ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

14.02.2011 N 5-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2011 р.

за N 210/18948

Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі N 2а-4753/09/2670 ( v4753805-10 )

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

підпункт 1.2 пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 30.10.2008 N 19-11 "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за N 1161/15852 (далі - Постанова);

форму довідки про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", затверджену Постановою.

2. Затвердити форму довідки про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", що додається.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.С.Никитенко.

Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії з питань
проведення реорганізації,
перший заступник Міністра
праці та соціальної політики
України
Б.Зайчук

Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

14.02.2011 N 5-1

ДОВІДКА

про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу"

 Видана _______________________________________________ про те, що
        (прізвище, ім'я, по батькові)
 надбавки, премії та інші виплати за період з _______ до _________
 становили:

грн

Місяці
Надбавка за
знання та
використан-
ня в роботі
іноземної
мови
Надбавка за
почесне
звання
"заслужений"
Надбавка за
роботу з
таємними
документами
залежно
від
ступеня
таємності
інформації
Доплата
за
науковий
ступінь
кандидата
або
доктора
наук
Надбавка
за високі
досягнення
у праці
або за
виконання
особливо
важливої
роботи
Премії
Премії до
державних,
професійних
свят та
ювілейних
дат
Інші
виплати*

__ рік
__ рік
__ рік
__ рік
__ рік
__ рік
__ рік
__ рік
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
   На всі виплати, включені в довідку, нараховано страхові
внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
   Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески
на загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування,  а  з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, становить __________.
_______________
   * Інші виплати ________________________________.
             (розшифровка виплат)
   Для проведення коригування вищезазначених виплат  розміри
посадового окладу та надбавки за ранг, визначені на дати підвищень
заробітної плати працюючим державним службовцям, становили:
 з _____________ посадовий оклад ________________ ранг __________,
 з _____________ посадовий оклад ________________ ранг __________,
 з _____________ посадовий оклад ________________ ранг __________.
   Довідка видана на підставі ______________ (особових рахунків,
платіжних відомостей або інших документів про нараховану та
сплачену заробітну плату).
 Керівник      __________ _________________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище)
 М.П.
 Головний бухгалтер __________ _________________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище)