ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

08.02.2007 N 27

Про стан виконання Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2006 рік та затвердження плану на 2007 рік

Аналіз виконання Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2006 рік, затверджений наказом Держпромгірнагляду від 13.06.2006 р. N 100 показав, що на 2006 рік було заплановано розробку (перегляд) 80 нормативно-правових актів, з яких у повному обсязі опрацьовано - 8; підготовлено остаточну редакцію - 34; підготовлено першу редакцію - 7; не виконано з різних причин - 31, що безумовно свідчить про неналежний рівень їх виконання відповідальними виконавцями.

З метою запобігання неналежного рівня розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці, відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений план розробки (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2007 рік (далі - Зведений план на 2007 рік), що додається (завантажити документ).

2. Начальникам управлінь та відділів Держгірпромнагляду разом з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, головними організаціями з питань нормотворчої діяльності у сфері охорони праці в подальшій роботі врахувати виявлені недоліки виконання Зведеного плану на 2006 рік та посилити контроль за якістю та своєчасністю опрацювання у повному обсязі нормативно-правових актів, передбачених Зведеним планом на 2007 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Держгірпромнагляду відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Держгірпромнагляду
С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

України

08.02.2007 N 27

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН

розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2007 рік

N
п/п
Назва нормативно-правового
акта (розроблення, перегляд,
зміни)
Термін
розроблення
Організація-
розробник,
співвиконавці
першої
редакції
остаточ-
ної
редакції

Нормативно-правові акти з охорони праці
1.
Порядок організації державного
нагляду за промисловою
безпекою, охороною праці та
гірничого нагляду в системі
Держгірпромнагляду
I-2007
червень
2007
ННДІОП
2.
Положення про забезпечення
працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального
захисту
I-2007
III-2007
ННДІОП
3.
Положення про опрацювання,
прийняття, перегляд та
скасування державних
міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону
праці (П)
II-2006
IV-2006
ННДІОП
4.
Порядок розроблення та
затвердження роботодавцем актів
підприємства з охорони праці
(З)
II-2006
IV-2006
ННДІОП
5.
Типове положення про комісію з
питань охорони праці
підприємства (З)
II-2006
IV-2006
ННДІОП
6.
Типове положення про роботу
уповноважених трудових
колективів з питань охорони
праці
2006
2007
ННДІОП
Нормативно-правові акти
з охорони праці за галузями
Вугільна промисловість
1.
СОУ "Керівництво по
боротьбі з пилом"
II-2006
I-2009
МакНДІ Дніпро-
діпрошахт
2.
Правила безпеки у
вугільних шахтах з
урахування вимог
європейських норм
III-2004
IV-2007
МакНДІ НДІГС
НДІГС
ім. М.М. Федорова
ДонВУГІ НДІ МЕПД
3.
Інструкція з перевезення
людей стрічковими
конвеєрами в підземних
виробках вугільних шахт
II-2006
III-2007
МакНДІ НДПКІ
"Вуглемехані-
зація"
4.
СОУ "Прогнозування та
нормалізація теплових
умов у вугільних шахтах"
II-2006
IV-2007
МакНДІ
5.
СОУ "Охорона і безпека
праці на рудниковому
транспорті"
II-2006
II-2008
МакНДІ ДонВУГІ
УкрНДІпроект
6.
СОУ "Устаткування
рудникового транспорту
для вугільних шахт.
Вимоги безпеки"
II-2006
II-2008
МакНДІ ДонВУГІ
УкрНДІпроект
7.
СОУ "Шахтні канати.
Вимоги безпеки"
II-2006
II-2008
МакНДІ НДІГМ
ім. М.М. Федотова
УкрНДІпроект
8.
Інструкція з охорони
праці працівників під-
земних професій та
шахтної поверхні
I-2006
IV-2010
МакНДІ
9.
Галузевий стандарт на
систему вхідного контро-
лю ЗІЗ, які надходять на
підприємства вугільної
промисловості
I-2006
IV-2010
МакНДІ НДІОП
10.
Керівництво з проекту-
вання вентиляції
вугільних шахт
I-2006
IV-2008
МакНДІ ДонВУГІ
НДІГС
"Респіратор" Дон-
діпрошахт ДЕТЦ
УкрНДІпроект
11.
Система управління
охороною праці на
вугільних шахтах України
I-2006
IV-2007
МакНДІ НДПКІ
"Вуглемехані-
зація"
12.
СОУ "Вхідний контроль
якості рідин для
запобігання та гасіння
пожеж Методика"
II-2005
IV-2006
НДІГС
"Респіратор"
МакНДІ
13.
ДСТУ "Стрічки конвеєрні,
гумотросові шахтні.
Технічні умови"
II-2005
IV-2007
НДІГС "Респі-
ратор"
14.
Правила безпеки на
вуглезбагачувальних і
брикетних фабриках
I-2006
IV-2007
УкрНДІвуглезба-
гачування
15.
Професійний відбір
основного складу
гірничорятувальників
I-2006
IV-2007
НДІ МЕПД НДІГС
"Респіратор"
Будівельна промисловість
1.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на
підприємствах промисловості
будівельних матеріалів (Р)
2007
2007
Український
науково-
дослідний
центр економі-
ки будівництва
"Екобуд"
Котлонагляд
1.
Правила будови і безпечної
експлуатації
вантажопідіймальних кранів
(П)
II-2007
IV-2007
ЗАТ
Монтажспецтех-
ніка
2.
Правила будови і безпечної
експлуатації підвісних
пасажирських канатних доріг
(П)
II-2007
IV-2007
ДП
"Карпатський
ЕТЦ"
3.
Правила будови і безпечної
експлуатації ліфтів (П)
II-2007
IV-2007
ДП "Київський
ЕТЦ"
Машинобудування
1.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту для
працівників суднобудівної
промисловості (П)
II-2006
II-2007
ДІКТЕД
2.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту для
працівників авіаційної та
оборонної промисловості (П)
II-2006
II-IV-2007
ДІКТЕД
3.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту для
працівників приладобудівної
промисловості (Р)
2006
IV-2007
ДІКТЕД
4.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівникам загальних
професій різних галузей
промисловості (П)
II-2006
II-IV-2007
ДІКТЕД
5.
Правила технічної
експлуатації залізничного
транспорту промислових
підприємств Мінпромполітики
України (Р)
2007
2007
ДП НДІБПГ
Металургія
1.
Правила охорони праці у
метизному виробництві (Р)
2006
2007
ДП НДІБПГ
2.
Правила охорони праці під
час ремонту устаткування на
підприємствах чорної
металургії (Р)
II-2006
2007
ДП НДІБПГ
3.
Правила охорони праці для
трубного виробництва (П)
2006
2007
ДІПСЕД
4.
Правила охорони праці у
сталеливарному виробництві
2006
2007
ДІПСЕД
5.
Правила охорони праці у
феросплавному виробництві
(Р)
2006
2007
ДІПСЕД
6.
Правила охорони праці під
час термічної обробки
металів
2006
2007
СПТБ ВП
Енергетика
1.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівникам
електротехнічної
промисловості (П)
2006
2007
ДІКТЕД
2.
Правила охорони праці для
підприємств з виробництва
кабельної продукції (Р)
2006
2007
СПТБ ВП
3.
Правила охорони праці у
виробництві джерел світла
та світлотехнічного
обладнання (Р)
2006
2007
СПТБ ВП
4.
Правила охорони праці для
виробництв
електроізоляційних
матеріалів (Р)
2006
2007
НДІ ЕІМ
5.
Правила улаштування та
експлуатації
електрозахисних засобів в
електроустановках (Р)
2006
2007
ДП "НТУКЦ" АЕЕ
6.
Правила безпечної
експлуатації
електроустановок (Р)
II-2006
II-2007
ДонОРГРЕС
7.
Правила безпечної
експлуатації
тепловикористовуючих
установок та теплових мереж
2007
2007
ННДІОП
Корисні копалини
1.
Єдині правила охорони надр
при розробці родовищ
корисних копалин
II-2007
IV-2007
ННДІОП
2.
Інструкція з проведення
маркшейдерських робіт
II-2007
IV-2007
ННДІОП
3.
Порядок узгодження та
підготовки залізниці
вугільними шахтами
II-2007
IV-2007
ННДІОП
4.
НПАОП "Розвідування та
розроблення нафтових і
газових родовищ на шельфі
Чорного і Азовського морів.
Вимоги безпеки"
II-2007
IV-2007
ДП
"Наукнафтогаз"
5.
Правила безпеки при
розробці корисних копалин
відкритим способом
розроб-
лена
II-2007
ДП "НДІБПГ"
6.
Норми безплатної видачі
спецодягу працівникам
гірничодобувної
промисловості
розроб-
лена
II-2007
ДП "НДІБПГ"
7.
Правила безпеки під час
розробки родовищ рудних та
нерудних корисних копалин
підземним способом
розроб-
лена
II-2007
ДП "НДІБПГ"
Нафтогазовидобувна і газова промисловість
1.
Правила безпеки систем
газопостачання
розроб-
лена
Грудень-
2007
УкрНДІінж-
проект
2.
Правила безпеки під час
експлуатації магістральних
нафтопроводів
розроб-
лена
червень-
2007
УЦЕБОПНафтогаз
3.
Правила безпечної
експлуатації магістральних
газопроводів
розроб-
лена
Грудень-
2007
УЦЕБОПНафтогаз
Хімічна промисловість
1.
Правила експлуатації
виробництв з випуску та
переробки вибухових
матеріалів і речовин (П)
III-2007
Грудень-
2007
Шосткинський
ДержНДІ ХП
2.
Правила з улаштування
виробництв та переробки
вибухових матеріалів і
речовин (П)
III-2007
Грудень-
2007
Макіївський
НДІ
3.
Правила охорони праці під
час виробництва
неорганічних хімічних
реактивів (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ ЕІМ
4.
Правила улаштування та
експлуатації
загальнопромислових
вогнеперепинувачів (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІБХВ
5.
Правила охорони праці в
содовій промисловості (Р)
III-2007
Грудень-
2007
НІОХІМ
6.
Загальні правила
вибухобезпеки для
вибухопожежонебезпечних
хімічних, нафтохімічних та
нафтопереробних виробництв
(П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІТБХВ
7.
Правила охорони праці при
виробництві, зберіганні,
транспортуванні та
застосуванні хлору (П)
розроб-
лена
Грудень-
2007
НДІ "Синтеко"
8.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівників хімічних
виробництв (частина 2) (П)
розроб-
лена
I-2007
НДІТБХВ
9.
Правила безпечної
експлуатації систем
вентиляції у хімічних
виробництвах (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІТБХВ
10.
Правила охорони праці для
нафтохімічних підприємств
III-2007
Грудень-
2007
НДІ Нафтохім
11.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту на
підприємствах гумотехнічної
галузі (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ Нафтохім
12.
Методика вимірювання
захисних властивостей
матеріалів спеціального
одягу від впливу
мінеральних кислот, лугів і
розчинів солей на їх основі
(Р)
III-2007
Грудень-
2007
НДІТБХВ
13.
Правила охорони праці для
виробництв основної
хімічної промисловості (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ ЕІМ
14.
Правила охорони праці під
час виробництва
синтетичного етилового
спирту (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ ЕІМ
15.
Правила охорони праці при
переробці та зберіганні
аміачної селітри насипом
(Р)
III-2007
Грудень-
2007
НДІТБХВ
16.
Правила охорони праці при
обслуговуванні
просочувально-сушильного
устаткування виробництва
дубльованих гумотехнічних
матеріалів та виробництв з
них (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ Нафтохім
17.
Правила охорони праці для
виробництва сухо
вальцювальних паст,
нітроленоліуму,
нітроленоліумної мастики,
нітролаків, нітромастик,
целулоїду і виробів з
нього, пластичних мас,
синтетичних смол,
електроізоляційних
матеріалів і гумотехнічних
виробів (П)
III-2007
Грудень-
2007
НДІ Нафтохім
18.
Правила охорони праці
підприємств гумотехнічної
галузі
III-2007
Грудень-
2007
НДІ Нафтохім
19.
Правила будови, монтажу та
безпечної експлуатації
аміачно-холодильних
установок (П)
розроб-
лена
Грудень-
2007
Херсонський
ЕТЦ
20.
Правила безпечного ведення
робіт при експлуатації
нафтопереробних об'єктів та
виробництв (Р)
розроб-
лено
Грудень-
2007
Східний ЕТЦ
21.
Правила використання
пристроїв із запобіжною
мембраною для запобігання
травмування та аварій при
зростанні тиску в
технологічному обладнанні
III-2007
Грудень-
2007
НДІТБХВ
Сільське господарство
1.
Правила охорони праці у
птахівництві (Р)
II-2007
IV-2007
Інститут
птахівництва
2.
Правила охорони праці у
тваринництві. Конярство (Р)
II-2007
IV-2007
Укрсільгоспохо-
ронпраці
Рибне господарство
1.
Правила охорони праці на
рибоводних підприємствах
внутрішніх водоймищ (П)
II-2007
IV-2007
Інститут
"Укрриб-
проет"
Легка та текстильна промисловість
1.
Правила охорони праці для
працівників бавовняного
виробництва (Р)
I-2007
IV-2007
Центр
ринкових
інформацій-
них техноло-
гій та
маркетингу
2.
Правила охорони праці для
працівників шкіряного
виробництва (Р)
I-2007
IV-2007
Центр
ринкових
інформацій-
них техноло-
гій та
маркетингу
3.
Правила охорони праці для
працівників фарфоро-фаянсової
промисловості (Р)
I-2007
IV-2007
Центр
ринкових
інформацій-
них техноло-
гій та
маркетингу
4.
Норми безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального
захисту для працівників
взуттєвої галузі
промисловості (Р)
II-2007
IV-2007
Центр
ринкових
інформацій-
них техноло-
гій та
маркетингу
5.
Норми безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального
захисту для працівників
шкіряної галузі промисловості
(Р)
II-2007
IV-2007
Центр
ринкових
інформацій-
них техноло-
гій та
маркетингу
Харчова промисловість
1.
Правила безпеки для
спиртового та
лікеро-горілчаного
виробництва (П)
II-2007
III-2007
Український
НДІ
спиртбіопрод
2.
Правила безпеки для
виробництв скрапленого
діоксиду вуглецю (Р)
II-2007
IV-2007
Український
НДІ
спиртбіопрод
Соціально
культурна сфера
1.
Правила охорони праці для
театрів та концертних залів
(П)
-
IV-2007
Український
центр
культурних
досліджень
2.
Правила охорони праці для
підприємств та організацій
поліграфічної промисловості
(П)
-
IV-2007
Український
НДІ
поліграфічної
промисловості
ім. Т.Г. Шев-
ченка
3.
Правила охорони праці для
працівників бібліотек (П)
-
IV-2007
Український
центр
культурних
досліджень
Залізничний транспорт
1.
Правила безпечної
експлуатації електровозів,
тепловозів та моторвагонного
рухомого складу
бере-
зень
2007
II-2007
НВП
"Харківзаліз-
ничтранс-АС"
2.
Правила охорони праці під
час перевезення робітників,
розміщення житлових,
побутових і службових
вагонів на коліях у
пересувних формуваннях
залізничного транспорту
бере-
зень
2007
II-2007
НВП "Системи
транспортної
автоматики"
3.
Правила охорони праці для
працівників щебеневих
заводів
бере-
зень
2007
II-2007
НВП "Системи
транспортної
автоматики"
Зв'язок та інформатизація
1.
Правила безпеки при роботах на
кабельних лініях зв'язку і
проводового мовлення
II-2007
IV-2007
ННДІОП
2.
Правила безпеки при роботах на
телефонних і телеграфічних
станціях
II-2007
IV-2007
ННДІОП
3.
Правили охорони праці при
спорудженні та експлуатації
об'єктів радіозв'язку,
раідомовлення, телебачення
радіорелейних ліній передачі та
наземних супутникових станцій
II-2007
IV-2007
ННДІОП

Начальник управління
нормативно-правового
та юридичного забезпечення


В.В.Прохоров