МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 429 від 30.11.93
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 1993 р.
за N 178

Про затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН

N 563 від 01.08.2001

N 616 від 31.08.2001 )

На виконання статті 36 Закону України "Про охорону праці"2694-12 та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року N 6464-93-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, що додається.

2. Положення поширюється на всі навчально-виховні заклади України незалежно від підпорядкування і форми власності.

3. Даний наказ і Положення опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра (Козоріза В. В.).

5. З введенням у дію даного наказу не застосовується Положення про розслідування і облік нещасних випадків з учнівською молоддю і вихованцями в системі Держосвіти СРСР, затверджене наказом Держосвіти СРСР від 1 жовтня 1990 року N 639.

Міністр
П. М. Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

освіти України

від 30 листопада 1993 р. N 429

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах


( Розділ I Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 563 від 01.08.2001 )


( Розділ II Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 1 (Журнал реєстрації ввідного інструктажу з охорони праці) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 563 від 01.08.2001 )


( Додаток 2 (Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 563 від 01.08.2001 )


( Додаток 3 (Журнал інструктажів учнів, студентів, вихованців з техніки безпеки під час трудової і професійної підготовки та при проведенні позашкільних (позанавчальних) заходів) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 563 від 01.08.2001 )


( Додаток 4 (Акт про нещасний випадок з учнем (вихованцем), студентом навчально-виховного закладу) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 5 (Повідомлення про наслідки нещасного випадку з потерпілим) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 6 (Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, студентами, вихованцями) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 7 (Схема повідомлення про нещасний випадок) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 8 (Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку з смертельним наслідком) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )


( Додаток 9 (Форма звіту про нещасні випадки) втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 616 від 31.08.2001 )