МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

22.07.1999 N 362/177

Про стан та невідкладні заходи з питань охорони праці, медико-санітарного та медико-соціального експертного обслуговування шахтарів на підприємствах вугільної промисловості

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.98 р. N 1939 "Про заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості" та спільного наказу Міністерства вугільної промисловості і Міністерства охорони здоров'я від 18.02.99 N 34/61v0034282-99 протягом лютого-березня ц. р. були проведені комплексні перевірки стану охорони праці та медико-санітарного, медико-соціального експертного обслуговування шахтарів на підприємствах вугільної промисловості.

Перевіркою встановлено, що у вугільній промисловості залишається надзвичайно складною санітарно-гігієнічна ситуація. Близько 70% працівників галузі працюють в шкідливих умовах. На шахтах залишається значною доля важкої фізичної праці. Відмічено низьку забезпеченість робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.

У 1998 р. та п'ять місяців 1999 р. в галузі сталося 262 аварії, з них 22 - спричинили смертельні нещасні випадки. За п'ять місяців поточного року у вугільній промисловості вже травмовано 9050 працівників, у тому числі 166 - зі смертельними наслідками.

Рівень професійної захворюваності у вугільній промисловості залишається високим і склав 62,4 випадка на 10000 працюючих у 1998 році. Структура професійних захворювань відображає рівень впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища - на першому місці знаходяться пилові захворювання легенів (71,9%), на другому - попереково-крижові радикуліти (12,2%), третьому - вібраційна патологія (11,4%).

Після прийняття Закону України "Про охорону праці" протягом 1993-1995 років спостерігалось різке збільшення рівня первинної інвалідності та профзахворювань і лише в 1995-1998 роках з'явилась тенденція до зниження кількості випадків професійних захворювань та інвалідності, але і сьогодні їх рівень залишається значно вищим ніж у 80-ті роки.

У зв'язку з економічними труднощами вугільних підприємств вони не відшкодовують лікувальним закладам фінансові витрати на проведення медичних оглядів, лікування, медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями та трудовими каліцтвами.

Кількість цехових дільниць протягом останніх трьох років зменшилась в 2 рази. На 40% скоротилась кількість шахтних медичних пунктів, в основному, за рахунок підземних.

Не проводяться належним чином медичні огляди, немає дійової системи професійного відбору для роботи в особливо шкідливих та небезпечних умовах праці. Процент охоплення профоглядами на шахтах складає 60-84%, а на деяких шахтах профогляди не проводяться по 2-3 роки. У той же час виявлення хворих під час проведення профоглядів становить лише 1,5-5,0%.

Недостатню увагу приділяється профілактичній роботі. Через відсутність фінансування ліквідовано дієтичне харчування, на оздоровчих пунктах не функціонують інгаляторії та фотарії. Скорочується мережа санаторіїв-профілакторіїв, що знаходяться на балансі підприємств галузі.

Протягом останніх 5-7 років у вугільній галузі захворюваність з тимчасовою втратою працездатності постійно збільшується і складає 1200-1500 робочих днів на 100 працюючих.

Оздоровлення хворих з профзахворюваннями різко погіршилося. Не більше 3% від чисельності шахтарів диспансерної групи одержали санаторно-курортне лікування, або були оздоровлені в реабілітаційних центрах.

Не працюють комісії з охорони праці, зменшилась кількість громадських інспекторів, страхделегатів.

Основним напрямком попередження розвитку професійних захворювань та виробничого травматизму мають стати додержання гігієнічних норм та правил і виконання вимог законодавчих актів з охорони праці.

Стан профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на вугільних підприємствах є недостатнім, а медико-санітарне, медико-соціальне експертне обслуговування працівників вугільної галузі потребує пріоритетного розвитку.

Вважати профілактику професійних захворювань та попередження травматизму одним з основних показників при оцінці діяльності керівників підприємств галузі, незалежно від форм власності.

З метою удосконалення організації роботи по охороні праці, медико-санітарному та медико-соціальному експертному обслуговуванню працівників вугільної галузі та на виконання рішень спільного засідання колегій Міністерства вугільної промисловості, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики, президії ЦК ППВПУ, НПГУ, НПГД, союзу шахтарів-інвалідів України від 11 червня 1999 року Н А К А З Є М О:

1. Керівникам державних холдингових компаній, акціонерних товариств, виробничих об'єднань, шахт, організацій та установ:

під особисту відповідальність керівників підприємств забезпечити проведення поточних виплат відшкодування шкоди, заподіяної працівникові при виконанні ним трудових обов'язків, разом з виплатою поточної заробітної плати в однаковому процентному співвідношенні до нарахованих сум;

провести перевірку знань керівників та фахівців вугільної промисловості Правил безпеки у вугільних шахтах. Термін до 01.10.99;

забезпечити, як це вимагається п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.98 N 1939, використання керівниками вугільних підприємств двох відсотків від сум реалізації вугільної продукції, а також двох відсотків отриманих ними коштів державної підтримки на придбання найнеобхідніших засобів індивідуального та колективного захисту шахтарів і обладнання згідно з санітарними нормами медпунктів та пунктів допоміжної гірничо-рятувальної команди на шахтах;

регулярно, згідно з вимогами Правил безпеки у вугільних шахтах та ст. 19 Закону України "Про охорону праці"2694-12, організовувати проведення медичних оглядів працюючих на шахтах. Працівникам, які по стану здоров'я за результатами медоглядів не можуть продовжувати виконувати роботу згідно своєї професії, надавати, відповідно до чинного законодавства, іншу роботу;

заборонити всім підприємствам галузі передачу санаторіїв-профілакторіїв, баз відпочинку, дитячих таборів у комунальну та іншу власність без погодження з профспілками;

відновити в холдингових компаніях, виробничих об'єднаннях та підприємствах роботу інженерно-лікарських бригад з питань охорони праці, профілактики захворюваності і травматизму, складанню комплексних планів по покращанню умов праці та оздоровчих заходів;

забезпечити в двомісячний термін виконання програми впровадження на шахтах галузі СЛВА (СШВА), термін впровадження яких згідно графіку закінчився.

2. Начальнику управління з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій і екології Заболотньому А.Г. підготувати матеріали про створення інституту уповноважених Міністра вугільної промисловості по контролю за виконанням законодавства України про охорону праці на кожному вугільному підприємстві галузі. Термін 01.09.99.

3. Начальникам управлінь бухгалтерського обліку і звітності Лесик Л.С., з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій і екології Заболотньому А.Г., з питань житлово-комунального господарства та об'єктів соціально-культурного призначення Лебединському Г.В. розробити та надати Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" в частині відміни ПДВ на засоби індивідуального і колективного захисту шахтарів та лікувальні путівки, що надаються інвалідам праці. Термін 01.10.99.

4. Начальникам науково-технічного управління Большакову П.Я., управління з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій і екології Заболотньому А.Г. укласти угоду з ДП НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості на розробку комплексної Програми захисту здоров'я шахтарів. Термін 01.04.2000 р.

5. Начальникам економічного управління Хрушкову В.В., управління з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій і екології Заболотньому А.Г. вийти з клопотанням до Кабінету Міністрів України з тим, щоб при уточненні Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" передбачити виділення Міністерству вугільної промисловості додаткових коштів у сумі 2,0 млн. грн. для фінансування комплексної Програми захисту здоров'я шахтарів. Термін 01.09.99.

6. Генеральному директору ПВО "Респіратор" Чумаку О.С., начальнику ДВГРС Смоланову С.М. забезпечити виготовлення респіратора РХ-4Е для підземних працівників вугільної промисловості. Термін з 2000 року.

7. Начальнику управління з питань трудових відносин, оплати та нормування праці Мотовіліну В.В. підготувати проект концепції удосконалення системи оплати праці у вугільній галузі. Термін 15.08.99.

8. Начальнику управління з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій і екології Заболотньому А.Г. спільно з Міністерством охорони здоров'я підготувати проект спільного наказу щодо створення Центральної міжвідомчої конфліктної комісії з розслідування та встановлення причинно-наслідкового зв'язку смерті, а також випадків раптової смерті від серцевої недостатності, інфаркту міокарда, мозкового інсульту з профзахворюванням чи трудовим каліцтвом у робітників вугільної промисловості, включивши до її складу незалежних фахівців з інших республіканських центрів профпатології на базі НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості. Термін 15.08.99.

9. Начальнику Головного управління медичної допомоги дорослому населенню Піщикову В.А., начальнику Головного санітарно-епідеміологічного управління Бережнову С.П., начальнику Управління медико-соціальної експертизи Маруничу В.В. Міністерства охорони здоров'я:

визначити порядок і відповідальність посадових осіб за проведення медичних оглядів стану здоров'я працівників, особливо пенсійного віку, при прийомі або переведенні на роботу з шкідливими умовами праці (термін до 01.10.99);

переглянути та затвердити нормативно-методичні документи:

Державні санітарні правила "Підприємства вугільної промисловості" (термін до 01.01.2000);

Положення про медико-санітарне обслуговування працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці, цехову службу, цехового лікаря, шахтні оздоровчі пункти (термін до 01.01.2000);

Положення про профпатологічну службу (термін до 01.01.2000);

наказ про періодичні і попередні медичні огляди працівників, які зайняті у шкідливих та небезпечних умовах праці (термін до 01.01.2000);

Інструкцію щодо принципів та критеріїв зв'язку причин смерті з профзахворюванням та трудовим каліцтвом (термін до 01.01.2000);

Інструкцію розслідування раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда, мозкового інсульту тощо та їх зв'язку з умовами праці (термін до 01.01.2000);

електронні статистичні форми обліку та аналізу професійних захворювань та виробничих травм (термін до 01.01.2000).

10. Начальникам управлінь охорони здоров'я Донецької (Орда О.М.), Дніпропетровської (Василишин Р.І.), Луганської (Троценко Г.В.), Кіровоградської (Бондаренко В.В.), Львівської (Хобзей М.К.), Волинської (Самохін В.М.) обласних державних адміністрацій:

посилити контроль і відповідальність посадових осіб за якістю оформлення медичної та медико-експертної документації при первинній діагностиці профзахворювань і оформленні направлення на МСЕК (постійно);

вжити заходів щодо повернення амбулаторних карт в лікувально-профілактичні заклади, що обслуговують робітників підприємства згідно цехового принципу, та створити картотеку і комп'ютерний банк даних по результатах профоглядів (попередніх та періодичних, термін до 01.01.2000);

вжити дійових заходів щодо покращання у шахтарських регіонах диспансерного нагляду та відновного лікування (постійно).

11. Доручити директору Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідів (Топка В.П.) розробити методичні рекомендації щодо реалізації вимог наказу МОЗ України від 05.08.98 р. N 238 (термін до 01.01.2000).

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Міністра вугільної промисловості Радченка В.В., заступника Міністра вугільної промисловості Ященка Ю.П., першого заступника Міністра охорони здоров'я Бобильову О.О.

Міністр вугільної промисловості
Міністр охорони здоров'я
С.Тулуб
Р.Богатирьова