ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

25.04.2005 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2005 р.

за N 539/10819

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду

N 258 від 07.11.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", НАКАЗУЮ:


( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства (далі - Норми), що додаються.

1.1. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работающим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 296/П-10, зі змінами (ДНАОП 3.0.00-3.01-80).

2. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Норми.

3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Норм.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Калиновській І.Г.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та лісових господарств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

6. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

7. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В.Ф.) опублікувати наказ в черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
комітету лісового комітету України
Голова Центрального комітету
профспілки працівників лісового
господарства України
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці (ННДІОП)
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Головний державний санітарний
лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
С.Сторчак


М.М.Ведмідь


С.Й.Кривов'язий


М.О.Лисюк

В.І.ТьоткінО.В.Лапушенко

В.А.МухаВ.І.Крот

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

25.04.2005 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2005 р.

за N 539/10819

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Загальні положення

1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства (далі - Норми) розроблені відповідно до Закону України "Про охорону праці", а також до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170z0667-96 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.2. Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють вирощування, охорону лісу, лісозаготівлі, на працівників, для яких є обов'язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у лісовому господарстві, згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375v0375609-05 (із змінами та доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".


( Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

1.4. Працівникам, що працюють за сумісництвом та зайняті допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

1.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісовпорядних роботах

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
1
1229.7

1229.7

1229.7


2213.2

3212
Начальник
експедиції
Начальник
партії
Головний
інженер
експедиції
Інженер-
таксатор
Технік-
таксатор
При виконанні
польових робіт:
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Плащ
непромокальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
При виконанні
робіт на
територіях
природних
осередків
енцефаліту
додатково:
Костюм
протиенцефалітний
При роботах в
районах масового
льоту гнусу і
комарів додатково:
Накомарник


Ми З
Ми

ВнТн


Тн
Тн30
Бн
Бн


12
12

2436


36
48
36
До зносу

Примітка. При виконанні польових робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.


( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

3. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісогосподарських роботах

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
1
6141
Робітник на
лісо-
господарських
роботах
При
лісопатологічних
обстеженнях,
відводах
лісосік,
лісовпорядних,
ґрунтово-
лісотипологічних
та інших
польових
роботах,
виготовленні та
розвішуванні
шпаківень,
дуплянок,
обгороджуванні
мурашників,
розколюванні
дров,
улаштуванні
протипожежних
мінералізованих
смуг ручним
способом:
Костюм
бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
При гасінні
лісових пожеж:
Взуття на
термостійкій
підошві
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
Протигаз
При
механізованих
роботах з
садіння лісових
культур і
захисних
насаджень:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
При роботах з
догляду за
лісовими
культурами
вручну та
гідролісомеліо-
ративних
роботах:
Костюм
бавовняний з
водовідштовхува-
льним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
При укладанні
дерну:
Наколінники
Рукавиці
комбіновані
При роботах у
теплиці:
Халат
бавовняний
Фартух
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи гумові
Шолом бавовняний
При роботах,
пов'язаних з
навантаженням,
перевезенням,
розвантаженням,
підготовкою
робочих розчинів
пестицидів і
агрохімікатів,
на протруюванні
насіння, ручних
роботах з
хімічної обробки
посівів, культур
пестицидами і
агрохімікатами
та сигналізації
під час
авіаційної
обробки лісових
насаджень:
Комбінезон
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Шолом бавовняний
Респіратор

Окуляри захисні
При роботах на
заготівлі
лісового
насіння, плодів,
ягід, шишок,
горіхів:
Фартух
бавовняний
Нарукавники
бавовняні
Рукавиці
комбіновані
При роботах в
шишкосушарці
додатково:
Окуляри захисні
При роботах з
переробки
плодів, ягід:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички гумові
При заготівлі
кори, кілків,
лози, гілкового
корму, деревної
зелені та
в'язанні мітел:
Фартух
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи гумові
При заготівлі
березового соку:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Нарукавники
бавовняні
Рукавиці
комбіновані
Чоботи гумові
При виконанні
робіт на
територіях
природних
осередків
енцефаліту
додатково:
Костюм проти-
енцефалітний
Чоботи гумові
При роботах в
районах масового
льоту гнусу і
комарів
додатково:
Накомарник
Ми 3

Ми

Ми
То

Ми

Газозахисний


Ву

Ву

Ми 3
Ми
Ву
В

Ми


Мп Ми

Ми 3З

З

Ми 3
В
З
Яж


Яж Ву
Яж В
Яж Ву

Ми 3
Яж
Газопило-
захисний
ГерметичніЗ

Ми З

МиЗакриті

Ву
ВнМи 3

Ми 3
В
Ву

З

Ми
В
Бн
В

Бн
12

12

2
До зносу

2
До зносу
До зносу
Черговий

Черговий

Чергові

2
12
12
12

2


6

212

12

2
12
24
12


12
12
4

4
12
Черговий

Чергові12

6

4Чергові

12
212

2
12
12

12

2
12
12
12

До зносу

Примітка:

1. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.

2. Сезонним працівникам видаються рукавиці комбіновані строком носіння 3 місяці.


( Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

4. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісозаготівельних роботах

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
4.1 Лісосічні роботи та вивезення деревини
1
9212
Возій
продукції
лісу
При роботах,
пов'язаних з
трелюванням і
вивезенням деревини
кіньми:
Костюм бавовняний з
наколінниками та
капюшоном з
водовідштовху-
вальним
просоченням
Чоботи кирзові з
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний
При роботах під
наметом
дерево-станів
додатково:
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноском
Підшоломник зимовий
(за необхідності
використовувати
каску)


Ву

Мун 100 См

Ми
Со
-
-Тн


Тн

Мун 100 Тн 30

Тн


12

24

1
6
До зносу
1236


36

36

12
2
9212
Заготівник
(лісозаготі-
вельні
роботи)
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним
просоченням
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Взимку
додатково:
Куртка
бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий
(за необхідності
використовувати
каску)
При роботах під
наметом дерево-
станів
додатково:
Каска захисна
Підшоломник
літній
Жилет сигнальний
Ву
Ми

Ми

Тн


Тн


Мун 100 Тн 30


Тн

-

-
Со
12
24

1

36


36


36


12

До зносу

12
6
3
6141
Контролер
лісозаготі-
вельного
виробництва
При обмірі,
маркуванні та
тавруванні
деревини:
Костюм
бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним
просоченням
Чоботи кирзові
з захисним
підноском
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник
літній
Взимку додатково:
Куртка
бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник
зимовий
ВуМун 100 См
Со
-

-
Тн


Тн


Мун 100 Тн 30

Тн
1224
6
До зносу

12
36


36


36

12
4
8331.2
Лебідник на
лісо-
заготівлях
При роботах з
трелювання
(спускання-
підіймання),
навантажування та
вивантажування
лісопродукції, її
штабелювання:
Костюм
бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
із захисним
підноском
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий
При виконанні
ремонтних робіт
додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Ву


Мун 100 См

Ми 3
Со
-
-Тн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн
Нм
Нм
-
12


24

1
6
До зносу
1236


36


36
12
Черговий
Чергові
До зносу
5
6141
Лісоруб
Костюм
бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
із захисним
підноском
(при роботі в
заболоченій
місцевості - чоботи
гумові)
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий
Рукавиці утеплені
При заточуванні і
правці інструменту
в польових умовах
додатково:
Окуляри захисні
Додатково під
час поточних
ремонтів і
техобслуговування
пилки та
звалювального
гідроклина:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці гумові
Ву


Мун 100 См


В


Ми
Со
-
-Тн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн
Тн
-

Нм
Нм
12


24


24


1
6
До зносу
1236


36


36
12
12
До зносу

Черговий
До зносу
6
6141
Розмітник
хлистів
Костюм бавовняний з
наколінниками
та капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
із захисним
підноском
(при роботі у
заболоченій
місцевості -
чоботи гумові)
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці з
прогумованими
м'якими
наколінниками
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий
Рукавиці утеплені
Ву


Мун100 СмВ

Ми
-
-
СоТн

Тн


Мун 100 Тн 30
Тн
Тн
16


2424

1
До зносу
12
636

36


48
12
12
7
1222.2
Майстер на
лісозаготі-
вельних
роботах
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
з захисним
підноском
(для роботи в
заболоченій
місцевості -
чоботи гумові)
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовийВу


Мун 100 СмВ

Ми
-
-
СоТн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн12


2424

1
До зносу
12
636


36


36
12
8
8331.2
Машиніст
лісозаготі-
вельної
машини
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
з захисним
підноском
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий
При виконанні
ремонтних робіт
додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
Окуляри захисні


Ву


Мун 100 См

Ми
-
-Тн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн
Нм
Нм
-


12


24

1
До зносу
1236


36


36
12
Черговий
Чергові
До зносу
9
7233.2
Монтажник
лісозаготі-
вельного
устаткування
При роботах з
влаштування
навантажувальних та
розвантажувальних
майданчиків,
встановленні
пересувних лебідок
та електростанцій:
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
з захисним
підноском
(для роботи в
заболоченій
місцевості -
чоботи гумові)
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовийВу


Мун 100 СмВ

Ми
-
-Тн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн12


2424

1
До зносу
1236


36


36
12
10
6141
Навальник-
штабелюваль-
ник деревини
При навантажуванні
- вивантажуванні
круглих
лісоматеріалів,
тріски, деревної
зелені,
штабелюванні
деревини та готової
продукції, монтажі
та демонтажі
навантажувального
устаткування,
спусканні деревини
з гір:
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
з захисним
підноском
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
із захисним
підноском
Підшоломник зимовий

Ву


Мун 100 См

Ми
-
-
СоТн


Тн


Мун 100 Тн 30
Тн

12


24

1
До зносу
12
636


36


36
12
11
7233.2
Слюсар з
ремонту
лісозаготі-
вельного
устаткування
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи кирзові з
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Респіратор

Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноскомВу

Вн

Мун 100 См

Ми
Вн
-
Газопило-
захиснийТн


Тн

Мун 100 Тн 3012

Черговий

24

1
Чергові
До зносу
Черговий
36


36

36
12
7422.2
Тесальник
спец-
сортиментів
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові з
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноскомВу

Мун 100 См

МиТн


Тн

Мун 100 Тн 3012

24

136


36

36
13
8331.2
Тракторист
(лісозаготі-
вельні
роботи)
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові з
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноском
Підшоломник зимовий
При виконанні
ремонтних робіт
додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
Окуляри захисні


Ву

Мун 100 См

Ми
-
-Тн


Тн

Мун 100 Тн 30
Тн
Нм
Нм
-


12

24

1
До зносу
1236


36

36
12
Черговий
До зносу
До зносу
14
8331.2
Трелювальник
При роботах,
пов'язаних з
трелюванням і
вивезенням деревини
кіньми:
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням з
наколінниками
та капюшоном
Чоботи кирзові з
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноском
Підшоломник зимовий
(за необхідності
використовувати
каску)

Ву

Мун 100 См

Ми
Со
-
-Тн


Тн

Мун 100 Тн 30

Тн

12

24

1
6
До зносу
1236


36

36

12
15
6141
Чокерівник
Костюм бавовняний з
капюшоном з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові з
захисним підноском
(для роботи у
заболоченій
місцевості -
чоботи гумові)
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Рукавиці
комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноском
Підшоломник зимовийВу

Мун 100 СмВ
-
-
Со

МиТн З


Тн З
Мун 100 См
Тн 30
Тн12

2424
До зносу
12
6

0,536


36

36
12
4.2 Лісоскладські роботи
16
8240.2
Верстатник
корувального
верстата
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові із
захисним підноском
Окуляри захисні
Берет бавовняний
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Пн

Ми

Мун 100 См
-
-

Тн


Тн
Тн 30
12

2

12
До зносу
До зносу

36


36
48
17
8333.3
Лебідник
На роботах з
штабелювання,
навантажування та
розвантажування
лісопродукції:
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові із
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Підшоломник літній
Каска захисна
Плащ
непромокальний
Взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Штани бавовняні з
водовідштовхуваль-
ним просоченням на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовийВу

Мун 100 См

Ми
-
-

Вн


Тн ВнТн Вн

Тн 30
Тн12

24

2
12
До зносу

Черговий


3636

48
12
18
1222.2
1222.2

1222.2
Майстер
Майстер
дільниці
Майстер
зміни
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Плащ
непромокальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені


Ву

Ми
Ми

ВнТн


Тн
Тн30


12

3
12

Черговий36


36
48
19
1226.2
Майстер
навантажу-
вально-
розвантажу-
вальних
робіт
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові із
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Підшоломник літній
Каска захисна
Жилет сигнальний
Плащ
непромокальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна з
водовідштовхуваль-
ним просоченням на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні з
водовідштовхуваль-
ним просоченням на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовий


Ву

Мун 100 См

Ми
-
-
Со

Вн

Тн Вн
Тн Вн
Тн30
Тн


16

24

2
12
До зносу
6

Черговий

36
36
48
12
20
8290.2
Маркувальник
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові із
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовий


Ву

Мун 100 См

Ми
-
-
СоТн


Тн
Тн 30
Тн


16

24

3
До зносу
12
636


36
48
12
21
8333.2
Машиніст
штабелефор-
мувальної
машини
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Підшоломник літній
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовий
Пн

Ми
См
-
-Тн


Тн
Тн30
Тн
12

2
12
12
До зносу36


36
48
12
22
7223.1


7423.1
Налагоджува-
льник
верстатів і
маніпуля-
торів з
програмним
керуванням
Налагоджу-
вальник
деревооброб-
ного
устаткування
(корувальних
верстатів)
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці

Ми

Ми
СмТн

12

3
1236
23
1222.2

1221.1
Начальник
лісопункту
Начальник
нижнього
складу
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Плащ
непромокальний
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми 3

Ми
См

ВнТн


Тн
Тн30
18

2
12

Черговий36


6
48
24
8331.2
Оператор
лісозаготі-
вельного
устаткування
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Костюм брезентовий
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
На роботах з
розкряжовування
деревини
електро- та
бензопилами і
роботах з
механізованого
обрізання сучків:
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові із
захисним підноском
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Підшоломник літній
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка бавовняна з
водовідштовхуваль-
ним просоченням на
утепленій
прокладці
Штани бавовняні з
водовідштовхуваль-
ним просоченням на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовий
3

Ми
См
ВнТн


Тн
Тн30


Ву

Мун100 См

Ми
-
-
-

Тн Вн
Тн Вн
Тн30
Тн
12

2
12
Черговий36


36
48


12

24

1
До зносу
12
До зносу

36
36
48
12
25
1222.2
Технологіч-
ний керівник
(лісопункту,
лісопромис-
лового
комплексу,
цеху,
нижнього
складу,
лісозаготі-
вельної
дільниці)
Костюм бавовняний
Рукавиці бавовняні
Чоботи кирзові
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми
Ми
МпТн


Тн
Тн30
18
2
1236


36
48

Примітки:

1. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека травмування голови, видається каска - до зносу, підшоломник бавовняний - 12 місяців.

2. При розкряжуванні хлистів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці.

3. До введення спеціальної захисної лісогосподарської каски допускається використовувати окремо каску захисну, окуляри або щиток захисний, протишумові навушники та підшоломник (літній чи зимовий).

4. В гірських умовах працівників необхідно забезпечувати взуттям з підковками чи іншими засобами проти сковзання.

5. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.


( Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

5. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підсочці лісу і в малій лісохімії

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
1
8159.2
Апаратник
лісохімічного
устаткування
При виконанні робіт
з завантаження і
розвантаження
продукції,
подрібненні хвойної
зелені та ін.
робіт:
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
При виконанні робіт
з розмелювання і
сушіння вапна:
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Шолом бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Респіратор
Окуляри захисні
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утепленіМи
Мп

Ми

Пн
З

Ми
Вн


Пм
Пилозахисний
Закриті

Мп Тн
Тн 3012
12

2

12
12

2
2


До зносу
Черговий
Чергові

36
36
2
7112.2
Вибуховик на
лісових
роботах
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові

Рукавиці
комбіновані
Протишумові
вкладиші
Каска захисна
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
З

Мун50
Мул2

З

-
-Тн


Тн30
12

12


2

До зносу
До зносу36


36
3
9212
Випалювач
деревного
вугілля
При виконанні
робіт, пов'язаних з
випалюванням
деревного вугілля:
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
При виконанні робіт
з сортування і
пакування деревного
вугілля:
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені


То
З
То З


Пн

Ми
Пилозахисний

Тн
Тн30


12
12
2


12

2
Черговий

36
36
4
6142
Здіймальник
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові*
Рукавиці
комбіновані
З хімічним
задіянням:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні


Ву
З

Ми
К20
К20

Ми
К20 В
Закриті


12
12

1
12
12

1
До зносу
До зносу
5
9212
Збирач живиці
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані


З
З

Ми


12
12

1

Примітка. При роботі в заболочених місцях замість чобіт кирзових можуть видаватися чоботи гумові із терміном носіння 12 місяців.


( Розділ 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

6. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для загальних професій працівників лісового господарства

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
ЗІЗ
Позначення
захисних
властивос-
тей ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
1
9333
Вантажник
Комбінезон
бавовняний з
капюшоном із
пилонепроникної
тканини
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові
Плащ
непромокальний з
капюшоном
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Пн
Пн

Пм


ВнТн


Тн
Тн30
12
12

1


Черговий36


36
48
2
8334.2
Водій
навантажувача
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Каска захисна
Підшоломник літній
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломник зимовий


Вн

Ми
Ми
-
-Тн


Тн
Тн30
Тн


24

2
12
До зносу
1236


36
48
12
3
9311
Завантажувач
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Каска захисна
На зовнішніх
роботах взимку:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені із
захисним підноском


Пн

Ми
Пн
-
Тн


Тн
Тн30
Мун100


12

2
12
До зносу
24


24

36
4
9322
Здавач
готової
продукції
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Ми

МиТн
12

236
5
8139.3
Машиніст
тельфера
Комбінезон
бавовняний
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
Підшоломник
бавовняний
Каска захисна

3
Эп

Эп

Ми
См

-
-

12
Чергові

Чергові

2
12

12
До зносу


( Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )

7. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на заготівлі та переробленні очерету

N
з/п
Код згідно зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу, спец -
взуття та інших
ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
Строк
носіння,
місяців
1
2
3
4
5
6
1
8331.2
Водій
всюдихода
Костюм бавовняний
з водовідштовху-
вальним
просоченням
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбінованіВу
3

Ми12
18

2
2
8331.2
Машиніст машин
для заготівлі
очерету
Куртка брезентова
Штани брезентові
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Ми 3
Ми 3
Ми 3

Ми
12
12
18

2
3
9212
Заготівник
очерету
При косінні
очерету та рогози
в перезволожених
місцях:
Чоботи гумові
При збиранні
очерету та рогози,
виготовленні
джгутів для
в'язання снопів,
в'язанні снопів:
Фартух брезентовий
Рукавиці
комбіновані
При укладанні
снопів та
незв'язаного
очерету у копи,
штабелі, скирти:
Фартух брезентовий
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
В


Ми

Ми

Ми 3

Ми
Закриті
12


9

2

9

2
До зносу
4
7424.2
Пресувальник
плит з очерету
Фартух брезентовий
Нарукавники
бавовняні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Ми 3
3

Ми

Закриті
9
3

2

До зносу
5
9212
Об'їжджувач
Плащ бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Ву
Черговий
6
6141
Робітник на
лісогосподар-
ських роботах
При завантаженні і
вивантаженні
очерету:
Куртка брезентова
Рукавиці
комбіновані
Плащ брезентовий
Взимку, додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній
прокладціМи 3

Ми
Ми 3Тн


Тн12

2
Черговий36


36
7
8333.3
Транспорту-
вальник
(обслуговуван-
ня механізмів)
Фартух брезентовий
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Ми

Ми
Закриті
9

2
Чергові


( Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 258 від 07.11.2007 )