ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


24.04.2003 N 69

Про затвердження й організацію виконання Зведеного плану розроблення (перегляду) ДНАОП на 2003 рік


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Зведений план розроблення (перегляду) міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці на 2003 рік (далі - Зведений план).


2. Начальникам управлінь та відділів Держнаглядохоронпраці разом з відповідними міністерствами, базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці вжити необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного виконання робіт, передбачених Зведеним планом.


3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Держнаглядохоронпраці відповідно до розподілу обов'язків.


Голова
Держнаглядохоронпраці України              С.Сторчак


Додаток

до наказу

Держнаглядохоронпраці

24.04.2003 N 69ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН

розроблення (перегляду) міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці на 2003 рік-----------------------------------------------------------------------
|NN |Назва нормативного акта |Терміни розроблення |Організація-   |
|з/п |(розроблення, перегляд, |---------------------|розробник,    |
|  |    зміни)     |першої  |остаточної|співвиконавці  |
|  |            |редакції |редакції |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
| 1 |     2       |  3   |  4   |   5      |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Міжгалузеві нормативно-правові акти          |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпечної    |30.05.2001|01.09.2003|АТ "Монтаж-   |
|  |експлуатації кранів-  |     |     |спецтехніка"   |
|  |трубоукладачів (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпеки під час |січень  |вересень |Інтепроф     |
|  |виконання охоронних   |2002   |2003   |         |
|  |робіт (Р)        |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила безпечного   |31.12.2002|31.12.2003|НДІБПГ, ННДІОП  |
|  |поводження з вибуховими |     |     |         |
|  |матеріалами (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила безпечної    |30.09.2002|30.12.2003|УкрДІпромез,   |
|  |експлуатації      |     |     |Укрмонтажспецбуд |
|  |трубопроводів для    |     |     |         |
|  |горючих, токсичних і  |     |     |         |
|  |зріджених газів (П)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Правила безпечної    |31.12.2002|30.12.2003|ННДІОП      |
|  |експлуатації та охорони |     |     |         |
|  |надр (Р)        |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|6. |Правила безпечної    |30.09.2002|30.09.2003|НТА "Підйомні  |
|  |експлуатації кранів-  |     |     |споруди"     |
|  |маніпуляторів (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|7. |Правила безпечної    |30.09.2002|30.12.2003|АТ "Монтаж    |
|  |експлуатації      |     |     |спецтехніка"   |
|  |пасажирських підвісних |     |     |         |
|  |канатних доріг (ППКД)  |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|8. |Правила безпеки систем |30.10.2002|30.06.2003|УкрНДІінжпроект |
|  |газопостачання України |     |     |         |
|  |(З) ( z0318-98 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|9. |Правила безпеки при   |31.08.2002|31.12.2003|НДІБПГ      |
|  |експлуатації      |     |     |         |
|  |великовантажних     |     |     |         |
|  |автомобілів та інших  |     |     |         |
|  |технологічних      |     |     |         |
|  |транспортних засобів  |     |     |         |
|  |гірничих підприємств  |     |     |         |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|10. |Правила безпеки при   |31.08.2003|31.12.2003|НДІБПГ      |
|  |подрібненні, сортуванні,|     |     |         |
|  |збагаченні корисних   |     |     |         |
|  |копалин та згрудкуванні |     |     |         |
|  |руд і концентратів (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|11. |Положення про порядок  |30.09.2001|30.06.2003|ННДІОП      |
|  |ліквідації та      |     |     |         |
|  |консервації       |     |     |         |
|  |гірничодобувних об'єктів|     |     |         |
|  |(у частині забезпечення |     |     |         |
|  |безпечного використання |     |     |         |
|  |надр) (Р)        |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|12. |Правила безпечної    |01.09.2002|30.12.2003|АТ "Монтаж    |
|  |експлуатації димових і |     |     |спецтехніка"   |
|  |вентиляційних труб (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|13. |Правила будови та    |01.07.2003|31.12.2003|ТК-104 "Ліфти", |
|  |безпечної експлуатації |     |     |ЗАТ "ОТІС"    |
|  |ескалаторів (П)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|14. |Правила безпечної    |01.04.2003|15.10.2003|ДонОРГРЕС    |
|  |експлуатації      |     |     |         |
|  |електроустановок (П)  |     |     |         |
|  |( z0011-98 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|15. |Правила безпеки при   |01.07.2002|01.07.2003|НДІБПГ      |
|  |перевезенні вибухових  |     |     |         |
|  |матеріалів автомобільним|     |     |         |
|  |транспортом (З)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|16. |Правила безпеки під час |березень |грудень  |Інститут     |
|  |поточного і капітального|2002   |2003   |"Київський    |
|  |ремонту житлових та   |     |     |Будпроект",   |
|  |громадських будівель  |     |     |ПРІ КТІ     |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|17. |Кодекс України про   |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |адміністративні     |2003   |2003   |         |
|  |правопорушення (З)   |     |     |         |
|  |( 80731-10, 80732-10 ) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|18. |Положення про Міжвідомчу|січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |раду з вибухової справи |2003   |2003   |         |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|19. |Перелік заходів та   |січень  |травень  |ННДІОП      |
|  |засобів з охорони праці,|2003   |2003   |         |
|  |вартість яких належить |     |     |         |
|  |до валових витрат (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|20. |Перелік видів робіт,  |січень  |червень  |Київський ЕТЦ  |
|  |об'єктів, машин,    |2003   |2003   |         |
|  |механізмів, устаткування|     |     |         |
|  |підвищеної небезпеки.  |     |     |         |
|  |Положення про порядок  |     |     |         |
|  |видачі дозволів     |     |     |         |
|  |Державним комітетом   |     |     |         |
|  |України з нагляду за  |     |     |         |
|  |охороною праці (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|21. |Положення про порядок  |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |накладання штрафів на  |2003   |2003   |         |
|  |підприємства, установи, |     |     |         |
|  |організації за порушення|     |     |         |
|  |нормативних актів про  |     |     |         |
|  |охорону праці (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|22. |Положення про порядок  |січень  |липень  |ННДІОП      |
|  |розслідування та ведення|2003   |2003   |         |
|  |обліку нещасних     |     |     |         |
|  |випадків, професійних  |     |     |         |
|  |захворювань і аварій на |     |     |         |
|  |виробництві (З)     |     |     |         |
|  |( 1094-2001-п )     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|23. |Типове положення про  |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |структурні підрозділи з |2003   |2003   |         |
|  |охорони праці Ради   |     |     |         |
|  |міністрів Автономної  |     |     |         |
|  |Республіки Крим,    |     |     |         |
|  |місцевих державних   |     |     |         |
|  |адміністрацій (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|24. |Положення про      |січень  |вересень |ННДІОП      |
|  |Національну раду з   |2003   |2003   |         |
|  |питань безпечної    |     |     |         |
|  |життєдіяльності     |     |     |         |
|  |населення        |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|25. |Порядок організації   |січень  |квітень  |ННДІОП      |
|  |державного нагляду за  |2003   |2003   |         |
|  |охороною праці в системі|     |     |         |
|  |Держнаглядохоронпраці  |     |     |         |
|  |(П) ( z0211-95 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|26. |Положення про      |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |позаштатного державного |2003   |2003   |         |
|  |інспектора з нагляду за |     |     |         |
|  |охороною праці (З)   |     |     |         |
|  | ( z0429-98 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|27. |Положення про управління|січень  |грудень  |Київський ЕТЦ  |
|  |охороною праці на    |2003   |2003   |         |
|  |виробництві (Р).    |     |     |         |
|  |Положення про аудит   |     |     |         |
|  |охорони праці (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|28. |Типове положення про  |січень  |червень  |ГНМЦ       |
|  |навчання з питань    |2003   |2003   |         |
|  |охорони праці (П)    |     |     |         |
|  | ( z0248-99 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|29. |Перелік посад осіб, які |січень  |червень  |ГНМЦ       |
|  |зобов'язані проходити  |2003   |2003   |         |
|  |попередню і періодичну |     |     |         |
|  |перевірку знань з    |     |     |         |
|  |охорони праці (З)    |     |     |         |
|  | ( z0154-93 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|30. |Положення про навчання |січень  |червень  |ГНМЦ       |
|  |неповнолітніх професіям,|2003   |2003   |         |
|  |пов'язаним з важкими  |     |     |         |
|  |роботами та роботами зі |     |     |         |
|  |шкідливими або     |     |     |         |
|  |небезпечними умовами  |     |     |         |
|  |(З) ( z0014-95 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|31. |Перелік робіт з     |січень  |червень  |ГНМЦ       |
|  |підвищеною небезпекою  |2003   |     |         |
|  |(З) ( z0196-93 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|32. |Перелік робіт, де є   |січень  |червень  |ГНМЦ       |
|  |потреба у професійному |2003   |     |         |
|  |доборі (З) ( z0018-95 ) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|33. |Положення про      |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |опрацювання, прийняття, |2003   |2003   |         |
|  |перегляд та скасування |     |     |         |
|  |державних міжгалузевих і|     |     |         |
|  |галузевих нормативних  |     |     |         |
|  |актів про охорону праці |     |     |         |
|  |(З) ( z0094-94 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|34. |Порядок опрацювання та |січень  |травень  |ННДІОП      |
|  |затвердження власником |2003   |2003   |         |
|  |нормативних актів про  |     |     |         |
|  |охорону праці, що діють |     |     |         |
|  |на підприємстві (З)   |     |     |         |
|  |( z0020-94 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|35. |Типове положення про  |січень  |квітень  |ННДІОП      |
|  |базову (головну)    |2003   |2003   |         |
|  |організацію       |     |     |         |
|  |міністерства, відомства,|     |     |         |
|  |об'єднання підприємств з|     |     |         |
|  |питань нормотворчої   |     |     |         |
|  |діяльності в сфері   |     |     |         |
|  |охорони праці (З)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|36. |Положення про порядок  |січень  |травень  |ННДІОП      |
|  |побудови, викладу та  |2003   |2003   |         |
|  |оформлення державних  |     |     |         |
|  |нормативних актів про  |     |     |         |
|  |охорону праці (З)    |     |     |         |
|  |( v0016304-94 )     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|37. |Типове положення про  |січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |службу охорони праці  |2003   |     |         |
|  |(З) ( z0140-93 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|38. |Типове положення про  |січень  |вересень |ННДІОП      |
|  |комісію з питань охорони|2003   |2003   |         |
|  |праці підприємства (З) |     |     |         |
|  |( z0141-93 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|39. |Положення про управління|січень  |червень  |ННДІОП      |
|  |охороною праці на    |2003   |2003   |         |
|  |галузевому та      |     |     |         |
|  |регіональному рівнях  |     |     |         |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|40. |Методика проведення   |січень  |червень  |Придніпровський |
|  |державної експертизи  |2003   |2003   |ЕТЦ       |
|  |(перевірки) проектної  |     |     |         |
|  |документації на     |     |     |         |
|  |будівництво       |     |     |         |
|  |(реконструкцію, технічне|     |     |         |
|  |переоснащення)     |     |     |         |
|  |виробничих об'єктів і  |     |     |         |
|  |виготовлення засобів  |     |     |         |
|  |виробництва на     |     |     |         |
|  |відповідність їх    |     |     |         |
|  |нормативним актам про  |     |     |         |
|  |охорону праці (П)    |     |     |         |
|  |( z0044-95 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|41. |Положення про науково- |січень  |вересень |ННДІОП      |
|  |технічну раду Державного|2003   |2003   |         |
|  |комітету України з   |     |     |         |
|  |нагляду за охороною   |     |     |         |
|  |праці (З)        |     |     |         |
|  |( v0093304-94 )     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|42. |Правила реєстрації та  |січень  |червень  |Донецький ЕТЦ  |
|  |обліку великовантажних |2003   |2003   |         |
|  |автомобілів та інших  |     |     |         |
|  |технологічних      |     |     |         |
|  |транспортних засобів, що|     |     |         |
|  |не підлягають      |     |     |         |
|  |експлуатації на вулично-|     |     |         |
|  |дорожній мережі     |     |     |         |
|  |загального користування |     |     |         |
|  |(П) ( z0098-94 )    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|43. |Положення про порядок  |січень  |вересень |Запорізький ЕТЦ |
|  |проведення технічного  |2003   |2003   |         |
|  |огляду, випробувань   |     |     |         |
|  |устаткування підвищеної |     |     |         |
|  |небезпеки та обстеження |     |     |         |
|  |стану будівель, споруд, |     |     |         |
|  |машин, обладнання (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|44. |Інструкція з охорони  |01.02.2003|15.04.2003|ГНМЦ       |
|  |праці під час виконання |     |     |         |
|  |робіт на висоті з    |     |     |         |
|  |використанням      |     |     |         |
|  |спеціальних       |     |     |         |
|  |страхувальних засобів  |     |     |         |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|45. |Правила будови та    |15.06.2003|15.09.2003|Київський ЕТЦ  |
|  |безпечної експлуатації |     |     |         |
|  |парових і водогрійних  |     |     |         |
|  |котлів (З) ( z0655-96 ) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|46. |Правила будови та    |15.06.2003|15.11.2003|Київський ЕТЦ,  |
|  |безпечної експлуатації |     |     |АК "Київенерго" |
|  |електродних котлів (Р) |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Галузеві нормативно-правові акти          |
|---------------------------------------------------------------------|
|      Міністерство палива та енергетики України        |
|---------------------------------------------------------------------|
|           Вугільна промисловість             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки у    |30.06.2002|30.12.2003|МакНДІ, НДІГМ ім.|
|  |вугільних шахтах (З)  |     |     |Федорова     |
|  |( z0715-00 )      |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Інструкція з безпечної |30.06.2002|30.06.2004|МакНДІ, НДІГМ ім.|
|  |експлуатації шахтних  |     |     |Федорова     |
|  |канатів (Р)       |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Інструкція з безпечного |30.03.2002|30.06.2003|МакНДІ, Донецький|
|  |ведення гірничих робіт |     |     |ЕТЦ, ДонНДІ,   |
|  |на пластах, схильних до |     |     |УкрВНіМі     |
|  |газодинамічних явищ (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Інструкція з безпечного |30.06.2002|30.06.2003|МакНДІ, ДонНДІ  |
|  |перевезення людей    |     |     |         |
|  |стрічковими конвеєрами у|     |     |         |
|  |підземних виробках   |     |     |         |
|  |вугільних шахт (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Вхідний контроль    |30.06.2002|30.06.2003|НДІРС, Київський |
|  |горючості конвеєрних  |     |     |ЕТЦ       |
|  |стрічок для вугільних  |     |     |         |
|  |шахт. Інструкція (П)  |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|            Електроенергетика              |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпечної    |01.03.2003|16.07.2003|ЛьвівОРГРЕС   |
|  |експлуатації водного  |     |     |         |
|  |господарства,      |     |     |         |
|  |гідротехнічних споруд та|     |     |         |
|  |гідротехнічного     |     |     |         |
|  |обладнання       |     |     |         |
|  |електростанцій (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Норми безплатної видачі |10.03.2003|01.07.2003|Укренергопраця  |
|  |спеціального одягу,   |     |     |         |
|  |спеціального взуття та |     |     |         |
|  |інших засобів      |     |     |         |
|  |індивідуального захисту |     |     |         |
|  |працівникам підприємств |     |     |         |
|  |електроенергетичної   |     |     |         |
|  |галузі (П)       |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|            Газова промисловість             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Положення про атестацію |серпень  |грудень  |ДП "Центр    |
|  |зварювального      |2002   |2003   |сертифікації",  |
|  |обладнання, яке     |     |     |НВП "Полімербуд" |
|  |використовується при  |     |     |         |
|  |зварювальних роботах на |     |     |         |
|  |будівництві та ремонті |     |     |         |
|  |газопроводів з     |     |     |         |
|  |поліетиленових труб (П) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Положення про атестацію |серпень  |грудень  |ДП "Центр    |
|  |зварників пластмас на  |2002   |2003   |сертифікації",  |
|  |право виконання     |     |     |НВП "Полімербуд" |
|  |зварювальних робіт при |     |     |         |
|  |будівництві та ремонті |     |     |         |
|  |газопроводів з     |     |     |         |
|  |поліетиленових труб (П) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила безпеки під час |лютий   |грудень  |ВАТ       |
|  |експлуатації      |2003   |2004   |"УЦЕБОПнафтогаз" |
|  |магістральних      |     |     |         |
|  |нафтопроводів      |     |     |         |
|  |( z0496-97 )      |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|      Міністерство промислової політики України        |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Гірничо-металургійний комплекс           |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки при   |I квартал |IV    |НДІ "Титан",   |
|  |виробництві та переробці|2002   |квартал  |НДІБПГ      |
|  |титану (П)       |     |2003   |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпеки при   |I квартал |IV    |НДІ "Титан"   |
|  |виробництві свинцю та  |2002   |квартал  |         |
|  |цинку (Р)        |     |2003   |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила безпеки при   |I квартал |IV    |ІПМ НАНУ,    |
|  |одержанні та переробці |2002   |квартал  |"Інтепротех"   |
|  |цирконію, гафнію та їх |     |2003   |         |
|  |сполук (Р)       |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила охорони споруд і|30.06.2002|30.12.2003|ННДІОП      |
|  |поверхневих об'єктів від|     |     |         |
|  |шкідливого впливу    |     |     |         |
|  |підземних гірничих робіт|     |     |         |
|  |при розробці корисних  |     |     |         |
|  |копалин у Кривбасі (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Правила безпеки при   |III    |I     |ІЧМ, ДержНДІБПГ |
|  |заготівлі, переробці  |квартал  |квартал  |         |
|  |брухту і відходів чорних|2002   |2003   |         |
|  |і кольорових металів  |     |     |         |
|  |(Р)           |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Радіоелектронна промисловість           |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки при   |I квартал |IV    |ВАТ "Золочівський|
|  |виробництві       |2002   |квартал  |радіозавод"   |
|  |радіоелектронної    |     |2003   |         |
|  |апаратури (П)      |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|            Хімічний комплекс              |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки під час |III    |III    |ДержНДІХП (м.  |
|  |роботи на випробувальних|квартал  |квартал  |Шостка)     |
|  |станціях (майданчиках, |2003   |2004   |         |
|  |полігонах) на      |     |     |         |
|  |підприємствах з     |     |     |         |
|  |виготовлення вибухових |     |     |         |
|  |матеріалів (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила охорони праці  |III    |III    |ДержНДІХП (м.  |
|  |при експлуатації    |квартал  |квартал  |Шостка)     |
|  |виробництв з      |2003   |2005   |         |
|  |виготовлення порохів,  |     |     |         |
|  |ракетних твердих палив, |     |     |         |
|  |вибухових речовин,   |     |     |         |
|  |піротехнічних засобів і |     |     |         |
|  |сумішей, засобів    |     |     |         |
|  |ініціювання та виробів |     |     |         |
|  |військової техніки на їх|     |     |         |
|  |основі (Р)       |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|           Авіаційна промисловість             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки під час |I     |IV    |Інститут машин і |
|  |складання літальних   |квартал  |квартал  |систем, м. Київ |
|  |апаратів (П)      |2002   |2003   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Міністерство транспорту України           |
|---------------------------------------------------------------------|
|           Автомобільний транспорт             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці на|30.12.2002|30.12.2003|Укртрансвуз   |
|  |автомобільному     |     |     |         |
|  |транспорті (З)     |     |     |         |
|  |( v0005304-97 )     |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|           Залізничний транспорт             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки для   |31.12.95 |30.12.2003|Укртрансвуз   |
|  |працівників залізничних |     |     |         |
|  |станцій та вокзалів (П) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпеки під час |30.04.98 |30.12.2003|Укртрансвуз   |
|  |виконання робіт у    |     |     |         |
|  |колійному господарстві |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці  |30.12.2000|30.12.2003|Укртрансвуз   |
|  |при навантажувально-  |     |     |         |
|  |розвантажувальних    |     |     |         |
|  |роботах на залізничному |     |     |         |
|  |транспорті (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила охорони праці  |липень  |грудень  |Укртрансвуз   |
|  |під час технічного   |2001   |2003   |         |
|  |обслуговування і ремонту|     |     |         |
|  |вантажних вагонів і   |     |     |         |
|  |рефрижераторного    |     |     |         |
|  |рухомого складу (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Правила охорони праці  |грудень  |грудень  |Укртрансвуз   |
|  |при поточному ремонті та|2001   |2003   |         |
|  |підготовці до наливу  |     |     |         |
|  |цистерн для       |     |     |         |
|  |нафтопродуктів і вагонів|     |     |         |
|  |бункерного типу для   |     |     |         |
|  |нафтобітуму (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|6. |Норми безкоштовної   |грудень  |жовтень  |Укртрансвуз   |
|  |видачі спецодягу,    |2001   |2003   |         |
|  |спецвзуття та інших   |     |     |         |
|  |засобів індивідуального |     |     |         |
|  |захисту працівникам   |     |     |         |
|  |залізничного транспорту |     |     |         |
|  |України (Р)       |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|7. |Правила безпеки праці на|червень  |грудень  |Укртрансвуз   |
|  |складах палива залізниць|     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|8. |Правила охорони праці  |червень  |грудень  |Укртрансвуз   |
|  |під час експлуатації  |2003   |2003   |         |
|  |водопровідно-      |     |     |         |
|  |каналізаційних споруд на|     |     |         |
|  |залізничному транспорті |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|9. |Правила охорони праці  |червень  |грудень  |Укртрансвуз   |
|  |під час виконання робіт |2003   |2003   |         |
|  |з утримання захисних  |     |     |         |
|  |лісових насаджень на  |     |     |         |
|  |залізничному транспорті |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|         Морський та річковий транспорт           |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки та   |01.10.95 |30.12.2003|УкрНДПМФ     |
|  |охорони праці під час  |     |     |         |
|  |робіт у морських портах |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпеки праці на|01.10.95 |30.12.2003|УкрНДПМФ     |
|  |суднах морського флоту |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|            Дорожнє господарство             |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |30.06.2001|12.12.2003|УДВТП      |
|  |для працівників     |     |     |"Укрдортехно-  |
|  |асфальтобетонних заводів|     |     |логія"      |
|  |(Р)           |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|       Міністерство аграрної політики України         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці у |30.11.2001|25.12.2003|Укрсільгосп-   |
|  |тваринництві. Велика  |     |     |охоронпраці   |
|  |рогата худоба (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила охорони праці у |30.11.2001|25.12.2003|Укрсільгосп-   |
|  |тваринництві. Свинарство|     |     |охоронпраці   |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці у |30.11.2001|25.12.2003|Укрсільгосп-   |
|  |тваринництві. Конярство |     |     |охоронпраці   |
|  |(Р)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила охорони праці у |29.11.2002|25.12.2003|Укрсільгосп-   |
|  |птахівництві (Р)    |     |     |охоронпраці   |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Правила безпеки для   |30.06.2003|25.12.2003|ТОВ       |
|  |парфумерно-косметичного |     |     |"НТЦхарчопром"  |
|  |виробництва (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|6. |Правила безпеки для   |30.06.2003|25.12.2003|ТОВ       |
|  |ефіроолійного      |     |     |"НТЦхарчопром"  |
|  |виробництва (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|7. |Правила охорони праці  |31.10.2000|30.06.2003|Інститут     |
|  |для працівників     |     |     |"Укррибпроект"  |
|  |берегових рибообробних |     |     |         |
|  |підприємств (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|8. |Правила з охорони праці |30.06.2003|25.12.2003|Інститут     |
|  |для працівників     |     |     |"Укррибпроект"  |
|  |рибницьких підприємств |     |     |         |
|  |внутрішніх водойм (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|9. |Правила з охорони праці |III    |IV    |ВАТ       |
|  |на суднах флоту рибної |квартал  |квартал  |"Південрибтех-  |
|  |промисловості, ч. 1, ч. |1995   |2003   |центр"      |
|  |2 (Р)          |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|10. |Норми безкоштовної   |30.03.2002|30.09.2003|Інститут     |
|  |видачі спеціального   |     |     |"Укррибпроект"  |
|  |одягу, спеціального   |     |     |         |
|  |взуття та інших засобів |     |     |         |
|  |індивідуального захисту |     |     |         |
|  |для працівників рибного |     |     |         |
|  |господарства (Р)    |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|       Міністерство охорони здоров'я України         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |30.06.95 |30.06.2003|Головний     |
|  |для працівників     |     |     |пульмонолог МОЗ |
|  |протитуберкульозних   |     |     |         |
|  |установ (П)       |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпечної    |30.07.95 |30.10.2003|ДУО "Політехмед" |
|  |експлуатації виробів  |     |     |         |
|  |медичної техніки (П)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Норми безплатної видачі |II квартал|II    |УкрНДІ      |
|  |спеціального одягу,   |2002   |квартал  |промислової   |
|  |спеціального взуття та |     |2003   |медицини     |
|  |інших засобів      |     |     |         |
|  |індивідуального захисту,|     |     |         |
|  |а також санітарного   |     |     |         |
|  |одягу і санітарного   |     |     |         |
|  |взуття працівникам   |     |     |         |
|  |підприємств, установ та |     |     |         |
|  |організацій системи   |     |     |         |
|  |охорони здоров'я (Р)  |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|      Міністерство культури і мистецтв України         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |30.05.2002|30.09.2003|Український центр|
|  |для працівників театрів |     |     |культурних    |
|  |та концертних залів (П) |     |     |досліджень    |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила охорони праці  |30.12.2002|30.07.2003|Одеське     |
|  |для працівників     |     |     |підприємство   |
|  |підприємств       |     |     |"Кіновідеопрокат"|
|  |кіновідеопрокату (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці  |30.09.2002|30.12.2003|Національна   |
|  |для працівників     |     |     |парламентська  |
|  |бібліотек (П)      |     |     |бібліотека    |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Міністерство освіти та науки України         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки під час |30.06.2003|30.06.2004|НМЦ ПТО МОН   |
|  |навчання в кабінетах  |     |     |України     |
|  |інформатики та     |     |     |         |
|  |комп'ютерної техніки  |     |     |         |
|  |загальноосвітніх    |     |     |         |
|  |навчальних закладів   |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|             Держбуд України               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила безпеки при   |30.09.2002|30.12.2003|Київський    |
|  |виконанні фарбувальних |     |     |національний   |
|  |робіт у будівництві (П) |     |     |університет   |
|  |            |     |     |будівництва й  |
|  |            |     |     |архітектури   |
|  |            |     |     |(КНУБА)     |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпечної    |30.09.2002|30.12.2003|КНУБА      |
|  |експлуатації будівельних|     |     |         |
|  |риштувань (П)      |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|   Державний комітет України з питань житлово-комунального     |
|              господарства               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Порядок допуску     |30.04.2003|28.12.2003|КНУБА      |
|  |працівників житлово-  |     |     |         |
|  |комунального      |     |     |         |
|  |господарства до     |     |     |         |
|  |виконання особливо   |     |     |         |
|  |небезпечних робіт (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила безпеки під час |30.05.2003|30.11.2003|ВАТ       |
|  |експлуатації систем   |     |     |"УкрНДІінжпроект"|
|  |теплопостачання     |     |     |         |
|  |комунальної       |     |     |         |
|  |теплоенергетики (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці  |30.12.2002|30.11.2003|НДІ будівельного |
|  |для працівників, які  |     |     |виробництва   |
|  |експлуатують житлові та |     |     |         |
|  |громадські будинки (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила охорони праці  |30.11.2003|15.11.2004|КНУБА      |
|  |під час утримання    |     |     |         |
|  |міських пляжів (Р)   |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|5. |Правила охорони праці  |30.12.2003|30.06.2003|НДІпроектре-   |
|  |працівників під час   |     |     |конструкція   |
|  |технічного обстеження  |     |     |         |
|  |будівель і споруд (Р)  |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|6. |Правила охорони праці на|березень |липень  |Харківська    |
|  |міському електричному  |2002   |2003   |державна академія|
|  |транспорті (Р)     |     |     |міського     |
|  |            |     |     |господарства   |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Державний комітет лісового господарства України       |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |01.06.1999|31.12.2003|ПКТІ       |
|  |для працівників лісової,|     |     |"Укрцентркад-  |
|  |деревообробної     |     |     |риліс"      |
|  |промисловості та    |     |     |         |
|  |лісового господарства  |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)      |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |01.07.2002|01.12.2003|Укоопоргтехцентр |
|  |для працівників     |     |     |         |
|  |підприємств громадського|     |     |         |
|  |харчування (Р)     |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила охорони праці  |01.12.2002|01.07.2003|Укоопоргтехцентр |
|  |для працівників     |     |     |         |
|  |промислових підприємств |     |     |         |
|  |з виробництва шкір (Р) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці  |01.12.2002|01.07.2003|Укоопоргтехцентр |
|  |для працівників     |     |     |         |
|  |підприємств з технічного|     |     |         |
|  |обслуговування та    |     |     |         |
|  |ремонту торгово-    |     |     |         |
|  |технологічного     |     |     |         |
|  |устаткування (Р)    |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|4. |Правила безпечного   |30.12.2002|01.07.2003|Укоопоргтехцентр |
|  |ведення робіт для    |     |     |         |
|  |працівників фермерських |     |     |         |
|  |господарств та     |     |     |         |
|  |підприємств малого та  |     |     |         |
|  |середнього бізнесу (Р) |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|             Укрсоюзсервіс               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Правила охорони праці  |30.04.2002|31.12.2003|УкрНДКТІпобут  |
|  |при виконанні фотопослуг|     |     |         |
|  |(ПІ)          |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Правила охорони праці  |31.05.2002|31.12.2003|УкрНДКТІпобут  |
|  |при виконанні послуг з |     |     |         |
|  |ремонту і пошиву взуття |     |     |         |
|  |(П)           |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|3. |Правила охорони праці  |30.06.2002|21.12.2003|УкрНДКТІпобут  |
|  |при виконанні послуг з |     |     |         |
|  |ремонту побутових машин |     |     |         |
|  |та приладів (Р)     |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|    Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд"      |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Норми безплатної видачі |березень |грудень  |Інститут     |
|  |спецодягу, спецвзуття та|2002   |2003   |"Київський    |
|  |інших засобів      |     |     |Будпроект"    |
|  |індивідуального захисту |     |     |         |
|  |робітникам і службовцям,|     |     |         |
|  |які зайняті на     |     |     |         |
|  |будівельних, будівельно-|     |     |         |
|  |монтажних та ремонтно- |     |     |         |
|  |будівельних роботах (П) |     |     |         |
|----+------------------------+----------+----------+-----------------|
|2. |Вимоги безпеки під час |липень  |червень  |Інститут     |
|  |розбирання та знесення |2002   |2003   |"Київський    |
|  |будівель (Р)      |     |     |Будпроект"    |
-----------------------------------------------------------------------