ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.07.2012 № 5489/0/11-07/6/12

Начальникам територіальних

управлінь Держгірпромнагляду України

Про експертні організації

(Витяг)

З метою впорядкування питання щодо видачі територіальними управліннями Держгірпромнагляду України дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Держгірпромнагляд України повідомляє.

Згідно з частиною 3 статті 21 Закону України "Про охорону праці"2694-12 роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною прані та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 3 Порядку експертно-технічні центри, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, та незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці, є експертними організаціями.

Відповідно до пункту 4 Порядку вимоги до експертних організацій розробляються Держгірпромнаглядом України та затверджуються за погодженням Антимонопольним комітетом України в установленому порядку.

На сьогодні Держгірпромнаглядом України розроблено та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект Вимог до експертних організацій, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці (далі - Вимоги), передбачений Порядком .

З метою забезпечення безперервності функціонування дозвільної системи на період до затвердження Вимог та внесення експертних організацій до Реєстру, передбаченого Вимогами, Держгірпромнаглядом України складено Перелік експертних організацій, які можуть проводити експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання та видавати висновки експертизи, що є підставою для прийняття Держгірпромнаглядом України та його територіальними органами рішення щодо видачі дозволів, передбачених законом (додається).

Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду

В. Шайтан

Додаток

до листа Держгірпромнагляду

України

03.07.2012 № 5489/0/11-07/6/12

ПЕРЕЛІК

експертних організацій, які можуть проводити експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання та видавати висновки експертизи, що є підставою для прийняття Держгірпромнаглядом України та його територіальними органами рішення щодо видачі дозволів, передбачених законом

№ з/п
Код згідно з ЄДРПОУ
Найменування експертної організації
Адреса
1
2
3
4
25.
33305687
"Український центр підтвердження відповідності "Промбезпека" Держгірпромнагляду України"
04073, м. Київ, вул. Ливарська, 1-а
26.
21609797
ДУ "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці"
04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13
27.
24721069
Асоціація незалежних експертів України "Укрексперт"
01033, м. Київ. вул. Вавілових, 10
28.
34299025
ТОВ "Експертно-діагностичний Центр"
04086, м. Київ, вул. Ольжича, 14-а
29.
33593646
ТОВ "Промислова безпека"
03039, м. Київ, пр-т Науки, 10
30.
33628558
ТОВ "Карола"
03049, м. Київ, вул. Курська, 10
31.
30701650
ТОВ "Науково-виробниче підприємство
"Донтехексперт"
83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31
32.
32349901
ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Товариство технічного нагляду ДІЕКС"
49040, м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 8
33.
37057031
ТОВ "Центр Технічної експертизи"
91055, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1-б, офіс 308
34.
23083365
ПАТ "Миколаївський експертно-технічний центр"
54055, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 67
35.
14015318
Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 59
36.
00174088
Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості
86108, м. Макіївка, вул. Лихачова, 60
37.
35589427
ТОВ "Промтест"
61013, м. Харків, вул. Наумовська, 4
38.
36189153
ТОВ "Інженерний центр промислової безпеки"
91034, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 98-в