ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

07.09.2004 N 194

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2004 р.

за N 1362/9961

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

N 223 від 01.10.2007 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 2929/2003, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1) (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах (Герасименко Ю.М.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Норм.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не застосовуються на території України, такі частини "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 29.05.81 N 154/П-5:

розділи 43, 141, 152-154, 156, 157, 203, 246, 264, 265, 344, 403-405, 529, 553, 560, 582, 613, 615, 617;

у розділах 54 - виробництво оцтової кислоти;

137 - виробництво карбамідних смол;

140 - виробництво адипінової кислоти та ГМД;

143 - виробництво метанолу;

149 - регенерація масел;

150 - виробництво аміаку (агрегати великої одиничної потужності) та повітроподілу;

155 - виробництво аміачної селітри;

164 - виробництво карбаміду;

205 - виробництво магнію окису;

221 - одержання кальцинованої соди, очищеного розсолу;

262 - виробництво капронових волокон та ниток;

300 - виробництво мурашиної кислоти;

313 - виробництво нітротолуолів;

388 - виробництво вінілацетату та його похідних;

396 - виробництво фенолоформальдегідних смол;

451 - виробництво вуглекислоти;

508 - виробництво стеарату кальцію;

528 - виробництво картонажної тари;

622 - відділ технічного контролю, лабораторії, заводські та цехові лабораторії, газорятівні станції.

З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не застосовуються на території України, такі частини "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 296/П-10: розділ III, підрозділи 14 (поз. 248-287), 15 та 16.

6. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, хімічних виробництв під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

7. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

8. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету
С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з нагляду

за охороною праці

07.09.2004 N 194

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2004 р.

за N 1362/9961

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина 1) ( za362-04 )


( Норми змінюються Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 223 від 01.10.2007 )