ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

31.01.2005 N 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2005 р.

за N 257/10537

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду

N 259 від 07.11.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", НАКАЗУЮ:


( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 259 від 07.11.2007 )

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості (далі-Норми), що додаються.

1.1. Уважати такими, що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим деревообрабатывающего производства", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.82 N 47 (ДНАОП 0.05-3.48-82).

2. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Норми.

3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Норм.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та деревообробних підприємств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

6. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

7. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В.Ф.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Голова ЦК профспілки працівників
лісових галузей України
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
В.о. Міністра охорони
здров'я України
Заступник Міністра просилової
політики України
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захвоорювань України
Директор національного
науково-дослідного інституту
охорони праці (ННДІОП)
С.Сторчак


В.Тьоткін

В.Д.Сібільов

П.Ф.Борисов

В.В.Загородній

А.Г.Федяєв
В.І.Крот


М.О.Лисюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

31.01.2005 N 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2005 р.

за N 257/10537

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості

1 Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 8 серпня 2001 року N 952952-2001-п.

1.2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з обробленням деревини.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих обробленням деревини, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375v0375609-05 (із змінами та доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".


( Пункт 1.3 Розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 259 від 07.11.2007 )

1.4. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств деревообробного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року N 47, із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони праці, професійні спілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважена особа.

1.8. Строк носіння теплого одягу та взуття для України прийнятий за I кліматичним поясом, а при постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

2 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N
з/п
Код згідно
зКласифікатором професій (ДК 003:2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
ЗІЗ
Позначе-
ння
захисних
власти-
востей
ЗІЗ
Строк
носіння
(місяців)
2.1 Працівникам, зайнятим у лісопильному,
столярному, меблевому, паркетному і тарному
виробництвах
1
2
3
4
5
6
1
8265.2
Апаратник
приготування
лаку
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Вн

См, В
Нл
12
12

12
2
До зносу
2
8152.2
Апаратник
просочування
личкувальних
матеріалів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Вн

См, В
Нл
12
12

12
2
До зносу
3
8240.2
Верстатник
шпалорізного
верстата
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми,

Ми, З
12
12
12
2
4
8232.2
Виготовлювач
декоративних
елементів
меблів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
5
7331.2
Випалювач по
дереву
Халат бавовняний
Респіратор
газозахисний
Ми, З
12
До зносу
6
7331.2
Виробник
художніх
виробів з
дерева
Халат бавовняний
Ми, З
12
7
7331.2
Виробник
художніх
виробів з
лози
Халат бавовняний
Ми, З
12
8
7422.2
Гнутар по
дереву
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Ми, З
Вн

См

Тп100
12
12

12
12
2
9
8151.2
Готувач
лаків, фарб
та левкасів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Нл

См
Нл
12
12

12
2
До зносу
10
9322
Грунтуваль-
ник художніх
виробів з
дерева
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Нл

См
Нл
12
12

12
2
До зносу
11
8223.3
Знімач-зми-
вальник фарб
і лаків
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Нл

См
Нл
12
12

12
2
До зносу
12
7422.2
Комплектува-
льник меблів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
13
8229.2
Лакувальник
Халат бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Напівчеревики
шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Під час оздоблення в
пульверізаційних
кабінах:
Напівкомбінезон
бавовняний замість
халата бавовняного
Під час виконання
робіт з кислотними
лаками додатково:
Рукавички гумові,
стійки до дії кислот
та лугів
Ми, З
Ми

Эс

Нл
Ми, З

К50,Щ20
12
12

12

1
До зносу

До зносу

12

До зносу
14
7132.2
Лицювальник
синтетичними
матеріалами
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми

Ми
Ми, З
12
12

12
2

До зносу
15
7132.2
Лицювальник-
поліруваль-
ник
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Напівчеревики
шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Ми, З

Ми
Эс

Нл
12

12
12

2
До зносу

До зносу
16
7422.2
Личкувальник
деталей
меблів
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Ми
Ми
Ми, З
12

12
12
2

До зносу
17
8212.2
Машиніст
лаконаносної
машини
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Напівчеревики
шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Ми, З

Ми
Эс

Нл
12

12
12

2
До зносу

До зносу
18
8252.2
Машиніст на
припресуван-
ні плівки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
19
7422.2
Набирач
личкувальних
матеріалів
для меблів
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
20
9322
Навішувач
заготовок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
21
8283.2
Наклеювач
заготовок
Костюм бавовняний
Чоботи шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
22
8231.3
Намазуваль-
ник деталей
Костюм бавовняний
Чоботи шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
23
7437.2
Оббивальник
меблів
Костюм бавовняний
Ми, З
12
24
7331.2
Оброблювач
художніх
виробів з
дерева та
пап'є-маше
Халат бавовняний
Ми, З
12
25
8331.2
Оператор
автоматизо-
ваного
лісотранспо-
ртера
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
См
Ми, З

Тн

Тн

Тн30
12
12
2
12
36

36

48
26
8141.2
Оператор
агрегатних
ліній
сортування
та
перероблення
деревини
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
В іншу пору
року додатково:
Костюм брезентовий
Ми, З
См
Ми, З

Тн

Тн

Тн30


Вн
12
12
2
12
36

36

48


Черговий
27
8264.3
Оператор
електро-
статистично-
го оброблен-
ня
Напівкомбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Ми, З

Нл

Эс
Нл
12

12

12
2
До зносу
До зносу
28
8122.2
Оператор
лінії
оброблення
рейок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2


36


36


48
29
8240.2
Оператор на
автоматичних
та
напівавтома-
тичних
лініях у
деревооброб-
ленні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2


36


36


48
30
8141.1
Оператор
установок та
ліній
оброблення
пиломатеріа-
лів
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
утеплені
Ми, З

Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12

12
12
2


36


36


48
31
8223.2
Оператор
фарбувально-
сушильної
лінії та
агрегата
Комбінезон
бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Ми

Ми
Ми, З
12

12

12
2
До зносу
32
7142.2
Опоряджува-
льник
виробів з
деревини
Халат бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Напівчоботи шкіряні
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми
12
6

12
До зносу

До зносу
33
7332.2
Плетільник
меблів
Халат бавовняний
Ми, З
12
34
7422.2
Пресувальник
виробів з
деревини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
35
8141.2
Рамник
Костюм бавовняний
Напівчоботи шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, ЗТн


Тн


Тн30
12
12
12
236


36


48
36
7331.2
Реставратор
виробів з
дерева
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
37
9322
Реставратор
готової
продукції
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
38
7212.1
Різальник на
лазерній
установці
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри протилазерні
із світлофільтрами
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
39
7331.2
Різальник по
дереву та
бересті
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З
Ми
12
12
40
7421.2
Різальник
шпону та
личкувальних
матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
41
7422.2
Розмітник по
дереву
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З
Ми
12
12
42
8151.2
Розчиняльник
лаку
Халат бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Напівчеревики
шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Нл
См

Нл
12

12
12

2
До зносу
43
7332.2
Складальник
виробів з
дерева та
пап'є-маше
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
44
8285.2
Складальник
виробів з
деревини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
45
7331.2
Сортувальник
декоративних
порід дерева
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З

Ми
Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12

12
2


36


36


48
46
7422.2
Столяр
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Під час виконання
склеювальних робіт:
Рукавички гумові
Ми, З
Ми
Ми

Ми, ЗНл
12
9
12
12
1
До зносу


2
47
7312.2
Столяр з
вироблення
та ремонту
деталей і
вузлів
музичних
інструментів
Костюм
віскозно-лавсановий
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З

Ми
Ми

Ми, З
12

9
12
12
1
До зносу
48
9322
Сушильник
сировини та
матеріалів
Костюм бавовняний
Напівчоботи шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
49
7124.2
Тесляр
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми

Ми, З
12
9
12
12
1
50
7331.2
Фанеруваль-
ник художніх
виробів з
дерева
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
1
До зносу
51
7436.2
Фурнітурник
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
1
2.2 Працівникам, зайнятим у фанерному виробництві
1
2
3
4
5
6
1
8154.2
Апаратник з
виробництва
синтетичних
клеїльних
смол
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Берет бавовняний
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Протигаз
Ми, З
Нл

См
Нл
12
12

12
1
До зносу
До зносу

До зносу
Черговий
2
8141.2
Вентильовий
гідравлічно-
го преса
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час постійного
виконання робіт зі
смоляними клеями
додатково:
Костюм бавовняний
Респіратор
газозахисний
Ми
Ми
Тп100
Ми, З
12
12
2
12
До зносу
3
7423.2
Верстатник
навивального
верстата
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З

Ми
Ми, З
12

12
2
4
8151.2
Мельник
деревооброб-
ного
виробництва
Під час виконання
робіт з подрібнення
клеєвих матеріалів:
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахиснийМи, З

Ми

Ми12

12
12
1
До зносу
До зносу
5
8124.3
Набирач
пакетів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
6
8112.2
Оператор
пульта
керування
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З

Ми
12

12
7
8232.2
Пресувальник
листових
матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
8
8232.2
Пресувальник
труб та
профілів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
До зносу
9
8141.2
Складальник
фанерних
труб
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Ми
12

12
До зносу
10
8141.2
Склеювач
фанерних
труб
Напівкомбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Нл

См


Нл
12

12

12
2

Чергові
До зносу
11
8211.2
Стругальник
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми
Ми

Ми, З
12
9
12
12
2
До зносу
12
7421.2
Сушильник
(виробництво
фанери)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
2.3 Працівникам, зайнятим у виробництві
деревностружкових та деревноволокнистих плит
1
2
3
4
5
6
1
8151.1
Апаратник
змішування
Напівкомбінезон
бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Ми, З
См
12

2
12
12
До зносу
2
8154.2
Апаратник
приготування
зв'язуваль-
них (смол)
Напівкомбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Рукавички гумові
Ми, З

Нл

См
Ми, З


Нл
12

12

12
2
До зносу

Чергові
3
8112.2
Бункеруваль-
ник
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
Узимку додатково:
Куртка брезентова на
утеплювальній
прокладці
Брюки брезентові на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломники на
утеплювальній
прокладці
В іншу пору року:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Пн,
Ми
Ми, З


Тн


Тн


Тн30
Вн
12
12
1
12

24


36


48
12
4
8240.2
Верстатник
спеціальних
деревооброб-
них
верстатів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Берет бавовняний
Навушники
протишумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Пн
Ми
Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
2
До зносу
12
36


36


48
5
8142.1
Дефібрерник
Напівкомбінезон
бавовняний
Напівчоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Ми, З

В, См
Ми, З
12

12
2
6
8141.3
Завантажувач
деревних та
костричних
плит
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
24
7
8141.2
Машиніст
відливної
машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички
комбіновані
Ми, З

См
Ми, З
12

12
3
8
8112.2
Машиніст
змішувальних
барабанів
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
Респіратор
газозахисний
Ми, З

См
Ми, З
12

12
3
12
До зносу
9
8142.2
Оператор
виробництва
деревної
маси з
трісок
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
10
8141.2
Оператор
високочасто-
тної
установки
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З

Ми
Ми, З
12

12
2
11
8141.2
Оператор
інерційних
сепараторів
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
Навушники
протишумові
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
12
До зносу
12
8266.2
Оператор
конвейєрної
лінії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З
Ми
12
12
13
8261.2
Оператор
потокової
лінії з
вироблення
волокна
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
14
8141.2
Оператор
формувальної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
15
8141.2
Оператор
центрального
пульта
керування у
виробництві
деревних та
костричних
плит
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З

Ми
12

12
16
8141.1
Пресувальник
деревних та
костричних
плит
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Ми, З

Ми

Тп100
12

12
12
2
17
8141.2
Розмелювач
деревини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Навушники
протишумові
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
18
8152.2
Термооброб-
ник
дерево-воло-
книстих плит
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
19
8112.2
Фільтруваль-
ник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
2.4 Працівникам, зайнятим у сірниковому
виробництві
1
2
3
4
5
6
1
8240.3
Апаратник
сушіння
сірникових
коробок
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
То


Ми

Ми, З
12


12
12
2
2
9322
Виробник
спеціальних
сірників
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
То


Ми

Ми, З
12


12
12
2
3
8151.2
Готувач
сірникових
мас
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Під час виконання
робіт з
обслуговування
млинів та
масотерток:
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням замість
халата бавовняного
То


Ми
Ми, З
То
12


12
2
До зносу

До зносу

12
4
8222.2
Мочальник
(сірникове
виробництво)
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Рукавиці гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
То


Яж
12


2
До зносу

До зносу
5
8222.2
Намазуваль-
ник
сірникових
коробок
Фартух бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Косинка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням
Респіратор
газозахисний
То


Ми
Яж
12


12
2
До зносу


До зносу
6
8222.2
Оператор
автоматичної
лінії
вироблення
сірників
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Косинка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням
Респіратор
газозахисний
То


Ми
Ми, З
12


12
2
До зносу


До зносу
7
8223.3
Оператор
верстатів
для
укладання
розсипних
сірників
Халат бавовняний
Фартух бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Косинка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням
Респіратор
газозахисний
Ми, З
То
12
12


До зносу


До зносу
8
8240.2
Оператор
напівавтома-
тичної лінії
вироблення
сірникових
коробок
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Косинка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням
Респіратор
газозахисний
То


Ми, З
Ми
12


2
12
До зносу


До зносу
9
8222.2
Оператор
сірникових
автоматів
Халат бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Косинка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням
Респіратор
газозахисний
То


Ми
Ми, З
12


2
12
До зносу


До зносу
2.5 Працівникам, зайнятим в олівцевому
виробництві
1
2
3
4
5
6
1
8229.2
Автоматник
клеїльних
напівавтома-
тів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
2
8240.2
Виробник
стрижнів
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці сукняні
Ми, З

Вн
Ми

Ми, З
12

12
12
12
2
3
8231.2
Вирубник
заготовок та
виробів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці сукняні
Ми, З

Ми

Ми, З
12

12
12
2
4
8229.3
Заточуваль-
ник олівців,
стрижнів та
паличок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
1
До зносу
5
8151.2
Змішувальник
(виробництво
олівців)
Під час виконання
робіт з приготування
апаратину:
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Під час виконання
робіт зі змішування
в змішувачах та
вальцювальних
машинах:
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Навушники
протишумовіМи, З
Вн
В

Вн
Ми, З
Ми, З12
12
12
12
1
До зносу
До зносу


12
12
До зносу
6
8229.2
Калібруваль-
ник олівце-
вих дощечок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
1
До зносу
7
8229.2
Комплектува-
льник
олівців та
стрижнів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З
Ми
12
12
8
8251.2
Машиніст
друкарської
машини
(виробництво
олівців)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
9
7346.2
Накатник
малюнків
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми, З
12
2
10
8152.2
Обпалювач
графітових
стрижнів
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці сукняні
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Вн
Ми

Тп100
12

12
12
12
2
До зносу
11
8229.2
Обробник
олівців на
автоматі
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Ми
Нл
12

2
12
До зносу
12
8229.2
Оператор
автоматичної
лінії
вироблення
білого
олівця
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Ми, З
Ми
12
12
12
13
8229.3
Оператор
автоматів
складання
олівців
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Ми, З
Ми
12
12
14
8151.2
Оператор
дисперсійних
змішувачів
для
приготування
стрижневої
маси
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Вн
Ми

Ми, З
12
12
12
12
2
До зносу
15
8229.2
Пресувальник
олівцевих
блоків
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
16
8159.2
Пресувальник
стрижнів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
17
9322
Просочуваль-
ник
олівцевих
дощечок
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи шкіряні
Рукавички сукняні
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Вн
См
Ми, З
12
Черговий
12
Чергові
До зносу
18
8159.2
Просочуваль-
ник стрижнів
Напівкомбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички сукняні
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Вн
См
Ми, З
12

Черговий
12
Чергові
До зносу
19
8229.3
Різальник
ниток
стрижнів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Респіратор
пилозахисний
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
20
8229.3
Розкатник
стрижнів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт на гарячій
плиті додатково:
Фартух прогумований
Рукавички шкіряні
замість
Рукавичок бавовняних
Ми, З
Ми
Ми, З

Вн


Тп100
12
12
2
До зносу
12


2
21
8151.2
Розмелювач
олівцевої
маси
Комбінезон
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
ПнВн
Ми

Ми, З
1212
12
12
1
До зносу
22
9322
Складальник
блоку з
посклених
стрижнів
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
23
8229.2
Сортувальни-
ку
виробництві
олівців
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Під час виконання
робіт із сортування
стрижнів додатково:
Респіратор
пилозахисний
Ми, З

Ми

Ми, З
12

12
12
2До зносу
24
7421.2
Сушильник
дощечок
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
25
8152.3
Сушильник
стрижнів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З

Ми
Ми, З
12

12
2
26
8229.2
Фарбувальник
олівців
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
12
12
До зносу
27
8151.2
Шихтувальник
(виробництво
олівців)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
пилогазозахисний
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
Вн
12 12
12
12
2
Чергові
До зносу

До зносу
28
8229.2
Шліфувальник
стрижнів
Напівкомбінезон
бавовняний
Напівчеревики
антистатичні
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Респіратор
пилозахисний
Ми, З

Эс


Ми, З
12

12

12
2
До зносу
29
8229.3
Штемпелюва-
льник
олівців
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
2.6 Працівникам, зайнятим у загальних
деревообробних процесах
1
2
3
4
5
6
1
7422.2
Бондар
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
К20


Ми

Ми

Ми, З
12


6

12
12
2
2
7423.2
Верстатник
вусувального
верстата
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
3
7423.2
Верстатник
деревооброб-
них
верстатів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Берет бавовняний
Навушники
протишумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми
Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
2
До зносу
12
До зносу36


36


48
4
9322
Верстатник
клеєнаносно-
го верстата
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
5
7423.2
Верстатник
ребросклею-
вального
верстата
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
6
9212
Вивантажувач
деревини з
води
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка брезентова на
утеплювальній
прокладці
Брюки брезентові на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Рукавиці сукняні
Вн
См, В

Ми, З

Тн


Тн


Тн30
Тн
12
12
12
2

36


36


48
2
7
9311
Вивантажувач
пилу
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Пн


Ми

Ми, З

Тн


Тн


Тн30
12


12
12
2
До зносу
До зносу24


24


36
8
8151.2
Готувач
розчинів та
сумішей
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Вн

См
Нл
12
12

12
2
До зносу
9
8151.2
Готувач
хімічних
розчинів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
К20

См
К20
12
12

12
2
До зносу
10
8142.3
Деревопар
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Вн

См
Ми, З
12
12

12
2
11
8159.3
Завантажу-
вач-
вивантажувач
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
На зовнішніх
роботах узимку:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Пн


Ми

Ми, ЗТн


Тн


Тн30
12


12
12
224


24


36
12
8261.2
Завантажувач
сировини
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
На зовнішніх
роботах узимку:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, ЗТн


Тн


Тн30
12
12
12
2
24


36


36


48
13
7423.2
Заточуваль-
ник
деревооброб-
ного
інструменту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні від
механічних
пошкоджень
Респіратор
пилозахисний
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
1
До зносу


До зносу
14
9322
Здавач
готової
продукції
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка
лавсаново-віскозна
на утеплювальній
прокладці
Ми, З
Ми
Ми, З

Тн
12
12
2

36
15
9322
Знімач
гарячих
виробів
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
16
9322
Знімач клею
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Нл

См
Нл
12
12

12
2
До зносу
17
3115
Калібруваль-
ник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
2
До зносу
18
7422.1
Контролер
деревооброб-
ного
виробництва
Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Під час постійного
виконання робіт
узимку поза
приміщенням
додатково:
Куртка
лавсаново-віскозна
на утеплювальній
прокладці
Брюки
лавсаново-віскозні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми, З

ТнТнТн30
12
2

363648
19
6141
Корувальник
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Вн

В

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12

12
12
2


36


36


48
20
8141.2
Лагодильник
шпону й
фанери
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час виконання
робіт із склеювання:
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Ми
Ми
Ми, З


Нл
12
9
12
2


2
До зносу
21
8331.2
Лебідник на
штабелюванні
та
навантаженні
лісу
Під час виконання
робіт на біржах
сировини:
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утепленіМи, З
Ми

Ми, З

Тн


Тн


Тн3024
12
12
2

36


36


48
22
8141.2
Лущильник
шпону
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З

Ми
Ми, З
12

12
2
23
8279.3
Машиніст
дробильних
машин
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Навушники
протишумові
Респіратор
пилозахисний
Пн
В

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
До зносу

До зносу
24
8142.2
Машиніст
рубальної
машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Навушники
протишумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Підшоломники на
утепленій підкладці
Ми, З

Ми

Ми, З
Тн


Тн


Тн30
12

12
12
1
До зносу
До зносу


24


24


36
12
25
7423.1
Налагоджува-
льник
деревооброб-
ного
устаткування
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Ми, З

Ми

Ми, З

Тн
12

12
12
3

36
26
8154.1
Налагоджува-
льник
устаткування
лако-
фарбових
покриттів
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газозахисний
Ми, З

См

Ми, З
12

12
12
3
До зносу
27
7223.1
Налагоджува-
льник
шліфувальних
верстатів
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З

См

Ми, З
12

12
12
3
28
1222.2
Начальник
біржі
(лісової,
пиломатеріа-
лів)
Костюм бавовняний
Плащ непромокальний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Вн
Ми

Ми, З

Тн


Тн


Тн30
18
24
12
12
2

36


36


48
29
8278.3
Оброблювач
технологіч-
них
міскостей і
тари
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Пояс запобіжний
Ву


Ву
В

К50
12


12
12
12
3
До зносу

Черговий
30
8211.2
Оператор
автоматичних
та напів-
автоматичних
ліній
верстатів та
установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2


36


36


48
31
8163.2
Оператор з
обслугову-
вання уста-
новок для
пилогазоуло-
влювання
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
Пн


Ми

Ми, З
12


12
12
2
До зносу

До зносу
32
8264.2
Оператор
клейового
устаткування
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
Ми, З

Нл

См
Нл
12

12

12
2
До зносу

До зносу
33
8333.2
Оператор
механізова-
них та
автоматизо-
ваних
складів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2


36


36


48
34
7421.2
Оператор
сушильних
установок
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми
Тп100
12
12
2
35
7222.2
Пилкоправ
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми
Ми, З
12
12
3
До зносу
36
8124.2
Пресувальник
на
гідропресах
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Ми, З
Нл
В
Тп100
Нл
12

12
2
Чергові
До зносу
До зносу
37
8229.3
Приймальник
сировини,
напівфабри-
катів та
готової
продукції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З

Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2

36


36


48
38
7421.2
Пропарювач-
проварювач
деревини
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Вн
В

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
12
2


36


36


48
39
7421.2
Просочуваль-
ник
пиломатеріа-
лів та
виробів з
деревини
Костюм або
Напівкомбінезон
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Протигаз
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
К50
К50

В

Нл

Тн


Тн


Тн30
12
Черговий

12
12
Черговий
До зносу

Черговий


36


36


48
40
8232.2
Розкрійник
листового
матеріалу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
41
7423.2
Розкрійник
шліфувально-
го полотна
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
42
6141
Розкряжува-
льник
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З
Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2
До зносу36


36


48
43
8141.2
Сепараторник
(деревооб-
робні
виробництва)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
44
7341.2
Складач
ручним
способом
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
45
8229.3
Склеювач
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор
газозахисний
Ми, З

Нл

См
Нл
12

12

12
2
До зносу
46
9212
Сортувальник
деревини на
воді
Комбінезон
бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка брезентова на
утеплювальній
прокладці
Брюки брезентові на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
ВнВ

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
1212
12
2


36


36


48
47
7421.2
Сортувальник
матеріалів
та виробів з
деревини
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний з
нагрудником
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12

12
12
2


36


36


48
48
1222.1
Технічний
керівник
лісобіржі
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З

Тн


Тн


Тн30
18
12
12
3

36


36


48
49
7421.2
Укладальник
пиломатеріа-
лів, деталей
та виробів з
деревини
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2


36


36


48
50
8163.3
Чистильник
вентиляцій-
них
установок
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Пн


Ми

Ми, З
12


12
12
2
До зносу
51
8212.3
Чистильник з
очищення
пилових
камер
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Пн


Ми

Ми, З
12


12
12
2
До зносу
52
7346.2
Шаблонник
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Ми, З
Ми, З
12
1
53
7423.2
Шліфувальник
по дереву
Напівкомбінезон
бавовняний
Напівчеревики
шкіряні
Берет бавовняний
Респіратор
пилозахисний
Під час
ручного шліфування:
Рукавички бавовняні
Під час виконання
робіт із шліфування
плит:
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Пн

Эс


Ми, ЗМи, З
Ми, З
12

12

12
До зносу212
2
54
9322
Шпаклюваль-
ник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички бавовняні
Респіратор
пилозахисний
Ми, З
Ми

Ми, З
12
12
12
2
До зносу
55
6141
Штабелюваль-
ник деревини
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми, З
Ми

Ми, З


Тн


Тн


Тн30
12
12
12
2
До зносу

24


24


36


( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 259 від 07.11.2007 )

Начальник управління організації
державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті
та у зв'язкуВ.А.Маціяшко