МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.03.2006 N 189

Про періодичне обов'язкове навчання працівників енергомеханічних служб безпечної експлуатації стаціонарного устаткування вугільних шахт

Відповідно до керівних документів Мінпаливенерго України (наказів від 11.06.2002 N 13/Д, від 18.04.2003 N 197, від 25.09.2003 N 519, від 08.09.2004 N 553; листа N 03/04-0178 від 24.12.2004) та на виконання вимог державних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП 0.00-01.07.94; 0.00-01.08.94; 0.00-01.26.96; 0.00-01.02.99; 0.00-01.03.2002) Науково-методичний учбовий центр (далі НМУЦ) ВАТ "НДІГМ імені М.М.Федорова" здійснює навчання посадових осіб і спеціалістів енергомеханічних служб підприємств вугільної промисловості за затвердженими програмами з охорони праці, безпеки експлуатації стаціонарного устаткування шахт, електроустановок споживачів та об'єктів котлонагляду, що узгоджені з Держпромгірнаглядом МНС України.

З метою подальшого виконання вимог зазначених документів, а також у зв'язку із змінами у структурі управління галуззю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад комісій з перевірки знань керівників і спеціалістів енергомеханічних служб підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому України, за напрямками навчання:

1.1. З питань охорони праці та безпечної експлуатації стаціонарного устаткування вугільних підприємств (додаток 1).

1.2. З правил експлуатації електроустановок споживачів і об'єктів котлонагляду (додаток 2).

2. ВАТ "НДІГМ імені М.М.Федорова" (в.о. директора Лісовий Г.М., директор НМУЦ Мірончак О.П.) узгодити з Мінвуглепромом та здійснити необхідні заходи щодо організації і забезпечення процесу навчання керівників та спеціалістів енергомеханічних служб вугільних підприємств з охорони праці за спеціальними програмами.

2.1. Підготувати і в термін до 01.04.2006 р. направити до підприємств і зацікавлених організацій проекти договорів щодо навчання та термінів відрядження осіб, які підлягають атестації.

3. Першим керівникам державних підприємств та самостійних шахт забезпечити навчання спеціалістів енергомеханічних служб згідно з затвердженим Мінвуглепромом графіком.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сабиніна А.В.

Міністр
В.Тополов

Додаток 1

до наказу Мінвуглепрому

23.03.2006 N 189

СКЛАД

комісії з перевірки знань фахівців вугільної промисловості з питань охорони праці і безпеки експлуатації стаціонарного устаткування

ЯЩЕНКО Ігор Олексійович - начальник Управління охорони праці і надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому України, голова комісії

КАГАН Леонід Олександрович - заступник начальника Управління охороні праці і надзвичайних ситуацій, заступник голови комісії;

МІРОНЧАК Олег Петрович - директор Науково-методичного учбового центру ВАТ "НМУЦ НДІГМ ім. М.М.Федорова", заступник голови комісії (за погодженням);

СТЕПАНОВСЬКИЙ Євген Леонідович - заступник директора ВАТ "НМУЦ НДІГМ ім. М.М.Федорова", заступник голови комісії (за погодженням);

ЗДАНЕВИЧ Володимир Євгенович - заввідділом промислової безпеки НДІГМ ім. М.М.Федорова (за погодженням);

ЗАБЛОЦЬКИЙ Віктор Олександрович - начальник Донецької Держінспекції гірничого і енергомеханічного контролю Департаменту Держпромгірнагляду МНС України (за погодженням);

ШИРОБОКОВ Сергій Іванович - заввідділом охорони праці ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України (за погодженням).

Додаток 2

до наказу Мінвуглепрому

23.03.2006 N 189

СКЛАД

центральної постійнодіючої комісії з перевірки знань працівниками вугільної промисловості України Правил безпеки експлуатації електроустановок споживачів і об'єктів котлонагляду

САБИНІН Анатолій Володимирович - заступник Міністра вугільної промисловості України, голова комісії;

РУБЕЛЬ Олександр Васильович - начальник Відділу енергомеханічного забезпечення та машинобудування Мінвуглепрому України, заступник голови комісії;

МІРОНЧАК Олег Петрович - директор НМУЦ ВАТ "НДІГМ ім. М.М.Федорова", заступник голови комісії (за погодженням);

СТЕПАНОВСЬКИЙ Євген Леонідович - заступник директора НМУЦ ВАТ "НДІГМ ім. М.М.Федорова", заступник голови комісії;

РИМАР Марк Ізраїльовіч - провідний спеціаліст відділу енергомеханічного забезпечення та машинобудування (за погодженням);

ЯЩЕНКО Олексій Маркович - заступник завідуючого відділом промислової безпеки ВАТ "НДІГМ ім. М.М.Федорова" (за погодженням);

БУРЯК Олександр Миколайович - начальник Держінспекції охорони праці в енергетиці теруправління Держпромгірнагляду МНС України в Донецькій області, (за погодженням);

ПАНТЕЛЄЕВ Ігор Васильович - начальник Держінспекції охорони праці, котлонагляду споруд теруправління Держпромнагляду МНС України в Донецькій області (за погодженням);

ШИРОБОКОВ Сергій Іванович - заввідділом охорони праці ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України (за погодженням).