КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 березня 2006 р. N 374
Київ

Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1263 від 24.10.2007

N 521 від 18.05.2011 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, що додається.

Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості державним замовником Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах.


( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 521 від 18.05.2011 )

1-1. З метою ефективного виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах:

Міністерству економічного розвитку і торгівлі за поданням Міністерства енергетики та вугільної промисловості включати визначені даною Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік;

Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання зазначеної Програми.


( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ
N 521 від 18.05.2011 )

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 р. N 939 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1318);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 7, ст. 404).

Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2006 р. N 374

ПРОГРАМА

підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Сучасний стан справ у сфері охорони праці

Незважаючи на тенденцію до зниження травматизму у 2003-2005 роках, вугільна галузь перебуває на одному з останніх місць за його абсолютними та відносними показниками. У 2005 році травмовано близько 8 тис. осіб, у тому числі 157 - із смертельними наслідками. Показник травматизму із смертельними наслідками становить дві особи на 1 млн. тонн видобутого вугілля, що набагато вище, ніж у передових вугледобувних країнах світу.

Основними причинами травматизму є аварії на шахтних транспортних засобах та підйомних машинах (20,7 відсотка), обвали гірничих порід (18), падіння людей (8,1), вибухи газу та пилу (4,5), ураження електрострумом (3,6), газодинамічні явища (1,9 відсотка).

Особливо небезпечними є аварії, пов'язані з вибухами газу та пилу, підземними пожежами, обвалами гірничих порід і газодинамічними явищами, та аварії на шахтних підйомних машинах, що призводять до групових нещасних випадків. Тільки у 2005 році на вугледобувних підприємствах сталося два вибухи газу та пилу, 23 пожежі, 17 обвалів, п'ять раптових викидів вугілля та газу, два затоплення, 12 аварій на поверхні.

Звичайним явищем для населених пунктів Донбасу є випадки поверхневого газовиділення на ліквідованих і діючих шахтах. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що запобігти виходу газу на поверхню з виробок закритих шахт можливо лише шляхом здійснення дегазації.

Основними причинами, що призводять до накопичення вибухонебезпечної концентрації метаноповітряної суміші та вугільного пилу, є загазованість тупикових виробок унаслідок раптових зупинок вентиляторів у системі місцевого провітрювання, скупчення метану на кінцевих ділянках лав, незадовільне провітрювання і пилоподавлення. До загоряння газу та пилу призводять коротке замикання в електрообладнанні, підземні пожежі та фрикційне іскріння під час роботи комбайна у твердих породах.

Виникнення більшості екзогенних пожеж пов'язано із займанням конвеєрних стрічок та електрокабелю, а ендогенних - із залишенням у виробках ціликів вугілля, не обробленого антипірогенами. Майже 60 відсотків обвалів гірничих порід викликано порушенням вимог проектів та паспортів кріплення виконавцями робіт, а 25 відсотків - з невідповідністю їх гірничо-геологічним умовам. До раптових викидів вугілля та газу з тяжкими наслідками призводить переважно невиконання противикидних заходів.

Безпечна експлуатація шахтних транспортних засобів перебуває у прямій залежності від стану виробок і справності самих транспортних засобів. Технічний стан більшості стрічкових конвеєрів, електровозів та інших транспортних засобів не відповідає сучасним вимогам та умовам безпеки робіт. Капітальний ремонт транспортного обладнання під землею здійснюється на рівні 30 відсотків для рейкового транспорту та 10 - для конвеєрного.

Безпосередніми причинами аварій першої та другої категорій і нещасних випадків, які сталися протягом останніх 10 років, є незадовільна технічна підготовка та організація робіт, незабезпеченість відповідними ресурсами технологічного процесу та безпеки праці, порушення правил безпеки і технології робіт, недостатня кваліфікація гірників, незадовільна психофізіологічна підготовка працівників до роботи в особливо небезпечних підземних умовах. У програмах розвитку гірничих робіт не приділяється належної уваги інженерній підготовці виробництва до безаварійної роботи, протиаварійному захисту на шахтах, дільницях і робочих місцях. Це зумовлюється недостатньою кваліфікацією та несвоєчасним навчанням інженерних кадрів, частою заміною директорів і головних інженерів шахт (до 30 відсотків працюючих на рік), начальників дільниць та гірничих майстрів (до 50 відсотків).

На вугледобувних і шахтобудівних підприємствах недостатньо використовується позитивний міжнародний досвід з охорони праці, зокрема система оціннювання та нейтралізації ризиків на робочому місці, комплексні системи протиаварійного захисту, зниження плинності кадрів за рахунок пільг і компенсацій, навчання працівників з використанням новітніх комп'ютерних систем, матеріального стимулювання позитивних результатів роботи з охорони праці, підвищення ефективності трудового та гірничого законодавства.

З огляду на зазначене необхідно створити новітні системи комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, системи противибухового та протипожежного захисту, впровадити засоби протиаварійного захисту, визначення місця перебування підземного персоналу та рухомого устатковання, оповіщення про аварії людей, що перебувають у гірничих виробках, пошуку постраждалих під завалами у разі виникнення аварії, а також розробити нормативно-правові акти з питань охорони та безпеки праці, здійснити профілактичні заходи, впровадити більш ефективні засоби та обладнання для безпечного виконання робіт з ліквідації наслідків аварій.


( Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 521 від 18.05.2011 )

Мета, основні завдання та напрями виконання Програми

Метою Програми є збереження життя та здоров'я шахтарів шляхом впровадження правового, організаційно-технічного, соціально-економічного механізму забезпечення охорони та безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах.

Основним завданням Програми є зниження рівня виробничого травматизму, травматизму із смертельними наслідками, аварійності на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, професійної захворюваності шахтарів.

Напрямами виконання Програми є:

удосконалення системи управління охороною та безпекою праці;

забезпечення безпеки технологічних процесів;

удосконалення системи вентиляції та дегазації вугільних шахт, запобігання вибуху газу та пилу;

запобігання виникненню газодинамічних явищ;

забезпечення безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів;

посилення протипожежного захисту вугільних шахт;

впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та аварійно-рятувальних робіт;

поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів.

Завдання та заходи з виконання Програми наведені у додатку.


( Розділ в редакції Постанови КМ
N 521 від 18.05.2011 )

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити рівень:

виробничого травматизму більш як у 1,5 раза, зокрема знизити коефіцієнт зазначеного травматизму до 73,5 у 2011 році, 68,4 у 2012 році, 62,1 у 2013 році, 57,1 у 2014 році та 49 у 2015 році;

травматизму із смертельними наслідками більш як у 2 рази, зокрема знизити коефіцієнт такого травматизму до 2,17 у 2011 році, 1,87 у 2012 році, 1,57 у 2013 році, 1,27 у 2014 році та 1,1 у 2015 році;

аварійності на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах у 2 рази, зокрема знизити коефіцієнт аварійності до 1,8 у 2011 році, 1,5 у 2012 році, 1,2 у 2013 році, 1,11 у 2014 році та 0,95 у 2015 році;

професійної захворюваності шахтарів на 20 відсотків, зокрема знизити коефіцієнт професійної захворюваності на 10 тис. осіб до 194,4 у 2011 році, 181,5 у 2012 році, 168,6 у 2013 році, 160,7 у 2014 році та 155,6 у 2015 році.


( Програму доповнено розділом згідно з Постановою КМ
N 521 від 18.05.2011 )

Фінансове забезпечення

Витрати, пов'язані з виконанням визначених Програмою завдань і заходів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету виходячи з його можливостей, а також власних коштів вугледобувних та шахтобудівних підприємств, інших не заборонених законодавством джерел.


( Розділ в редакції Постанови КМ
N 521 від 18.05.2011 )

Додаток

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2011 р. N 521 ( 521-2011-п )

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

з виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Найменування
завдання
Найменування
показника
Значення показника
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
за роками
2011
2012
2013
2014
2015
1. Зниження
рівня
виробничого
травматизму та
травматизму із
смертельними
наслідками
Удосконалення системи управління охороною та безпекою праці
кількість
стандартів,
одиниць
1
1) впровадження
стандарту створення
системи управління
виробництвом і
охороною праці у
вугільній
промисловості
Міненерговугілля
вугледобувні та
шахтобудівні
підприємства
(далі -
підприємства)
2011 рік
кількість
кабінетів,
одиниць
29
29
44
14
14
2) обладнання
комп'ютеризованих
навчально-методичних
кабінетів, у яких
проводиться навчання
з питань охорони
праці
підприємства
2011 -
2015 роки


3) проведення:


кількість
працівників,
які пройшли
навчання, тис.
осіб
13
13
13
13
13
навчання працівників
підприємств з питань
охорони праці,
надання першої
медичної допомоги
потерпілим від
нещасних випадків і
поводження у разі
виникнення аварії та
аварійної ситуації
підприємства
галузеві
інститути
- " -
кількість
навчань та
тренувань,
одиниць
136
136
136
136
136
навчання та
тренування
працівників
підприємств з питань
поводження у разі
виникнення аварії та
аварійної ситуації з
використанням засобів
колективного та
індивідуального
захисту, в тому числі
в димних штреках
(камерах)
Міненерговугілля
підприємства

кількість
нарад,
семінарів,
конференцій,
одиниць
10
10
10
10
10
нарад, семінарів,
конференцій з
вивчення і
впровадження
передового світового
досвіду в галузі
охорони та безпеки
праці
Міненерговугілля
підприємства
галузеві
інститути

кількість
селекторних
нарад, одиниць
45
45
45
45
45
селекторних нарад з
питань охорони праці
Міненерговугілля
підприємства
галузеві
інститути

кількість
відвідувань,
одиниць
3
4
4
2
2
4) вивчення
передового світового
досвіду в галузі
охорони праці та
безпеки робіт з
відвідуванням
підприємств та
установ розвинутих
вугледобувних країн
Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
підприємства
галузеві
інститути

кількість
засідань
постійно діючих
комісій,
тис. одиниць
12
12
12
12
12
5) організація
засідань постійно
діючих комісій з
питань охорони праці
Міненерговугілля
підприємства
галузеві
інститути

кількість
інформаційних
матеріалів,
комплектів
290
290
440
140
140
6) придбання та
розповсюдження на
підприємствах
інформаційних
матеріалів,
посібників та
відеофільмів з питань
охорони праці
підприємства
галузеві
інститути7) розроблення:


кількість
документів,
одиниць
30
типових інструкцій
щодо охорони та
безпеки праці
робітників підземних
професій та
працівників шахтної
поверхні
Міненерговугілля
підприємства
галузеві
інститути
2011 рік
- " -
1
1плану заходів щодо
запобігання
виникненню аварій і
нещасних випадків,
професійним
захворюванням на
підприємствах з
урахуванням
результатів
проведених досліджень
Міненерговугілля
галузеві
інститути
2011 -
2012 роки
- " -
1
нової редакції
інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахта
Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
галузеві
інститути
2011 рік
- " -


1


типового положення
про систему
управління охороною
праці у вугільній
промисловості з
урахуванням вимог
міжнародних
стандартів OHSAS
18001, ISO 9001
Міненерговугілля
галузеві
інститути
2013 рік
- " -1

Концепції підвищення
рівня охорони та
безпеки праці у
вугільній
промисловості
Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
галузеві
інститути
2014 рік
- " -

6
6
8

примірних інструкцій
щодо охорони праці
робітників підземних
професій та
працівників шахтної
поверхні
галузеві
інститути
2012 -
2014 роки
кількість
документів,
одиниць1

методики проведення
оцінки виробничого
ризику та безпеки для
зниження рівня
аварійності на
вугільних шахтах
галузеві
інститути
2012 -
2014 роки
- " -1

методики проведення
аналізу причин
травматизму і
аварійності на
підприємствах та
плану заходів щодо
запобігання їм
- " -
2014 рік
- " -1

методичних
рекомендацій щодо
прогнозування
травматизму і
аварійності на
підприємствах
- " -
- " -
- " -

1каталогу нормативних
документів з питань
охорони та безпеки
праці на вугільних
шахтах
- " -
2012 рік
- " -
1
8) внесення змін до Правил безпеки у вугільних шахта
Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
галузеві
інститути
2011 рік
- " -
1
9) розроблення і
затвердження Правил
технічної
експлуатації на
підприємствах
галузеві
інститути
2015 рік
- " -
1
1
1
1
1
10) проведення
аналізу причин
виробничого
травматизму на
підприємствах та
розроблення плану
заходів щодо
запобігання йому
- " -
2011 -
2015 роки
Забезпечення безпеки технологічних процесів
кількість
технологій,
одиниць


1


1) розроблення і
впровадження
технології
оперативного
виявлення аварійно-
небезпечних ділянок у
кріпленні гірничих
виробок, зокрема
шахтних стволів, за
допомогою
радіолокації
- " -
2013 рік


2) розроблення:


кількість
документів,
одиниць

1типових технологічних
схем підготовки та
відпрацювання
дільниць з видобутку
вугілля на крутих
пластах, схильних до
самозапалення
- " -
2012 рік
- " -
1
вимог щодо
забезпечення безпеки
під час виконання
монтажно-демонтажних
робіт механізованих
комплексів для
пологих та похилих
пластів
- " -
2011 рік
2. Зниження
рівня
аварійності на
підприємствах
Удосконалення системи вентиляції та дегазації вугільних шахт, запобігання вибуху газу та
пилу
кількість
систем, одиниць
4
6
10
4
4
1) створення системи
управління
метановиділенням
(дегазації,
газовідсмоктування,
відведення метану з
непідтримуваних
виробок тощо) на
дільницях з видобутку
вугілля та проведення
гірничих виробок під
час їх експлуатації
підприємства
2011 -
2015 роки


2) впровадження:
- " -

кількість
комплексів,
одиниць
9
аерогазового
інформаційного
комплексу

2012 рік
кількість
приладів, тис.
одиниць
10
17
20
20
25
індивідуального
сигналізатора метану,
з'єднаного з
головним світильником

2011 -
2015 роки
- " -
50
50
50
50
50
високоточного
депресіометра та
приладу для
вимірювання швидкості
повітря у шахтних
виробках

- " -
- " -
200
150
150
150
170
новітніх приладів
контролю за
параметрами шахтної
атмосфери

- " -
кількість
обладнання,
одиниць
2
4
10
10
10
обладнання
високонапірного
зрошування для
очисних комбайнів з
метою підвищення
ефективності боротьби
з фрикційним
іскрінням та
забезпечення
зменшення
пилоутворення

- " -
кількість
устатковання,
одиниць
10
8
10
10
10
бурового устатковання
для підземної
дегазації

- " -
кількість
установок,
одиниць
6
4
6
6
6
вакуум-насосних
установок

- " -
- " -
2
2
4
2
2
газовідсмоктувальних
вентиляційних
установок

- " -
кількість
засобів,
одиниць
8
8
8
8
8
засобів контролю за
параметрами дегазації

- " -
кількість
приладів та
модулів,
одиниць
140
140
100
100
100
ранцевого осланцювача
та спеціального
модуля для обмивання
і побілення

- " -
кількість
приладів,
одиниць
3
3
3
3
3
новітнього
пересувного
осланцювача

- " -
кількість
забивки, тис.
одиниць
730
730
730
730
730
пластичної
інгібіторної забивки

2011 -
2015 роки
кількість
мереж, одиниць
40
40
40
40
40
3) проведення
реконструкції
дегазаційних мереж на
підприємствах
підприємства
- " -
кількість
підприємств,
одиниць
29
29
44
14
14
4) здійснення заходів
щодо зменшення
зовнішнього та
внутрішнього витоку
повітря у шахтних
вентиляційних мережах
- " -
- " -


5) створення:
галузеві
інститути

кількість
метан-реле,
одиниць
1
комбайнових метан-
реле нового покоління

2011 рік
кількість
аналізаторів,
одиниць
1
автоматичного
аналізатора для
здійснення контролю
за рівнем метану в
трубопроводах
газовідсмоктувальних
установок

- " -
кількість
верстатів,
одиниць
1
бурового верстата з
дистанційним
керуванням для
підземної дегазації
на базі верстата типу
СБГ-1М

- " -
кількість
споруджень,
одиниць1

типових уніфікованих
вентиляційних
споруджень для
вугільних шахт

2014 рік


6) розроблення:
- " -

кількість
документів,
одиниць
1
нормативно-правового
акта з питань
запобігання
розповсюдженню пилу у
вугільних шахтах

2011 рік
кількість
розробок,
одиниць
1
способу дегазації
виїмкової дільниці з
використанням
свердловин і
газопроводів, що
залишаються в
неконтрольованих
гірничих виробках

- " -
кількість
програмних
продуктів,
одиниць

1програмного
забезпечення для
здійснення контролю
за кількістю фактично
виділеного газу
метану на виїмкових
дільницях вугільних
шахт з урахуванням
даних апаратури
газового контролю та
витрат повітря, де
здійснюється
комплексна дегазація
(трубопроводи
дегазації,
газовідсмоктування,
відведення метану з
вентиляційних виробок
за допомогою "свічок"
тощо)

2012 рік
кількість
документів,
одиниць
1
правил визначення
аеродинамічних
параметрів гнучких
вентиляційних труб і
проведення розрахунку
трубопроводів для
провітрювання
тупикових виробок

2011 рік
- " -1

інструкції щодо
запобігання та
локалізації вибухів
вугільного пилу

2014 рік
- " -

1нормативно-правового
акта з питань
проведення дегазації
вугільних шахт

2012 рік
- " -1

правил проведення
випробування засобів
боротьби з пилом для
вибійних машин і
гірничошахтного
обладнання

2014 рік
- " -1

нормативно-правового
акта з питань
проведення
комплексної оцінки
ефективності контролю
за складом рудникової
атмосфери на
підприємствах

- " -
кількість схем,
одиниць1

типових технологічних
схем вентиляції
вугільних шахт

- " -
кількість
завдань,
одиниць

технічних завдань
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:
1


- пристрою для
вибухозахисту
об'єктів утилізації
метану, що каптується
дегазаційними
системами вугільних
шахт

2013 рік

1- пристроїв контролю
за вибуховим
імпульсом та опором
вибухової мережі з
дотриманням вимог
щодо вибухобезпеки

2012 рік

1- автономного
малогабаритного
депресіометра шахтних
вентиляційних мереж

- " -
1
- високозапобіжної
вибухової речовини
для виконання робіт в
особливо небезпечних
умовах вугільних шахт

2011 рік
кількість
комплексів,
одиниць

17) створення і
впровадження
комплексу технічних
засобів контролю і
реєстрації параметрів
роботи головних
вентиляторних
установок з
можливістю передачі
інформації на
диспетчерський пункт
галузеві
інститути
2012 рік
кількість
підприємств,
одиниць
44
528) проведення
моніторингу стану
шахтних вентиляційних
і дегазаційних систем
і розроблення плану
заходів щодо
нормалізації газового
режиму з урахуванням
розвитку гірничих
робіт
підприємства
галузеві
інститути
2011 -
2012 роки
Запобігання виникненню газодинамічних явищ


1) впровадження:
- " -

- " -
19
19
20


програмно-апаратного
комплексу PROGNOZ 4.0
з апаратурою
сейсмоакустичного
прогнозування
раптових викидів типу
АПСС1

2011 -
2013 роки
кількість
документів,
одиниць
1
правил ведення
гірничих робіт на
пластах, схильних до
газодинамічних явищ

2011 рік
кількість
десорбометрів,
одиниць

2
4
4
4
десорбометру ДЕШі
УХЛ5 для
прогнозування
небезпеки викидів за
сорбційними
показниками вугілля

2012 -
2015 роки
кількість
методів,
одиниць
1
методу прогнозування
небезпеки викидів за
сорбційними
показниками вугілля

2015 рік
кількість
документів,
одиниць
1
методики визначення
та проведення оцінки
ефективності захисної
дії випереджувальних
робіт на
викидонебезпечних
пластах у вугільних
шахтах

- " -
кількість
технологій,
одиниць
1
технології
запобігання раптовим
викидам вугілля і
газу під час
перетинання ділянок
геологічних порушень
очисними та
підготовчими
виробками

- " -


2) розроблення:


кількість
документів,
одиниць
1
технології боротьби з
газодинамічними
явищами шляхом
електрогідравлічного
впливу на вугільно-
породний масив
- " -
2011 рік
- " -


1


способів
прогнозування та
запобігання викидам
пісковиків на
вугільних шахтах
- " -
2013 рік
кількість
документів,
одиниць
1
порядку здійснення
контролю за
параметрами
акустичного сигналу
під час розкриття
схильних до
газодинамичних явищ
вугільних пластів
підприємства
галузеві
інститути
2011 рік
- " -

1класифікації видів
газодинамічних явищ
на основі їх
характерних ознак
- " -
2012 рік
- " -

1правил виконання
гірничих робіт на
пластах, схильних до
газодинамічних явищ
- " -
- " -
- " -


1


правил зниження
частоти та
інтенсивності викидів
вугілля і газу під
час виконання очисних
та підготовчих робіт
- " -
2013 рік
кількість
завдань,
одиниць

технічного завдання
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:
галузеві
інститути


1- електрогідравлічної
системи дистанційного
управління для
щитових агрегатів,
яка забезпечує
процеси виймання
викидонебезпечних
пластів без
присутності людини у
вибої

2012 рік


1


- системи
дистанційного
керування
прохідницьким
комбайном під час
проведення виробок у
викидонебезпечних
пластах без
присутності людини у
разі руйнування вибою

2013 рік
кількість
методів,
одиниць


1


методу
багатофакторного
прогнозування
викидонебезпеки
вугільних пластів

- " -
кількість
документів,
одиниць
1
3) визначення
критеріїв віднесення
вугільних пластів до
категорій
викидонебезпеки та
розроблення правил
віднесення вугільних
пластів до категорій
викидонебезпеки
- " -
2011 рік
кількість
пристроїв,
одиниць


1


4) створення пристрою
для автоматизованого
вимірювання швидкості
газовиділення і тиску
газу для
прогнозування
викидонебезпеки
вугільних пластів
- " -
2013 рік
Забезпечення безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів
кількість
підприємств,
одиниць

1) проведення:
підприємства
галузеві
інститути

20
55
55


інвентаризації
стаціонарного
гірничошахтного
обладнання

2011 -
2013 роки
125
125
125
125
125
експертного
обстеження і оцінки
технічного стану та
залишкового ресурсу
обладнання головних
технологічних
комплексів вугільних
шахт (підіймальні,
вентиляторні,
водовідливні,
компресорні,
магістральні,
стрічкові конвеєрні
установки тощо), а
також розроблення
технічних рішень щодо
подовження строку
експлуатації
обладнання головних
технологічних
комплексів вугільних
шахт

2011 -
2015 роки


2) впровадження:
підприємства

- " -

16
36
36
36
силового гнучкого
екранованого кабелю з
вибухо- та
пожежобезпечними
параметрами типу
КГЭШуС-ПБ

2012 -
2015 роки
- " -

26
28
28
48
пристроїв захисту від
замикання на землю у
відокремлених мережах
електропостачання
напругою 3 і 6 кВ
типу АЗО-3 та АЗО-6

- " -
- " -

6
6
4

пересувної
трансформаторної
підстанції типу ТСВПВ
630/6 для
безперервної роботи
вентиляторів
місцевого
провітрювання та
газовідсмоктувальних
установок

2012 -
2014 роки
- " -


10
15
15
пускача безіскрового
вибухозахищеного

2013 -
2015 роки
- " -
12
12
12
12
12
тягового випрямляча
із захистом від
ураження електричним
струмом для живлення
рудникової контактної
мережі

2011 -
2015 роки
кількість
комплексів,
одиниць
12
12
12
12
12
комплексу стволового
радіозв'язку

- " -
кількість
вимірників,
одиниць

10
10
10

вимірника зношування
сталевих канатів
ВЗСК-7

2012 -
2014 роки


3) розроблення:


кількість
документів,
одиниць
1
нормативно-правового
акта щодо вибійних
машин, комплексів та
агрегатів, а також
нормативів з їх
безпеки
галузеві
інститути
2011 рік
- " -
1
технічних умов для
стрічок конвеєрних
гумотросових шахтних
підприємства
галузеві
інститути
- " -
- " -
1
нормативного
документа щодо
вертикальних стволів
вугільних шахт і
порядку обстеження
стану та визначення
необхідності ремонту
кріплення
- " -
- " -
- " -
1
методики проведення
розрахунку
залишкового ресурсу
валів підіймальних
машин, вентиляторів
головного
провітрювання та
шківів з урахуванням
експлуатаційних
дефектів
- " -
- " -
- " -
3
12
12
15

нормативних
документів з питань
безпеки роботи машин,
обладнання і
технологічних
комплексів
галузеві
інститути
2011-
2014
роки
кількість
завдань,
одиниць

технічного завдання
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:
- " -


1- рудникового
швидкодіючого
комутаційного апарата
напругою 660/1140 В,
що використовує
електровибухові
засоби

2012 рік


1


- системи
надшвидкодіючого
відключення
електрообладнання у
аварійному режимі

2013 рік1

- безперебійного
іскробезпечного
джерела живлення з
резервною
акумуляторною
батареєю для шахтних
автоматичних систем
пожежогасіння

2014 рік

1- системи
самогальмування
очисних комбайнів з
винесеною системою
подачі під час
виконання робіт на
пластах із кутом
залягання понад
9 град. C,
яка виключає
необхідність
комплектування лав
запобіжними лебідками

2012 рік

1- високоефективної
малогабаритної
апаратури освітлення,
що включає
розподілену систему
контролю за
концентрацією метану
уздовж довгих очисних
вибоїв, у тому числі
для тонких пластів, з
адаптацією
конструкції
механізованих
кріплень для її
установки

2012 рік


1


- уловлювача
вантажних вагонеток у
разі обриву зчіпки
або тягового канату
для переміщення
вантажів у похилих
виробках з існуючою
рейковою колією

2013 рік


1


- апаратури для
проведення
багатоканальних
сейсмоакустичних
спостережень у межах
усього шахтного поля

- " -
кількість
технологічних
схем, одиниць

1технологічних схем з
використанням очисних
комплексів для
безпечного
відпрацювання похилих
та крутопохилих (до
45 град. C) пластів
потужністю 0,95-2,4
метрів

2012 рік


4) створення:
галузеві
інститути

кількість
пристроїв,
одиниць


1


пристрою для пошуку
місця ушкодження
кабелю

2013 рік
кількість
розробок,
одиниць

1типорозмірного ряду
фільтрів із зворотним
промиванням та
фільтрацією 0,05-0,25
міліметрів і
високою
гряземісткістю для
систем зменшення
пилоутворення
очисних,
прохідницьких вибоїв
і пересипів гірничої
маси на підземному
транспорті

2012 рік
кількість
систем, одиниць
1
системи сигналізації
у разі зависання
прохідницьких цебер
на направляючих
рамках

2011 рік
Посилення протипожежного захисту вугільних шахт


1) розроблення:
галузеві
інститути

кількість
документів,
одиниць

1інструкції щодо
ендогенних пожеж на
вугільних шахтах

2012 рік
- " -

1правил проведення
перевірки шахтного
пожежно-зрошувального
водопостачання

- " -
- " -


1


правил проведення
гідравлічних
випробовувань
шахтного пожежно-
зрошувального
трубопроводу

2013 рік
- " -


1


правил проведення
перевірки пожежно-
зрошувального
водопостачання
баштових копрів

- " -
- " -1

правил попередження
та гасіння пожеж у
баштових копрах та
прилеглих до них
технологічних
комплексах

2014 рік
- " -1

технології
запобігання
замерзанню та
злипанню гірничої
маси в
накопичувальних
бункерах вугільних
шахт

- " -
- " -
1
технічних вимог до
системи управління
водопостачанням

2015 рік
кількість
програмних
продуктів,
одиниць1

програмного
забезпечення для
визначення безпечного
режиму виконання
аварійно-рятувальних
робіт в екстремальних
мікрокліматичних
умовах

2014 рік
- " -

1програмного
забезпечення для
проведення навчання,
тренування та
перевірки знань
членів допоміжної
гірничої команди і
гірничорятувальників
під час виконання
робіт в екстремальних
мікрокліматичних
умовах

2012 рік
кількість
завдань,
одиниць

технічного завдання
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:1- устатковання для
обробки розрихленого
вугілля
плівкоутворюючими
антипірогенами

- " -


1


- апаратури
високочастотного
зв'язку для
гірничорятувальників
з постійним
прослуховуванням та
записом звукової
інформації з місця
виконання рятувальних
робіт

2013 рік

1- стаціонарної
автоматичної
установки для гасіння
пожеж у кабельних
тунелях, галереях
тощо

2012 рік


1


- установки для
комбінованого
дистанційного
об'ємного гасіння
пожеж у гірничих
виробках

2013 рік

1- комплекту
обладнання для
приготування та
перекачування швидко
твердіючих розчинів
під час зведення у
вугільних шахтах
ізолюючих споруд

2012 рік

1- каркасної опалубки
багаторазового
використання для
зведення ізоляційних
споруд у гірничих
виробках

- " -1

- малогабаритної
установки для
герметизації
ізолюючих споруд
шляхом набризкування
твердіючих речовин на
основі гіпсу

2014 рік


1


- станції зниження
тиску води у шахтних
пожежно-зрошувальних
трубопроводах, що
управляється
дистанційно та
забезпечує їх сумісну
роботу з
водовідливними
магістралями у
технологічному і
аварійному режимі

2013 рік

1- автоматичної
порошкової установки
для гасіння та
локалізації підземних
пожеж

2012 рік

1- автоматичної
порошкової установки
для гасіння та
локалізації пожеж у
приміщеннях з
електрообладнанням та
маслостанціями
баштових копрів
вугільних шахт

- " -

1- автоматичної
установки водяного
пожежогасіння у
гірничих виробках

- " -

1- автоматизованого
комплексу засобів для
попередження,
виявлення та гасіння
пожеж на підземних та
поверхневих об'єктах

- " -

1- автоматичного
комплексу для
здійснення контролю
та управління
водопотоками пожежно-
зрошувальних мереж у
технологічному та
аварійному режимі

2012 рік
1
- автоматичного
швидкодіючого
вогнегасника для
запобігання (гасіння)
спалахам метану у
гірничих виробках

2015 рік1

- універсального
пожежного ствола із
змішувачем для
використання різних
вогнегасних речовин

2014 рік
1
- комплекту засобів
життєзабезпечення для
шахтарів, які
перебувають під
завалами

2015 рік
1
- респіратора із
строком захисної дії
не менш як п'ять
годин, в якому
використовується
стиснений кисень

2011 рік

1- пересувної камери-
сховища із системою
регенерації повітря

2012 рік
кількість
методів,
одиниць1

методу визначення
осередку пожежі з
динамікою змінювання
вмісту оксиду вуглецю
в ізольованому об'ємі

2014 рік
кількість
технологій,
одиниць

1технології
швидкісного зведення
охоронних смуг з
метою протипожежної
ізоляції виробленого
простору

2012 рік
- " -
1
технології
комбінованого гасіння
пожеж у
відпрацьованих
просторах вугільних
шахт на підставі
багаторазового
використання
продуктів горіння з
додаванням азоту

2015 рік


2) створення:


кількість
підприємств,
одиниць

10
10
27
20
автоматизованих
систем протипожежного
захисту вугільних
шахт
підприємства
2012 -
2015 роки
кількість
систем, одиниць


1


автоматичної системи
для зменшення
наслідків вибуху
метану та/або
вугільного пилу
- " -
2013 рік
кількість
засобів,
одиниць
1
засобів для
розміщення
обладнання, що
використовується
допоміжними
гірничорятувальними
командами у гірничих
виробках
галузеві
інститути
2015 рік
кількість
підприємств,
одиниць

3) забезпечення:
підприємства
2011 -
2015 роки
26
26
26
26
26
прокладення
недостатніх і заміни
не придатних до
використання пожежно-
зрошувальних
трубопроводів в
гірничих виробках


26
26
26
26
26
обов'язкового відбору
та проведення аналізу
проб вугілля із зони
геологічного
порушення пласта,
крім антрацитів,
незалежно від
схильності до
самозаймання пласта в
цілому для визначення
хімічної активності
вугілля в такій зоні
та розроблення плану
заходів щодо
запобігання
самозайманню


- " -
136
136
136
136
136
4) придбання засобів
для пожежогасіння
- " -
- " -
- " -
20
20
20
20
20
5) здійснення
контролю за
показниками якості
конвеєрних стрічок,
які використовуються
на вугільних шахтах
підприємства
галузеві
інститути
- " -
кількість
документів,
одиниць
34
50
50
50
50
6) проведення
експертизи проектів
протипожежного
захисту підприємств
- " -
- " -
- " -1

7) удосконалення
правил пожежної
безпеки для
підприємств з
урахуванням вимог
європейських
стандартів та
пропозицій
підприємств
галузеві
інститути
2014 рік
- " -

18) адаптація служби
депресійних зйомок
Державної
воєнізованої
гірничорятувальної
служби до роботи
програмного комплексу
"Вентиляція шахт"
- " -
2012 рік
- " -

19) запровадження
аварійного
вентиляційного режиму
та розроблення
порядку виконання
гірничорятувальних
робіт під час
відпрацювання довгих
виїмкових полів
- " -
- " -
Впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та
диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та
аварійно-рятувальних робіт


1) створення:


кількість
приладів,
одиниць
22
22
22
22
11
апаратури
гучномовного
сповіщення шахтарів у
разі виникнення
аварійної ситуації в
гірничих виробках
підприємства
2011 -
2015 роки
кількість
систем, одиниць
2
2
2
2
2
уніфікованих
телекомунікаційних
систем
диспетчерського
контролю за роботою
гірничих машин та
технологічних
комплексів
Держгірпромнагляд
- " -
- " -

8
8
8
17
систем комплексної
безпеки
підприємства
2012 -
2015 роки
- " -
1
3
6
6
8
систем визначення
місця перебування
підземного персоналу
та рухомого
обладнання
- " -
2011 -
2015 роки
- " -
1
5
12
26
22
систем локалізації
вибухів газу та пилу
- " -
- " -
- " -

4
4
10
10
автоматизованих
систем керування
конвеєрними лініями
- " -
2012 -
2015 роки
- " -

4
6
6
6
автоматизованих
систем управління
технологічними
процесами
- " -
- " -
- " -

1системи зрошування
для очисних комбайнів
з метою зменшення
пилоутворення та
ефективності боротьби
із займанням метану
фрикційними іскрами
- " -
2012 рік
кількість
приладів,
одиниць

1приладу сигналізації
у разі зависання
прохідницьких цебер,
що використовуються
для транспортування
людей вертикальними
стволами
галузеві
інститути
- " -
кількість
приладів,
одиниць


1


приладу контролю за
натягуванням канатів
багатоканатних
підіймальних
установок та
прохідницьких
лебідок, що
використовуються для
навішування помостів,
направляючих канатів
та іншого обладнання
- " -
2013 рік
кількість
апаратури,
одиниць

1апаратури для
контролю за напуском
підіймального канату
та місця розташування
посудин у стволовій
на підіймальних
машинах барабанного
типу
- " -
2012 рік
кількість
документів,
одиниць

12) виконання науково-
дослідних робіт з
модернізації
уніфікованих
телекомунікаційних
систем
диспетчерського
контролю за роботою
гірничих машин та
технологічних
комплексів
галузеві
інститути
2012 рік


3) проведення:


кількість
систем, одиниць

3
5
5
5
модернізації
уніфікованих
телекомунікаційних
систем
диспетчерського
контролю за роботою
гірничих машин та
технологічних
комплексів
підприємства
галузеві
інститути
2012 -
2015 роки
кількість
документів,
одиниць
1
аналізу пожеж у
гірничих виробках для
дистанційного
об'ємного гасіння та
обґрунтування
параметрів пожежного
устатковання нового
технічного рівня
галузеві
інститути
2015 рік
кількість
підприємств,
одиниць
10
24
44
34
20
4) утворення служб
обслуговування
автоматичних систем
протиаварійного
захисту, запобігання
і локалізації вибухів
газу та пилу
підприємства
2011 -
2015 роки
кількість
засобів
колективного
захисту, тис.
одиниць
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
5) забезпечення
працівників підземних
професій засобами
колективного захисту
- " -
- " -


6) розроблення:
галузеві
інститути

кількість
завдань,
одиниць

технічного завдання
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:


1
- засобів
автоматизації, які
виключають іскріння
під час висмикування
кабелю з
вибухозахищеної
оболонки пересувного
обладнання

2011 рік


1


- пристрою, що
підключається до
пожежно-зрошувального
трубопроводу, для
дистанційного гасіння
пожеж
дрібнорозпиленою
водою та її розчинами
у виробках, що
провітрюються

2013 рік

1- установки
комбінованого
дистанційного
об'ємного гасіння
пожеж у гірничих
виробках

2012 рік
1
- комплекту
обладнання для
прибирання вугілля та
гірничої породи під
час виконання
аварійно-рятувальних
робіт

2011 рік
кількість
документів,
одиниць
1
вимог та регламенту
проведення оцінки
автоматизованих
засобів та систем
протиаварійного
захисту

- " -
- " -


1


порядку проведення
аналізу та оцінки
використання
автоматизованих
систем
протиаварійного
захисту на
підприємствах

2013 рік
- " -

1вимог та документації
щодо узгоджень із
системою комплексної
безпеки різних систем
протиаварійного
захисту

2012 рік
- " -
1
положення про
допоміжну
гірничорятувальну
команду та
гірничорятувальні
станції вугільних
шахт

2011 рік
- " -
1
положення про
професійний відбір
основного особового
складу Державної
воєнізованої
гірничорятувальної
служби та членів
допоміжних
гірничорятувальних
команд вугільних шахт

- " -
- " -
1
положення про
спеціальну підготовку
основного особового
складу Державної
воєнізованої
гірничорятувальної
служби та членів
допоміжних
гірничорятувальних
команд вугільних шахт

- " -
- " -

1положення про
тактико-технічну
підготовку основного
особового складу
Державної
воєнізованої
гірничорятувальної
служби та членів
допоміжних
гірничорятувальних
команд

2012 рік
кількість
документів,
одиниць


1


положення про систему
саморятування
підземних працівників
вугільних шахт

2013 рік
- " -


1


інструкції щодо
управління системою
метановиділення на
виїмкових дільницях у
разі виникнення
пожежі

- " -
- " -

1інструкції щодо
вентиляційних,
ізолюючих та
вибухостійких
перемичок під час
ліквідації аварії у
вугільних шахтах

2012 рік
- " -1

загальних вимог щодо
виконання робіт з
ліквідації пожежі

2014 рік
кількість
програмних
продуктів,
одиниць1

програмного
забезпечення для
підготовки та
виконання плану
ліквідації наслідків
аварії з урахуванням
інформації, що
надходить із шахтних
автоматизованих
систем безпеки

- " -
кількість
документів,
одиниць

17) внесення змін до
конструкторської
документації щодо
комплексу технічних
засобів для збирання
інформації з
можливістю роботи
його з різними
системами
протиаварійного
захисту та
супроводження роботи
системи комплексної
безпеки на
підприємствах
галузеві
інститути
2012 рік
3. Зниження
рівня
професійної
захворюваності
шахтарів
Поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів
кількість
обладнання,
одиниць

1) впровадження:
підприємства
2012 -
2015 роки

1
1
2
2
шахтних стаціонарних
холодильних машин
типу МХРВ-12
4
4
4
шахтних пересувних
кондиціонерів типу
КПШ-300


кількість
засобів
індивідуального
захисту, тис.
одиниць
326
326
326
326
326
2) забезпечення
працівників
підприємств засобами
індивідуального
захисту, створення
умов для
запровадження питного
режиму
- " -
2011 -
2015 роки
кількість
документів,
одиниць

13) створення реєстру
високотемпературних
лав і підготовчих
виробок та основних
напрямів розвитку
технології і техніки
кондиціонування
рудникового повітря
для шахт пологого
падіння завглибшки
1000 метрів на період
до 2020 року
галузеві
інститути
2012 рік
- " -

14) розроблення і
затвердження нової
редакції санітарних
правил підприємств
- " -
- " -


5) розроблення:


- " -


1


галузевих норм
безоплатної видачі
працівникам
підприємств засобів
індивідуального
захисту
- " -
2013 рік
- " -

1правил контролю за
радіаційним станом у
вугільних шахтах
- " -
2012 рік
- " -
1
стандарту засобів
індивідуального
протитеплового
захисту шахтарів
підприємства
2011 рік
- " -
1
стандарту
прогнозування та
нормалізації
температурних умов
праці на вугільних
шахтах
- " -
- " -
кількість
завдань,
одиниць

технічного завдання
(умов, вимог,
техніко-економічних
обґрунтувань) щодо
створення:
галузеві
інститути
1

- спецодягу для
шахтарів, що працюють
в умовах підвищеної
температури

2014 рік
1
- вибухового
матеріалу підвищеного
рівня безпеки та
екологічної чистоти

2011 рік


1


- пересувної
водоохолоджувальної
машини потужністю 500
кВт з
повітроохолоджувачами
для охолоджування
повітря у вугільних
шахтах

2013 рік1

- пристрою для
профілактики теплових
уражень шахтарів

2014 рік


1


- засобів
індивідуального
протитеплового
захисту шахтарів

2013 рік

1- високоефективних
глушників шуму для
вентиляторів
місцевого
провітрювання типу
ВМЭУ-5, ВМЭУ-6, ВМЭ2-
8, ВМЭ2-10

2012 рік


1


- компактної
пиловловлювальної
установки із
замкнутим циклом
очищення води для
пересипів на добувних
та підготовчих
дільницях, а також
підземному транспорті

2013 рік

1- шахтного
стаціонарного
вибухобезпечного
освітлювального
устатковання на базі
сучасних
енергозберігаючих
джерел світла

2012 рік
кількість
документів,
одиниць

1положення про
проведення експертної
оцінки якості
періодичних медичних
оглядів та тимчасової
втрати працездатності
працівників
підприємств
галузеві
інститути
- " -
- " -
1
положення про службу
медицини праці на
підприємствах,
утворену для
профілактики
професійних та
виробничих
захворювань
- " -
2011 рік
- " -

1положення про
професійний відбір на
роботу з підземними
умовами у вугільних
шахтах
- " -
2012 рік
кількість
планів, одиниць


1


плану заходів щодо
профілактики
професійних та
виробничих
захворювань
рятівників та
створення системи їх
реабілітації
галузеві
інститути
2013 рік
кількість
підприємств,
одиниць
136
136
136
136
136
6) здійснення
контролю за засобами
індивідуального
захисту, які
надходять на
підприємства
підприємства
галузеві
інститути
2011 -
2015 роки


( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1263 від 24.10.2007; в редакції Постанови КМ
N 521 від 18.05.2011 )