ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Л И С Т

19.03.2004 N 04-08/1569

Начальникам територіальних

управлінь

Держнаглядохоронпраці

України

Начальникам

експертно-технічних центрів

Держнаглядохоронпраці

України

Щодо застосування Порядку видачі дозволів

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 затверджений Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі - Порядок).

Документ визначає процедуру та умови видачі дозволів та містить перелік робіт підвищеної небезпеки(далі - роботи) та об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - об'єкти), виконання або експлуатація яких потребує наявності дозволів Держнаглядохоронпраці України.

З метою визначення порядку розгляду та оформлення документів на видачу дозволів, а також розмежування повноважень центрального апарату та територіальних управлінь в цій частині, наказом Комітету від 21 січня 2004 року N 13 була затверджена Інструкція щодо застосування Порядку1631-2003-п.

В процесі практичної діяльності територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Комітету з підготовки матеріалів та видачі дозволів виникають питання, пов'язані зі зміною нормативної бази.

Роз'яснення по деяких з них наведені нижче.

1. Підприємства, які були створені та виконували роботи або експлуатували об'єкти до виходу постанови N 1631, та мають дозвіл, виданий у відповідності до наказу Комітету N 103, не повинні отримувати новий дозвіл до закінчення терміну дії наявного.

2. У разі відсутності у підприємства вищезгаданого дозволу або наявності дозволу на початок роботи підприємства (згідно з постановою КМУ N 831) без зазначення видів діяльності, йому необхідно отримати дозвіл на виконання робіт або експлуатацію об'єктів в разі їх проведення.

3. Абзацем другим пункту 2.1 Інструкції зазначено, що центральний апарат Держнаглядохоронпраці видає дозволи на експлуатацію об'єктів, що виготовлені за кордоном. Оскільки Інструкція конкретизує застосування виключно Порядку, мається на увазі не всі об'єкти, виготовлені за кордоном, а тільки ті, що зазначені в додатках 2, 4 до Інструкції.

4. Якщо в експертному висновку вказані види робіт та об'єкти, дозволи на які згідно з Інструкцією мають видавати як центральний апарат, так і територіальне управління, дозвіл видається центральним апаратом на всі види робіт та об'єкти, зазначені у висновку.

5. Деякі підприємства-виробники звертаються з проханням про надання їм дозволу на експлуатацію в Україні продукції, яку вони виробляють, мотивуючи це ситуацією, що склалася із збутом продукції в сучасних ринкових умовах. Керуючись частиною першою абзацу третього пункту 4 постанови N 1631, вважаємо за можливе задовольняти такі прохання.

6. В тому випадку, коли в переліках Порядку формально відсутні роботи, які виконує підприємство (наприклад, "авторемонтні роботи", "обстеження будівель та споруд", "виготовлення будівельних матеріалів", "виробництво молокопродуктів" тощо), має бути проведена експертиза та, відповідно, наданий дозвіл на виконання супутніх робіт та експлуатацію об'єктів, які здійснює підприємство в процесі заявленої діяльності. Наприклад, дозволяється в процесі проведення авторемонтних робіт виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальних робіт, застосування лако-фарбових покрить, механічної обробки металів, а також експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, а саме: підіймальних споруд, електроустановок, технологічного транспорту.

7. Що стосується пункту 19 додатка 2 до постанови N 1631 "електроустановки та електрообладнання", то дозволи необхідно видавати на огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію, експлуатацію та експертне обстеження (технічне діагностування) наступного:

- підстанції всіх рівнів напруги;

- електроприймачі I-ої та II-ої категорій надійності електропостачання незалежно від рівня напруги;

- електроустановки напругою понад 1000 В об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення.

8. Проведення робіт, зазначених в пунктах 4, 6, 75 додатка 1 до Порядку, потребують наявності дозволу лише в тих випадках, коли вони виконуються в процесі експлуатації об'єктів, наведених в додатку 2 до Порядку.

9. Якщо підприємство проводить діяльність, яка згідно з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" вимагає наявності ліцензії, при проведенні експертного обстеження, а також при складанні висновку експертизи, необхідно звертати увагу на її наявність.

Заступник Голови Комітету
В.Плетньов