МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.05.2005 N 299

Про затвердження примірних інструкцій

На виконання Законів України "Про охорону праці", "Про освіту"1060-12:

1. Затвердити Примірну інструкцію з охорони праці під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" для учнів професійно-технічних навчальних закладів та Примірну інструкцію з охорони праці під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - Примірні інструкції), що додаються.

2. Надрукувати ці Примірні інструкції в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) і Науково-методичному центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Паржницький В.В.) забезпечити контроль за розповсюдженням Примірних інструкцій в професійно-технічних навчальних закладах.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А.Г.

Міністр
С.М.Ніколаєнко

УЗГОДЖЕНО

Лист Національного

науково-дослідного

інституту охорони

праці

Держнаглядохоронпраці

України

26.04.2005 N 254

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України,

Держдепартаменту

України з питань

виконання покарань

17.05.2005 N 299

ПІ 9.2.30-362-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" для учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - Примірна інструкція) встановлює вимоги охорони праці для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ) під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" на робочих місцях у навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах і в інших приміщеннях, де згідно з планами і програмами виробничого навчання учні (слухачі) виконують практичні роботи і одержують навички безпечного виконання робіт.

1.2. Примірна інструкція поширюється на усі ПТНЗ, незалежно від їх форм власності і підпорядкування.

1.3. Примірна інструкція може бути використана як основа для розробки інструкцій з охорони праці на навчальному робочому місці під час виробничого навчання в ПТНЗ за професією "електрогазозварник".

1.4. При розробці Примірної інструкції враховано вимоги з охорони праці під час зварювання. Робоче місце електрогазозварника може бути постійним і тимчасовим. Постійне - стаціонарні зварювальні пости в майстернях, дільницях. Тимчасове - окремі роботи, які виконуються за межами стаціонарних зварювальних постів.

1.5. Під час проведення виробничого навчання за професією "електрогазозварник" на підприємствах, промислових дільницях, в організаціях тощо на учнів (слухачів) поширюються інструкції з охорони праці, що діють на цих підприємствах.

1.6. Приймання учнів (слухачів) до ПТНЗ, що проводять навчання за професією "електрогазозварник", здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.

1.7. Виробниче навчання учнів (слухачів) ПТНЗ за професією "електрогазозварник" пов'язана з роботами в шкідливих і важких умовах праці, при цьому режим роботи становить не більше 4 годин для неповнолітніх.

1.8. Перед вступом до ПТНЗ майбутні учні мають пройти медогляд з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров'я.

1.9. Навчальні робочі місця під час виробничого навчання учнів (слухачів) мають бути атестовані за умовами праці щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

1.10. Ця Примірна інструкція передбачає, що учні протягом теоретичного навчання одержали знання про вимоги охорони праці та виробничої дисципліни під час використання устаткування, пристосування тощо.

1.11. Під час перенесення вантажів неповнолітніми учнями (слухачами) робота має становити не більше 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме: 11,2-12,6 кг для хлопців 16-17 років.

1.12. Під час підіймальних робіт користуватися вантажопідіймальними механізмами неповнолітнім не дозволяється, цю роботу можуть виконувати учні (слухачі), яким виповнилося 18 років і які пройшли відповідне навчання.

1.13. Учні (слухачі) ПТНЗ під час виробничого навчання за професією "електрогазозварник" повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту відповідно ДНАОП 0,05-3.41-81 "Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів", а саме:

костюм брезентовий;

черевики шкіряні;

калоші діелектричні;

рукавиці брезентові;

рукавиці діелектричні;

окуляри захисні, шолом захисний;

узимку додатково - куртка бавовняна, брюки на утеплювальній прокладці, валянки.

Крім того, в залежності від видів зварювання, можливе додаткове видання спецодягу.

1.14. Учні (слухачі) повинні знати порядок застосування засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до виду і умов праці.

1.15. Учні (слухачі) повинні знати порядок організації праці на навчальному робочому місці, що забезпечує проведення зварювальних робіт в такому положенні, при якому учні (слухачі) менше втомлюються.

1.16. Під час виконання електрозварювальних робіт учням (слухачам) надаються засоби особистої гігієни: мило та миючі засоби, рушник.

Учні (слухачі) повинні виконувати вимоги особистої гігієни, а саме:

перед кожним прийняттям їжі та після закінчення роботи мити руки з милом теплою водою;

дотримуватися питного режиму;

не використовувати бензин чи інші легкозаймисті і отруйні речовини для миття рук.

1.17. Учні (слухачі) повинні мати навички у наданні першої (долікарської) допомоги у разі виникнення нещасного випадку.

2. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт

2.1. Необхідно привести спецодяг у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати. Куртку слід одягнути поверх штанів, штани поверх чобіт.

2.2. Слід прибрати з робочого місця сторонні предмети.

2.3. Потрібно включити вентиляційну систему.

2.4. Необхідно перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту та протипожежних засобів.

2.5. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт на електрозварювальному апараті:

2.5.1. Необхідно перевірити справність електрозварювальної апаратури:

надійність заземлення кожуха трансформатора зварювальної машини;

перевірити зварювальні установки на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлювального дроту і на справність ізоляції живильних дротів;

справність електровимірювальних приладів;

переконатися, що електродотримач заводського виготовлення забезпечує надійне затискування і швидку зміну електродів без доторкання до струмопровідних частин, має козирок, який захищає руку зварника, ізольовану ручку і надійний контакт з струмовідним кабелем.

2.5.2. Слід перевірити наявність гумового килимка.

2.6. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт на газозварювальному апараті:

2.6.1. Слід переконатися, чи немає легкозаймистих матеріалів на відстані не менше 15 м від місця проведення роботи.

2.6.2. Необхідно перевірити:

справність редуктора, вентилів та манометра на кисневому, ацетиленовому та пропан-бутановому балонах, запобіжного клапана ацетиленового генератора, пальника та різака;

написи про терміни випробування кисневого та пропан-бутанового балонів (на балонах мають бути відповідні написи та пофарбування);

міцність і щільність приєднання газових шлангів до пальника (різака) і редукторів, наявність прокладки для редуктора.

2.6.3. Завантажувати ацетиленовий генератор слід карбідом кальцію тільки тієї грануляції і тієї кількості, які вказані в паспорті заводу-виготовлювача. Наповнювати генератор водою треба тільки до рівня контрольних отворів. Не дозволяється залишати біля генератора просипаний карбід або карбідний пил.

2.6.4. При розкритті посудин з карбідом кальцію не треба застосовувати інструмент та пристосування, які утворюють іскри.

2.6.5. Під час розкриття посудин з карбідом кальцію слід стояти з боку, протилежного від стінки зі швом. Поверхня кришки, що відкривається, має бути змащена тавотом або маслом.

2.6.6. Не знімати ковпак з балона ударами молотка, зубила та інших інструментів, які можуть утворювати іскри.

2.6.7. Після зняття ковпака слід оглянути його і перевірити:

штуцер балона на відсутність видимих слідів мастила, жиру і справність різьби штуцера та вентиля;

наявність і справність ущільнювальної прокладки в місцях приєднання штуцера до редуктора балона.

2.6.8. Перед початком приєднання редуктора до кисневого, ацетиленового, пропан-бутанового балона необхідно:

перевірити вхідний штуцер і накидну гайку редуктора (переконатися в справності різьби гайки, у відсутності слідів мастила і жиру, а також наявність ущільнювальної фібрової прокладки фільтра на вхідному штуцері редуктора);

провести продування штуцера кисневого та ацетиленового балона плавним короткочасним відкриттям вентиля на 1/4-1/2 оберту для видалення сторонніх часток (той, хто відкриває, повинен стояти з боку, протилежного від струменя газу), закривати вентиль після продування без ключа.

2.6.9. Не переміщуватися з запаленим пальником за межі робочого місця.

2.6.10. Не допускати дотику балонів і шлангів до струмопровідних дротів.

2.6.11. Слід перевірити, щоб довжина шлангів не перевищувала в монтажних умовах 40 м. Він має складатися не більше як з трьох окремих частин, з'єднаних між собою гофрованими латунними двосторонніми ніпелями.

Під час складання шлангів не допускати їх сплющення, скручування і перегинання.

2.6.12. Не користуватись замоченими шлангами. Не допускається попадання на шланги вогню, іскр та сторонніх предметів.

2.6.13. Не продувати шланги для горючих газів киснем, кисневий шланг - горючим газом, а також не замінювати шланги один одним.

2.6.14. Не використовувати дефектні шланги, не ремонтувати їх. Не виконувати з'єднання шлангів за допомогою гладких трубок. Місця приєднання шлангів перевіряти на герметичність перед початком і під час роботи.

2.6.15. Приєднувати кисневий, ацетиленовий редуктор до балону слід спеціальним ключем, який постійно перебуває в електрогазозварника.

2.7. Після підготовки до роботи зварювальних апаратів необхідно в усній формі доповісти інструктору про готовність.

2.7.1. Про всі помічені несправності на робочому місці доповісти в усній формі безпосередньо інструктору і без його вказівки до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Не виконувати зварювальних робіт поблизу вибухонебезпечних і вогненебезпечних матеріалів (бензин, ацетон, спирт тощо).

3.2. Для захисту очей від шкідливих променів, полум'я та іскр розплавленого металу слід користуватися окулярами із спеціальними світлофільтрами.

3.3. Необхідно укладати стійко деталь, що зварюється. Застосовувати для цієї мети пристосування.

3.4. Слід одягати захисні окуляри при зачищенні поверхонь виробу, що зварюється, чи при видаленні з електродів нагару.

3.5. Треба застосовувати напилки тільки із справними, добре насадженими ручками.

3.6. Не дозволяється виконувати газозварювальні роботи з приставної драбини.

3.7. Не вести зварювання на відкритому повітрі в снігову або дощову погоду.

3.8. Починаючи електрогазозварювальні роботи, слід попередити інших працівників, що знаходяться поруч, вигуком: "Затуліть очі".

3.9. Під час проведення робіт необхідно відкривати спочатку вентиль кисневого балону, а потім вентиль балону з ацетиленом (пропан-бутаном).

3.10. Закінчуючи виконання зварювальних робіт пальником, спочатку слід перекрити доступ ацетилену (пропан-бутану), а потім кисню.

3.11. Вимоги безпеки під час роботи на електрозварювальному апараті.

3.11.1. Необхідно стежити, щоб зварювальні проводи не знаходились у воді.

3.11.2. Не залишати без нагляду електродотримач, що перебуває під напругою.

3.11.3. При короткочасних перервах (до 20 хв.) треба встановлювати електродотримач тільки на спеціальну підставку.

3.11.4. Необхідно стежити за правильним положенням електродотримача, не допускати виходу дроту із тримача більш ніж на 15-25 мм.

3.11.5. Прибирати шлакову корку із поверхні зварювального шва треба тільки після охолодження, для чистки використовувати окуляри з прозорими скельцями.

3.11.6. Слід стежити за станом електродів, при наявності нагару чи згоряння кінців електродів треба їх зачистити, при цьому діаметр контактів площини підтримувати в номінальному стані, попередньо відключивши трансформатор від електроживлення.

3.11.7. При зміні електродів недогарки треба кидати у спеціальний ящик.

3.12. Вимоги безпеки під час роботи на газозварювальному апараті.

3.12.1. Газозварювальні роботи проводити під керівництвом інструктора.

3.12.2. Треба виконувати газове зварювання на діючих газопроводах при тиску газу 4,0-150 Па (4,0-150 мм вод. ст.) і контролювати його на протязі виконання робіт.

3.12.3. Слід періодично прочищати дротом з кольорового металу отвори в мундштуках для виходу паливної суміші в процесі роботи для унеможливлення вихлопів та зворотних ударів.

3.12.4. Не витрачати ацетилен з генераторів до повного гасіння вогню пальника, щоб уникнути підсмоктування повітря і виникнення зворотного удару.

3.12.5. Не залишати без нагляду переносний генератор під час роботи. Під час перерви у роботі вогонь пальника слід загасити, а вентилі на пальнику щільно закрити. У разі тривалих перерв (більше 20 хв.) крім вентилів на пальнику слід закривати вентилі на балонах, натискні гвинти редуктора вивернути до вивільнення пружини.

3.12.6. Відбір кисню з балонів треба виконувати лише до остаточного тиску не нижче 0,05 МПа.

3.12.7. Не працювати від переносного генератора, розташованого на одному візку з кисневим балоном.

3.12.8. Не загружати карбід кальцію безпосередньо в реторту, карбід кальцію загружати тільки в корзину.

3.13. Під час автоматичного та напівавтоматичного зварювання необхідно:

не допускати використання забрудненого флюсу. Він має бути сухим та чистим (флюс, забруднений мастильними матеріалами, жирами та смолами, до застосування не допускається);

очищати шви під флюсом пневматичними пристроями, металевими щітками та скребками з міцними рукоятками;

під час обслуговування пристроїв для електрошлакового зварювання користуватися окулярами, світлофільтрами синього кольору для захисту від інфрачервоного випромінювання;

під час зварювання під флюсом, в склад якого входять фтористі сполуки, а також при зварюванні кольорових металів застосовувати примусову вентиляцію приміщення.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Треба відключити зварювальний апарат від електромережі.

4.2. Слід закрити газові вентилі, від'єднати рукава пальника від кисневого балону та ацетиленового генератора (балону з пропан-бутаном).

4.3. Необхідно випустити залишки ацетилену в повітря, вилити воду з бака; очистити генератор від мулу та старанно його промити. Треба розвантажити реторду генератора і промити водою. Відпрацьований карбідний мул скинути в спеціально обладнану яму.

4.4. Слід скласти інструмент та пристосування, змотати шланги та кабелі, привести до порядку робоче місце.

4.5. Після закінчення зварювальних робіт необхідно обстежити всі місця, куди можуть долетіти розжарені частки металу, іскри, які викликають тління ганчір'я, пожежу ізоляційного матеріалу.

4.6. Треба виключити вентиляційні пристрої.

4.7. Необхідно повідомити інструктора про всі недоліки, що мали місце під час роботи.

4.8. Слід зняти спецодяг, вимити руки й обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації (спалах газоповітряної суміші, загоряння безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, виявлення витікання газу в редукторі, обрив дротів, пошкодження заземлювальних пристроїв тощо), при небезпеці для людей тощо треба негайно зупинити роботу, повідомити інструктора та взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації за вказівкою інструктора, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.2. У випадку відключення електроенергії, виявлення несправності електрозварювального обладнання слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам.

5.3. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал і викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Якщо сталася пожежа, треба повідомити інструктора, виконувати всі його вказівки щодо ліквідації небезпеки.

5.5. У разі виникнення нещасного випадку і травмування людей потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити про нещасний випадок інструктора і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

Якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись.

Директор Науково-методичного
центру професійно-технічної
освіти Міністерства освіти
і науки України
Завідувач сектором
безпеки життєдіяльностіВ.В.Паржницький

Н.Й.Дуброва

Додаток

ПІ 9.2.30-363-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - Примірна інструкція) встановлює вимоги охорони праці для учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) під час проведення виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах, де учні (слухачі) послідовно набувають первинних навичок виконання робіт.

1.2. Ця Примірна інструкція поширюється на ПТНЗ незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

1.3. Примірна інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці на навчальному робочому місці під час виробничого навчання в ПТНЗ за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".

1.4. Під час проведення виробничого навчання і виробничої практики безпосередньо на підприємствах, полях, фермах та інших об'єктах сільськогосподарського виробництва на учнів поширюються інструкції з охорони праці, що діють на цих підприємствах.

1.5. При розробці Примірної інструкції враховано вимоги з охорони праці під час робіт з технічного обслуговування тракторів, інших сільськогосподарських і меліоративних машин (далі - сільськогосподарські машини).

1.6. Приймання учнів (слухачів) до ПТНЗ, що проводять навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання. Для проведення такого навчання не дозволяється приймати осіб жіночої статі.

1.7. Виробниче навчання учнів (слухачів) ПТНЗ за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" проводиться на робочих місцях, пов'язаних з роботами в шкідливих і важких умовах праці, при цьому режим такого навчання становить не більше 4 годин для неповнолітніх.

1.8. Навчальні робочі місця під час виробничого навчання учнів (слухачів) мають бути атестовані за умовами праці і відповідати нормативно-правовим актам з охорони праці.

1.9. Ця Примірна інструкція передбачає, що учні (слухачі) протягом теоретичного навчання одержали знання про загальні вимоги охорони праці під час використання устаткування, інструменту, пристосування тощо, з якими вони матимуть справу протягом виробничого навчання.

1.10. Під час виробничого навчання перенесення вантажів неповнолітніми учнями має становити не більше 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме: 11,2-12,6 кг для хлопців 16-17 років.

1.11. Під час виконання підіймальних робіт користуватися вантажопідіймальними механізмами неповнолітнім не дозволяється, цю роботу можуть виконувати учні, яким виповнилося 18 років і які пройшли відповідне навчання.

1.12. Під час виконання сільськогосподарських і ремонтних робіт основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами є:

рухомі автомобілі, машини, механізми, рухомі частини виробничого устаткування;

наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (акролеїну, вуглецю окису, вуглеводнів аліфатичних тощо), які діють через шкіряний покрив, дихальні шляхи, шлункову систему та слизові оболонки органів зору та нюху.

1.13. Причіплювання до трактора, навішення агрегатованих машин на трактор, комплектування і налагодження сільськогосподарських агрегатів здійснюється учнями (слухачами) під керівництвом і за особистою участю інструктора.

1.14. Учні (слухачі) ПТНЗ під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" повинні забезпечуватися спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-3.01-98 "Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства", затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 N 117 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 449/2889, а саме:

костюм бавовняний з пилозахисної тканини;

рукавиці комбіновані;

окуляри захисні;

під час проведення виробничої практики узимку на зовнішніх роботах додатково - костюм (куртка і штани) бавовняний на утеплювальній прокладці та валянки.

1.15. Під час проведення виробничого навчання на сільськогосподарських машинах учні (слухачі) повинні забезпечуватися засобами особистої гігієни: милом та миючими засобами, рушником.

Учні (слухачі) повинні дотримуватися правил особистої гігієни:

правильно користуватися і утримувати в справному стані спецодяг;

перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом;

дотримуватися питного режиму;

не використовувати бензин чи інші легкозаймисті та отруйні речовини для миття рук, спецодягу чи деталей, агрегатів тощо.

1.16. Учні (слухачі) повинні мати навички у наданні першої (долікарської) допомоги у разі виникнення нещасного випадку.

2. Вимоги безпеки перед початком виконання сільськогосподарських робіт

2.1. Слід привести спецодяг у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати. Взуття повинно бути на низьких підборах.

2.2. Необхідно перед виконанням практичних робіт перевірити надійність з'єднання агрегатованої машини з трактором.

2.3. Перед початком роботи на сільськогосподарських машинах у полі уважно слід оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

2.4. Про всі недоліки необхідно повідомити інструктора.

3. Вимоги безпеки під час виконання сільськогосподарських робіт

3.1. Не залишати робоче місце під час роботи трактора чи тракторного агрегату. Якщо необхідно залишити робоче місце, трактор повинен бути зупинений, двигун - вимкнений.

3.2. Перед запусканням двигуна слід перевірити загальмованість стоянковим гальмом і нейтральне положення важеля коробки передач.

3.3. При необхідності проведення оглядів, регулювань, під час очищення робочих органів необхідно зупинити агрегат, двигун вимкнути.

3.4. Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та інших ґрунтообробних знарядь треба здійснювати на спеціальному майданчику під керівництвом і за участю інструктора.

3.5. Необхідно проводити технічне обслуговування сільськогосподарських машин на спеціально виділених дільницях, які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментами.

3.6. Слід використовувати пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, за призначенням, розміщувати у легкодоступних місцях, щоб унеможливити їх випадкове переміщення або падіння.

3.7. Не використовувати навісні та причіпні машини для перевезення до місця роботи. Цей переїзд має здійснюватися на спеціально відведеному транспорті.

3.8. Переїзд залізничних колій, мостів, гребель, гаток, а також переїзд з одного місця роботи на інше треба здійснювати тільки у присутності інструктора за затвердженим маршрутом.

3.9. Під час руху слід навантажувати посівні та посадкові машини насіннєвим матеріалом і добривами за допомогою механічних засобів заправлення. Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупиненого посівного агрегату.

3.10. Під час сівби зернових культур і соняшника не дозволяється вживати насіння як їжу, тому що перед сівбою насіння обробляють ядохімікатами. Завантаження насіннєвим матеріалом виконують робітники сільського підприємства.

3.11. Усі ручні та механізовані роботи з мінеральними добривами слід виконувати під керівництвом інструктора.

3.12. Забороняється користуватися відкритим вогнем у виробничих приміщеннях і на майданчиках, де знаходяться транспортні засоби, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легкозаймисті матеріали (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, дизпаливо, розчинники, дерево, стружка, вата тощо), це може призвести до пожежі.

3.13. Необхідно проводити миття агрегатів, вузлів та деталей транспортних засобів у спеціально призначених приміщеннях або на відкритих майданчиках.

3.14. Слід застосовувати для миття та знежирення деталей, вузлів, агрегатів тощо негорючі суміші, пасти, розчинники та емульсії, ультразвукові та інші безпечні у пожежному відношенні установки.

3.15. Збирати та зливати відпрацьовані мастила необхідно спеціальними пристроями або візками, що унеможливлюють їх розливання при заміні в сільськогосподарських машинах.

3.16. Під час грози, зливи треба припинити польові роботи і відійти у безпечне місце.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Після закінчення робіт необхідно поставити сільськогосподарську машину на відведене для неї місце, вимкнути двигун, очистити від бруду поверхню, перевірити надійність стоянкового гальма.

4.2. У кінці кожного навчального уроку слід прибирати з робочого місця відпрацьовані матеріали. Пролиті легкозаймисті та горючі матеріали негайно видаляти.

4.4. Необхідно повідомити інструктора про всі порушення та недоліки, які були виявлені під час роботи.

4.5. Слід зняти спецодяг, вимити руки та обличчя теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації (несправність двигуна або іншого обладнання сільськогосподарських машин, спалах чи загоряння легкозаймистих речовин безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо), при небезпеці для людей негайно повідомити інструктора та взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації за вказівкою інструктора, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.2. Якщо сталася пожежа, слід негайно повідомити інструктора, виконувати всі його вказівки щодо ліквідації небезпеки.

5.3. У разі виникнення нещасного випадку і травмування людей потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити про нещасний випадок інструктора і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

Якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись.

Директор Науково-методичного
центру професійно-технічної
освіти Міністерства освіти
і науки України
Завідувач сектором
безпеки життєдіяльностіВ.В.Паржницький

Н.Й.Дуброва