МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.11.2005 N 435

Про затвердження примірних інструкцій з безпечного ведення робіт

Відповідно до Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2002-2005 роки Мінпромполітики України та на виконання договору від 19.12.2002 р. N 125Г.6 і згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 р. N 9, Українським державним науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості розроблені примірні інструкції з безпечного ведення робіт для працівників гірничорудної промисловості. Виходячи з викладеного, керуючись ст. 2694-12|st3333 Закону України "Про охорону праці"2694-12, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, примірні інструкції з безпечного ведення робіт для працівників гірничорудної промисловості:

- Примірна інструкція з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів;

- Примірна інструкція з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних робіт в пульпопроводах і жолобах.

2. Директору Українського державного науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості:

2.1 Провести реєстрацію затверджених примірних інструкцій в Національному науково-дослідному інституті охорони праці в термін до 30.11.2005 р.

2.2 Забезпечити підприємства гірничорудної промисловості відповідно до їх замовлень вищезазначеними примірними інструкціями з охорони праці в термін до 15.12.2005 р. та в одному примірнику надіслати до редакції журналу "Охорона праці".

3. Керівникам підприємств гірничорудної промисловості внести зміни та доповнення до діючих на підприємствах інструкцій відповідно до вимог примірних інструкцій, затверджених цим наказом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В.М.

Міністр
В.М.Шандра


(Інструкції не наводяться)