ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Л И С Т

15.08.2008 N 01/04-13.2-9/7202

Міжфракційному депутатському

об'єднанню Верховної Ради

України "КОНТРАБАНДІ-СТОП"

Рибакову І.О. 01008,

м. Київ,

вул. М.Грушевського, 5

Про порядок здійснення державного нагляду

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"877-16 (далі Закон - N 877) державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та діє на підставі Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 року N 1640 (далі - Положення).

До основних завдань Держгірпромнагляду, відповідно до Положення, віднесено організацію та здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення.

Отже, Держгірпромнагляд підпадає під визначення поняття органів державного нагляду (контролю), що вживається в Законі N 877 та є органом державного нагляду (контролю).

Частиною 4 пункту 4 статті 5 Закону N 877877-16 визначено, що суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Роз'яснення щодо реалізації зазначеної норми Закону N 877 відноситься до компетенції Держкомпідприємництва, оскільки відповідно до пункту 3 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 667667-2007-п, організація роботи, пов'язана із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, відноситься до їх повноважень.

Так, дійсно, відповідно до пункту 2 статті 8 Закону N 877877-16 органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

Однак, зазначеним законом або іншим нормативно-правовим актом не врегульовано механізм звернення суб'єкта господарювання до органів державного нагляду для отримання такої консультаційної допомоги. У разі письмового звернення суб'єкта господарювання за відповідними роз'ясненнями відповідь органом державного нагляду надається у порядку, встановленому Законом України "Про інформацію".

Що стосується відповідальності посадової особи органу державного нагляду за неякісну або неправдиву консультацію, повідомляємо, відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці"2694-12 посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці є державними службовцями і на них поширюється дія Закону України "Про державну службу"3723-12. Вони несуть відповідальність згідно із законом за виконання покладених на них обов'язків.

Держгірпромнагляд здійснює свою діяльність згідно річних планів роботи. Зазначені плани роботи, з метою дотримання вимог статті 5 Закону N 877877-16, затверджуються Головою Держгірпромнагляду та розміщуються на офіційних сайтах Держгірпромнагляду та його територіальних органів. Законом N 877 не встановлено обов'язкової норми щодо оприлюднення планів роботи у офіційних засобах масової інформації.

Щодо виконання вимог листа Держкомпідприємництва від 10.07.2008 року N 5811 повідомляємо, відповідно до доданої копії, даний лист адресовано особисто Вам. Також відповідно до вимог законодавства листи не є нормативно-правовими актами і не обов'язкові для виконання.

Одночасно повідомляємо, що абзацами першим, другим та дванадцятим статті 3 Закону877-16 державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності та дотримання умов міжнародних договорів України.

Статтею 6 Закону877-16 також передбачено, що проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві993_114, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України відповідно Законами України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві" від 08.09.2004 N 1986-IV1986-15 та "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі" від 08.09.2004 N 1985-IV1985-15 передбачають право інспекторів, які забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції.

Про проведення перевірки суб'єкт господарювання (власник об'єкта контролю), відповідно до Закону, має повідомлятися завчасно не завжди, а лише при проведенні планових заходів (пункт 4 статті 5 Закону). Тобто, коли відсутні аварійні, позаштатні ситуації і перевірка здійснюється у звичайному, плановому режимі, за відсутності потреби у невідкладній перевірці.

В той же час, про проведення позапланових заходів територіальні управління Держпрпромнагляду можуть нікого не повідомляти заздалегідь, оскільки таке право їм надано Конвенціями N 81 та N 129993_114.

Враховуючи зазначене, при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці та гірничого нагляду, Держгірпромнагляд та його територіальні органи повинні дотримуватись вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в тій частині, що не суперечить вимогам Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі993_036 та Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві993_114.

Заступник Голови
Держгірпромнагляду

О.М.Румежак