ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


П О В І Д О М Л Е Н Н Я


02.11.2005Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє:


Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було прийнято рішення від 27.07.2005 N 16 "Про необхідність усунення порушень Державним комітетом України з нагляду за охороною праці принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо пропозицій привести у відповідність до діючих нормативно-правових актів Держнаглядохоронпраці України та Кабінету Міністрів України положення розділу 2 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.11.99 N 208 ( v0208306-99 ). Відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рішення спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийняте це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення. Враховуючи невиконання Державним комітетом України з нагляду за охороною праці рішення Держпідприємництва України у встановлений строк та виходячи зі змісту повноважень Комітету, регламентованих частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повідомляємо, що дія положень розділу 2 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.11.99 N 208 ( v0208306-99 ), зупиняється

з 28 вересня 2005 року.