ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

20.01.2006 N 04-29-99

Про розгляд звернення щодо розслідування нещасного випадку невиробничого характеру, що стався з працівником

Розглянувши Ваше звернення, повідомляємо, що у п. 3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. N 270, зазначено перелік нещасних випадків, що сталися під час певних обставин, які підлягають розслідуванню. З нещасних випадків, що сталися з працюючою особою в побуті, розслідуванню, що здійснює організація, де працює така особа, підлягають нещасні випадки за винятком групових та тих, розслідування яких належить до компетенції правоохоронних органів. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради), яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.

Отже, в обов'язковому порядку проводити розслідування за кожним нещасним випадком невиробничого характеру, що стався з працюючою особою, організацією, де працює ця особа, не передбачено.

У разі проведення розслідування і складання акта за формою НТ (невиробничий травматизм) комісія із соціального страхування враховує висновки розслідування під час вирішення питання щодо призначення або відмови у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Якщо розслідування нещасного випадку не проводилося, комісія із соціального страхування має право з'ясувати обставини, за яких стався нещасний випадок, і винести відповідне рішення щодо оплати листка непрацездатності.

Заступник директора
О.Леонов