн

МиЗ
В
-


-
12
12

12
12
до зносу


до зносу
166
9322
Штенгелювальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ти

-
12
12
1

до зносу
Керівники, професіонали, фахівці
167
3113
Енергетик
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗТн
12
1236
168
2149.2
Інженер з
охорони праці
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми
Тн
12
12
1
36
169
1222.2
Майстер
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


-


Тн
12
12
1

до зносу
до зносу


до зносу


36
170
3115
Механік
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


-


Тн
12
12
1

до зносудо зносу


36
171
1222.2
Начальник
дільниці
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-Тн
12
12
1

до зносу
до зносу36
172
1222.2
Начальник цеху
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Вкладиші
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-


-


Тн
12
12
1

до зносу
до зносу


до зносу


36
173
3119
Технолог
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
На зовнішніх
роботах узимку та
в неопалюваних
приміщеннях
додатково:
Куртка бавовняна
з утепленою
прокладкою
МиЗ
МиЗ
Ми


Тн
12
12
1


36

3. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва кварцового скла

N
з/п
Код КП
згідно з
Класифікатором
професійДК 003-9
Назва професії
(посади)
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів
індивідуального
захисту
Позна-
чення
захис-
них
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1
8139.2
Дробильник-
розмелювач
(виробництво
скла та
скловиробів)
Халат
віскозно-бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці трикотажні
Рукавички гумові
Головний убір
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші
протишумові
З

Вн
В
Ми
Вн
Пн
-

-
6

12
12
1
1
до зносу
до зносу

до зносу
2
8139.2
Заготівник
абразивної маси
Костюм бавовняний
пилозахисний
Рукавиці бавовняні
Головний убір
Окуляри захисні від
механічних
ушкоджень

Пс
Ми
Пн

-

12
1
до
зносу

до
зносу
3
7322.2
Кварцодув
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
вогнезахисними
надолонниками
Рукавички
трикотажні
Нарукавники ватні
Головний убір
Окуляри захисні від
механічних
ушкоджень
Щиток захисний
Вкладиші
протишумові
З
МиЗ
Тр


Ми

Ти
Ти
-


-
-
12
12
до зносу


1

до зносу
до зносу
до зносу


до зносу
до зносу
4
8131.2
Кварцоплавиль-
ник
Під час виконання
робіт на печах
відкритого процесу
плавлення:
Халат бавовняний
(білий)
Халат бавовняний
(темний)
Черевики шкіряні
Рукавиці з
вогнезахисними
надолонниками
Головний убір
Окуляри захисні зі
світлофільтром
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт на печах
закритого процесу
плавлення:
Халат бавовняний
Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
вогнезахисними
надолонниками
Рукавиці сукняні
Шолом повстяний
Окуляри захисні від
механічних
ушкоджень
Щиток захисний
Респіратор
пилозахисний
З

З

МиЗ
Тр


Ти
-

-

З
Ти
МиЗ
Тр


Ти
Ти
-


-
-
12
12


12
до зносу


до зносу
до зносу

до зносу

12
до зносу
12
до зносу


2
12
до зносу


до зносу
до зносу
5
7322.2
Контролер
скляного
виробництва
Халат бавовняний
(білий)
Рукавички
трикотажні (білі)
З

Ми
12

1
6
8131.3
Піскоструминник
скла
Під час оброблення
непрозорого
кварцового скла:
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий
Рукавички
трикотажні
Рукавиці брезентові
Нарукавники
брезентові
Головний убір
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні від
механічних
ушкодженьМиЗ
Ву
Ми

Мп
Мп

Пн
-

-12
6
1

2
6

до зносу
до зносу

до зносу
7
7322.2
Плавильник
виробів з
кварцового
непрозорого
скла
Халат бавовняний
Рукавиці брезентові
Головний убір
З
Ми
Пн
12
2
до зносу
8
8151.3
Просівач
Під час виконання
робіт з просіву
піску:
Халат
віскозно-бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Респіратор
пилозахиснийЗ

Ми

Пн
-12

1

до зносу
до зносу
9
9322
Різальник
скловиробів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
із нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні від
механічних
ушкоджень
МиЗ
Вн

В
Ми

-
12
12

12
1

до зносу

4. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва скловолокна та виробів з нього

N
з/п
Код КП
згідно з
Класифікатором
професійДК 003-9
Назва професії
(посади)
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позна-
чення
захис-
них
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1
8153.2
Апаратник
промивання
Під час
виконання робіт
з відмивання
склотканини та
виробів із
скловолокна:
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень


З
МиЗ
Вн
Пн
-


12
12
до зносу
до зносу
до зносу
2
9411
Вагар
Халат бавовняний
Фартух
клейончастий
Рукавички
трикотажні
Головний убір
З
Вн

Ми

Пн
12
6

1

до зносу
3
8152.3
Емульсовар
Халат бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Респіратор
газопилозахисний
З
Вн


В
МиЗ
Вн
Пн
-


-
12
6


12
12
до зносу
до зносу
до зносу


до зносу
4
8232.2
Контролер
виробництва
скловолокна та
склопластиків
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
З
МиЗ
12
12
5
9322
Крутильник
Комбінезон
бавовняний
Рукавички
трикотажні
Головний убір
МиЗ

Ми

Пн
12

1

до зносу
6
8264.3
Накатник ткани-
ни, полотна
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички
трикотажні
Головний убір
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
З
МиЗ
Ми

Пн
-

-
12
12
1

до зносу
до зносу

до зносу
7
7223.2
Налагоджуваль-
ник
устаткування у
виробництві
теплоізоляцій-
них матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Каска
МиЗ
МиЗ
Ми

Пн
-
12
12
1

до зносу
до зносу
8
8232.2
Оператор
виготовлення
рулонноконстру-
кційних
матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух
клейончастий
Рукавиці бавовняні
МиЗ
МиЗ
Вн

Ми
12
12
6

1
9
8139.1
Оператор
одержання
безперервного
скловолокна
Костюм бавовняний
Рукавички бавовняні
Головний убір
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові
МиЗ
Ми
Пн
-


-
12
до зносу
до зносу
до зносу


до зносу
10
8229.3
Приймальник
сировини,
напівфабрикатів
та готової
продукції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух
клейончастий
Рукавиці бавовняні
Головний убір
МиЗ
МиЗ
Вн

Ми
Пн
12
12
6

1
до зносу
11
9322
Пробиральник
Комбінезон
бавовняний
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
МиЗ

-

-
12

до зносу

до зносу
12
8261.3
Розмотувач
Комбінезон
бавовняний
Навушники
протишумові
МиЗ

-
12

до зносу
13
7241.1
Слюсар-електро-
монтажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
1

до зносу
14
8159.2
Снувальник
(хімічне
виробництво)
Комбінезон
бавовняний
Головний убір
Вкладиші
протишумові
МиЗ

Пн
-
12

до зносу
до зносу
15
8262.2
Ткач
Комбінезон
бавовняний
Головний убір
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумові
МиЗ

Пн
-

-
12

до зносу
до зносу

до зносу
16
8333.3
Транспортуваль-
ник
(обслуговування
механізмів)
Під час
виконання робіт
з віднесення
відходів волокна:
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска
Під час
виконання робіт
з віднесення
скляних кульок:
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна з
утепленою
прокладкою
Напівчоботи
утеплені
З
МиЗ
Ми

-
МиЗ
З
МиЗ
Ми

-Тн


Тн20
12
12
1

до зносу
12
6
12
1

до зносу36


48
17
9322
Укладальник-
пакувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух
клейончастий
Рукавички
трикотажні
МиЗ
МиЗ
Вн

Ми
12
12
6

1
18
7241.1
Установник
склоплавильних
посудин
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Каска
МиЗ
Ми

-
12
1

до зносу

5. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва виробів з кам'яного лиття

N
з/п
Код КП
згідно з
Класифікатором
професійДК 003-9
Назва професії
(посади)
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позна-
чення
захис-
них
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1
8212.2
Заливальник
каменеливарних
виробів
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
2

до зносу
2
8212.2
Каменевар
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
МиЗ
МиЗ
Ми

-
12
12
2

до зносу
3
7211.2
Формувальник
ручного
формування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
МиЗ
МиЗ
Ми
12
12
1
4
8151.2
Шихтувальник
(виробництво
теплоізоляцій-
них матеріалів)
Костюм бавовняний
пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Під час виконання
робіт з
виготовлення
сировини для
шихти:
Рукавиці
комбіновані
замість рукавиць
брезентових
Пс

МиЗ
Ми


Ми
12

12
2


1
5
8112.2
Шліфувальник-
полірувальник
виробів з
каменю
Костюм бавовняний
пилозахисний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові
Окуляри захисні
від механічних
ушкоджень
Навушники
протишумові або
Вкладиші
протишумні
Пс

З
МиЗ
Ми

-


-

-
12

6
12
2

до зносу


до зносу

до зносу

З урахуванням специфіки виробництва власник може за погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства і профспілками замінювати рукавиці брезентові чи комбіновані на рукавички спилкові, що мають більш високі захисні властивості.

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду
ДержпромгірнаглядуГ.О.Больман