ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


П О В І Д О М Л Е Н Н Я


02.11.2005Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє:


Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було прийнято рішення від 27.07.2005 N 17 "Про необхідність усунення порушень Державним комітетом України з нагляду за охороною праці принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо пропозицій привести у відповідність до діючих нормативно-правових актів Держнаглядохоронпраці України, Держбуду України та Кабінету Міністрів України положення підпункту 2.1.1 пункту 2.1, підпункту 2.2.1 пункту 2.2, пункту 2.5 та підпунктів 3.1 та 3.21 пункту 3 Правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.07.2002 N 369 ( v0369203-02 ).


Відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) рішення спеціально уповноваженого органу з нагляду за охороною праці про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.


Враховуючи невиконання Державним комітетом України з нагляду за охороною праці рішення Держпідприємництва України у встановлений строк та виходячи зі змісту повноважень Комітету, регламентованих частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), повідомляємо, що дія положень підпункту 2.1.1 пункту 2.1, підпункту 2.2.1 пункту 2.2, пункту 2.5 та підпунктів 3.1 та 3.21 пункту 3 Правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.07.2002 N 369

( v0369203-02 ), зупиняється з 28 вересня 2005 року.