МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 207 від 20.10.98
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 січня 1999 р.
за N 1/3294

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

Відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону праці"2694-12, Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 р. N 535535-95-п "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 20.07.98 N 145, про розгляд проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (далі - Типові норми), що додаються.

2. Зазначені Типові норми набувають чинності з 1 березня 1999 року.

3. Зі вступом у дію цих Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України щодо працівників автомобільного транспорту, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог", затверджені постановою Державного комітету СРСР із праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20 лютого 1980 р. N 43/П-2, доповнені та змінені постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8, від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12.

4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку разом з Міністерством транспорту України:

4.1. До 31 січня 1999 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах.

4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Типових норм державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апаратом Департаменту автомобільного транспорту у двомісячний термін від дня їх одержання.

4.3. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами та працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Полянському С.А. подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Головному управлінню охорони праці Комітету забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Полянського С.А.

Перший заступник
Голови Комітету

С.О.Сторчак

Затверджено

Наказ Комітету по нагляду за

охороною праці України

20.10.98 N 207

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 січня 1999 р.

за N 1/3294

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

1. Загальні положення

1.1. Цей нормативний акт розроблено відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону праці"2694-12, Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.95 N 535535-95-п "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" і поширюється на всі автотранспортні, авторемонтні та шиноремонтні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо (надалі - підприємства), незалежно від форм власності та видів їхньої діяльності.

1.2. З уведенням цих Типових норм уважати такими, що не застосовуються на території України для працівників автомобільного транспорту, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2, з доповненнями та змінами, внесеними постановами цих органів від 21.08.85 N 289/П-8 та від 06.11.86 N 476/П-12.

1.3. Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий мінімум безплатного забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом дорожніх автотранспортних засобів, а також ремонтом їхніх шин, вузлів та агрегатів.

1.4. Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, зони, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників автомобільного транспорту, професії й посади, які пов'язані зі шкідливими умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або забрудненнями.

1.5. Крім цих Типових норм, для працівників, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах автомобільного транспорту, а також працівників, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безоплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

1.6. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми - з урахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

1.7. Власник (керівник) зобов'язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів та на які є сертифікати відповідності.

1.8. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту повинен здійснюватися відповідно до "Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту" (ДНАОП 0.00-4.26-96), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.10. Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для визначення потреби і забезпечення працівників потрібними засобами індивідуального захисту.

2. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N
з/п
Код
згідно
з кла-
сифі-
като-
ром
профе-
сій
(ДК
003-95)
Професійна назва
роботи
Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту
Позначе-
ння
захисних
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ*
Термін
носіння
(міся-
ців)
1
2
3
4
5
6
* Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п.1.2, ГОСТ 12.4.001-80.
2.1. Експлуатація, обслуговування і ремонт
автотранспорту
1
7241.2
Акумуляторник
Костюм бавовняний з
кислототривким
просочуванням
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Фартух прогумований
Окуляри захисні
Кк


Кк
Кк
Кк
Закриті
12


12
Чергові
Черговий
До зносу
2


8322.2
Водій автомобіля 3,
2, 1-го класу:
автомобілів таксі і
автофургонів;
При управлінні легковим і
вантажним автомобілем,
автобусом:


8323.2
автобусів;
Рукавиці комбіновані
Нм
3
8324.2
вантажних
автомобілів
Жилет сигнальний
Со
24
При перевезенні курних
матеріалів вантажним
автомобілем:


Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Пм
Пм
Со
12
3
24
При перевезенні різних
речовин 1-го і 2-го класів
небезпеки і сильнопахучих
вантажів; інфікованих
матеріалів:


Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Яж
Яж
Со
12
3
24
Всім водіям при
виконанні робіт з
технічного обслуговування
та ремонту (ТО та Р)
автомобілів додатково:


Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Нм
Нм
12
3
При виконанні робіт з
ТО та Р на оглядових
канавах, підйомниках і
естакадах додатково:


Каска будівельника з
підшоломником

Чергова
Водіям усіх автомобілів, що працюють на етильованому бензині, на час роботи
на лінії видається:Фартух гумовий з
нагрудником
Нм, Нл
Чергові
Рукавиці гумові
Нарукавники хлорвінілові
Нм
Нм, Нл
Чергові
Чергові
3
8334.2
Водій електро- та
автовізка (навантажувача)
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
З
Мп
Со
12
1
12На постійних зовнішніх
роботах узимку
додатково:

Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Тн
36
4
8231.2
Вулканізаторник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З
З
Тп 400
12
12
2
5
7231.1
Випробувач двигунів
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Протишумні навушники
Нм
Нм
Нм
12
3
Чергові
До зносу
6
3119
Диспетчер автомобільного
транспорту
При роботі на зовнішніх
постах з використання
вантажних автомобілів:


Плащ непромокальний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Рукавиці теплі
Валянки
Вн
Тнв

Тнв

Тн
Тн 30
Черговий
Чергова

Чергові

12
Чергові
7

Контролер технічного
стану автотранспортних
засобів:
Костюм бавовняний
З, Нм
12

8322.2
автомобілів таксі та
автофургонів;
Черевики шкіряні
З, Нм
24

8323.2

8324.2
автобусів;

вантажних автомобілів
Каска будівельна з підшолом-
ником
Жилет сигнальний


Со
До зносу

6При виконанні зовнішніх
робіт узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Тнв
36
8
4211
Контролер-кондуктор
(контролер-касир 3, 2,
1-ї категорії)
Халат бавовняний з
сигнальним забарвленням
Рукавички трикотажні
Со

Тн
12

12При виконанні робіт
узимку додатково:

Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Тн
36
9
9322
Мастильник
При виконанні робіт з
заправлення агрегатів
автомобілів маслом при
обслуговуванні та
ремонті:

Костюм віскозно-
лавсановий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух прогумований
Каска будівельника з
підшоломником
Нм

Нм
Нм
Вн
12

12
2
6
До зносуПри виконанні робіт
узимку зовні, а також у
приміщеннях при
температурі в них,
нижчій за допустиму,
додатково:

Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Тн
36
10
8264.2
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу
При виконанні робіт з
прання, сушіння та
гладження спецодягу,
забрудненого
етильованим бензином:

Халат бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Ву
Ву

В
Ву
12
6

12
Чергові
11
8332.2
Машиніст крана
автомобільного
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
З
З
Мп
Со
12
12
3
12При виконанні робіт
узимку додатково:

Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Валянки
Тн

Тн

Тн 30
36

36

Чергові
12
8152.2
Машиніст мийних машин
При виконанні робіт з
миття автомобілів:


Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням з
капюшоном
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
ВнВн
В
Вн
1212
12
3
13
31151222.2
Механік автомобільної
колони (гаража), механік
з ремонту транспорту,
механік дільниці (цеху);
майстер виробництва
Костюм бавовняний


На зовнішніх роботах
узимку додатково:
З


Тнв
12


36
14
9142
Мийник-прибиральник
рухомого складу
Куртка бавовняна на утеплю-
вальній прокладці
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням з
капюшоном
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Тнв

ВнВн
В
Вн
Вн
36

1212
12
2
3
На зовнішніх роботах
узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Тнв

Тнв
36

36
15
8284.2
Монтувальник шин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Мп, З
Мп, З
Мп
Закриті
12
12
3
До зносу
16
8155.2
Оператор заправних
станцій
Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Нл
Нм
12
6
При виконанні робіт з
заправлення автомобілів
етильованим бензином
додатково:


Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Нм, Нл
Нм, Нл
Нм
12
12
12
На зовнішніх роботах
узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Тнв

Тнв
36

36
Увесь рік (крім зими)
додатково:


Плащ прогумований
Ву
Черговий
17
7437.2
Оббивальник
Костюм бавовняний
Мп
12
18
7212.2
Паяльщик
При виконанні робіт з
паяння радіаторів і
бензобаків уручну та із
застосуванням
пальників:


Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Тп 100
Ву
Тп 100
Закриті
12
12
2
До зносу
19
9162
Прибиральник територій
Халат бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
З
В
Ми
Со
12
12
2
12
На зовнішніх роботах
узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Тнв
36
20
9132
Прибиральник
виробничих приміщень
При виконанні робіт з
прибирання приміщень,
забруднених
етильованим бензином:


Халат бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Нм, Нл
Нм, Нл

Нм, Нл
Нм
12
6

12
Чергові
21
7221.2
Ресорник на обробленні
гарячого металу
При виконанні робіт з
ремонту ресор:


Фартух брезентовий з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Тр

Тр
Тр
Закриті
9

12
1
До зносу
22
7213.2
Рихтувальник кузовів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Мп
Мп
Мп
Закриті
12
12
2
До зносу
На зовнішніх роботах
узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Тн

Тн
36

36
23
7231.2
Слюсар з ремонту
автомобілів
При виконанні робіт з
обслуговування і ремонту
автомобілів та агрегатів:


Костюм віскозно-лавсано-
вий
Черевики шкіряні
Берет
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні

Мп, З
Мп, З
Мп, З
Мп
Закриті

12
12
12
2
До зносу
При виконанні робіт з
ТО та Р на оглядових
канавах, підйомниках і
естакадах додатково:


Каска будівельника з
підшоломником

Чергова
При виконанні робіт з
розбирання двигунів,
транспортування,
перенесення та
промивки деталей
двигунів та при роботі з
етильованим бензином:


Костюм віскозно-
лавсановий
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Нм, Нл

Нм, Нл
Нм
Нм
Нм
Закриті
12

6
12
6
2
До зносу
При виконанні зовнішніх
робіт узимку, а також у
приміщеннях при
температурі в них,
нижній за допустиму
додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Тн

Тн
36

36
24
7231.2
Слюсар з паливної
апаратури
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Нарукавники хлорвінілові
Рукавиці комбіновані
Нл
Нл
Нм
Нм
Нм
12
6
12
6
3
25
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Мп
Мп
12
1
При виконанні робіт з
промивки, ремонту та
випробування
бензоколонок і
арматури:


Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
Нл
Нм
Нм
12
6
2
При виконанні зовнішніх робіт
узимку додатково:


Костюм бавовняний на
утеплювальній прокладці
Тн
36
2.2. Шиноремонтне виробництво
26
8231.2
Апаратник приготування
гумових клеїв та
покриттів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Черевики шкіряні
З, Нл
З, Нл

Нм
Нм
Нм
12
6

1
Чергові
3
При виконанні робіт з
вироблення фарб і паст:


Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
О
О
12
12
27
8231.3
Балансувальник шин
Халат бавовняний
З
12
28
8231.3
Вальцювальник гумових
сумішей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З
З
Ми
12
12
1
29
8231.3
Заготівник
шиновідновлювальних
матеріалів
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Нарукавники бавовняні
З
Ми
З
12
9
6
30
8231.2
Каландрувальник
гумових сумішей
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
З
Ми
12
2
31
8231.2
Контролер шинного
виробництва
Халат бавовняний
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані
З
Вн
З
Ми
12
Черговий
12
2
32
8231.2
Машиніст каландра
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
З
З
Ми
12
12
2
33
8231.3
Мийник покришок
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
З
Ву
В
Ву
12
9
12
2
34
8231.3
Намазувальник деталей
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Тапочки шкіряні
З
Нм
З
12
2
12
35
8231.3
Обрізувач гумових
виробів, оброблювач
гумових виробів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Нарукавники бавовняні
З
З
З
З
12
6
12
6
36
8231.2
Пресувальник-вулкані-
заторник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Тп 100
Тп
Тп 100
12
12
1
При охолодженні форм
водою додатково:


Чоботи гумові
В
9
37
8231.2
Приймальник покришок
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
З
З, Мп
12
3
При виконанні зовнішніх
робіт узимку додатково:


Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
Тн


Тн
36


36
38
8231.2
Ремонтувальник гумових
виробів
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
З
З
З
12
6
12
39
8284.2
Складальник покришок
(відновлюваних)
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
З
Ми
З
З
12
1
12
12
40
8231.2
Шорсткувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор протипиловий
Пм
З
Пм
Пм
Мп
Закриті
12
12
Черговий
12
2
До зносу
До зносу