МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 116 від 10.06.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 липня 1998 р.

за N 451/2891

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості та про доцільність їх затвердження, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості (надалі - Типові норми), що додаються.

2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам и служащим мясной и молочной промышленности, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10, доповнені й змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8.

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І.Д.

Голова Комітету                    С.П.Ткачук

Затверджено

Наказ Комітету по нагляду

за охороною праці України

10.06.98 р. N 116

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства м'ясної і молочної промисловості незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні обов'язково застосовувати під час трудового процесу спеціальних одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами і строками носіння.

Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників підприємств м'ясної і молочної промисловості, професії й посади, що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням.

Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств м'ясної і молочної промисловості: виробництво м'ясних продуктів, птахопереробка, маслоробне, сироварне та молочне виробництво, холодильна промисловість.

Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Код   |    Професійна   |  Найменування спецодягу,  |Позначення | Строк  |При-
п/п|згідно з|   назва роботи   | спецвзуття та інших засобів  |захисних  |носіння |міт-
  |класифі-|            |  індивідуального захисту   |властивос- |(місяців)|ки
  |катором |            |                |тей (тип, |     |
  |професій|            |                |марка)   |     |
  |(ДК   |            |                |ЗІЗ*    |     |
  |003-95) |            |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 1 |  2  |      3      |        4       |   5  |   6 | 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                1. Виробництво віскозних ковпачків
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 | 8151.2 |Апаратник коагуляції  |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |нагрудником          |      |     |
  |    |            |Калоші гумові         | В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п.1.2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 2 | 8152.2 |Апаратник сушіння   |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |нагрудником          |      |     |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 3 | 8229.2 |Контролер       |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |(виробництво хімічних |Фартух прогумований      |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |продуктів)       |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 4 | 1222.2 |Майстер        |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований      |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 5 | 9322 |Підсобний робітник   |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |нагрудником          |      |     |
  |    |            |Калоші гумові         | В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 6 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |Костюм сукняний        | З    |  12  |
  |    |            |Калоші гумові         | В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 7 | 9322 |Укладальник-пакувальник|Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований      |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
 8 | 8229.2 |Фарбувальник      |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |(хімічне виробництво) |Фартух прогумований з     |Щ20, Вн  |  6  |
  |    |            |нагрудником          |      |     |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           2. Електролітне відділення жерстянобанкового виробництва
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 9 | 8223.2 |Електролізник із    | При підносі пакетів скрапу  |      |     |
  |    |знімання олова з жерсті|(відходів жерсті) і на     |      |     |
  |    |            |завантаженні пакетів в анодні |      |     |
  |    |            |кошики:            |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Чоботи кирзові         | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            | При процесі електролізу   |      |     |
  |    |            |для зняття олова з відходів  |      |     |
  |    |            |жерсті:            |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний з    |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  |К20, З   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |К20, Щ20  |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            | При управлінні        |      |     |
  |    |            |електрогенератором, знятті   |      |     |
  |    |            |губчастого олова з катодних  |      |     |
  |    |            |листів, зміні і регенерації  |      |     |
  |    |            |електроліту:          |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний з      |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  | К20    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |К20, Щ20  |  6  |
  |    |            |нагрудником          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Щ20, |  6  |
  |    |            |                |Вн     |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           3. Виробництво вікелів (гумових ущільнювальних кілець до
                    кришок скляних банок)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10 | 8152.2 |Апаратник сушіння   | При сушінні хімікалій:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
11 | 4131 |Вагар         | При зважуванні хімікалій:  |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
12 | 8231.2 |Вальцювальник гумових |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |сумішей        |Білизна натільна        | З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Берет бавовняний        | З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
13 | 8231.2 |Вулканізаторник    | При роботі на пресах і    |      |     |
  |    |            |автоклавах:          |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          |К20, Вн  |  6  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні     | З    |  3  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            | При роботі на індивідуальних |      |     |
  |    |            |вулканізаторах:        |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
14 | 8229.2 |Машиніст шприц-машини |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
15 | 8229.3 |Приймальник сировини, | При прийманні хімікалій:   |      |     |
  |    |напівфабрикатів та   |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |готової продукції   |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
16 | 8159.3 |Просівальник      | При просіванні хімікалій:  |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
17 | 9322 |Підсобний робітник   | При подачі хімсировини і   |      |     |
  |    |            |транспортуванні кілець:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
18 | 8231.3 |Різальник еластомірів |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |та гуми        |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
19 | 8231.2 |Складач навісок    |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |інгредієнтів      |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
20 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
21 | 8333.3 |Транспортувальник   | При подачі хімсировини і   |      |     |
  |    |(обслуговування    |транспортуванні кілець:    |      |     |
  |    |механізмів)      |Комбінезон бавовняний     |Ми, З   |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
22 | 9322 |Укладальник-пакувальник|Фартух брезентовий       |Ми, Мп   |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 4.Виробництво м'ясних продуктів
                4.1. Передзабійне утримування худоби
-----------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 6121 |Готувач кормів     |Костюм бавовняний       |Ми, З   |  6  |
  |    |(тваринництво)     |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |Вн, З   |  2  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Сж    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            | При роботі на базі,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Ву    |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
24 | 9322 |Годувальник      |Костюм бавовняний       |Ми, З   |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |Вн, З   |  2  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Сж    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            | При роботі на базі,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Ву    |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
25 | 7411.2 |Приймальник худоби   |Костюм бавовняний       |Ми, З   |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |Вн, З   |  2  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Сж    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            | При роботі на базі,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Ву    |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
26 | 6129 |Робітник з догляду за |Костюм бавовняний       |Ми, З   |  6  |
  |    |тваринами, зайнятий  |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |підганянням худоби до |суцільнокроєним нагрудником  |Вн, З   |  2  |
  |    |місця забою      |Чоботи юхтові         | Сж    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            | При роботі на базі,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Ву    |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  4  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                  4.2. Забій і переробка худоби
-----------------------------------------------------------------------------------------------
27 | 8271.2 |Апаратник заморожування|Черевики шкіряні        |Сж, Сл   |  6  |
  |    |ендокринно-ферментної |Рукавиці комбіновані      |Тхп, Ми  |  1  |
  |    |сировини        |Куртка і штани бавовняні або |      |     |
  |    |            |халат бавовняний        |Ми, З   |  2  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
28 | 8271.2 |Апаратник оброблення  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |крові         |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |Сж, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
29 | 9322 |Білувальник сировини  |Куртка і штани бавовняні або |      |     |
  |    |            |халат бавовняний        |Ми, З   |  2  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |См, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
30 | 7411.2 |Забивач худоби     |Куртка бавовняна (біла)    | З    |  4  |
  |    |            |Штани бавовняні (білі)     | З    |  4  |
  |    |            |Ковпак бавовняний (білий)   | З    |  4  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові або       |Сж, В   |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            | На операції оглушення,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Костюм або комбінезон     |      |     |
  |    |            |бавовняний (темний)      | Вн    |  4  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  4  |
  |    |            |Фартух бавовняний       | З    |  4  |
  |    |            |Чоботи ПВХ або черевики    |Эн або Эп |  6  |
  |    |            |шкіряні з калошами       |      |     |
  |    |            |діелектричними         |      |     |
  |    |            |Рукавички діелектричні     |Эн, Эв   |До зносу |
  |    |            | На операції підчеплення,   |      |     |
  |    |            |пересадки туш, додатково:   |      |     |
  |    |            |Костюм або комбінезон     |      |     |
  |    |            |бавовняний (темний)      | З    |  4  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    | Вн    |  2  |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |      |     |
  |    |            |Головний убір         | З    |  4  |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            |Черевики шкіряні або чоботи  | З, В   |  6  |
  |    |            |гумові             |      |     |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | На операції забілювання   |      |     |
  |    |            |шкір, додатково:        |      |     |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            | На операціях знімання    |      |     |
  |    |            |шкур, підкочування туш до   |      |     |
  |    |            |шпарильного чану і       |      |     |
  |    |            |завантаження їх у чан,     |      |     |
  |    |            |піднімання туш після шпарення |      |     |
  |    |            |на підвісний шлях елеватором  |      |     |
  |    |            |або лебідкою, підгону туш до  |      |     |
  |    |            |обпалювальної печі,      |      |     |
  |    |            |обпалювання туш свиней     |      |     |
  |    |            |газовими горілками або     |      |     |
  |    |            |паяльними лампами на      |      |     |
  |    |            |безконвеєрних підвісних    |      |     |
  |    |            |шляхах, при сухому і мокрому  |      |     |
  |    |            |туалеті туш на безконвеєрних  |      |     |
  |    |            |підвісних шляхах, робітникам, |      |     |
  |    |            |зайнятим вибиранням і     |      |     |
  |    |            |транспортуванням тролей і   |      |     |
  |    |            |переміщенням туш по підвісних |      |     |
  |    |            |шляхах вручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            | На операції розпилювання   |      |     |
  |    |            |туш, додатково:        |      |     |
  |    |            |Рукавиці антивібраційні    | Мв    |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
31 | 9322 |Збирач ендокринно-   |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |ферментної сировини  |гумові             |Сж або См |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
32 | 7411.2 |Збирач епітелію    |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             |Сж або См |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
33 | 7441.2 |Міздрильник шкур    |Чоботи гумові         |См, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
34 | 7411.2 |Оброблювач ветсанбраку |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |Сж, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
35 | 9322 |Оброблювач м'ясних туш |Чоботи гумові         |См, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
36 | 9322 |Розбирач субпродуктів | При звільненні шлунків від  |      |     |
  |    |            |вмісту:            |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |См, В   |  6  |
  |    |            | При промиванні голів:    |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |См, В   |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               4.3. Обслуговування заразнохворих тварин
-----------------------------------------------------------------------------------------------
37 | 8271.2 |Апаратник стерилізації|Халат бавовняний        | З    |  9  |
  |    |м'ясної сировини    |Фартух непромокальний     | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       | З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
38 | 8271.2 |Апаратник утилізації |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |конфіскантів      |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
39 | 9322 |Годувальник      |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
40 | 9142 |Дезінфектор      |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |Яж, Вн   |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Яж, Вн  |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Яж, Вн  |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
41 | 7411.2 |Забивач худоби     |  При забиванні хворої    |      |     |
  |    |            |худоби на санітарних бойнях:  |      |     |
  |    |            |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
42 | 2213.2 |Зоотехнік       |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
43 | 2223.2 |Лікар ветеринарний   |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  24  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            | При огляді і тавруванні туш |      |     |
  |    |            |на безконвеєрних підвісних   |      |     |
  |    |            |шляхах, додатково:       |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
44 | 7411.2 |Оброблювач ветсанбраку |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  |Яж, Вн   |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        |Яж, Вн   |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   |Яж, Вн   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
45 | 9132 |Прибиральник виробничих|Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |приміщень       |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
46 | 9322 |Підсобний робітник   |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
47 | 6121 |Санітар ветеринарний  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  24  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            | При огляді і тавруванні   |      |     |
  |    |            |туш на безконвеєрних      |      |     |
  |    |            |підвісних шляхах, додатково:  |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
48 | 7215.2 |Транспортувальник   |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |(такелажні роботи)   |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
49 | 9322 |Укладальник-пакувальник|Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
50 | 3227 |Фельдшер ветеринарний |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  24  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |   При огляді і тавруванні  |      |     |
  |    |            |туш на безконвеєрних      |      |     |
  |    |            |підвісних шляхах, додатково:  |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              4.4. Обробка субпродуктів усіх видів худоби
-----------------------------------------------------------------------------------------------
51 | 8271.2 |Апаратник термічного  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |оброблення субпродуктів|водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
52 | 7411.2 |Забивач худоби     |   При збиранні вушного   |      |     |
  |    |            |волосу:            |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
53 | 7411.2 |Обкачувальник м'яса  | При обкачуванні голів:    |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
54 | 9322 |Розбирач субпродуктів | При промиванні        |      |     |
  |    |            |субпродуктів, очищенні і    |      |     |
  |    |            |обробці рубців, літошок,    |      |     |
  |    |            |шерстних субпродуктів,     |      |     |
  |    |            |обробці голів, ліверів:    |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  6  |
  |    |            |   При збиранні серцевих   |      |     |
  |    |            |сумок і плівок:        |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 4.5. Виробництво харчових жирів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
55 | 8271.1 |Апаратник виробництва |   При пресуванні шкварок:  |      |     |
  |    |технічної продукції  |Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
56 | 8271.1 |Апаратник виробництва |Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
  |    |харчових жирів     |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |   При промивці жиру-сирцю  |      |     |
  |    |            |і кістки:           |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні або чоботи  |Сж або В  |  6  |
  |    |            |гумові             |      |     |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |   При сортуванні жиру-   |      |     |
  |    |            |сирцю:             |      |     |
  |    |            |Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
  |    |            | При роботі в холодильних   |      |     |
  |    |            |камерах, додатково:      |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  12  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  12  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
57 | 7422.2 |Бондар-закупорювач   |Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
  |    |(виробництво харчової |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |продукції)       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
58 | 8290.2 |Зливальник-розливальник|Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
  |    |            | При зливанні жиру,      |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Щиток або маска з прозорим   |      |     |
  |    |            |екраном            |НБТ-1   |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
59 | 9132 |Мийник посуду     | При митті серветок:     |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        | З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
60 | 7411.2 |Різальник м'ясопродук- | При різанні жиру:      |      |     |
  |    |тів          |Черевики шкіряні        | Сж    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
61 | 7331.2 |Розпилювач кістки та  |Черевики шкіряні        | См    |  9  |
  |    |рогу          |                |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                    4.6. Обробка кишок
-----------------------------------------------------------------------------------------------
62 | 7411.2 |Виробник натуральної  | На всіх операціях:      |      |     |
  |    |ковбасної оболонки   |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            | При розбиранні,       |      |     |
  |    |            |сортуванні, роздиранні отоки, |      |     |
  |    |            |звільненні кишок від вмісту,  |      |     |
  |    |            |при промиванні кишок,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | З    |  9  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       | З    |  6  |
  |    |            | При засолюванні кишок,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Рукавички гумові анатомічні  | Вн    |  1  |
  |    |            | При сортуванні сухих     |      |     |
  |    |            |міхурів і сичугів:       |      |     |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            | При калібруванні та     |      |     |
  |    |            |метруванні, додатково:     |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               4.7. Виробництво струн і технічних зшивок
-----------------------------------------------------------------------------------------------
63 | 7411.2 |Виробник струн    |Костюм бавовняний       | З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            |В, Сж, См |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
64 | 7411.2 |Контролер струн та  |Костюм бавовняний       | З    |  6  |
  |    |зшивок         |Головний убір         | З    |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            |В, Сж, См |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.8. Шкуроконсервувальне виробництво
-----------------------------------------------------------------------------------------------
65 | 7411.2 |Засолювач шкір     |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |            |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При готуванні        |      |     |
  |    |            |засолювальної суміші і     |      |     |
  |    |            |консервувальних розчинів з   |      |     |
  |    |            |антисептиками:         |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            |Захисні окуляри        |Закриті  |Чергові |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Тн20   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
66 | 9322 |Оброблювач волосу,   |Куртка і штани або халат    | З    |  2  |
  |    |вовни та щетини    |бавовняні           |      |     |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Тн20   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
67 | 7441.2 |Оброблювач шкур    |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |(м'ясоперероблення)  |бавовняні           | З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Тн20   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
68 | 7441.1 |Сортувальник шкур   |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           | З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Тн20   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
69 | 7441.2 |Тузлукувальник шкур  |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           | З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         | З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При готуванні        |      |     |
  |    |            |засолювальної суміші і     |      |     |
  |    |            |консервувальних розчинів з   |      |     |
  |    |            |антисептиками:         |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи юхтові         | Тн20   |  12  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
      4.9. Підготовка сировини і матеріалів для ковбасного, м'ясоконсервного
         виробництва, для виробництва харчових жирів та напівфабрикатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
70 | 8271.2 |Апаратник устави для  |Чоботи юхтові або черевики   |      |     |
  |    |відокремлення м'яса від|шкіряні            |Сж, См   |  9  |
  |    |кісток         |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            | При різанні заморожених   |      |     |
  |    |            |блоків, додатково:       |      |     |
  |    |            |Рукавиці теплі         | Тн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
71 | 7411.2 |Виробник м'ясних    |Чоботи юхтові або черевики   |      |     |
  |    |напівфабрикатів    |шкіряні            |Сж, См   |  9  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
72 | 7411.2 |Виробник натуральної |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |ковбасної оболонки   |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
73 | 9322 |Жилувальник м'яса та  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |субпродуктів      |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
74 | 7411.2 |Засолювач м'яса й   |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |м'ясопродуктів     |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи юхтові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            |Сж, См   |  9  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
75 | 7411.2 |Обкачувальник м'яса  |Фартух бавовняний       | З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            | На операціях розбирання   |      |     |
  |    |            |туш, напівтуш, четвертин на  |      |     |
  |    |            |частини (відруби),       |      |     |
  |    |            |переміщення туш по підвісних  |      |     |
  |    |            |шляхах уручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
76 | 9322 |Оброблювач м'ясних туш |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | См    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Мп    |  1  |
  |    |            |Каска захисна з підшоломником |КЗ "Труд" |  24  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
77 | 7411.2 |Різальник м'ясопродук- |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |тів          |Черевики шкіряні        | См    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Мп    |  1  |
  |    |            |Каска захисна з підшоломником |КЗ "Труд" |  24  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
78 | 7331.2 |Розпилювач кістки та  |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |рогу          |Черевики шкіряні        | См    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Мп    |  1  |
  |    |            |Каска захисна з підшоломником |КЗ "Труд" |  24  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
79 | 7411.2 |Розпилювач       |Чоботи гумові         | В    |  6  |
  |    |м'ясопродуктів     |Черевики шкіряні        | См    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Мп    |  1  |
  |    |            |Каска захисна з підшоломником |КЗ "Труд" |  24  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.10. М'ясоконсервне виробництво
-----------------------------------------------------------------------------------------------
80 | 8271.3 |Апаратник гомогенізації|Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |(виробництво м'ясних  |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |продуктів)       |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
81 | 8271.1 |Апаратник стерилізації |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |консервів (виробництво |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |м'ясних продуктів)   |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
82 | 9322 |Готувач харчової    |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |сировини        |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |            |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
83 | 8271.2 |Контролер харчової   |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |продукції (виробництво |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |м'ясних        |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |продуктів)       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
84 | 8271.2 |Машиніст        |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |закупорювальних машин |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |(виробництво м'ясних  |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |консервів)       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
85 | 8275.2 |Машиніст розливально- |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |наповнювальних     |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |автоматів       |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
86 | 9322 |Підсобний робітник   |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |            |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
87 | 7411.2 |Різальник м'ясопродук- |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |тів          |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |            |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
88 | 7415.2 |Сортувальник у     |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |виробництві харчової  |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |продукції (змішування |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |продуктів харчування та|                |      |     |
  |    |напоїв)        |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
89 | 7411.2 |Сортувальник у     |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |виробництві харчової  |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |продукції (м'ясні та  |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |рибні продукти)    |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
90 | 8152.3 |Термостатник      |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |(електротехнічне    |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |виробництво)      |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
91 | 9322 |Укладальник продуктів |Черевики шкіряні        |Сж, См   |  6  |
  |    |консервування     |Рукавички трикотажні або    |      |     |
  |    |            |рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           4.11. Ковбасне виробництво та виробництво напівфабрикатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
92 | 8271.2 |Апаратник термічного  |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  12  |
  |    |оброблення ковбасних  |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |виробів        | При переміщенні рам по    |      |     |
  |    |            |коліях у ручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |КЗ "Труд" |  24  |
  |    |            |Козирок захисний        |      |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
93 | 7415.2 |Готувач сумішей    |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |(змішування продуктів |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |харчування та напоїв) |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
94 | 7411.1 |Готувач фаршу     |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
95 | 8271.2 |Обжарювальник харчових |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  6  |
  |    |продуктів (виробництво |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |м'ясних продуктів)   |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
96 | 9322 |Оброблювач ковбасних  |Черевики шкіряні або чоботи  |См, З, В  |  6  |
  |    |виробів        |гумові             |      |     |
  |    |            |Рукавички гумові анатомічні  | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
97 | 9322 |Оброблювач ковбасних |   При пакуванні:      |      |     |
  |    |виробів        |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |   При наданні товарного   |      |     |
  |    |            |вигляду:            |      |     |
  |    |            |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |            |Козирок захисний        | З    |  12  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
98 | 8271.2 |Оператор автомата для |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  12  |
  |    |виробництва варених  |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |ковбас         | При переміщенні рам по    |      |     |
  |    |            |коліях уручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |КЗ "Труд" |  24  |
  |    |            |Козирок захисний        |      |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
99 | 8271.2 |Оператор автоматичної |Черевики шкіряні        |Сж, З   |  6  |
  |    |лінії виробництва   |                |      |     |
  |    |сосисок        |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
100| 8271.2 |Оператор коптильної  |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  12  |
  |    |устави         |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При переміщенні рам по    |      |     |
  |    |            |коліях уручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |КЗ "Труд" |  24  |
  |    |            |Козирок захисний        |      |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
101| 8271.2 |Оператор лінії     |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  6  |
  |    |приготування фаршу   |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
102| 9322 |Підсобний робітник   |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            | При переміщенні рам по    |      |     |
  |    |            |коліях уручну, додатково:   |      |     |
  |    |            |Каска захисна         |КЗ "Труд" |  24  |
  |    |            |Козирок захисний        |      |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
103| 8275.2 |Плавильник харчового  |Черевики шкіряні        |Сж, З   |  6  |
  |    |жиру          |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
104| 7411.2 |Розфасовувач      |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |м'ясопродуктів     |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
105| 7411.2 |Фаршомісильник     |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
106| 7411.2 |Формувальник ковбасних |Черевики шкіряні        |Сж, См, З |  6  |
  |    |виробів        | При в'язанні ковбас,     |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Напальчники          | З    |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.12. Виробництво бульйонних кубиків
-----------------------------------------------------------------------------------------------
107| 8271.2 |Апаратник виробництва |Черевики шкіряні або чоботи  |См, З, В  |  6  |
  |    |бульйонних кубиків   |гумові             |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
108| 8271.2 |Варник харчової    |Черевики шкіряні або чоботи  |См, З, В  |  6  |
  |    |сировини та продуктів |гумові             |      |     |
  |    |(виробництво м'ясних  |                |      |     |
  |    |продуктів)       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
109| 9322 |Укладальник-пакувальник|Черевики шкіряні або чоботи  |См, З, В  |  6  |
  |    |            |гумові             |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.13. Виробництво пельменів і котлет
-----------------------------------------------------------------------------------------------
110| 7412.2 |Кулінар борошняних   |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |виробів        |Респіратор           |Пилозахис. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
111| 8271.2 |Оператор автомата для |Черевики шкіряні        | З    |  6  |
  |    |виробництва      |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |напівфабрикатів    |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            | При заморожуванні      |      |     |
  |    |            |пельменів, додатково:     |      |     |
  |    |            |Куртка і штани бавовняні з   |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Рукавиці утеплені       | Тн    |  1  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  12  |
  |    |            |Калоші на валянки       | В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
112| 8271.3 |Просівальник технічної |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |продукції       |Респіратор           |Пилозахис. |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                   4.14. Виробництво бекону
-----------------------------------------------------------------------------------------------
113| 7411.2 |Беконник        |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            | При розбиранні напівтуш,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               4.15. Виробництво технічних фабрикатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
114| 8271.1 |Апаратник виробництва |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |технічної продукції  |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
  |    |            | На операціях хімічної    |      |     |
  |    |            |обробки технічної сировини,  |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші на валянки       |  В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
115| 8275.2 |Апаратник рафінації  |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |жирів та олій     |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
116| 8271.2 |Апаратник хімічного  |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |оброблення технічної  |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |сировини        |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
117| 9333 |Вантажник       |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
118| 9322 |Виробник        |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |шкіропом'якшувача   |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
119| 8151.2 |Машиніст млина     |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
120| 7411.2 |Оброблювач ветсанбраку |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
121| 9322 |Оброблювач рогів    |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
122| 9322 |Підсобний робітник   |Куртка і штани або халат    |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  2  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  2  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  2  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                  4.16. Обробка плівок на лайку
-----------------------------------------------------------------------------------------------
123| 9322 |Виробник лайки     |Костюм бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                  4.17. Виробництво альбуміну
-----------------------------------------------------------------------------------------------
124| 8271.1 |Апаратник виробництва |Комбінезон бавовняний (білий) |  З    |  9  |
  |    |альбуміну       |Черевики шкіряні        | См, З   |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |            | При роботі в середині    |      |     |
  |    |            |сушильної башти, додатково:  |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Чув'яки шкіряні        | Тп, З   |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Тп100, Ми |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
125| 8271.3 |Просівальник      |Комбінезон бавовняний (білий) |  З    |  9  |
  |    |технічної продукції  |Черевики шкіряні        | См, З   |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            | При роботі в середині    |      |     |
  |    |            |сушильної башти, додатково:  |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Чув'яки шкіряні        | Тп, З   |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Тп100, Ми |  1  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.18. Виробництво мастильних масел
-----------------------------------------------------------------------------------------------
126| 8271.2 |Апаратник виробництва |Костюм бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |мастила        |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Черевики шкіряні        | См, З   |  6  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
  |    |            | На операціях охолодження,  |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  12  |
  |    |            | На процесах перегонки    |      |     |
  |    |            |мінерального масла,      |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Рукавички гумові        |Нж, Вн   |  1  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            4.19. Виробництво ендокринних (медичних) препаратів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
127| 8221.2 |Апаратник варіння   | У залежності від умов    |      |     |
  |    |живильного середовища |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
128| 8221.2 |Апаратник виробництва |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |гематогену та медичної |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |жовчі         | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
129| 8221.2 |Апаратник виробництва |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |ферментів та      |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |плазмозамінних     | У залежності від умов    |      |     |
  |    |препаратів       |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
130| 8154.1 |Апаратник гідролізу  |  При гідролізі пепсину,   |      |     |
  |    |            |пептону, виробленні      |      |     |
  |    |            |холестерину та при роботі з  |      |     |
  |    |            |кислотами і лугами:      |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            | При готуванні розчинів    |      |     |
  |    |            |кислот, лугів і запаюванні   |      |     |
  |    |            |ампул, додатково:       |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
131| 8154.2 |Апаратник знесолювання | У залежності від умов    |      |     |
  |    |води          |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
132| 8154.1 |Апаратник       | У залежності від умов    |      |     |
  |    |кристалізації     |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
133| 8271.2 |Апаратник оброблення  |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |крові         |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
134| 8154.2 |Апаратник осадження  | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
135| 8221.2 |Апаратник стерилізації |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
136| 8221.2 |Гранулювальник     | У залежності від умов    |      |     |
  |    |(виробництво      |виробництва:          |      |     |
  |    |медикаментів)     |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
137| 8211.3 |Дозувальник медичних  | У залежності від умов    |      |     |
  |    |препаратів       |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
138| 8274.2 |Дражувальник      | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
139| 8221.3 |Закупорювач медичної  | У залежності від умов    |      |     |
  |    |продукції       |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
140| 8221.3 |Запаювальник ампул   | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
141| 8221.3 |Мийник посуду й ампул |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
142| 8221.3 |Наповнювач ампул    | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
143| 8221.3 |Переглядач ампул з   | У залежності від умов    |      |     |
  |    |ін'єкційними розчинами |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
144| 8221.3 |Переглядач продукції  | У залежності від умов    |      |     |
  |    |медичного призначення |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
145| 8221.2 |Препаратор виробництва | У залежності від умов    |      |     |
  |    |біосинтетичних     |виробництва:          |      |     |
  |    |лікувальних засобів  |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
146| 9132 |Прибиральник      |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |виробничих приміщень  |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
147| 8221.3 |Різальник ампул і   | У залежності від умов    |      |     |
  |    |трубок         |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
148| 8221.3 |Розливальник      | У залежності від умов    |      |     |
  |    |стерильних розчинів  |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
149| 6121 |Санітар ветеринарний  | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
150| 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
151| 8221.2 |Стабілізаторник-    | У залежності від умов    |      |     |
  |    |дефібринувальник крові |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
152| 8221.2 |Стерилізаторник    |  При сушінні:        |      |     |
  |    |матеріалів та     |Халат бавовняний        |  З    | 12   |
  |    |препаратів       |Білизна натільна        |  З    | 12   |
  |    |            | У залежності від умов    |      |     |
  |    |            |виробництва:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6   |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              4.20. Кістковопереробне і клейове виробництво
                   4.20.1. Виробництво клею
-----------------------------------------------------------------------------------------------
153| 8152.2 |Апаратник сушіння   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |клею та желатину    |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Вп    |  2  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
154| 8152.2 |Апаратник вакуум-   |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |апаратів        |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Яж    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
155| 8154.2 |Апаратник виробництва |Комбінезон із шоломом від   |      |     |
  |    |казеїнового клею    |виробничого пилу        |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
156| 8154.2 |Апаратник виробництва |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |кісткового клею    |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
157| 8154.2 |Апаратник газового   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |консервування     |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | З, Ву   |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
158| 8152.2 |Апаратник гранулювання |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Мп    |  2  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
159| 8154.1 |Апаратник       |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |екстрагування     |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
160| 8152.1 |Апаратник перегонки  |Костюм сукняний        |Тп100, З  |  12  |
  |    |            |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
161| 8273.3 |Завантажувач-     |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |вивантажувач харчової |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |продукції       |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Мп, Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
162| 8153.3 |Завантажувач      |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |(вивантажувач)     |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |дифузорів       |нагрудником          | Вн    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
163| 8143.2 |Машиніст висікально-  |Комбінезон бавовняний     | Пм, З   |  12  |
  |    |штампувальної машини  |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
164| 8151.2 |Машиніст дробильного  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |агрегата        |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
165| 8159.2 |Полірувальник шроту  |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
166| 8151.2 |Приймальник сировини  |Костюм бавовняний з      |      |     |
  |    |для клею        |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Чоботи кирзові         |  З    |  12  |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Вн    |Черговий |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Каска захисна         |Склопласт. |  24  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
167| 8151.3 |Просівальник      |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |(розсівальник)     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
168| 9322 |Сортувальник кістки  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
169| 8333.3 |Транспортувальник   |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |(обслуговування    |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |механізмів)      |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші             |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
170| 9322 |Укладальник-      |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |пакувальник      |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші             |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
171| 8151.3 |Шнеківник       |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
         4.20.2. Виробництво м'ясокісткової та кров'яної муки і добрив
-----------------------------------------------------------------------------------------------
172| 8152.2 |Апаратник сушіння   |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |кістки-паренки     |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
173| 9322 |Укладальник-      | При упаковуванні кісткової  |      |     |
  |    |пакувальник      |муки та кісткового пилу:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
174| 8333.1 |Машиніст крана     | При обслуговуванні      |      |     |
  |    |(кранівник)      |тельфера:           |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
175| 8151.2 |Розмелювач (мельник)  |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |кості-паренки     |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
176| 8333.3 |Транспортувальник   | При обслуговуванні      |      |     |
  |    |(обслуговування    |тельфера:           |      |     |
  |    |механізмів)      |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             4.20.3. Виробництво желатину та міздрового клею
-----------------------------------------------------------------------------------------------
177| 8152.2 |Апаратник вакуум-   |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |апаратів        |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
178| 8152.2 |Апаратник варіння   |   При варінні желатину:   |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В, З   |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
179| 8154.2 |Апаратник виробництва |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |міздрового клею    |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            | При роботі з кислотами,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Костюм сукняний        | Тп100   |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          |К20, В   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, В   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
180| 8154.2 |Апаратник виробництва |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |силікатного клею    |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Чоботи кирзові         |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
181| 8154.2 |Апаратник гашення   |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |вапна         |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Вп, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
182| 8154.1 |Апаратник       |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |екстрагування     |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Вп, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
183| 8224.2 |Апаратник       | При желатинуванні клею:   |      |     |
  |    |желатинування     |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
184| 8224.2 |Апаратник жироочищення |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Вп, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
185| 8151.1 |Апаратник змішування  |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
186| 8224.2 |Апаратник зоління   |Костюм брезентовий       |Тп100, З  |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
187| 8154.2 |Апаратник       |Костюм сукняний        |Тп100, З  |  12  |
  |    |нейтралізації     |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Вп, З   |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
188| 8152.2 |Апаратник сушіння   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
189| 8152.2 |Апаратник сушіння клею |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |та желатину      |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Мп, Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
190| 8151.2 |Дробильник       |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |(хімічне виробництво) |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
191| 8290.2 |Зливальник-      |   При зливанні-розливанні  |      |     |
  |    |розливальник      |галерти:            |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою *   | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою *   | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки*            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові*         |  В    |  12  |
  |    |            | При зливанні-розливанні   |      |     |
  |    |            |кислот:            |      |     |
  |    |            |Костюм сукняний        |З, К20   |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою *   | Тн    |  36  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

* При зовнішніх роботах зимою, додатково.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
192| 9322  |Знімач клею      |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            | При зніманні та розкладанні |      |     |
  |    |            |клею:             |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
193| 7332.2 |Мацератор       |   При мацерації осеїну:   |      |     |
  |    |            |Костюм сукняний        |Тп100, З  |  12  |
  |    |            |Білизна натільна        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        |  Вн   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
194| 8152.2 |Машиніст мийних машин |  При митті харчової     |      |     |
  |    |            |сировини:           |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
195| 8275.2 |Машиніст розливально- |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |наповнювальних     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |автоматів       |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
196| 9322 |Підсобний робітник   |  При виготовленні      |      |     |
  |    |            |гофротари:           |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
197| 8151.3 |Просівальник      |Комбінезон з шоломом для    |      |     |
  |    |фтористого натрію та  |захисту від виробничого пилу  | Пн, З   |  12  |
  |    |гашеного вапна     |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
198| 8275.2 |Регенераторник     |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
199| 9322 |Різальник галерти   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  3  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
200| 8229.3 |Сортувальник (хімічне |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |виробництво)      |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
201| 9322 |Укладальник-      |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |пакувальник      |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                4.21. Виробництво білкової оболонки
-----------------------------------------------------------------------------------------------
202| 8224.2 |Автоматник в'язальних |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |автоматів       |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
203| 8224.2 |Апаратник дублення та |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |сушіння білкової    |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |оболонки        |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
204| 8154.1 |Апаратник       |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |екстрагування     |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
205| 8224.2 |Апаратник кислотного  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |оброблення спилка   |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Нарукавники непромокальні   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Рукавички гумові        |      |     |
  |    |            |кислотостійкі         |Вн, К20  |  3  |
  |    |            |Протигаз            |Промисл.  |Черговий |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
206| 8154.2 |Апаратник       |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |нейтралізації     |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
207| 8153.2 |Апаратник промивання  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Нарукавники непромокальні   | Вн    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
208| 8153.2 |Апаратник фільтрації  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Нарукавники непромокальні   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
209| 8159.2 |Вальцювальник     |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |(хімічне виробництво) |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
210| 8224.3 |Вимірювач білкової   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |оболонки        |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
211| 8229.2 |Контролер       |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |(виробництво хімічних |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |продуктів)       |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
212| 8224.2 |Машиніст формувальних |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |машин         |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Нарукавники непромокальні   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
213| 7223.1 |Налагоджувальник    |Костюм або комбінезон     |      |     |
  |    |устаткування у     |бавовняний           |  З    |  12  |
  |    |виробництві харчової  |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |продукції       |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
214| 8159.3 |Намотувальник     |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |матеріалів і      |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |напівфабрикатів    |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
215| 8229.2 |Пресувальник      |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |(хімічне виробництво) |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Нарукавники непромокальні   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
216| 9322 |Різальник галерти   |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
217| 8153.2 |Сепараторник біомаси  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
218| 8229.3 |Сортувальник (хімічне |  При сортуванні голинового |      |     |
  |    |виробництво)      |спилка:            |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
219| 9322 |Укладальник-      |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |пакувальник      |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
220| 8224.2 |Укладач колагенової  |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |маси          |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 4.21а. Виробництво преципітату
-----------------------------------------------------------------------------------------------
221| 8154.1 |Апаратник       |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |кристалізації     |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При митті устаткування,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
222| 8152.2 |Апаратник сушіння   |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При митті устаткування,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
223| 8153.2 |Апаратник фільтрації  |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При митті устаткування,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
224| 9322 |Дозувальник харчової  |   При дозуванні       |      |     |
  |    |продукції       |преципітату:          |      |     |
  |    |            |Комбінезон з шоломом для    |      |     |
  |    |            |захисту від виробничого пилу  |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                     5. Птахопереробка
                5.1. Приймання та відгодівля птиці
-----------------------------------------------------------------------------------------------
225| 6122 |Готувач кормів     |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |(птахівництво)     |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
226| 7411.2 |Приймальник-      |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |сортувальник живої   |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |птиці та кролів    |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
227| 6122 |Птахівник       |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               5.2. Забій і переробка птиці та кролів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
228| 8271.2 |Апаратник регенерації |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |воскової маси     |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             | З, В   |  6  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
229| 7441.2 |Міздрильник шкурок   |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |кролів         |гумові             | З, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
230| 7411.2 |Оброблювач птиці   |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             | З, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
231| 7411.2 |Оброблювач кролів   |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             | З, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
232| 7411.2 |Приймальник-      |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |сортувальник живої   |гумові             | З, В   |  6  |
  |    |птиці та кролів    |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
233| 7411.2 |Сортувальник тушок   |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |птиці та кролів    |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
234| 7441.2 |Сортувальник шкурок  |Костюм бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |кролів         |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
235| 8271.2 |Сушильник перо-пухової |Костюм бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |сировини        |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  4  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
236| 7441.2 |Сушильник шкурок    |Костюм бавовняний       |  З    |  6  |
  |    |кролів         |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             5.3. Виробництво кулінарних та фасованих виробів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
237| 8271.2 |Виробник        |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |напівфабрикатів з м'яса|Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |птиці         |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  З    |  1  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
238| 7411.2 |Готувач кулінарних   |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |виробів з м'яса птиці |                |      |     |
  |    |та кролів       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
239| 7411.2 |Обкачувальник тушок  |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |птиці         |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
240| 7411.2 |Оброблювач птиці    |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Фартух робочий металевий    | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавичка кольчужна      | Мп    |До зносу |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Фартух бавовняний       |  З    |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              5.4. Виробництво меланжу та яєчного порошку
-----------------------------------------------------------------------------------------------
241| 8271.2 |Апаратник пастеризації |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |яєчної маси      |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |   При митті і чищенні   |      |     |
  |    |            |обладнання:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В, З   |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
242| 8271.2 |Апаратник сушіння   |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |яєчної маси      |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            |  При митті і чищенні    |      |     |
  |    |            |обладнання:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В, З   |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
243| 7441.2 |Меланжист       |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |  При митті і чищенні    |      |     |
  |    |            |обладнання:          |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         | В, З   |  9  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
244| 9322 |Овоскопувальник яєць  |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні з     |      |     |
  |    |            |крапковим полімерним      |      |     |
  |    |            |покриттям           | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
245| 7411.2 |Приймальник яєць    |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні з     |      |     |
  |    |            |крапковим полімерним      |      |     |
  |    |            |покриттям           | Ми    |  2  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 5.5. Пір'яно-пухове виробництво
-----------------------------------------------------------------------------------------------
246| 9322 |Вибивальник м'якої тари|Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
247| 8271.2 |Виробник перо-пухових |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |виробів        |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
248| 8271.2 |Готувач перо-пухової  |   При сортуванні пуху та  |      |     |
  |    |суміші         |пір'я на складі:        |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
249| 8271.2 |Машиніст перо-    |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |пухообробних машин   |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            | При обслуговуванні мийної  |      |     |
  |    |            |машини:            |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  9  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      |Вн, Ву   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  4  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  12  |
  |    |            | При обслуговуванні      |      |     |
  |    |            |сушильної машини:       |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      |Вн, Ву   |  6  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  12  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
250| 8162.2 |Машиніст пилових    | При очищенні         |      |     |
  |    |насосів        |пиловловлювальної камери:   |      |     |
  |    |            |Костюм з шоломом для захисту  |      |     |
  |    |            |від виробничого пилу      | Пм, З   |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         | В, З   |  12  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
251| 8271.2 |Оператор лінії для   |   При дозуванні:      |      |     |
  |    |оброблення перо-    |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |пухової сировини    |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
252| 9322 |Підсобний робітник   | У цеху сечової кислоти:   |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн, Ву  |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
253| 9322 |Укладальник-      |  При пакуванні перо-    |      |     |
  |    |пакувальник      |пухових виробів:        |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
254| 8263.2 |Швачка         |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Ковпак або косинка бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        6. Виробництво виробів з волосу, копит, кістки, пера, рогу, щетини
-----------------------------------------------------------------------------------------------
255| 8264.1 |Вибільник       |   При відбілюванні щетини: |      |     |
  |    |(текстильне      |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |виробництво)      |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
256| 9322 |Виробник зубочисток  |   При підборі пера:     |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
257| 7411.2 |Виробник струн     |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
258| 7441.2 |Виробник щетинно-   |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |щіткових виробів    |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
259| 8269.2 |Квіткарка       |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
260| 7324.2 |Контролер художніх   |   При сортуванні      |      |     |
  |    |виробів        |напівфабрикатів та готових   |      |     |
  |    |            |виробів з кістки і рогу:    |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
261| 8265.2 |Машиніст чесальних та |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |мішальних машин    |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
262| 8265.3 |Мийник щетини та    |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |волосу         |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6   |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6   |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6   |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6   |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1   |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4   |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4   |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
263| 7435.2 |Модистка головних   |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |уборів         |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
264| 9322 |Нарізувач виробів із  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |кістки та рогу     |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | При роботі на шліфувальних  |      |     |
  |    |            |кругах, дискових пилах,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
265| 8265.2 |Обробник        |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |щетиноволосяних    |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |матеріалів та виробів |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
266| 7324.2 |Полірувальник художніх |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |виробів        |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | При роботі на шліфувальних  |      |     |
  |    |            |кругах, дискових пилах,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
267| 9322 |Правильник рогових  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |пластин        |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
268| 9322 |Пресувальник виробів  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |із           |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |рогового порошку    |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
269| 9322 |Розмелювач рогової   |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |стружки        |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
270| 7331.2 |Розпилювач кістки та  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |рогу          |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | При роботі на шліфувальних  |      |     |
  |    |            |кругах, дискових пилах,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
271| 8211.2 |Свердлувальник     |   При обробці виробів з   |      |     |
  |    |            |кістки та рогу:        |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
272| 7442.1 |Сортувальник виробів, |   При сортуванні щетини і  |      |     |
  |    |напівфабрикатів та   |волосу:            |      |     |
  |    |матеріалів       |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
273| 9322 |Сортувальник рогу та  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |кістки         |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | На операціях миття,     |      |     |
  |    |            |сортування і хімічної обробки |      |     |
  |    |            |сировини, додатково:      |      |     |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  1  |
  |    |            |Фартух водонепроникний з    |      |     |
  |    |            |суцільнокроєним нагрудником  | Вн    |  4  |
  |    |            |Нарукавники водонепроникні   | Вн    |  4  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
274| 8265.2 |Термообробник щетини  |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |та волосу       |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
275| 8211.2 |Токар         |   По кістці та рогу:    |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Окуляри захісні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
276| 9322 |Фарбувальник волосу  |   При фарбуванні пера:   |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
277| 8211.2 |Фрезерувальник     |   По кістці та рогу:    |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
278| 8211.2 |Шліфувальник      | По кістці та рогу:      |      |     |
  |    |            |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |            |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            | При роботі на шліфувальних  |      |     |
  |    |            |кругах, дискових пилах,    |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
279| 8269.3 |Штампувальник     |   При обрізуванні пера:   |      |     |
  |    |(текстильна      |Халат або напівкомбінезон з  |      |     |
  |    |галантерея)      |сорочкою (блузою) бавовняні  |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             7. Маслоробне, сироварне та молочне виробництво
               7.1. Маслоробне та сироварне виробництво
-----------------------------------------------------------------------------------------------
280| 8272.2 |Апаратник виробництва |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |молочного цукру    |Черевики шкіряні або черевики |      |     |
  |    |            |на гумовій чи шкіряній підошві | См, З   |  6  |
  |    |            |   При веденні процесу    |      |     |
  |    |            |виготовлення кристалізату:   |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
281| 8272.2 |Апаратник виробництва |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |топленого масла    |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
282| 8272.3 |Апаратник нанесення  |Рукавички трикотажні з     |      |     |
  |    |полімерних та     |крапковим полімерним      |      |     |
  |    |парафінових покриттів |покриттям           | Ми    |  1  |
  |    |на сири        |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             | В, З   |  6  |
  |    |            | При парафінуванні сиру,   |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
283| 8272.2 |Апаратник охолодження |   При кристалізації     |      |     |
  |    |молочних продуктів   |молочного цукру:        |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
284| 8152.2 |Апаратник сушіння клею |   При сушінні казеїну:   |      |     |
  |    |та желатину      |Рукавиці комбіновані      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
285| 8272.3 |Бринзороб       |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
286| 7413.2 |Бринзороб-майстер   |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
287| 8272.2 |Виробник казеїну    |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
288| 8272.2 |Виробник сичугового  |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |порошку та харчового  |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |пепсину        |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |                |з непрямою |     |
  |    |            |                |вентиляцією|     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
289| 7413.2 |Майстер з виробництва |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |молочного цукру    |Черевики шкіряні або черевики |      |     |
  |    |            |на гумовій чи шкіряній     |      |     |
  |    |            |підошві            | См, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
290| 8272.2 |Маслороб        |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
291| 7413.1 |Маслороб-майстер    |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
292| 8272.2 |Машиніст вакуум-    |Рукавички трикотажні з     |      |     |
  |    |пакувальної машини   |крапковим полімерним      |      |     |
  |    |            |покриттям           | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
293| 8152.2 |Машиніст мийних машин | При митті апаратів,     |      |     |
  |    |            |устаткування, тари,      |      |     |
  |    |            |залізничних і автоцистерн:   |      |     |
  |    |            |Костюм із           |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальної тканини  |      |     |
  |    |            |з накладками з плівкових    |      |     |
  |    |            |матеріалів і каптуром     | Ву    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові на      |      |     |
  |    |            |трикотажній основі       | Вн    |  4  |
  |    |            |Чоботи полегшені гумові з   |      |     |
  |    |            |текстильною доточкою      |  В    |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
294| 8272.3 |Мийник сиру      |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
295| 9322 |Підсобний робітник   |  У сироварному       |      |     |
  |    |            |виробництві:          |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
296| 8272.2 |Сировар        |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
297| 7413.1 |Сировар-майстер з   |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |дозрівання сирів    |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
298| 8272.2 |Сировар з дозрівання  |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |сирів         |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
299| 7413.1 |Сировар-майстер    |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
300| 7413.2 |Сиросолільник     |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
  |    |            |   При освітлюванні рідин:  |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
301| 8272.3 |Сушильник молочного  |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |цукру         |Черевики шкіряні або черевики |      |     |
  |    |            |на гумовій або шкіряній    |      |     |
  |    |            |підошві            | См, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
302| 8272.3 |Формувальник сиру   |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 7.2. Виробництво плавлених сирів
-----------------------------------------------------------------------------------------------
303| 8272.2 |Апаратник виробництва |Рукавиці комбіновані або   |      |     |
  |    |плавленого сиру    |рукавиці трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            | При митті та зачищенні    |      |     |
  |    |            |сировини:           |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  9  |
  |    |            |Рукавички гумові       | Вн    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
304| 9322 |Готувач суміші     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |плавленого сиру    |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |   При розбиранні сировини: |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
305| 8272.3 |Коптильник ковбасного |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |сиру          |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
306| 8272.2 |Оператор        |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |розфасовувально-    |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |пакувального автомата |Рукавиці комбіновані або    |      |     |
  |    |            |рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
307| 8272.3 |Формувальник сиру   |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              7.3. Молочне та молочноконсервне виробництво
-----------------------------------------------------------------------------------------------
308| 8272.2 |Апаратник виробництва |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |кисломолочних та    |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |дитячих молочних    |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |продуктів       |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |  При виробництві продуктів |      |     |
  |    |            |дитячого харчування:      |      |     |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
309| 8272.2 |Апаратник виробництва |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |рідкого замінника   |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |незбираного молока   |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | Додатково:          |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
310| 8272.2 |Апаратник відновлення |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |молока         |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | Додатково:          |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
311| 8272.3 |Апаратник       |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |гомогенізації молока  |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | Додатково:          |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
312| 8272.2 |Апаратник пастеризації |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |та охолодження молока |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            | Додатково:          |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
313| 8272.3 |Виробник сирної маси  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
314| 8272.2 |Виробник сиру     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
315| 8272.2 |Виробник сметани    |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
316| 8272.3 |Дефростатник молочних |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |продуктів       |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            | При дефростації молока і   |      |     |
  |    |            |сиру:             |      |     |
  |    |            |Замість черевик шкіряних    |      |     |
  |    |            |видаються чоботи гумові з   |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою з   |      |     |
  |    |            |тим же терміном носіння    |Тп, В, З  |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
317| 7413.2 |Майстер з виробництва |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |незбираномолочної та |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |кисломолочної     |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |продукції       |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
318| 8152.2 |Машиніст мийних машин, |Костюм з водовідштовхувальної |      |     |
  |    |зайнятий на митті   |тканини з накладками з    |      |     |
  |    |апаратів,       |плівкових матеріалів і     |      |     |
  |    |устаткування, тари   |каптуром            | Ву    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові з утепленим   |      |     |
  |    |            |вкладишем           | Тп, В   |  6  |
  |    |            |Рукавички гумові на      |      |     |
  |    |            |трикотажній основі       | Вн    |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            | При митті залізничних і   |      |     |
  |    |            |автоцистерн тільки:      |      |     |
  |    |            |Плащ прогумований       | Ву    |  24  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |   При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка і штани бавовняні з   |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
319| 8272.2 |Оператор автомата для |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |розливання молочної  |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |продукції у пакети та |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |плівку         |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
320| 8272.2 |Оператор молокосховища |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
321| 8272.2 |Оператор        |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |пляшкорозвантажувально |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |го та         |підошвою            | Тп, З  |  6  |
  |    |пляшкоукладального   |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |автомата        | Додатково:          |      |     |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
322| 7413.2 |Приймальник-здавальник |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |харчової продукції   |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |(молочне виробництво) |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  24  |
  |    |            |Чоботи юхтові на        |      |     |
  |    |            |поліуретановій підошві або   |      |     |
  |    |            |черевики сукняні        | См, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани з утеплювальною     |      |     |
  |    |            |прокладкою           | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
323| 7413.2 |Приймальник молочної  |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |продукції       |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      | Вн    |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  24  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Чоботи на поліуретановій    |      |     |
  |    |            |підошві або черевики сукняні  | См, З   |  6  |
  |    |            | При зовнішніх роботах    |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                   7.4. Виробництво морозива
-----------------------------------------------------------------------------------------------
324| 8272.2 |Апаратник виробництва |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |кисломолочних та    |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  12  |
  |    |дитячих молочних    |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |продуктів       |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Чоботи юхтові на        |      |     |
  |    |            |поліуретановій підошві або   | Тн30   |  6  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
325| 8272.3 |Варник глазурі     |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Черевики на гумовій або    |      |     |
  |    |            |шкіряній підошві        | См, З   |  6  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
326| 8272.3 |Вафельник       |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |(виробництво морозива) |Черевики шкіряні        | См, З  |  9  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        | Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
327| 8272.2 |Виробник морозива   |Жилет утеплений        |  Тн   |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Вн, З  |  3  |
  |    |            |Черевики шкіряні       |  З   |  6  |
  |    |            |   При різанні брикетів і  |      |     |
  |    |            |формуванні морозива:      |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      |  Вн   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
328| 8272.3 |Гартівник морозива   |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    |  Тн   |  12  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    |  Тн   |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Чоботи юхтові на        |      |     |
  |    |            |поліуретановій підошві або   | Тн30, З  |  6  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
329| 9322 |Глазурувальник     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |морозива та сирків   |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з         |      |     |
  |    |            |нагрудником або фартух     |      |     |
  |    |            |прогумований          |  Вн   |  6  |
  |    |            |Жилет утеплений        |  Тн   |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні     |  З   |  3  |
  |    |            |Черевики шкіряні       |  З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
330| 8229.2 |Лаборант        |  При роботі в холодильній  |      |     |
  |    |хіміко-        |камері або при зовнішніх    |      |     |
  |    |бактеорологічного   |роботах зимою:         |      |     |
  |    |аналізу        |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    |  Тн   | Чергова |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
331| 1222.2 |Майстер        |  При роботі в холодильній  |      |     |
  |    |            |камері або при зовнішніх    |      |     |
  |    |            |роботах зимою:         |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    |  Тн   | Чергова |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
332| 8272.2 |Оператор        |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |розфасувально-     |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |пакувального автомата |просоченням з нагрудником або |      |     |
  |    |            |фартух прогумований      |  Вн   |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні     |  З   |  3  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З   |  6  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |  Тн   |  24  |
  |    |            |Жилет утеплений        |  Тн   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
333| 9322 |Підсобний робітник,  |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |зайнятий        |утеплювальною прокладкою    |  Тн   |  12  |
  |    |обслуговуванням    |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |гартівника морозива і |утеплювальною прокладкою    |  Тн   |  12  |
  |    |термостатника-     |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
  |    |холодостатника     |Чоботи юхтові на        |      |     |
  |    |            |поліуретановій підошві або   | Тн30   |  6  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
334| 7413.2 |Приймальник молочної  |  При роботі в холодильній  |      |     |
  |    |продукції       |камері або при зовнішніх    |      |     |
  |    |            |роботах зимою:         |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    |  Тн   | Чергова |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
335| 8272.2 |Фризерник       |Куртка бавовняна з      |      |     |
  |    |(виробництво морозива) |утеплювальною прокладкою або  |  Тн   |  24  |
  |    |            |Жилет утеплений        |  Тн   |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          |  Вн   |  3  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З   |  6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       7.5. Загальні професії маслоробного, сироварного та молочного виробництва
-----------------------------------------------------------------------------------------------
336| 8272.2 |Апаратник виробництва |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |заквасок        |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавички трикотажні з     |      |     |
  |    |            |крапковим полімерним      |      |     |
  |    |            |покриттям           |Тп100, З  |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
337|    |  Апаратники всіх  |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |найменувань:      |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  | 8272.3 |  Апаратник     |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |нанесення       |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |полімерних та     |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |парафінових покриттів |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |на сири        |Куртка бавовняна з       |      |     |
  | 8272.2 |  Апаратник     |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |охолодження молочних  |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |продуктів       |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  | 8272.2 |  Апаратник     |                |      |     |
  |    |виробництва сухих   |                |      |     |
  |    |молочних продуктів   |                |      |     |
  | 8272.2 |  Апаратник     |                |      |     |
  |    |виробництва топленого |                |      |     |
  |    |масла         |                |      |     |
  | 8272.2 |   Апаратник     |                |      |     |
  |    |згущення молока та   |                |      |     |
  |    |іншої молочної     |                |      |     |
  |    |сировини        |                |      |     |
  | 8272.2 |   Апаратник     |                |      |     |
  |    |виробництва      |                |      |     |
  |    |кисломолочних та    |                |      |     |
  |    |дитячих молочних    |                |      |     |
  |    |продуктів       |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
338| 7412.2 |Вальцювальник сировини |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |та напівфабрикатів   |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
339| 9333 |Вантажник       |   В середині виробничих   |      |     |
  |    |            |приміщень:           |      |     |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
340| 8275.2 |Варник сиропів,    |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |соків та екстрактів  |Рукавички гумові        |  В    |  3  |
  |    |            |Чоботи гумові або черевики   |      |     |
  |    |            |шкіряні            | В, З   |  6  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
341| 8334.2 |Водій електро- та   |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |автовізка       |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
342| 8334.2 |Водій навантажувача  |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
343| 9322 |Готувач суміші     |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |плавленого сиру    |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    |  Ми   |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |  При знижених        |      |     |
  |    |            |температурах, додатково:    |      |     |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
344| 7241.1 |Електромонтер     |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |з ремонту та      |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |обслуговування     |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |електроустаткування  |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
345| 8290.2 |Зливальник-      |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |розливальник      |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
346| 8229.2 |Лаборант        |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |хіміко-        |  При прийманні молока і   |      |     |
  |    |бактеорологічного   |молочної сировини зимою на   |      |     |
  |    |аналізу        |зовнішніх роботах,       |      |     |
  |    |            |додатково:           |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Черевики шкіряні або сукняні  |Тн20, З  |  12  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
347| 8152.2 |Машиніст мийних машин |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |            |гумові             | В, З   |  6  |
  |    |            |При митті залізничних і    |      |     |
  |    |            |автоцистерн:          |      |     |
  |    |            |Костюм з            |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальної тканини  |      |     |
  |    |            |з накладками з плівкових    |      |     |
  |    |            |матеріалів і каптуром     | Ву    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові на      |      |     |
  |    |            |трикотажній основі       | Вн    |  4  |
  |    |            |Чоботи гумові з утепленим   |      |     |
  |    |            |вкладишем           | Тп, В   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
348| 8290.2 |Машиніст        |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |розфасувально-     |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |пакувальних машин   |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
349| 7223.1 |Налагоджувальник    |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |устаткування у     |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |виробництві харчової  |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |продукції       |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
350| 8272.2 |Оператор        |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |пляшкорозвантажувально-|Рукавиці комбіновані або    |  Ми   |  2  |
  |    |го та         |Рукавички трикотажні      |  Ми   |  1  |
  |    |пляшкоукладального   |Черевики шкіряні або чоботи  |      |     |
  |    |автомата        |гумові             | В, З   |  6  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
351| 8272.2 |Пресувальник сиру   |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою або  |      |     |
  |    |            |жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
352| 7413.2 |Приймальник молочної  |Жилет утеплений        | Тн    |  24  |
  |    |продукції       |Чоботи юхтові на        |      |     |
  |    |            |поліуретановій підошві або   |      |     |
  |    |            |черевики сукняні        |  З    |  12  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
353| 9322 |Підсобний робітник   |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
354| 8272.2 |Сепараторник молока та |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |молочної сировини   |Черевики з термостійкою    |      |     |
  |    |            |підошвою            | Тп, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
355| 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
356| 7241.1 |Слюсар з        |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |контрольно-      |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |вимірювальних     |Головний убір         |  З    |  6  |
  |    |приладів та автоматики |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |(електромеханіка)   |                |      |     |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
357| 7215.2 |Транспортувальник   |   В середині виробничих   |      |     |
  |    |(такелажні роботи)   |приміщень:           |      |     |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
358| 9322 |Укладальник-      |  При укладанні наповнених  |      |     |
  |    |пакувальник      |пляшок і банок в ящики,    |      |     |
  |    |            |закупорюванні і пломбуванні  |      |     |
  |    |            |фляг (ящиків, гільз), пляшок  |      |     |
  |    |            |уручну:            |      |     |
  |    |            |Жилет утеплений        | Тн    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані або    | Ми    |  2  |
  |    |            |Рукавички трикотажні      | Ми    |  1  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  6  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                  8. Холодильна промисловість
-----------------------------------------------------------------------------------------------
359| 4131 |Вагар         |  При роботі в холодильних  |      |     |
  |    |            |камерах і морозильниках:    |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
360| 9333 |Вантажник       |  При обслуговуванні     |      |     |
  |    |            |холодильника, морозилки,    |      |     |
  |    |            |рефрижератора,         |      |     |
  |    |            |загартувальної камери     |      |     |
  |    |            |(морозива), камери       |      |     |
  |    |            |попереднього охолодження    |      |     |
  |    |            |дефростера:          |      |     |
  |    |            |Куртка брезентова (крім    |      |     |
  |    |            |працюючих у загартувальній   |      |     |
  |    |            |камері морозива)        |  З    |  12  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  18  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
361| 7242.2 |Електромонтер з    |   При ремонті та      |      |     |
  |    |обслуговування     |обслуговуванні вантажних    |      |     |
  |    |електроустав      |підйомників холодильника:   |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  6  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  9  |
  |    |            |Калоші діелектричні      | Эн    |До зносу |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
362| 7241.1 |Електромонтер з    |  При обслуговуванні     |      |     |
  |    |ремонту та       |холодильних камер:       |      |     |
  |    |обслуговування     |Комбінезон бавовняний     |  З    |  6  |
  |    |електроустаткування  |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  9  |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |До зносу |
  |    |            |Калоші діелектричні      | Эн    |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
363| 8163.3 |Заготівник льоду    |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Плащ непромокальний      | Ву    |Черговий |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  18  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Тхп, Ми  |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
364| 4131 |Комірник        |  При роботі в холодильних  |      |     |
  |    |            |камерах і морозильниках:    |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
365| 8333.2 |Ліфтер         |  При обслуговуванні ліфта  |      |     |
  |    |            |холодильника:         |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |Чергові |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
366| 1222.2 |Майстер        |   При роботі в       |      |     |
  |    |            |морозильному відділенні:    |      |     |
  |    |            |Костюм або комбінезон     |      |     |
  |    |            |бавовняні           |  З    |  6  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  9  |
  |    |            |Берет напівшерстяний      |  З    |  6  |
  |    |            |Калоші діелектричні      |  Эн   |Чергові |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |Чергові |
  |    |            |Протигаз (два комплекти)    |Промислов. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
367| 8333.1 |Машиніст крана     |   При роботі на       |      |     |
  |    |(кранівник)      |льодозаводі:          |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Штани брезентові        |Ми, Мп, З |  12  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |Чергові |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
368| 8163.2 |Машиніст холодильних  |Костюм або комбінезон     |      |     |
  |    |устав         |бавовняні           |  З    |  6  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  9  |
  |    |            |Берет напівшерстяний      |  З    |  6  |
  |    |            |Калоші діелектричні      | Эн    |Чергові |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |Чергові |
  |    |            |Протигаз (два комплекти)    |Промислов. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
369| 8271.2 |Оператор        |Куртка брезентова       |      |     |
  |    |швидкоморозильних   |(крім працюючих у       |      |     |
  |    |апаратів        |загартувальній камері     |      |     |
  |    |            |морозива)           |  З    |  12  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  18  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
370| 9132 |Прибиральник      |  При прибиранні       |      |     |
  |    |виробничих приміщень  |холодильної камери і      |      |     |
  |    |            |морозилки:           |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  36  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
371| 9322 |Підсобний робітник   |   При обслуговуванні    |      |     |
  |    |            |холодильника, морозилки,    |      |     |
  |    |            |рефрижератора,         |      |     |
  |    |            |загартувальної камери     |      |     |
  |    |            |(морозива), камери       |      |     |
  |    |            |попереднього охолодження    |      |     |
  |    |            |дефростера:          |      |     |
  |    |            |Куртка брезентова (крім    |      |     |
  |    |            |працюючих у загартувальній   |      |     |
  |    |            |камері морозива)        |  З    |  12  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  18  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  1  |
  |    |            |   При мокрому       |      |     |
  |    |            |заморожуванні і        |      |     |
  |    |            |заморожуванні льодосоляною   |      |     |
  |    |            |сумішшю:            |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  24  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Нарукавники бавовняні з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву, З   |  6  |
  |    |            |Рукавиці брезентові      |Мп, Ми   |  2  |
  |    |            |  При набиванні льоду і   |      |     |
  |    |            |солі в кишені         |      |     |
  |    |            |охолоджувальних складів:    |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |Тхп, Ми  |  1  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
372| 7241.2 |Слюсар-електрик з   |  При ремонті та       |      |     |
  |    |ремонту        |обслуговуванні вантажних    |      |     |
  |    |електроустаткування  |підйомників холодильника:   |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     |  З    |  6  |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  9  |
  |    |            |Калоші діелектричні      | Эн    |До зносу |
  |    |            |Рукавички діелектричні     | Эн    |До зносу |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
373| 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |  При ремонті        |      |     |
  |    |            |холодильного устаткування в  |      |     |
  |    |            |камерах:            |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  18  |
  |    |            |Валянки            | Тн20   |  24  |
  |    |            |Калоші на валянки       |  В    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  2  |
  |    |            |Фартух прогумований      | Ву    |  6  |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
374| 3419 |Товарознавець     |  При роботі в холодильній  |      |     |
  |    |            |камері:            |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |  48  |
  |    |            |Калоші гумові         |  В    |  12  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        9. Загальні професії для галузей м'ясної і молочної промисловості
-----------------------------------------------------------------------------------------------
375| 8223.3 |Бакелітник       |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |(просочувальник)    |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
376| 9322 |Вибивальник м'якої тари|  При очищенні мішків з-  |      |     |
  |    |            |під борошна, цукру, цикорію,  |      |     |
  |    |            |кави та інших пилових     |      |     |
  |    |            |вантажів:           |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний     | Пм, З   |  12  |
  |    |            |Респіратор           |Пилозах.  |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
377| 7415.2 |Готувач сумішей    |   При змішуванні      |      |     |
  |    |(змішування продуктів |харчових продуктів:      |      |     |
  |    |харчування та напоїв) |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Напівчоботи гумові       |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      | Ми    |  3  |
  |    |            |трикотажні           |      |     |
  |    |            |   При фільтруванні:     |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  6  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
378| 9322 |Дозувальник харчової  |   При дозуванні харчових  |      |     |
  |    |продукції       |продуктів:           |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Напівчоботи гумові       |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
379| 8290.2 |Зливальник-      |  При розливанні харчових  |      |     |
  |    |розливальник      |продуктів:           |      |     |
  |    |            |Халат бавовняний        |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Напівчоботи гумові       |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           |  Ми   |  3  |
  |    |            |  При роботі з кислотами :  |      |     |
  |    |            |Костюм сукняний        |К20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  |      |     |
  |    |            |з нагрудником         |К20, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |К20, В   |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
  |    |            |  При роботі з лугами :   |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |Щ20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |нагрудником          |Щ20, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |Щ20, В   |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |Щ20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
380| 8290.2 |Маркувальник      |Фартух бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
381| 8152.2 |Машиніст мийних машин |  При митті і чищенні    |      |     |
  |    |            |чанів, цистерн, камер,     |      |     |
  |    |            |бочок, ванн, обладнання:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Протигаз шланговий       | ПШ-1   |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
382| 8163.2 |Машиніст насосних   |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |устав         |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
383| 8290.2 |Машиніст пакувальної  |Фартух бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |машини         |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
384| 8162.1 |Машиніст парових    |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |турбін         |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
385| 8162.2 |Машиніст парової    |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |машини та локомобіля  |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
386| 8333.2 |Машиніст        |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |перевантажувачів    |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою, додатково:       |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
  |    |            |Штани бавовняні з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
387| 9132 |Мийник посуду     |  При митті харчового    |      |     |
  |    |            |посуду:            |      |     |
  |    |            |Фартух бавовняний з водовід-  |      |     |
  |    |            |штовхувальним просоченням з  |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
388| 7223.1 |Налагоджувальник    |  У мокрих і запилених    |      |     |
  |    |устаткування у     |цехах:             |      |     |
  |    |виробництві харчової  |Костюм бавовняний з      |      |     |
  |    |продукції       |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням або з       |      |     |
  |    |            |пилонепроникної тканини    |Ву, Пм   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
389| 8278.3 |Оброблювач       |  При митті і чищенні    |      |     |
  |    |технологічних     |чанів, цистерн, камер,     |      |     |
  |    |місткостей і тари   |бочок, ванн, обладнання:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Протигаз шланговий       | ПШ-1   |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
390| 7422.2 |Обсмолювач бочок    |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
391| 8290.2 |Оформлювач готової   |Фартух бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |продукції       |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
392| 9322 |Підсобний робітник   |Комбінезон бавовняний     |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |  При роботі у мокрих    |      |     |
  |    |            |цехах:             |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  |      |     |
  |    |            |з нагрудником         |З, К20   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |  При обслуговуванні     |      |     |
  |    |            |зволожувальних камер:     |      |     |
  |    |            |Плащ бавовняний з       |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Вн, З   |Черговий |
  |    |            |  При зовнішніх роботах   |      |     |
  |    |            |зимою:             |      |     |
  |    |            |Куртка бавовняна з       |      |     |
  |    |            |утеплювальною прокладкою    | Тн    |  36  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
393| 8290.3 |Пробовідбірник     |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням з нагрудником   | Вн    |  6  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  3  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
394| 4133 |Провідник із      |  При супроводженні     |      |     |
  |    |супроводження вантажів |вантажів у залізничних     |      |     |
  |    |            |вагонах з харчовою продукцією: |      |     |
  |    |            |Кожух             | Тн    |Черговий |
  |    |            |Валянки            | Тн30   |Чергові |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
395| 9322 |Робітник з подавання  |  При роботі з кислотами:  |      |     |
  |    |хімікатів       |Костюм сукняний        |К20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  |      |     |
  |    |            |з нагрудником         |К20, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |К20, В   |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
  |    |            |  При роботі з лугами:    |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |Щ20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |нагрудником          |Щ20, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |Щ20, З   |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |Щ20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавички комбіновані     | Ми    |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
396| 7136.2 |Слюсар з виготовлення |  При експлуатації     |      |     |
  |    |вузлів і деталей    |градирень та систем      |      |     |
  |    |технологічних     |циркуляційного         |      |     |
  |    |трубопроводів     |водозабезпечення:       |      |     |
  |    |            |Костюм брезентовий       |Мп, Ми, З |Черговий |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      | Ми    |  2  |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
397| 7233.1 |Слюсар-ремонтник    |  При роботі у мокрих і   |      |     |
  |    |            |запилених цехах:        |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний з      |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням або з       |      |     |
  |    |            |пилонепроникної тканини    |Ву, Пм   |  12  |
  |    |            |Черевики шкіряні        |  З    |  12  |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
398| 8223.2 |Травильник       |Костюм бавовняний з      |      |     |
  |    |            |кислотозахисним просоченням  |К20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |  2  |
  |    |            |Рукавиці кислотостійкі     | К20   |Чергові |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
399| 7215.2 |Транспортувальник   |  При роботі з кислотами:  |      |     |
  |    |(такелажні роботи),  |Костюм сукняний        |К20, З   | 12   |
  |    |зайнятий підвезенням і |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |перенесенням кислот та |кислотозахисним просоченням  |      |     |
  |    |лугів         |з нагрудником         |К20, З   |  6   |
  |    |            |Чоботи гумові         |К20, В   | 12   |
  |    |            |Рукавички гумові        |К20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3   |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
  |    |            |  При роботі з лугами:    |      |     |
  |    |            |Костюм бавовняний       |Щ20, З   |  12  |
  |    |            |Фартух бавовняний з      |      |     |
  |    |            |нагрудником          |Щ20, З   |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |Щ20, З   |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        |Щ20, Вн  |Чергові |
  |    |            |Рукавички комбіновані     |  Ми   |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
  |    |            |Протигаз            |Промислов. |Черговий |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
400| 9322 |Укладальник-      |Фартух бавовняний       |  З    |  12  |
  |    |пакувальник      |Рукавиці комбіновані      |  Ми   |  3  |
  |    |            |  При виконанні       |      |     |
  |    |            |закупорювальних робіт:     |      |     |
  |    |            |Фартух прогумований з     |      |     |
  |    |            |нагрудником          | Ву    |  6  |
  |    |            |Рукавички бавовняні      |      |     |
  |    |            |трикотажні           | Ми    |  3  |
  |    |            |Окуляри захисні        |Закриті  |До зносу |
---+--------+-----------------------+-------------------------------+-----------+---------+----
401| 8162.2 |Чистильник       |   При митті і чищенні   |      |     |
  |    |            |чанів, цистерн, камер,     |      |     |
  |    |            |бочок, ванн, обладнання:    |      |     |
  |    |            |Комбінезон бавовняний з    |      |     |
  |    |            |водовідштовхувальним      |      |     |
  |    |            |просоченням          | Ву    |  12  |
  |    |            |Фартух             |      |     |
  |    |            |прогумований з нагрудником   | Ву    |  6  |
  |    |            |Чоботи гумові         |  В    |  12  |
  |    |            |Рукавички гумові        | Вн    |Чергові |
  |    |            |Респіратор           |Газопилоз. |До зносу |
  |    |            |Протигаз шланговий       | ПШ-1   |Черговий |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Працівники виробництва м'ясних продуктів (розділ 4, підрозділ 4.2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.19), птахопереробки (розділ 5), маслоробного, сироварного та молочного виробництва додатково забезпечуються спеціальним одягом, що передбачено санітарними нормами.