КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 квітня 2004 р. N 477
Київ

Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах


( Постанова втратила чинність у частині розмірів
грошових витрат на харчування та медикаменти і
перев'язувальні засоби на підставі Постанови КМ

N 680 від 26.04.2007 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Міністерства охорони здоров'я про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, госпіталях, відділеннях, палатах для інвалідів війни у лікувально-профілактичних закладах, встановивши їх з 1 січня 2005 р. у таких розмірах:

на харчування у розрахунку на одного хворого на день - 14 гривень;

на придбання медикаментів і перев'язувальних засобів у розрахунку на одного хворого на день - 16 гривень, крім спеціалізованих відділень і палат, для яких передбачено вищі норми;

на придбання м'якого інвентарю з розрахунку на одне ліжко на рік - 300 гривень для існуючих закладів та 600 гривень для тих, які вводяться в експлуатацію.

2. Міністерству фінансів під час формування показників проекту Державного бюджету України на 2005 рік передбачити додаткові асигнування відповідно до норм грошових витрат на харчування, придбання медикаментів, перев'язувальних засобів та м'якого інвентарю, встановлених цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити дотримання норм грошових витрат, установлених цією постановою.

4. Визнати такою, що втрачає чинність з 1 січня 2005 р., постанову Кабінету Міністрів України від 23 лютого 1999 р. N 254 "Про грошові норми витрат на харчування, медикаменти та м'який інвентар у госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів Великої Вітчизняної війни" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 292).

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28