МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 124/345 від 05.06.2000
м.Київ

Про затвердження Положення про медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспорту, форм медичної документації

На виконання пункту 1 додатка 5 до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів" від 06.04.98 N 456, з метою створення єдиної системи медико-психофізіологічної експертизи придатності водіїв до безпечного здійснення транспортної діяльності НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Положення про медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспорту, що додається.

1.2. Інструкцію про порядок проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспорту, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспорту, що додається.

2. Затвердити форму медичної документації "Медичне посвідчення водія" ф. N 083/о (облікова), що додається.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити у підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах проведення медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспорту відповідно до вимог, затверджених цим наказом.

4. Управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (Міленін О.Л.) спільно з Головним управлінням організації медичної допомоги дорослому населенню Міністерства охорони здоров'я України (Піщиков В.А.) та Українським медичним центром безпеки дорожнього руху (Решетник І.Л.) до 1 серпня 2000 р. у встановленому порядку розробити і подати на затвердження спільний план заходів Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я, спрямований на забезпечення контролю за виконанням вимог чинного законодавства щодо медичного огляду водіїв та кандидатів у водії транспорту.

5. Вважати такими, що втратили чинність:

5.1. Положення про медичне посвідчення водія, затверджене наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339z0586-97 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів" і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 590/2394.

5.2. Порядок навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339z0586-97 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів" і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 592/2396.

5.3. Форма медичної документації "Медичне посвідчення водія" ф. 0-83-0 (облікова), затверджена наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339z0586-97 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів" і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Картиша А.П. та заступника Міністра внутрішніх справ України Подоляку А.М.

Міністр охорони
здоров'я України
Міністр внутрішніх
справ України

В.Ф.Москаленко

Ю.Ф.Кравченко

Затверджено

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

та Міністерства

внутрішніх справ України

05.06.2000 N 124/345

Медичне посвідчення водія

                 ---------------------------------
                 |Код форми за ЗКУД ---++++++- |
                 |Код закладу за ЗКПО --------- |
                 ---------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Міністерство охорони |       | Бланк суворої звітності  |
|здоров'я України   |       | Медична документація   |
|---------------------|       | Форма N 083/о (облікова) |
|           |       | Затверджена наказом МОЗ  |
|Найменування закладу |       | та МВС України      |
|           |       | ---------  ---------   |
|           |       | --------- N ---------   |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Медичне посвідчення водія Серія   N      Україна    |
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Прізвище___________________  |Категорії  транспортних |Місце |
|     ___________________  |засобів, до  керування |печа- |
|                |якими немає медичних   |тки  |
| Ім'я_______________________  |протипоказань      |   |
|                |-------------------------+------|
| По батькові_______________  A|М о т о ц и к л и    |   |
|                |             |   |
|                |-------------------------+------|
| ___________________________  |Автомобілі, дозволена  |   |
|                |максимальна вага яких не |   |
| Дата і місце народження____  |перевищує 3500 кг (7700 |   |
| ___________________________ B|фунтів)         |   |
|                |і кількість сидячих місць|   |
| Місце проживання___________  |яких, крім сидіння водія,|   |
| ___________________________  |не перебільшує восьми  |   |
|                |-------------------------+------|
| Група крові________________  |Автомобілі, які призначе-|   |
|                |ні для перевезення ванта-|   |
| Резус-фактор_______________ C|жів, дозволена максималь-|   |
|                |на вага яких перевищує  |   |
|                |3500 кг (7700 фунтів)  |   |
|-------------------------------+-------------------------+------|
|                |Автомобілі, які призначе-|   |
| Видане_____________________  |ні для перевезення паса- |   |
|               D|жирів і які мають більше |   |
| __________________________р. |восьми сидячих місць,  |   |
|       (ким, коли)   |крім сидіння водія    |   |
| Дійсне до_________________р. |-------------------------+------|
|                |Состави транспортних за-|   |
|    М.П. _______________  |собів з тягачем, які на- |   |
|      (голова комісії)  |лежать до категорій B, C |   |
|------------------      E|або D, якими водій має  |   |
||        |       |право керувати, але які |   |
||        |       |самі не входять в одну із|   |
||  Місце    |       |цих категорій або в ці  |   |
||   для    |       |категорії        |   |
|| фотокартки  |       |-------------------------+------|
||        |       |Т р а м в а й      |   |
||        |       |-------------------------+------|
||        |       |Т р о л е й б у с    |   |
|------------------       |-------------------------+------|
|                |Трактори та інші само-  |   |
|                |хідні механізми     |   |
------------------------------------------------------------------

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

та Міністерства внутрішніх

справ України

05.06.2000 N 124/345

Положення про медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспорту

1. Медичний огляд водіїв транспорту проводиться з метою визначення придатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю.

2. Попередньому медичному огляду підлягають всі кандидати у водії транспорту, періодичному медичному огляду - всі водії транспорту, передрейсовому та післярейсовому медичному огляду - водії підприємств, установ і організацій. Підставою для направлення водія підприємства, установи, організації на позачерговий медичний огляд з боку адміністрації підприємств, установ, закладів є медичні дані (дані листків непрацездатності, результати передрейсового та післярейсового медичних оглядів тощо) про інвалідизацію водія або стале погіршення стану його здоров'я. У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана відсторонити його від керування транспортом.

3. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди водіїв транспорту проводяться медичною комісією водіїв транспорту відповідно до Інструкції про порядок проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспорту. Передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспорту проводяться середніми медичними працівниками, що пройшли навчання методам проведення таких оглядів в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху і його філіалах відповідно до Інструкції про порядок проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспорту.

4. Після проходження попереднього медичного огляду кандидат у водії, а після періодичного та позачергового медичних оглядів водій отримує єдиний документ - медичне посвідчення водія (ф. N 083/о, далі - медичне посвідчення). Бланки медичного посвідчення є документами суворої звітності, що вимагає:

виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків, цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Служби безпеки України (від 15.11.93 N 118), Міністерства внутрішніх справ України (від 24.11.93 N 740), Міністерства фінансів України (від 25.11.93 N 98, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217);

обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності;

пронумерування, прошнурування та скріплення Журналу реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія (ф. N 083-1/о, додаток 3), завіреного підписом керівника та печаткою лікувально-профілактичного закладу, що має право на видачу медичного посвідчення водія;

контролю за оформленням документів, використанням бланків.

Технічний опис бланків медичного посвідчення затверджується директором Українського медичного центру безпеки дорожнього руху.

5. Знищення пошкоджених бланків медичних посвідчень проводиться в присутності комісії, що утворюється керівником лікувально-профілактичного закладу за участю представників місцевого філіалу Українського медичного центру безпеки дорожнього руху, та оформляється відповідним актом.

6. Замовлення та забезпечення лікувально-профілактичних закладів бланками медичного посвідчення покладається на Український медичний центр безпеки дорожнього руху, що є єдиним замовником таких бланків. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів бланками ф. N 083/о проводиться за рахунок замовників.

7. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди водіїв транспорту проводяться за рахунок замовника. Передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспорту проводяться за рахунок підприємств, установ, організацій, що мають власний транспортний засіб.

8. У разі незгоди водія (кандидата у водії) транспорту з результатами медичної комісії водіїв, передрейсового або післярейсового медичних оглядів він може оскаржити її рішення у місцевому філіалі Українського медичного центру безпеки дорожнього руху, а при незгоді з її рішенням - у судовому порядку.

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню МОЗ України


В.А.Піщиков

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

та Міністерства внутрішніх

справ України

05.06.2000 N 124/345

Інструкція про порядок проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспорту

1. Попередній медичний огляд кандидатів у водії транспорту, а також періодичний і позачерговий медичні огляди водія транспорту (далі - медичний огляд) проводяться медичною комісією водіїв транспорту (далі - медичною комісією) з метою вирішення питання про наявність або відсутність медичних протипоказань до керування транспортом відповідно до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами (далі - Перелік). Зазначений Перелік визначається Міністерством охорони здоров'я України. Наявність захворювання або вади відповідно до Переліку є протипоказанням до керування конкретною категорією транспортних засобів.

2. Перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надане право проводити попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди водіїв транспорту та створювати медичні комісії водіїв транспорту (далі - лікувально-профілактичні заклади), щорічно затверджується наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій за обов'язковим погодженням з місцевими філіалами Українського медичного центру безпеки дорожнього руху.

3. До складу медичної комісії входять: голова комісії (лікар-терапевт), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, для кандидатів у водії транспорту - визначення групи крові та резус-фактора), а також індивідуальні додаткові обстеження, що призначаються лікарями - членами медичної комісії. При проведенні медичного огляду обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку.

4. При потребі медична комісія має право залучати медичних працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що входять до складу комісії.

5. Перед проведенням медичного огляду громадянин має засвідчити свою особу (надати паспорт), подати сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, довідку щодо перебування громадянина на психіатричному обліку, 2 фотокартки розміром 3 x 4 см, документ, що підтверджує оплату послуг, пов'язаних з проведенням медичного огляду.

Медичний огляд без будь-якого з указаних вище документів не проводиться.

6. Дані медичного огляду заносяться лікарями медичної комісії до Медичної картки огляду водія (кандидата у водії) транспорту (ф. N 142-0), на яку має бути наклеєно фотокартку і в яку обов'язково мають бути вклеєні сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, довідка щодо перебування громадянина на психіатричному обліку, для жінок додатково - довідка про гінекологічне обстеження. Дані медичного огляду заносяться також до Журналу комісії по медичних оглядах водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом(ф. N 144-0)z0592-97.

При наявності у громадянина захворювань відповідно до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, медична комісія дає висновок щодо наявності медичних протипоказань для керування конкретною категорією транспортних засобів. При відсутності в громадянина захворювань відповідно до вказаного Переліку медична комісія дає висновок щодо відсутності медичних протипоказань для керування конкретною категорією транспортних засобів.

7. Після проходження медичного огляду водій (кандидат у водії) отримує єдиний документ - Медичне посвідчення водія (ф. N 083/о, далі - медичне посвідчення), в якому чітко визначається його здатність керувати конкретною категорією транспортних засобів.

8. У виданому громадянину медичному посвідченні зазначається термін його дії. Термін дії медичного посвідчення і, відповідно, періодичність медичного огляду, визначається комісійно, і у випадку відсутності протипоказань до керування конкретною категорією транспортних засобів складає два роки. Обмеження терміну дії медичного посвідчення можливе у випадку виявлення медичних протипоказань відповідно до Переліку, при наявності яких питання щодо придатності до керування конкретною категорією транспортних засобів вирішується індивідуально, а також на підставі терміну дії поданого громадянином сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду (ф. N 140-0 (облікова)z0592-97) .

Медичне посвідчення, підписане головою медичної комісії, засвідчується печаткою лікувально-профілактичного закладу.

9. Громадянин має право отримати дублікат виданого медичного посвідчення упродовж повного строку його дії. При цьому додаткові медичні обстеження не проводяться, громадянин сплачує тільки вартість бланка медичного посвідчення.

10. Медична комісія не проводить медичного огляду у разі:

- наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загостренні хронічного неінфекційного захворювання;

- наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

- перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

11. Видача медичних карток, протоколів засідань медичної комісії на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві лікувально-профілактичного закладу, що проводив медичний огляд, протягом 25 календарних років.

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню МОЗ України


В.А.Піщиков

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

та Міністерства внутрішніх

справ України

05.06.2000 N 124/345

Інструкція про порядок проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспорту

1. Передрейсовий медичний огляд проводиться для всіх водіїв підприємств, установ і організацій до їх виїзду на зміну. У випадку появи ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

2. Передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспорту проводяться середніми медичними працівниками, що пройшли періодичне (1 раз на три роки) навчання методам проведення таких оглядів в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху і його філіалах відповідно до Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (додаток 1) і Програми навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (додаток 2).

3. Передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспорту проводяться за обов'язковою програмою, що включає в себе:

- збір анамнезу;

- визначення частоти пульсу;

- проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

У разі необхідності середній медичний працівник може запропонувати водію виміряти температуру тіла і показники артеріального тиску.

4. Результат проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду фіксується в Журналі передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв (ф. N 137-2/о, додаток 3), після чого в шляховому листі ставиться штамп з висновком про придатність до керування транспортом. Штамп видається середньому медичному працівнику в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіалах після проходження навчання методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

5. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності (патологічне підвищення частоти пульсу, артеріального тиску вище вікових норм, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та інших ознак алкогольного сп'яніння чи сп'яніння іншого походження, наявності скарг на симптоми хвороби, що перешкоджають керуванню транспортом) водій усувається від виконання професійних обов'язків. При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, адміністрація підприємства, установи, організації направляє водія на позачерговий медичний огляд.

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню МОЗ України


В.А.Піщиков

Додаток 1

до Інструкції про порядок

проведення передрейсового

та післярейсового медичних

оглядів водіїв транспорту

Порядок навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів

1. Навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (далі - навчання) проводиться з метою оволодіння навичками медичних оглядів, що мають на меті контроль стану здоров'я водіїв підприємств, установ, організацій безпосередньо перед і після їх виїзду на робочу зміну, недопущення керування транспортними засобами особами в хворобливому стані або у стані сп'яніння будь-якого походження.

2. Медичні працівники, що проводять передрейсові (післярейсові) огляди водіїв транспортних засобів, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, зобов'язані пройти навчання методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів за затвердженою Програмою навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіалах.

3. Для зарахування на навчання медичний працівник подає:

- паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;

- диплом про медичну освіту;

- направлення лікувально-профілактичного закладу.

4. Після завершення навчання медичні працівники складають залік і отримують Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (ф. N 141-0). Свідоцтво підписується керівником Українського медичного центру безпеки дорожнього руху або його філіалу, що проводив навчання, і засвідчується круглою печаткою. Термін дії свідоцтва - 3 роки.

5. Організація, контроль роботи та підготовка фахівців, які здійснюють навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, покладається на Український медичний центр безпеки дорожнього руху та його філіали.

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню МОЗ України


В.А.Піщиков

Додаток 2

до Інструкції про порядок

проведення передрейсового

та післярейсового медичних

оглядів водіїв транспорту

Програма навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів

Тематика лекцій (8 академічних годин):

Тема 1. Організація та концепція медичного забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. (2 год.).

Тема 2. Серцево-судинна, нервова система організму людини. Медичні стани, виникнення яких перешкоджає безпечному керуванню транспортом (4 год.).

Тема 3. Фармакологічні особливості дії алкоголю і наркотиків на організм людини. Вплив алкоголю і наркотиків на професійні навички та ефективність праці водіїв (2 год.).

Тематика семінарських та практичних занять (12 академічних годин):

Тема 1. Діяльність медичних працівників та співробітників ДАІ з контролю за виконанням передрейсового і післярейсового оглядів водіїв. Експертиза станів алкогольного і наркотичного сп'яніння: методичні підходи, організаційні аспекти, експертиза на робочих місцях (2 год.).

Тема 2. Методика проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв автотранспортних засобів. Документація і порядок її ведення. Необхідне обладнання і оснащення для проведення оглядів (10 год.).

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню МОЗ України


В.А.Піщиков

Додаток

до пункту 4 Положення про

медичний огляд водіїв та

кандидатів у водії

транспорту

---------------------------------
|Код форми за ЗКУД ---++++++- |
|Код закладу за ЗКПО --------- |
---------------------------------
Міністерство охорони
здоров'я України

Медична документація
Форма N 083-1/о (облікова)
Затверджена наказом МОЗ
та МВС України
--------- ---------
--------- N ---------

Найменування закладу

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія

N
з/п
Дата
отриман-
ня
Звідки
отрима-
ні
Кіль-
кість
Серія
та
номер
Підпис
особи,
що
отри-
мала
бланки
Дата
видачі
Кому
видані
Серія
та
номер
Підпис
особи,
що
видала
бланки
Підпис
особи,
що
отри-
мала
бланки
Залишок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню


В.А.Піщиков

Додаток 3

До Інструкціі про порядок

проведення передрейсового

та післярейсового медичних

оглядів водіїв транспорту

---------------------------------
|Код форми за ЗКУД ---++++++- |
|Код закладу за ЗКПО --------- |
---------------------------------
Міністерство охорони
здоров'я України

Медична документація
Форма N 137-2/о (облікова)
Затверджена наказом МОЗ
та МВС України
--------- ---------
--------- N ---------

Найменування закладу

Журнал передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв

Дата
N
з/п
Прізвище, імя
та по батькові
Скарги
Темпера-
тура
тіла
Арте-
ріаль-
ний
тиск
Проба на
алкоголь
Частота
пульсу
Висновок
огляду
Підпис
медичного
працівника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
дорослому населенню


В.А.Піщиков