ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ МНС УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.04.2006 N 64/211

Про удосконалення роботи комісій зі спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві

Аналіз матеріалів спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві свідчить про те, що під час проведення спеціального розслідування іноді виникають суперечності у тлумаченні причин і обставин нещасного випадку, а також непорозуміння при застосуванні вимог НПАОП 00.0-6.02-04 "Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (далі - Порядок) між працівниками Держпромгірнагляду та робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд). Такий стан справ призводить до затримки своєчасного закінчення спеціального розслідування, що породжує додаткові скарги та звернення потерпілих, затримку нарахування відшкодування шкоди та створює соціальну напругу. Непоодинокі випадки з'ясування цих питань у судах, що призводить до відволікання від основної роботи працівників структурних підрозділів Держпромгірнагляду та Фонду.

Враховуючи викладене, НАКАЗУЄМО:

1. Звернути увагу начальників територіальних управлінь Держпромгірнагляду та начальників управлінь Фонду на невжиття під час спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві заходів щодо уникнення розбіжностей, спірних питань та неузгодженостей між членами комісії зі спеціального розслідування Держпромгірнагляду та Фонду.

2. Начальникам територіальних управлінь Держпромгірнагляду та начальникам управлінь Фонду у разі виникнення неузгодженостей між членами комісії зі спеціального розслідування:

2.1. Особисто, спільно розглядати конфліктні ситуації та вживати невідкладних заходів для їх розв'язання, використовуючи всі можливості для їх з'ясування та завершення спеціального розслідування у терміни, визначені Порядком.

2.2. За результатами розгляду давати оцінку якості роботи членів комісії під час розслідування та приймати рішення щодо відповідальності працівників Держпромгірнагляду та Фонду, які брали участь у спеціальному розслідуванні нещасного випадку (аварії).

2.3. Доводити до відома відповідних структурних підрозділів рішення про відповідальність працівників Держпромгірнагляду та Фонду.

2.4. У випадках, коли не вдається досягти взаєморозуміння, - повідомляти управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держпромгірнагляду та управління організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань Фонду.

3. Управлінню організації державного нагляду та обліку травматизму Держпромгірнагляду (Жулідов С.Г.) та управлінню організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань Фонду (Пшеничко А.П.) опрацьовувати такі випадки, проводити аналіз наданих матеріалів та вносити пропозиції щодо:

- з'ясування спірних питань;

- оцінки дій та відповідальності посадових осіб теруправлінь Держпромгірнагляду та управлінь Фонду, які попередньо розглядали цей випадок;

- створення робочої групи для розгляду матеріалів розслідування (у разі потреби).

4. Надати право першому заступнику, заступникам голови Держпромгірнагляду відповідно до розподілу за напрямками нагляду та заступнику директора виконавчої дирекції Фонду утворювати робочу групу з розгляду спірних питань щодо розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві із залученням працівників підпорядкованих підрозділів.

5. Робочій групі оперативно надавати методичну допомогу начальникам теруправлінь Держпромгірнагляду та управлінь Фонду, а у разі потреби з'ясовувати обставини нещасного випадку на місці разом із комісією зі спеціального розслідування, а також вносити відповідні пропозиції щодо:

вирішення спірних питань;

оцінки дій та відповідальності членів комісії під час спеціального розслідування нещасного випадку (аварії) та начальників теруправлінь Держпромгірнагляду й управлінь Фонду.

6. Покласти на начальників територіальних управлінь Держпромгірнагляду та начальників управлінь Фонду відповідальність за проведення узгоджувальних процедур, не порушуючи термінів спеціального розслідування, визначених Порядком (пункт 45).

7. Управлінню організації державного нагляду та обліку травматизму Держпромгірнагляду та управлінню організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань Фонду доводити до відома відповідних територіальних органів Держпромгірнагляду та управлінь Фонду прийняті робочою групою рішення за результатами розгляду.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника, заступників голови Держпромгірнагляду відповідно до розподілу обов'язків за напрямками нагляду та заступника директора виконавчої дирекції Фонду.

Голова Державного
департаменту промислової
безпеки, охорони
праці та гірничого
нагляду
Директор виконавчої
дирекції Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних
захворювань України
М.Саварин


Л.Новіцький