ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

27.04.2007 N 29

Про схвалення пропозицій щодо внесення зміни до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.03.2007 р. N 10001/1/1-07 щодо забезпечення виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці від 21.02.2007 р. (протокол N 18) "Про інформацію Рахункової палати України "Про результати аудиту формування і виконання у 2005 році бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", керуючись абзацом тринадцятим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою-дванадцятою статті 17, частинами першою та другою статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"1105-14

, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити пропозиції виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо внесення зміни до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду надіслати зазначені пропозиції Міністерству праці та соціальної політики України для подання їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

3. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити супроводження зазначених пропозицій під час погодження з центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами і подання Кабінету Міністрів України.

Голова правління
Г.Галиць

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від ___ ___________ 2007 р. N ___
Київ

Про внесення змін до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112 (зі змінами) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337, стор. 55), такі зміни:

1. В абзаці першому пункту 11 після слів "представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства" слова "(за згодою)" виключити.

2. Абзац другий пункту 12 доповнити реченням такого змісту: "У разі, коли потерпілий не є чи не був членом профспілки, а також за умови відсутності первинної профспілкової організації потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, повинен уповноважити на участь у роботі комісії одного представника від відповідних організації роботодавців чи профспілкового органу".

3. Пункт 42 доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту: "У разі, коли потерпілий не є чи не був членом профспілки, а також за умови відсутності первинної профспілкової організації потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, повинен уповноважити на участь у роботі комісії одного представника від відповідних організації роботодавців чи профспілкового органу".

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ