МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Центральна санітарно-епідеміологічна станція

Л И С Т

28.12.2004 N 03.2/2893

Харківській обласній

молодіжній організації

"СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА

ПЕРСПЕКТИВА"

Ваше звернення до Міністерства охорони здоров'я України щодо вимог санепідслужби до комп'ютерних клубів та інтернет-кафе розглянуто за дорученням МОЗ України фахівцями Центральної санепідстанції МОЗ України та повідомляємо.

До комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, якщо вони призначені виключно для дорослих, застосовуються вимоги ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин".

У ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" та в СНіП 2.08.01-89 "Жилые здания" відсутні прямі посилання на дозвіл чи заборону розміщення таких закладів у підвальних приміщеннях чи на цокольних поверхах громадських та житлових будинків.

Для вказаних закладів, призначених для дітей та підлітків застосовуються вимоги ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Робочі місця з персональними комп'ютерами для дітей розташовувати у підвальних приміщеннях не дозволяється (п. 2.2 ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Відповідальність за порушення санітарного законодавства України визначено в статтях 45, 4004-12|st4646, 4004-12|st4848, 4004-12|st4949 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"4004-12 і передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Головний лікар
Л.С.Некрасова