МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 67 від 14.04.95
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 1995 р.
за N 298/834

Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я

N 545 від 30.08.2011 )

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення) (надалі - Інструкцію), що додається.

2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України прийняти зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.


( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
Головний державний санітарний
лікар України


В.Ф.Марієвський

Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 14 квітня

1995 року N 67

Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)


( У тексті Інструкції слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Національна гвардія України", "продукти харчування", "товари народного споживання" і "санітарно-гігієнічна" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарна служба України, Державне управління справами", "харчові продукти", "товари та інша продукція" і "санітарно-епідеміологічна" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція регулює згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" порядок застосування посадовими особами Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі - Держсанепідслужба України) адміністративно-запобіжних заходів щодо:

діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів;

виконання окремих технологічних операцій;

користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками;

будівництва, реконструкції та розширення об'єктів;

виробництва хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів та іншої продукції, джерел іонізуючих випромінювань;

використання та реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів та іншої продукції, джерел іонізуючих випромінювань;

викидів (скидів) забруднюючих речовин;

інвестиційної діяльності у випадках, встановлених законодавством;

заборони виробництва або обігу, а також вилучення з обігу харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, а також допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів.


( Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )
( Пункт 1.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )
( Пункт 1.3 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

1.2. Право застосування адміністративно-запобіжних заходів щодо припинення порушення санітарного законодавства надано посадовим особам держсанепідслужби: головному державному санітарному лікарю України, його заступникам, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України та їх заступникам, іншим головним державним санітарним лікарям та їх заступникам, а також іншим посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, що уповноважені на те керівниками відповідних служб (за винятком права на прийняття рішення про припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками та інвестиційної діяльності, а також рішення про обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва, реконструкції та розширення об'єктів).

При наявності значних санітарних показань (заподіяння або реальна загроза заподіяння шкоди здоров'ю) застосування зазначених заходів є обов'язком указаних посадових осіб держсанепідслужби.


( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

1.3. Адміністративно-запобіжні заходи можуть бути застосовані до підприємств і об'єктів всіх форм власності і підлеглості незалежно від того, чи притягнуті винні особи до відповідальності за порушення санітарного законодавства та чи відшкодовані збитки та компенсовані додаткові витрати органів, установ та закладів держсанепідслужби на проведення санітарних та противоепідемічних заходів.

2. Адміністративно-запобіжні заходи

2.1. До адміністративно-запобіжних заходів, порядок застосування яких регулюється цією Інструкцією, відносяться: обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення.

2.2. Обмеження застосовується посадовою особою Держсанепідслужби України у разі порушення вимог санітарного законодавства для заборони (постійно або на певний період) перевищувати визначені у ньому параметри (кількісні, якісні та інші) щодо:

діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі, якщо застосування обмеження дає змогу припинити порушення санітарного законодавства;

будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі, якщо застосування обмеження окремих будівельних операцій дозволить, не припиняючи будівництва, усунути відступ від затвердженого проекту або внести відповідні зміни до проекту;

викидів (скидів) забруднюючих речовин у разі, якщо застосування обмеження дозволить припинити порушення санітарного законодавства.


( Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

2.3. Тимчасова заборона (на певний період) застосовується посадовою особою Держсанепідслужби України у разі порушення вимог санітарного законодавства для заборони:

діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі, якщо застосування обмеження неможливе або воно не припиняє порушення санітарного законодавства, але виконання порушником певних заходів дозволить припинити ці порушення;

будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі неможливості застосування обмеження для окремих будівельних операцій;

виробництва хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів та іншої продукції, джерел іонізуючих випромінювань у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкідливими для здоров'я людей.


( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

2.4. Заборона (безстроково) застосовується посадовою особою Держсанепідслужби України у разі порушення вимог санітарного законодавства щодо:

використання та реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів та іншої продукції, джерел іонізуючих випромінювань у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкідливими для здоров'я людей;

викидів (скидів) забруднюючих речовин у разі, якщо попередньо вжиті адміністративно-запобіжні заходи не дали змогу припинити порушення вимог санітарного законодавства;

виробництва або обігу, а також вилучення з обігу харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, а також допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів на підставах та у порядку, що встановлені Законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"1393-14.


( Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

2.5. Припинення застосовується посадовою особою Держсанепідслужби України у разі порушення вимог санітарного законодавства для заборони:

діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі, якщо попередньо вжиті адміністративно-запобіжні заходи не дали змогу припинити порушення вимог санітарного законодавства; будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від затвердженого проекту;

інвестиційної діяльності у разі, якщо попередньо вжиті адміністративно-запобіжні заходи не дали змогу припинити порушення вимог санітарного законодавства.


( Пункт 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

2.6. Зупинення (на визначений термін) застосовується посадовою особою Держсанепідслужби України у разі порушення вимог санітарного законодавства для заборони:

викидів (скидів) забруднюючих речовин у разі, якщо застосування обмеження неможливе (або його застосування не припиняє порушення вимог санітарного законодавства), але виконання окремих заходів дозволить припинити ці порушення;

інвестиційної діяльності у разі, якщо виконання порушником певних заходів дозволить припинити порушення вимог санітарного законодавства.


( Пункт 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

3. Порядок винесення постанови про застосування адміністративно-запобіжних заходів щодо припинення порушень санітарного законодавства

3.1. Обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення або зупинення проводяться на підставі постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів, що виносяться відповідно до компетенції головними державними санітарними лікарями, їх заступниками, а також іншими посадовими особами держсанепідслужби, які на те уповноважені керівниками відповідних служб.

3.2. Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів (надалі - постанова) - це письмовий організаційно-розпорядчий документ держсанепідслужби, який зобов'язує посадову особу або громадянина, котрому його надіслано, у встановлений термін виконати вимоги, викладені в ньому.

3.3. Постанову необхідно складати за встановленою формою (додаток 1 до Інструкції).


( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

3.4. Постанова підлягає виконанню в термін, зазначений в ній.

Термін виконання постанови може бути визначений:

з "моменту отримання";

з дати, вказаної в постанові;

у зв'язку з настанням певної події.

3.5. Постанови з терміном виконання з дати, вказаної в постанові, або з "моменту отримання" виносяться у тих випадках, коли порушення санітарного законодавства погрожує негайними негативними наслідками (отруєння, масові інфекційні захворювання, гострі професійні захворювання тощо) або вказані наслідки настали.

3.6. Постанови, виконання яких пов'язується з настанням певної події, виносяться у випадках, коли усунення порушень санітарного законодавства можливе лише при певних умовах, а виявлені порушення не погрожують негайними негативними наслідками.

3.7. Не допускається термінових застосувань адміністративно-запобіжних заходів, якщо це може призвести до виникнення аварійної ситуації.

3.8. Постанову вручають під розпис громадянину або посадовій особі, які відповідає за її виконання. При цьому вони попереджаються про відповідальність за невиконання постанови.


( Абзац перший пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

У випадку їх відмови від підпису робиться відповідний запис у пункті 8 постанови. Запис про відмову засвідчується посадовою особою, яка вручає постанову.

3.9. Постанова може бути відправлена рекомендованим або цінним листом, передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по радіо, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень, виписки з журналу радіограм тощо).


( Пункт 3.10 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

3.10. При необхідності копії постанови можуть бути надіслані іншим зацікавленим державним органам, підприємствам, організаціям і установам. Запис про це робиться у пункті 7 постанови.

3.11. Постанова зберігається у справах посадової особи, яка її винесла. Постанови реєструються в журналі обліку постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів (додаток N 2 до цієї Інструкції).

3.12. За мотивованим клопотанням особи, яка відповідає за виконання постанови, посадовою особою, яка її винесла, може бути прийнято рішення про відстрочення виконання постанови.

3.13. У разі невиконання постанови винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4. Забезпечення виконання постанови

4.1. Виконання постанови може бути забезпечено шляхом опечатування або опломбування джерел енергії, сировини, приміщень, агрегатів, механізмів, засобів транспорту тощо.

4.2. Опечатування (опломбування) може здійснюватися:

одночасно з винесенням постанови - у випадку встановлення факту заподіяння шкоди здоров'ю населення або реальної загрози заподіяння такої шкоди - як захід контролю її виконання;

після винесення постанови, якщо вона не виконується, - як захід забезпечення її виконання.

4.3. Опечатування (опломбування) здійснюється за таким порядком:

негайно з моменту винесення постанови інформується будь-яким способом (телефонограма, телеграма тощо) власник (керівник) об'єкта;

адміністрації об'єкта пропонується припинити або зупинити відповідні технологічні процеси, при необхідності - вивести людей з приміщень тощо;

опечатування (опломбування) проводиться особою, яка здійснює нагляд за об'єктом, або іншою посадовою особою за дорученням особи, яка винесла постанову;

накладення печатки здійснюється в присутності представника адміністрації об'єкта шляхом наклеювання (вставки в контрольний замок) аркуша паперу відповідного розміру з відбитком круглої (гербової) печатки органу, установи або закладу держсанепідслужби із зазначенням дати, посади, прізвища з ініціалами та підписом посадової особи;


( Абзац п'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

накладення пломби здійснюється пломбіром з відбитком найменування органу, установи або закладу держсанепідслужби з дотриманням техніки безпеки в присутності представників адміністрації об'єкта;

пломби (печатки) накладаються таким чином, щоб відновлення робіт без їх порушення було неможливим;

після накладення пломби (печатки) складається акт про опечатування (опломбування) об'єкта (надалі - акт) (додаток N 3 до цієї Інструкції).

Акт складається у двох примірниках, один з яких передається керівникові об'єкта або посадовій особі, котра відповідає за виконання робіт, а другий залишається у посадової особи держсанепідслужби.

У разі відмови керівника об'єкта або посадової особи, яка відповідає за виконання робіт, від підпису, про це робиться відповідний запис у пункті 4 акта. Запис про відмову від підпису засвідчується особою, яка склала акт.

Відмова представника адміністрації від припинення технологічного процесу або виведення людей з приміщень розглядається як невиконання постанови посадової особи держсанепідслужби.

4.4. При виявленні порушення цілісності печатки (пломби):

у разі неумисного порушення цілісності печатки (пломби) та наявності потреби проводиться повторне опечатування (опломбування);

у разі умисного порушення - складається протокол про порушення санітарних норм для притягнення винних осіб до відповідальності і при необхідності проводиться повторне накладення печатки (пломби);

відмітка про повторне опечатування (опломбування) робиться в акті про опечатування (опломбування) об'єкта в пункті 4 акта.

4.5. Матеріали за фактами умисного зриву відповідальною посадовою особою печатки (пломби) з метою відновлення діяльності об'єкта, а також свідоме невиконання постанови (якщо печатка не накладена) подаються головним державним санітарним лікарем до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності.


( Пункт 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

4.6. Особи, винні в умисному зриві печатки (пломби), зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні самовільним зривом печатки (пломби).

4.7. Якщо при забезпеченні практичного виконання постанови посадова особа держсанепідслужби зазнає опір (активний чи пасивний), то вона має право звернутися по допомогу до працівників органів внутрішніх справ.

5. Відновлення діяльності

5.1. Відновлення діяльності проводиться за рішенням посадової особи, яка винесла постанову, на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності діяльності, продукції, об'єкта тощо, щодо яких було застосовано адміністративно-запобіжний захід, вимогам санітарного законодавства, або за рішенням органу, який цю постанову скасував.


( Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

5.2. Рішення про відновлення діяльності складається у двох примірниках за встановленою формою (додаток 4 до Інструкції).


( Пункт 5.2 глави 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )

6. Оскарження постанови та дій щодо забезпечення її виконання

6.1. Постанова (дія щодо забезпечення її виконання) в місячний термін може бути оскаржена:

головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету Міністрів України або до суду;

головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю України або до суду;

інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб держсанепідслужби - вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду.

6.2. Оскарження постанови не припиняє її дії.

6.3. У разі безпідставного застосування адміністративно-запобіжних заходів винні в цьому посадові особи держсанепідслужби несуть відповідальність згідно з законодавством.

Додаток N 1

до Інструкції про порядок застосування

державною санітарно-епідеміологічною

службою України адміністративно-запобіжних

заходів (обмеження, тимчасова заборона,

заборона, припинення, зупинення)

    Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Постанова

про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства

від "___" _________ 199__ р.                 N ___
   Я ___________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла
               постанову)
розглянув ________________________________________________________
           (перелічити подані матеріали)
встановив ________________________________________________________
            (стислий виклад обставин)
__________________________________________________________________
що є порушенням __________________________________________________
         (пункти санітарних норм, правил і гігієнічних
__________________________________________________________________
нормативів, стаття Закону України "Про забезпечення санітарного та
 епідемічного благополуччя населення" або інші законодавчі акти)
   На підставі  ст.42  Закону  України  "Про  забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" постановив:
   1. Обмежити, тимчасово заборонити, заборонити, припинити,
зупинити (непотрібне закреслити) _________________________________
                 (найменування діяльності, продук-
__________________________________________________________________
ції, назва об'єкта тощо, щодо яких застосовано адміністративно-за-
             побіжний захід)
з ______________________ до ______________________.
  (дата, час або інше)   (дата, час або інше)
   2. Роботи можуть бути відновлені за рішенням _______________.
   3. Відповідальність за виконання постанови покладається на
_____________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   4. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до
_______________________.
   5. Ця постанова в 30-денний термін може бути оскаржена
вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду.
   Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від
обов'язку виконання.
   6. Попереджаю,   що   невиконання   постанови   тягне
відповідальність згідно з Законом.
   Постанову  одержав,  про  відповідальність  попереджений:
_________________________________________________.
(підпис особи, на яку покладено відповідальність)
"___" ________ 199__ р.
   Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом
_________________________________
(число, місяць, рік, N квитанції)
   7. Копії постанови вручені (направлені): ____________________
                       (вказати кому і коли
                       надіслані)
 М.П. _________________________________
   _________________________________          ________
   Посада особи державної                Підпис
   санітарно-епідеміологічної служби
   8. Примітка: ________________________________________________

Додаток N 2

до Інструкції про порядок застосування

державною санітарно-епідеміологічною

службою України адміністративно-запобіжних

заходів (обмеження, тимчасова заборона,

заборона, припинення, зупинення)

Журнал обліку постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів Почато ________ 199__ р. Закінчено ________ 199__ р.

------------------------------------------------------------------
|N пос|Дата |Посада, |Назва |Відомості про |Посада, |Дата вру- |
|тано-|винесе|прізвище|поста-|об'єкт, до яко-|прізвище|чення пос-|
|ви  |ння по|ім'я, по|нови |го застосовано |особи, |танови  |
|   |стано-|батькові|   |адміністративно|на яку |(особисто,|
|   |ви  |особи, |   |запобіжний за- |покладе-|надіслано |
|   |   |яка вине|   |хід (назва, під|но відпо|рекомендо-|
|   |   |сла пос-|   |леглість, адре-|відаль- |ваним лис-|
|   |   |танову |   |са)      |ність  |том)   |
|-----+------+--------+------+---------------+--------+----------|
| 1 |  2 |  3  | 4  |    5    |  6  |  7   |
|-----+------+--------+------+---------------+--------+----------|
------------------------------------------------------------------
                            Продовження
------------------------------------------------------------------
|Направлення |Відмітка|Результат оскар-|Відновлення ро-|Примітка |
|постанови до|про опе-|ження або опроте|боти      |     |
|відома   |чатуван-|стування постано+---------------|     |
|------------|ня або |ви (заповнюється|Ким при|З якої |     |
|Кому |Дата |опломбу-|при наявності та|йнято |дати  |     |
|   |   |вання  |кого)      |рішення|    |     |
|   |   |(дата) |        |номер, |    |     |
|   |   |    |        |дата  |    |     |
|-----+------+--------+----------------+-------+-------+---------|
| 8 | 9  |  10  |    11    | 12  | 13  |  14  |
|-----+------+--------+----------------+-------+-------+---------|
------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Інструкції про порядок застосування

державною санітарно-епідеміологічною

службою України адміністративно-запобіжних

заходів (обмеження, тимчасова заборона,

заборона, припинення, зупинення)

    Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Акт

про опечатування (опломбування)

м._______________            "___" __________ 199__ р.
   1. Мною, ____________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка
__________________________________________________________________
     проводить опечатування або опломбування об'єкта)
в присутності ____________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, у при-
       сутності якої об'єкт опечатано або опломбовано)
на виконання постанови ___________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
            яка винесла постанову)
про обмеження, тимчасову заборону, заборону, припинення, зупинення
(непотрібне закреслити) __________________________________________
             (найменування діяльності (назва об'єкта)
__________________________________________________________________
   щодо якої застосовано адміністративно-запобіжний захід)
від "___" ____________ 199__ р. за N _____ проведено опечатування,
опломбування (непотрібне закреслити) _____________________________
                  (назва устаткування, механізму,
__________________________________________________________________
 агрегату, джерела енергії, приміщення, засобів транспорту тощо)
   2. Відповідальність  за  цілісність  печатки  (пломби)
покладається на __________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку
__________________________________________________________________
         покладається відповідальність)
   Попереджаю, що особи, з вини яких зірвана або пошкоджена
пломба, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством, а
також зобов'язані відшкодувати збитки, завдані  у  результаті
самовільного зриву печатки (пломби).
   3. Копію акта одержав, про відповідальність попереджений:
_________________________________________________
(підпис особи, на яку покладено відповідальність)
"___" ___________ 199__ р.
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   ____________________________             ________
   Посада особи, яка склала акт             Підпис
   4. Примітка: ________________________________________________

Додаток 4

до Інструкції про порядок

застосування державною

санітарно-епідеміологічною

службою України

адміністративно-запобіжних

заходів (обмеження,

тимчасова заборона,

заборона, припинення,

зупинення)

    ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

про відновлення діяльності

 "____" _________________ 20___ року            N _____
 Я, _____________________________________________________________,
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла
               рішення)
 розглянувши матеріали стосовно __________________________________
 ________________________________________________________________,
   (постанова, дія якої припиняється, назва, номер, дата
   винесення, посада і П.І.Б. особи, яка винесла постанову)
 на підставі _____________________________________________________
 ________________________________________________________________,
  (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
   щодо відповідності діяльності, продукції, об'єкта тощо,
  щодо яких було застосовано адміністративно-запобіжний захід,
 вимогам санітарного законодавства, назва, номер, дата видачі,
      посада і П.І.Б. особи, яка видала висновок)
 вирішив(ла) відновити ___________________________________________
 _________________________________________________________________
   (найменування діяльності, продукції, назва об'єкта тощо,
   щодо яких застосовано адміністративно-запобіжний захід)
 з ___________
   (дата)
 Рішення отримав(ла) _____________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата,
                     підпис)
 або надіслано рекомендованим листом _____________________________
                    (дата, номер квитанції)
 М.П. ___________________________________   ___________________
      (посада особи державної         (підпис)
   санітарно-епідеміологічної служби)


( Інструкцію доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 545 від 30.08.2011 )