МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 207 від 23.10.2000

м.Київ

Про затвердження Збірника примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві

На виконання пункту 50 Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 року N 1345, і пункту 6.1 Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на 1999-2000 роки Мінагропрому України, погодженої Держнаглядохоронпраці Міністерства праці та соціальної політики України НАКАЗУЮ:


1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2001 року Збірник примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві. Частина 1 (додається).

2. Відділу охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху (Скафа) разом із Укрсільгоспохоронпраці (Пащенко) забезпечити Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації примірником Збірника примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві на магнітних носіях.

3. Міністерству агропромислового комплексу АР Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації сприяти забезпеченню підприємств, установ і організацій усіх форм власності необхідною кількістю примірників Збірника примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Яковенка В.П.


Міністр                        І.Кириленко

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

23.10.2000 N 207

Збірник

примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві


Частина I


Київ 2000


Перелік примірних інструкцій з охорони праці, які входять до збірника

1. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним електроінструментом

2. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на заточувальному верстаті

3. Примірна інструкція з охорони праці під час роботи на деревообробних верстатах

4. Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра

5. Примірна інструкція з охорони праці під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках

6. Примірна інструкція з охорони праці для муляра

7. Примірна інструкція з охорони праці для сторожа

8. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання ручних земляних робіт

9. Примірна інструкція з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машин


Вступ

Збірник примірних інструкцій з охорони праці для працівників під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві розроблений Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському господарстві. До збірника включені примірні інструкції на окремі види робіт та професії.

Примірні інструкції розроблені відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці і призначені для надання допомоги власникам, керівникам виробничих підрозділів та спеціалістам з охорони праці під час розробки інструкцій для працівників, зайнятих на загальновиробничих роботах у сільськогосподарському виробництві.

Вимоги примірних інструкцій викладені з врахуванням:

- чинних нормативних актів з охорони праці;

- аналізу травматизму працівників у сільському господарстві;

- умов праці характерних для відповідних видів робіт;

- визначення найбільш безпечних методів та прийомів виконання робіт.

Примірні інструкції є основою для розроблення інструкцій щодо конкретних видів робіт або професій із врахуванням конкретних умов виробництва.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним електроінструментомКиїв Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207

            ПІ 2.1.00-107-2000
            ____________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним електроінструментомКиїв1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електроінструменту.

1.2. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

1.3. До роботи з електроінструментом класу I у приміщеннях із підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки. До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо I групи з електробезпеки.

1.4. У приміщеннях без підвищеної небезпеки номінальна напруга електроінструменту повинна бути не більше 220 В. У приміщеннях із підвищеною небезпекою напруга не повинна перевищувати 42 В (допускається застосування електроінструменту напругою до 220 В при наявності пристрою захисного відключення або надійного заземлення корпусу електроінструменту з обов'язковим використанням захисних засобів; діелектричних рукавичок, калош та килимка). В особливо небезпечних приміщеннях і при наявності несприятливих умов (котли, ємкості, колодязі тощо) дозволяється працювати електроінструментом напругою не більше 42 В з обов'язковим застосуванням засобів індивідуального захисту: діелектричних рукавичок, калош та килимка або ізолюючих підкладок.

1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

1.6. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.7. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, та елементів, які звисають або не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

1.8. Виконуйте тільки ту роботу, яку Вам доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.9. Виконуйте електроінструментом тільки ту роботу, для якої він призначений. Оберігайте електроінструмент від ударів, перевантажень, бруду, вологи, нафтопродуктів.

1.10. Не виконуйте роботу електроінструментом, який не захищений від крапель та бризок і не має відповідних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах краплепадіння або утворення бризок, а також на відкритих майданчиках під час дощу й снігопаду.

1.11. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.11.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена запиленість;

- підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- знижена контрастність;

- прямий і відбитий блискіт;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

1.11.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.12. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не продовжуйте роботу відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі.

Відчувши недомагання, припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірте наявність засобів індивідуального захисту. Вони повинні відповідати виду виконуваної роботи та Типовим нормам безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Упевніться у їх справності й придатності до користування. Перевірте за клеймами на рукавичках, калошах і килимку чи не минув строк їх чергових випробувань.

Волосся підберіть під головний убір.

2.2. Перевірте електроінструмент, знижуючий трансформатор та перетворювач частоти на:

- відповідність напруги електроінструменту напрузі в електромережі, до якої він буде під'єднуватися;

- затяжку гвинтів, які кріплять вузли та деталі;

- відповідність різального інструменту умовам роботи, його справність і надійність кріплення;

- справність редуктора електроінструменту шляхом прокручування шпинделя рукою (при відключеній напрузі), стан щіток та колектора;

- цілісність ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування, надійність штепсельних з'єднань, надійність закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях вводу їх в електроінструмент і відсутність їхнього злому та стирання, справність вимикача;

- справність заземлення (надійність з'єднання заземлюючого проводу зі спеціальним затискачем на інструменті, відсутність обриву заземлюючого проводу):

- справність та надійність закріплення різального інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок тощо). Особливу увагу зверніть, чи немає тріщин в абразивних кругах.

2.3. Не приступайте до роботи електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виявлення хоча б однієї з таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

- витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

- поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- поява підвищеного шуму, стуку, вібрації;

- псування або поява тріщин у корпусній деталі, руків'ї, захисному огородженні;

- пошкодження робочої частини інструмента;

- зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

2.4. Перевірте відповідність номінальної напруги електроінструменту напрузі в електромережі.

2.5. Підключіть електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевірте його роботу на холостому ходу, упевніться у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого.

Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.

2.6. Перевірте справність штепсельних з'єднань, заземлення (занулення) металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42 В, наявність діелектричних рукавиць і калош або гумових килимків.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Утримуйте робоче місце в чистоті, не захаращуйте проходів та проїздів; укладайте заготовки і вироби у відведених місцях.

3.2. Довгий кабель підвішуйте вище зросту людини або укладайте у тимчасові канави або жолобки, перекриті міцними настилами. Слідкуйте, щоб кабель не торкався до гарячих, вологих і замаслених поверхонь або предметів.

Не допускайте під час роботи утворення петель та перекручувань кабелю.

3.3. Використовуйте діелектричні рукавиці, калоші та гумові килимки під час роботи з електроінструментом у випадках, викладених у п. 1.3.

3.4. Не перевантажуйте двигун електроінструменту великою подачею (сильне натискання), періодично перевіряйте температуру на поверхні його корпусу, вона не повинна перевищувати 45 град. C. Не допускайте перегріву різального інструменту.

3.5. Працюйте електроінструментом тільки при такій температурі навколишнього середовища, яка вказана у його паспорті.

3.6. Не працюйте електроінструментом із приставних драбин. Працюйте на висоті тільки з підмостків, риштувань, інвентарних площадок тощо. Не залишайте інструмент на підмостках, риштуваннях, інвентарних площадках тощо, зберігайте його у спеціальному ящику.

3.7. Під час обробки деталей застосовуйте спеціальні пристрої для їхнього закріплення.

3.8. Під час роботи деревообробним інструментом слідкуйте, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети.

3.9. Не використовуйте у стаціонарному режимі електроінструмент, яким обробляють деревину, без огороджень, передбачених конструкцією.

3.10. Металеву стружку видаляйте тільки металевим крючком або щіткою при вимкненому електродвигуні.

3.11. Не перевіряйте пальцями гостроту різального інструменту.

3.12 Під час виконання робіт електроінструментом користуйтесь захисними окулярами.

3.13. Працюючому електроінструментом не дозволяється:

- залишати без нагляду електроінструмент, приєднаним до електромережі;

- передавати електроінструмент для роботи стороннім особам;

- самостійно розбирати й ремонтувати електроінструмент;

- триматися за електрокабель (провід);

- торкатися частин електроінструменту, які обертаються;

- працювати на приставних драбинах;

- обробляти електроінструментом мокрі та обледенілі поверхні.


4. Вимоги безпеки після закінчення робити

4.1. Вимкніть і від'єднайте від електричної мережі електроінструмент. Очистіть і приберіть робоче місце від стружки, тирси, пилу тощо.

4.2. Електроінструмент та його деталі очистіть за допомогою щіток, ганчір'я та інших засобів, не застосовуйте для цієї мети стиснене повітря.

Здайте електроінструмент на зберігання, повідомивши при цьому про всі виявлені під час роботи несправності.

4.3. Зніміть і очистіть спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

4.4. Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.5. При здачі зміни повідомте працівника наступної зміни про технічний стан ручного електроінструменту і розкажіть про ситуації, які виникали під час роботи та про особливості виконання робіт.

4.6. Вимийте руки й обличчя теплою водою з милом або прийміть душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дальше дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.2 У випадку припинення подачі електроенергії вимкніть електродвигун і від'єднайте електроінструмент від мережі штепсельною вилкою.

5.3. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їх ізоляції не доторкайтесь до них. Повідомте про це керівника робіт та чергового електрика

5.4. У разі ураження працівника електричним струмом якомога швидше вивільніть потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.

5.5. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на заточувальному верстатіКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207


            ПІ 2.I.00-108-2000
            ___________________
            скорочене позначення

Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на заточувальному верстатіКиїв1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги охорони праці під час виконання робіт на заточувальному верстаті (далі верстат).

1.2. До роботи на верстаті допускаються працівники, які досягли 18-річного віку, пройшли попередній медичний огляд, навчання, вступний інструктаж та отримали практичний досвід безпечної роботи.

1.3. Випробовування й установку абразивного круга та правку його робочих поверхонь, а також налагодження верстата повинен проводити спеціально призначений персонал (особа).

1.4. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.5. Уточніть у керівника робіт межі Вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.6. Виконуйте тільки ту роботу, яку Вам доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.7. Роботи на станку виконуйте в індивідуальних засобах захисту: костюм бавовняний (Ми), рукавці комбіновані (Ми), окуляри захисні.

1.8. Не приступайте до роботи на верстаті при відсутності захисного екрана, зблокованого з приводом верстату, захисних огороджень, упора.

1.9. Під час виконання робіт на заточувальному верстаті на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.9.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

рухомі частини виробничого обладнання;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена температура поверхонь обладнання, заготовок;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена або знижена рухомість повітря;

підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

відсутність або недостатність природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена яскравість світла;

знижена контрастність;

гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

1.9.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

фізичні перевантаження (статичні);

нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.10. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.11. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, упевніться, що він не має пошкоджень, елементів, що звисають та не прилягають, які можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

2.2. Перевірте:

- наявність та справність захисних огороджень, захисного екрана, упора;

- абразивний круг на відсутність тріщин, сколів та вибоїн, несправний абразивний круг потребує заміни;

- наявність прокладок між затискними фланцями і кругом;

- відсутність вібрації під час обертання абразивного круга;

- правильність установлення упора. Відстань від упора до периметра круга повинна бути менше або дорівнювати половині товщини оброблюваної деталі, але не більше 3 мм;

- справність блокувального пристрою захисного екрана з механізмом включення двигуна приводу верстата та пиловідсмоктуючого пристрою;

- цілісність корпусів і кришок комутаційної апаратури;

- надійність під'єднання контура заземлення до станини верстата;

- надійність кріплення станини верстата до фундаменту.

2.3. При роботі на станку з двома кругами упевніться, що їхні розміри по діаметру не відрізняються не більш як на 10% і що на станку вказана максимально допустима частота обертання шпинделя.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран, щоб запобігти травмуванню очей.

3.2. Для попередження порізів пальців рук не обробляйте деталі, особливо з тонколистових матеріалів, без попереднього видалення напилком задирок.

3.3. Не опирайтеся на верстат, не беріть і не подавайте через верстат будь-які предмети під час його роботи.

3.4. Не відволікайтеся під час роботи на станку, тому що це може призвести до травмування рук.

3.5. Під час виконання робіт стійте збоку відносно площини обертання наждачного круга. Постійно контролюйте відстань між робочою поверхнею круга та упором, яка не повинна перевищувати 3 мм.

3.6. Не застосовуйте важелі для збільшення натискування на абразивний круг.

3.7. Після кожної перестановки упора міцно закріплюйте його у робочому положенні. Не допускайте переміщення упора під час виконання роботи.

3.8. Деталь, що обробляється, підводьте до круга повільно, не допускаючи ударів та різкого натискування.

3.9. Оберігайте круг від ударів та поштовхів.

3.10. Не обробляйте деталі на бокових поверхнях абразивного круга, якщо круг не призначений спеціально для виконання такої роботи.

3.11. Деталі діаметром (товщиною) до 2 мм обробляйте без застосування упора кругом діаметром не більше 400 мм.

3.12. Під час обробки деталей та заточування інструменту міцно тримайте їх у руках, щоб не допустити заклинювання між упором і кругом.

3.13. Не здійснюйте правку круга випадковими металевими предметами (зубило, молоток тощо). Застосовуйте для цього тільки спеціальні шарошки.

3.14. Не працюйте на верстаті з несправною або відключеною аспірацією.

3.15 Для видалення абразивного пилу користуйтеся щіткою й совком.

3.16. Не торкайтеся до абразивного круга руками до повної його зупинки.

3.17. Усі роботи з регулювання та налагодження верстата проводьте тільки після виключення двигуна та повної зупинки круга.

3.18. Постійно слідкуйте за цілісністю корпусів і кришок пускової апаратури.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроживлення верстата.

4.2. Після повної зупинки наждачного круга очистіть верстат від пилу й бруду за допомогою щіток. Не очищайте верстат незахищеними руками.

4.3. Зніміть засоби індивідуального захисту, очистіть їх від пилу й бруду.

4.4. Помийте руки та обличчя водою з милом, за можливістю прийміть душ.

4.5. Повідомте керівника робіт про ситуації та неполадки, які виникали під час виконання робіт.


5. Дії в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припиніть роботу на верстаті та повідомте про це особу, відповідальну за безпечну експлуатацію верстата, або керівника робіт у таких випадках:

- при появі відчутної вібрації верстата або биття абразивного круга;

- при появі на корпусі верстата напруги електричного струму;

- якщо на кругові утворилися глибокі борозни;

- якщо один із кругів (на верстаті, обладнаному двома кругами) зносився по діаметру відносно іншого більше ніж на 10% або круг спрацювався й вимагає заміни;

- на упорах, із боку круга, з'явилися нерівності та вибоїни;

- з'явилися несправності на захисних огородженнях;

- послабло кріплення станини верстата до фундаменту;

- порушився контакт у місці кріплення заземлюючого провідника до станини верстата;

- порушена цілісність корпуса або кришки пускової електроапаратури.

5.2. При травмуванні надайте самодопомогу або зверніться за допомогою до працюючих поряд і доведіть до відома керівника робіт або до відповідального за безпечну експлуатацію верстата.

5.3. У разі виникнення пожежі повідомте про це пожежну службу та керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.4. При ураженні працівника електричним струмом якомога швидше звільніть потерпілого від дії електричного струму, від'єднавши за допомогою комутаційної апаратури верстат від електричної мережі.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці під час роботи на деревообробних верстатахКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207


            ПІ 2.1.00-109-2000
            __________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці під час роботи на деревообробних верстатах


Київ


Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці для працівників під час виконання робіт на деревообробних верстатах (фугувальних, рейсмусових, фрезерних, свердлильних, токарних) та циркулярних пилках.

1.2. До виконання робіт на деревообробних верстатах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання та одержали посвідчення на право виконання робіт.

1.3. До самостійного виконання робіт допускаються особи, які пройшли стажування протягом 2-15 змін під керівництвом бригадира (майстра) або досвідченого працівника.

1.4. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.5. Уточніть у керівника робіт межі вашої робочої зони.

1.6. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.7. Не приступайте до роботи на технічно несправних або зі знятими захисними пристроями верстатах, із несправною сигналізацією, контрольними пристроями, з пошкодженим контуром заземлення.

1.8. При обробці на верстатах довгих деталей (більше довжини робочого стола) необхідно обладнувати ззаду й спереду станка спеціальні пристрої у вигляді опорних столів із роликами, щоб матеріал не звисав.

1.9. Не користуйтеся несправним інструментом, інвентарем і пристроями.

1.10. Верстати, стелажі, столи, шафи, тумбочки та інше обладнання повинні бути міцними, стійкими і мати висоту, зручну для роботи.

1.11. Очищення, змащення, регулювання й ремонт верстатів здійснюйте тільки після повної їх зупинки.

1.12 Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи.

1.13. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

Протягом роботи слідкуйте за самопочуттям. При появі стомленості, сонливості, раптової болі припиніть виконання роботи. Використайте медичні препарати з аптечки або зверніться по допомогу до присутніх осіб.

1.14. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.15. Виконуйте правила пожежної безпеки, не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.16. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.16.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання;

- вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання.

1.16.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Одягніть і заправте спецодяг. Упевніться, що він прилягає, не має елементів, що звисають, які можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються.

2.3. Огляньте робоче місце. Проходи повинні бути вільними, підлога чистою, сухою, без виїмок і нерівностей. Перевірте наявність і справність підніжної дерев'яної решітки.

2.4. Перевірте освітленість робочого місця. Світло спрямуйте на ріжучий інструмент зліва.

2.5. Огляньте верстат. Переконайтеся в його справності й наявності надійно закріплених упорів для фіксування матеріалу, який буде оброблятися.

2.6. Перевірте на верстатах наявність та справність пристроїв, які запобігають зворотному викиданню оброблюваних матеріалів.

2.7. Переконайтеся, що всі частини верстата, які рухаються й обертаються, мають захисні огородження.

2.8. Проводи заземлення повинні бути без пошкоджень і мати надійний контакт із корпусами верстатів.

2.9. Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння й аптечки першої (долікарської) допомоги.

2.10. Вилучіть із лісоматеріалів, призначених для оброблення, гвіздки та інші металеві предмети, а також очистіть їх від бруду, льоду та снігу. Забороняється обробляти на верстатах гнилу, сучкувату і завилькувату деревину.


На фугувальному й рейсмусовому верстатах

2.11. Перевірте міцність закріплення ножів на валі. Вони повинні бути без щербин. Відстань від краю накладок до краю леза повинна бути не менше 3 мм.

2.12. Перевірте справність пристрою, який запобігає зворотному викиданню оброблюваних матеріалів.

2.13. Перевірте блокування механізму подачі і ножового вала. При зупинці ножового валу повинен зупинитися механізм подачі, при зупинці механізму подачі автоматично повинен зупинитися ножовий вал.


На фрезерному верстаті

2.14. Перевірте справність пристрою, що притискує оброблюваний матеріал до столу верстата і напрямної лінійки, а також пристроїв для кріплення шаблонів до столу у верстатів із механічною подачею матеріалу. При роботі без напрямної лінійки перевірте полозки, а також цулаги і шаблони - вони повинні спиратися на кільце, яке знаходиться нижче фрези. Переконайтеся у надійності роботи стопора шпиндельного супорта.

2.15. Перевірте вал із ріжучим інструментом, обертаючи його вручну. Вал повинен обертатися плавно, без заїдань. Перевірте огородження фрези. Вона повинна бути закрита, наскільки дозволяє товщина оброблюваного матеріалу.


На токарному верстаті

2.16. Перевірте справність пересувного захисного екрана й люнета. Підготуйте ріжучий інструмент і розмістіть його у зручному для користування місці.


На циркулярній пилці

2.17. На циркулярних пилках дозволяється працювати тільки удвох: один на подачі матеріалу на пилку, інший на прийманні матеріалу після проходження пилки.

2.18. Верхня частина диска пилки повинна бути закрита кожухом, встановленим на відстані 5-10 мм від поверхні оброблюваного матеріалу. Диск пилки не повинен мати биття, тріщин, нерівностей і зламаних зубів. Ширина розведення зубів повинна бути однаковою в обидва боки і не перевищувати подвійної товщини диска пилки. Висота диска пилки над оброблюваним матеріалом повинна бути не менше 50 мм.

2.19. Переконайтеся, що розклинюючий ніж знаходиться від різального диска пилки не дальше 10 мм. Товщина розклинюючого ножа повинна бути більше ширини розводу пилки на 0,5 мм - для пилок із діаметром до 600 мм і на 1-2 мм для пилок із діаметром більше 600 мм. Висота ножа над столом верстака не повинна бути менше висоти диска пилки.

2.20. Перевірте встановлення напрямної лінійки. Вона повинна бути паралельна площині диска пилки, вільно пересуватися у направляючих пазах і надійно закріплюватися у потрібному положенні.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Матеріал біля верстатів і робочих місць складайте у штабелі висотою не більше 1,7 м. Не залишайте матеріал і деталі на столі верстата, механізму, огородженні.

3.2. Для запобігання травмування рук скалками під час роботи користуйтеся надолонниками (рукавичками без пальців).


На фугувальному верстаті

3.3. Фугування матеріалу довжиною більш 2 м здійснюйте удвох.

3.4. Під час роботи на верстаті стійте збоку так, щоб голова й тулуб знаходилися поза зоною можливого відкидання дошки.

3.5. При обробці коротких деталей подавайте їх на різальний інструмент за допомогою штовхачів.

3.6. Забороняється оброблення на фугувальному верстаті з механізованою подачею заготовок із різницею в товщині більше 2 мм.

3.7. Обробляйте на верстаті тільки такі деталі, довжина яких більше відстані між осями подавальних вальців не менше, ніж на 100 мм. Бруски довжиною до 400 мм і товщиною до 70 мм, а також заготовки із фасонним профілем стружіть тільки за допомогою подавальних колодок і запобіжних планок, які опускаються на брусок.

3.8. Одночасне фугування двох і більш деталей різної товщини здійснюйте тільки за допомогою спеціального пристрою, який забезпечує надійне кріплення і притискування кожної з них до столу.

3.9. Стругання тонких і коротких деталей пачками здійснюйте тільки із застосуванням пристрою, який запобігає зворотному викиданню матеріалу.

3.10. Слідкуйте, щоб на верстатах із ручним подаванням деталей різальні кромки ножів виступали за притискні клини (губки) ножових валів і головок не більш, ніж на 2 мм. При установці ножів не застосовуйте підкладки.

3.11. Не дозволяється працювати ножами тупими, неправильно заточеними або встановленими. Систематично слідкуйте за справним станом і надійним закріпленням різального інструменту.


На рейсмусовому верстаті

3.12. При ручній подачі деталей стійте з боку від напрямку руху матеріалу, що подається. Короткий матеріал подавайте штовхачем.


На фрезерному верстаті

3.13. Дрібні деталі обробляйте тільки у спеціальних пристроях (цулагах).

3.14. Установіть упор на напрямній лінійці відповідно до довжини ділянки, яку будете фрезерувати. Забороняється обробляти деталі під час зворотного ходу стола верстата.

3.15. Фрезерування деталей перерізом 40 x 40 мм і менше, криволінійне фрезерування, фрезерування гачками або дисками здійснюйте тільки з допомогою спеціальних пристроїв.

3.16. Під час прямолінійної обробки деталей використовуйте притискні гребінки.


На свердлильному верстаті

3.17. Перед обробленням закріпіть деталь у спеціальному пристрої.

3.18. Сучкуватий і твердий матеріал свердліть із уповільненою подачею.

3.19. Під час роботи на горизонтально-свердлильному верстаті подачу матеріалу здійснюйте напрямними полозками або іншими пристроями.

3.20. Під час свердління довгих деталей використовуйте спеціальні підставки.

3.21. При обробленні деталей на свердлильних верстатах не дозволяється:

- притримувати оброблювану деталь руками,

- закріплювати свердло або деталь під час роботи верстата;

- працювати у рукавицях або рукавичках;

- гальмувати верстат натиском руки на шпиндель або патрон;

- перевіряти пальцем вихід свердла;

- свердлити деталі перерізом менш ніж 40 x 40 мм без спеціальних пристроїв;

- здувати стружку зі столу верстата.


На токарному верстаті

3.22. Перевірте міцність деталей, склеєних із декількох частин, перед їх обробленням на верстаті.

3.23. Регулюйте колову швидкість обточуваних деталей. Для склеєних заготовок вона не повинна перевищувати 15 м/с.

3.24. Зачищення деталей наждачним папером здійснюйте тільки за допомогою затискачів або колодок.

3.25. Міцно закріплюйте заготовки у патроні або центрах, а різець у різцетримачі.

3.26. Під час установлення важких або склеєних деталей в центрах використовуйте металеві опорні пластинки або шайби.

3.27. Для оброблення деталей довжиною понад 800 мм застосовуйте пересувну опору.

3.28. Під час обточування слідкуйте, щоб не виникало пружних деформацій (прогинів) деталей.

3.29. Під час роботи на токарних верстатах не дозволяється:

- підтримувати руками частину деталі, яка відрізається;

- зупиняти патрон рукою;

- зачищати деталі шліфувальним папером, тримаючи його руками;

- працювати без захисних огороджень;

- залишати ключ у патроні, а також інструмент і деталі на верстаті;

- знімати з верстата запобіжні пристрої;

- працювати на верстаті у рукавицях.


На циркулярній пилці

3.30. Матеріал для розпилювання підводьте до пилки повільно, поступово збільшуючи натиск. Регулюйте силу натиску так, щоб швидкість обертання пилки різко не змінювалася.

3.31. Не знаходьтеся під час роботи проти торця заготовки, що подається у верстат. Подавайте заготовку на пилку, стоячи збоку верстата, а знімайте збоку виходу, за пилкою.

3.32. Під час розпилювання сирого і смолистого матеріалу великої довжини, крім застосування розклинюючого ножа, необхідно забивати у пропил клини.

3.33. Під час оброблення коротких матеріалів і під час підходу заднього кінця до робочого органу користуйтеся штовхачами.

3.34. Розпилювання декількох заготовок пачкою здійснюйте тільки за допомогою спеціального пристрою, який забезпечує притискання пачки до напрямної лінійки і до столу.

3.35. При ручній подачі обробляйте матеріали таких розмірів: товщина з хвойних порід не більше 100 мм, з листяних порід - 80 мм; довжина повинна бути не менше 300 мм і ширина не менше 30 мм.

3.36. Дощечки шириною менше 100 мм розпилюйте тільки за допомогою спеціальних шаблонів.

3.37. Під час розпилювання заготовок на клини застосовуйте рухомий шаблон з рівним і гладким краєм.

3.38. Під час розпилювання обрізного матеріалу застосовуйте напрямну лінійку.

3.39. Працюючи з помічником, слідкуйте, щоб він приймав матеріал тільки після виходу його за межі розклинюючого ножа і сам не знаходився проти пиляльного диска, а повертав матеріал на повторну обробку по столу з боку диска.

3.40. Під час роботи на циркулярній пилці забороняється:

- прибирати тирсу й обрізки дерева, коли верстат працює;

- розпилювати матеріал, товщина якого перевищує висоту пильного диска над столом;

- гальмувати диск пилки натиском на його бокову поверхню.

3.41. Очищайте верстат від тирси й стружки тільки після повної зупинки робочих органів, користуючись спеціальними гачками й щітками.

3.42. Фанеру ріжте тільки на стрічковій пилці. Забороняється різати папір і картон на будь-яких пилках.

3.43. Не передавайте і не приймайте через працюючий верстат будь-які предмети.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупиніть верстат і вимкніть рубильник на щитку.

4.2. Приберіть тирсу і стружку за допомогою щітки і віника.

4.3. Очистіть від тирси й пилу інструмент і покладіть його на зберігання у відведене місце.

4.4. Зніміть засоби індивідуального захисту і здайте на зберігання. Прийміть душ.

4.5. Повідомте керівника робіт про всі несправності, що виникли у процесі роботи, і здійснені заходи по їх усуненню необхідно доповісти керівнику робіт.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів, іскріння електрообладнання, запаху горілого, диму, появі електричної напруги на деталях, підвищеному нагріванні поверхні підшипників, редукторів, інших частин машин, порушенні цілісності захисних пристроїв верстатів тощо) зупиніть роботу верста в порядку, передбаченому експлуатаційною документацією.

5.2. При виникненні небезпеки для здоров'я й життя покиньте небезпечну зону, попередивши працівників, що знаходяться поблизу неї.

5.3. Не проводьте ремонт, не усувайте несправності в аварійній ситуації, не зупинивши верстат. Після аварійної зупинки і при повторному запуску верстат повинен бути звільнений від заготовок та деталей.

5.4. В аварійних ситуаціях дотримуйтесь заходів які б запобігали нещасним випадкам: не торкайтеся проводів, металевих частин технологічного обладнання при підозрі появи електричної напруги на ньому або пошкодженні проводів; не підходьте близько до небезпечних механізмів, технологічних матеріалів тощо.

5.5. У разі нещасного випадку, у першу чергу, усуньте небезпечний фактор, відключіть електроенергію, зупиніть механізми, що рухаються і т.п., надайте потерпілому першу (долікарську) допомогу і відправте потерпілого в медичний заклад. По можливості, зберігайте до розслідування на робочому місці обстановку й стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку (якщо це не загрожує життю й здоров'ю оточуючих і не порушує безперервність технологічного процесу).

5.6. При виникненні пожежі чи загоранні необхідно терміново повідомити про це керівника робіт, пожежно-сторожову охорону (пожежну команду) і дальше дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.7. При загорянні електропроводів слід негайно, за допомогою комутаційної апаратури знеструмити лінію. Якщо це зробити неможливо, потрібно сокирою або лопатою із сухою дерев'яною ручкою перерубати проводи, по одному, попереду місця їх загоряння. При цьому необхідно стати на суху дерев'яну підставку або гумовий килимок та надіти гумові рукавиці чи ізолювати руки вовняною тканиною (шарфом, картузом тощо).Міністерство аграрної політики України


Примірна інструкція з охорони праці для бетоняраКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207


            ПІ 2.1.00-110-2000
            ____________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра


Київ1. Загальні положення

1.1. В інструкції викладені вимоги безпеки для бетоняра під час виконання будівельних робіт.

1.2. До виконання бетонних робіт допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань та пройшли навчання і вступний інструктаж з охорони праці.

1.3. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена за відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.4. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.6. Роботи виконуйте із застосуванням технологічного оснащення (засобів підмощування, тари для бетонної суміші або розчину), засобів колективного й індивідуального захисту, які відповідають виду виконуваних робіт.

До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень та елементів, що звисають.

1.7. Перевірте наявність медичної аптечки, її комплектність.

1.8. Виконуйте правила пожежної безпеки, не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.9. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.9.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються;

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена сонячна радіація;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- розміщення робочого місця на значній висоті (глибині) відносно поверхні землі або підлоги;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту, обладнання.

1.9.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

Нервово-психічні перевантаження - монотонність праці, емоційні перевантаження.

Фізичні перевантаження - статичні й динамічні.

1.10. Не приступайте до роботи на технічно несправних пристроях або з пошкодженим контуром заземлення.

1.11. Монтаж і під'єднання електрообладнання до живильної мережі при електропрогріві бетону, а також вібраторів і віброрейок повинні здійснювати електротехнічні працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки.

1.12. Бетонні роботи виконуйте під контролем майстра, який повинен перевірити правильність установки опалубки, робочих настилів, арматури, надійність кріплення стінок траншей, котлованів. Якщо роботи проводять на висоті більше 1,5 м, робочі настили або робочі місця повинні бути огороджені.

Огородження повинно бути висотою не менше 1 м, із стійок, поручня, проміжного горизонтального елемента і бортової дошки висотою не менше 0,15 м.

1.13. Працюючи на висоті, застосовуйте запобіжні пояси. Забороняється виконувати роботи на висоті під час вітру силою 6 балів і більше, сильного снігопаду, дощу і грози.

1.14. Монтаж підмостків опалубки або самонесучих блоків опалубки, а також установку опалубки на висоті більше 5 м повинні виконувати тільки навчені працівники-верхолази з обов'язковим застосуванням запобіжних поясів.

1.15. Під час роботи дотримуйтесь граничних норм підіймання й переміщення вантажів, які не повинні перевищувати:

1.15.1. Підіймання й переміщення вантажів жінкою при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину) - 10 кг.

1.15.2. Підіймання й переміщення вантажів жінкою постійно протягом робочої зміни - 7 кг.

1.15.3. Сумарна вага вантажу, який переміщується жінкою протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: із робочої поверхні - 350 кг; із підлоги - 175 кг.

1.15.4. Для чоловіків старше 18 років - 50 кг.

1.16. Не торкайтесь до лежачих, виступаючих із землі або звисаючих кабелів.

1.17. Не стійте і не знаходьтеся під піднятим вантажем, а також під настилами риштувань або в місцях можливого падіння різних предметів.

1.18. Інструмент і пристрої використовуйте тільки за призначенням.

1.19. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав, котлованів для запобігання падіння в них. У випадку необхідності знаходження на них, впевніться, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.

1.20. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.21. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Одягніть і заправте спецодяг, волосся підберіть під головний убір.

2.3. Огляньте й приведіть у порядок робоче місце, приберіть зайві предмети.

2.4. Візуальним оглядом впевніться у справності риштувань або підмостків, перевіривши при цьому вертикальність стійок, наявність упорних площадок, цілісність робочих настилів і огородження, вузли кріплення окремих елементів.

2.5. Перевірте наявність і справність інструменту і пристроїв.

2.6. Пристрої для піднімання матеріалів повинні бути інвентарними.

Футляри, захвати контейнери тощо повинні мати пристрої, що не допускають їх самовільного розкривання та випадання вантажу через стінки або днища під час підіймання й переміщення.

2.7. Перевірте справність вібратора. Рукоятки вібраторів повинні мати амортизатори, які би знижували вібрацію до гранично допустимих норм.

2.8. Вібратори з площадками, і віброрейки повинні мати спеціальні гнучкі тяги для переміщення їх під час ущільнення бетонної суміші.

2.9. Переконайтесь у справності заземлення технологічного устаткування.

2.10. Впевніться в тому, що для проходу до робочого місця, яке знаходиться на висоті або в котлованах і траншеях, а також для переходу з однієї конструкції на іншу, або по ділянках укладеної арматури установлені драбини, перехідні містки або трапи з огородженнями.

2.11. Огляньте зону електропрогріву бетону. Вона повинна бути огороджена й позначена попереджуючими написами й плакатами.

2.12. Отримайте у електротехнічного працівника дозвіл на експлуатацію електрообладнання.

2.13. Електропроводи, які підводять струм від рубильника до електродвигунів, віброживильників і вібраторів, а також у зоні електропрогріву повинні бути закладені у гумові шланги. Не прокладайте проводи безпосередньо по грунту або по шару тирси, а також проводи з пошкодженою ізоляцією.

2.14. Перевірте наявність та надійність заземлення корпуса електровібратора.

2.15. Для запобігання падіння від вітру конструкцій, які бетонують, встановіть додаткові кріплення (розтяжки, розпірки).

2.16. Перед використанням бункерів для подачі бетонної суміші впевніться у справності затворів, страхувальних петель і наявності фіксаторів.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При установці елементів опалубки в декілька ярусів, кожний наступний ярус слід установлювати тільки після закріплення нижнього ярусу.

3.2. Під час бетонних робіт, на поверхнях з ухилом більше 20 град., робочі місця забезпечуйте трапами, шириною не менше 0,8 м, з поперечними планками для опори ніг. При укладенні бетонної суміші на таких поверхнях, користуйтеся запобіжними поясами.

3.3. При роботі на висоті робочі місця обладнуйте настилами, для приймання бетонної суміші та підмостками шириною не менше 0,8 м з огородженням.

3.4. Упевніться, що на естакадах для подачі бетонної суміші автосамосвалами між відбійним брусом і огородженням обладнанні проходи шириною не менше 0,6 м.

На тупикових естакадах укладайте поперечні відбійні бруси, розраховані на сприйняття удару коліс автосамосвалів.

Під час подачі бетонної суміші автосамосвалами по автомобільній естакаді забороняється знаходження на ній людей.

3.5. Якщо бетонну суміш доставляють у тачках, установіть суцільні ходи для переміщення тачок, шириною не менше 0,6 м, а на висоті - не менше 1,2 м.

3.6. Не розміщуйте на настилі опалубки обладнання й матеріали, не передбачені проектом виконання робіт, а також не допускайте перебування сторонніх осіб, які не беруть безпосередньої участі у роботі.

3.7. У випадку електропідігріву бетону усі електричні проводи й електрообладнання огородіть, а корпуси електрообладнання заземліть.

Після кожного переміщення на нове місце електрообладнання, застосовуваного при прогріві бетону, слід візуально перевірити стан ізоляції проводів, засобів захисту, огороджень і заземлення.

3.8. Електропідігрів здійснюйте струмом напругою до 127 В. В сиру погоду і під час відлиги припиняйте його. На ділянках електропідігріву установіть знаки безпеки і попереджуючі плакати.

3.9. При застосуванні пари для підігріву інертних матеріалів, які знаходяться в бункерах або інших ємкостях, вживіть заходів проти проникнення пари в робочі приміщення. Періодично перевіряйте паропровід на герметичність і цілісність теплоізоляції. Вентилі паропроводів розміщуйте в місцях із зручними проходами до них.

3.10. Спускайтесь у камери, які обігріваються паром, після відключення подачі пари та охолодження камери, матеріалів та виробів, які в ній знаходяться, до 40 град. C.

3.12. Елементи опалубки, арматурні сітки й окремі стержні арматурних і арматурно-опалубних блоків надійно скріпляйте між собою до підйому на місце монтажу. Не проводьте монтаж арматури поблизу електропроводів, які знаходяться під напругою. Переміщайтесь по укладеній арматурі тільки по спеціальних ходах шириною 0,3-0,4 м, влаштованим на козлах, установлених на опалубку.

3.13. Настили робочої підлоги і підвісних риштувань систематично очищайте від залишків бетону й сміття.

3.14. Під час зрубування напливів бетону, вирівнюванні скелистих основ і т.п. для захисту очей від попадання твердих частинок надівайте запобіжні окуляри.

3.15. При приготуванні бетонної суміші з використанням хімічних добавок надівайте спеціальні рукавиці і захисні окуляри для захисту від опіків шкіри й пошкодження очей.

3.16. Для очищення кузова самоскида від залишків бетонної суміші використовуйте спеціальні скребки або лопати з подовженими ручками. Забороняється знаходитися в піднятому кузові під час очищення його від бетону.

3.17. Під час роботи бетонозмішувачів забороняється прискорювати розвантаження за допомогою лопат або іншого ручного інструменту.

3.18. Очищення й ремонт бетонозмішувачів і інших машин, зайнятих на бетонних роботах, допускається тільки після від'єднання їх від джерела живлення (знаття напруги) і вивішування на рубильнику плаката "Не вмикати! Працюють люди!".

3.19. Перед початком укладання бетонної суміші бетононасосами перевірте герметичність замкових з'єднань бетонопроводів. Кінцевий гумовий рукав бетонопроводу під час бетонування фіксуйте розтяжками.

3.20. Монтаж, демонтаж і ремонт бетонопроводів, а також видалення з них бетонної суміші (пробок) проводьте тільки після зниження тиску до атмосферного.

3.21. Під час прочищення, випробовування або продування бетонопроводів стиснутим повітрям впевніться, що працівники, які не зайняті безпосередньо виконанням цих операцій, знаходяться на відстані не менше 10 м від бетонопроводів.

3.22. Перед початком укладання бетонної суміші віброхоботом перевірте справність і надійність закріплення віброхобота між собою і до страхувального каната.

3.23. При укладенні бетонної суміші з бункерів (бадей), слідкуйте, щоб відстань між нижньою кромкою бункера (бадді) і раніше укладеним шаром або поверхнею, на яку укладають бетонну суміш, була не більше 1 м, якщо інші відстані не передбачені проектом виробництва робіт. Переміщайте завантажений або порожній бункер (баддю) тільки при закритому затворі. Перед укладанням бетонної суміші в опалубку упевніться в надійності установлення опалубки, робочих настилів і риштування.

3.24. Укладайте бетонну суміш в опалубку плавно, невеликими порціями, виключаючи можливість великих динамічних і ударних навантажень на опалубку й арматуру.

3.25. Під час ущільнення бетонної суміші електровібраторами виконуйте такі вимоги:

3.25.1. Під час перерви в роботі і переході з одного місця на інше вимикайте електровібратор.

3.25.2. Для уникнення обриву проводу й ураження працівників струмом не перетягуйте вібратор за шланговий провід або кабель.

3.25.3. Вібратор із площадкою під час ущільнення бетонної суміші переміщуйте тільки за допомогою спеціальних гнучких тяг.

3.25.4. Не проводьте роботи вібратором із приставних драбин.

3.25.5. Електропроводку вібратора підвішуйте, а не прокладайте поверх укладеного бетону.

3.26. Під час дощу або снігопаду вимикачі електровібратора закрийте (ізолюйте) від попадання в них вологи. Електровібратор укрийте брезентом або приберіть у приміщення.

3.27. Виконання робіт на ділянці електропідігріву, що знаходиться під напругою, забороняється.

Поливайте укладений бетон тільки після зняття напруги й вивішування на рубильнику плаката "Не вмикати! Працюють люди!".

Відкрита (не забетонована) арматура залізобетонних конструкцій, пов'язана з ділянкою, яка знаходиться під електропропідігрівом, підлягає заземленню.

3.28. Розбирання опалубки проводьте тільки з дозволу керівника робіт. Перед початком розбирання опалубки впевніться, чи не має навантажень, які перевищують гранично допустимі, перевірте міцність бетону (відсутність тріщин та інших дефектів, які можуть призвести до недопустимих деформацій або обвалів конструкції після зняття опалубки).

3.29. Елементи від розібраної опалубки негайно опускайте на землю, сортуйте (із видаленням гвіздків і скоб, які стримлять) і складайте у штабелі.

3.30. Не складайте елементи опалубки, які розбирають, на підмостках (риштуваннях) або робочих настилах, а також не скидайте їх з висоти.

3.31. Забороняється проведення бетонних робіт із зовнішніх риштувань або у відкритих місцях на висоті при швидкості вітру 6 балів і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, якщо відсутня видимість у межах фронту робіт.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Відключіть електрифіковане обладнання від електричної мережі за допомогою комутаційних апаратів.

4.2. Механізми і шлангові розчинопроводи очистіть від бетонної суміші й бруду.

4.3. Приберіть робоче місце. Очистіть інструмент, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.4. Зніміть і приведіть у порядок спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і повісьте в гардеробну.

4.5. Помийте руки й обличчя теплою водою з милом. За можливості прийміть душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі негайно викличте пожежну команду, сповістіть про це керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.2. У випадку травмування припиніть роботу, зверніться за допомогою до присутніх осіб або надайте самодопомогу, при необхідності зверніться до лікаря. Повідомте керівника робіт.

5.3. У різі нещасного випадку звільніть потерпілого від дії небезпечного фактора і надайте йому долікарську допомогу. При необхідності викличте лікаря або вживіть заходів для транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу. Повідомте про випадок керівника робіт.


Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці під час роботи на розчиномішалках і бетономішалкахКиїв Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207


            ПІ 2.1.00-111-2000
            ___________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці під час роботи на розчиномішалках і бетономішалкахКиїв1. Загальні положення

1.1. В Примірній інструкції викладені вимоги безпеки для працівників під час приготування суміші на розчиномішалках і бетономішалках.

1.2. До проведення робіт на бетономішалках і розчиномішалках допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці і мають допуск до роботи.

1.3. Механізми й трубопроводи для транспортування розчину під тиском після монтажу установки і в наступному не рідше, ніж через 3 місяці, потрібно піддавати гідравлічному випробуванню тиском, який перевищує робочий в 1,5 раза.

1.4. До початку робіт із застосуванням машин керівник робіт визначає схему руху й місце установлення машин, місця й способи заземлення (занулення) машин, які мають електропривод, вказати способи взаємодії й сигналізації машиніста (оператора) з працівником-сигнальником, який обслуговує машину, визначити місцезнаходження сигнальника, а також забезпечити надійне освітлення робочої зони.

1.5. Значення сигналів, які подаються у процесі роботи або переміщення машин і механізмів, повинні бути доведені всім працівникам, які беруть участь у роботі з приготування суміші.

1.6. Робоче місце працівника, який обслуговує розчиновідсмоктувач, повинно бути зв'язано звуковою або світовою сигналізацією з робочими місцями, де використовують розчин.

1.7. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.8. Погоджуйте з керівником робіт виробничої дільниці межі вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.9. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.10. До роботи приступайте в одязі, який не має пошкоджень та елементів, що звисають.

1.11. Перевірте наявність медичної аптечки та її комплектність.

1.12. Виконуйте правила пожежної безпеки. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.13. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.13.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються;

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена сонячна радіація;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- підвищена швидкість вітру;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі або підлоги.

1.13.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

Нервово-психічні перевантаження - монотонність праці, емоційні перевантаження.

Фізичні перевантаження (статичні й динамічні).

1.14. Не приступайте до роботи на технічно несправному обладнанні або з пошкодженим контуром заземлення.

1.15. Під час роботи дотримуйтесь граничних норм підіймання й переміщення вантажів на одну людину, які не повинні перевищувати:

1.15.1. Підіймання й переміщення вантажів жінками при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину) - 10 кг.

1.15.2. Підіймання й переміщення вантажів жінками постійно протягом робочої зміни - 7 кг.

1.15.3. Сумарна вага вантажу, який переміщується жінками протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні - 350 кг; з підлоги - 175 кг.

1.15.4. Чоловікам старше 18 років дозволяється підіймати вантаж вагою 50 кг.

1.16. Не торкайтесь до лежачих, виступаючих із землі або звисаючих кабелів та проводів.

1.17. Після відключення обладнання від мережі електроживлення за допомогою комутаційних апаратів на їх пускових пристроях вивісьте плакати "Не вмикати! Працюють люди!".

1.18. Не стійте і не проходьте під піднятим вантажем, під настилами риштувань або в місцях можливого падіння різних предметів.

1.19. Інструмент і пристосування використовуйте тільки за призначенням.

1.20. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав, котлованів для запобігання падіння в них. У випадку необхідності знаходження на них упевніться, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.

1.21. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.22. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Заправте одяг, волосся підберіть під головний убір.

2.2. Упевніться, що в зоні роботи машини виставлено знаки, написи, плакати, які попереджують про небезпеку.

2.3. Перевірте справність машин і обладнання (бетономішалок, розчиномішалок, лебідок бремсберга), наявність та справність захисних огороджень пасів, шківів та інших частин обладнання, які обертаються.

2.4. Рубильник електромотора повинен бути замкнений у ящик.

2.5. Впевніться в наявності решітки на кориті шнекової розчиномішалки.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Монтаж (демонтаж) машин проводьте відповідно до експлуатаційної документації і під керівництвом особи, відповідальної за технічний стан машин.

Зону монтажу огородіть або позначте знаками безпеки і попереджуючими написами.

3.2. Не виконуйте монтажні роботи в ожеледицю, туман, снігопад, грозу, при температурі повітря нижче або при швидкості вітру вище меж, передбачених у паспорті машини.

3.3. Щоденно, перед початком зміни, перевіряйте справність манометра на розчиновідсмоктувачі.

3.4. Не залишайте без нагляду машину з увімкненим електродвигуном.

3.5. Під час експлуатації машин уживіть заходів, які запобігають їх перекиданню або самовільному переміщенню на місцевості з ухилом або під дією вітру.

3.6. Ремонт і технічне обслуговування машин здійснюйте тільки після їх зупинки й відключення від електромережі та зняття тиску в гідравлічній і пневматичній системах (крім тих випадків, які передбачені експлуатаційною документацією).

3.7. Під час технічного обслуговування машин з електропроводом уживіть заходів, які би запобігали випадковій подачі напруги.

3.8. Не користуйтесь відкритим вогнем для розігрівання вузлів машин.

3.9. Слідкуйте за станом огородження привідного ременя, шківа, зубчатих передач, кінців вала, що виступають, тощо.

3.10. Очищення змішувального барабана проводьте тільки після зупинки електродвигуна, при опущеному ковші, знятому приводному ремені і замкненому ящику рубильника.

3.11. Не засовуйте в барабан, який обертається, лопати або інші предмети з метою прискорення розвантаження розчину, бетону або очищення барабана.

3.12. Не проводьте на ходу надівання або скидання привідних ременів, очищення й ремонт частин, які обертаються.

3.13. Не зберігайте горючі, змащувальні й обтиральні матеріали біля лебідок.

3.14. Очищення й ремонт лебідки проводьте при вимкненому електродвигуні і відключенні живлення за допомогою комутаційної апаратури. В необхідних випадках викличте працівника електротехнічного персоналу.

3.15. Не користуйтесь храповиком для зупинки вантажу, і не тримайте вантаж у підвішеному стані.

3.16. Припиніть роботи при виявленні несправності механізмів та інших елементів системи, а також при утворенні пробок у розчиновідсмоктувачі, трубопроводах, шлангах, форсунках. Видалення пробок проводьте тільки після зняття тиску в системі.

3.17. Починати продування розчинопроводів стиснутим повітрям слід після того, коли працівники, не зайняті цією роботою, покинуть робочу зону на відстань не менше 10 м.

3.18. Під час прочищення (випробовування, продування) бетоно-розчинопроводів стиснутим повітрям впевніться, що працівники, які не зайняті безпосередньо виконанням цих операцій, покинули робочу зону на відстань не менше 10 м від бетоно-розчинопроводів.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроприводи обладнання та за допомогою комутаційних апаратів відключіть їх від електричної мережі.

4.2. Приберіть робоче місце. Очистіть інструмент, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.3. Зніміть і приведіть у порядок спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і здайте в гардеробну.

4.4. Помийте руки й обличчя теплою водою з милом. За можливості прийміть душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі негайно викличте пожежну команду, повідомте керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.2. У разі нещасного випадку на робочому місці звільніть потерпілого від дії небезпечного фактора і надайте йому першу (долікарську) допомогу. Викличте лікаря (швидку медичну допомогу) або вживіть заходів для транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу.

5.3. У випадку травмування припиніть роботу, надайте самодопомогу або зверніться за допомогою до присутніх. При необхідності зверніться до лікаря.

5.4. Повідомте керівника робіт про випадок, що стався.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці для муляраКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 р. N 207


            ПІ 2.1.00-112-2000
            ____________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці для муляра


Київ


1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці для муляра під час виконання будівельних (каменярських) робіт.

1.2. До виконання мулярських робіт допускаються особи, які досягли 18-річного віку *, пройшли навчання, медичний огляд і вступний інструктаж з охорони праці.


______________

* Зайняті на роботах, що потребують застосування запобіжних поясів, по укладанню модульної цегли, при температурі повітря нижче - 25 град. C.


1.3. При муруванні зовнішніх стін висотою більш 7 м по всьому периметру будівлі повинні бути влаштовані захисні козирки у вигляді суцільного настилу по металевих кронштейнах. Кронштейни навішуйте на сталеві гаки, що закріплюються у стіні під час її зведення, на відстані не більш 3 м один від одного.

Ширина захисних козирків повинна бути не менш ніж 1,5 м і вони повинні бути встановлені з нахилом до стіни, щоб кут, який утворюється між нижньою частиною стіни будівлі й поверхнею козирка, був 110 град. C, а зазор між стіною будівлі й настилом козирка не перевищував 0,05 м.

1.4. Без обладнання захисних козирків допускається виконувати мурування стін висотою до 7 м із зазначенням небезпечної зони по периметру будівлі (огородження на відстані не менше ніж 1,5 м від стіни).

1.5. Для запобігання падінню з висоти під час виконання мулярських робіт слід використовувати спеціальні захисні засоби: огороджуючі або уловлюючі пристрої, страхувальні пристрої для кріплення запобіжного пояса.

1.6. Прорізи в стінах при односторонньому примиканні до них настилу (перекриття) повинні, бути закриті інвентарними огородженнями до установки столярних виробів, якщо відстань від рівня настилу до низу прорізу менше 0,7 м.

1.7. Прорізи в перекриттях, призначені для монтажу обладнання, улаштування ліфтів, сходів тощо, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільними настилами або мати огородження.

1.8. До виконання мулярських робіт допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання й одержали посвідчення на право виконання робіт.

1.9. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.10. Уточніть у керівника робіт межі вашої робочої зони.

1.11. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.12. Перевірте спецодяг: фартух брезентовий (Ми), рукавиці комбіновані (Ми).

1.13. Під час роботи у небезпечних умовах (на висоті, у траншеї, на риштованні тощо) застосовуйте запобіжний пояс та каску.

1.14. Не застосовуйте засоби захисту, елементи яких мають зломи, тріщини, розриви або інші дефекти, які можуть призвести до поломки засобу під час експлуатації, а також не закріплюйте їх до перекриттів, підмостків, стін способом, не передбаченим інструкцією з експлуатації засобів захисту.

1.15. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.16. Протягом роботи слідкуйте за самопочуттям. При появі стомленості, сонливості, раптової болі припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.

1.17. Виконуйте правила пожежної безпеки, не допускайте використання пожежного інвентаря не за призначенням.

1.18. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.18.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті (глибині) відносно поверхні землі (підлоги).

1.18.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні).

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.19. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.20. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Отримайте від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Одягніть спецодяг, підберіть волосся під головний убір.

2.3. Упевніться, що риштовання або підмостки стійкі, їх елементи (стійки, вузли кріплення, робочий настил, заземлення, огородження) справні, а риштовання, крім цього, надійно закріплене до стіни.

Зазор між стіною будівлі, яку будують, і робочим настилом риштовання або підмостків не повинен перевищувати 50 мм.

Основа (грунт), на якому встановлені риштовання або підмостки, повинна бути спланована з урахуванням відведення поверхневих вод і утрамбована. Особливо уважно перевірте основу після дощу та відлиги.

2.4. Перевірте справність інструмента і пристроїв. Пристрої для піднімання матеріалів повинні бути інвентарними. Футляри, захвати, контейнери тощо повинні мати пристрої, що не допускають самовільного розкриття й випадання матеріалів через стінки або днища під час піднімання й переміщення.

2.5. Огляньте робоче місце, приберіть зайві предмети, переконайтеся в справності риштовань. Запропонуйте стороннім особам покинути робоче місце

2.6. Перевірте міцність кріплень стінок траншей і котлованів, призначених для мурування фундаментів. Виявлені дефекти негайно усуньте.

2.7. Для переходу на робочі місця, розміщені на висоті або в котлованах (траншеях), застосовуйте інвентарні драбини або трапи з огородженнями.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. До початку, і під час, мурування фундаментів перевірте міцність кріплення стінок траншей і котлованів, стежте за станом ухилів. Особливо уважно слід вести стеження у дощову погоду, під час відлиги та у вологих грунтах.

3.2. Для подачі матеріалів вручну у траншеї, котловани або на нижче розміщені поверхи застосовуйте похилі жолоби. Приймати матеріали, спущені по жолобу, слід тільки після припинення подачі їх зверху.

Забороняється скидати матеріали з висоти та з бровки, шляхом перекидання тачок.

3.3. При будь-якому способі подачі не можна допускати одночасного опускання і підіймання матеріалів.

3.4. Матеріали для мурування фундаментів складайте на відстані не менше 2 м від бровки природного ухилу або від границі закріплення виїмки.

3.5. Фундаментні блоки підводьте до місця вкладання із зовнішнього боку. Звільнення блоку дозволяється тільки після його вивірення, вкладання і надійного закріплення.

3.6. Під час підведення фундаментів під будівлі і споруди постійно слідкуйте за станом стін, а при з'явленні деформацій припиніть роботу до забезпечення міцності всіх конструкцій.

3.7. Для виконання робіт вище 1,1 м від поверхні землі або перекриття використовуйте спеціально для цього призначені інвентарні підмостки або риштовання, обладнані захисними пристроями. Забороняється мурувати з випадкових опор.

3.8. Для мурування стін цеглою влаштовуйте підмостки шириною не менше 2 м. Рівень кладки після кожного переміщення засобів підмощування повинен бути не менше ніж 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття. Настили підмостків повинні бути огороджені. При необхідності мурування нижче цього рівня застосовуйте запобіжний пояс або спеціальні захисні огородження із сітки.

3.9. На риштованні між стіною, яку мурують, та інвентарем і матеріалами, які знаходяться на настилах, залишайте вільний прохід шириною не менше ніж 0,6 м.

3.10. Під час мурування не ставайте на стіну, працюйте тільки з риштовань або з підмостків.

Розшивку швів кладки виконуйте після укладання кожного ряду.

3.11. Не ходіть по захисних козирках та не складайте на них матеріали, використовуючи їх як риштовання.

3.12. Матеріали для мурування стін подавайте на підмостки пакетами на піддонах у футлярах із 3-4 стінками. Допускається подача цегли в контейнерах або пакетах без піддонів за допомогою захватних футлярів, які гарантують безпеку підіймання.

3.13. Не скидайте з риштовань порожні піддони, футляри, контейнери.

Спуск порожніх піддонів виконуйте міцно закріпленими пачками або за допомогою підхватів-футлярів із трьома стінками.

3.14. Не дозволяється мурування стін будівель висотою більш двох поверхів без установлення міжповерхових перекриттів або несучих конструкцій цих перекриттів з улаштуванням тимчасового настилу по конструкціях, а також без улаштування площадок та сходів і їх огороджень у сходових клітках.

3.15. Викладення стін (бортика) на рівні перекриття виконуйте з риштовання поверху, що знаходиться нижче.

3.16. Не дозволяється монтувати плити перекриття без попередньо вимурованого з цегли бортика, на два ряди цегли вище рівня плит, що вкладаються.

3.17. Під час виконання мулярських робіт на висоті (улаштування козирків і карнизів, установлення очищення або зняття захисних козирків, зведення зовнішніх стін на рівні перекриття і т. ін.) користуйтеся випробуваними запобіжними поясами.

3.18. Не залишайте матеріали або інструмент на стінах під час перерви у муруванні стін.

3.19. Перерви у муруванні, якщо воно ведеться одночасно з облицюванням плитами, виконуйте тільки після того, коли стіни будуть вимуровані до рівня верхнього краю лицювальних плит.

3.20. Тимчасові кріплення елементів карниза і облицювальних плит знімайте після повного затвердіння розчину. Забороняється знімати тимчасові кріплення елементів карниза або облицьовки стін без дозволу керівника робіт.

3.21. Забороняється знаходитися на балконних плитах або завантажувати їх матеріалами у процесі виконання робіт.

3.22. Під час розбирання стовпів, димарів, простінків і т. ін. не завалюйте їх на перекриття.

3.23. Під час мурування промислових цегляних труб не працюйте наверху труби під час грози або вітру швидкістю більше 15 м/с.

Над місцем вантаження підйомника повинен бути встановлений на висоті 2,5 - 5 м захисний подвійний настил із дощок завтовшки не менше 40 мм.

3.24. Обробляти природне каміння, у межах території будівельного майданчика, слід у спеціально виділених місцях.

Робочі місця з оброблення каміння, які розташовані на відстані ближче 3 м один від одного, повинні бути розділені захисними екранами.

Забороняється допуск сторонніх осіб до місць оброблення каміння.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.2. Зніміть спецодяг, вичистіть і повісьте в гардеробну.

4.3. Обличчя й руки старанно вимийте теплою водою з милом або прийміть душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупиніть роботи;

- при грозі, тумані або вітрі більше 15 м/с;

- при недостатньому освітленні робочого місця;

- при припиненні електропостачання.

5.2. При травмуванні подайте самодопомогу або зверніться за допомогою до присутніх, повідомте про те, що трапилося, керівника робіт, при необхідності відправте потерпілого в лікувальний заклад.

5.3. При виникненні пожежі викличте пожежну команду, повідомте керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці для сторожаКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 N 207


            ПІ 2.1.00-113-2000
            ___________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці для сторожаКиїв


1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час охорони об'єктів колективної й приватної власності в сільському господарстві.

1.2. До охорони об'єктів колективної й приватної власності допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають відповідну підготовку (навчання у профтехучилищах, курсових комбінатах або на підприємстві), пройшли перевірку знань з охорони праці та вступний інструктаж.

1.3. Під час чергування на об'єктах колективної й приватної власності виконуйте тільки ті обов'язки, які передбачені посадовою інструкцією (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте їх іншим особам.

1.4. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Відчувши сонливість, раптові болі, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх, повідомте безпосереднього керівника робіт.

1.5. Погоджуйте з безпосереднім керівником чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування в ній сторонніх осіб.

1.6. З наближенням грозового фронту вжийте попереджувальних заходів:

відключіть електроприлади, перевірте справність блискавкозахисту об'єкта.

1.7. Під час виконання охоронних робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.7.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації.

1.7.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте у керівника робіт відомості про зміни у стані території та про роботи, що виконуються на об'єкті. Уточніть способи повідомлення про непередбачені обставини (пожежа, аварії тощо).

2.2. Перевірте наявність і справність попереджувальної звукової сигналізації, ручного електричного ліхтаря, свистка та інших засобів.

2.3. Перевірте засоби сигналізації й зв'язку, охоронного освітлення на території, що підлягає огляду у нічний час, упевніться в їхній справності.

2.4. Огляньте місця розміщення вимикачів освітлення, перевірте їх справність, доступність, при необхідності звільніть проходи від зайвих речей, визначте безпечний шлях підходу до них у темний час доби.

2.5. Перевірте стан воріт, дверей і замків до них. Засуви, крючки дверей і воріт повинні легко відкриватися.

2.6. Перевірте стан приладів опалення приміщення для чергування. При пічному опаленні твердим паливом на підлозі з горючих матеріалів перед отвором топки повинен бути металевий лист розміром не менше 0,5 x 0,7 м, дверцята печі повинні бути справними. Перевірте наявність тяги в печі.

При використанні електронагрівальних приладів упевніться у справності комутаційних приладів, ізоляції електропроводів і захисного заземлення, наявності підставок із негорючих матеріалів. Забороняється застосування саморобних електронагрівальних пристроїв.

2.7. Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. Обійдіть визначену робочу зону об'єкта, перевірте чи немає на маршруті обходу відкритих люків, ям, колодязів та інших перешкод. Небезпечні місця повинні бути огороджені.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Уважно слідкуйте за справністю та станом опалювальних пристроїв у приміщенні для чергування. При використанні пічного опалення не користуйтеся несправною пічкою з тріщинами, обвалами, без дверцят тощо та в якій відсутня тяга. Слідкуйте, щоб дверцята печі були закриті, а дверцята піддувала відкриті. Не можна закривати заслінку димоходу до повного затухання жару в печі.

3.2. Не сушіть і не складайте на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись.

3.3. Не складайте паливо та горючі рідини біля дверцят печі. Не викидайте біля будівель непогашений попіл і вугілля, відносьте його у відведене місце.

3.4. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку, не спіть під час чергування.

3.5. Куріть тільки у відведених для цього місцях.

3.6. Перед виходом із приміщення для чергування вимикайте електронагрівальні прилади (прикривайте піддувало печі).

3.7. При настанні темряви увімкніть охоронне освітлення об'єкта.

3.8. Перед виходом з освітленого приміщення на неосвітлену територію об'єкта (у темний час доби), вимкніть електричне освітлення, почекайте 5-7 хвилин поки зір адаптується до темряви, увімкніть ручний ліхтар і після цього вийдіть з приміщення.

3.9. Під час обходу визначеної робочої зони об'єкта не підходьте близько до країв наявних на об'єкті ям, незакритих траншей, колодязів тощо. У сиру погоду, під час дощу, ожеледиці пересувайтеся в темряві обережними кроками (невисоко підіймаючи ноги).

3.10. Почувши підозрілий шум, освітіть місце його виникнення, намітьте шляхи безпечного підходу, обережно прямуйте туди для вияснення причин появи шуму.

3.11. Не використовуйте для охорони об'єкта ненавчених собак.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення чергування повідомте безпосереднього керівника про виявлені факти порушення сторонніми особами зони, що охороняється, неполадки охоронного обладнання, сигналізації, освітлення тощо та про вжиті заходи щодо їх усунення.

4.2. При здачі об'єкта охороннику наступної зміни повідомте його про ситуації, що виникали у робочій зоні за час чергування.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.

5.2. У випадку виникнення пожежі на об'єктах викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки

5.3. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції не доторкуйтесь до них. Повідомте про це керівника робіт, чергового електрика.

5.4. При ураженні працівника електричним струмом вивільніть, як можна швидше, потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.Міністерство аграрної політики УкраїниПримірна інструкція з охорони праці під час виконання ручних земляних робітКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 N 207


            ПІ 2.1.00-114-2000
            ____________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання ручних земляних робітКиїв1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги охорони праці під час виконання ручних земляних робіт.

1.2. До виконання ручних земляних робіт допускаються особи віком не молодше 18 років *, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт.


_______________

* Дозволено допускати юнаків з 17 років до роботи I і II розряду, крім робіт у виїмках глибиною понад 2 м.


1.3. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Відчувши сонливість раптові болі негайно припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.

1.4. Під час виконання ручних земляних робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.4.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- гірські породи, які обвалюються;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла:

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній глибині відносно поверхні землі.

1.4.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.5. Для виконання земляних робіт у траншеях, котлованах і ямах глибиною понад 2 м, а також у зонах розташування підземних комунікацій (електрокабелі, газопроводи тощо) слід мати письмовий дозвіл (наряд-допуск) керівника робіт із переліком у ньому необхідних у даному випадку заходів з охорони праці.

1.6. Місця копання котлованів, траншей або ям повинні бути огороджені, встановлені попереджувальні знаки й написи (а в нічний час, за можливості, сигнальне освітлення).

1.7. Котловани й траншеї, які копають на вулицях, проїздах, у дворах населених пунктів, а також у місцях, де відбувається рух людей або транспорту, повинні бути огороджені захисними огородженнями, які мають попереджувальні написи й знаки, а в нічний час - сигнальне освітлення. Місця переходу людей через траншеї повинні бути обладнані перехідними містками, які освітлюються у нічний час.

1.8. Під час виконання робіт використовуйте спецодяг: костюм брезентовий (Ми), чоботи гумові (Вн), рукавиці брезентові (Ми).


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Перевірте, щоб були міцно набиті лопати на держаки і закріплені від сповзання шурупом або цвяхом. Держак повинен бути виготовлений з твердої й в'язкої деревини (клен, дуб, в'яз, горобина тощо). Поверхня держака повинна бути гладкою, без задирок, розколів і сучків. Довжина держака повинна забезпечувати зручну позу під час копання. Лезо лопати повинно бути гостро заточене.

2.2. Не копайте без кріплення перезволожені, піщані, супіщані і песові грунти.

2.3. При необхідності спуску в траншеї перевірте наявність розпірок кріплення стінок.

2.4. Упевніться, що на виконання земляних робіт на ділянках із патогенним зараженням грунту (скотомогильники, звалища, кладовища тощо) є дозвіл органів санепіднагляду.

2.5. Одягніть спецодяг та спецвзуття.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При виконанні робіт звертайте увагу на обмеження глибини траншеї (ями) під час копання. Копання траншей з вертикальними стінками без кріплення в нескельних і незамерзлих грунтах вище рівня грунтових вод і при відсутності поблизу підземних споруд допускається на глибину не більше: 1,0 м - в насипних, піщаних, гравійних грунтах та у грунтах, які містять у собі великі уламки каміння; 1,25 м - в супісках; 1,5 м - в суглинках і глинах, 2 м - в особливо щільних і нескельних грунтах.

3.2. За умов, що відрізняються від наведених у п. 3.1, котловани й траншеї розробляйте з уклонами без кріплення, при дотриманні відповідного кута природного уклону грунту або з вертикальними стінками, закріпленими на всю висоту.

3.3. Дощані кріплення котлованів і траншей розбирайте у напрямку знизу вгору, в міру зворотного засипання грунту.

3.4. Кількість дощок кріплення, що одночасно вилучаються по висоті, має бути не більше трьох, а в сипучих і нестійких грунтах - не більше однієї. В міру вилучення дощок розпірки переставляються. У цьому випадку існуючі розпірки вилучаються тільки після встановлення нових.

3.5. Під час копання котлованів, траншей і ям будівельні матеріали і землю, що викидається, по можливості, розміщуйте в межах огородженого місця або осторонь від нього, але так, щоб не заважати рухові транспорту й пішоходів.

3.6. Спускайтесь у широкі траншеї лише по драбинах, шириною не менше 0,75 м, із поручнями. Не спускайтеся по розпірках кріплення, бо послаблення їх може призвести до обвалів грунту стінок траншеї (ями). Для спуску у вузькі траншеї (ями) можна застосувати приставні драбини.

3.7. Перед копанням землі займіть зручну, стійку позу. Для попередження сковзання ноги з лопати й утрати рівноваги надавлюйте на лопату підошвою взуття, упираючись при цьому каблуком у плече лопати.

3.8. Копайте (беріть) землю так, щоб лезо лопати розміщувалось від ніг на безпечній відстані. Уникайте попадання під лезо лопати твердих предметів (метал, каміння, рештки залізобетонних виробів тощо), тому що при цьому лопата може ковзнутися й нанести травму.

3.9. Не очищайте лопату від налиплої землі ударами об тверді предмети.

3.10. При гуртовій роботі відстань між працівниками повинна бути не менше, як 2 м (щоб запобігти травмуванню сусіда).

3.11. Не знаходьтесь у траншеях або котлованах під час відкопування їх екскаваторами або іншими механізмами.

3.12. Не вибирайте грунт методом підкопу, бо це може призвести до обвалу.

3.13. Якщо при вибиранні грунту утворюється козирок або на стінках траншеї чи котловану оголюється велике каміння чи валуни, необхідно вийти на поверхню. Після цього дозволяється обрушувати козирок, каміння або валуни.

3.14. Вибраний грунт розміщуйте на відстані не менше, як 0,5 м від краю траншеї або котлована.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Приведіть у порядок робоче місце. Очистіть інструмент, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.2. Зніміть і очистіть спецодяг.

4.3. Вимийте руки й обличчя теплою водою з милом.

4.4. Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення під час проведення земляних робіт не зазначених на планах і схемах кабелів, трубопроводів, підземних споруд, незнайомих предметів тощо негайно припиніть роботи, доведіть до відома керівника робіт.

Роботи розпочинайте тільки після з'ясування характеру виявлених споруд чи предметів та отримання відповідного дозволу.

5.2. За появи шкідливих газів негайно припиніть роботу, покиньте місце роботи, повідомте керівника робіт.

5.3. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу (самодопомогу), повідомте керівника робіт, при необхідності викличте лікаря.Міністерство аграрної політики України


Примірна інструкція з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машинКиїв


 Узгоджено                  Затверджено
 Національний НДІ охорони праці       Наказ Мінагрополітики
 8 серпня 2000 N 247             України
                       23.10.2000 N 207


            ПІ 2.1.00-115-2000
            ___________________
            скорочене позначення


Примірна інструкція з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машин


Київ1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машин.

1.2. До виконання робіт із приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машин допускаються особи віком не молодше 18 років, що пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт.

1.3. Огляньте засоби індивідуального захисту: фартух прогумований з нагрудником (Нм, Ву, 3), рукавиці комбіновані (Ми), а для роботи з етилованим бензином - додатково: чоботи гумові (НМ, 3), нарукавники гумові (Нм, 3), рукавички гумові (Нм, Вн).

Не працюйте в замасленому одязі.

1.4. Під час роботи з нафтопродуктами треба пам'ятати, що вони можуть викликати отруєння. Найбільш небезпечним є етилований бензин.

1.5. Перевозити й зберігати етилований бензин дозволяється тільки у справних ємкостях, які щільно закриваються кришками з прокладками. При цьому на тарі повинен бути незмивний напис "Етилований бензин" і попереджувальний знак "Обережно! Отруйні речовини!".

1.6. Заповнювати ємкості етилованим бензином слід не більше як на 90% їх місткості.

1.7. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Відчувши сонливість, раптові болі, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх, повідомте безпосереднього керівника робіт.

1.8. Під час виконання робіт із приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.8.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена загазованість робочої зони;

- підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- прямий і відбитий блискіт;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.8.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.8.3. Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори (пари нафтопродуктів, тетраетилсвинець).

1.9. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.


2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, упевніться, що він не має пошкоджень, елементів, що звисають та не прилягають, які можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

2.2. Перевірте:

- наявність і укомплектованість аптечки першої долікарської допомоги:

- цілісність тари з пальним та мастильними матеріалами;

- відсутність підтікання у насосі, у запірній арматурі та в місцях з'єднання паливопроводів;

- справність пістолета для заправляння, цілісність шлангів та з'єднувальних муфт;

- наявність засобів пожежогасіння (вуглекислотний вогнегасник, хімічний пінний вогнегасник, бочка з водою на 200 л, ящик з піском місткістю 1 куб.м штикова лопата, азбестова тканина розміром 2 x 1 м, пожежне відро);

- наявність бачка з питною водою, умивальника з водою, мила, рушника, 2 %-го розчину питної соди, бачка з гасом, ганчір'я.

При роботі з етилованим бензином перевірте наявність ємкості з кашкою хлорного вапна або хлорною водою.

2.3. Перед заправкою машин пальним і мастильними матеріалами за правними агрегатами перевірте заземлення заправного агрегату, кріплення й справність заправних пістолетів і шлангів, роботу приладів на щитку керування, стан запобіжного клапана ресивера, герметичність кришок горловин місткостей, справність підвісок капотів та іскрогасників, наявність протипожежних засобів.


3. Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1. Заправку машин виконуйте тільки у присутності водія і при заглушеному двигуні машини.

3.2. Цистерни пересувних заправних агрегатів заправляйте лише при непрацюючому їхньому двигуні. Не працюйте із заправним агрегатом, який неукомплектований первинними засобами пожежогасіння.

3.3. Заправляйте автомобілі етилованим бензином за допомогою бензоколонок або заправних агрегатів, шланги яких обладнані заправними пістолетами. Не заправляйте за допомогою відер, лійки, а також не переносьте етилований бензин у відкритій тарі.

3.4. Відгвинчуйте пробки паливних баків та тари лише за допомогою спеціального ключа з матеріалів, які не утворюють іскор. Застосування інших засобів може призвести до іскріння й вибуху парів пального.

3.5. У польових умовах заправляйте машини на рівному майданчику, звільненому від рослинних решток, перевіривши наявність та справність іскрогасників.

Збиральну техніку заправляйте паливом за межами поля (не ближче 30 м) при заглушеному двигуні самохідної машини. Після заправки ліквідуйте сліди пролитого пального.

3.6. При наповненні пальним автоцистерн, баків тощо не куріть і не застосовуйте відкритий вогонь та переносні електричні ліхтарі з напругою понад 12 В.

3.7. Не наповнюйте пальним відкриту тару і скляний посуд.

3.8. Не залишайте без нагляду заправний агрегат або колонку під час їхньої роботи.

3.9. Відпускайте нафтопродукти у ємкості, встановлені в кузові вантажного автомобіля, тільки у тому випадку, якщо глушник автомобіля розміщений спереду, опущений вниз і має іскрогасник. В іншому випадку ємкості потрібно заповнювати на землі, а потім завантажувати у транспортні засоби.

3.10. Слідкуйте за дистанцією між машинами на заправці. Відстань між машиною, яка заправляється і наступною повинна бути не менше 3 м, а між наступними - не менше 1 м.

3.11. Запуск у роботу двигунів мотоциклів і моторолерів повинен бути не ближче 15 м від місця заправки.

3.12. Після закінчення заправки переконайтесь, що все пальне видалене із заправного рукава і витік його припинився.

3.13. Після заправки машин пальним і мастилом випустіть повітря з місткостей, бункера й солідолонагнітача заправного агрегату.

3.14. Не відпускайте нафтопродукти в несправну або забруднену тару, а також не заправляйте агрегат, якщо немає вогнегасника.

3.15. Кількість палива в місткостях заміряйте обмідненою лінійкою або лінійкою з алюмінію.

3.16. Ручні лінійки, якими замірюють залишки етилованого бензину в баках, зберігайте в бідонах з гасом.

3.17. Перед відкриттям люків цистерни з пальним станьте із навітряного боку, щоб пари палива не потрапили в зону дихання.

3.18. Постійно контролюйте стан дихальних клапанів і вентиляційних трубок цистерни, щоб не допускати їх засмічування, бо це може призвести до порушення нормальної подачі палива й вибуху цистерни.

3.19. Під час заповнення паливом цистерни заправного агрегату та заправлення ним машин стежте за показаннями контрольних приладів. При неправильних показаннях приладів, відсутності тиску або його підвищенні роботу агрегату припиніть та усуньте виявлені несправності.

3.20. Перед нагнітанням консистентних мастил (солідолу, літолу тощо) у маслянки перевірте надійність кріплення пістолета до шлангів місткості і, в разі необхідності, усуньте виявлені несправності.

3.21. Ремонтуйте ємкості, тару, бензоколонки, насоси та інше обладнання, забруднене етилованим бензином, лише після повного видалення залишків бензину й промивання їх гасом.

3.22. Припиняйте заправку машин й операції по зливанню та наливанню пального під час грози або при її наближенні.

3.23. Під час грози відключіть заправні агрегати (колонки) від електромережі.

3.24. Не користуйтесь відкритим вогнем на заправних пунктах і у безпосередній близькості від них (ближче ніж 100 м).


4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Після роботи з етилованим бензином гумові чоботи, рукавиці й фартух знешкодьте шляхом натирання розчином хлорного вапна (1 частина вапна на 3-5 частин води) чи вимочіть у насиченій хлорній воді, а потім обмийте великою кількістю води.

4.2. Перед тим як зняти рукавиці, протріть їх гасом, а потім помийте водою з милом.

4.3. Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.4. При здачі зміни повідомте працівника наступної зміни про технічний стан обладнання та про ситуації, які виникали під час роботи.


5. Дії в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.

5.2. Випадково пролитий етилований бензин зберіть за допомогою тирси або піску і знешкодьте. При цьому ні в якому разі не застосовуйте металеві засоби (лопату, совок тощо), які можуть внаслідок тертя з іншими предметами викликати іскру. Для знешкодження застосовуйте дегазатори: дихлорамін (1,5% - й розчин у бензині) або розчин хлорного вапна (одна частина хлорного вапна на 3 - 5 частин води). Не знешкоджуйте етилований бензин сухим хлорним вапном, бо під час їхньої взаємодії можливе самозаймання. Металеві поверхні протріть ганчірками, змоченими гасом.

5.3. Якщо етилований бензин потрапив на відкриті частини тіла (обличчя, руки тощо), то негайно, не втираючи у шкіру, видаліть його за допомогою ганчірки, змоченої у гасі, а потім вимийте тіло водою з милом. При попаданні етилованого бензину в очі промийте їх водою і негайно зверніться до лікаря.

5.4. При потраплянні етилованого бензину у шлунок через рот, звільніть шлунок шляхом викликання блювоти, випивши якомога більше теплої води. Після цього негайно зверніться до лікаря.

5.5. У випадку виникнення пожежі викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дійте відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

5.6. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції не доторкайтесь до них. Повідомте про це керівника робіт і електротехнічного працівника. Уживіть заходів, щоб під напругу не потрапили люди або тварини.

5.7. При ураженні працівника електричним струмом якомога швидше вивільніть потерпілого від його дії, вимкнувши рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.