ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

21.01.2004 N 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 лютого 2004 р.

за N 169/8768

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду

N 289 від 05.12.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 535-95-п"Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" НАКАЗУЮ:


( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2004 року.

3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Гранкін В.Л.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню політики охорони праці (Нефедченко Л.А.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Взяти до уваги, що видання Норм у необхідному накладі та їх розповсюдження буде здійснене за рахунок Укрзалізниці (за згодою) у термін до 15.03.2004.

7. З введенням у дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим магистральных железных дорог Министерства путей сообщения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.1980 N 43/П-2, та "Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации магистральных железных дорог", затверджені наказом МШС СРСР від 18.09.1990 N 25-Ц.

8. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити вивчення Норм посадовими особами Міністерства транспорту України, Укрзалізниці та державними інспекторами, передбачивши це у відповідних навчальних програмах.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В.М.

Голова Комітету
С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з нагляду

за охороною праці

21.01.2004 N 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 лютого 2004 р.

за N 169/8768

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12, постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535535-95-п "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази".


( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

1.2. Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту: залізничної колії; штучних споруд; рухомого складу; пристроїв електропостачання, сигналізації, централізації, блокування; засобів зв'язку тощо незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3. Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками залізничного транспорту (далі - ЗІЗ).

1.4. Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.5. Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій залізничного транспорту, перелік робіт, перелік ЗІЗ та терміни його використання, а також класифікацію за захисними властивостями відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".


( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

1.6. Крім цих Норм, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах та в організаціях залізничного транспорту, працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12, а також Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам інших галузей економіки, виробництва і видів робіт на залізничному транспорті:

1.6.1) машинобудівні і металообробні виробництва;

1.6.2) будівельні, будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи;

1.6.3) деревообробні виробництва;

1.6.4) лісозаготівельні, лісосплавні, лісоперевалочні, лісогосподарські виробництва;

1.6.5) електроенергетичне виробництво;

1.6.6) паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії);

1.6.7) житлово-комунальне господарство;

1.6.8) харчове, м'ясне і молочне виробництво;

1.6.9) виробництва легкої промисловості;

1.6.10) торговельні роботи;

1.6.11) геологічні, топографо-геодезичні, розвідувальні і землевпоряджувальні роботи;

1.6.12) електротехнічні виробництва;

1.6.13) автомобільний транспорт і шосейні дороги;

1.6.14) поліграфічні виробництва і книжкова торгівля;

1.6.15) будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення;

1.6.16) гідрометеорологічна служба;

1.6.17) сільське і водне господарство;

1.6.18) вищі навчальні заклади;

1.6.19) організації зв'язку;

1.6.20) річковий транспорт;

1.6.21) медичні заклади;

1.6.22) промисловість будівельних матеріалів;

1.6.23) виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів.

Нормативно-правові акти, які викладені в пункті 1.6 цих Норм, застосовуються у межах, що не суперечать чинному законодавству України.

1.7. Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві уповноважена найманими працівниками особа.

1.10. При постійній роботі в населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до чинного законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

2. Загальні норми спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ

N
з/п
Код згідно з
Класифікатором
професій(ДК 003:2005
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей
(тип, марка)
ЗІЗ
Строк
носіння
(місяців)
1
2
3
4
5
6
Локомотивне господарство
1
8151.28152.3
Апаратник
приготування
хімічних розчинів

Емульсовар
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
К20


См
К20
К20
К20
Ми, Вн

ЗН
12


12
12
чергові
18
1

до зносу
2
7233.2

7214.2


7233.2
7241.2


7233.1
Бригадир
(звільнений)
підприємств
залізничного
транспорту

Котельник, який
працює в депо

Слюсар з ремонту
рухомого складу,
зайнятий на роботах
в депо

Слюсар-електрик
з ремонту
електрообладнання,
зайнятий на пунктах
технічного
обслуговування

Слюсар з огляду та
ремонту локомотивів
на пунктах
технічного
обслуговування
Костюм бавовняний з
маслонафтозахисним
просоченням
Напівчоботи юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

На періодичному
огляді
електрорухомого
складу, тепловозів,
дизель-поїздів і
при ремонті
електрообладнання
локомотивів
додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Килимки
діелектричні

При ремонті тягових
двигунів, дизелів,
газогенераторів та
наливної апаратури
тепловозів і
дизель-поїздів
додатково:
Нарукавники із
маслостійкого
матеріалу

Котельнику при
роботі в котельні:
Рукавиці брезентові
замість рукавиць
комбінованих

Слюсарю пунктів
технічного огляду
на зовнішніх
роботах додатково:
Напівплащ із плащ-
намету або
прогумованої
тканини

Слюсарю з ремонту
секцій
холодильників
додатково:
Костюм бавовняний з
кислото-захисним
просоченням
Чоботи кирзові
Фартух прогумований

Слюсарю, зайнятому
на роботах з
консервації
паровозів
додатково:
Костюм прогумований
Чоботи гумові

Слюсарю, зайнятому
обдуванням
електрообладнання
додатково:
Респіратор
протипиловий
Замість:
Костюма бавовняного
з маслонафтозахис-
ним просоченням -
костюм бавовняний
із пилонепроникної
тканини

Слюсарю з ремонту
рухомого складу на
роботі з
розбирання,
промивання і
просочення
паливних, масляних
і повітряних
фільтрів
локомотивів і
вагонів:
Костюм лавсано-
віскозний або
бавовняний з
маслонафтозахисним
просоченням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Окуляри

Слюсарю з ремонту
рухомого складу на
роботі з
гідравлічного
випробування
котлів, труб,
елементів
пароперегрівачів,
радіаторів, секцій
холодильників і
повітряних
резервуарів:
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах і в
приміщеннях з
температурою не
вище + 5 град. C
взимку для ТО-2 і
ТО-3:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені

Додатково всім:
Каска з
підшоломником
Нм


Нм
Мп

ЗПЭв


Эн

Нм

МпВн
К20


К20
К20


Вн
Вн

Пульс-М


Пс

Нм
Нл
Нм

Нл

Нл
закриті

Ву
Вн
Вн

Ву

Тн

Тн20
12


12
1

до зносучергові
чергові

чергові

6

136
12


12
9


черговий
чергові

до зносу


12

12
12
12

чергові
1
чергові
до зносу

12
18
12

1

36

36до зносу
3
9151
Викликач
локомотивних та
поїзних бригад
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Вн

Тн


Тн


Тн20
36


12


36


36


36
4
7221.2
Коваль ручного
кування
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Фартух брезентовий
Окуляри
Рукавиці брезентові
Навушники
протишумні
То
Мун 50
Тр
Зн
Мв
12
9
6
до зносу
1
до зносу
5
8311.2

8311.2


8311.2


8311.28324.2

8324.2

8311.2


3119


3119.13


8311.2

8311.2


8311
Машиніст локомотива

Машиніст електро-
та дизельпоїзда

Помічник машиніста
локомотива

Помічник машиніста
електро- та
дизельпоїзда

Машиніст
автомотриси,
зайнятий
перевезенням
пасажирів

Помічник машиніста
автомотриси,
зайнятий
перевезенням
пасажирів

Машиніст-інструктор
локомотивних бригад

Черговий по
локомотивному депо

Помічник чергового
локомотивного депо

Кочегар паровоза

Кочегар паровоза
в депо

Машиніст-інструктор
локомотивних бригад
Костюм бавовняний

(машиністу та
помічнику
машиніста при
роботі одного -
костюм бавовняний)

Рукавиці
комбіновані

Окуляри
захисні закриті
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені

На
тунельних дільницях
додатково:
Протигаз

На кожен локомотив
додатково:
Дві пари
діелектричних
рукавичок
Два діелектричних
килимки
Два жилети
сигнальні із
світловідбивальними
накладками
Нм

Нм
Нм
НмЗП
НмТн20

Тн20
типу ПМГ
Эв

Эн

Со
24

12
12
1до зносу
1248

24
до зносу
чергові

чергові

чергові
6
8163.2
Машиніст насосних
установок
При роботі на
складах палива і
мастильного
господарства:
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані

При виконанні
роботи кочегара
на твердому паливі
додатково:
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Нл
Нл


Мут 3


Нл
12
1


9


36
7
8290.2
Машиніст
піскодавальної
установки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
протипиловий

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Пм
Нм
Пк

ЗП

Пульс-МТн


Тн


Тн20
12
9
1

до зносу

до зносу36


36


36
8
8333.3


8153.38162.28163.3
Моторист
поворотного круга

Моторист теплої
промивки котлів
паровозів

Моторист
шлакоприбиральної
установки

Моторист
електродвигунів,
зайнятий на
естакадах і на
складах палива
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені

Мотористу
поворотного круга
додатково:
Рукавички
діелектричні
Жилет сигнальний

Мотористу теплої
промивки котлів
паровозів
додатково:
Рукавички гумові

Мотористу
шлакоприбиральної
установки
додатково:
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
діелектричні
3
Нм
Ми

Тн


Тн


Тн20

Эн

Со

Щ20

Нв

Эн
12
12
1

36


36


36

чергові

6

чергові

6

чергові
9
7122.2
Вогнетривник
При виконанні
роботи з ремонту
арок і топок
паровозів:
Костюм сукняний
з налокітниками
і наколінниками
Рукавиці сукняні
Валянки
Калоші на валянки
Шолом сукняний
Окуляри захисні
закриті
Тп100


Тп100

Тп100

ЗП
12


1
24
24
черговий
до зносу
10
9322

8333.1
Підсобний
(транспортний)
робітник, зайнятий
вивантаженням
палива із вагона

Машиніст крана
(кранівник),
зайнятий подачею
палива на паровози
Напівплащ
із брезенту
Костюм бавовняний
із пилонепроникної
тканини
Чоботи юхтові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Ву

Пс


Нл
Нм

ЗНТн

Тн20
36

12


12
1

до зносу36

36
11
9322
Пробивальник-
продувальник труб
Костюм бавовняний
із пилонепроникної
тканини
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
протипиловий

При очищенні труб
гідравлічним
способом:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного із
пилонепроникної
тканини
Пс


Мун5
Тн
ЗП

Пульс-М

Ву
12


12
1
до зносу

до зносу

12
12
5112
Провідник із
супроводження
локомотивів і
пасажирських
вагонів у
неробочому стані
Кожушок
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Валянки
Калоші на валянки
Рукавиці
комбіновані
Тн
Тн


Тн
Тхп
черговий
чергова


чергові


чергові
чергові
1
13
9322
Промивальник котлів
паровозів
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Шолом бавовняний
Окуляри захисні
закриті

При роботі з їдкими
розчинами
додатково:
Рукавички гумові
Ву

Ву
Вн
ЗП

Щ20
12
12
1
черговий
до зносу

чергові
14
7233.2

7233.2
Слюсар з ремонту
перевантажувальних
машин, зайнятий
ремонтом кранів на
залізничному ходу

Слюсар-ремонтник,
зайнятий на ремонті
екіпірувального
облаштування
Костюм
лавсано-віскозний
або бавовняний з
маслонафтозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Нл
Нм
Мп, Нм

ЗН

Нл


Нл


Тн20
12
9
1

до зносу

36


36


36
15
8290.2
Зливальник-
розливальник,
зайнятий на
зливанні-розливанні
нафтопродуктів,
мастил і інших
їдких речовин
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух прогумований
Плащ із плащ-намету
або із прогумованої
тканини

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
При зачистці
цистерн додатково:
Чоботи юхтові
вибухобезпечні
Протигаз шланговий
Запобіжний пояс
Нл
Нл
Нм
Нл
Вн


Нл


Нл


Тн20Нм

ПШ-2
ПЛ-2
18
9
1
12
36


36


36


36чергові

черговий
черговий
16
3119
Технік
При роботі
із замірювання
бандажів і деталей
рухомого складу:
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Нм
Нм, Мп
НмНм
12
12
136
17
8211.2
Токар
На роботі з
обточування
бандажів колісних
пар без викатки
колісних пар з-під
рухомого складу:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Каска з
підшоломником

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені


Нм
Мп
Мп

ЗП

Нм

Тн20


12
9
1

до зносу

до зносу36

36
18
9132
Прибиральник
виробничих
приміщень
На роботі з
прибирання
оглядових канав у
локомотивних депо:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Нм
Нм
Нм

Нм


Нм


Тн20
12
12
1

36


36


36
19
8121.2
Шлакувальник
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор

При виконанні робіт
з очищення топок і
піддувал паровозів:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Ти


Тр
То
ЗП

Пульс-М
То
Тн


Тн


Тн20
12


12
1
до зносу

до зносу
12
36


36


36
20
9322
Екіпірувальник
При виконанні
роботи із заправки
мастилом
локомотивів:
Костюм лавсано-
віскозний або
бавовняний з масло-
нафтозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух прогумований
з нагрудником

При виконанні
роботи із сушіння
і подачі піску
на локомотиви:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
протипиловий
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини

При виконанні робіт
із заповнення
охолоджувальною
водою дизелів
тепловозів і
дизель-поїздів,
а також заливання
антинакипіну:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Екіпірувальнику,
зайнятому
подаванням палива
на паровози:
Напівплащ із
брезенту
Костюм бавовняний
із пилонепроникної
тканини
Чоботи юхтові
з укороченими
халявами і пряжкою
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Екіпірувальнику,
зайнятому подачею
рідкого палива
на локомотив:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух прогумований
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини

Взимку всім
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Нм
Нм
Нм
Нм


Пс
Мн
Мн

ЗП

Пульс-М

ВнК20


К20, Ми
К20
К20
К20
Вн

ЗН


Ву

Пс


Нм


Ми

ЗН


Нл
Нм
Нм
Нм
Нм

Нл

Тн20
12
9
1
12


12
9
1

до зносу

до зносу

3612


12
12
чергові
12
1

до зносу


36

12


12


1

до зносу


18
9
1
12
36

36

36
21
31198290
Працівники хіміко-
технологічних
лабораторій

Пробовідбірник
Халат бавовняний
Рукавиці
кислотозахисні КР
Напівчеревики
жіночі
Черевики шкіряні
(для чоловіків)

При відборі проб
взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
К50
Кк

Нм

Нм
К20


Тн20
12
2

12

12
чергова


чергові
22
8229.3
Працівники цехів
з виготовлення
консистентних
мастил і хімічного
піногасника
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові литі
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті

При роботі в цеху
з виготовлення
мастил:
Черевики шкіряні
замість чобіт
гумових литих
Рукавиці КР

При роботі в цеху
з виготовлення
піногасника
додатково:
Рукавички гумові
Респіратор

Електрослюсарю
додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Нм
Нм
Нм
Нм

ЗН

Нм


Кк

Нл
Пульс-МЭн
Эн

Нм


Нм


Тн20
12
12
12
чергові

до зносу

6


3

чергові
до зносучергові
чергові

36


36


36
23
1226.2
4133
Майстер і старший
майстер, зайняті
на планових видах
ремонту локомотивів

Працівники з
приймання
локомотивів
(приймальники)
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету
або брезенту


Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
З
Ву
Тн

Тн20
12
36
36

36
24
1226.2
Майстер
локомотивного депо
на реостатних
випробуваннях
тепловозів
Черевики шкіряні
Костюм бавовняний
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Навушники
протишумові
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Нм
Нм
Эн
Эн

Н-2А

МиНм


Тн20
12
12
чергові
чергові

чергові

336


36
25
2145.2
Інженер-технолог,
головний технолог,
зайняті на
поточному ремонті
і технічному
обслуговуванні
локомотивів;
працівники
динамометричних
вагонів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Нм
Нм
НмТн

Тн20
12
12
136

36
Господарства: перевезень, пасажирське, сигналізації і зв'язку,
обчислювальної техніки
26
4133
Черговий по парках
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
накладками
Рукавиці
комбіновані
Чоботи юхтові
на поліуретановій
підошві
Черевики юхтові
на поліуретановій
підошві чоловічі
Черевики полегшені
жіночі

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Чоботи кирзові
утеплені
Вн


Со
Мп


Мп


МпТн

Вн, Тн


Тн20
черговий


6


3

24


24


2436

36


36
27
3119
Черговий по станції
(при виконанні
обов'язків
чергового
стрілочного поста
або сигналіста)
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Жилет сигнальний
із світло-
відбивальними
накладками
Рукавиці
комбіновані
Чоботи юхтові
на поліуретановій
підошві
Черевики юхтові
на поліуретановій
підошві (чоловічі)
Черевики полегшені
(жіночі)

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені
Рукавиці ватяні
Вн


СоНм

Ми


Ми


МиТн

Тн20
Тн
черговий


63

24


24


2436

36
12
28
8312.2
8312.2


8312.2
Черговий
стрілочного поста
Старший черговий
стрілочного поста

Оператор поста
централізації

Сигналіст
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Костюм бавовняний
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
накладками
Літній головний
убір
Рукавиці
комбіновані
Чоботи юхтові
Черевики юхтові
(чоловічі)
Черевики полегшені
(жіночі)

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
У високогірних
районах додатково:
Кожушок замість
теплозахисного
костюма
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці

На сортувальних
станціях:
Кожушок
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці

Всім взимку
додатково:
Чоботи утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні

При роботі
в морських
і річкових портах,
на пристанях
і прикордонних
станціях:
Замість
теплозахисного
костюма видається
теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Вн


Ми
Со
Нм

Ми
Ми

МиТнТн


Ми


Ми

Тн
Ми


Ми

Тн20
Вн, Тн


ТнТн
36


12
6


12

1

24
24

243660


21


24

60
24
24

24

36
36


1248
29
9151
Постачальник
поїзних документів
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Костюм бавовняний
Жилет сигнальний
із світло-
відбивальними
накладками
Рукавиці
комбіновані
Чоботи юхтові
на поліуретановій
підошві
Черевики юхтові
(чоловічі)
Черевики полегшені
(жіночі)

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Чоботи утеплені
Вн


Ми
СоМи

Ми


Ми

МиТн

Тн, Вн


Тн20
36


12
63

24


24

2436

36


36
30
4133

4133
Оператор на
станції
Старший оператор
станційного
технологічного
центру обробки
поїзної інформації
і перевізних
документів

Оператор
станційного
технологічного
центру
Халат бавовняний
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Ми
Вн


Ми

Со


Тн
12
черговий


3

6


чергова
31
4133
Оператор на станції
при роботі на
коліях станції
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Костюм бавовняний
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Літній головний
убір
Рукавиці
комбіновані
Черевики юхтові
(чоловічі)
Черевики полегшені
(жіночі)
Чоботи гумові
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Чоботи утеплені
Вн


З
Со
Ми

Ми

МиТн


Тн


Вн, Тн


Тн20
36


12
6


12

2

12

12

24

36


36


12


36
32
8312.28312.25112
Регулювальник
швидкості руху
вагонів
Старший
регулювальник
швидкості руху
вагонів

Складач поїздів
Помічник складача
поїздів

Кондуктор вантажних
поїздів
Комплект
водозахисного
спецодягу для
працівників
сортувальних
станцій
Костюм бавовняний
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Літній головний
убір
Рукавиці
комбіновані
Чоботи юхтові
Черевики юхтові

Кондуктору
додатково:
Окуляри захисні
закриті

На станціях
навантаження
(вивантаження)
нафтопродуктів
додатково:
Чоботи гумові

Взимку додатково:
Кожушок
Брюки бавовняній
на утеплювальній
прокладці
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Чоботи кирзові
утеплені
Рукавиці ватяні
(При роботі в
морських і річкових
портах, на
пристанях
і прикордонних
станціях замість
куртки бавовняної
на утеплювальній
прокладці видається
теплозахисний
костюм типу
"Гудок")
Вн

Ми
Со
Ми

Мун15
Мун15ЗННм


Тн
Тн


Тн


Вн, Тн


Тн20

Тн
36

12
6


12

1

12
12до зносу12


72
36


48


36


36

1248
33
9151
Носій
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Напівчеревики
шкіряні
Плащ із
прогумованої
тканини

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

При перенесенні
ручної поклажі
пасажирів:
Напівпальто суконне
або куртка фірмова
замість
теплозахисного
костюма

Додатково:
Тужурка чоловіча
і брюки шерстяні
покращеної якості
Кашкет літній
Шапка зимова
Ми
Ми

Ми

Вн


Тн

Тн20
Тн


МиТн, Вн
12
1

12

36


36

36
36


24


12
24
34
4212
Касир, зайнятий
збиранням
станційних
надходжень;
Інкасатор
Халат бавовняний

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Ми
Тн
12
36
35
41318333.3


9133
Кастелянша
Робітник, зайнятий
на видачі,
сортуванні і
збиранні білизни
пасажирських
вагонів

Транспортувальник
білизни

Комплектувальник
білизни
Халат бавовняний
Рукавички гумові
З
Вн
12
чергові
36
4131
Комірник
При обслуговуванні
камери схову
ручного багажу:
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані

При обслуговуванні
пересувних камер
схову ручного
багажу і камер
схову ручного
багажу без
опалювання взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

На видаванні
білизни
пасажирських
вагонів:
Халат бавовняний
Рукавички гумовіМи
Ми


Тн

Тн20

З
Вн12
1


36

36

12
чергові
37
7241.1
Інженер, старший
електромеханік;
електромеханік;
електромонтер СЦБ;
електромонтер
зв'язку дистанції
сигналізації і
зв'язку, дорожніх
лабораторій
автоматики,
телемеханіки
та зв'язку
При виконанні робіт
з обслуговування і
ремонту обладнання
і апаратури
автоматики,
телемеханіки
і зв'язку в
приміщенні:
Халат бавовняний
Капці
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Ми
Ми
Эн
Эн
12
12
чергові
чергові
38
2131.2
Інженерно-технічні
працівники
обчислювальних
центрів
і лабораторій
обчислювальної
техніки
При роботі в
машинному залі:
Халат бавовняний
білий
Капці на
прогумованій
підошві


Ми

У, Ми


12

12
39
4114
Оператори ЕОМ, ОМ
Халат бавовняний
білий
При роботі в
машинному залі
додатково:
Капці
З, Ми
Ми, У
12
12
40
7242.2
Інженери;
електромеханіки
і електромонтери
з обслуговування
електро-механічних
пристроїв ЕОМ,
термінального
обладнання,
трансформаторних
підстанцій,
обладнання
кондиціювання,
вентиляції,
енергопостачання
обчислювальних
центрів
Халат бавовняний
темний
Рукавиці
комбіновані
черевики шкіряні
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені

При обслуговуванні
термінального
обладнання при
переміщенні по
території станції
додатково:
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
З

Ми

Ми
Эн

Эн


Тн


Тн20Со
12

1

12
чергові

чергові


3


3624
41
7241.1
Старший
електромеханік
Електромеханік
Електромонтери СЦБ,
зайняті на
механізованих
сортувальних
гірках;
Слюсар
механозбиральних
робіт, зайнятий
ремонтом обладнання
гірки
Костюм
лавсано-віскозний
Напівплащ із
прогумованої
тканини
Напівчоботи юхтові
з підвищеними
берцями нафто-
масложирозахисні
(чоловічі)
Черевики жіночі
облегшені
Наколінники
брезентові на ваті
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Жилет сигнальний
літній із
світловідбивальними
смугами
Жилет сигнальний
зимовий із
світловідбивальними
смугами
Головний убір
літній
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Захисна каска

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Чоботи утеплені
Ми

Вн


Нм
Нм

Ми

Ми

ЗП

СоСо

Пм-Нц
Эн

"Труд"


Тн

Тн


Вн, Тн


Тн20
12

36


12
12

чергові

1

до зносу

6612

черговий
чергові

до зносу


48

36


36


36
42
7241.1
Старший
електромеханік
Електромеханік
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
пристроїв сигналі-
зації, централіза-
ції та блокування;
електромонтер
зв'язку (в т.ч.
радіозв'язку)
При виконанні робіт
з обслуговування
і ремонту пристроїв
автоматики,
телемеханіки і
зв'язку, обладнання
ПОНАБ, розміщених
на відкритому
повітрі на
станціях, перегонах
і рухомому складі:
Костюм бавовняний
Напівплащ із
прогумованої
тканини
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Літній головний
убір
Жилет сигнальний
літній із
світловідбивальними
смугами
Жилет сигнальний
зимовий із
світловідбивальними
смугами
Захисна каска

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Чоботи кирзові
утеплені

При роботі на
стовпах, просочених
антисептиками,
додатково:
Костюм захисний від
антисептиків або
брезентовий
Рукавиці брезентові

При роботі в
болотистій
місцевості
додатково:
Чоботи гумовіМи
Вн


Ми
МиСоСо"Труд"


Тн

Тн


Тн, Вн


Тн
Тн20


Нж, Нм


Нм

В9
36


12
1

12

66до зносу


48

36


36


1
36


черговий


3

чергові
43
7241.1
Старший
електромеханік;
електромеханік;
електромонтер
зв'язку
При роботі на
автоматизованих
пристроях з
обслуговування
пасажирів,
пристроях
пожежоохоронної
сигналізації,
годинникового
господарства:
Костюм для
прийомоздавальників
вантажу і багажу
(жінкам)
Костюм бавовняний
(чоловікам)
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Пояс запобіжний
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені


МиМи

Вн


Ми
Ми

Пм-Нк
Эн

Эн


Тн

ТнТн20


1212

36


9
1

черговий
чергові

чергові


48

3636
44
1210.11222.11237.1


1226.2


1226.2
Начальник дистанції
сигналізації
і зв'язку

Заступник
начальника
дистанції

Головний інженер
дистанції

Начальник
виробничої дільниці

Начальник
механізованої гірки
При виїзді на лінію
для перевірки стану
обладнання
автоматики,
телемеханіки
і зв'язку, при
виконанні робіт
з усунення
пошкоджень:
Плащ із
прогумованої
тканини
Чоботи кирзові
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Рукавиці ватяні
Чоботи кирзові
утеплені
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Начальнику
механізованої гірки
додатково:
Костюм бавовняний

Вн


Мп
Тн

Тн
Тн20

Со


Ми

36


24
48

12
36

12


12
45
2144.2
Інженер, старший
електромеханік,
Електромеханік
дорожньої
лабораторії
автоматики,
телемеханіки
і зв'язку;
ремонтно-
технологічних
дільниць,
дистанцій
сигналізації
і зв'язку
(контрольно-
вимірювальних
пунктів - КВП)
При виконанні
пусконалагоджу-
вальних робіт,
комплексній заміні
приладів:
Плащ прогумований
Костюм бавовняний
(чоловічий)
Халат бавовняний
(жінкам)
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Захисна каска

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи утеплені

Вн
Ми

Ми

Ми
Ми

"Труд"


Тн

Тн20

36
12

12

12
1

до зносу


48

36
46
1226.2
Начальник дорожньої
лабораторії
автоматики,
телемеханіки
і зв'язку;
інженер, старший
електромеханік,
електромеханік
вагона-лабораторії
дорожньої
лабораторії
автоматики,
телемеханіки і
зв'язку; старший
електромеханік,
електромеханік
ремонтно-
технологічної
дільниці
(контрольно-
вимірювального
пункту - КВП);
спеціалісти
метрологічної групи
При виконанні
вимірювальних робіт
з виїздом на лінію,
в тому числі
вагоном-
лабораторією:
Костюм бавовняний
(чоловікам)
Халат бавовняний
(жінкам)
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені


Ми

Ми

Ми
МиТн

Тн


Тн20


12

12

12
148

36


36
Колійне господарство
47
7129.2

7129.1
Бригадир
(звільнений) з
поточного
утримання й ремонту
колій та штучних
споруд
Монтер колії
Електромеханік,
зайнятий на
утриманні рейкових
ланцюгів (кіл)
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
із
світловідбивальними
смугами на куртці,
рукавах та штанях
Черевики шкіряні на
підошві з
нафтостійкої гуми
або
чоботи кирзові
Напівчеревики
жіночі (для жінок)

Куртка з
плащ-намету
(оранжевого
кольору)
Комплект
водозахисного
спецодягу з
плащового полотна
або бавовняної
прогумованої
тканини оранжевого
кольору
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами (зимовий)
Окуляри захисні
закриті

При роботі з
електроінструментом
додатково:
Рукавички
діелектричні
Чоботи гумові

При виконанні робіт
з водоборотьби і
очищення
підкюветних
дренажів, прорізів,
галерей, штолень,
лотків і ремонті
колії на пунктах
вантаження солі
додатково:
Плащ з плащ-намету
або прогумованої
тканини
Каска захисна
Чоботи гумові

При роботі в
тунелях додатково:
Плащ з плащ-намету
або прогумованої
тканини замість
куртки з
плащ-намету
Каска захисна

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм "Колійник"
Чоботи утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні

При виконанні
вантажно-
розвантажувальних
робіт додатково:
Каска захисна
Рукавиці
комбіновані
МиНм

Нм
Нм


ВнВнМи

Со


ЗП

Эн

ВВн


"Труд"
ВВн
"Труд"


Тн

Нм
Тн, Вн


Тн

"Труд"
Ми
1212

12
12


24241

6


до зносу

чергові

1236


до зносу
чергові36
до зносу


36

36
36


12

до зносу
1
48
8312.2
Черговий по
переїзду
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
Плащ із
прогумованої
тканини
Черевики шкіряні
(напівчеревики
жіночі)
Рукавиці
комбіновані
Жилети сигнальні із
світловідбивальними
смугами
літній
зимовий

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи утеплені
Шапка із
звукопровідними
вставками
З

Вн


Ми


Ми

Со
Тн
Нм
Тн, Вн
12

24


12


1
6
6
36
36
36
49
1226.21226.2

1226.1
Начальник
відокремленого
структурного
підрозділу
(колійної машинної
станції, дистанції
захисних
лісонасаджень,
дистанції колії)
Начальник Центру
механізації
колійних робіт
Заступник
начальника
Головний інженер
Черевики шкіряні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Со
Тн


Тн20
12
12
36


36
50
3119

8290.2
Технік

Розподілювач
робіт
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
Черевики шкіряні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
З

Ми
Со
Тн


Тн20
Вн, Тн
12

12
12
36


36
36
51
7241.17243.1
Дефектоскопіст з
ультрозвукового
контролю

Дефектоскопіст з
магнітного контролю
При роботі в
рейкозварювальних
поїздах:
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Черевики шкіряні

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утепленіМи
Ми

Эн
Эн

Нм
Тн, Нл


Нл, Тн


Нл, Тн2012
1

чергові
чергові

12
36


36


36
52
7233.2
Комплектувальник
виробів
і інструментів
При виконанні
роботи із
сортування
і комплектування
рейок для
зварювання:
Костюм брезентовий
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені


Нм
Нм

Мун100


Нт, Нм


Нм


Мун100


12
1

12


36


36


36
53
8311.1


8332.18332.2

7223.1

7233.2


8113.2

1226.2

2149.2

1226.2
Машиністи колійних
машин та їх
помічники
Машиністи
залізнично-
будівельних машин
та їх помічники
Машиністи
хопер-дозаторів
і їх помічники
Машиністи
думпкарів і їх
помічники
Наладчик колійних
машин і механізмів
Слюсар з ремонту
колійних
машин і механізмів
Машиніст
пересувних
компресорних
установок
Машиніст
пересувних
електростанцій
Машиніст
пересувних
зварювальних
агрегатів з
двигунами
внутрішнього
згорання
Майстер колійної
машини
Інженер колійної
машини
Начальник колійної
машини
Костюм бавовняний
Напівплащ з плащ-
намету оранжевого
кольору
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
Окуляри захисні
закриті
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками

При виконанні
налагоджувальних
робіт:
Комбінезон замість
костюма бавовняного
Ми
Вн


Мп
Ми

Эн

Эн
ЗП

Со
Тн


Тн20

Вн, Тн


Нм
9
36


12
1

чергові

чергові
до зносу

12
36


36

36


12
54
8332.1
8331.1
Машиніст
екскаваторів
одноковшових
Машиніст
бульдозера
Тракторист
Комбінезон
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
Чоботи кирзові

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
ПмМи

ЗП

Пульс-М
Ми


Тн


Тн20
121,5

до зносу

до зносу
12


36


36
55
7111.2
Оббирач гірничих
виробок
При виконанні
роботи з нагляду за
станом скель та із
зрізання відкосів
скельних виїмок:
Костюм брезентовий
Черевики
альпіністські з
триконями
Наколінники
брезентові
(на ваті)
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені

При роботі на
висоті додатково:
Пояс запобіжний
тип "ВМ"

Вн
Мп


Ми


Ми

ЗПТн


Тн


Тн20
Вм

24
12


чергові


1

до зносу36


36


36
черговий
56
8231.3

8123.2

8211.2
Обрубувач

Терміст

Шліфувальник
При виконанні
роботи з обрубки
рейок:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені

При роботі на
коліях додатково:
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугамиНм
Мун100
Нм

ГТн


Тн


Тн20
Со12
12
1

до зносу36


36


36
12
57
7129.2
Обхідник колій та
штучних споруд
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
Чоботи кирзові
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Жилети сигнальні із
світловідбивальними
смугами:
літній
зимовий

Взимку додатково:
Кожушок
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Ми

Ми
Вн


Ми

ЗП

Со


Тн
Тн


Тн


Тн20

Вн, Тн


Тн
12

36
24


1

до зносу
6
6


78
36


36


36

36


12
58
8290.2
Оператор з колійних
вимірювань;
оператор
дефектоскопного
візка;
помічник
оператора
дефектоскопного
візка
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
Чоботи кирзові
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Напівчеревики
шкіряні

Взимку додатково:
Кожушок
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Ми

Нм, Ми
Вн


Ми

Со


НмТн
Тн


Тн


Тн20

Тн, Вн


Тн
12

12
36


1

6


1278
36


36


36

36


12
59
6141


6141


8331
6141

6141

6141

1221.2
Робітник зеленого
будівництва

Робітник лісового
господарства

Робітник, що
обслуговує
лісогосподарські
установки

Обрубувач сучків

Лісоруб

Вальник лісу

Майстер лісу
З урахуванням НАОП
3.0.00-3.01-80
При виконанні
роботи із стрижки
живої огорожі і при
рубці захисних
лісонасаджень:
Костюм бавовняний
Куртка брезентова
Нарукавники
брезентові
Рукавиці
комбіновані
Плащ із плащ-намету
Чоботи кирзові
Каска захисна
Окуляри захисні
закриті

При роботі в
оранжереї-теплиці:
Халат бавовняний

При виконанні в
зимовий період
роботи з рубки,
прочистки і
проріджування
захисних
лісонасаджень
і догляду за ними,
а також на роботах
з очищення колій
і стрілочних
переводів від
снігу:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Валянки
Калоші на валянки
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугамиВу
Вн
Вн

Ми

Вн
Ми, Мун5
"Труд"
ЗП
З


Тн


Тн
В
Вн, Тн


Тн
Со12
24
чергові

1

36
12
до зносу
до зносу
12


36


48
24
36


12
12
60
7129
Ремонтник штучних
споруд
Комбінезон
бавовняний
оранжевого кольору
Напівплащ із
плащ-намету або
прогумованої
тканини
Чоботи кирзові
Чуні вірьовочні
або повстяні
Рукавиці
комбіновані
Захисна каска
Окуляри захисні
закриті
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм "Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні

При роботі на
висоті додатково:
Пояс запобіжний

При виконанні робіт
з водоборотьби,
очистки люків,
підкюветів,
дренажів, прорізів,
галерей, штолень та
тунелів, додатково:
Чоботи гумові
Ми


ВнМи
Ми

Ми

"Труд"
ЗП

Со
Тн

Тн20

Вн, Тн


ТнВм
В
12


3612
12

1

до зносу
до зносу

6
36

36

36


12черговий
12
61
7233.2
Слюсар-ремонтник,
зайнятий на ремонті
стрілок, стрілочних
замків, шлагбаумів;
слюсар-ремонтник,
електромонтер,
зайнятий на ремонті
обладнання
пневмообдувки та
електрообігріву
Костюм бавовняний
Наколінники
брезентові оранжеві
(на ваті)
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Плащ із плащ-намету
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм типу
"Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Ми
Ми


Ми
Ми

ЗП

Вн
Со


Тн


Тн20

Тн, Вн
12
чергові


12
1

до зносу

36
12


36


36

36
62
1226.21226.2
1222.21226.2

1226.21222.2
Колійний (шляховий)
майстер з поточного
утримання колії,
земляного полотна і
штучних споруд
Колійний (шляховий)
майстер колійної
машинної станції
Тунельний майстер
Майстер з ремонту
колійних машин і
механізмів
Виконавець робіт
дистанції колії
Виконавець робіт
колійної машинної
станції
Майстер цеху
дефектоскопії
Начальник вагона
(колієвимірю-
вального)
Заступник
начальника вагона
(колієвимірю-
вального)
Начальник вагона
(дефектоскопного)
Заступник
начальника вагона
(дефектоскопного)
Начальник
виробничої
(дефектоскопної)
лабораторії
Костюм бавовняний
Плащ з плащ-намету
або брезенту
Чоботи кирзові
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Чоботи кирзові
утеплені
З
Ву

Ми
Со
Тн

Вн, Тн


Тн
Тн20
12
36

12
12
36

36


12
36
63
3152
Інспектор з
контролю якості
продукції
Інспекції
з приймання
матеріалів
верхньої будови
колії залізничного
транспорту
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Черевики шкіряні
Каска "Труд"
Окуляри захисні
Вн

Ми

Тн

Ми
12

1

36

12
До зносу
До зносу
64
7421.2
Працівники
шпалопросочу-
вальних
підприємств,
майстерень,
дільниць
Костюм брезентовий
Черевики жіночі
полегшені нафто-
масложиростійкі
(жінкам)
Напівчоботи юхтові
з підвищеними
берцями нафто-
масложиростійкі
(чоловікам)
Рукавиці
кислотостійкі КР
Рукавички гумові
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені

При виконанні
роботи з варіння
антисептичної пасти
і гідроізоляційних
покриттів
додатково:
Костюм суконний
(замість
брезентового)
Білизна натільна
(2 пари)
Фартух брезентовий

При виконанні
роботи із зливання
антисептиків
додатково:
Два костюми
брезентових
замість одного
Костюм типу
протиіпритного

Чоботи юхтові
вибухобезпечні
замість напівчобіт
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний
Нм
НмНм
Кк

Нм
Нм

ЗН

Тн


Тн, Нм


Нм
Нм
Нм

Нм


Нл, Нм


Нм


Нм
Нм
ПШ-2
ПЛ-2К
12
1212
1

чергові
чергові

до зносу

36


36


36
12


12

12

24


черговий


12


чергові
3
черговий
черговий
Господарство електрифікації та електропостачання
65
7241.2

3113

3113
7241.27241.23113


1226.2


1222.1


1222.1

1226.2
Майстер
Старший майстер
Старший
електромеханік
Електромеханік
Електромонтер
контактної мережі
(уключаючи
сигналіста)
Електромонтер,
який обслуговує
високовольтні і
низьковольтні
лінії, що живлять
пристрої СЦБ,
освітлення, лінії
повздовжнього
електропостачання,
у тому числі і на
неелектрифікованих
ділянках залізниць
Електромеханік
Електромонтер РРД,
які обслуговують
дистанційне
управління
щогловими
роз'єднувачами
Начальник
дистанції
електропостачання
Заступник
начальника
дистанції
Головний інженер
дистанції
Начальник району
контактної мережі
Начальник району
електропостачання
Плащ з плащ-намету
або прогумованої
тканини для
працівників ЛЕП
і ТП
Напівплащ або плащ
з плащ-намету, або
з прогумованої
тканини для
працівників
контактної мережі
Костюм для
електромонтерів
Рукавиці брезентові
Черевики жіночі
полегшені
нафтомасло-
жиростійкі
Напівчоботи юхтові
з підвищеними
берцями нафтомасло-
жиростійкі або
чоботи кирзові
(чоловікам)
Чоботи гумові
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
Пояс запобіжний
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Каска текстолітова
або поліетиленова
Рукавички бавовняні

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм для
електромонтера
контактної мережі
типу "Енергетик"
Чоботи утеплені
Рукавиці хутряні
або рукавички
двопалі утеплені
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками

При роботі на
стовпах, просочених
антисептиками
додатково:
Костюм брезентовий

При виїзді на лінію
для перевірки стану
обладнання, при
виконанні робіт з
усунення
пошкоджень:
Плащ з прогумованої
тканини
Чоботи кирзові
Теплозахисний
костюм "Енергетик"
Рукавиці ватяні
Чоботи кирзові
утеплені
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Каска "Труд"
Вн
Вн

Ми

Ми
НмНм

В
Эв

Эв
ПМ-Нл
Со


"Труд"

Ми


Тн
Тн20
Тн


Вн, ТнНмВн

Мп
Тн

ТН
Тн20

Со
36
36

12

1
1212

36
чергові

чергові
черговий
6


до зносу

6


36
24
12


36черговий36

24
48

12
36

12


до зносу
66


3113

3113

7241.2
3113

3113
7241.2
3113

3113
7241.2
3152
3152
Працівники тягової
підстанції:
Старший
електромеханік
Електромеханік
(крім чергового)
Електромонтер

Працівники
ремонтно-
ревізійного цеху:
Старший
електромеханік
Електромеханік
Електромонтер

Працівники
підрозділу
"Енергозбут":
Старший
електромеханік
Електромеханік
Електромонтер
Старший інспектор
Інспектор
При виконанні
роботи на тяговій
підстанції:
Костюм
електромонтера
Плащ з плащ-намету
або прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
Пояс запобіжний
Черевики

На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Теплозахисний
костюм для
електромонтера
контактної мережі
"Енергетик"
Чоботи утеплені
Рукавички бавовняні
Рукавиці двопаліМи

Вн


Ми

Эв

Эв
ПМ-Нл
Ми
Тн
Тн20
Ми
Тн12

36


1

чергові

чергові
черговий
12
36
36
6
12
67
3113


3113

7241.2
Старший
електромеханік

Електромеханік

Електромонтер
(всіх найменувань)
Начальник РРД
При виконанні робіт
в дорожній
електротехнічній
лабораторії і
вагонах з перевірки
стану контактної
мережі:
Напівплащ із
плащ-намету або
брезенту
Костюм
електромонтера
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм для
електромонтера
контактної мережі
типу "Енергетик"
Чоботи утепленіВу


Ми
Тн
Тн2036


12
36
36
68
9132
Прибиральник
виробничих
приміщень
При роботі на
тягових
підстанціях:
Халат бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
бавовняний
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладціЗ
В
Вн
Ми

З

Тн12
12
чергові
1,5

24

36
69
3113
Електромеханік
(черговий)
тягових
підстанцій
Костюм
електромонтера
Плащ із
прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Калоші діелектричні
Чоботи кирзові
Рукавички
діелектричні

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Рукавиці двопалі
Ми

Вн


Ми

Эв
Ми
Эв

Тн


Тн


Тн20

Тн
12
черговий
(2 пл. на
підст.)

1

чергові
24
чергові

чергові
(по 2
компл. на
підст.)


36

12
Вантажно-розвантажувальні роботи
70
8334.2

8334.2


8321.2
Водій навантажувача

Водій електро-
і автовізка

Водій
мототранспортних
засобів
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету
або брезенту
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Пм
Ву

Ми

Ми
Тн

Тн20
9
36

1

12
36

36
71
9333
Вантажник
При виконанні робіт
з навантаження і
вивантаження
вантажів і багажу
із залізничного
рухомого складу і
автотранспорту:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
металевим носком
Наплічники
бавовняні
Наколінники
бавовняні
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах додатково:
Напівплащ із
плащ-намету або
брезенту

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені

При навантаженні
і вивантаженні
вантажів, які
пилять:
Комбінезон
бавовняний з
капюшоном із
пилонепроникної
тканини замість
костюма бавовняного
Окуляри захисні
закриті
Респіратор

При навантаженні
і вивантаженні
вугільних брикетів
із вмістом пеку і
виробів, покритих
масою, яка містить
пек:
Капелюх бавовняний
із широкими полями
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті

При навантаженні
і вивантаженні
шкірсировини,
волосся в м'якій
тарі і без тари:
Костюм брезентовий
замість костюма
бавовняного
Калоші гумові
Рукавиці брезентові
Шолом бавовняний

При навантаженні і
вивантаженні кислот
і інших їдких і
шкідливих речовин:
Костюм суконний
замість костюма
бавовняного
Чоботи гумові
Рукавиці суконні
Шолом бавовняний
Окуляри захисні
закриті
Респіратор

При роботі
з рідкими
отрутохімікатами
додатково:
Комбінезон і шолом
бавовняний з
кислотостійким
просоченням
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
технічні
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані

При роботі з
отрутохімікатами,
які пилять,
сипучими і твердими
додатково:
Комбінезон і шолом
бавовняний із
пилонепроникної
тканини
Рукавиці
комбіновані
Чоботи гумові
Панчохи ватяні
прострочені
Капюшон бавовнянийПм
Мун100

Ми

Ми

Ми
Ву


Тн

Тн20


Пм

Г

Пульс-М
З

Нт
ГБм


Бм, В
Ву
Бм

К80


Кк
К80
З
Г

Пульс-М

ЯжЯж

Яж

Яж
ЯжЯа, ПмПм

Ят
Пм

Пм9
12

чергові

чергові

1
36


36

36


12

до зносу

до зносу
черговий

2
до зносу12


чергові
2
черговий

12


чергові
чергові
черговий
до зносу

до зносу

12черговий

6

чергові
чергові121

чергові
6

12
72
1226.2
1222.2
Майстер
навантажувально-
розвантажувальних
робіт

Змінні майстри
з приймання і
здавання вантажів
на припортових і
прикордонних
станціях
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Ву


Тн

Тн20
12
36


48

36
73
8333.1


8311.28333.3

8111.2

8340.2
Машиніст крана
(кранівник)

Помічник машиніста
самохідного
залізничного крана

Лебідник

Машиніст конвеєра

Моторист
(всіх найменувань)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені

На електрифікованих
агрегатах
додатково:
Рукавички
діелектричні
Ми
Ми
МиТн

Тн20

Эн
12
12
148

48

чергові
74
9332


93329332

7233.2
3422
Прийомоздавальник
вантажу та багажу

Прийомоздавальник
вантажу і багажу
в поїздах

Приймальник поїздів

Бригадир
(звільнений)
підприємств
залізничного
транспорту, який
працює на пункті
комерційного
огляду

Старші агенти
і агенти з передачі
вантажів на
портових і
прикордонних
станціях
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету
або брезенту (при
виконанні вантажних
операцій на
відкритому повітрі)
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Напівчеревики
жіночі
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

На зовнішніх
роботах додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

Приймальникам
поїздів,
прийомоздавальникам
вантажу і багажу
взимку: в морських
і річних портах,
на пристанях і
на прикордонних
станціях замість
теплозахисного
костюма - костюм
типу "Гудок"

На пунктах зливання
і наливання
нафтопродуктів:
Костюм бавовняний
з масложиростійким
просоченням замість
костюма бавовняного
Черевики шкіряні
на підошві із
нафтостійкої гуми
замість черевиків
шкіряних

На пунктах зливання
і наливання
етилованого бензину
додатково:
Фартух прогумований
Нарукавники
прогумовані
Рукавички гумові
Протигаз шланговий

Під час приймання
і здавання сипучих
вантажів, які
пилять,
отрутохімікатів,
кислот і інших
шкідливих речовин:
Комбінезон
бавовняний із
пилонепроникної
тканини замість
костюма бавовняного
Чоботи гумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
Ми
Ву
Ми

Ми
Ми

Со

Тн

Тн20
Тн
НлНл

Нл
Нл

Нл
ПШ-2
Ят, Пм
Ят, В
Г

Пульс-М
12
36
1

12
12

6

36

36
48
1212

черговий
чергові

чергові
черговий
12
чергові
до зносу

до зносу
75
9322
Станційний робітник
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Напівчеревики
шкіряні
Плащ з прогумованої
тканини
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

Станційним
робітникам,
зайнятим усуненням
комерційних
несправностей:
Черевики шкіряні
замість
напівчеревиків

При обслуговуванні
водогрійного котла
на станції
додатково:
Окуляри захисні
закриті

При виконанні
роботи із
заправлення і
обслуговування
гасових ліхтарів і
сигналів додатково:
Фартух прогумований
Нарукавники
прогумовані
Ми
Ми

Ми

Вн

Со


Тн

Тн20


МиЗП
Нл
Нл
12
1

12

36

12


36

36


12до зносу
6
чергові
76
7215.2
7215.2
Стропальник
Такелажник
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Черевики шкіряні з
металевими носками
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

Стропальнику
додатково:
Напівплащ із
плащ-намету або
брезенту
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Стропальникам
і робітникам
комплексних бригад,
які переважно
виконують функції
стропальників
механізованих
дистанцій
навантажувально-
розвантажувальних
робіт,
дозволяється:
Замість напівплащів
із плащ-намету або
брезенту видавати:
напівплащі із
прогумованої
тканини
Ву


Мун 100

Ми

"Труд"
Тн

Тн20Ву


Со

Вн
9


12

1

до зносу
36

3624


6

24
77
7241.1
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів і
автоматики
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні

На зовнішніх
роботах додатково:
Напівплащ із
плащ-намету або
брезенту

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи утеплені
Ми
В
Ми

МиВу


Тн

Тн20
12
чергові
1

1236


36

36
Вагонне і пасажирське господарства
78
7241.2
Акумуляторник
При виконанні
роботи з перевірки
і ремонту
акумуляторних
батарей
пасажирських
вагонів у поїздах і
на коліях станцій:
Костюм бавовняний
із кислотозахисним
просоченням або
Костюм
грубошерстний
Напівплащ із
плащ-намету або
прогумованої
тканини
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Фартух прогумований
з нагрудником
Нарукавники
прогумовані
Рукавички гумові
кислотостійкі
Рукавиці
кислотозахисні КР
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені
К20


К20

ВнК20
К20
К20

К20

К20

Кк

Г

Тн

Тн20
6


12

3612
24
12

чергові

чергові

1

до зносу

36

36
79
7221.2
Бандажник,
штампувальник
При виконанні
роботи із знімання
і насадки бандажів
колісних пар:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
металевими носками
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Тт
Мун100

Тп100
ЗП
12
9

1
до зносу
80
7233.2
Робітники, зайняті
на ремонті
і обслуговуванні
обладнання на
коліях:
пунктів підготовки
вагонів під
навантаження;
пунктів
перестановки
вагонів;
на спеціально
виділених коліях
відчеплювального
ремонту вагонів
і ремонту
контейнерів;
пунктів
технологічного
обслуговування;
депо
Костюм бавовняний
Напівплащ із
плащ-намету або
прогумованої
тканини
Рукавиці
комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Черевики шкіряні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
ВнМи

Эн
Эн

Ми
Со
Тн

Тн20
9
361

чергові
чергові

9
6
36

36
81
7241.1


7243.1
Дефектоскопіст з
магнітного контролю

Дефектоскопіст із
ультразвукового
контролю
При виконанні
роботи з огляду
колісних пар і
інших частин
(деталей) рухомого
складу:
Черевики шкіряні
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Нарукавники
прогумовані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Жилет сигнальний

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці


Нм
Нл
Нл
Нл

Нл

Эн
Эн

Со


Тн


12
9
12
1

чергові

чергові
чергові

6


36
82
8122.2
Заливальник
свинцево-
олов'янистих
сплавів
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Фартух брезентовий
з нагрудником
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Тр


Тп, Тр
Тр

Тр
ЗН
6


6
6

15 дн.
до зносу
83
8151.3

7141.2
Фарботерник

Маляр, зайнятий
фарбуванням
рухомого складу
Оздоблювач
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Шолом бавовняний
Окуляри захисні
закриті

Фарботерникам
додатково:
Нарукавники
прогумовані

При роботі
пульверизатором
додатково:
Респіратор

При роботі із
шкідливодіючими
фарбами додатково:
Рукавички гумові

При фарбуванні низу
кузова і ходових
частин:
Комбінезон
бавовняний із
капюшоном із
пилонепроникної
тканини замість
костюма бавовняного
Наколінники
брезентові
(на ваті)

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Пм
Ми
Пм

Пм
Г
Пм

Пульс-М
Яж
Пм

Ву


Тн
9
9
1

12
до зносу
чергові

до зносу
6
12

чергові


36
84
8290.28152.2
Машиніст мийної
установки
Мийник, зайнятий
промиванням
і виваркою в лузі
деталей в ваннах
і мийних машинах

Машиніст мийних
машин
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Нарукавники
прогумовані
Рукавички гумові
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах додатково:
Напівплащ із
прогумованої
тканини

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Щ20
Щ20
Щ20

Щ20
Щ20
Щ20

Г
Вн


Тн


Тн20
9
12
чергові

12
6
1

до зносу
24


36


36
85
8113.2
Машиніст
промивально-
пропарювальної
станції
При виконанні
роботи з
обслуговування
машинного
і вакуумного
відділення
очищувальної
і бойлерної
установок:
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані

При роботі
в машинному
відділенні
додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні

Щ20

Щ20


Эн
Эн

12

1


чергові
чергові
86
3115
Механік і начальник
рефрижераторної
секції,
вагонів-
транспортерів
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Респіратор
Фартух
кислотостійкий
Рукавички
кислотостійкі
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Ми

Ми
Эн
Эн

Пульс-М
К50

К50

ЗПТн

Тн20
12
1

12
чергові
чергові

до зносу
черговий

чергові

до зносу36

24
87
8223.2
Мийник
При виконанні
роботи з очищення
і миття роликових
підшипників
рухомого складу:
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Рукавички
кислотолугостійкі
Нарукавники
прогумовані
Напівчоботи юхтові
з підвищеними
берцями
нафтомасложиростій-
кі (чоловікам)
Черевики жіночі
полегшені нафто-
масложиростійкі

Нм
Щ20
Нм

К20, Щ20

К20

Нм
Нм

9
6
1

2

чергові

12
12
88
9142
Мийник-прибиральник
рухомого складу
При виконанні робіт
з обслуговування
локомотивів,
моторвагонного
рухомого складу,
пасажирських і
вантажних вагонів:
Комплект водо-
відштовхувального
одягу
Костюм бавовняний
або:
(Замість комплекту
водовідштовхуваль-
ного одягу:
Мийнику - костюм
брезентовий
Прибиральникам -
костюм бавовняний)
Окуляри захисні
закриті

При внутрішньому
прибиранні рухомого
складу, митті
підлог і місць
загального
користування
додатково:
Калоші гумові
Рукавички гумові
Фартух прогумований
з нагрудником

На зовнішній
обмивці додатково:
Чоботи гумові
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавиці
кислотостійкі КР

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

При виконанні
роботи з очищення
і обмивки вантажних
вагонів:
Комплект водо-
відштовхувального
одягу для мийників-
прибиральників
рухомого складу
або:
(Замість комплекту
водовідштовхуваль-
ного одягу:
мийникам - костюм
брезентовий
прибиральникам -
костюм бавовняний)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Берет суконний
Рукавички гумові
Калоші гумові
Респіратор

При виконанні
роботи з очищення і
промивання вагонів
з-під
отрутохімікатів і
мінеральних добрив
додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавички гумові
Калоші гумові
Берет суконний
Нарукавники
прогумовані
Фільтруючий
протигаз

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утепленіВн


Ми
Ву

Ми

ЗП

В
Вн
Вн
В
Вн

К20

Тн

Тн20

Вн
Вн

Ми

Ми

В
Пм
Вн
В
Пульс-М
Яж

Яж
Яж
Яж
Яж

ПМГТн


Тн


Тн2024


9
12

9

до зносу

чергові
чергові
6
12
12

3

36

36


12

9

9
12
12
24
12
12
до зносу
12

6
24
24
чергові

до зносу36


36


36
89
9322
Підсобний
(транспортний)
робітник
На роботі з
транспортування
колісних пар:
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Напівплащ із
прогумованої
тканини

На зовнішніх
роботах додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи кирзові
утепленіМи
Ми

Мун100
Вн

Тн

Тн2012
15 днів

9
36

36

36
90
7241.2
Поїзний
електромонтер
Поїзний
електромеханік
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Напівчеревики
шкіряні
Напівплащ із
прогумованої
тканини

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Ми

Эв
Эв

Ми

Вн
Тн

Тн20
12
1

чергові
чергові

24

36
48

36
91
5112
Провідник
пасажирського
вагона
Халат бавовняний
(два)
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Напівплащ із
прогумованої
тканини

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені

При виконанні
роботи з опалення
вагонів, що
перебувають у
відстої і ремонті:
Костюм бавовняний
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми

Ми

Вн, К20
Вн
Тн


Тн20


Ми
Ми
ЗПТн


Тн20
12

1

6
36
36


36


12
3
до зносу36


36
92
5112
Провідник
службово-технічного
вагона
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці
комбіновані
Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Валянки
Калоші на валянки
Ми
Ми
Вн, К20
Ми


Тн


Тн
В
12
12
чергові
1


36


48
24
93
8290.27233.2
Промивальник-
пропарювальник
цистерн

Слюсар з ремонту
рухомого складу,
зайнятий на заміні
і заправці клапанів
зливних приладів
цистерн
Костюм брезентовий
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Рукавиці брезентові
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний
Чоботи юхтові
вибухобезпечні

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи юхтові
утеплені
вибухобезпечні

При виконанні
роботи з очищення
цистерн з-під їдких
речовин
і етильованого
бензину додатково:
Чоботи гумові
Костюм типу
протиіпритного

Замість костюма
брезентового і
білизни натільної
терміном носіння 6
місяців видаються:
Одночасно два
костюма брезентових
і дві пари білизни
натільної на строк
носіння 8 місяців

При наявності на
промивально-
пропарювальній
станції обладнання
для застосування
пневмокостюмів слід
видавати замість
передбачених двох
костюмів
брезентових:
Костюм брезентовий
Пневмокостюм

Промивальнику-
пропарювачу цистерн
при виконанні робіт
із зливання
і збирання нафтових
залишків:
Костюм із
плащ-намету
Черевики
Чоботи на
поліуретановій
підошві
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені
Ву
Нм, Ву

Щ20
ПШ-2
ПЛ-2
НмТн

Тн20

Яж
ЯжВнВу
Нл

Нм
Нм


Нм
ГТн

Тн20
6
6
6
1
до зносу
черговий
636

12

6
черговий812
1212

24
24


1
до зносу36

36
94
7233.2
7233.2
Робітники, зайняті
на ремонті
вантажних,
пасажирських
і рефрижераторних
вагонів і
контейнерів в депо,
на пунктах
технічного
обслуговування
і перестановки
вагонів, на пунктах
підготовки вагонів
Слюсар з ремонту
рухомого складу,
зайнятий на
автоконтрольних
пунктах
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Черевики шкіряні
Напівчеревики
шкіряні (жінкам)

На зовнішніх
роботах додатково:
Напівплащ з
капюшоном із
плащ-намету або
прогумованої
тканини

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
з подовженою
курткою згідно з
ОСТ 17-328-74 або:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

На пунктах
навантаження солі
додатково:
Чоботи гумові

Слюсарю з ремонту
обладнання
пасажирських
вагонів додатково:
Рукавички
діелектричні

При виконанні
покрівельних робіт
додатково:
Чуні повстяні
Наколінники
брезентові
(на ваті)

При виконанні
котельних і
клепальних робіт:
Рукавиці
антивібраційні
Ми
Ми

ЗП

Ми
Ми
Вн


Тн
Тн

Тн20
В

Эн

Ми
Ми


Мв
9
1

до зносу

12
12
36


48
36

36
12

чергові

чергові
чергові


1
95
8153.3
Регенераторник
відпрацьованого
масла
Халат бавовняний
(жінкам)
Костюм бавовняний
(чоловікам)
Напівчоботи юхтові
з підвищеними
берцями нафто-
масложиростійкі
(чоловікам)
Черевики жіночі
полегшені нафто-
масложиростійкі
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові

На сортуванні
матеріалів
додатково:
Респіратор
Нм

Нм

Нм
Нм


Нм
Нм

Нм
Пульс-М
12

12

12
12


черговий
1

чергові
до зносу
96
7221.2
Ресорник на обробці
гарячого металу
При виконанні
роботи з ремонту
ресор і пружин
рухомого складу:
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просочуванням
Фартух брезентовий
з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Тр


Тр

Мун50
Тр
Г
12


12

12
15 днів
до зносу
97
7233.1
Слюсар-ремонтник
При виконанні
роботи з продування
вентиляційних
каналів
цільнометалевих
пасажирських
вагонів:
Костюм бавовняний
із пилонепроникної
тканини
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор

При виконанні робіт
з обслуговування
вентилів на
відкритих естакадах
промивально-
пропарювальних
станцій:
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
брезентові

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені

При виконанні
роботи з ремонту
обладнання естакад
і трубопроводів
промивально-
пропарювальних
станцій, пунктів
і поїздів:
Комбінезон
бавовняний з водо-
відштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утепленіПн


Пм

Г

Пульс-М
Ми

Ми
ВуТн


Тн


Тн20

ВуМи
Ву
Тн


Тн


Тн2012


1

до зносу

до зносу
9

12
136


36


36

612
3
36


36


36
98
7233.2
Слюсар з ремонту
рухомого складу
При виконанні
роботи з
розбирання, ремонту
і монтажу роликових
букс:
Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці
кислотозахисні КР
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці

Нм
Нм
К20

Нм


Тн

9
6
1

12


36
99
7233.2


7233.2

7233.2


3115

7233.2


71242

7422.2
Старший оглядач
вагонів

Оглядач вагонів

Оглядач-ремонтник
вагонів

Механік

Слюсар з ремонту
рухомого складу

Тесляр

Столяр, зайнятий на
пунктах технічного
обслуговування
вагонів до
перевезень, пунктах
перестановки
вагонів
Костюм бавовняний
Напівплащ із
плащ-намету або
прогумованої
тканини
Чоботи на
поліуретановій
підошві (чоловікам)
Черевики жіночі
полегшені
нафтомасложиро-
стійкі
Літній головний
убір
Рукавиці
комбіновані
Захисна каска

На пунктах
навантаження солі
додатково:
Чоботи гумові

При виконанні
роботи з огляду
вагонів на
нафтоналивних
і промивально-
пропарювальних
станціях і пунктах
додатково:
Костюм брезентовий

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

При виконанні
робіт з огляду
внутрішнього
обладнання
пасажирських
вагонів видаються
тільки:
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Каска захисна

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Ми
ВнНм


Нм3

Нм

"Труд"
В

Нм


Тн

Тн20
Ми
Ми

Ми
"Труд"


Тн
9
2412


1212

1

до зносу
12

12


36

36
12
1

18
до зносу


36
100
8171.2
Оператор пункту
технічного
обслуговування
вагонів
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Ми
Ми

Со
Тн
12
3

12
36
101
8162.2
Чистильники
При виконанні
роботи з промивання
трафаретів цистерн
на нафтоналивних і
промивально-
пропарювальних
станціях і пунктах:
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
або:
Чоботи кирзові
Фартух
прогумований
Рукавички гумові
Нарукавники
брезентові

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені

При виконанні
роботи з очищення
рухомого складу,
виробів, деталей,
вузлів від бруду,
іржі вручну і
хімічним способом:
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Фартух брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені

При виконанні
роботи з їдкими
речовинами (лугами,
гасом, ацетоном
тощо) додатково:
Рукавички гумові
Нарукавники
прогумованіНм

Нм

Нм
Нм

Нм
Нм

Тн


Тн


Тн20
К20


К20
К20
К20

Г

Тн

Тн20


Щ20
Щ209

12

18
6

6
6

36


36


36
12


6
12
1

до зносу

36

36


чергові
чергові
102
9322
Екіпірувальник
При виконанні
роботи з
обслуговування
пасажирських і
рефрижераторних
вагонів:
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Рукавиці брезентові
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи утеплені
Екіпірувальникам
водою і вугіллям
замість костюма
бавовняного
видавати:
Комплект водо-
відштовхувального
спецодягу

При виконанні
роботи з
екіпірування водою
додатково:
Чоботи гумові

При виконанні
роботи з
екіпірування
пасажирських
і рефрижераторних
вагонів паливом:
Черевики шкіряні
з металевим носком


Ми
Вн


Ми
Ми


Тн

Тн20

ВнВМун 25


9
36


1
12


36

36

241212
103
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електрообладнання
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми
Ми
Эн
ЭнТн


Тн


Тн20
12
12
чергові
чергові36


36


36
104
1226.2

1226.2
4133
3439


1226.2
Майстер і старший
майстер, які
зайняті на планових
видах ремонту
вагонів

Майстер, зайнятий
на пункті
підготовки вагонів
під навантаження

Працівник з
приймання
(приймальник)
вагонів

Інструктор
вагонного депо

Майстер, зайнятий
на пункті
технічного
обслуговування
вагонів
Костюм бавовняний
Плащ із плащ-намету
або прогумованої
тканини
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Чоботи утеплені
Теплозахисний
костюм
Ми
Вн


Ми


Тн20
Тн
12
36


12


36
36
105
1226.2
7233.2
Майстер і бригадир
(звільнений)
підприємств
залізничного
транспорту, які
зайняті на промивці
цистерни
На промивально-
пропарювальних
станціях, пунктах
і в поїздах:
Костюм брезентовий
Чоботи юхтові
вибухобезпечні
Рукавиці брезентові

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм
Чоботи юхтові
утеплені
вибухобезпечні
Вн
Мн

Мн
Тн

Тн20
24
24

1
36

48
Залізничні водопостачання і каналізація
106
8163.2
Машиніст
залізничного
водопостачання
Костюм бавовняний
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні

При обслуговуванні
хлораторної
установки
на водокачці
видаються по
одному комплекту:
Рукавички гумові
Протигаз

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Вн
Ми
В
Ми

ЗП

Эн
Эн
Яж
ПМГ (В)


Тн


Тн20
12
черговий
12
чергові
1

до зносу

чергові
чергові
чергові
черговий


36


36
107
8163.2
Машиніст насосних
установок
При виконанні
роботи з перекачки
фекальних вод:
Костюм бавовняний
з водовідштовху-
вальним просоченням
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утепленіВн, Бм


Ми, Бм
В
Ми

Эн
Эн

Тн


Тн2012


12
чергові
1

чергові
чергові

36


36
108
4133
Провідник із
супроводження
вантажів
При обслуговуванні
у водопоїзді
і вагоні-баці:
Костюм бавовняний
з водовідштовху-
вальним просоченням
Черевики шкіряні
Плащ із брезенту
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Куртка на
утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утепленіВн


Ми
Ву
МиТн


Тн


Тн2021


12
48
148


36


36
109
7233.2
Слюсар аварійно-
відбудовних
робіт
При виконанні
роботи з очищення,
промивання цистерн
і резервуарів для
перевезення і
зберігання питної
води:
Комбінезон
бавовняний із водо-
відштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Черевики шкіряні

При виконанні
роботи з ремонту
обладнання і споруд
залізничного
водовідведення
додатково:
Гідрокостюм
Протигаз

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утепленіВнВ
Вн
МиВн
ПМГ (В)


Тн


Тн


Тн2012чергові
чергові
12черговий
черговий


36


36


36
110
7233.1

1226.2
Слюсар-ремонтник

Майстер (старший
майстер) дистанції
водопостачання і
санітарно-технічних
споруд, які
обслуговують мережі
і споруди
водопостачання
При виконанні
роботи з
обслуговування і
ремонту обладнання
і споруд
залізничного
водопостачання:
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
закриті
Черевики шкіряні

При роботі
в мокрому ґрунті
додатково:
Чоботи гумові
рибальські

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи кирзові
утепленіВу


Вн
ЗП

Ми
В

Тн

Тн2012


4
до зносу

12
12

36

36
111
9322
Екіпірувальник
При виконанні
роботи з
обслуговування
гідроколонок:
Костюм бавовняний
з водовідштовху-
вальним просоченням
Плащ з капюшоном із
брезенту
Рукавиці брезентові
Чоботи гумові

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Ву


Ву

Ву
В


Тн


Тн


Тн20
12


36

3
12


36


36


36
Загальні професії транспорту
112
8324.2
8324.2
8324.2


8311.2

8311.2
Водій дрезини
Машиніст мотовоза
Машиніст
автомотриси

Помічник машиніста
мотовоза
Помічник машиніста
автомотриси
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
або
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи кирзові
утеплені
Ми
Ми

ЗПТн


Тн

Тн20
12
1

до зносу48


36

36
113
7231.1
Випробувач двигунів
При роботі на
експериментальних
випробуваннях
дизелів і
газогенераторів
у приміщеннях:
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Навушники
протишумові тип ЗМ


Нл

Нм
Нл


12

12
1

до зносу
114
9411
Комірник
При видаванні
із складів
підприємства
інструменту,
запасних частин,
лакофарбових
виробів,
паливномастильних
матеріалів:
Халат
лавсано-віскозний
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Рукавички гумові
Нарукавники

При роботі на
відкритому повітрі
і в неопалюваних
приміщеннях взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені

Нл

Нм

Нм

Нм
Нм


Тн


Тн


Тн20

12

12

1,5

чергові
6


36


36


36
115
8290.2

4223
Оператор ЕОМ

Телефоністка
Халат бавовняний
(світлого кольору)
Капці на
прогумованій
підошві
З

Ми, У
12

12
116
7215.2

1226.2
1222.2
Робітники

Майстри
відбудовних
поїздів залізниць
(постійний штат)

Начальники
відбудовних поїздів
і їх заступники
Чоботи кирзові
Комплект спецодягу
для працівників
сортувальних
станцій (костюм
типу "Башмачник")
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані

Взимку додатково:
Кожушок
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Шапка-вушанка із
звукопровідними
вставками
Рукавиці ватяні
Валянки
Калоші на валянки
Шлемофон з
ларингофоном
Ми
Вн
Ми
МиТн
Тн

Вн, Тн


Тн
Тн
В

24
12
178
48

36


2
48
24
черговий
117
7215.2
Робітники, які
зайняті на
полігонних
експериментальних
випробуваннях
залізничної
техніки
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Ми
Ми

ЗП

Тн


Тн


Тн20
12
1,5

до зносу

36


36


36
118
8163.2
Роздавальник
нафтопродуктів
Комбінезон
бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Брюки бавовняні
на утеплювальній
прокладці
Чоботи утеплені
Нл

Нл
Нл

Нм


Тн


Тн


Тн20
12

9
1

12


36


36


36
119
7215.2
Робітники, які
зайняті зарядкою
і ремонтом
вогнегасників
Костюм бавовняний з
кислотостійким
просоченням
Рукавиці КР
Черевики шкіряні
К20


К20
К20
12


1
9
120
3119
Працівники
теплотехнічних
лабораторій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Фартух прогумований
Респіратор
Навушники
протишумові тип ЗМ

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи утеплені
Нл
Ми
Нм
Нм
Нм
Нм
Пульс-М
Тн
Тн20
12
12
1
12
чергові
черговий
до зносу

чергові


36
36
121
7233.1
Слюсар-ремонтник
При виконанні робіт
з ремонту
підіймальних
кранів, механізмів,
обладнання і
інструментів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані

На зовнішніх
роботах додатково:
Плащ із плащ-намету

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи утеплені


Ми
Нм
Нм
Ву
Тн

Тн20


12
12
1
36
36

36
122
9322
Станційний робітник
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Напівчеревики
шкіряні
Плащ із
прогумованої
тканини

На зовнішніх
роботах додатково:
Плащ із плащ-намету

На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Зима"
Чоботи утеплені
Ми
Ми

Ми

Вн

Ву
Тн

Тн20
12
1

12

6

36
36

36
123
12322149.2
Начальник відділу
охорони праці
Начальник сектору
охорони праці
Інженер з охорони
праці
Костюм бавовняний
Чоботи

Узимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"

На підприємствах,
пов'язаних з рухом
поїздів:
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Ми
Ми


Тн

Со
12
24


48

12
124
1222.2


2149.2


2429

3113
Начальник відділу
Центру технічної
діагностики (ЦТД)
та експертно-
електротехнічного
центру (ЕЕТЦ)

Інженер-технолог
ЦТД та ЕЕТЦ

Експерт ЦТД та ЕЕТЦ

Електромеханік
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
закриті

Взимку додатково:
Теплозахисний
костюм типу "Гудок"
Чоботи кирзові
утеплені

При роботах
на об'єктах
з виділенням пилу:
Респіратор

При роботах
на об'єктах
з підвищеним рівнем
шуму:
Навушники
протишумові
З, Ми
Ми
Ми

Тн

Тн20

Пульс-М

типу Н-А2
12
12
3

До зносу48

36

До зносу

До зносу
125
7243.1
Дефектоскопіст
Центру технічної
діагностики та
ЕЕТЦ;
дефектоскопіст
центру атестації
зварників
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці
комбіновані
Нарукавники
прогумовані
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні

Взимку додатково:
Куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці
Чоботи кирзові
утеплені
Нл
Нм
Нл, Нм
Нм

Нм

Эн
ЭнТн


Тн20
12
12
12
1

чергові

чергові
чергові36


36


( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

3. Норми спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, які видаються на об'єкти як інвентар

N з/п
Назва спецодягу, спецвзуття
та інших засобів
індивідуального захисту
Одиниця
виміру
Норма на
об'єкт
Термін
носіння в
місяцях
1
2
3
4
5
Відновлювальні поїзди
1
Куртки бавовняні на
утеплювальній прокладці
шт.
50
36
2
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
шт.
50
36
3
Валянки
Калоші на валянки
пар
пар
60
60
48
24
4
Рукавиці комбіновані
пар
60
12
5
Рукавиці брезентові
пар
100
12
6
Кожушки
шт.
40
72
7
Шапки-вушанки
шт.
60
36
8
Костюми брезентові
шт.
20
48
9
Плащі брезентові або із
тканини з однобічним
гумуванням (дозволяється
напівплащі замість
плащів - 50%)
шт.
30
72
10
Чоботи кирзові
пар
60
36
11
Чоботи гумові
пар
30
24
12
Окуляри захисні
шт.
20
до зносу
13
Респіратори "Пульс-М"
шт.
40
до зносу
14
Костюми бавовняні
компл.
60
24
15
Рукавички гумові технічні
пар
20
12
16
Рукавички діелектричні
пар
20
12
17
Ізолювальний протигаз ІП-4
з регенеративними патронами
і пусковими брикетами
шт.
10
до зносу
18
Каски захисні
шт.
40
до зносу
19
Сигнальні жилети із
світловідбивальними смугами
шт.
40
24
20
Костюми захисні
шт.
30
36
21
Окуляри для газозварника
шт.
2
до зносу
22
Маски або щитки для
електрозварника
шт.
2
до зносу
23
Протигази фільтрувальні
ГП-4
шт.
30
До зносу
Снігоочисники, струги, снігоприбирачі
24
Кожушки
шт.
5
72
25
Валянки
пар
5
48
26
Калоші на валянки
пар
5
24
27
Шапки-вушанки
шт.
5
36
28
Рукавиці брезентові
пар
5
12
Дистанції колії (для вивантаження шпал, просочених
антисептиками)
29
Костюми брезентові
компл.
30
24
30
Черевики шкіряні
пар
30
24
31
Рукавиці брезентові
пар
30
6
32
Шоломи
шт.
30
24
33
Наплічники
шт.
30
24
Колійні машинні станції (для вивантаження шпал, просочених
антисептиками)
34
Костюми брезентові
компл.
20
24
35
Черевики шкіряні
пар
20
24
36
Рукавиці брезентові
пар
20
6
37
Шоломи
шт.
20
24
38
Наплічники
шт.
20
24
Дистанції колії (для виконання періодичних оглядів колії і
встановлення чергування на дільницях, де немає обхідників колії,
на колійну бригаду)
39
Кожушки
шт.
2
66
40
Плащі з
водовідштовхувальним
просоченням
шт.
2
36
41
Чоботи гумові
шт.
2
24
Монтажно-відбудовні автодрезини і автолетючки (на район
контактної мережі)
42
Кожушки
шт.
15
72
Ремонтно-відбудовчі летючки, які обслуговують повітряно-кабельні
лінії зв'язку і СЦБ
43
Калоші діелектричні
пар
20
чергові
44
Рукавички діелектричні
пар
20
чергові
45
Чоботи гумові
пар
20
чергові
46
Костюми брезентові
компл.
20
чергові
47
Жилети сигнальні із
світловідбивальними смугами
шт.
20
чергові
48
Рукавиці брезентові
пар
20
чергові
Геофізичні, гідрометеорологічні станції, лабораторії і їх філії
та синоптичні групи, лабораторії з контролю за забрудненням
атмосфери повітря (для виконання робіт на лініях),
габаритообстежувальні, мостовипробувальні і тунельно-
обстежувальні групи та колієобстежувальні станції. На геофізичну
станцію, філіал або лабораторію, інженерно-геологічну базу з
перевірки профілю і плану колії (у тому числі відділ з перевірки
земляного полотна, габаритно-обстежувальний відділ, відділ з
перевірки плану і профілю колії, відділ перевлаштування станцій)
49
Костюм бавовняний з
водостійким просоченням
компл.
3
12
50
Плащі водонепроникні
шт.
3
48
51
Чоботи геологічні або
кирзові
пар
3
24
На зовнішніх роботах взимку додатково:
52
Куртки бавовняні на
утеплювальній прокладці
шт.
3
36
53
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
шт.
3
36
54
Валянки
пар
3
48
55
Калоші на валянки
пар
3
24
Колієвимірювальні вагони, вагони контролю колії, лабораторії
рейкової дефектоскопії, ультразвукові вагони-дефектоскопи,
вагони-дефектоскопи, дефектоскопні автомотриси
56
Кожушок (куртка бавовняна
на утеплювальній
прокладці - для Автономної
Республіки Крим)
шт.
2
чергові
57
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
шт
2
чергові
58
Валянки (чоботи кирзові
утеплені - для Автономної
Республіки Крим)
пар
2
чергові
59
Калоші на валянки
пар
2
24
Ревізорський апарат з безпеки руху (ревізори з безпеки руху
залізниць під час перебування на лінії)
60
Напівплащ із прогумованої
тканини
шт.
3
36
61
Чоботи кирзові
пар
3
24
Взимку додатково:
62
Кожушок (для Автономної
Республіки Крим -
теплозахисний костюм типу
"Гудок")
шт.
3
60


48
Для служб охорони праці залізниць (для спеціалістів з охорони
праці служб охорони праці під час перебування на лінії)
63
Напівплащ із прогумованої
тканини
шт.
3
36
64
Чоботи кирзові
пар
3
24
65
Кожушок
шт.
3
60


( Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

4. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам воєнізованої охорони залізничного транспорту

N
з/п
Код згідно з
Класифікатором
професій(ДК 003:2005
Професійна
назва роботи
Найменування
спецодягу, спецвзуття
та інших засобів
індивідуального
захисту
Позна-
чення
захисних
властиво-
стей (тип,
марка)
ЗІЗ
Строк
носіння
(місяців)
1
2
3
4
5
6
1
5169
Стрілець на
охороні вантажів
у парках станцій
та на шляху
прямування
Рядовий і
начальницький
склад
спеціалізованих
оперативних груп
Теплозахисний костюм
типу "Зима"
Чоботи юхтові
утеплені
Чоботи гумові
Плащ з плащ-намету
Рукавиці ватяні
Рукавиці комбіновані

На Донецькій,
Південній,
Конотопському
регіоні Південно-
Західної залізниці і
гірських районах:
замість
теплозахисного
костюма типу "Зима"
Кожушок
Штани бавовняні з
утепленою підкладкою

Стрільцю:
Під час виконання
роботи з прийому
вантажів у поїздах на
станціях додатково:
Комбінезон бавовняний

Під час охорони
вантажів на шляху
прямування взимку:
Кожушок
Окуляри захисні
закриті з прямою
вентиляцією
Валянки

У Кримському загоні
Придніпровської
залізниці та Одеських
загонах Одеської
залізниці замість
кожушків:
Куртка утеплена з
плащової тканини з
капуром

На тунельних
дільницях додатково:
Протигаз
фільтрувальний

Під час охорони
нафтопродуктів:
Костюм бавовняний з
маслонафтожиростійким
просоченням
Костюм брезентовий
Плащ з плащ-намету
Черевики шкіряні на
підошві з
нафтостійкої гуми
Фартух прогумований
Нарукавники
прогумовані
Пояс запобіжний
Рукавиці комбіновані

Стрільцю на
стаціонарному
зовнішньому посту з
охорони штучних
споруд та інших
об'єктів:
Плащ з плащ-намету
(2 комплекти)
Рукавиці комбіновані

Узимку додатково:
Теплозахисний костюм
типу "Зима"
Кожушок
Валянки
Калоші на валянки
Рукавиці ватяні
Тн

Тн20

В
Вн
Тн
Ми


Тн
ТнВн
Тн
типу
ЗП1-90

ТнТн


Нм


Ву
Вн
Нм


Нл
Нл

ВМ
НмВн

Нм


Тн

Тн
Тн
В
Тн
36

36

12
36
12
3


60
2412
черговий
до зносу


чергові36

до зносу
12


24
36
12


черговий
чергові

черговий
3черговий

3


36

черговий
48
24
12
2
5169
Вожатий
службових собак
Провідник
службових
собак
Комбінезон бавовняний
Плащ з плащ-намету
Рукавиці комбіновані

Узимку додатково:
Теплозахисний костюм
Чоботи кирзові
утеплені
Чоботи гумові
Рукавиці ватяні
Мп
Вн
Ми


Тн
Тн20

В
Тн
12
36
3


36
36

12
12
3
8322.2
Водій
автотранспортних
засобів
(пожежного
автомобіля)
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Вн
Ми
12
3
4
8322.2
Водій
автотранспортних
засобів
(спеціального
призначення)
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Вн
Ми
Тн
12
3
24
5
1222.2
Командир
(начальник)
стрілецької,
стрілецько-
пожежної,
спеціалізованої
команди,
відділення
Заступник
командира
(заступник
начальника)
стрілецької
команди
Плащ з плащ-намету

Узимку додатково:
Теплозахисний костюм
"Гудок"
Вн


Тн
36


48
6
3151
Інструктор з
протипожежної
профілактики
Плащ з плащ-намету
Чоботи гумові

Узимку додатково:
Теплозахисний костюм
"Гудок"
Чоботи з високими
берцями шкіряні
Вн
В


Тн

Тп
36
24


48

24
7
5161
Пожежний
(пожежники та
старші
пожежники)
Костюм пожежний
брезентовий або із
спеціально просоченої
тканини
(вогнестійкий)
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Тепловідбивний костюм
Рукавиці брезентові
Пояс пожежний
рятувальний
Каска пожежна
Підшоломник
трикотажний
Чоботи з високими
берцями шкіряні
Чоботи гумові
Чоботи юхтові
утеплені
То
Тн

Тп
Ми

В

В
Тн20
до зносу
24

до зносу
12
до зносу

до зносу
36

24

24
48
8
8163.2


9322
Машиніст
насосних
установок
Ремонтувальник
респіраторів та
протигазів
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані

Узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
Черевики шкіряні
Вн
Ми


Тн

Ми
12
3


36

12
9
1222.2
Командир
(начальник)
пожежної
команди,
відділення
Заступник
командира
(заступник
начальника)
пожежної
команди,
відділення
Плащ з капюшоном з
прогумованої тканини
Пояс пожежний
рятувальний
Чоботи з високими
берцями шкіряні
Каска пожежна
Підшоломник
напіввовняний

Узимку додатково:
Теплозахисний костюм
"Гудок"
ВнВ


Тн
36

до зносу

24

до зносу
3648


( Норми доповнено Розділом 4 згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 289 від 05.12.2007 )

Заступник начальника відділу
організації державного нагляду
в машинобудуванні, на транспорті
та у зв'язку Держнаглядохоронпраці
України
В.Л.Гранкін