МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 193 від 25.09.98
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 1998 р.
за N 674/3114

Про затвердження Тимчасових типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.94 р. N 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та з метою посилення захисту робітників, праця яких пов'язана з небезпекою виникнення пожеж, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасові типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловостей (додаються).

2. Увести в дію зазначені Тимчасові типові галузеві норми з 01.12.98 р. до 01.12.99 р.

3. Визначити такими, що втратили чинність на території України:

3.1. Розділ I, п.1, 5, 12, 21. Розділ II, п.22. Розділ III, п.37, 39, 40, 41. Розділ IV, п.46. Розділ V, п.55, 57, 60, 67. Розділ VI, п.70. Розділ VII, п.114. Розділ XIII, п.142, 152 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности" (утверждены постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 18 августа 1980 г. N 241/П-9. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N 289/П-8).

3.2. Розділ I, п.13, 14, 21. Розділ II, п.91, 151. Розділ III, п.409, 436, 439, 450. Розділ IV, п.469. Розділ VII, п.494. Розділ XII, п.537. Розділ XIV, п.545, 552, 567, 570, 574, 582. Розділ XVII, п.604. Розділ XVIII, п.612. Розділ XIX, п.614 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности". (Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N 289/П-8).

4. Головному управлінню охорони праці Комітету разом з Держнафтогазпромом України:

4.1. До 1 листопада 1998 року визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Тимчасових типових галузевих нормах.

4.2. Забезпечити контроль за їх виконанням та узагальнити практику забезпечення працівників костюмами з термозахисної тканини НОМЕКС.

5. Держнафтогазпрому України до 15 грудня 1999 року подати Комітету пропозиції щодо можливості їх подальшого використання.

6. Головному управлінню охорони праці після реєстрації в Міністерстві юстиції України включити Тимчасові типові галузеві норми до банку даних автоматизованого інформаційного фонду та подати заявки на їх видання потрібним тиражом.

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України -
Голова Комітету


С.Ткачук

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

25.09.98 N 193

Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Норми поширюються на робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, що в них перелічені.

1.2. Норми встановлюють найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що видаються працівникам безплатно, а також строки їх носіння.

1.3. Власник забезпечує робітників засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП-0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

2. Норми забезпечення засобами індивідуального захисту для деяких професій робітників нафтової, газової, нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

N
з/п
Код за
ДК
003-95
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття
та інших засобів
індивідуального
захисту
Позначен-
ня
захисних
властиво-
стей
(тип,
марка)
Термін
носіння
(місяць)
1
2
3
4
5
6
2.1. Буріння нафтових та газових свердловин
1
8113.1
Бурильник
експлуатаційного
та розвідувального
буріння нафти та
газу, помічник
бурильника
експлуатаційного
та розвідувального
буріння
свердловин нафти та
газу;
помічник бурильника
експлуатаційного
буріння при
електробурінні;
бурильник
механічного
обертального буріння
свердловин; помічник
бурильника
механічного
обертального буріння
свердловин
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти
Тп 400,
Вн
В; Нс
Мп, Нс,
Тп100


Тн


Тн


Тн
12


12

15 днів


36


36


48
2.
8113.2
Дизеліст (моторист)
бурової установки;
машиніст (дизеліст)
бурової установки
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові чи з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
В, Нс
Мп, Нс,
Тп 100Тн


Тн


Тн
12


12
15 днів
36


36


48
3.
8113.2
Оператор випробування
свердловин
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Плащ
водонепроникний
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові чи з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Вн

В, Нс
Мп, Нс,
Тп 100Тн


Тн


Тн
12


Черговий

9
1
36


36


48
2.2. Добування нафти, газу та газового конденсату
4.
8113.1
Бурильник
капітального ремонту
свердловин; помічник
бурильника
капітального ремонту
свердловин
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
В, Нс
Мп, Нс,
Тп 100Тн


Тн


Тн
12


12
15 днів
36


36


48
5.
1222.2
Майстер добування
нафти та газу,
майстер з
капітального
ремонту свердловин,
майстер з підземного
ремонту свердловин;
майстер (інженер) із
складних робіт при
капітальному ремонті
свердловин; майстер з
освоєння та ремонту
нагнітальних
свердловин; майстер
із дослідження
свердловин; начальник
цеху, його заступник,
інженер, механік,
енергетик, технолог,
геолог, зайняті в
цехах; добування
нафти та газу,
капітальний та
підземний ремонт
свердловин,
підтримання
пластового тиску,
повторних методів
добування нафти,
підготовка та
перекачування нафти;
інженер з охорони
праці і техніки
безпеки, який
здійснює контроль на
об'єктах добування
нафти та газу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС

Чоботи кирзові
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Плащ
водонепроникний
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
основі
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн

В, Нс
Мп, Нс,
Тп 100


Вн


Тн


Тн


Тн
1812
236


36


36


48
2.3. Транспортування та зберігання нафти,
нафтопродуктів та газу; нафтобази
6.
8155.2
Машиніст
газорозподільчої
станції
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
комбіновані
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
Тп 100
12


1
7.
8163.2
Наповнювач балонів,
випробувач балонів,
приймальник балонів
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, См
Мп, Нс,
Тп 100

Тн


Тн
12


12
3


36


48
8.
8159.1
Оператор
газорозподільчої
станції (ГРС)
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
При роботі з
одорантом
додатково:
Фартух
прогумований
Рукавички гумові
Чоботи гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
Тп 100

О

Оа
ВнТн


Тн
12


3


Черговий

Чергові
1236


48
9.
8159.2
Оператор
магістральних
газопроводів,
оператор зі збору та
очищення конденсату
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС

Черевики шкіряні
або чоботи
кирзові
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Вн

В, Нс


Мп, Нс,
Тп 100Тн


Тн
1212


2
36


36
2.4. Переробка природного та нафтового газу, газового конденсату
10.
8159.2
Зливальник-
розливальник
(заготівник бітуму)
При виконанні
робіт з розливу,
коління та
затарювання
бітуму:
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
трикотажні
Черевики шкіряні

На розливі
гарячого бітуму:
Чоботи кирзові
замість черевик
шкіряних
На зовнішніх
роботах узимку:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці

То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
Тп 100


Мп

В;Мп;Нс;
Нт


Тк
Тн


Тн


12

11

1212
36


36
2.5. Обслуговування основних виробництв
(буріння свердловин, добування та переробка
нафти, нафтопродуктів та газу; нафтобази)
11.
8161.3
Машиніст
компресорних
установок; машиніст
технологічних
компресорів
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові

Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Костюм зимовий з
пристебнутою
утеплювальною
прокладкою
замість куртки
бавовняної на
утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
Нм

Мп, Нс,
Тп 100
Тн


ТнТн
12


12


2

36


3648
12.
8159.2
Машиніст насосних
установок; машиніст
технологічних насосів
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
або чоботи
кирзові
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
В

Мп, Нм
Тп 100

Тн


Тн
12


12


2


36


48
13.
8159.2
Оглядач залізничних
цистерн та
нафтоналивних
місткостей
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
або чоботи
кирзові
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Узимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нс,
Ти, З

Мп,
Тп 100,
Нм


Тн, Нс


Тн, Нс


Тн, Нс
12


12


2
36


36


48
14.
8290.2
Оператор заправних
станцій
(зливальник-
розливальник)
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
При виконанні
робіт із зливу та
наливу нафти та
нафтопродуктів
додатково:
Плащ
непромокальний
При виконанні
роботи з
етилованим
бензином
додатково:
Білизна натільна
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
При виконанні
робіт по зливу та
наливу
залізничних
цистерн
Додатково:
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нм,3
Мп,
Тп 100,
Нм


Вн


Тн


Тн
Тн
12


12
1
36


636


36
48
2.6. Шахтне добування нафти та
озокериту
15.
8113.1
Бурильник свердловин;
бурильник шпурів
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Білизна натільна
Чоботи гумові
бензиностійкі
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Тн


В, Нс


Мп,
Тп 100,
Нм
12


36


6
6

15 днів
2.7. Підземна газифікація вугілля
16.
8154.2
Апаратник очищення
газу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
При виконанні
робіт на
миш'яково-содовій
очистці:
Костюм суконний
замість костюма
бавовняного
Фартух
прогумований
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, З
Мп,
Тп 100,
Нм

ЯтТн


Тн
12


12
212


Черговий
36


36
2.8. Загальні професії
17.
8290.2
Газорятівник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові

Рукавиці
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, З,
Нм
Мп, Ти,
Тп 100

Тн


Тн
18


18

3


36


36
18.
8153.3
Регенераторник
відпрацьованого масла
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Фартух
клейончастий з
нагрудником
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Мп, Нм
Нм, Мп,
Ти


Нм
12


12
212
3. Норми забезпечення засобами індивідуального захисту для деяких
професій робітників підприємств нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості
3.1. Виробництво синтетичного спирту
19.
8290.2
Зливальник-
розливальник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Валянки
Рукавички суконні
або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Вн
Тн
Нм, Мп,
Оа, Ти

Тн
12


48
2


36
20.
8154.2
Апаратник
газорозділення;
апаратник осушення
газу;
апаратник охолодження
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи гумові
Рукавички
брезентові або
суконні чи з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Вн
В, Оа
Нм, Мп,
Ти


Тн


Тн
12


12
336


48
21.
8278.2
Апаратник перегонки
та
ректифікації спирту
При виконанні
роботи на
епюраційних
установках:
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички КР або
з термозахисної
тканини НОМЕКС
Головний убір
суконний
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Синтез та
ректифікація
спирту прямої
гідратації
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи гумові
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Вн

В
Ву
Нм, Мп,
Ти


Тн


То, Ти,
Тп 400,
Ву
В
Нм, Мп,
Ти

Тн
12


6
6
Чергові
2


6
36


12


12
2


36
3.2. Виробництво синтетичного каучуку
22.
8290.2
Зливальник-
розливальник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, См
Нм, Мп,
Ти

Тн
12


12
2


36
23.
8290.2
Зливальник-
розливальник
Відділення
отримання
метилвінілпіриді-
лу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
То, Ти,
Тп 400,
Ву
12Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Мп, См

Нм, Мп,
Ти
12
6
2
3.3. Гумово-шинне виробництво
24.
8290.2
Зливальник-
розливальник
При виробництві
технічного
вуглецю
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Білизна натільна
Чоботи кирзові

Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
Галоші на валянкиТо, Ти,
Тп 400,
Ву
Тн


Мп, См
Мп, Нм,
ТиТн


Тн
В9


12


6
12

1


36


48
24
25.
8290.2
Газорятівник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Рукавички гумові
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Головний убір
бавовняний
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Нм,
Ти,
Тп100

Тн


Тн


Ву
Тн

Мп, См
Черговий


ЧерговіЧергова


Чергові


12
12
6
12
12
26.
8231.2
Апаратник
приготування гумових
клеїв та покриття
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
То, Ти,
Тп 400,
Ву
12
27.
8290.2
Зливальник-
розливальник
При виробництві
регенерату
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Фартух
брезентовий з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці


То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп


В, Яж
Ву, ЯжТн


Тн


12


6


12
Чергові36


36
3.4. Виробництво толуолу
28.
8290.2
Зливальник-
розливальник,
зайнятий на базисному
складі
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Костюм гумовий
Черевики шкіряні
на латунних
цвяхах
Рукавички гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Ву, Яж
Яж


Ву, ЯжТн


Тн


Тн
12


Черговий
12


236


36


48
3.5. Виробництво нормального бутилового спирту
дегідруванням, на мідному каталізаторі
синтетичного спирту через ацетальдегід,
альдоль, кротоновий альдегід
29.
8154.2
Апаратник бутилового
спирту, зайнятий на
виробництві;
навантажник-
відвантажник,
зайнятий
навантаженням
каталізатора
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи гумові
Рукавички суконні
чи брезентові або
з термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички гумові
При виконанні
роботи на стадії
нагріву
органічного
теплоносія та при
відпарюванні
органіки з
промивальних вод
Костюм бавовняний
або костюм із
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
замість чобіт
гумових
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
В, Яж
Мп,
Нм,Ти


Ву, Яж
ТтМп

Тн
9


12
2Чергові
1212

36
3.6. Газорятівні станції
30.
8290.2
Газорятівник;
начальник рятувальної
станції
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Костюм бавовняний
Костюм гумовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички суконні
Шолом бавовняний
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка та штани
бавовняні на
утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Тн
Ву, Яж
Мп
В, Яж
Тн
Тн
Черговий


12
Черговий
12
12
Чергові
Черговий36
3.7. Переробка нафти та газу, виробництво
штучного рідкого палива. Переробка твердого палива
31.
8290.2
Зливальник-
розливальник

При виконанні
робіт з розливу
парафіну та
церезину
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Фартух
брезентовий
Окуляри захисні

Берет
Підшоломник
Каска захисна
При виконанні
роботи з розливу
антистарітелю:
Костюм лавсано-
віскозний або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Тп
Мп, Нм,
Ти


Вп

ЗакритіМп, ТиМп, Ти
Мп, Нм,
Ти


Закриті

12


12
2Черговий

До
зносу
12
36
361212
2До
зносу
32.
8290.2
Зливальник-
розливальник
При виробництві
нафтобітуму та
рубраксу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички КР або
з термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички
трикотажні
(технічні)
Підшоломник
Каска захисна
Окуляри захисні

Протигаз ФГ-130
На розливі
гарячого бітуму
Чоботи кирзові
замість черевиків
шкіряних
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
ВалянкиТо, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Тп
Мп, Нм,
Ти

Мп
Закриті

А


Мп, Тн

Тн


Тн


Тн12


12
1


1


36
36
До
зносу
Черговий


12

36


36


48
33.
8152.2
Газогенераторник
(оператор
технологічних
установок)
Печі для
виробництва газу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

Напівплащ
прогумований
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
При виконанні
робіт з
конденсації,
уловлювання
смоли, установки
інертного газу та
електрофільтрів:
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

На обслуговуванні
електрофільтрів
додатково:
Боти
діелектричні
Рукавички
діелектричні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на
утеплювальній
прокладці
При виконанні
робіт на
печах та
пневмопилевиділен-
ні:
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
брезентові або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна
на
утеплювальній
прокладці


То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Тп
Мп, Нм,
Ти


Закриті

Ву
Тн


Тн

То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Тп
Мп, Нм,
Ти


Закриті
Ев

Ев
Тн
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Тп
Мп, Нм,
Ти


Закриті
Тн


12


12
1До
зносу
24
36


36

12


12
2До
зносуЧергові

Чергові
36
12


12
1До
зносу36
34.
8155.2
Апаратник підготовки
сировини та відпуску
напівфабрикатів або
продуктів, зайнятий
на складі рідкого
аміаку при очищенні
газу
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Рукавички
комбіновані або
з термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

Протигаз
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Яж
Мп, Нм,
Ти


Закриті

КДТн


Тн
12


12
2До
зносу
Черговий36


36
35.
8290.2
Зливальник-
розливальник,
зайнятий розливом
сірки
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Фартух
прогумований
Черевики шкіряні

Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Вп, Яж

Мп, Тп,
Яж
Мп, Нм,
Ти


Яж

Закриті

В8Тн
12


Черговий

12

2До
зносу
До
зносу
Черговий36
36.
8163.2
Наповнювач балонів
Костюм бавовняний
або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи шкіряні
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
То, Ти,
Тп 400,
Ву

Мп
Мп, Нм,
Ти

Тн


Тн
1212
3


36


48
3.8. Виробництво дифенілоксиду
37.
8290.2
Зливальник-
розливальник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Білизна натільна
Фартух
прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички КР чи
суконні або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву

Вп, Нм

В, Нм
Вн
Мп, Нм,
Ти

Тн
6


6
6

6
6
1


36
3.9. Магістральний трубопровід (етиленопровід)
38.
8290.2
Зливальник-
розливальник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавички
комбіновані або з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Плащ
непромокальний з
капюшоном
Окуляри захисні

Протигаз
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп, Яж

Мп, Нм,
Ти


Мп, Яж,
Ву

Закриті

А
12


12
12
1Черговий


До
зносу
До
зносу
3.10. Загальні професії
39.
8290.2
Газорятівник
Костюм з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Чоботи кирзові
Рукавички
брезентові чи з
термозахисної
тканини НОМЕКС
Окуляри захисні

Пояс запобіжний
Протигаз
На зовнішніх
роботах
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
на утеплювальній
прокладці
То, Ти,
Тп 400,
Ву
Мп
Мп, Нм,
Ти


Закриті


АТн


Тн
18


18
3До
зносу
Черговий
Черговий36


36