МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.04.2011 N 28

Про затвердження Типових навчально-тематичних планів і програм курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу, фахівців та робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів


( Наказ визнано таким, що не підлягає державній
реєстрації згідно з Наказом Міністерства юстиції

N 1077/5 від 11.04.2011 )

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчально-тематичні плани і програми курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу, фахівців та робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що додаються.

2. Департаменту безпеки:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань, які визначені Міністерством інфраструктури, а також суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корнієнка В.В.

Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
інфраструктури України


Б.В.Колесніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

04.04.2011 N 28

Типові навчально-тематичні плани і програми курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу, фахівців та робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

I. Основні положення

1.1. Типові навчально-тематичні плани і програми курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу, фахівців та робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (відправників, перевізників, одержувачів) (далі - Типові навчально-тематичні плани і програми) розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів".

1.2. Ці Типові навчально-тематичні плани і програми не поширюються на спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення радіоактивних матеріалів та працівників суб'єктів, що задіяні у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

1.3. Спеціальне навчання проходять керівний склад, фахівці та робітники підприємств, установ та організацій суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів.

1.4. Типові навчально-тематичні плани і програми для керівного складу, фахівців та робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів передбачають такі розділи спеціального навчання: базовий курс, спеціальна підготовка, навчання заходам безпеки, перевірочне тестування.

II. Типовий навчально-тематичний план курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу та фахівців суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Типовий навчально-тематичний план курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу та фахівців суб'єктів перевезення небезпечних вантажів складається з таких тем:

N теми
Найменування теми

Базовий курс
1
Міжнародне та національне законодавство у сфері
перевезення небезпечних вантажів. Права, обов'язки і
відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів (відправників, перевізників, одержувачів).
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів
2
Класифікація та ідентифікація небезпечних вантажів
3
Номенклатура (переліки) небезпечних вантажів та
визначення умов перевезення небезпечних вантажів.
Небезпечні вантажі в обмежених та звільнених кількостях
4
Вантажні одиниці (тара), їх випробовування та маркування
5
Маркування вантажних одиниць (тари), вантажних
транспортних одиниць (транспортних засобів)
6
Перевізні (транспортні) документи

Спеціальна підготовка
7
Вимоги до вантажних транспортних одиниць (транспортних
засобів, рухомого складу, суден), що використовуються для
перевезення небезпечних вантажів
8
Вантажно-розвантажувальні операції, короткострокове
зберігання на етапах переміщення
9
Транспортні операції

Навчання заходам безпеки
10
Основні причини виникнення аварійних ситуацій. Заходи,
спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям
11
Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій
12
Охорона праці та пожежна безпека
13
Заходи першої допомоги

Перевірочне тестування

III. Типова програма курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу та фахівців суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

3.1. Базовий курс

3.1.1. Міжнародне та національне законодавство у сфері перевезення небезпечних вантажів. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (відправників, перевізників, одержувачів). Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "небезпечний вантаж" (у тому числі "небезпечні відходи", "порожні вантажні одиниці та порожні вантажні транспортні одиниці з-під небезпечних вантажів", "морський забруднювач", "забруднювач навколишнього середовища"), "перевезення небезпечних вантажів", "суб'єкти перевезення небезпечних вантажів", "відправник", "перевізник", "одержувач", "забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів", "регламентація перевезення небезпечних вантажів", "учасники транспортного процесу", "Компетентні органи".

Міжнародні організації, що займаються регламентацією перевезення небезпечних вантажів (Комітет експертів ООН, Міжнародна морська організація (ІМО), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), Міжнародна агенція з атомної енергії, Міжнародна організація з цивільної авіації, Організація співробітництва залізниць (ОСЖД), Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ), Центральна Рада із залізничного транспорту (ЦСЖТ), Міжнародна організація з охорони праці, Всесвітня організація з охорони здоров'я тощо); принципи взаємодії міжнародних організацій (мета, завдання); участь України у діяльності міжнародних організацій.

Принципи регламентації перевезення небезпечних вантажів. Загальні тенденції в міжнародній практиці регламентування перевезення небезпечних вантажів.

Мета Типових правил перевезення небезпечних вантажів, розроблених КЕ ООН.

Міжнародні угоди (конвенції та правила), які діють у сфері перевезення небезпечних вантажів (сфера дії, структура, вимоги, що встановлюються).

Національні законодавство, що діє у сфері перевезення небезпечних вантажів (закони, постанови, накази (загальні положення, сфера дії); правила, умови щодо перевезень, вантажних операції, короткострокового зберігання небезпечних вантажів, включаючи документи з питань охорони праці, життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища (загальні положення, сфера дії).

Небезпечні речовини, що можуть бути використані в терористичних цілях.

Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів перевезення та інших учасників транспортного процесу. Координація дій учасників транспортного процесу.

Компетентні органи з перевезення небезпечних вантажів та їх функції.

Страхування небезпечних вантажів (вимоги законодавчих актів з питань страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів. Договір страхування. Права та обов'язки суб'єктів страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів).

Основні принципи регламентації мультимодальних перевезень.

б) Практичні заняття

Ознайомлення з основними міжнародними, національними регламентами, їх сферою дії, структурою та відмінностями. Загальні положення міжнародних та національних регламентів.

Розроблення працівником своїх обов'язків та визначення відповідальності у сфері перевезення небезпечних вантажів.

3.1.2. Класифікація та ідентифікація небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "клас", "підклас", "основний вид небезпеки", "додатковий вид небезпеки", "ступінь небезпеки", "група паковання", "пріоритет небезпеки", "ідентифікаційний номер небезпеки", "номер ООН", "належне відвантажувальне найменування (транспортне найменування) вантажу".

Регламентація класифікації небезпечних вантажів, методів класифікаційних випробувань.

Основні властивості (фізичні, хімічні) та види транспортної небезпеки.

Вплив небезпечних вантажів на організм людини:

при проникненні через шкіряні покриви;

при вдиханні та проковтуванні;

при попаданні в очі;

ушкодження в результаті отруєнь і хімічних опіків;

термічні опіки та обмороження.

Шкідливий вплив небезпечних речовин на навколишнє середовище, при попаданні їх у повітря, воду, ґрунт, на рослинний та тваринний світ.

Принципи класифікації небезпечних речовин (процедури класифікації речовин різних класів; критерії віднесення речовин до різних класів; показники та методи класифікації; схеми прийняття рішень; класифікація розчинів, сумішей (у тому числі пестицидів); класифікація відходів).

Узгоджена на глобальному рівні система класифікації, основні принципи.

Порівняння систем класифікацій, що наведені у міжнародних документах з перевезення небезпечних вантажів, розроблених міжнародними організаціями (КЕ ООН, ЄЕК ООН, ІМО, ІКАО, ОСЖД, ОТІФ, ЦСЖТ), з наведеними у національних регламентах. Рекомендації щодо класифікації та ідентифікації вантажу при мультимодальних перевезеннях.

Застосування узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічної продукції та стандарту, що стосується нанесення попереджувального марковання на хімічну продукцію при розробленні нормативно-технічної документації.

Ідентифікація небезпечних вантажів:

номер ООН (UN);

належне відвантажувальне найменування (PSN) (позиції для небезпечних вантажів).

Визначення належного відвантажувального найменування та номера ООН для різних вантажів (включаючи вироби/речовини, суміші/розчини, не визначені за конкретною назвою).

б) Практичні заняття

Визначення для різних небезпечних вантажів (включаючи не наведені за конкретною назвою вироби/речовини, суміші, розчини):

класифікація (основного, додаткового виду небезпеки, ступеня небезпеки) із застосуванням пріоритету властивостей та різних систем класифікації;

ідентифікація (визначення належного відвантажувального найменування та номера ООН) за фізико-хімічними властивостями і принципами КЕ ООН щодо ідентифікації речовин узагальненими назвами.

Визначення класифікації та транспортної небезпеки речовин у разі їх перевезення навалом або наливом на суднах.

3.1.3. Номенклатура (переліки) небезпечних вантажів та визначення умов перевезення небезпечних вантажів. Небезпечні вантажі в обмежених та звільнених кількостях

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "алфавітний перелік небезпечних вантажів", "перелік небезпечних вантажів за номерами ООН", "небезпечні вантажі в обмежених кількостях", "небезпечні вантажі у звільнених кількостях".

Переліки небезпечних вантажів. Користування переліками небезпечних вантажів. Допуск або заборона вантажів до перевезення. Структура переліків та основна інформація наведені для позиції небезпечного вантажу у переліку стосовно:

класифікації та ідентифікації;

спеціальних положень;

вантажних одиниць та пакування (інструкція з пакування у тару, контейнери середньої вантажності, крупногабаритну тару, легку тару; спеціальні положення щодо пакування, сумісного пакування);

маркування;

обмежених або звільнених кількостей небезпечних речовин (звільнення від правил при перевезенні речовин у обмежених кількостях або звільнених кількостях);

укладення й розміщення;

вимог до транспортних засобів (у тому числі щодо їх оснащення) та положень, що застосовуються при перевезенні (мінімальні норми прикриття; умови розпуску з сортувальної гірки; трафарети на цистернах);

інформації щодо дій у аварійних ситуаціях;

способу перевезення небезпечних вантажів - у вантажних одиницях (окремими місцями, у контейнерах, у транспортних засобах); навалом/наливом у контейнерах (контейнерах-цистернах, переносних цистернах, знімних цистернах, балк-контейнерах, багатоелементних газових контейнерах), у транспортних засобах, суднах;

інструкцій, що використовуються, та спеціальних положень щодо способу перевезення.

Транспортування зразків.

Користування переліками хімічно небезпечних вантажів, що надаються до перевезення навалом/наливом на суднах.

б) Практичні заняття

Визначення за переліками: класифікації, ідентифікації, пакування, маркування, дозволеного способу перевезення, розміщення, вимог до обладнання та оснащення транспортних засобів, суден, а також дій у аварійних ситуаціях.

Визначення можливості перевезення небезпечних вантажів на умовах "небезпечні вантажі у обмежених кількостях", "небезпечні вантажі у звільнених кількостях".

Визначення за переліками можливості перевезення різних небезпечних вантажів у одній вантажній одиниці, вантажній транспортній одиниці (транспортному засобі), судні.

Визначення умов перевезення хімічно небезпечних вантажів, що надаються до перевезення навалом/наливом на суднах.

Користування переліками небезпечних вантажів, а також застосування їх при мультимодальних перевезеннях.

3.1.4. Вантажні одиниці (тара), їх випробування та маркування

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна одиниця", "паковання", "пакування", "тара", "крупногабаритна тара", "контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів", "легка тара", "група пакування", "інструкція з пакування", "реконструйована тара", "аварійна тара".

Регламентація вимог до засобів, що використовуються для пакування небезпечних вантажів, їх випробування та маркування:

Вимоги до тари, її випробування та маркування:

види, типи;

коди тари;

вимоги до тари (загальні та спеціальні залежно від класу небезпечних речовин);

вимоги до випробування паковання;

маркування паковання за результатами випробовувань;

спеціальні вимоги для тари, призначеної для вибухових речовин, газів, інфекційних речовин, радіоактивних матеріалів, органічних пероксидів, самореактивних речовин, та її випробування;

вимоги до реконструйованої тари;

вимоги до аварійної тари.

Вимоги до контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСВМВ), їх випробування та маркування:

види, типи;

коди КСВМВ;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування;

маркування за результатами випробовувань.

Вимоги до крупногабаритної тари, її випробування та маркування:

види, типи;

коди крупногабаритної тари;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування;

маркування за результатами випробовувань.

Вимоги до легкої тари, її випробування та маркування:

види, типи;

коди легкої тари;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування.

Вимоги до інших засобів пакування, що використовуються для транспортування небезпечних вантажів.

Вимоги до транспортних пакетів.

Користування інструкціями з пакування небезпечних вантажів. Рекомендації з користування інструкціями з пакування у разі мультимодальних перевезень.

Визначення сумісності вантажів при їх укладанні в одну вантажну одиницю.

б) Практичні заняття

Визначення для конкретних речовин, розчинів, сумішей дозволених вантажних одиниць.

Визначення марковання, що має бути нанесено на різні види вантажних одиниць.

Визначення сумісності вантажів при їх укладанні в одну вантажну одиницю.

3.1.5. Маркування вантажних одиниць (тари), вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів)

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна одиниця", "вантажна транспортна одиниця", "марковання", "маркування", "елементи маркування" ("знаки небезпеки", "знаки-табло небезпеки", "номер ООН", "ідентифікаційний код (номер) небезпеки", "класифікаційний шифр", "належне відвантажувальне (транспортне) найменування", "попереджувальні знаки", "таблички оранжевого кольору", "маніпуляційні знаки", "табличка з технічною характеристикою цистерни", "смуги на цистернах") , "табличка КБК" тощо.

Загальні вимоги до маркування.

Маркування вантажних одиниць. Елементи марковання, що наносяться на вантажні одиниці (паковання та транспортні пакети).

Маркування вантажних транспортних одиниць. Елементи марковання, що наносяться на вантажні транспортні одиниці (контейнери, знімні цистерни, транспортні засоби, рухомий склад).

Особливості маркування транспортних засобів (цистерн) смугами відповідного кольору для окремих небезпечних вантажів та табличками з технічною характеристикою.

Відмінності у маркуванні вантажних одиниць і вантажних транспортних одиниць за міжнародними та національними вимогами, а також за видами транспорту.

Особливості маркування: "морських забруднювачів", "небезпечних вантажів у обмежених та звільнених кількостях", "порожніх вантажних та вантажно-транспортних одиниць, що не зачищені з-під небезпечних вантажів", "небезпечних вантажів, що надаються до перевезення за підвищеної температури", "фумігованих вантажних транспортних одиниць", "транспортних засобів, що перевозяться на поромах" тощо.

Особливості маркування небезпечних вантажів відповідно до узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічної продукції.

б) Практичні заняття

Визначення елементів марковання для конкретних видів небезпечних вантажів, що має бути нанесено на:

вантажні одиниці;

вантажні транспортні одиниці (транспортні засоби).

Визначення елементів марковання, що мають бути нанесені на вантажні одиниці та вантажні транспортні одиниці (транспортні засоби, рухомий склад), які містять небезпечні вантажі в обмежених та звільнених кількостях.

Визначення елементів марковання для вантажних одиниць та вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів, рухомого складу), завантажених різними небезпечними вантажами.

Визначення елементів марковання при мультимодальних перевезеннях.

Приклади маркування згідно з узгодженою на глобальному рівні системою класифікації та маркування хімічної продукції.

3.1.6. Перевізні (транспортні) документи

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "перевізні (транспортні) документи", "комплект перевізних (транспортних) документів", "Накладна", "Декларація на вантаж", "Свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу", "Свідоцтво про відповідність вантажних одиниць", "Свідоцтво про стан вантажу", "Паспорт безпеки речовини (матеріалу)", "Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів", "Свідоцтво про відповідність конструкції та обладнання судна вимогам Правила 54(19) Глави II-2 Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі, 1974 року (CОЛАС-74)", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення хімічних вантажів наливом", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення зріджених газів наливом", "Маніфест".

Перелік основних перевізних документів, їх зміст, мета, форми перевізних (транспортних) документів, включаючи документи, що стосуються дій в аварійних ситуаціях:

"Накладна (товаросупроводжувальний документ)";

"Декларація на вантаж";

"Свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу";

"Свідоцтво про відповідність вантажних одиниць (Сертифікати на паковання)";

"Свідоцтво про стан вантажу", "Свідоцтво щодо придатності вантажу до завантаження", "Свідоцтво про вибухонебезпечність", "Свідоцтво про вміст вологи", "Свідоцтво про радіологічну безпеку" тощо;

"Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів";

"Свідоцтво про відповідність конструкції та обладнання судна вимогам Правила 54(19) Глави II-2 Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі, 1974 року (CОЛАС-74)", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення хімічних вантажів наливом", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення зріджених газів наливом";

"Маніфест";

Інформація щодо дій у надзвичайних ситуаціях (аварійна картка, письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації);

"Дозвіл на перевезення небезпечного вантажу";

"Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів";

Паспорт безпеки речовини (матеріалу). Вимоги до заповнення паспорта безпеки на небезпечні вантажі.

б) Практичні заняття

Визначення видів перевізних (транспортних) документів для різних небезпечних вантажів за видом транспорту та способом перевезення.

3.2. Спеціальний курс

3.2.1. Вимоги до вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів, суден). що використовуються для перевезення небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна транспортна одиниця"; "контейнер" (у тому числі "багатоелементний газовий контейнер (БЕГК)", "контейнер-цистерна", "балк-контейнер", "контейнер відкритий", "контейнер закритий"); цистерна (у тому числі "переносна цистерна", "знімна цистерна"); "транспортний засіб" ("залізничний транспортний засіб", "транспортний засіб закритий", "транспортний засіб відкритий"), код цистерни (переносної цистерни, залізничної цистерни), "сумісність небезпечних вантажів".

Регламентація вимог щодо вантажних транспортних одиниць.

Вимоги до вантажних контейнерів:

види, типи;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування;

вимоги до маркування;

вимоги до освідчення.

Вимоги до переносних цистерн:

види, типи;

коди та ієрархія;

вимоги до виготовлення;

вимоги до конструкційного обладнання;

вимоги до випробування (первинні та періодичні);

вимоги до маркування;

вимоги до освідчення;

вимоги до їх використання.

Вимоги до спеціалізованих контейнерів (контейнерів для масових вантажів, багатоелементних газових контейнерів (MEGC), офшорних балк-контейнерів). Визначення можливості перевезення небезпечних вантажів у спеціалізованих контейнерах, контейнерах для масових вантажів та визначення типу контейнера, у якому дозволяється перевезення небезпечного вантажу. Експлуатація спеціалізованих контейнерів (багатоелементних газових контейнерів (MEGC)).

Вимоги до залізничних транспортних засобів:

види, типи;

вимоги до транспортних засобів та їх освідчення;

вимоги до конструкції та технічного стану вагонів.

Вимоги до суден:

види, типи;

загальні вимоги до конструкції, обладнання суден та їх освідчення.

Допущення до перевезення та необхідна документація.

б) Практичні заняття

Визначення для конкретних вантажів (включаючи розчини та суміші) можливості їх перевезення у вантажних транспортних одиницях (транспортних засобах), суднах.

Визначення придатності транспортних засобів, судна для перевезення небезпечних вантажів залежно від способу перевезення.

3.2.2. Вантажно-розвантажувальні операції, короткострокове зберігання на етапах переміщення

а) Теоретичні заняття

Регламентація норм та вимог щодо вантажно-розвантажувальних операцій, короткострокового зберігання на етапах переміщення та безпеки перевезення небезпечних вантажів.

Підготовка до вантажно-розвантажувальних операцій. Вимоги щодо вантажно-розвантажувальних операцій залежно від способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажних транспортних одиницях, навалом, насипом, наливом). Спеціальні положення для деяких небезпечних вантажів (класів 1, 7, підкласів 5.2, 6.2, відходів). Технологічні процеси вантажних операцій з небезпечними вантажами. Схеми завантаження/вивантаження. Вантажний план.

Вимоги щодо обмеження при перевезеннях небезпечних вантажів.

Вимоги щодо укладення, розміщення та кріплення небезпечних вантажів у вантажних транспортних одиницях, на судні (у різних вантажних одиницях та вантажних транспортних одиницях). Схеми завантаження/вивантаження вантажних транспортних одиниць. Процедури безпечної обробки вантажів (з використанням належних схем (карт) завантаження/вивантаження, належних інструментів та обладнання, засобів кріплення тощо).

Вимоги щодо короткострокового зберігання на етапах переміщення:

вимоги до складів залежно від класу небезпеки вантажу та способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажно-транспортних одиницях, навалом, наливом);

норми та вимоги щодо сумісності вантажів під час їх зберігання;

заходи щодо забезпечення безпеки при складських операціях.

Сумісність вантажів при короткостроковому зберіганні залежно від класу небезпеки та виду вантажу (у вантажних одиницях, вантажно-транспортних одиницях, навалом, наливом).

Спеціальні вимоги до короткострокового зберігання, приймання та видачі небезпечних вантажів класу 1, органічних пероксидів, самореактивних речовин, інфекційних речовин, радіоактивних матеріалів, відходів.

б) Практичні заняття

Визначення норм та вимог під час вантажно-розвантажувальних операціях залежно від класу вантажу та способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажних транспортних одиницях, навалом, наливом).

Визначення норм та вимог під час короткострокового зберігання для різних небезпечних вантажів.

Визначення сумісності для різних вантажів при короткостроковому зберіганні залежно від класу небезпеки та способу перевезення.

3.2.3. Транспортні операції

а) Теоретичні заняття

Підготовка небезпечних вантажів до перевезення. Підготовка вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден до перевезення. Ступінь наповнення вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден.

Визначення можливості перевезення вантажу у вантажних транспортних одиницях (транспортних засобах), суднах.

Правила приймання та видачі небезпечних вантажів. Вимоги до очистки та (або) дегазації перед завантаженням та після розвантаження вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден.

Вимоги до заповнення транспортних (перевізних) документів на небезпечні вантажі, підготовка та надання документації на перевезення небезпечних вантажів за видами транспорту. Спеціальні вимоги до оформлення документів для окремих небезпечних вантажів (класів 1, 7, підкласу 6.2, відходів тощо), фумігованих вантажних транспортних одиниць, порожніх вантажних одиниць та вантажних транспортних одиниць (очищених та неочищених з-під залишків небезпечних вантажів).

Додаткове обладнання транспортних засобів, суден.

Обмеження щодо навантаження деякими небезпечними вантажами транспортних засобів, суден.

Умови та режим руху транспортних засобів із небезпечними вантажами та обмеження, що стосуються руху (у тому числі на транспортних підприємствах, в тунелях). Формування поїздів з небезпечними вантажами, норми прикриття вагонів з небезпечними вантажами. Нагляд за транспортними засобами із небезпечними вантажами. Супроводження небезпечних вантажів.

Положення за якими визначається сумісність різних вантажів при завантаженні у:

вантажні контейнери;

транспортні засоби, судна.

Вимоги, що мають дотримуватися під час перевезення небезпечних вантажів.

Порожні вантажні транспортні одиниці, що не очищені з-під небезпечного вантажу. Вимоги щодо їх перевезення.

б) Практичні заняття

Визначення вимог щодо підготування вантажу, транспортних засобів, суден.

Визначення норм та вимог при перевезенні для різних небезпечних вантажів. Визначення спеціальних положень для перевезення вантажних одиниць, сумісності завантаження та положень до навантаження, вивантаження та обробки для окремих небезпечних вантажів.

Визначення сумісності небезпечних вантажів.

3.3. Навчання заходам безпеки

3.3.1 Основні причини виникнення аварійних ситуацій. Заходи, спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям

а) Теоретичні заняття

Основні види транспортних подій з небезпечними вантажами: пожежі, самозаймання, вибухи, витікання, випаровування, розсипання небезпечних речовин (вантажів).

Основні види причин цих подій:

технічні причини - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність тари, контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажів, транспортних засобів або незадовільний їх технічний стан та інші;

організаційні причини - порушення умов перевезення небезпечних вантажів, відсутність в інструкціях працівників їх функціональних обов'язків щодо перевезення небезпечних вантажів, допуск до роботи без проведення навчання та підвищення кваліфікації, порушення вимог безпеки під час експлуатації контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажів, транспортних засобів, порушення трудової і виробничої дисципліни тощо.

Перелік основних організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій з небезпечними вантажами.

3.3.2. Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій

а) Теоретичні заняття

Дії у разі виникнення аварійних ситуацій:

розсип, витік небезпечного вантажу;

горіння небезпечного вантажу.

Основні види та властивості небезпечних та шкідливих факторів, що можуть виникнути внаслідок аварійної ситуації з небезпечними вантажами.

Засоби індивідуального захисту та їх застосування.

б) Практичні заняття

Визначення першочергових дій в аварійних ситуаціях.

Визначення необхідних засобів індивідуального захисту залежно від виду небезпечного вантажу та їх застосування під час аварійних ситуацій.

Визначення засобів пожежогасіння.

Складання звіту про аварію.

3.3.3. Охорона праці та пожежна безпека

Теоретичні заняття

Норми та вимоги правил безпеки та охорони навколишнього природного середовища при вантажних операціях, перевезенні, складуванні небезпечних вантажів.

Основні види та властивості небезпечних та шкідливих факторів, що можуть виникнути внаслідок аварійної ситуації з небезпечними вантажами.

Гігієна праці, виробнича санітарія, охорона навколишнього природного середовища при здійсненні перевезень небезпечних вантажів.

3.3.4 Заходи першої допомоги

Теоретичні заняття

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта.

Перша допомога при отруєнні. Симптоми отруєнь.

Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

IV. Типовий навчально-тематичний план курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Типовий навчально-тематичний план курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів складається з таких тем:

N теми
Найменування теми

Базовий курс
1
Міжнародне та національне законодавство у сфері
перевезення небезпечних вантажів
2
Класи небезпечних вантажів та загальні вимоги до їх
ідентифікації
3
Переліки небезпечних вантажів. Небезпечні вантажі в
обмежених та звільнених кількостях
4
Вантажні одиниці (тара) та їх маркування за результатами
випробовувань
5
Елементи марковання (знаки небезпеки, інформаційні табло,
попереджувальні знаки, знаки-табло небезпеки), що
наносяться на вантажні одиниці (тару), на вантажні
транспортні одиниці (засоби)
6
Перелік та зміст перевізних (транспортних) документів

Спеціальна підготовка
7
Вимоги до вантажних транспортних одиниць (транспортних
засобів, рухомого складу, суден), що використовуються для
перевезення конкретного класу (класів) та виду (видів)
небезпечних вантажів
8
Вантажно-розвантажувальні операції, короткострокове
зберігання на етапах переміщення конкретного класу
(класів) небезпечного вантажу. Сумісність конкретних
небезпечних вантажів
9
Спеціальні вимоги до транспортних операцій для
конкретного класу (класів) та виду (видів) небезпечних
вантажів

Навчання заходам безпеки
10
Основні причини виникнення аварійних ситуацій. Заходи,
спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям
11
Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій
12
Охорона праці та пожежна безпека
13
Заходи першої допомоги

Перевірочне тестування

V. Типова програма курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для робітників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

5.1 Базовий курс

5.1.1. Міжнародне та національне законодавство у сфері перевезення небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "Небезпечний вантаж" (у тому числі "небезпечні відходи", "порожні вантажні одиниці та порожні вантажні транспортні одиниці з-під небезпечних вантажів", "морський забруднювач", "забруднювач навколишнього середовища"), "перевезення небезпечних вантажів", "суб'єкти перевезення небезпечних вантажів", "відправник", "перевізник", "одержувач", "забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів", "регламентація перевезення небезпечних вантажів", "учасники транспортного процесу", "Компетентні органи".

Міжнародні організації, що займаються регламентацією перевезення небезпечних вантажів (Комітет експертів ООН, Міжнародна морська організація (ІМО), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), Міжнародна агенція з атомної енергії, Міжнародна організація з цивільної авіації, Організація співробітництва залізниць (ОСЖД), Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ), Центральна рада із залізничного транспорту (ЦСЖТ), Міжнародна організація з охорони праці, Всесвітня організація з охорони здоров'я; принципи взаємодії міжнародних організацій (мета, завдання); участь України у діяльності міжнародних організацій.

Принципи регламентації перевезення небезпечних вантажів. Загальні тенденції в міжнародній практиці регламентування перевезення небезпечних вантажів.

Мета Типових Правил перевезення небезпечних вантажів, розроблених КЕ ООН.

Міжнародні угоди (конвенції та правила), які діють у сфері перевезення небезпечних вантажів (сфера дії, структура, вимоги, що встановлюються).

Національне законодавство, що діє у сфері перевезення небезпечних вантажів (закони, постанови, накази (загальні положення та сфера дії); правила, умови стосовно перевезень, вантажних операції, короткострокового зберігання небезпечних вантажів, включаючи документи з питань охорони праці, життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища (загальні положення, сфера дії).

б) Практичні заняття

Ознайомлення з основними міжнародними, національними регламентами, їх сферою дії, структурою, відмінностями та компетентними організаціями. Загальні положення міжнародних та національних регламентів.

5.1.2. Класи небезпечних вантажів та загальні вимоги до їх ідентифікації

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "клас", "підклас", "основний вид небезпеки", "додатковий вид небезпеки", "ступінь небезпеки", "група паковання", "пріоритет небезпеки", "ідентифікаційний номер небезпеки", "номер ООН", "належне відвантажувальне найменування (транспортне найменування) вантажу".

Регламентація класифікації небезпечних вантажів, методів класифікаційних випробувань.

Основні властивості (фізичні, хімічні) та види транспортної небезпеки.

Класи (підкласи) небезпечних вантажів; основний вид небезпеки; додатковий вид небезпеки; ступінь небезпеки; пріоритет небезпечних властивостей.

Вплив небезпечних вантажів на організм людини:

при проникненні через шкіряні покриви;

при вдиханні та проковтуванні;

при попаданні в очі;

ушкодження в результаті отруєнь і хімічних опіків;

термічні опіки та обмороження.

Шкідливий вплив небезпечних речовин на навколишнє середовище, при попаданні їх у повітря, воду, ґрунт, на рослинний та тваринний світ.

Принципи класифікації небезпечних речовин.

Ідентифікація небезпечних вантажів:

номер ООН (UN);

належне відвантажувальне найменування (PSN) (позиції для небезпечних вантажів).

Визначення належного відвантажувального найменування і номеру ООН для різних вантажів (включаючи вироби/речовини, суміші/розчини, не наведені за конкретною назвою)

б) Практичні заняття

Приклади визначення для різних небезпечних вантажів (включаючи не наведені за конкретною назвою вироби/речовини, суміші, розчини):

класифікації основного, додаткового виду небезпеки, ступеня небезпеки із застосуванням пріоритету властивостей та різних систем класифікації;

ідентифікації (визначення належного відвантажувального найменування і номеру ООН) за фізико-хімічними властивостями і принципами КЕ ООН щодо ідентифікації речовин узагальненими назвами.

5.1.3. Переліки небезпечних вантажів. Небезпечні вантажі в обмежених та звільнених кількостях

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "алфавітний перелік небезпечних вантажів", "перелік небезпечних вантажів за номерами ООН", "небезпечні вантажі в обмежених кількостях", "небезпечні вантажі в звільнених кількостях".

Переліки небезпечних вантажів. Користування переліками небезпечних вантажів. Допуск або заборона вантажів до перевезення. Структура переліків та основна інформація, наведена для позиції небезпечного вантажу у переліку стосовно:

класифікації та ідентифікації;

спеціальних вимог;

вантажних одиниць та пакування (інструкція з пакування у тару, контейнери середньої вантажності, крупногабаритну тару, легку тару; спеціальні вимоги щодо пакування, сумісного пакування);

маркування;

обмежених або звільнених кількостей небезпечних речовин. Звільнення від правил при перевезенні речовин у обмежених кількостях або звільнених кількостях;

укладення й розміщення;

вимог до транспортних засобів (у тому числі до їх оснащення) та положення, застосовні при перевезенні (мінімальні норми прикриття; умови розпуску з сортувальної гірки; трафарети на цистернах);

інформації щодо дій у аварійних ситуаціях;

способу перевезення небезпечних вантажів:

у вантажних одиницях (окремими місцями, у контейнерах, у транспортних засобах);

навалом/наливом у контейнерах (контейнерах-цистернах, переносних цистернах, знімних цистернах, балк-контейнерах, багатоелементних газових контейнерах), у транспортних засобах, суднах;

інструкцій та спеціальних положень щодо способу перевезення.

Транспортування зразків.

Користування переліками хімічно небезпечних вантажів, що надаються до перевезення навалом/наливом на суднах.

б) Практичні заняття

Приклади визначення за переліками: класифікації, ідентифікації, пакування, маркування, дозволеного способу перевезення, розміщення, вимог до обладнання та оснащення транспортних засобів, суден, а також дій в аварійних ситуаціях.

Приклади визначення можливості перевезення небезпечних вантажів на умовах "небезпечні вантажі в обмежених кількостях", "небезпечні вантажі в звільнених кількостях".

Визначення за переліками можливості перевезення різних небезпечних вантажів у одній вантажній одиниці, вантажній транспортній одиниці (транспортному засобі), судні.

Приклади визначення умов перевезення хімічно небезпечних вантажів, що надаються до перевезення навалом/наливом на суднах.

5.1.4. Вантажні одиниці (тара), та їх маркування за результатами випробувань

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна одиниця", "паковання (упаковка)", "пакування", "тара", "крупногабаритна тара", "контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів", "легка тара", "група пакування", "інструкція з пакування", "реконструйована тара", "аварійна тара" тощо.

Регламентація вимог до засобів, що використовуються для пакування небезпечних вантажів, їх випробування та маркування:

Вимоги до тари її випробування та маркування:

види, типи;

коди тари;

вимоги до тари (загальні та спеціальні залежно від класу небезпечних речовин);

вимоги до випробування паковання;

маркування паковання за результатами випробовувань;

спеціальні вимоги для тари призначеної для вибухових речовин, газів, інфекційних речовин, радіоактивних матеріалів, органічних пероксидів, самореактивних речовин та її випробування;

вимоги до реконструйованої тари;

вимоги до аварійної тари.

Вимоги до контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (КСВМВ) їх випробування та маркування:

види, типи;

коди КСВМВ;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування.

маркування за результатами випробовувань;

Вимоги до крупногабаритної тари, її випробування та маркування:

види, типи;

коди крупногабаритної тари;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування.

маркування за результатами випробовувань;

Вимоги до легкої тари, їх випробування та маркування:

види, типи;

коди легкої тари;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування.

Вимоги до інших засобів пакування, що використовуються для транспортування небезпечних вантажів.

Вимоги до транспортних пакетів.

Користування інструкціями з пакування небезпечних вантажів. Рекомендації з користування інструкціями щодо пакування у разі мультимодальних перевезень.

Визначення сумісності вантажів при їх укладанні в одну вантажну одиницю.

б) Практичні заняття

Приклади визначення для конкретних речовин, розчинів, сумішей дозволених вантажних одиниць.

Приклади визначення марковання, що має бути нанесено на різні види вантажних одиниць.

Приклади визначення сумісності вантажів при їх укладанні у одну вантажну одиницю.

5.1.5. Елементи марковання (знаки небезпеки, інформаційні табло, попереджувальні знаки, знаки-табло небезпеки), що наносяться на вантажні одиниці (тару), на вантажні транспортні одиниці (засоби)

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна одиниця", "вантажна транспортна одиниця", "марковання", "маркування", "елементи маркування" ("знаки небезпеки", "знаки-табло небезпеки", "номер ООН", "ідентифікаційний код (номер) небезпеки", "класифікаційний шифр", "належне відвантажувальне (транспортне) найменування", "попереджувальні знаки", "таблички оранжевого кольору", "маніпуляційні знаки", "табличка з технічною характеристикою цистерни", "смуги на цистернах") , "табличка КБК" тощо.

Загальні вимоги до маркування.

Маркування вантажних одиниць. Елементи марковання, що наносяться на вантажні одиниці (паковання та транспортні пакети).

Маркування вантажних транспортних одиниць. Елементи марковання, що наносяться на вантажні транспортні одиниці (контейнери, знімні цистерни, транспортні засоби, рухомий склад).

Особливості маркування транспортних засобів (цистерн) смугами відповідного кольору для окремих небезпечних вантажів та табличками з технічною характеристикою.

Відмінності у маркуванні вантажних одиниць і вантажних транспортних одиниць за міжнародними та національними вимогами, а також за видами транспорту.

Особливості маркування "морських забруднювачів", "небезпечних вантажів у обмежених та звільнених кількостях", "порожніх вантажних та вантажно-транспортних одиниць, що не зачищені з-під небезпечних вантажів", "небезпечних вантажів, що надаються до перевезення за підвищеною температурою", "фумігованих вантажних транспортних одиниць", "транспортних засобів, що перевозяться на поромах" тощо.

Особливості маркування небезпечних вантажів відповідно до узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічної продукції.

б) Практичні заняття

Приклади визначення елементів марковання для конкретних видів небезпечних вантажів, що має бути нанесено на вантажні одиниці та вантажні транспортні одиниці (транспортні засоби).

Приклади визначення елементів марковання, які мають бути нанесені на вантажні одиниці та вантажні транспортні одиниці (транспортні засоби, рухомий склад), що містять небезпечні вантажі в обмежених та звільнених кількостях.

Приклади визначення елементів марковання для вантажних одиниць та вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів, рухомого складу), завантажених різними небезпечними вантажами.

5.1.6. Перелік та зміст перевізних (транспортних) документів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "перевізні (транспортні) документи", "комплект перевізних (транспортних) документів", "Накладна", "Декларація на вантаж", "Свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу", "Свідоцтво про відповідність вантажних одиниць", "Свідоцтво про стан вантажу", "Паспорт безпеки речовини (матеріалу)", "Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів", "Свідоцтво про відповідність конструкції та обладнання судна вимогам Правила 54(19) Глави II-2 Міжнародній конвенції про охорону людського життя на морі, 1974 року (CОЛАС-74)", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення хімічних вантажів наливом", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення зріджених газів наливом", "Маніфест".

Перелік основних перевізних документів, їх зміст, мета, форми перевізних (транспортних) документів, включаючи документи, що стосуються дій у аварійних ситуаціях:

"Накладна (товарно-супроводжувальний документ)";

"Декларація на вантаж";

"Свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу";

"Свідоцтво про відповідність вантажних одиниць (сертифікати на паковання)";

"Свідоцтво про стан вантажу", "Свідоцтво щодо придатності вантажу до завантаження", "Свідоцтво про вибухонебезпечність", "Свідоцтво про вміст вологи", "Свідоцтво про радіологічну безпеку";

"Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів";

"Свідоцтво про відповідність конструкції та обладнання судна вимогам Правила 54(19) Глави II-2 Міжнародній конвенції про охорону людського життя на морі, 1974 року (CОЛАС-74)", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення хімічних вантажів наливом", "Міжнародний сертифікат придатності судна для перевезення зріджених газів наливом";

"Маніфест";

"Інформація щодо дій у надзвичайних ситуаціях (аварійна картка, письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації)";

"Дозвіл на перевезення небезпечного вантажу";

"Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів";

Паспорт безпеки речовини (матеріалу). Вимоги до заповнення паспорта безпеки на небезпечні вантажі.

б) Практичні заняття

Приклади видів перевізних (транспортних) документів для різних небезпечних вантажів за видом транспорту та способом перевезення.

5.2. Спеціальний курс

5.2.1. Вимоги до вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів, рухомого складу, суден), що використовуються для перевезення конкретного класу (класів) та виду (видів) небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Загальні поняття: "вантажна транспортна одиниця"; "контейнер (у тому числі "багатоелементний газовий контейнер (БЕГК)" "контейнер-цистерна", "балк-контейнер", "контейнер, відкритий", "контейнер закритий"); "цистерна" (у тому числі "переносна цистерна", "знімна цистерна"); "транспортний засіб" ("залізничний транспортний засіб", "транспортний засіб закритий", "транспортний засіб відкритий"), "код цистерни (переносної цистерни, залізничної цистерни)", "сумісність небезпечних вантажів"

Регламентація вимог щодо вантажних транспортних одиниць:

Вимоги до вантажних контейнерів:

види, типи;

вимоги до виготовлення;

вимоги до випробування;

вимоги до маркування;

вимоги до освідчення.

Вимоги до переносних цистерн:

види, типи;

коди та ієрархія;

вимоги до виготовлення;

вимоги до конструкційного обладнання;

вимоги до випробування (первинні та періодичні);

вимоги до маркування;

вимоги до освідчення;

вимоги до їх використання.

Вимоги до спеціалізованих контейнерів (контейнерів для масових вантажів, багатоелементних газових контейнерів (MEGC), офшорних балк-контейнерів). Визначення можливості перевезення небезпечних вантажів у спеціалізованих контейнерах, контейнерах для масових вантажів та визначення типу контейнера у якому дозволяється перевезення небезпечного вантажу. Експлуатація спеціалізованих контейнерів (багатоелементних газових контейнерах (MEGC)).

Положення стосовно автоцистерн, їх затвердження та маркування.

види, типи;

коди та ієрархія;

вимоги до виготовлення;

вимоги до конструкційного обладнання;

вимоги до випробування (первинні та періодичні);

вимоги до маркування;

вимоги до освідчення;

вимоги до їх використання.

Вимоги до залізничних транспортних засобів:

види, типи;

вимоги до транспортних засобів та їх освідчення;

вимоги до конструкції та технічного стану вагонів.

Вимоги до суден:

види, типи;

загальні вимоги до конструкції, обладнання суден та їх освідчення.

Допущення до перевезення та необхідна документація.

б) Практичні заняття

Приклади визначення для конкретних вантажів (включно для розчинів, сумішей) можливості їх перевезення у вантажних транспортних одиницях (транспортних засобах), суднах.

Приклади визначення придатності транспортних засобів, судна для перевезення небезпечних вантажів залежно від способу перевезення.

5.2.2. Вантажно-розвантажувальні операції, короткострокове зберігання на етапах переміщення конкретного класу (класів) небезпечного вантажу. Сумісність конкретних небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Регламентація норм та вимог щодо вантажно-розвантажувальних операцій, короткострокового зберігання на етапах переміщення та безпеки перевезення небезпечних вантажів.

Підготовка до вантажно-розвантажувальних операції. Вимоги щодо вантажно-розвантажувальних операцій залежно від способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажних транспортних одиницях, навалом, насипом, наливом). Спеціальні положення для деяких небезпечних вантажів (класів 1, 7, підкласів 5.2, 6.2, відходів). Технологічні процеси вантажних операцій з небезпечними вантажами. Схеми завантаження/вивантаження. Вантажний план.

Вимоги щодо обмеження при перевезеннях небезпечних вантажів.

Вимоги щодо укладення, розміщення та кріплення небезпечних вантажів у вантажних транспортних одиницях, на судні (у різних вантажних одиницях та вантажних транспортних одиницях). Схеми завантаження/вивантаження вантажних транспортних одиниць. Процедури безпечної обробки вантажів з використанням належних схем (карт) завантаження/вивантаження, належних інструментів та обладнання, засобів кріплення.

Вимоги щодо короткострокового зберігання на етапах переміщення:

вимоги до складів залежно від класу небезпеки вантажу та способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажно-транспортних одиницях, навалом, наливом);

норми та вимоги щодо сумісності вантажів при їх збереженні;

заходи щодо забезпечення безпеки при складських операціях.

Сумісність вантажів при короткостроковому зберіганні залежно від класу небезпеки вантажу та виду вантажу (у вантажних одиницях, вантажно-транспортних одиницях, навалом, наливом).

Спеціальні вимоги до короткострокового зберігання, приймання та видачі небезпечних вантажів класу 1, органічних пероксидів, самореактивних речовин, інфекційних речовин, радіоактивних матеріалів, відходів.

б) Практичні заняття

Приклади визначення норм та вимог під час вантажно-розвантажувальних операціях залежно від класу вантажу та способу перевезення (у вантажних одиницях, вантажних транспортних одиницях, навалом, наливом).

Приклади визначення норм та вимог під час короткострокового зберігання для різних небезпечних вантажів.

Приклади визначення сумісності для різних вантажів при короткостроковому зберіганні залежно від класу небезпеки та способу перевезення.

5.2.3. Спеціальні вимоги до транспортних операцій для конкретного класу (класів) та виду (видів) небезпечних вантажів

а) Теоретичні заняття

Підготовка небезпечних вантажів до перевезення. Підготовка вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден до перевезення. Ступінь наповнення вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден.

Визначення можливості перевезення вантажу у вантажних транспортних одиницях (транспортних засобах), суднах.

Правила приймання та видачі небезпечних вантажів. Вимоги до очистки та (або) дегазації перед завантаженням та після розвантаження вантажних транспортних одиниць (транспортних засобів), суден.

Вимоги до заповнення транспортних (перевізних) документів на небезпечні вантажі, підготовка та надання документації на перевезення небезпечних вантажів за видами транспорту. Спеціальні вимоги до оформлення документів для окремих небезпечних вантажів (класів 1, 7, підкласу 6.2, відходів), фумігованих вантажних транспортних одиниць, порожніх вантажних одиниць та вантажних транспортних одиниць (очищених та неочищених з під залишків небезпечних вантажів).

Додаткове обладнання транспортних засобів, суден.

Обмеження щодо навантаження деякими небезпечними вантажами транспортних засобів, суден.

Умови та режим руху транспортних засобів з небезпечними вантажами та обмеження, що стосуються руху (у тому числі на транспортних підприємствах, в тунелях). Формування поїздів з небезпечними вантажами; норми прикриття вагонів з небезпечними вантажами. Нагляд за транспортними засобами з небезпечними вантажами. Супроводження небезпечних вантажів.

Положення за якими визначається сумісність різних вантажів:

при завантаженні у вантажні контейнери;

при завантаженні у транспортні засоби, судна.

Вимоги, які мають дотримуватися під час перевезення небезпечних вантажів.

Порожні вантажні транспортні одиниці, що не очищені з під небезпечного вантажу. Вимоги щодо їх перевезення.

б) Практичні заняття

Приклади визначення вимог щодо підготування вантажу, транспортних засобів, суден.

Приклади визначення норм та вимог при перевезенні для різних небезпечних вантажів та спеціальних вимог для перевезення вантажних одиниць, сумісності завантаження та положень до навантаження, вивантаження та обробки для окремих небезпечних вантажів

5.3. Навчання заходам безпеки

5.3.1 Основні причини виникнення аварійних ситуацій. Заходи, спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям

а) Теоретичні заняття

Основні види транспортних подій з небезпечними вантажами: пожежі, самозаймання, вибухи, витікання, випаровування, розсипання небезпечних речовин (вантажів).

Основні види причин цих подій:

технічні причини - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність тари, контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажів, транспортних засобів або незадовільний їх технічний стан та інші;

організаційні причини - порушення умов перевезення небезпечних вантажів, відсутність в інструкціях працівників їх функціональних обов'язків щодо перевезення небезпечних вантажів, допуск до роботи без проведення навчання та підвищення кваліфікації, порушення вимог безпеки під час експлуатації контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажів, транспортних засобів, порушення трудової і виробничої дисципліни тощо.

Перелік основних організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій з небезпечними вантажами.

5.3.2. Порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій

а) Теоретичні заняття.

Дії у разі виникнення аварійних ситуацій:

розсип, витік небезпечного вантажу;

горіння небезпечного вантажу.

Основні види та властивості небезпечних та шкідливих факторів, що можуть виникнути внаслідок аварійної ситуації з небезпечними вантажами.

Засоби індивідуального захисту та їх застосування.

б) Практичні заняття

Визначення першочерговий дій у аварійних ситуаціях.

Визначення необхідних засобів індивідуального захисту в залежності від виду небезпечного вантажу та їх застосування під час аварійних ситуацій.

Визначення засобів пожежогасіння.

Складання звіту про аварію.

5.3.3. Охорона праці та пожежна безпека

Теоретичні заняття

Норми та вимоги правил безпеки та охорони навколишнього природного середовища при вантажних операціях, перевезенні, складуванні небезпечних вантажів.

Основні види та властивості небезпечних та шкідливих факторів, що можуть виникнути внаслідок аварійної ситуації з небезпечними вантажами.

Гігієна праці, виробнича санітарія, охорона навколишнього природного середовища при здійсненні перевезень небезпечних вантажів.

5.3.4 Заходи першої допомоги

Теоретичні заняття

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта.

Перша допомога при отруєнні. Симптоми отруєнь.

Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

Директор
Департаменту безпеки

Ю.В.Гержод