ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

07.06.2004 N 4465/6/17-3116

Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист від 11.05.04 р. N 188 і повідомляє.

При укладанні трудового договору (контракту) між працівником і працедавцем, працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену такою угодою (контрактом), тобто виконувати трудову функцію за дорученням або наказом працедавця, а працедавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, і, зокрема, охорону праці в межах законодавства про працю, охорону праці, колективних договорів і угод сторін, до яких відноситься і забезпечення проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, що передбачаються статтею 59 Кодексу законів про працю322-08, статтями 2694-12|st1414, 2694-12|st1919, 2694-12|st2020 Закону України "Про охорону праці"2694-12.

Статтею 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"1645-14, обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковому попередньому, періодичному і позаплановому медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюється Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Згідно із Законом України "Про охорону праці" (ст. 19), фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем, зокрема, підприємствами, незалежно від форм власності, і витрати на охорону праці, зокрема, з проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, є витратами, що включаються до валових витрат відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року N 994994-2003-п "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат".

Визначені в переліку цієї постанови заходи та засоби з охорони праці, здійснюються з урахуванням вимог підпунктів 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7 і 5.4.10 статті 5 та підпункту 8.7 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"334/94-ВР і не можуть розглядатись як додаткові блага в контексті Закону України від 22.05.03 р. N 889-IV889-15 "Про податок з доходів фізичних осіб", що надаються платнику податку з доходів фізичних осіб.

Заступник Голови
С.І.Лекарь