МІНІСТЕРСТВО ТОРГІВЛІ СРСР


Н А К А З


N 95 від 27.11.91

м.Київ

Про затвердження норм втрат (бою) будівельних матеріалів при їх транспортуванні автотранспортом, зберіганні та реалізації

(Витяг)

Наказую:


1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1992 року розроблені Українським науково-дослідним інститутом торгівлі і громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР та погоджені з Міністерством фінансів СРСР додані Норми втрат (бою) будівельних матеріалів при транспортуванні автотранспортом, зберіганні та реалізації та Інструкцію з їх застосування.


Код роботи 90412.65.1.01.


3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МТ СРСР від 12 червня 1987 року N 144.


Заступник Міністра                    А.Чепик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства торгівлі СРСР

від 27 листопада 1991 р. N 95Норми втрат (бою) будівельних матеріалів при транспортуванні автотранспортом, зберіганні та реалізації


Код роботи 90412.65.1.01

-------------------------------------------------------------------------
|    Види норм   |   Найменування будівельних матеріалів   |
|            |-----------------------------------------------|
|            |Скло віконне,|Шифер|Цемент| Плитка |Санітарно-|
|            |візерунчасте,|   |   |керамічна| керамічні|
|            | склоблоки, |   |   |     | вироби |
|            | склоплитка |   |   |     |     |
|-----------------------+-------------+-----+------+---------+----------|
|      1      |   2   | 3 | 4  |  5  |  6   |
|-----------------------+-------------+-----+------+---------+----------|
|1. При транспортуванні |   0,6   | 0,9 | 0,25 |  -  |  -   |
|автотранспортом від  |       |   |   |     |     |
|постачальників до   |       |   |   |     |     |
|підприємств оптової і |       |   |   |     |     |
|роздрібної торгівлі (у |       |   |   |     |     |
|відсотках від суми і  |       |   |   |     |     |
|перевіреної партії   |       |   |   |     |     |
|товару, що надійшла)  |       |   |   |     |     |
|-----------------------+-------------+-----+------+---------+----------|
|2. При зберіганні та  |       |   |   |     |     |
|реалізації:      |       |   |   |     |     |
|-----------------------+-------------+-----+------+---------+----------|
|- на складах оптових  |  0,25   | 0,3 | 0,2 |  0,1  |  0,05  |
|баз у відсотках від  |       |   |   |     |     |
|вартості відпущеного і |       |   |   |     |     |
|перевіреного товару  |       |   |   |     |     |
|-----------------------+-------------+-----+------+---------+----------|
|- у підприємствах   |  0,25   | 0,3 | 0,2 |  0,1  |  0,05  |
|роздрібної торгівлі у |       |   |   |     |     |
|відсотках від суми   |       |   |   |     |     |
|реалізованого за    |       |   |   |     |     |
|міжінвентаризаційний  |       |   |   |     |     |
|період товару     |       |   |   |     |     |
-------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства торгівлі СРСР

від 27 листопада 1991 р. N 95Інструкція про порядок застосування норм втрат (бою) будівельних матеріалів при транспортуванні автотранспортом, зберіганні та реалізації


1. Норми втрат (бою) будівельних матеріалів є граничними і застосовуються тільки при встановленні фактичних втрат (бою) в оптових і роздрібних підприємствах державної та кооперативної торгівлі.


2. Норми втрат (бою) поширюються на такі види будівельних матеріалів, у тому числі:


- скло будівельне віконне і візерунчасте;


- скловироби (склоблоки, склоплитка);


- азбестоцементні листи (шифер);


- цемент;


- плитки керамічні (для внутрішнього облицювання, для підлог, фасадні);


- санітарно-керамічні вироби (унітази, бачки, умивальники, біде тощо).


3. Норми не поширюються на будівельні матеріали, що мають виробничі дефекти, указані у відповідній нормативно-технічній документації (ГОСТи, ОСТи, РТУ і ТУ).


Втрати будівельних матеріалів, які є наслідком виробничого браку, оформляються відповідним актом і претензії пред'являються до виготівника в установленому порядку.


4. Втрати (бій) будівельних матеріалів, що утворюються при транспортуванні, у межах установлених норм можуть бути списані тільки при наявності актів типової форми, які підтверджують фактичні втрати (акт приймання товару та акт на знищення бою). Списання втрат (бою) проводиться за результатами приймання кожної партії товару, що надійшла, але не вище від установлених норм, у відсотках від суми її вартості.


У разі виявлення наднормативних втрат (бою) претензія пред'являється постачальникові, якщо наднормативний бій є наслідком порушення ним вимог нормативно-технічної документації до упаковки або транспортування товарів.


5. Втрати (бій) будівельних матеріалів, що утворюються при зберіганні та реалізації, оформляються актами типової форми у міру їх виявлення. Втрати (бій) знищуються комісією після затвердження акта про наявність втрат (бою). Акти, що відображають втрати (бій) і знищення втрат (бою), зберігаються у матеріально відповідальних осіб і здаються до бухгалтерії разом з інвентаризаційними описами. За підсумками інвентаризації загальна сума втрат (бою), зафіксована в актах, у межах установлених норм списується у відсотках від суми реалізованих за міжінвентаризаційний період будівельних матеріалів відповідного найменування.


6. Норма втрат (бою) будівельних матеріалів при зберіганні та реалізації встановлена для підприємства у цілому. У випадку коли в підсобному приміщенні та торговельному залі є самостійні бригади матеріально відповідальних осіб, розподіл граничної суми списання втрат (бою) між ними проводиться на місцях наказом керівника підприємства. Загальний розмір списання і втрат (бою) по підприємству у цілому не повинен перевищувати встановлених норм.


7. Списання втрат (бою) у межах і понад установлені норми і списання недостач на винних осіб здійснюється в установленому порядку.


Приклади застосування Норм

Приклад 1.


Підприємство роздрібної торгівлі отримало зі складу оптової бази 4 контейнери скла віконного кількістю 950 кв. м на суму 2224 крб.


При прийманні товару виявилося непридатним (розбитим на дрібні куски) 5,50 кв. м на суму 12 крб. 88 коп.


Для розрахунку суми опису втрат (бою) застосовується норма згідно з п. 1 у розмірі 0,6 %.


       2224,0 х 0,6
      ----------------  =  13 крб. 34 коп.
          100


Фактичні втрати (бій) 12 крб. 88 коп. знаходяться в межах норми. При наявності акта, складеного в установленому порядку, може бути списано 12 крб. 88 коп.


Приклад 2.


Магазин-склад отримав від заводу-виготівника автотранспортом азбестоцементні плити (шифер) кількістю 360 штук на суму 1879 крб. 20 коп.


При прийманні товару виявлено 7 битих листів, у тому числі:


абсолютний бій - 3 листи,


7-хвильових - 1 лист,


6-хвильових - 1 лист,


5-хвильових - 2 листи.


Семи-, шести-, п'ятихвильовий шифер прибуткується за цінами, затвердженими Прейскурантом, а саме:


7-хвильовий - 1 х 4 крб. 58 коп. = 4 крб. 58 коп.,


6-хвильовий - 1 х 4 крб. 28 коп. = 4 крб. 28 коп.,


5-хвильовий - 2 х 3 крб. 51 коп. = 7 крб. 02 коп.


Разом на суму 15 крб. 88 коп.


Розрахунок суми бою:


а) абсолютний бій - 3 х 5 крб. 22 коп. = 15 крб. 66 коп.;


б) різниця між вартістю 4 цілих листів і 4 битих становить 5 крб.


4 х 5 крб. 22 коп. = 20 крб. 88 коп.;


20 крб. 88 коп. - 15 крб. 88 коп. = 5 крб. 00 коп.


Загальна сума бою становить 20 крб. 66 коп. Для розрахунку суми опису втрат (бою) застосовується норма згідно з п. 1 у розмірі 0,9 %


        1879,2 х 0,9
       ----------------  =  16 крб. 91 коп.
          100


Фактичні втрати (бій) перевищують установлену норму. Роздрібне торговельне підприємство на наднормативний бій пред'являє претензію заводу-виготівнику.


Приклад 3.


Магазин "Будматеріали" реалізував за міжінвентаризаційний період санітарно-технічні вироби на суму 75536 крб.


При підбитті підсумків інвентаризації виявилося, що втрати склали 36 крб. 60 коп.


Згідно з п. 2 Норм підлягають списуванню втрати товарів на суму


       75536,0 х 0,05
     ---------------------  =  37 крб. 77 коп.
          100

Фактичні втрати (бій) 36 крб. 60 коп. знаходяться в межах норми і списуються в установленому порядку.


"Баланс", (спецвипуск), вересень, 2000 р.