ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.03.2012

Щодо розслідування нещасних випадків з працівниками, які працювали за цивільно-правовим договором

Частиною 17 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"2464-17 сума єдиного внеску з винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами розподіляється лише на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи).

На сьогодні процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві , затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі - Порядок).

Дія цього Порядку поширюється, зокрема, на членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства (далі - особи, що забезпечують себе роботою самостійно).

Згідно з пунктом 12 Порядку у разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), розслідування організовує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи.

Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи (пункт 13 Порядку).

Враховуючи вищезазначене, у разі коли на підприємстві стався нещасний випадок з фізичною особою - підприємцем чи особою, що працювала за цивільно-правовим договором, то такий нещасний випадок власником підприємства або уповноваженим ними органом не розслідується.

Такі нещасні випадки розслідуються або Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку (за умови, що потерпілий був застрахований у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), або територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку (за умови, що потерпілий був застрахований у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

Перший заступник Голови
В.А. Шайтан