ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Л И С Т


N 02-2-04/4443 від 05.11.2002Щодо Реєстру ДНАОП


З метою забезпечення підприємств нормативними актами про охорону праці Держнаглядохоронпраці була ініційована розробка та впровадження системи доступу до даних Державного реєстру міжгалузевих та галузевих актів з охорони праці (далі - Реєстр ДНАОП).


Реєстр ДНАОП призначений для забезпечення інформаційної підтримки діяльності посадових осіб підприємств та організацій різних форм власності, підвищення рівня компетентності керівних кадрів щодо питань забезпечення безпеки праці, підвищення інформованості контролюючих державних органів про міжгалузеві та галузеві документи з охорони праці.


До Реєстру ДНАОП включено систематизовану нормативну базу з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: міжгалузеві, галузеві нормативні акти, міждержавні стандарти, системи стандартів безпеки праці, державні стандарти України з питань безпеки праці, нормативні документи з охорони праці. Реєстр ДНАОП на даний час містить понад 1500 діючих нормативних актів з охорони праці і постійно поновлюється новими надходженнями.


Для забезпечення організацій нормативними документами з охорони праці рекомендуємо вирішити питання щодо підключення та користування Реєстром ДНАОП.


З питань підключення та користування звертатися за телефоном: 227-66-21 - абонентський відділ.


 Заступник Голови
 Держнаглядохоронпраці                   О.Семко

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 11, листопад, 2002 р.