ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.11.2010 N 849

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2010 р.

за N 1158/18453

Про затвердження форми довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 N 322 "Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства", керуючись статтею 8509-12¦st8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"509-12, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 06.05.2004 N 261 "Про затвердження форми довідки про сплату працедавцем передбачених законодавством податків та зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.2004 за N 638/9237.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.

Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Міністр фінансів України
Президент Спілки орендарів
і підприємців України
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови Федерації
профспілок України
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О.О.ПапаікаМ.Бродський
Ф.О.Ярошенко

В.М.Хмільовський

Г.В.Осовий


О.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

04.11.2010 N 849

ДОВІДКА

про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

 Довідка видана __________________________________________________
              (назва податкового органу)
 1. Роботодавець _________________________________________________
          (найменування юридичної особи чи прізвище,
          ім'я, по батькові фізичної особи -
          суб'єкта підприємницької діяльності)
  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний
   (обліковий) номер платника податків
або ідентифікаційний номер фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності згідно з ДРФО)
 3. ______________________________________________________________
      (місцезнаходження, місце проживання)
 4. Станом на "___" ___________ 20__ року роботодавець є платником
 податків та зборів: _____________________________________________
          (необхідно зазначити, яких саме: податку
           на прибуток, податку з доходів фізичних осіб,
 _________________________________________________________________
    єдиного податку, ПДВ та інших податків та зборів)
 _________________________________________________________________
 5. За 12 попередніх місяців з "___" ____________ 20__ року до
 "___" ____________ 20__ року перераховано (сплачено) до бюджету
 всього (грн): _______________, у т.ч. у розрізі податків та
 зборів відповідно до переліку, зазначеного у пункті 4 цієї
 Довідки _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 6. Станом на "___" ____________ 20__ року заборгованість перед
 бюджетом щодо сплати податків становить усього (грн):
 _________________________________________________________________
(у разі відсутності зазначити, що заборгованості немає)
 7. Ця Довідка видана для пред'явлення центру зайнятості
 _________________________________________________________________
        (орган, до якого подається Довідка)
 Керівник (заступник керівника)
 податкового органу _________________   _______________________
             (підпис)      (ініціали, прізвище)
 --- ---  --- ---  --- --- --- ---
 | | | |  | | | |  | | | | | | | |
 --- --- . --- --- . --- --- --- ---
       (дата)
 М.П.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб

С.П.Дусяк