ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Л И С Т

14.10.2011 N 01.03/3093

Щодо нормативно-правових засад надання безоплатного мила, мийних та знешкоджуючих засобів працівникам

Державна санітарно-епідеміологічна служба України розглянула звернення <...> щодо нормативно-правових засад надання безоплатного мила, мийних та знешкоджуючих засобів працівникам, які працюють в умовах фактичного забруднення шкіри забруднюючими речовинами, і надає в межах повноважень відповіді на запитання <...>.

Питання щодо використання мийних засобів на об'єктах громадського харчування (ресторанного господарства) регулюється Санітарними правилами для підприємств продовольчої торгівлі, затвердженими Міністерством охорони здоров'я СРСР 16.04.91 р. за N 5781-91 (із змінами), Санітарними правилами для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м'яке морозивоn0001400-91, затвердженими Міністерством охорони здоров'я СРСР та Мінторгом СРСР 19.03.91 р., Державними санітарними правилами для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом (від 28.08.97 р. N 262v0262282-97) , Методичними вказівками з санітарного контролю за застосуванням чистильних засобів для обробки столового посуду на підприємствах громадського харчування від 30.01.83 р. N 2956-83, "Перечнем чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, допущенных Главным санитарно-профилактическим управлением Минздрава СССР для обработки столовой и кухонной посуды на предприятиях общественного питания и в быту" (лист від 05.06.87 р. N 123-6/216а-7), із змінами, та ін.

Крім того, окремими санітарними нормами встановлені медичні вимоги до миття посуду. Так, вимоги до миття столового посуду на харчоблоках лікувальних стаціонарів встановлені Санітарними правилами устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів ( СанПіН 5179-90) , в оздоровчих закладах - Державними санітарними правилами розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів та ін.

Згідно із зазначеними документами перелік чистильних, мийних та дезінфекційних засобів доповнюється дозволеними в установленому порядку засобами.

Відповідно до вимог законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб"1645-14 миючі засоби підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі, а дезінфекційні засоби проходять державну реєстрацію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. N 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" затверджено мінімальний набір предметів першої потреби, санітарії та ліків, включаючи чистильні та мийні засоби.

Спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату від 17.05.2000 р. N 109/95/157 "Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.2000 р. за N 347/4568, затверджено відповідну методику розрахунку.

Крім того, питання щодо норм витрат мийних засобів на одну людину врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час", наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.01.2001 р. N 120z0290-01 "Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 р. за N 290/5481, та ін.

Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затверджена Міністерством охорони здоров'я СРСР 31.12.66 р. за N 658-66, є чинною.

Постанова Народного комісаріату праці СРСР від 20.09.23 р. N 80 "Список категорій робітників та службовців, яким повинно видаватися спецмило до дому (у кількості 1 ф. на місяць) зверх мила, що знаходиться в підприємствах при вмивальниках (ст. 141322-08¦st141 Кодексу законів про працю)"322-08 (із змінами від 01.08.89 р.) розміщена <...> зі статусом "чинна".

Зазначені документи розміщені <...>, на сайті Верховної Ради України.

Принагідно інформуємо, що Міністерством охорони здоров'я подано до Кабінету Міністрів України проект постанови "Деякі питання охорони праці", яким передбачені нормативи щодо забезпечення працівників в установленому законодавством порядку мийними та знешкоджувальними засобами (лист від 11.03.2011 р. N 05.01-06-8/160).

Заступник Голови Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України


Л.Черненко