ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Л И С Т

21.09.2010 N 1/03-2.6/6803

Держгірпромнагляд в межах визначених повноважень <...> щодо перевірок будівельних підприємств органами Держгірпромнагляду <...> повідомляє.

Статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"877-16 (далі - Закон) передбачено, що для здійснення перевірки орган Держгірпромнагляду видає наказ. На підставі наказу оформлюється посвідчення (направлення) на проведення перевірки. Щодо вимог Міжнародних конвенцій N 81993_036, 129993_114 право на проведення перевірок надається інспектору, який забезпечений відповідними документами, що підтверджують його повноваження. При цьому не визначено, наявність яких саме документів необхідна для проведення перевірки.

Зважаючи на зазначене, зрозуміло, що є необхідність передування певних документів для здійснення перевірки, але, ані Законом, ані конвенціями не передбачено проведення перевірки інспектором за власної ініціативи.

Пунктом "с" ст. 12 Конвенції N 81993_036 передбачено право наодинці або в присутності свідків задавати питання керівнику підприємства або працівникам підприємства в рамках вимог законодавства. Статтею 8877-16¦st8 Закону877-16 також передбачено право одержання пояснень та відомостей, в рамках вимог законодавства з питань, що виникають під час перевірки. Зазначеними нормативними актами не передбачено, яких саме осіб може опитувати інспектор під час перевірок.

Під час здійснення перевірок суб'єктів господарювання, у тому числі будівельних підприємств, інспектори мають керуватися Переліком питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці, затверджених наказом Держтірпромнагляду від 25.12.2007 N 326.

Частиною 2 ст. 4 Закону877-16 передбачено можливість здійснення перевірок комплексно кількома органами державною нагляду, якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у перевірках передбачено законодавством.

Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду.

Заступник Голови
Держгірпромнагляду

О.Румежак