МІНІСТЕРСТВО ТОРГІВЛІ СРСР

Н А К А З

N 94 від 27.11.91
м.Київ

Про затвердження Норм втрат (бою) виробів із пластмас

(господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні та реалізації


(Витяг)
( Щодо застосування Наказу додатково див. Лист Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції

N 83-22/605 від 19.09.2003 )

Наказую:

1. Затвердити і ввести в дію розроблені Українським науково-дослідним інститутом торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР і узгоджені з Міністерством фінансів СРСР Норми втрат (бою) виробів із пластмас (господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні і реалізації, які додаються, та Інструкцію щодо їх застосування.

Код роботи 90411.65.1.01.

...

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства торгівлі СРСР від 9 січня 1987 року N 3 "Про затвердження Норм втрат (бою) виробів із пластмаси (господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні і реалізації".

Заступник Міністра
А.Чепик

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства торгівлі СРСР

від 27 листопада 1991 р. N 94

НОРМИ

втрат (бою) виробів із пластмас (господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні та реалізації (для підприємств роздрібної торгівлі)


Розроблені Українським науково-дослідним інститутом
торгівлі і громадського харчування Міністерства
торгівлі СРСР
Код роботи 90411.65.1.01

----------------------------------------------------------------
|  1.  |При транспортуванні (у % від суми партії |     |
|     |товару)                 |     |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.1.  |При отриманні товарів від виготівників: |     |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.1.1. |автотранспортом             |  0,1  |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.1.2. |двома видами транспорту: залізницею у  |  0,2  |
|     |вагонах і контейнерах з подальшим    |     |
|     |перевезенням їх автотранспортом     |     |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.2.  |При отриманні товарів від оптових баз:  |     |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.2.1. |автотранспортом             | 0,25  |
|---------+-----------------------------------------+----------|
| 1.2.2. |двома видами транспорту: залізницею у  |  0,3  |
|     |вагонах і контейнерах з подальшим    |     |
|     |перевезенням їх автотранспортом     |     |
|---------+-----------------------------------------+----------|
|  2.  |При зберіганні і реалізації (у відсотках | 0,05  |
|     |від суми реалізованого за        |     |
|     |міжінвентаризаційний період товару)   |     |
----------------------------------------------------------------

Примітки:

1. При проходженні вантажу у прямому змішаному залізнично-водному сполученні вказані норми бою підвищуються на 50 відсотків.

2. При проходженні вантажів у райони Крайньої Півночі, віддалені і гірські райони норми втрат (бою) виробів із пластмас, установлені для списання втрат при транспортуванні, підвищуються на 50 відсотків. При перевезенні тільки водним транспортом норми втрат застосовуються в розмірі 50 відсотків норм, передбачених пунктами 1.1.2 і 1.2.2.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства торгівлі СРСР

від 27 листопада 1991 р. N 94

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок застосування Норм втрат (бою) виробів із пластмас (господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні і реалізації

1. Норми втрат (бою), єдині для господарських, галантерейних і культтоварів із пластмас, є граничними і застосовуються підприємствами державної і кооперативної роздрібної торгівлі.

2. Норми втрат (бою) поширюються на номенклатуру господарських, галантерейних і культтоварів, які відносяться відповідно до діючої нормативно-технічної документації (ГОСТи, ОСТи, РТУ і ТУ), до виробів із пластмас.

3. Норми втрат (бою) товарів при транспортуванні поширюються на бій, лом виробів із пластмас при їх перевезеннях усіма видами транспорту.

Норми втрат (бою), пов'язані з перевезенням товарів залізницею, включають втрати, які утворюються при перевезенні від заводу-виготівника до станції відправлення залізниці, від станції відправлення до станції призначення.

Норми втрат (бою), установлені для змішаних перевезень, включають втрати, що утворюються при перевезенні товарів двома видами транспорту: залізницею до станції призначення і автомобільним транспортом від станції призначення до одержувача.

При користуванні вказаними Нормами виключається застосування норм, установлених на перевезення товарів автотранспортом.

4. Норми втрат (бою) не поширюються:

4.1. на товари складного технічного асортименту, окремі деталі яких виготовлені з пластмас;

4.2. на втрати, які є наслідком виробничого браку (тріщини, недопресовка, великі сторонні включення, здуття, раковини, стикові шви, сильні викривлення, сколи та ін.);

4.3. на бій споживчої тари, яка реалізовується разом з товаром (футляри і коробки під ігри, набори, конструктори тощо);

4.4. на втрати (бій) товарів при їх внутрішньосистемному транспортуванні зі складів торгів до магазинів і переміщенні з підсобного приміщення до магазину; з магазину до магазину.

5. На втрати (бій) товарів, перелічені у п. п. 4.1, 4.2, 4.3, оформляються відповідні акти і претензії пред'являються до виготівника у встановленому порядку.

6. Втрати (бій) товарів, які утворилися при транспортуванні і не перевищують норм, можуть бути списані при наявності актів, які підтверджують фактичні втрати (акт приймання товару, акт на знищення бою), за результатами поштучного приймання кожної партії у відсотках від суми її вартості.

Бій товару знищується комісією після затвердження акта про наявність бою.

7. При виявленні наднормативних втрат, які утворилися при транспортуванні, претензії у встановленому порядку пред'являються:

- оптовій базі або виготівникові, якщо встановлено, що наднормативний бій є наслідком порушення вимог нормативно-технічної документації до навантаження товару в транспортний засіб;

- виготівникові, якщо наднормативний бій є наслідком порушення вимог нормативно-технічної документації до навантажування товару в транспортний засіб або до упаковки товару всередині місць;

- або ж розмір наднормативного бою відносять в нарахування на винних осіб.

8. Втрати (бій), які утворюються при зберіганні і реалізації товарів у підприємствах роздрібної торгівлі, оформляються актами типової форми у міру їх виявлення. Втрати (бій) знищуються комісією після затвердження акта про наявність втрат товарів. Акти, які відображають втрати і знищення бою, зберігаються у матеріально відповідальних осіб і здаються в бухгалтерію разом з інвентаризаційними описами. У період інвентаризації підраховується загальна сума втрат (бою), зафіксована в актах, і в межах норм списується у відсотках від суми реалізованих за міжінвентаризаційний період пластмасових виробів.

9. Норма втрат товарів при зберіганні і реалізації в роздрібній торговельній мережі встановлена для підприємства у цілому. У разі якщо в підсобному приміщенні і в торговельному залі є самостійні бригади матеріально відповідальних осіб, розподіл граничної суми списання втрат між ними здійснюється на місцях наказом керівника організації (торгу, контори, об'єднання).

Загальний розмір списання втрат по підприємству у цілому не повинен перевищувати встановленої норми.

10. Списання втрат (бою) у межах і понад норми здійснюється у встановленому порядку.

Приклади застосування Норм

Приклад 1.

Підприємство роздрібної торгівлі отримало від заводу-виготівника автотранспортом партію господарських товарів із пластмас на суму 5192 крб. 50 коп. При прийманні товару виявлений бій на суму 5 крб. 15 коп.

Для розрахунку списання втрат застосовується норма згідно п. 1.1.1 у розмірі 0,1 %:

        5192,5 х 0,1
       ----------------- = 5 крб. 19 коп.
          100

Втрати (бій) знаходяться в межах норми. Списання бою в розмірі 5 крб. 15 коп. здійснюється у встановленому порядку при наявності актів, які підтверджують фактичні втрати.

Приклад 2.

Підприємство роздрібної торгівлі отримало партію галантерейних товарів на суму 4254 крб. залізничним контейнером, доставленим від станції залізниці автотранспортом. При прийманні товару виявлений бій на суму 7 крб. 90 коп.

Для розрахунку списання втрат застосовуємо норму згідно з пунктом 1.1.2 у розмірі 0,2 %:

        4254,0 х 0,2
       --------------- = 8 крб. 51 коп.
          100

Втрати (бій) знаходяться в межах норми.

Приклад 3.

Підприємство роздрібної торгівлі отримало зі складу оптової бази автотранспортом партію пластмасових іграшок на суму 5400 крб. Упаковка базою не розкривалася. Правила приймання і перевезення товарів оптовою базою і магазином дотримані. При прийманні товару магазином виявлений бій на суму 26 крб. При цьому виявлені порушення вимог до упаковки товарів усередині місць.

Для розрахунку списання втрат застосовується норма згідно з п. 1.2.1 у розмірі 0,25 %:

       5400,0 х 0,25
       ---------------- = 13 крб. 50 коп.
          100

Втрати (бій) перевищують норму. Підприємство роздрібної торгівлі списує 13 крб. 50 коп. у встановленому порядку при наявності актів, які підтверджують фактичні втрати, а на наднормативний бій пред'являє претензію заводу-виготівникові.

Приклад 4.

Підприємство роздрібної торгівлі отримало з оптової бази культтовари на суму 2460 крб. залізничним контейнером, доставленим зі станції залізниці автотранспортом. При прийманні товару виявлений бій на суму 15 крб. 40 коп. При цьому виявлене порушення вимог нормативно-технічної документації до навантажування товарів у контейнер.

Для розрахунку списання втрат застосовується норма згідно з п. 1.2.2 у розмірі 0,3 %:

        2460,0 х 0,3
       ---------------- = 7 крб. 38 коп.
          100

Втрати (бій) перевищують норму. Підприємство роздрібної торгівлі списує 7 крб. 38 коп. у встановленому порядку при наявності актів, які підтверджують фактичні втрати, а на наднормативний бій пред'являє претензію оптовій базі.

Приклад 5.

Підприємством торгівлі реалізовано за міжінвентаризаційний період пластмасових виробів на суму 52200 крб. При інвентаризації матеріально відповідальні особи подали акти на бій (брухт) пластмасових виробів у загальній сумі 58 крб. Згідно з п. 2 Норм для розрахунку суми списання втрат застосовуємо норму 0,05:

       52200,0 х 0,5
       ---------------- = 26 крб. 10 коп.
          100

Втрати перевищують норму і можуть бути списані на витрати обігу в сумі 26 крб. 10 коп. у встановленому порядку. Різниця між розміром фактичних втрат і нормою списання (58 крб. - 26 крб. 10 коп. = 31 крб. 90 коп.) за рішенням керівництва підприємства може бути віднесена на винних осіб або ж на фінансові результати.

"Баланс", (спецвипуск), вересень, 2000 р.