ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

17.05.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

N 233 від 01.10.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29/200329/2003, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 952952-2001-п "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки", Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 1 серпня 2004 року.

3. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Дерновий Л.К.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

- "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 9 червня 1981 р. N 166/П-5, із змінами;

- "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 р. N 43/П-2.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити:

- видання і розповсюдження Норм;

- вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та підприємств будівельної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Лавков С.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету
ПОГОДЖЕНО:
Держбуд України.
Перший заступник Голови Комітету
Міністерство праці
та соціальної політики України.
Заступник Міністра
Фонд соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України.
Директор Виконавчої дирекції
Центральний комітет професійної
спілки праціників будівництва
і промисловості будівельних
матеріалів України.
Голова Комітету
Міністерство промислової
політики України.
Заступник Міністра
Міністерство охорони
здоров'я України.
Головний державний санітарний
лікар України
Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Заступник Міністра
С.Сторчак


А.В.Беркута


В.І.Тьоткін
В.І.Крот
В.М.Яньшин


А.Г.ФедяєвО.В.Лапушенко

П.Ф.Борисов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

17.05.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 8 серпня 2001 року N 952952-2001-п, Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77.

2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом такі роботи: будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні, електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні, спеціальні, з будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення тощо.

3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у будівельному виробництві, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375v0375609-05 (із змінами і доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (надалі - ЗІЗ) в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".


( Пункт 3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 233 від 01.10.2007 )

4. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств будівельного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

5. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа.

8. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшуються на 12 місяців.

2. НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам,

зайнятим на будівельних, монтажних

та ремонтно-будівельних роботах

N
з/п
Код
згідно з
Класифікатором
професійДК 003:200
Назва професії
(посади)
Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального
захисту
Позначе-
ння
захисних
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1
7214.2
Арматурник
(будівельні, монтажні
й ремонтно-будівельні
роботи)
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска
Під час установлення та
укладання арматури на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ
МпЗ
Мп
-

Тн

Тн
Тн20
12
12
1
до зносу

36

36
36
2
8332.2
Асфальтобетонник
На розливі в'яжучого
матеріалу із
розподільників:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
або
Напівчоботи шкіряні
Жилет сигнальний
Рукавиці брезентові
На зважуванні та
дозуванні матеріалів:
Комбінезон бавовняний
Черевики на
дерев'яній підошві
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
На виконанні робіт з
укладання гарячого
асфальтобетону:
Куртка бавовняна
Брюки бавовняні
Черевики на дерев'яній
підошві
Рукавиці брезентові
Наколінники брезентові
(на ваті)
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утепленіМиЗ
МиЗ

МиЗ
Со
Ми


МиЗ

Тп
Ми

-МиЗ
МиЗ

Тп
Ми

Ми

-Тн

Тн
Тн2012
12

12
6
1


12

6
до зносу

до зносу12
12

6
1
до зносу


до зносу24

24
36
3
8152.2
Асфальтобетонник-
варильник
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Респіратор
газопилозахисний
Нм
Нм
Ми

-
12
12
1

до зносу
4
7123.2
Бетоняр
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні
замість рукавиць
комбінованих
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ВнЗ
СмВ
МиЗ
ВуМи
-
Мв
-Тн

Тн
Тн20
12
18
12
до зносу
до зносу
2
до зносу36

36
36
5
7129.2
Бруківник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Наколінники брезентові
(на ваті)
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун100
Ми
Со

МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
6

чергові36

36
36
6
8113.2
Бурильник (будівельні
роботи)
Брюки брезентові
Куртка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На роботах з
віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні
замість рукавиць
комбінованих
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ВнЗ
ВуЗ
МиЗ
ВуМи
-


СмВ
Мв
-
Тн

Тн
Тн20
12
12
12
до зносу
до зносу


12
2
до зносу
36

36
36
7
8154.2
Вапногасильник
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
ВпЗ
СмВ
ВуЩ50
Ми

-
-
12
12
чергові
до зносу

до зносу
до зносу
8
7129.1
Верхолаз
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці з
надолонниками із
вінілісшкіри-Т
переривистої
Каска
Пояс запобіжний
лямковий
Пояс запобіжний
безлямковий
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ

СмМи
-

-

-Тн

Тн
Тн20
10

122
до зносу

до зносу

до зносу36

36
36
9
7122.2
Вогнетривник
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
На гарячих роботах
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ти
Ми
-
-Ти

Ти
Тп100
12
12
до зносу
до зносу
до зносу12

12
18
10
8331.2
Водій всюдихода
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
На постійних
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Пм
МиЗ
Пм
Со
Тн
12
24
до зносу
24
36
11
7212.1
Газозварник
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
Каска
Окуляри захисні
На обслуговуванні
стаціонарних
газогенераторів:
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


То

То
Мун200
МиТр
Тр
-
-

Тр
К50Щ20

ТрТн

ТрТн
Тн20


12

12
12
1
1
до зносу
до зносу

12
чергові

36

36
36
12
8332.2
Дорожній робітник
Костюм бавовняний
Плащ із водостійкого
матеріалу
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Наколінники брезентові
(на ваті)
Каска
На літній період
додатково:
Головний убір
(шляпа або берет)
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

Вн
Мун200
СмЗ
Ми
Со

Ми
-ТкТн

Тн
Тн20
12

36
12
12
до зносу
6

до зносу
до зносудо зносу36

36
36
13
7212.1


7212.1
7212.1
Електрозварник ручного
зварювання;

електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах;

електрогазозварник
Костюм брезентовий
або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
Каска
Щиток захисний
Під час зварювання
шинопроводів:
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
взимку всім додатково:
Куртка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні з
вогнезахисним
просоченням на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково для
електрогазозварника:
Окуляри захисні
Тр

Тр
ТрМиЗ
МиТр
Тр
-
-
Тр
МиТр

ТрТнТрТн
Тн20


-
12

12
12
1
1
до зносу
до зносу
12
2

3636
48


до зносу
14
7241.2


7241.2


7241.2


7245.2


7137.27241.27241.17241.1
Електромонтажник
акумуляторних батарей;
Напівчоботи утепленір
електромонтажник
вторинних ланцюгів;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник
електричних машин;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник з
кабельних мереж;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник з
освітлення та
освітлювальних мереж;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник
розподільних
пристроїв;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник
силових мереж та
електроустаткування;
Напівчоботи утеплені
електромонтажник-
налагоджувальник
Напівчоботи утеплені
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані
або

Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах

взимку всім додатково:
Куртка бавовняна на

утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці

Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ

Ми


МиТр

Тн

Тн

Тн20
12
12
36рр
до зносу

36
2

36


36
36

36
36
48


3636


36
15
7241.2
Електромонтер-лінійник
з монтажу повітряних
ліній високої напруги
й контактної мережі
Під час робіт на
повітряних електричних
лініях та контактних
мережах:
Комбінезон бавовняний
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час роботи на
стовпах, просочених
антисептиками:
Костюм брезентовий
замість комбінезона
бавовняного
На інших роботах:
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Вн
МиЗ
Ми

НмМиЗ

МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
черговий
12
до зносу

24

12
до зносу36

36
36
16
7137.2
Електрослюсар
будівельний
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми
-
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу
до зносу36

36
36
17
7129.2
Землекоп
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах у мокрому
ґрунті додатково:
Брюки брезентові
Чоботи гумові
На гідромеханізованих
роботах:
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун100
Ми


МиВу
СмВ


МиВу
См
ВнТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу


чергові
12


12
12
136

36
36
18
7134.2
Ізолювальник з
термоізоляції;
ізолювальник на
гідроізоляції
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
або
Рукавиці кислотозахисні
або
Рукавички гумові на
трикотажній основі
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
Наколінники брезентові
(на ваті)
На гарячих роботах і
роботах у мокрому
ґрунті:
Костюм брезентовий
замість комбінезона
бавовняного
На роботах з
герметизації швів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
НмМи
НмМи
Ми

ВнК50

МпВн


-
-

НмМи

Щ20Нм


НмМи
НмМи
МиТн

Тн
Тн20
12
12
2

2

2


до зносу
до зносу

чергові

12


12
12
136

36
48
19
7134.2
Ізолювальник-плівочник
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
НмМи
НмМи
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
20
7113.2
Каменотес (будівельні,
монтажні та
ремонтно-будівельні
роботи)
Костюм бавовняний із
пилонепроникної тканини
Черевики шкіряні
Фартух брезентовий
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні від
механічних пошкоджень
Респіратор пилозахисний
На роботах
з піскоструминним
апаратом додатково:
Костюм бавовняний із
пилонепроникної
тканини
Шолом
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
Нарукавники клейонкові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Пн
Ми

-
-

ПнЗ
-


ВнСм
ВнТн

Тн
Тн20

12
12
12
до зносу

до зносу
до зносу

12
до зносу


12
636

36
36
21
7216.2
Кесонник-апаратник
На обслуговуванні
шлюзового апарату:
Комбінезон бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На інших роботах:
Костюм брезентовий
замість комбінезона
бавовняного
Чоботи гумові замість
черевиків шкіряних
Напівчоботи утеплені
Шапка-вушанка
Ковдра вовняна


МиЗ

Тн

Тн
Мун100Ми
МиМпВн

См
Тн20
Тн
-


12

24

24
12
324

12
48
36
чергова
22
7216.2

7216.2
Кесонник-
електромонтажник;
кесонник-слюсар
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Шапка-вушанка
Ковдра вовняна
Вн

Тн

Тн
См
МпМи
Тн
-
24

24

24
12
2
36
чергова
23
7216.2
Кесонник-прохідник
На роботах з проходки
опускних колодязів:
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На інших роботах:
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
замість рукавиць
комбінованих
Напівчоботи утеплені
Шапка-вушанка
Ковдра вовняна
Під час роботи у кесоні
способом
гідромеханізації
додатково:
Плащ прогумований


Мп
См
Мп

Мп

Тн

Тн
См


Мп
Тн20
Тн
-
Вн


12
12
до зносу

24

24

24
12


3
36
36
чергова
черговий
24
7134.2
Кислототривник-
вініпластник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці брезентові
Фартух брезентовий
Респіратор
газопилозахисний
Нм
Нм
Ми
Тп100
Тп100

-
12
12
до зносу
2
черговий

до зносу
25
7134.2
Кислототривник-
гумувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух брезентовий з
нагрудником
Респіратор
газопилозахисний
Нм
Нм
Ми

НмМи

-
12
12
до зносу

6

до зносу
26
8332.2
Копрівник
Комбінезон бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Вкладиші протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


МиЗ
МиЗ
Ми
-
-Тн

Тн
Тн20


12
12
до зносу
до зносу
до зносу36

36
48
27
7132.2
Лицювальник-мармурник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з
піскоструминним
апаратом додатково:
Костюм бавовняний із
пилонепроникної
тканини
Шолом
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми

ПнЗ
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

12
до зносу36

36
48
28
7132.2
Лицювальник-мозаїст
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух прогумований
Наколінники брезентові
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми
ВпЗ
МпМи
-
-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
черговий
чергові
до зносу
до зносу36

36
48
29
7132.2
Лицювальник-плиточник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з
піскоструминним
апаратом додатково:
Костюм бавовняний із
пилонепроникної
тканини
Шолом
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми

ПнЗ
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

12
до зносу36

36
48
30
7132.2
Лицювальник-
полірувальник
Комбінезон бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
См
МиВн
-
-
-Тн

Тн
Тн20
12
12
6
чергові
до зносу
до зносу
до зносу36

36
48
31
7132.2
Лицювальник
синтетичними
матеріалами
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Наколінники брезентові
(на ваті)
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
ПнМи
МиЗ
Ми

Ми

-
12
12
до зносу

до зносу

до зносу
32
7133.2
Ліпник архітектурних
деталей
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
ПнМи
МиЗ
ВуМи
-
12
12
до зносу
до зносу
33
7141.2
Маляр (будівельні
роботи)
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
На роботах із
застосуванням шкідливо
діючих фарб додатково:
Рукавички гумові
або
Рукавички на
трикотажній основі
Під час роботи
на покрівлі
та металоконструкціях
додатково:
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
МиЗ
ВнМи

-
-К50Щ20


МпВу

СмТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

до зносу
до зносу2


2

до зносу36

36
48
34
8332.2
Машиніст
автобетонолома
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
35
8332.1
Машиніст
автобетононасоса
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
36
8333.1
Машиніст автовишки та
автогідропідіймача
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
відкритому повітрі
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
З
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
12
до зносу
36

36
48
37
8332.1
Машиніст автогрейдера
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями
Жилет сигнальний
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ

МиЗ

Ми
Со
-Тн

Тн
Тн20
12
12

12

до зносу
12
до зносу24

24
36
38
8332.2
Машиніст
автогудронатора
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці брезентові
Жилет сигнальний
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
Ми

Ми
Со
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

3
12
36

36
48
39
8333.2
Машиніст
автокомпресора
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
ПнЗ
ПнМиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
40
8332.2
Машиніст автоямобура
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Постійно зайнятим на
відкритому повітрі
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Со
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
12
36

36
48
41
8332.2
Машиніст агрегату
безповітряного
розпилення високого
тиску
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
МиЗ
МиЗ
Вн
Ми

-
-
12
12
черговий
до зносу

до зносу
до зносу
42
8332.2
Машиніст барової
установки
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

ПнМи
МиЗ
Ми
Со

12
12
до зносу
12
43
8332.2
Машиніст
бетонозмішувача
пересувного
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
44
8332.1
Машиніст
бетононасосної
установки
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
45
8332.1
Машиніст
бетоноукладача
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
ПнЗ
ПнМи
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
24

24
36
46
8332.2
Машиніст
бітумоплавильної
пересувної установки
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
47
8332.1
Машиніст бульдозера
(будівельні роботи)
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями
Жилет сигнальний
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ

МиЗ

Мп
Со
-Тн

Тн
Тн20
12
12

12

до зносу
12
до зносу24

24
36
48
8332.2
Машиніст
бурильно-кранової
самохідної машини
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
49
8332.1
Машиніст бурової
установки (будівельні
роботи)
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

ПнМи
МиЗ
Ми
-


ВТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
до зносу


1836

36
36
50
8163.2
Машиніст вакуумної
установки
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
51
8332.2
Машиніст
вібровдавлювального
занурювача паль
самохідного
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми
-
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу
до зносу36

36
48
52
8332.1
Машиніст
віброзанурювача
безкопрового
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

ПнМиЗ
МиЗ
Ми

12
12
до зносу
53
8332.2
Машиніст
гідромоніторно-
ежекторного плавучого
несамохідного снаряда
Комбінезон бавовняний
Плащ прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
МиЗ
Вн
См
Ми
12
черговий
12
до зносу
54
8332.2
Машиніст гідросівалки
самохідної
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
55
8332.2
Машиніст
грейдер-елеватора
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
МиЗ
Ми
Со
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
12
36

36
48
56
8332.2
Машиніст грейдера
причіпного
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
ВЗ
Ми
СоТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
1236

36
48
57
8332.2
Машиніст дизель-молота
безкопрового
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми
-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
до зносу36

36
48
58
8332.1
Машиніст
дорожньо-транспортних
машин
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми
СоТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
636

36
48
59
8332.2
Машиніст дренажної
машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані

ПнМиЗ
СмВ
Ми

12
12
до зносу
60
8332.1

8332.1
Машиніст екскаватора
одноковшового;
машиніст екскаватора
роторного
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями
Жилет сигнальний
Каска
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ

Ми
Со
-


СмВТн

Тн
Тн20
12
12

до зносу
12
до зносу


1236

36
48
61
8332.1
Машиніст електричного
устаткування
землесосних плавучих
несамохідних снарядів
та ґрунтонасосних
установок
Комбінезон бавовняний
Плащ прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
МиЗ
Вн
СмВ
Ми
12
черговий
12
до зносу
62
8161.2
Машиніст
електрозварювального
пересувного агрегату з
двигуном внутрішнього
згоряння
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
МиЗ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
63
8333.2
Машиніст
електролебідки
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

ПнМи
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу36

36
48
64
8161.2
Машиніст
електростанції
пересувної
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Галоші діелектричні
Рукавички гумові
діелектричні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ми
Эн

Эн
Ми


Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

до зносу
3


36

36
48
65
8332.1
Машиніст
залізнично-будівельних
машин
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу36

36
48
66
8332.2
Машиніст
землерийно-фрезерної
самохідної машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

ПнМиЗ
МиЗ
Ми


ВЗТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу


1236

36
48
67
8332.1
Машиніст землесосного
плавучого
несамохідного снаряда
Комбінезон бавовняний
Плащ прогумований
Черевики шкіряні
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Вн
МиЗ


СмВ
МиТн

Тн
Тн20
12
до зносу
12


12
до зносу36

36
48
68
8151.1


8151.1
Машиніст змішувача
асфальтобетону
пересувного;
машиніст змішувача
асфальтобетону
стаціонарного
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
МиЗ
ЗТп
Ми
-
12
12
до зносу
до зносу
69
8163.2
Машиніст компресора
для подавання повітря
водолазам
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
ПнЗ
ПнМи
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу36

36
48
70
8163.2
Машиніст компресора
пересувного з двигуном
внутрішнього згоряння
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Під час виконання
дорожніх робіт:
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
ПнЗ
ПнМи
-


СоТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу


1236

36
48
71
8163.2
Машиніст компресора
пересувного з
електродвигуном
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМи
ПнЗ
ПнМи
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу36

36
48
72
8161.2
Машиніст
контактно-зварювальної
установки пересувної
для зварювання
магістральних
газонафтопродукто-
проводів
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


Тр

Тр
Тр
Тр
-

ТрТн

ТрТн
Тн20


12

12
12
1
до зносу

36

36
48
73
8332.1
Машиніст копра
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми
-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
до зносу36

36
48
74
8332.1
Машиніст котка
самохідного з рівними
вальцями;
машиніст котка
самохідного та
напівпричіпного на
пневматичних шинах
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми
Со
-


СмВТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
12
до зносу


1236

36
48
75
8332.1

8333.1
Машиніст крана
автомобільного;
машиніст крана
(кранівник)
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Ми
Со
-


СмВТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
12
до зносу


1236

36
48
76
8332.2
Машиніст льодорізної
машини
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

Тн

Тн
Тн20

36

36
48
77
8163.2
Машиніст малярної
станції пересувної
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
На роботах із
застосуванням шкідливо
діючих фарб додатково:
Рукавички гумові
або
Рукавички на
трикотажній основі
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ПнМиЗ
МиЗ
ВуМи

-К50Щ20


МпВуТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

до зносучергові


чергові36

36
48
78
8332.2
Машиніст
маркірувальної машини
для розмічання
автомобільних доріг
Костюм зі
світлоповертальними
смугами
Напівкомбінезон
бавовняний
Плащ із
водостійкого матеріалу
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний


Со

ПнМи

Ву
МиЗ
Ми
Со


6

12

24
12
до зносу
6
79
8332.2
Машиніст машини для
влаштування
укріплювальних смуг
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

ПнМи
Ми
Ми
Со

12
12
до зносу
6
80
8332.2
Машиніст машини для
влаштування швів під
час виконання дорожніх
робіт
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

ПнМиЗ
Ми
Ми
Со

12
12
до зносу
6
81
8290.2
Машиніст машини для
ізоляції
газонафтопродукто-
проводів
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми

-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу

до зносу36

36
48
82
8290.2
Машиніст машини для
нанесення
плівкоутворювальної
рідини
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми

-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу

до зносу36

36
48
83
8333.2
Машиніст
механізованого
натяжного пристрою для
виготовлення
напружно-армованих
конструкцій
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска

ПнМиЗ
МиЗ
Ми
-

12
12
до зносу
до зносу
84
8333.2
Машиніст
механізованого
устаткування для
підіймання рухомої
(ковзної) опалубки
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска

ПнМиЗ
МиЗ
Ми
-

12
12
до зносу
до зносу
85
8332.1
Машиніст механічного
устаткування
землесосних плавучих
несамохідних снарядів
та ґрунтонасосних
установок
Костюм бавовняний
Плащ прогумований
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Вн
СмМиЗТн

Тн
Тн20
12
черговий
1236

36
48
86
8332.1
Машиніст нарізувача
швів самохідного
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

ПнМи
Ми
Ми
Со

12
12
до зносу
12
87
8332.1
Машиніст-оператор
навантажувальної
машини (будівельні
роботи)
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
або
Чоботи кирзові
Жилет сигнальний
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ми
СмВ

МиЗ
Со
-Тн

Тн
Тн20
12
до зносу
12

12
12
до зносу36

36
48
88
8333.2
Машиніст підіймача
вантажно-пасажирського
будівельного
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми


Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу


36

36
48
89
8333.2
Машиніст підіймача
щоглового, стоякового
й шахтового
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми


Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу


36

36
48
90
8332.2
Машиніст
профілювальника
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
МиЗ
МиЗ
Ми
Со
12
12
до зносу
12
91
8151.2


8151.2
Машиніст розподільника
цементу аераційного
самохідного;
машиніст розподільника
цементу гравітаційного
причіпного
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
МиЗ
ЗТп
Ми
12
12
до зносу
92
8151.2
Машиніст
розчинозмішувача
пересувного
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
24

24
36
93
8151.2
Машиніст розчинонасоса
Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
СмВ
Ми
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
36

36
48
94
8332.1
Машиніст скрепера
(будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні
роботи)
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
СмВ
Ми
СоТн

Тн
Тн20
12
12
12
до зносу
1236

36
48
95
8332.1
Машиніст термічної
установки для
розігріву
асфальтобетонного
покриття
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці брезентові
Галоші діелектричні
Рукавиці діелектричні
Килимок гумовий
діелектричний
Жилет сигнальний
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


То

Тр
Мун200
Ми
Тр
Эн
Эн

Эн
Со

-ТрТн

ТрТн
Тн20


12

12
12
до зносу
2
до зносу
до зносу

черговий
6

до зносу36

36
48
96
8211.2
Машиніст
трубовигинальної
установки пересувної
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу36

36
48
97
8332.2
Машиніст трубоочисної
машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу36

36
48
98
8332.1
Машиніст трубоукладача
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ

См
МиТн

Тн
Тн20

12
12

12
до зносу36

36
48
99
8332.1
Машиніст укладача
асфальтобетону
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска
МиЗ
ЗТп
Ми
Со
-
12
12
до зносу
12
до зносу
100
8332.1
Машиніст установки для
продавлювання та
горизонтального
буріння ґрунту
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
МпМи
См
МиЗ
МпМи
12
12
12
до зносу
101
8151.1
Машиніст установки
пересувної
автоматизованої
безперервної дії для
приготування бетонних
сумішей
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

ПнМи
Ми
Ми

12
12
до зносу
102
8332.2
Машиніст
ущільнювальної та
планувально-
ущільнювальної машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска

ПнМи
МиЗ
Ми
Со
-

12
12
до зносу
12
до зносу
103
8332.2
Машиніст фінішера
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

ПнМи
МиЗ
Ми
Со

12
12
до зносу
12
104
8151.2
Машиніст штукатурної
станції пересувної
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
Вн
МиТн

Тн
Тн20
12
12
черговий
до зносу36

36
48
105
7133.2
Модельник
архітектурних деталей
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавички гумові
МиЗ
МиЗ
ВнМи
МиВн
12
12
12
1
106
7233.1
Монтажник будівельних
машин та механізмів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун200
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
107
7233.2
Монтажник
гідроагрегатів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун200
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
108
7233.2
Монтажник
дробильно-розмельного
устаткування та
устаткування для
сортування й
збагачення
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун200
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
109
7241.2
Монтажник електричних
підйомників (ліфтів)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
МиЗ
Мун200
Ми
-

Тр
12
12
до зносу
до зносу

12
110
7214.1
Монтажник з монтажу
сталевих та
залізобетонних
конструкцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці з
надолонниками із
вінілісшкіри-Т
переривистої
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ

СмМи
-Тн

Тн
Тн20
10

122
до зносу36

36
36
111
7243.2

7244.2

7244.2
Монтажник зв'язку -
антенник;
монтажник зв'язку -
лінійник;
монтажник устаткування
зв'язку
Комбінезон бавовняний
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час роботи на
стовпах, просочених
антисептиком:
Костюм брезентовий
замість комбінезона
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ву
МиЗ
Ми

МиВпТн

Тн
Тн20
12
до зносу
12
до зносу

1236

36
36
112
7245.2
Монтажник зв'язку -
кабельник
Під час роботи на
прокладці та монтажі
міських і міжміських
кабелів:
Комбінезон бавовняний
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ву
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
до зносу
12
до зносу36

36
36
113
7245.2
Монтажник зв'язку -
спаювальник
Під час роботи на
прокладці та монтажі
міських і міжміських
кабелів:
Комбінезон бавовняний
Напівплащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ву
МиЗ
Ми
-

-Тн

Тн
Тн20
12
до зносу
12
до зносу
до зносу

до зносу36

36
36
114
7136.2
Монтажник зовнішніх
трубопроводів
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


Ву
СмЗ
МиЗ
Ми
-Тн

Тн
Тн20


12
12
12
до зносу
до зносу36

36
36
115
7233.2
Монтажник компресорів,
насосів та
вентиляторів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
116
7233.2
Монтажник
металорізального та
ковальсько-пресового
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
117
7233.2
Монтажник механічного
устаткування
гідротехнічних споруд
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм брезентовий
Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних на
неслизькій підошві
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

Мун200
Ми
-


Вн


См

ТрТн

Тн
Тн20
12

12
до зносу
до зносу


черговий


12

1236

36
36
118
7233.1
Монтажник
підіймально-
транспортного
устаткування
безперервної дії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
119
7233.2
Монтажник
підіймально-
транспортного
устаткування
переривчастої дії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
ЗМун100
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
120
7241.1
Монтажник приладів та
апаратури
автоматичного
контролю, регулювання
та керування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун25
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
121
7136.2
Монтажник
санітарно-технічних
систем і устаткування
Комбінезон бавовняний
Фартух брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Тр
Мун50
Ми
-
Тн

Тн
Тн20
12
черговий
12
до зносу
до зносу
36

36
36
122
7233.2
Монтажник систем
вентиляції,
кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й
аспірації
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
На забиванні кріплення
(дюбелів)
будівельно-монтажним
пістолетом додатково:
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями
Навушники протишумові
Щиток з кріпленням на
голові та з безбарвним
ударостійким корпусом
МиЗ
Мун50
МиЗ
Тн

Тн
Тн20

Ми
-


-
12
12
до зносу
36

36
36

до зносу
до зносу


до зносу
123
7233.2
Монтажник
сільськогосподарського
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
124
7136.2
Монтажник
технологічних
трубопроводів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

СмМун50
Ми
-


Вн
СмВн

ТрТн

Тн
Тн20
12

12
до зносу
до зносу


черговий
12

1236

36
36
125
7233.1
Монтажник
технологічного
устаткування та
пов'язаних з ним
конструкцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм брезентовий
Чоботи гумові замість
черевиків шкіряних на
неслизькій підошві
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

Мун50
Ми
-


Вн


СмВн

ТрТн

Тн
Тн20
12

12
до зносу
до зносу


черговий


12

1236

36
36
126
7241.2
Монтажник
турбоагрегатів та
синхронних
компенсаторів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун25
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
127
7233.2
Монтажник устаткування
атомних електричних
станцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
128
7241.2
Монтажник устаткування
блокування та
централізації на
залізничному
транспорті
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці діелектричні
Галоші діелектричні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми
Эн
ЭнТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
3
чергові36

36
36
129
7423.2
Монтажник устаткування
деревообробних
підприємств
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
130
7233.2
Монтажник устаткування
зерносховищ та
підприємств з
промислового
перероблення зерна
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

1236

36
36
131
7233.2
Монтажник устаткування
коксохімічних
виробництв
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
132
7233.2
Монтажник устаткування
котельних установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
133
7233.2
Монтажник устаткування
металургійних заводів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
134
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств
будівельних матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун25
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
135
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств
поліграфічної
промисловості
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
136
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств
текстильної
промисловості
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
137
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств харчової
промисловості
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з монтажної
прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
138
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств хімічної
та нафтової
промисловості
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
139
7233.2
Монтажник устаткування
підприємств
целюлозно-паперової
промисловості
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
140
7233.2
Монтажник устаткування
сортувальних гірок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
141
7233.2
Монтажник устаткування
холодильних установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
142
7233.2
Монтажник шахтного
устаткування на
поверхні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з
монтажної прихватки
електрозварюванням:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50
Ми
-

ТрТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу

1236

36
36
143
7129.1
Монтер колії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Ми
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
36
144
7122.2
Муляр
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
надолонниками із
вінілісшкіри-Т
переривистої
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
СмМи
-Тн

Тн
Тн20

12
122
до зносу36

36
36
145
7233.2
Налагоджувальник
будівельних машин
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
12
до зносу36

36
48
146
7241.1
Налагоджувальник
приладів, апаратури та
систем автоматичного
контролю, регулювання
та керування
(налагоджувальник КВП
та автоматики)
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Під час виконання робіт
з налагоджування
устаткування:
Комбінезон бавовняний
замість
напівкомбінезона
бавовняного
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
МиЗ
Ми


МиЗТн

Тн
Тн20

12
12
до зносу


1236

36
48
147
8123.2
Оператор-терміст на
пересувних термічних
установках
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
або
Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Галоші діелектричні
Рукавиці діелектричні
Килимок гумовий
діелектричний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені


Тр

Тр
Мун200
Тр
Эн
Эн

Эн
-ТрТн

ТрТн
Тн20


12

12
12
2
до зносу
до зносу

черговий
до зносу36

36
48
148
8212.1
Оператор установки для
приготування бітумної
емульсії
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці брезентові
Фартух брезентовий з
нагрудником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Жилет сигнальний
Ти
Тп
Ми
Ти

Тп400
-

-
Со
12
12
до зносу
3

черговий
до зносу

до зносу
12
149
7132.2
Паркетник
Напівкомбінезон
бавовняний
Наколінники
брезентові (на ваті)
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Під час роботи з
гарячими мастиками
додатково:
Брюки бавовняні
Під час шліфувальних
робіт та лакування:
Респіратор
газопилозахисний

З

Ми
МиЗ
Ми
-Тп100-

12

чергові
12
до зносу
до зносу12до зносу
150
7212.1
Паяльщик по свинцю
(свинцевопаяльщик)
Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Ми
Тр
К50
Тр
-

-
12
12
3
1
до зносу

до зносу
151
7143.2
Піскоструминник
Комбінезон бавовняний з
пилонепроникної тканини
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Шолом
Окуляри захисні

ПнЗ
МиЗ
Ми
-
-

12
12
до зносу
до зносу
до зносу
152
7122.2
Пічник
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
МиЗ
Мун25
Ми
12
24
до зносу
153
7131.2
Покрівельник рулонних
покрівель та покрівель
із штучних матеріалів
Брюки брезентові
Куртка бавовняна
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Наколінники
брезентові (на ваті)
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Нм
Нм

Нм

Ми
Ми

-Тн

Тн
Тн20
12
12

12

до зносу
до зносу

до зносу36

36
36
154
7131.2
Покрівельник сталевих
покрівель
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ
Мп

НмТн

Тн
Тн20
12
до зносу

636

36
36
155
8332.2
Річковий робітник на
експлуатації та
обслуговуванні
несамохідних плавучих
снарядів та інших
плавучих засобів
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Вн
См
Ми
черговий
12
до зносу
156
7129.2
Річковий робітник на
підводно-технічних,
габіонних і фашинних
роботах, що
виконуються з поверхні
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Вн
См
Ми
черговий
12
до зносу
157
6113
Робітник зеленого
будівництва
Куртка бавовняна
Брюки бавовняні
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗМи
ЗМи
МиЗ
МиТн

Тн
Тн20
12
12
12
до зносу36

36
48
158
8332.2
Робітник карти намиву
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Вн
См
ВнТн

Тн
Тн20
12
12
124

24
36
159
7135.2
Скляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ
ЗМи
Мп
-
Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу
36

36
48
160
7233.2
Слюсар будівельний
На роботах з ремонту
будівельних машин та
механізмів:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На заправленні бурів
додатково:
Фартух бавовняний з
нагрудником
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утепленіМиЗ
Мун100
МиМиЗ
Тн

Тн
Тн2012
12
до зносу6
36

36
36
161
7136.2
Слюсар з виготовлення
вузлів і деталей
технологічних
трубопроводів
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух брезентовий
Рукавиці комбіновані
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мун50Тр
Тп100Тр
Ми
Тп100
-
-Тн

Тн
Тн20
12
12
черговий
до зносу
3
до зносу
до зносу36

36
36
162
7233.2
Слюсар з виготовлення
вузлів та деталей
санітарно-технічних
систем
Комбінезон бавовняний
Фартух брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Тп100Эн
Мун50Эн
Ми
-
Тн

Тн
Тн20
12
черговий
12
до зносу
до зносу
36

36
36
163
7233.2
Слюсар з виготовлення
деталей та вузлів
систем вентиляції,
кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й
аспірації
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Постійно зайнятим на
зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
На забиванні кріплення
(дюбелів)
будівельно-монтажним
пістолетом додатково:
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями
Навушники протишумові
Щиток з кріпленням на
голові та з безбарвним
ударостійким корпусом
МиЗ
Мун50
Ми
Тн

Тн
Тн20

МпЗ
-


-
12
12
до зносу
36

36
48

до зносу
до зносу


до зносу
164
7124.2
Столяр будівельний
На монтажі обладнання
та загально-будівельних
роботах:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утепленіМиЗ
МиЗ
Ми


Тн

Тн
Тн2012
12
до зносу


36

36
36
165
7215.2
Такелажник на монтажі
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці брезентові
Жилет сигнальний
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

МиЗ
Ми
Со
-Тн

Тн
Тн20
12

12
1
12
до зносу36

36
36
166
7124.2
Тесляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
надолонниками із
вінілісшкіри-Т
переривистої
На роботах з просочення
деревини антисептиками:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
Рукавички гумові
Наплічники брезентові
Під час установлювання
опалубки на
гідротехнічних
спорудах:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням замість
костюма бавовняного
На роботах з
конопачення дерев'яних
конструкцій і споруд
додатково:
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
МпМп
Ят
Ят
МиВн
МиТн

Тн
Тн20
12
122
12
2
чергові12
до зносу36

36
48
167
7122.2
Укладальник
промислових
залізобетонних труб
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ
Мп
Ми
-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу
до зносу36

36
36
168
7122.2
Укладальник
промислових цегляних
труб
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

МиЗ
Мун100
Ми
-Тн

Тн
Тн20

12
12
до зносу
до зносу36

36
36
169
7122.2
Футерувальник
(кислототривник)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
газопилозахисний
Окуляри захисні
На гумірувальних та
фаолітових роботах
додатково:
Фартух брезентовий
з нагрудником
МпПм
МиЗ
МиМп

-
-
Тп100Яж
12
12
до зносу

до зносу
до зносу
6
170
7123.2
Цементатор
Костюм брезентовий
Рукавиці брезентові
Черевики шкіряні
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові замість
черевиків шкіряних
ВнЗ
Вн
МиЗ
-
-См
12
1
12
до зносу
до зносу12
171
7133.2
Штукатур
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові на
трикотажній основі
Чоботи гумові
Під час торкретування
додатково:
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
ЗВу
ВЗ
Ву

МпВу
ВЗ


-Тн

Тн
Тн20
12
12
до зносу

3
24


до зносу36

36
36
Керівники, професіонали, фахівці
172
1223.2
1223.2
1223.2
3115
2149.2

2412.2
Майстер;
виконавець робіт;
начальник дільниці;
механік дільниці;
інженер з охорони
праці;
інженер з нормування
праці
Костюм бавовняний
Плащ з водостійкого
матеріалу
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МиЗ

Вн


Тн
Тн20
18

24


36
36


( Таблиця розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 233 від 01.10.2007 )

1. Засоби індивідуального захисту (запобіжний пояс, діелектричні галоші та рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска тощо) робітникам усіх професій видаються в залежності від характеру й умов робіт, що виконуються, як чергові, якщо їх видачу не передбачено цими Нормами.

2. Під час виконання робіт на мокрому ґрунті й у воді видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові чергові, якщо їх видачу не передбачено цими Нормами.

3. Робітникам, які зайняті на будівництві об'єктів для нафтових родовищ у відкритому морі (під час постійної роботи у морі), видаються:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 2 роки та брюки бавовняні на утеплювальній прокладці на 3 роки, у тому разі, коли зазначеним робітникам вони не передбачені цими Нормами; замість передбаченого нормами бавовняного спецодягу може видаватися брезентовий одяг з таким самим терміном носіння.

4. На зовнішніх роботах узимку працівникам під каску видається додатково підшоломник.

5. Керівники будівельно-монтажних організацій можуть за погодженням з профспілковим комітетом видавати працівникам, які здійснюють роботу з технічного переоснащення та реконструкції виробництва у діючих цехах зі шкідливими умовами праці без зупинки виробництва, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами, визначеними для експлуатаційного персоналу зазначених цехів.

3. НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам, зайнятим на будівництві

метрополітенів, тунелів та підземних споруд

спеціального призначення

N
з/п
Код КП
згідно з
Класифікатором
професійДК 003-9
Назва професії
(посади)
Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального
захисту
Позначе-
ння
захисних
власти-
востей
(тип,
марка)
ЗІЗ
Термін
носіння,
місяці
1
2
3
4
5
6
1. Підземні роботи
1
7214.2
7123.2
Арматурник;
бетоняр
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Білизна натільна
Костюм прогумований
МпЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп
-
-


Тн
Вн
12

18

18
12

12
1
до зносу
24


6
6
2
8113.2
Бурильник шпурів
На сухих роботах:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі бавовняні

МпЗ
МиЗ
Ми
-


Вн
Тн
СмВ
Тн

12
9
2
24


6
6
6
3
3
7112.1
9311
Вибуховик;
роздавальник
вибухових матеріалів
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички шкіряні
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
МпЗ

Тн

Тн
МиЗ
Ми
З
-


СмВ
12

24

24
12
до зносу
12
24


12
4
7111.2
Гірник на
маркшейдерських
роботах
Комбінезон бавовняний
або
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
МиЗ

МиЗ

Тн
СмВ

МиЗ
Ми
-


Вн
18

18

24
12

12
до зносу
24


6
5
7129.2
Дорожньо-колійний
робітник
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска
Вн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп
-
18

24
12

12
2
24
6
7241.1


7241.17241.2

7241.1


7233.1
Електромонтажник із
сигналізації,
централізації та
блокування на
залізничному
транспорті й наземних
лініях метрополітену;
електрослюсар-
монтажник підземного
гірничопрохідницького
устаткування;
електрослюсар з
проходки;
електрослюсар
(слюсар) черговий та з
ремонту устаткування;
монтажник гірничого
устаткування
Комбінезон бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
(на електророботах)
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
МиЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп

Эн
-
-


Вн
12

12

12
9

9
2

до зносу
до зносу
24


12
7
7111.2
Ізолювальник
(будівництво
метрополітенів)
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
Каска
МпЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп
-
-
12

12

12
12

12
1
до зносу
24
8
7216.2

7216.2
7216.2
Кесонник-
електромонтажник;
кесонник-прохідник;
кесонник-слюсар
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Шапка-вушанка
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Ковдра вовняна
Під час роботи у
кесоні способом
гідромеханізації
додатково:
Плащ брезентовий
На обслуговуванні
шлюзового апарата
додатково:
Комбінезон бавовняний
(замість костюма
брезентового)
МпЗ

Тн

Тн
Тн
СмВ
Мп
Тн
Ву

МиЗ
24

18

24
36
12
2
чергова
черговий

12
9
7132.2
7132.2
7132.2
7132.2
Лицювальник-мармурник;
лицювальник-плиточник;
лицювальник-мозаїст;
лицювальник-
полірувальник
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска
Додатково для
лицювальника-мозаїста
та лицювальника-
полірувальника:
Фартух прогумований
або
Фартух брезентовий
МиЗ

Тн
СмВ
Ми
-
Ву

МиВу
12

12
12
до зносу
24
12

12
10
7141.2
7122.2
Маляр;
муляр
Комбінезон бавовняний
або
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
Додатково для маляра:
Респіратор
газопилозахисний
МиЗ

МиЗ
СмВ

МиЗ
Ми
-


-
12

12
12

12
до зносу
24


до зносу
11
8113.1
Машиніст бурової
установки
На сухих роботах:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі бавовняні

МпЗ
МиЗ
Ми
-


Вн
Тн
СмВ
Тн

12
9
2
24


6
6
6
3
12
8311.2
Машиніст електровоза
Комбінезон бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
МиЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Ми
Эн
-


Вн
12

24

24
12

12
до зносу
до зносу
24


12
13
8111.2


8163.2

8333.2


8111.1
Машиніст
навантажувальної
машини;
машиніст насосних
установок;
машиніст
підіймально-пересувних
риштувань;
машиніст
прохідницького
комплексу
Комбінезон бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
МиЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Ву
Ми
-
-


Вн
12

24

24
12

12
чергові
до зносу
до зносу
24


6
14
8163.3
Моторист
вентиляційної
установки
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні

МиЗ
Ми
Ми
Эн

12
12
до зносу
до зносу
15
7111.2
7111.2
7111.1
Гірник підземний;
кріпильник;
прохідник
Костюм бавовняний
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Онучі суконні
Додатково для
прохідника:
Рукавиці антивібраційні
Респіратор
газопилозахисний
МиЗ
МпЗ

Тн

Тн
Тн
МиЗ
Мп
-
-


Вн
СмВ
Тн


Мв

-
9
6

12

12
6
12
1
до зносу
24


6
6
6


2

до зносу
16
7111.2
Стовбуровий
(підземний)
Костюм брезентовий
або
Костюм бавовняний
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Костюм прогумований
МпЗ

МиЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп
-
-


Вн
12

12

24

24
12

12
1
до зносу
24


6
17
7124.2
Тесляр
Костюм брезентовий
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Чоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Білизна натільна
Костюм прогумований
МпЗ

Тн

Тн
СмВ

МиЗ
Мп
-
-


Тн
Вн
12

18

18
12

12
1
до зносу
24


6
6
18
7133.2
Штукатур
Комбінезон бавовняний
або
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
МиЗ

МиЗ
СмВ
МиЗ
Ми
-
12

12
18
12
до зносу
24
Керівники, професіонали, фахівці
19
1223.2
1223.2
1223.2
3115
2149.2

2412.2
Майстер;
виконавець робіт;
начальник дільниці;
механік дільниці;
інженер з
охорони праці;
інженер з
нормування праці
Постійно зайняті на
підземних роботах:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
Під час роботи у тунелі
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці


З
МиЗ
Ми
-
-


СмВТн

Тн


12
12
3
до зносу
до зносу


1224

24
2. Відкритий спосіб робіт
20
9311
Гірник
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
МпЗ
МиЗ
Ми
-
-


СмВТн

Тн
Тн
12
12
до зносу
до зносу
24


1224

24
24
21
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
Комбінезон бавовняний
або
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
(на електророботах)
Галоші діелектричні
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
З

З
МиЗ
Ми

Эн
СмВ
-


СмВТн

Тн
12

12
12
до зносу

до зносу
12
24


1218

18
22
8333.2

8311.2
8163.2

8111.2


8333.2

8111.1
Машиніст
вагоноперекидача;
машиніст електровоза;
машиніст насосних
установок;
машиніст
навантажувальної
машини;
машиніст підіймальної
машини;
машиніст
прохідницького
комплексу
Комбінезон бавовняний
або
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
МиЗ

МиЗ
МиЗ
МиЗ
Эн
-Тн

Тн
12

12
12
до зносу
до зносу
до зносу18

18
23
7111.2
Прохідник на
поверхневих роботах
Костюм брезентовий
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Вн
МиЗ
Ми
-


СмВТн

Тн
12
12
1
24


1218

18
24
7111.2
Стовбуровий
Костюм брезентовий
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Навушники протишумові
Каска
На мокрих роботах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Вн
МиЗ
Ми
-
-


СмВТн

Тн
12
12
до зносу
до зносу
24


1224

24

1. Робітники, зайняті на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення, професії яких не зазначені в цих Нормах, користуються спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристроями за професіями, зазначеними в Нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах.

2. Під час роботи в тунелі взимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці терміном на 24 місяці; електрозварникам, а також акумуляторникам, зайнятим на ремонті й зарядці акумуляторів та на приготуванні електроліту, які одержують спецодяг та спецвзуття, - за нормами машинобудівних і металообробних виробництв, та відповідно за нормами для професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності; малярам - за нормами будівельних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт; робітникам на геодезично-маркшейдерських роботах - за нормами геологічних, топографо-геодезичних, вишукувальних та землеупоряджувальних робіт.

3. Монтерам, електромеханікам і старшим електромеханікам системи централізації, блокування (СЦБ) та зв'язку, які одержують основний спецодяг за нормами підприємств залізничного транспорту, під час роботи у тунелі взимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 24 місяці.

4. Робітникам, зайнятим на мокрих підземних роботах під час будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення, можуть видаватися костюми прогумовані з терміном носіння 6 місяців замість костюмів гумових, передбачених цими Нормами.

5. Працівникам, зайнятим тимчасово на підземних роботах, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту видаються відповідно до норм, передбачених для цих професій.

6. Під час виконання робіт відкритим способом взимку та на мокрих роботах працівникам видається додатково під каску підшоломник.

Заступник начальника управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонаглядуВ.М.Бабійчук