ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

06.03.2009 N 101

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

(Витяг)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби
технічного регулювання

N 37 від 02.02.2011

N 95 від 14.03.2011 )

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"3164-15 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (додається).

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в Покажчику стандартів Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 374 "Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту".

Голова
Л.Лосюк

Додаток

до наказу

Держспоживстандарту України

06.03.2009 N 101

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,

які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761 ( 761-2008-п )

N з/п
Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту
1.
ДСТУ ГОСТ 12.4.221-2004
Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для
захисту від підвищених температур, теплового
випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні
вимоги (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT)
2.
ДСТУ EN 132:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни
та піктограми (EN 132:1998, IDT)
3.
ДСТУ EN 133:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Класифікація (EN 133:2001, IDT)
4.
ДСТУ EN 134:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDT)
5.
ДСТУ EN 135-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік
рівнозначних термінів (EN 135:1998, IDT)
6.
ДСТУ EN 136-2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски.
Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT)
7.
ДСТУ EN 137-2002
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати
дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям.
Вимоги, випробування, марковання (EN 137:1993, ITD)
8.
ДСТУ EN 138-2002
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати
дихальні з подаванням чистого повітря через шланг для
використання з масками, півмасками або мундштучними
пристроями. Вимоги, випробовування, марковання
(EN 138:1994, IDT)
9.
ДСТУ EN 139-2002
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні
апарати з лінією стисненого повітря для використання з
масками, півмасками або мундштучними пристроями. Вимоги,
випробування, маркування (EN 139:1994, IDT)
10.
ДСТУ EN 140-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски
і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування
(EN 140:1998, IDT)
11.
ДСТУ EN 141-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Протигазові та комбіновані фільтри. Вимоги,
випробування, маркування (EN 141:1990, IDT)
12.
ДСТУ EN 142:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Мундштучні пристрої. Вимоги, випробування, маркування
(EN 142:1989, IDT)
13.
ДСТУ EN 143-2002
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування,
маркування (EN 143:2000, IDT)
14.
ДСТУ EN 144-2-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі
газових балонів. Частина 2. З'єднання впускного отвору
вентиля (EN 144-2:1988, IDT)
15.
ДСТУ EN 144-3-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі
газових балонів. Частина 3. З'єднання випускного отвору
для підводної азотокисневої суміші (EN 144-3:2003, IDT)
16.
ДСТУ EN 145-2003
Засоби індивідуального, захисту органів дихання.
Автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим
киснем або зі стисненим киснем і азотом. Вимоги,
випробовування, марковання (EN 145:1997, IDT)
17.
ДСТУ EN 148-1:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві
з'єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне
нарізеве з'єднання (EN 148-1:1999, IDT)
18.
ДСТУ EN 148-2:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві
з'єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне
нарізеве з'єднання (EN 148-2:1999, IDT)
19.
ДСТУ EN 148-3:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві
з'єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве
з'єднання M 45 х 3
20.
ДСТУ EN 149:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів.
Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT)
21.
ДСТУ EN 165-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний
словник (EN 165:1995, IDT)
22.
ДСТУ EN 166-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови
(EN 166:1996, IDT)
23.
ДСТУ EN 167-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань
оптичні (EN 167:1995, IDT)
24.
ДСТУ EN 168-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи
випробовувань (EN 168:1995, IDT)
25.
ДСТУ EN 169-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час
виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до
пропускання та рекомендації щодо використання
(EN 169:1992, IDT)
26.
ДСТУ EN 170-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту
від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до
пропускання та рекомендації щодо використання
(EN 170:1992, IDT)
27.
ДСТУ EN 171-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту
від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання
та рекомендації щодо використання (EN 171:1992, IDT)
28.
ДСТУ EN 172:2005
Засоби індивідуального захисту очей. Противідблискові
фільтри промислового призначення (EN 172:1994, IDT)
29.
ДСТУ EN 175-2001
Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час
зварювальних та споріднених процесів
30.
ДСТУ EN 250:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні
регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим
повітрям. Вимоги, випробування, маркування
(EN 250:2000, IDT)
31.
ДСТУ EN 269:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні
апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого
повітря через шланг. Вимоги, випробування, маркування
(EN 269:1994, IDT)
32.
ДСТУ EN 270:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні
апарати з капюшоном і лінією стисненого повітря. Вимоги,
випробування, маркування (EN 270:1994, IDT)
33.
ДСТУ EN 271:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні
апарати з капюшоном з лінією стисненого повітря або з
примусовим подаванням повітря через шланг для
використання в умовах абразивної і ударної дії
матеріалів. Вимоги, випробування, маркування
(EN 271:1995, IDT)
34.
ДСТУ EN 340-2001
Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги
(EN 340:1993, IDT)
35.
ДСТУ EN 341:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992. IDT)
36.
ДСТУ ENV 342-2001
Одяг спеціальний для захисту від знижених температур
(ENV 342:1998, IDT)
37.
ДСТУ ENV 343-2001
Одяг спеціальний для захисту від негоди
(ENV 343:1998, IDT)
38.
ДСТУ EN 344-1:2003
Взуття безпечне, захисне та робоче виробничого
призначення. Частина 1. Вимоги та методи випробування
(EN 344-1:1992, IDT)
39.
ДСТУ EN 344-2:2004
Взуття захисне виробничого призначення. Частина 2.
Додаткові вимоги та методи випробування
(EN 344-2:1996, IDT)
40.
ДСТУ EN 345-1-2002
Взуття безпечне виробничого призначення. Частина 1.
Технічні умови (EN 345-1:1992, IDT)
41.
ДСТУ EN 345-2-2002
Взуття безпечне виробничого призначення. Частина 2.
Додаткові технічні умови (EN 345-2:1996, IDT)
42.
ДСТУ EN 346-1-2002
Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1.
Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT)
43.
ДСТУ EN 346-2:2006
Взуття захисне виробничого призначення. Частина 2.
Додаткові технічні вимоги (EN 346-2:1996, IDT)
44.
ДСТУ EN 347-1-2002
Взуття робоче виробничого призначення. Частина 1.
Технічні умови (EN 347-1:1992, IDT)
45.
ДСТУ EN 347-2:2006
Взуття робоче виробничого призначення. Частина 2.
Додаткові технічні вимоги (EN 347-2:1996, IDT)
46.
ДСТУ EN 352-1-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги
безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники
(EN 352-1:1993, IDT)
47.
ДСТУ EN 352-2-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги
безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки
(EN 352-2:1993, IDT)
48.
ДСТУ EN 352-3-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги
безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники,
приєднані до промислової захисної каски
(EN 352-3:1996, IDT)
49.
ДСТУ EN 352-4:2004
Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги
безпеки і випробування. Частина 4. Звукозалежні
протишумові навушники (EN 352-4:2001, IDT)
50.
ДСТУ EN 352-5:2005
Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги
безпеки та випробування. Частина 5. Навушники протишумові
з системою активного зниження шуму (EN 352-5:2002, IDT)
51.
ДСТУ EN 352-6:2005
Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги
безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові
з електричним звуковим вхідним контуром
(EN 352-6:2002, IDT)
52.
ДСТУ EN 352-7:2004
Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги
безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові
різнезалежні (EN 352-7:2002, IDT)
53.
ДСТУ EN 353-1:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння
спрямованого типу на твердій лінії кріплення
(EN 353-1:2002, IDT)
54.
ДСТУ EN 353-2:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння
спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення
(EN 353-2:2002, IDT)
55.
ДСТУ EN 354-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT)
56.
ДСТУ EN 355-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDT)
57.
ДСТУ EN 358-2001
Індивідуальне спорядження для функції утримування та для
запобігання падінню з висоти. Системи утримування
(EN 358:1992, IDT)
58.
ДСТУ EN 360:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу
(EN 360:2002, IDT)
59.
ДСТУ EN 361-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT)
60.
ДСТУ EN 362-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. З'єднувачі (EN 362:1992, IDT)
61.
ДСТУ EN 363:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)
62.
ДСТУ EN 364-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)
63.
ДСТУ EN 365-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і
маркування (EN 365:1992, IDT)
64.
ДСТУ EN 367-2001
Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум'я. Метод
визначення теплопровідності матеріалів, підданих впливові
полум'я (EN 367:1992, IDT)
65.
ДСТУ EN 371-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Протигазові та комбіновані фільтри типу AX для захисту
від органічних сполук з низькою температурою кипіння.
Вимоги, випробування, маркування (EN 371:1992, IDT)
66.
ДСТУ EN 372-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Протигазові та скомбіновані фільтри типу SX для захисту
від спеціально визначених сполук. Вимоги, випробовування,
маркування (EN 372:1992, IDT)
67.
ДСТУ EN 374-1:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички
для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів.
Частина 1. Терміни та технічні вимоги
(EN 374-1:2003, IDT)
68.
ДСТУ EN 374-2:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички
для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів.
Частина 2. Визначення опору протіканню
(EN 374-2:2003, IDT)
69.
ДСТУ EN 374-3:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички
для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів.
Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин
(EN 374-3:2003, IDT)
70.
ДСТУ EN 379:2005
Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні
зварювальні фільтри (EN 379:2003, IDT)
71.
ДСТУ EN 381-1-2002
Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими
пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання
пилами (EN 381-1:1993, IDT)
72.
ДСТУ EN 381-2-2002
Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими
пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для
захисту ніг (EN 381-2:1995, IDT)
73.
ДСТУ EN 381-3:2006
Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими
пилами; Частина 3. Метод випробовування взуття
(EN 381-3:1996, IDT)
74.
ДСТУ EN 381-5-2002
Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими
пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг
(EN 381-5:1995, IDT)
75.
ДСТУ EN 381-8:2006
Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими
пилами. Частина 8. Методи випробовування захисних краг
(EN 381-8:1997, IDT)
76.
ДСТУ EN 381-9:2006
Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими
пилами. Частина 9. Вимоги до захисних краг
(EN 381-9:1997, IDT)
77.
ДСТУ EN 381-10:2006
Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими
пилами. Частина 10. Метод випробовування захисних
пристроїв верхньої частини тіла (EN 381-10:2002, IDT)
78.
ДСТУ EN 381-11:2006
Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими
пилами. Частина 11. Вимоги до захисних пристроїв верхньої
частини тіла (EN 381-11:2002, IDT)
79.
ДСТУ EN 388:2005
Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні
технічні вимоги та методи випробування
(EN 388:2003, IDT)
80.
ДСТУ EN 397-2001
Каски захисні промислові (EN 397:1995, IDT)
81.
ДСТУ EN 400:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
саморятування. Автономні дихальні апарати із замкненим
дихальним контуром. Апарати із стисненим киснем для
евакуації. Вимоги, випробування, маркування
(EN 400:1993, IDT)
82.
ДСТУ EN 401:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
самоврятування. Автономні дихальні апарати із замкненим
дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем
(KO2) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування
(EN 401:1993, IDT)
83.
ДСТУ EN 402-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
евакуації. Автономні дихальні апарати з відкритим
дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм.
Вимоги, випробування, маркування (EN 402:1993, IDT)
84.
ДСТУ EN 403:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для
саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування,
маркування (EN 403:1993, IDT)
85.
ДСТУ EN 404:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
саморятування. Фільтр-саморятівник. Вимоги,
випробовування, маркування (EN 404:1993, IDT)
86.
ДСТУ EN 405:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів
і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування
(EN 405:2001, IDT)
87.
ДСТУ EN 407:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички
для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум'я)
(EN 407:2004, IDT)
88.
ДСТУ EN 420-2001
Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT)
89.
ДСТУ EN 421-2001
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для
захищання від іонізованого випромінювання та
радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи
випробовування (EN 421:1994, IDT)
90.
ДСТУ EN 443:2006
Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні
(EN 443:1997, IDT)
91.
ДСТУ EN 458:2005
Засоби індивідуального захисту органів слуху.
Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та
обслуговування (EN 458:2004, IDT)
92.
ДСТУ EN 463-2002
Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод
визначання стійкості до протікання рідин (випробовування
струменем) (EN 463:1994, IDT)
93.
ДСТУ EN 464-2002
Одяг спеціальний для захисту від рідких та газоподібних
хімікатів, зокрема аерозолів та твердих частинок. Метод
визначання герметичності ізолювальних костюмів
(випробовування на визначання внутрішнього тиску)
(EN 464:1994, IDT)
94.
ДСТУ EN 466-2001
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до
захисного одягу від рідких хімікатів з непроникними для
рідини з'єднаннями між різними частинами одягу
(спорядження типу 3) (EN 466:1995, IDT)
95.
ДСТУ EN 467-2003
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до
предметів одягу, що забезпечують захист частин тіла
(EN 467:1995, IDT)
96.
ДСТУ EN 468-2002
Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод
визначання стійкості до протікання бризок (аерозольний
тест) (EN 468:1994, IDT)
97.
ДСТУ EN 471-2001
Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості
(EN 471:1994, IDT)
98.
ДСТУ EN 510:2006
Одяг захисний, використовуваний в умовах ризику попадання
його в частини механізмів, які рухаються. Загальні
технічні вимоги та методи випробування
(EN 510:1993, IDT)
99.
ДСТУ EN 511:2005
Рукавички для захисту від знижених температур. Загальні
технічні вимоги та методи випробування
(EN 511:1994, IDT)
100.
ДСТУ EN 529:2006
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і
обслуговування. Настанова (EN 529:2005, IDT)
101.
ДСТУ EN 530-2003
Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи
випробування (EN 530:1994, IDT)
102.
ДСТУ EN 531:2005
Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених
температур (EN 531:1995, IDT)
103.
ДСТУ EN 533-2003
Одяг захисний. Захист від підвищеної температури та
полум'я. Матеріали і пакети матеріалів, що обмежують
поширювання полум'я (EN 533:1997, IDT)
104.
ДСТУ EN 659:2005
Рукавички захисні для пожежників. Загальні технічні
вимоги та методи випробування (EN 659:2003, IDT)
105.
ДСТУ EN 702:2005
Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум'я. Метод
визначення проходження контактного тепла крізь захисний
одяг або його матеріали (EN 702:1994, IDT)
106.
ДСТУ EN 795:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування
(EN 795:1996, IDT)
107.
ДСТУ EN 812:2005
Засоби індивідуального захисту голови. Промислові
протиударні каски (EN 812:1997, IDT)
108.
ДСТУ EN 813:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Спорядження для роботи сидячи (EN 813:1997, IDT)
109.
ДСТУ EN 863-2001
Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначання
опору проколюванню (EN 863:1995, IDT)
110.
ДСТУ EN 943-1:2005
Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і
газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді
частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих і
невентильованих ізолювальних "газонепроникних" (Тип 1) і
спеціальних "газопроникних" (Тип 2) костюмів
(EN 943-1:2002, IDT)
111.
ДСТУ EN 943-2:2005
Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і
газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді
частки. Частина 2. Технічні вимоги до "газонепроникних"
(Тип 1) ізолювальних костюмів, що використовуються
аварійно-рятувальними підрозділами (EN 943-2:2002, IDT)
112.
ДСТУ EN 960:2005
Засоби індивідуального захисту голови. Використання
макетів голови для випробування захисних касок
(EN 960:1994, IDT)
113.
ДСТУ EN 1061-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим
дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем
(NaClO3) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування
(EN 1061:1996, IDT)
114.
ДСТУ EN 1073-1-2001
Костюми ізолювальні та одяг спеціальний вентильований для
захисту від радіоактивного забруднення. Загальні технічні
вимоги і методи випробувань (EN 1073-1:1998, IDT)
115.
ДСТУ EN 1082-1:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні
та пристосування для захисту від порізів і проколів
ручними ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні
пристосування (EN 1082-1:1996, IDT)
116.
ДСТУ EN 1082-2:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні
та пристосування для захисту від порізів і проколів
ручними ножами. Частина 2. Захисні рукавички та
пристосування, виготовлені з матеріалів, відмінних від
кольчужних (EN 1082-2:2000, IDT)
117.
ДСТУ EN 1082-3:2005
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні
та пристосування для захисту від порізів і проколів
ручними ножами. Частина 3. Випробування на поріз для
тканини, шкіри та інших матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT)
118.
ДСТУ EN 1146:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання для
саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі
стисненим повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі
стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування,
маркування (EN 1146:1997, IDT)
119.
ДСТУ EN 1149-1-2003
Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1.
Питомий поверхневий опір (методи випробовування та
вимоги) (EN 1149-1:1995, IDT)
120.
ДСТУ EN 1149-2:2005
Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 2.
Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об'ємний
опір) (EN 1149-2:1997, IDT)
121.
ДСТУ EN 1621-1:2006
Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів.
Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та
методи їх випробовування (EN 1621-1:1997, IDT)
122.
ДСТУ EN 1731-2001
Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від
механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для
промислового та непромислового використовування
(EN 1731:1997, IDT)
123.
ДСТУ EN 1827-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами
для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки
від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування
(EN 1827:1999, IDT)
124.
ДСТУ EN 1835:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати
дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з
шоломом або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування
(EN 1835:1999, IDT)
125.
ДСТУ EN 1836:2005
Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні
окуляри, противідблискові фільтри загального призначення
(EN 1836:1997, IDT)
126.
ДСТУ EN 1868:2006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Словник рівнозначних термінів
(EN 1868:1997, IDT)
127.
ДСТУ EN 18912006
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з
висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT)
128.
ДСТУ ISO 2023-2001
Взуття гумове. Черевики гумові з підкладкою робочі.
Технічні умови (ISO 2023:1994, IDT)
129.
ДСТУ ISO 2024-2001
Взуття гумове з підкладкою електропровідне. Технічні
умови (ISO 2024:1981, IDT)
130.
ДСТУ ISO 2025-2001
Чоботи гумові з підкладкою оливостійкі загального
виробничого призначення (ISO 2025:1972, IDT)
131.
ДСТУ ISO 2251-2001
Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови
(ISO 2251:1991, IDT)
132.
ДСТУ ISO 2252-2001
Чоботи гумові з підкладкою робочі для захисту від низької
температури (ISO 2252:1983, IDT)
133.
ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95)
Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання
ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови
134.
ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95)
Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії
підвищених температур. Технічні умови
135.
ДСТУ ISO 2801-2003 (CD)
Одяг захисний. Захист від підвищених температур та
полум'я. Загальні рекомендації щодо вибору, догляду та
використання захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT)
136.
ДСТУ 3728-98
Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи
випробувань
137.
ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від
механічного діяння. Технічні умови
138.
ДСТУ 3856-99
Респіратори ізолювальні регенеративні для
гірничорятувальних робіт. Загальні технічні вимоги і
методи випробувань
139.
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від
нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та
вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
140.
ДСТУ 3979-2000
Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови
141.
ДСТУ 4016-2001
Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні
технічні умови
142.
ДСТУ 4050-2001
Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови
143.
ДСТУ 4062-2001/ГОСТ 12.4.222-2002
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від
вібрації. Технічні умови
144.
ДСТУ 4262-2003
Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та
методи випробування
145.
ДСТУ 4304:2004
Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови
146.
ДСТУ 4366:2004
Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та
методи випробування (ISO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995,
NEQ)
147.
ДСТУ 4368:2005
Комплект індивідуальний екрануючий для захисту від
електричних полів промислової частоти. Загальні технічні
вимоги та методи контролювання
148.
ДСТУ 4409:2005
Взуття профілактичне. Технічні умови
149.
ДСТУ 4446:2005
Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та
методи випробування
150.
ДСТУ ISO 4643-2001
Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з
полівінілхлориду з підкладкою або без неї. Технічні умови
(ISO 4643:1992, IDT)
151.
ДСТУ 4676:2006
Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні
положення
152.
ДСТУ EN ISO 4869-2:2005
Акустика. Засоби індивідуального захисту органів слуху.
Частина 2. Визначення ефективних рівнів звукового тиску
за частотною корекцією A у надягнених засобах
індивідуального захисту органів слуху (EN ISO 4869-
2:1995, IDT)
153.
ДСТУ ISO 5423-2001
Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з поліуретану
з підкладкою або без неї. Технічні умови
(ISO 5423:1992, IDT)
154.
ДСТУ ISO 6110-2001
Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з
полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів. Технічні
умови (ISO 6110:1992, IDT)
155.
ДСТУ ISO 6111-2001
Взуття гумове. Чоботи гумові робочі з підкладкою або без
неї, стійкі до впливу хімікатів (ISO 6111:1982, IDT)
156.
ДСТУ ISO 6112-2001
Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із
полівінілхлориду, стійкі до впливу олив та жирів
загального призначення з підкладкою або без неї. Технічні
умови (ISO 6112:1992, IDT)
157.
ДСТУ ISO 6529-2003
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання
тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання
рідин (ISO 6529:1990, IDT)
158.
ДСТУ ISO 6530-2001
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Метод
визначання ступеня стійкості матеріалу до проникнення
рідини (ISO 6530:1990, IDT)
159.
ДСТУ ISO 6910-2001
Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із
поліуретану з підкладкою або без неї загального
призначення стійкі до впливів олив та жирів. Технічні
умови (ISO 6910:1992, IDT)
160.
ДСТУ ISO 6942-2001
Одяг захисний тепло- та вогнестійкий. Оцінювання
теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що
зазнають дії джерела теплового випромінювання
(ISO 6942:1993, IDT)
161.
ДСТУ ISO 8194-2001
Захист від радіації. Одяг для захисту від радіоактивного
забруднення. Проектування, вибір, методи випробовування
та використовування (ISO 8194:1987, IDT)
162.
ДСТУ ISO 8782-1-2002
Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення.
Частина 1. Вимоги і методи випробування
(130 8782-1:1998, IDT)
163.
ДСТУ ISO 8782-2-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення.
Частина 2. Технічні умови на безпечне взуття
(ISO 8782-2:1998, IDT)
164.
ДСТУ ISO 8782-3-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення.
Частина 3. Технічні умови на захисне взуття
(ISO 8782-3:1998, IDT)
165.
ДСТУ ISO 8782-4-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення.
Частина 4. Технічні умови на робоче взуття
(ISO 8782-4:1998, IDT)
166.
ДСТУ ISO 9185-2001
Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам
розплавленого металу (ISO 9185:1990, IDT)
167.
ДСТУ EN ISO 10819-2001
Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод
вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання
вібрації рукавицями на долоню руки
(EN ISO 10819:1996, IDT)
168.
ДСТУ EN 12083-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри з
дихальними шлангами (позамаскові фільтри):
протиаерозольні, протигазові та скомбіновані. Вимоги,
випробовування, маркування (EN 12083:1998, IDT)
169.
ДСТУ EN 12419:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати
дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з
маскою, півмаскою або чвертьмаскою. Вимоги, випробування,
маркування (EN 12419:1999, IDT)
170.
ДСТУ EN 12568:2006
Засоби захисту стопи і ноги. Вимоги і методи випробування
підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання
(EN 12568:1998, IDT)
171.
ДСТУ EN 12941-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові
фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги,
випробування, маркування (EN 12941:1998, IDT)
172.
ДСТУ EN 12942-2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові
фільтрувальні пристрої з масками, півмасками або
чвертьмасками. Вимоги, випробування, маркування
(EN 12942:1998, IDT)
173.
ДСТУ EN 13158:2006
Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба і
плечей для вершників. Вимоги та методи випробування
(EN 13158:2000, IDT)
174.
ДСТУ EN 13274-1:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта
проникання і загального коефіцієнта проникання
(EN 13274-1:2001, IDT)
175.
ДСТУ EN 13274-2:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування
(EN 13274-2:2001, IDT)
176.
ДСТУ EN 13274-3:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 3. Визначення опору диханню
(EN 13274-3:2001, IDT)
177.
ДСТУ EN 13274-4:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 4. Випробування вогнем
(EN 13274-4:2001, IDT)
178.
ДСТУ EN 13274-5:2005
і Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 5. Кліматичні випробування
(EN 13274-5:2001, IDT)"
179.
ДСТУ EN 13274-6:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду
вуглецю у вдихуваному повітрі (EN 13274-6:2001, IDT)
180.
ДСТУ EN 13274-7:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта
проникання протиаерозольного фільтра
(EN 13274-7:2002, IDT)
181.
ДСТУ EN 13274-8:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи
випробування. Частина 8. Визначення забитості доломітовим
пилом (EN 13274-8:2002, IDT)
182.
ДСТУ ISO 13688-2001
Одяг захисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998, IDT)
183.
ДСТУ EN 13794:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні
дихальні апарати із замкненим дихальним контуром для
евакуації. Вимоги, випробування, маркування
(EN 13794:2002, IDT)
184.
ДСТУ EN 13949:2005
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати
автономні резервуарні підводні дихальні для використання
із стисненою азотнокисневою сумішшю або киснем. Вимоги,
випробування, маркування (EN 13949:2003, IDT)
185.
ДСТУ ISO 13995:2006
Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначення
тривкості матеріалів до проколу та динамічного розриву
(ISO 13995:2000, IDT)
186.
ДСТУ ISO 13997-2001
Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору
різанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT)
187.
ДСТУ EN 14387:2006
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри
протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування,
маркування (EN 14387:2004, IDT)
188.
ДСТУ EN 24869-1-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Частина 1.
Суб'єктивний метод вимірювання акустичної ефективності
(EN 24869-1:1992, IDT)
189.
ДСТУ EN 50237:2006
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці з механічним
захистом для електротехнічних робіт (EN 50237:1997, IDT)
190.
ДСТУ IEC 60825-6-2001
Безпечність лазерних виробів. Частина 6. Безпечність для
очей виробів із оптичними джерелами, використовуваних
лише для передавання видимої інформації
(IEC 60825-6:1999, IDT)
191.
ГОСТ 12.4.002-97
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
рук от вибрации. Технические требования и методы
испытаний
192.
ГОСТ 12.4.004-74
Система стандартов безопасности труда. Респираторы
фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия
193.
ГОСТ 12.4.010-75
Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические
условия


( Чинність міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.011-89 скасовано на території України з 1 серпня 2011 року на підставі Наказу Державної служби технічного регулювання
N 95 від 14.03.2011 )
( ГОСТ 12.4.011-89 скасовано у частині Переліку основних видів засобів захисту працюючих (засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту) на території України з 1 серпня 2011 р. згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 37 від 02.02.2011 )

194.
ГОСТ 12.4.011-89
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация
195.
ГОСТ 12.4.013-85
Система стандартов безопасности труда. Очки защитные.
Общие технические условия
196.
ГОСТ 12,4,016-83
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
защитная. Номенклатура показателей качества
197.
ГОСТ 12.4.023-84
Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные
лицевые. Общие технические требования и методы контроля
198.
ГОСТ 12.4.024-76
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная
виброзащитная. Общие технические требования.;.
199.
ГОСТ 12.4.028-76
Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1
"Лепесток". Технические условия
200.
ГОСТ 12.4.029-76
Фартуки специальные. Технические условия
201.
ГОСТ 12.4.035-78
Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные
лицевые для электросварщиков. Технические условия
202.
ГОСТ 12.4.041-89
Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие
технические требования
203.
ГОСТ 12.4.041-2001
Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие
технические требования
204.
ГОСТ 12.4.044-87
Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские
для защиты от повышенных температур. Технические условия
205.
ГОСТ 12.4.050-78
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных
температур. Технические условия
206.
ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ
Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие
технические требования и методы испытаний
207.
ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ
Костюмы изолирующие. Общие технические требования и
методы испытаний
208.
ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ
Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных
веществ. Общие требования и правила применения
209.
ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ
Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от
воды, нефтяных масел и механических воздействий.
Технические условия
210.
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ
Строительство. Каски строительные. Технические условия
211.
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ
Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические
условия
212.
ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ
Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические
условия
213.
ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ
Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли,
механических воздействий и общих производственных
загрязнений. Технические условия
214.
ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ
Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли,
механических воздействий и общих производственных
загрязнений. Технические условия
215.
ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ
Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных
веществ. Общие технические требования и методы испытаний
216.
ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ
Строительство. Канаты страховочные. Общие технические
требования
217.
ГОСТ 12.4.110-82 ССБТ Комплекты шахтерские для защиты от
механических воздействий и общих производственных
загрязнений. Технические условия
218.
ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ
Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов.
Технические условия
219.
ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ
Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов.
Технические условия
220.
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ
Противогазы промышленные фильтрующие. Технические
условия
221.
ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ
Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных
противогазов. Технические условия
222.
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ
Средства защиты от статического электричества. Общие
технические требования
223.
ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ
Каски защитные. Общие технические условия
224.
ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ
Халаты женские. Технические условия
225.
ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ
Халаты мужские. Технические условия
226.
ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ
Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные.
Общие технические требования
227.
ГОСТ 12.4.134-83 Плащи мужские для защиты от воды.
Технические условия
228.
ГОСТ 12.4.139-84 ССБТ
Костюм изолирующий автономный теплозащитный. Технические
требования и методы испытаний
229.
ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ
Щитки защитные лицевые. Номенклатура показателей
качества
230.
ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ
Устройства экранизирующие для защиты от электрических
полей промышленной частоты. Общие технические требования,
основные параметры и размеры
231.
ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от
механических воздействий. Общие технические требования и
методы испытаний
232.
ГОСТ 12.4.166-85 ССБТ
Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов.
Технические условия
233.
ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ
Одежда специальная для защиты от теплового излучения.
Требования к защитным свойствам и метод определения
теплового состояния человека
234.
ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ
Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие
технические требования и метод испытания антипрокольных
свойств
235.
ГОСТ 12.4.178-91 ССБТ
Обувь специальная кожаная. Метод определения
пылепроницаемости
236.
ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ
Материалы для средств защиты рук. Технические требования
237.
ГОСТ 5375-79
Сапоги резиновые формовые. Технические условия
238.
ГОСТ 5394-89
Обувь из юфти. Общие технические условия
239.
ГОСТ 10188-74
Коробки фильтрующие к противогазам и респираторам. Метод
определения сопротивления постоянному потоку воздуха
240.
ГОСТ 10377-78
Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков.
Технические условия
241.
ГОСТ 12265-75
Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти,
нефтепродуктов и жиров. Технические условия
242.
ГОСТ 13385-78
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных
материалов. Технические условия
243.
ГОСТ 17269-71
Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и РУ-60
му. Технические условия
244.
ГОСТ 20010-93
Перчатки резиновые технические. Технические условия
245.
ГОСТ 22336-77
Жилеты спасательные. Технические условия
246.
ГОСТ 23223-78
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов. Метод
испытания на герметичность
247.
ГОСТ 26584-85
Безопасность дорожного движения. Шлемы для мотоциклов.
Технические условия
248.
ГОСТ 27574-87
Костюмы женские для защиты от общепроизводственных
загрязнений и механических воздействий. Технические
условия
249.
ГОСТ 27575-87
Костюмы мужские для защиты от общепроизводственных
загрязнений и механических воздействий. Технические
условия
250.
ГОСТ 27643-88
Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия
251.
ГОСТ 27651-88
Костюмы женские для защиты от механических воздействий,
воды и щелочей. Технические условия
252.
ГОСТ 27652-88
Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические
условия
253.
ГОСТ 27653-88
Костюмы мужские для защиты от механических воздействий,
воды и щелочей. Технические условия
254.
ГОСТ 27654-88
Костюмы женские для защиты от кислот. Технические
условия
255.
ГОСТ 29057-91
Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли.
Технические условия
256.
ГОСТ 29058-91
Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли.
Технические условия
257.
ГОСТ 29182-91 (ИСО 6111-82)
Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с подкладкой
или без подкладки, стойкие к действию химикатов
258.
ГОСТ 29335-92
Костюмы мужские для защиты от пониженных температур.
Технические условия
259.
ГОСТ 29338-92
Костюмы женские для защиты от пониженных температур.
Технические условия

Начальник Управління
технічного регулювання

О.Сердюков